kizilay_banner_728X090

ÖSYM'nin TUS Sonuçlarına ait istatistikleri nasıl olmalı?

Daha iyi bir tıp eğitimine katkı sağlamak için TUS Sonuçları ve İstatistikleri Nasıl Açıklanmalı?
Bu haber 2016-10-15 15:28:37 eklenmiş ve 14830 kez görüntülenmiştir.
https://www.adscientificindex.com/add-profile-correction-form/?ref=banner

 

 

 

Daha iyi bir tıp eğitimine katkı sağlamak için

TUS Sonuçları ve İstatistikleri Nasıl Açıklanmalı?

Tıpta Uzmanlık Sınavı Sonuçlarının Yorumlanmasına Giriş

Tıpta uzmanlık Sınavı sonuçları ve istatistikleri ÖSYM

tarafından aşağıdaki şekillerde açıklanmaktadır:

bu yazıdan sonra gelişmeler olmuş ve ÖSYM aşağıdaki  şekilde istatistikleri açıklamıştır.

2017-TUS İlkbahar Değerlendirme Raporu - Ösym

 https://www.osym.gov.tr/TR,15001/2017-tus-ilkbahar-degerlendirme-raporu.html

2017-TUS Sonbahar Değerlendirme Raporu - Ösym

 https://www.osym.gov.tr/TR,15093/2017-tus-sonbahar-degerlendirme-raporu.html

2018- TUS İlkbahar Değerlendirme Raporu - Ösym

 https://www.osym.gov.tr/TR,15428/2018--tus-ilkbahar-degerlendirme-raporu.html

2015 yılında Klinik puan ortalamasına göre TÜM TIP

FAKÜLTELERİNİN TUS BAŞARI SIRALAMASI için tıklayınız

2012-TUS Sonbahar Dönemi Değerlendirme ve Yerleştirme

İstatistikleri için tıklayınız

2013-TUS Sonbahar Dönemi Değerlendirme ve Yerleştirme

İstatistikleri için tıklayınız

 


TEOG ve LYS' DEN SONRA TUS SINAVI DA DEĞİŞMELİ- 2
ÖSYM'nin TUS Sonuçlarına ait istatistikleri nasıl olmalı?

Daha iyi bir tıp eğitimine katkı sağlamak için TUS Sonuçları

ve İstatistikleri Nasıl Açıklanmalı?

2016 Ekimde yazdığımız bu yazı dan sonra ÖSYM 2017 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının İlkbahar Dönemi (2017-TUS İlkbahar) Değerlendirme Raporu, 8 Mayıs 2018 tarihinde saat 12.20’de ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır. Bkz: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/GENEL/tusdegerlendirmeraporweb08052018.pdf

benzerlikler için teşekkürler..

 

Ülkemizde Tıp Eğitiminde daha iyi bir sonuç alabilmek için farklı konular gündeme gelebilir ancak

var olan sistem içinde fazla oynama yapmadan, küçük düzenlemelerle bile alınacak büyük mesafeler

olabilir.

Bu konuda TEOG ve LYS ' DEN SONRA TUS SINAVI DA DEĞIŞMELI- 1

Tıpta Uzmanlık Sınavı nasıl olmalı? Bir Öneri yazımıza ilave olarak 3 madde halinde öneri sunuyorum: 

 

1- TUS sorularının içeriği ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI'na uygun olmalıdır. Bu TUS'un sıralama ve

yerleştirme sınavı olması özelliğine bir zarar vermez. Müfredattan soru sorma TEOG'da çok güzel

başarılan bir konu olup aynısı TUS'ta da sağlanabilir.

 

2- TUS sınavında LYS'deki MF1 MF 2 MF 3 TM1 TM2 vd türü farklı puanlama da yapılmalıdır. TUS sonuç

puanlarını Temel Tıp Bilimleri (TTB) ve Klinik Tıp Bilimleri (KTB) puanları olarak değil de daha detaylı farklı puanlar

haline getirmekle bir branşa yerleştirecek adayı seçerken daha doğru, daha istekli ve o bölüm için daha donanımlı

adayı seçebiliriz.  Örneğin Genel Puan GP, Cerrahi Puanı CP, Dahili Bilimler DP, Kadın Doğum KP, Pediatri PP, Biyokimya BP,

Farmakoloji FP puan vb. kodu türü tercih kodları oluşabilir.   

Kurumlar kendi özel şartları gereği hangi puan türüyle kişi almak isteğini belirleyebilmelidir. Yerleştirmede kontenjan talep eden kurumlar

Genel Cerrahi örneğinde isteyen CERRAHİ gurubu puan türü CP puan türünü veya Genel Puan (GP) puan türünden birini tercih edebilirler.

Bu puanlama sistemi ile hem kişisel tercihler ve yönelimler daha değerli hale gelecek, hem de kurumlar alana daha duyarlı, gönüllü kişileri

eğitime alacaktır.  Örnek olarak  CERRAHİ gurubu puan türü CP: Klinik Bilimler Sınavında yer alan GENEL CERRAHİ soruları en değerli

puan + KADIN DOĞUM, ANATOMİ ve diğer cerrahi gurup soruları daha az değerli puan + diğer branş soruları daha da az değerli şekilde katsayı

ile çarpılarak bir değer elde edilir ve  oluşan CERRAHİ gurubu puan türü CP puan Genel Cerrahi, Ortopedi, KBB, Plastik Cerrahi, Göz Hastalıkları, 

Üroloji gibi branşları tercih eden adayların yerleştirilmesinde kullanılır. Birden fazla adayın puan eşitliği durumunda yerleştirme için adayların

sırasıyla Genel Puan (GP), yabancı dil puanı, yaş kriteri kullanılır. Sonuç olarak genel cerrahiye en yüksek genel cerrahi puanı ve donanımı olan

aday yerleşir. Puan türleri konusunun detayları  Tıpta Uzmanlık Sınavı nasıl olmalı? Bir Öneri  yazımızın içeriğinde vardır.

 

3- Tıp eğitiminin çıktılarını değerlendirme yöntemlerinden biri olarak, özellikle birinci öneri ile birlikte değerlendirildiğinde TUS sonuçları da veri olarak 

kullanılabilir. Aşağıda önerdiğimiz gibi ÖSYM tarafından kolaylıkla sağlanabilecek istatistikler tıp eğitimindeki bir kısım sorunun daha iyi ortaya konması

ve çözüm oluşabilmesi için veri sunacaktır. YÖK Tıp Kökenli rektörler komitesi, Tıp Fakültesi Dekanları, Tıpta Uzmanlık Kurulu ve Tıp Fakültelerinin Tıp Eğitimi

Anabilim Dalları ve ilgili ana bilim dalları ile branş meslek dernekleri ülkemizdeki ve kendi fakültesindeki durumu daha iyi değerlendirebilecektir. Sorunlu alanların bir kısmı

 daha ayrıntılı, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir şekilde görülebileceği için lokal veya genel bazı düzeltici önlemler daha kolay ortaya konabilecektir.

Öğretim elemanı ve altyapı eksikliklerinin düzelmesi daha hızlı olabilecektir.

Tıp Fakültesi öğrenci kontenjanları belirlenirken diğer kriterlerin yanısıra mutlaka aşağıdaki tablolarda oluşan sonuçlarda göz önüne alınmalıdır. Yıllar içinde kendisini

geliştirememiş fakültelerin durumu öncelikle öğrenci sayısı olmak üzere gözden geçirilmelidir. Bunun için bir fakülteden giren aday sayısı ortalama puan ve standart

sapmaları ile son yıl bir yılda mezun olan ve sınava giren aday sayısı, ortalama puan ve standart sapmaları karşılaştırması ile değerlendirme yapılmalıdır.

 

Asistan kontenjanları belirlenirken de diğer kriterlerin yanısıra aşağıdaki tablolarda oluşan sonuçların faydalı olabilecek yönleri vardır.

 

Öncelikle fakültelerin Temel ve klinik puanları ve standart sapmaları ayrı ayrı yayınlanmalıdır. 

Bu sonuçlar YÖK Tıp Kökenli rektörler, Tıp Fakültesi Dekanları, Tıpta Uzmanlık Kurulu ve Fakültelerin Tıp Eğitimi

Anabilim Dalları ve ilgili ana bilim dalları branş uzmanlık derneklerinde gündeme alınmalıdır.

 

Daha sonra Fakültelerin toplu karşılaştırılabilmesi için Ana Ders Gruplarına göre Anatomi, Histoloji, Fizyoloji,  Farmakoloji, Biyokimya,

Mikrobiyoloji, Patoloji, Dahiliye, Genel Cerrahi, Kadın Doğum, Pediatri, Küçük Stajlar  fakültelerin Temel ve klinik puanları ve

standart sapmaları ayrı ayrı yayınlanmalıdır.  Bu sonuçlar YÖK Tıp Kökenli rektörler, Tıp Fakültesi Dekanları, Tıpta Uzmanlık Kurulu ve Fakültelerin Tıp Eğitimi

Anabilim Dalları ve ilgili ana bilim dalları branş uzmanlık derneklerinde gündeme alınmalıdır.

 

 

 

Son olarak her fakülteye sunulmak üzere ayrıca Ana Ders Gruplarına göre Anatomi, Histoloji, Fizyoloji,  Farmakoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji,

Dahiliye, Genel Cerrahi, Kadın Doğum, Pediatri, Küçük Stajlar  fakültelerin Temel ve klinik puanları ve standart sapmaları ayrı ayrı yayınlanmalıdır. Bu sonuçlar

Tıp Fakültesi ilgili komisyonlarında gündeme alınmalıdır.


 

 

 

 

YÖK zaten bunu aşağıdaki gibi YÖK ATLAS'ta yapmaktadır: Türkçe sosyal matematik fen yerine anatomi, patooji, biyokimya , genel cerrahi yazacak o kadar...

Sonuç olarak: bu üç öneri aynı anda uygulandığında tıp eğitimimizdeki bazı sorunlara çözüm olabilecektir. 

Yorumlamaya geçmeden önce bazı kavramları gözden geçirelim

 

STANDART SAPMA NEDİR? Aritmetik ortalamaları

birbirine yakın veya eşit olan iki veri grubundaki çok büyük

veya çok küçük değerler verilerin dağılımını etkiler. Bu durumda

veri gruplarının merkezi yayılma ölçülerinden olan açıklığına

veya çeyrekler açıklığına bakılır. Bu değerler veri gruplarının

üst ve alt bölgelerinde yer alan ve verilerin yayılımını etkileyen

değerler hakkında tam olarak bilgi vermeyebilir. Bu durumda

bir başka merkezî yayılma ölçüsü olan standart sapma

kullanılır.

# Standart sapma verilerin aritmetik ortalamaya göre nasıl bir

yayılım gösterdiğini anlatır.

# Aritmetik ortalamaları aynı olan farklı veri gruplarından; açıklığı 

küçük olanın standart sapması küçük, açıklığı büyük olanın standart 

sapması büyüktür.

# Standart sapmanın küçük olması bir veri grubundaki değerlerin

birbirine yakın olduğunu gösterir. Standart sapmanın büyük olması

ise veri grubundaki değerlerin birbirinden uzak olduğunu gösterir.

# Standart sapmanın küçük olması, ortalamadan sapmanın ve

riskin azlığının; büyük olması ise ortalamadan sapmanın ve riskin

çokluğunun bir göstergesidir.

 

 

Standart sapma ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda adayların puanları hesaplanırken

belirleyici bir veri olarak karşımıza çıkmaktadır. Standart sapma ve ortalama ile ilgili

verileri TUS üzerinden örneklerle anlatalım. TUS ‘da puanınızı belirleyecek 3 etken

bulunmaktadır. Bunlar;

1- Her testten (TBT ve KBT) yaptığınız net sayısı,
2- Sınava giren adayların yaptığı (TBT ve KBT)  net ortalaması,
3- Sınava giren adayların yaptığı (TBT ve KBT)  standart sapma değeri

Puanınız hesaplanırken bu üç etken dikkate alınmaktadır. Olayı bir örnekle netlik kazandıralım.

http://www.antitusif.com/index.php?topic=19050.0   sitesinde martineden  ‘in pratik anlatımıyla: nasıl hesaplanıyor tus puanları ;
Öncelikle sınavda yaptığımız net sayısından, sınav ortalama net sayısı çıkarılıyor , ve bu çıkan sonuç standart sapmaya bölünüyor .

Bunu iki oturumlu bir sınav ve iki ayrı puan hesaplaması olduğu (temel ve klinik puan olarak ) için ayrı ayrı yapıyoruz . Örnekle pekiştirelim :
Sabahki  Temel bilimler testinden 85 netimiz olsun . Sınava giren tüm adayların temel sınavında ortalaması 55 olsun.
85-55 : 30 , bu sayıyı da standart sapmaya böleceğiz. Tus için standart sapma değerleri 17-23 arasında değişmekte . bizim girdiğimiz sınav

için 20 alacak olursak ;
30/20 : 1,50  bu sayı bizim Z değerimiz .
Puan hesaplaması için tam burada bir formülü bilmek gerekiyor. ÖSYM’nin paylaştığı verilere göre puan hesaplama formülü şu şekilde;
Sabit bir formül ;


T:  50 + 10 x Z . İşte bu formül bize temel bilimler sınavı için puanımızı verecek
50 + 10 x 1,5 = 65 .00 puan bizim temel bilimler puanımız
Aynı sınav için Öğleden sonraki klinik bilimler testinden netimiz 70  , türkiye ortalaması : 50 , standart sapmamız 20 olsun . (standart sapma

her soru için değil , her oturum için ayrı hesaplanıyor)
70-50 = 20   , 20/20 = 1 bu bizim Z değerimiz
T : 50 + 10 x Z -------> 50 + 10 x 1 = 60 puan bizim klinik puanımız? . 
( 2011 den bugüne: Temel Tıp Bilimler Sınavı  Standart sapması Yıllara göre 18-25 arası, Kliink Bilimler Sınavı Tıp Standart sapması Yıllara göre 15-19 arası değişmektedir.)


Geriye sadece bu puanları birleştirmek kalıyor. Temel Puanınız için : temel bilimler puanı x 0,7 + klinik bilimler puanı x 0,3  formülü kullanıyoruz , hemen hesaplayalım :
65 x 0,7 + 60 x 0,3 = 63,5 bu bizimi temel puan sonucumuz .
klinik için ise her iki puanımız 0,5 ile çarpılıp toplanıyor yani artimetik ortalama alınıyor .
65 x 0,5 + 60 x0,5 = 62,5 bu da bizim klinik puan sonucumuz .
Yani ösym sonuç sayfasında örnek adayımız şöyle gözükecek ;
temel puanı : 63,5
klinik puanı : 62,5
buradan çıkarılması gerekenler ;
1-TUS Sınavında kolay sorular seçiçi değildir ama kolayları yapmayıp zorları yapmanın size hiç bir katkısı olmaz. Tüm sorular aynı puan değerine sahiptir.  

2- Puanlar hesaplanırken her sınavda değişen bilgiler ; Standart sapma ve Türkiye ortamalasıdır. Bunlar dışındaki parametreler sabittir. Dolayısıyla

Türkiye ortalama net sayısı arttıkça puanlarınız düşecektir.

 

 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tıp fakültelerinin Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) başarı sıralamasını yayınladı.

Üniversite tercih döneminde Tıp seçecek adaylar için faydalı olması beklenen bu sıralamada

şunu da unutmamak gerekiyor ki her fakülteden TUS’a farklı sayılarda doktorlar girmektedir.

Bir fakülteden 40 kişi giriyorken bir diğerinden 500 kişi giriyor ve aşağıdaki sıralama da

ortalama TUS puanları baz alınarak yapılmıştır.

Programlar başarı puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

 

 

Bu konuda YÖK'ün yatığı güzel bir uygulama var:

 

Yükseköğretim Girdi Göstergeleri (2015 ÖSYS)

https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-anasayfa.php

Görüntülemek için Tıklayınız

 

Bu yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Yazılım bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz. 

Açılacak sayfalarda aşağıdaki detayları bulacaksınız:

Yükseköğretim Girdi Göstergeleri:

 1. Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
 2. Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
 3. Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
 4. Yerleşenlerin geldikleri iller
 5. Yerleşenlerin öğrenim durumu
 6. Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
 7. Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
 8. Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
 9. Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
 10. Yerleşen okul birincileri
 11. Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
 12. Yerleşen son kişinin profili
 13. Yerleşenlerin YGS/LYS netleri
 14. Yerleşenlerin YGS puanları
 15. Yerleşenlerin YGS başarı sıraları
 16. Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
 17. Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
 18. Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
 19. Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
 20. Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
 21. Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
 22. Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
 23. Yerleşme koşulları

Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri:

 1. Öğretim üyesi sayısı ve unvan/uyruk dağılımı
 2. Kayıtlı öğrenci sayısı
 3. Kayıtlı yabancı öğrenci sayısı
 4. Programdan mezun olan öğrenci sayısı
 5. Değişim Programları ile giden/gelen öğrenci sayısı
 6. Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı

 

Yazılımın fayda sağlayacağı kitle yükseköğretime geçiş aşamasındaki öğrenciler, öğrenci aileleri, ortaöğretim seviyesindeki eğitimciler, eğitim yöneticileri, yükseköğretim seviyesinde  akademisyen, araştırmacı ve yöneticilerdir.

Yazılım, 2015 ÖSYS’de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan üniversitelerin lisans programlarını (fakülte/yüksekokul) kapsamaktadır.

Genel Bilgiler

Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri

Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı

Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler

Yerleşenlerin Geldikleri İller

Yerleşenlerin Öğrenim Durumu

Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları

Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları

Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri

Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler

Yerleşen Okul Birincileri

Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri

Yerleşen Son Kişinin Profili

Yerleşenlerin YGS / LYS Netleri

Yerleşenlerin YGS Puanları

Yerleşenlerin YGS Başarı Sıraları

Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri

Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti ?

Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri - Genel

Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri - Üniversite Türleri

Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri - Üniversiteler

Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri - İller

Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri - Aynı/Farklı Program

Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri - Programlar (Meslekler)

Yerleşme Koşulları (2015 ÖSYS)

Yerleşme Koşulları (2016 ÖSYS)

Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri (2015-2016 YÖKSİS)

Öğretim Üyesi Sayısı ve Ünvan Dağılımı

Kayıtlı Öğrenci Sayısı

Kayıtlı Yabancı Öğrencileri Sayısı

Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayıları

 

 

 

 

diğer yazılarımız:

 

Tıp Fakültesi Denklik Konuları ve STS Sınavı öneriler

Tıpta Uzmanlık Sınavı nasıl olmalı? Bir Öneri

Slayttan ders çalışmak saçmalığı

Sınavlar kaç günde okunur ve açıklanır?

112 Vaka dağılımında planlama

Bilimsel Yayın Puanlama Önerisi

Ulusal yayınlar için puanlama önerisi

Türk Tıp Dizini ile ilgili görüşler, öneriler

2016-TUS İlkbahar Dönemi Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler Temel Tıp Bilimleri Klinik Tıp Bilimleri Puan Ortalama Standart Sapma, Sınava Giren Aday Sayısı, Sınava Girmeyen Aday Sayısı, Sınav Başvurusu Geçersiz Aday Sayısı, Sınavı Geçersiz Aday Sayısı

2015-TUS Sonbahar Dönemi Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler Temel Tıp Bilimleri Klinik Tıp Bilimleri Puan Ortalama Standart Sapma, Sınava Giren Aday Sayısı, Sınava Girmeyen Aday Sayısı, Sınav Başvurusu Geçersiz Aday Sayısı, Sınavı Geçersiz Aday Sayısı

2015-TUS İlkbahar Dönemi Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler Temel Tıp Bilimleri Klinik Tıp Bilimleri Puan Ortalama Standart Sapma, Sınava Giren Aday Sayısı, Sınava Girmeyen Aday Sayısı, Sınav Başvurusu Geçersiz Aday Sayısı, Sınavı Geçersiz Aday Sayısı

2014-TUS Sonbahar Dönemi Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler Temel Tıp Bilimleri Klinik Tıp Bilimleri Puan Ortalama Standart Sapma, Sınava Giren Aday Sayısı, Sınava Girmeyen Aday Sayısı, Sınav Başvurusu Geçersiz Aday Sayısı, Sınavı Geçersiz Aday Sayısı

2014-TUS İlkbahar Dönemi Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler Temel Tıp Bilimleri Klinik Tıp Bilimleri Puan Ortalama Standart Sapma, Sınava Giren Aday Sayısı, Sınava Girmeyen Aday Sayısı, Sınav Başvurusu Geçersiz Aday Sayısı, Sınavı Geçersiz Aday Sayısı

2013-TUS Sonbahar Dönemi Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler Temel Tıp Bilimleri Klinik Tıp Bilimleri Puan Ortalama Standart Sapma, Sınava Giren Aday Sayısı, Sınava Girmeyen Aday Sayısı, Sınav Başvurusu Geçersiz Aday Sayısı, Sınavı Geçersiz Aday Sayısı

2013-TUS İlkbahar Dönemi Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler Temel Tıp Bilimleri Klinik Tıp Bilimleri Puan Ortalama Standart Sapma, Sınava Giren Aday Sayısı, Sınava Girmeyen Aday Sayısı, Sınav Başvurusu Geçersiz Aday Sayısı, Sınavı Geçersiz Aday Sayısı

2012-TUS Sonbahar Dönemi Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler Temel Tıp Bilimleri Klinik Tıp Bilimleri Puan Ortalama Standart Sapma, Sınava Giren Aday Sayısı, Sınava Girmeyen Aday Sayısı, Sınav Başvurusu Geçersiz Aday Sayısı, Sınavı Geçersiz Aday Sayısı

2012-TUS İlkbahar Dönemi Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler Temel Tıp Bilimleri Klinik Tıp Bilimleri Puan Ortalama Standart Sapma, Sınava Giren Aday Sayısı, Sınava Girmeyen Aday Sayısı, Sınav Başvurusu Geçersiz Aday Sayısı, Sınavı Geçersiz Aday Sayısı

2011-TUS Sonbahar Dönemi Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler Temel Tıp Bilimleri Klinik Tıp Bilimleri Puan Ortalama Standart Sapma, Sınava Giren Aday Sayısı, Sınava Girmeyen Aday Sayısı, Sınav Başvurusu Geçersiz Aday Sayısı, Sınavı Geçersiz Aday Sayısı

2011-TUS İlkbahar Dönemi Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler Temel Tıp Bilimleri Klinik Tıp Bilimleri Puan Ortalama Standart Sapma, Sınava Giren Aday Sayısı, Sınava Girmeyen Aday Sayısı, Sınav Başvurusu Geçersiz Aday Sayısı, Sınavı Geçersiz Aday Sayısı

ETİKETLER : 2017-TUS İlkbahar Değerlendirme Raporu 2017 TUS İlkbahar Değerlendirme Raporu
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer ÖNERİLER haberleri
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Arşiv Arama
- -