kizilay_banner_728X090

Tıp Fakültesi Denklik Konuları-1 ve STS Sınavı öneriler

Tıp Fakültesi Denklik Konuları-1 ve STS Sınavı hakkında bir araştırma taslağı
Bu haber 2016-05-29 20:09:12 eklenmiş ve 35318 kez görüntülenmiştir.
Reklam Alanı

 

 

Tıp Fakültesi Denklik Konuları

ve STS Sınavı hakkında Leiden 2018,

ARWU 2018, URAP 2018-2019 DÜNYA

ALAN SIRALAMASI bilgilerine göre

güncellenmiş bir araştırma taslağı...

ÖN ÇALIŞMA:: ELEŞTİRİ VE KATKIYA AÇIKTIR::

Ayrıca Bkz: YÖK Denklik uygulamalarındaki yanlışlık örnekleri-2

 

Tıp Fakültesi Denklik/Yeterlilik  Konuları ve STS Sınavı hakkında:

TÜRKİYEDE TIP FAKÜLTESİ DENKLİK/YETERLİLİK KONUSU:

 

ÖZET: Bu çalışma ülkemizde Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan TC vatandaşlarının

Tıp Fakültesi diplomalarının Türkiye’de geçerliliği  yani denklik konusunda var olan durum ve

mağduriyete yol açan tablonun analizi ve önerileri içermektedir. "Tıpta uzmanlık" denkliği ayrı

bir yazı konusudur.

 

GİRİŞ:  Ülkemizde Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan TC vatandaşlarının Tıp Fakültesi

diplomalarının Türkiye’de geçerliliği  yani denklik konusunda bağlı olduğu başta Lizbon Sözleşmesi

olmak üzere sözleşmelerden farklı olarak bazı düzenlemeler vardır. YÖK’ün kalitesiz yerden

mezuniyeti seçip Türkiye’de çalışma izni vermeme mantığıyla yaptığı bu düzenlemeler özetle:

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.02.2015 tarihli toplantısında alınan karar gereğince

Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan TC vatandaşı öğrencilerin kişisel olarak

yurtdışında eğitime başladığı yıl YGS ve LYS’ye girip ilk 40.000 de olma, kurumsal

olarak ta bitirilen üniversitenin CWTS Leiden Ranking, Academic Ranking of World

Universities (Shanghai), Times Higher Education (THE) World University Ranking

ve University Ranking by Academic Performance (URAP) dünya üniversiteler

sıralamasında ilk 500 üniversiteden birinden mezun olma, bu üniversiteler dışında

kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alanlara ise STS sınavına girme

zorunluluğu getirilmişti,  şartlarının ikisi sağlandığında sınavsız denklik alabilir şeklindeydi.

 01.07.2016 tarihli YÖK duyurusu ile ilk 500 üniversite kuralı ilk 1000 olarak değiştirilmiştir.

25.08.2016 tarihli duyuru ile fakülteye başvurulduğu yıl YGS/LYS'de ilk 40.000’e girme

şartı 25.08.2016 itibariyle kaldırılmıştır.

 

 

 Dünya üniversiteler sıralamasında yukarıda sayılan indekslerde ilk 1000 üniversite dışında kalan yurtdışı üniversitelerden birinden mezun adaylara ise

TUS ile aynı sınav olan STS’ye girip 40 puan alma veya “yapılandırılmış sınava girip 50 puan alma” veya USMLE-STEP 3, PLAB-Part 2, 

AMC-Clinical Examinations, MCCQE-Part 2, Arztliche Prüfungen (3 AP, Staats Examen) sınavlarından başarılı olma bunun Seviye Tespit Sınavı-Klinik Bilimler yerine

geçerli olmasına ve diplomalarına denklik verilmesine karar verilmiştir.  AMC Clinical Examinations, Avusturalyada 16 bileşenli çok aşamalı değerlendirmeden oluşan,

çok disiplinli, yapılandırılmış bir klinik değerlendirmedir. Dahiliye, cerrahi, doğum, kadın hastalıkları, pediatri ve psikiyatride klinik becerileri değerlendirir . Aynı

zamanda hastalar, aileleri ve diğer sağlık çalışanları ile iletişim kurma becerisini de değerlendirir. AMC MCQ Sınavını geçtiyseniz, AMC Klinik Sınavına

başvurabilirsiniz. Klinik sınavlar  Melbourne'daki Avustralya Tıp Konseyi Vernon C Marshall Ulusal Test Merkezi'nde (NTC) yapılmaktadır. NTC'nin dışında, Perth ve

Townsville de  yapılacaktır.  Medical Council of Canada Qualifying Examination Part II Kanadada yapılmaktadır 

13.07.2016 tarihli duyuruda

“Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olarak Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunan ilgililere Yurtdışı Yükseköğretim

Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 7. maddesi 3. fıkrası uyarınca Seviye Tespit Sınavı yapılmaktadır. Tıp Doktorluğu alanında yapılan

Seviye Tespit Sınavı (Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Bilimler olmak üzere) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanmaktadır.

Ancak bu sınav yılda sadece iki kez uygulanmaktadır. Tıp alanında Seviye Tespit, pek çok farklı ülkede teorikten ziyade klinik beceri sınavları üzerinden

değerlendirilmektedir. Konu, Yükseköğretim Genel Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve başvuru sahiplerinin mağdur olmaması için,

haklarında Tıp Doktorluğu alanında Seviye Tespit Sınavı 2. aşama (Klinik Bilimler) kararı çıkan adayların, talepleri halinde, Kurulumuzca belirlenecek

Üniversitelerce yapılacak klinik uygulama sınavı olan "Yapılandırılmış Klinik Sınav"a da girebilmelerine ve başarılı olmaları halinde Tıp Doktorluğu alanındaki

Seviye Tespit Sınavının Klinik Bilimler aşamasından başarılı sayılmalarına karar verilmiştir. Yine haklarında STS-Klinik Bilimler kararı alınmış başvuru

sahiplerinin, ÖSYM tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavı 2. aşamasına (Klinik Bilimler) girme hakları da saklıdır. Yapılandırılmış Klinik Sınavlar,

haklarında Seviye Tespit Sınavı 1. aşaması (Temel Bilimler) veya staj tamamlama/ klinik uygulama kararı alınmış başvuru sahipleri için geçerli değildir.

Kurulumuzca "Yapılandırılmış Klinik Sınav" için görevlendirilen Üniversiteler, web sitemizden duyurulacaktır.” denilmiş ve ilk yapılandırılmış sınav Yıldırım Beyazıt

Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2 Eylül 2016 tarihinde uygulanmıştır.

 -----------------------------------------

KONUNUN İRDELENMESİ:

 

TARTIŞMA, SORUNLAR ve ÖNERİLER:

Türkiye’de doktorluk yapacak TC vatandaşı kişilere mezun olduğu üniversitenin yurtiçi ve yurtdışı olmasına göre farklı kriterler uygulanmaktadır. Ülkesine ve

üniversitesine göre ölçülebilir ve bilimsel olmayan farklı kriterler gündemdedir. Öncelikle ülkemizde YÖK tarafından Tıp eğitiminin kalitesini denetleyen bir

mekanizma oluşturulmadığı gibi bilimsel objektif hiçbir kural olmadan da  Tıp Fakültesi açma hakkı verilmekte, açılan Tıp fakültelerinin eğitim süreçleri,

kaliteleri kontrol edilmemekte iken konu Türkiye’de doktorluk yapabilme yetkisine geldiğinde YÖK kaliteyi koruma adına adaletle bağdaşmayan uygulamalar

yapmaktadır. 

Geçmişte bir dönem yaşanmış ve oldukça azalmış bazı olumsuz ülke örneklerinden dolayı bir çok yurtdışı ülke üniversitesi mezunu TC vatandaşı doktor

ülkemizde uygulanmayan YÖK  kriterlerine göre değerlendirilmekte, bazıları ise ülkemizdeki bir çok tıp fakültesinden daha yüksek sıralamaya sahip

Yurtdışı bir üniversiteden mezun olmasına rağmen denklik uygulamasına tabi tutulmaktadır. YÖK birkaç olumsuz örneği engellemek isterken ÖLÇME,

DEĞERLENDİRME YAPMADAN büyük maddi ve manevi mağduriyetler ve yıl kayıpları yaşanmaktadır.

 

1.MEZUN OLUNAN KURUMUN KALİTESİ AÇISINDAN İNCELEME:

 

YÖK’ÜN 01.07.2016 TARİHİNE KADAR  İLK 500’TE, 01.07.2016 TARİHLİ YÖK DUYURUSU İLE İLK 1000’DE OLMA  KRİTERİ

YÖK’ün en asli görevlerinden olan Yurtiçi bir Tıp Fakültesinin objektif kriterlere bağlı olarak açılması, ara süreçlerde alt yapı, kalite ve eğitim düzeyi

Denetlenmesi, gelişimini tamamlamasının izlenmesi ve mezun kalitesinin değerlendirilmesi YÖK tarafından yapılmadığı ve bu durumun yıllar geçmesine

rağmen hiçbir şekilde değişmediği bir ortamda yurtdışı üniversite Tıp Fakülteleri mezunu TC vatandaşlarının Leiden Ranking, Academic Ranking of World

Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) sıralamasına göre 01.07.2016 tarihine kadar  ilk 500’te, 01.07.2016 tarihli

YÖK duyurusu ile ilk 1000’de olması aksi takdirde başarısız bir üniversite sayılacağı, kalitesiz eğitim veren bir üniversite olduğu ön kabulü ile kişinin bireysel

başarısı ölçülmelidir anlayışı EŞİTLİK İLKESİ GEREĞİNCE YÖK’ÜN İLK 1000’DE İÇİNDE OLANLAR DENKLİKTEN MUAFTIR KURALI HERKESE UYGULANSA

TABLO NE OLURDU? 

Ülkemiz Tıp Fakültelerinin CWTS Leiden Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), Times Higher Education (THE) World University

Ranking  ve University Ranking by Academic Performance (URAP)  sıralamasına göre ilk 500 içinde olanların sayısı sadece üçtür.Yapılan 01.07.2016 tarihli

YÖK duyurusu değişikliği ile dünya sıralamasında ilk 1000’de olan üniversite mezunlarının STS’den muaf olması ve denkliğinin otomatikman verilerek Türkiye'de

doktorluk icra edebilir olması kuralı ülkemiz tıp fakültelerine uygulandığında sadece  İstanbul Üniversitesi (İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri), Hacettepe, Ege,

Ankara, Gazi, Süleyman Demirel, Erciyes, Ataturk, Selçuk, Akdeniz, Marmara, Dokuz Eylül, Karadeniz Teknik, Sakarya ve On Dokuz Mayıs üniversitesi olmak üzere 16

üniversiteden 17 Tıp Fakültesi dışında kalan tüm tıp fakültelerimizin denklik/ yeterlilik sınavına girmesi gerekecekti ve mezunları Türkiye’de TUS=STS sınavından 

başarılı olmadan doktorluk icra edemeyecekti.

 

Ülkemizdeki Tıp Fakültelerinin ve yurtdışından Türkiye‘de denklik için başvuru yapılan Tıp Fakültelerinin Dünya Sıralamasında İlk 1000’de olma

konusunda durumları nedir?

 

A1- CWTS Leiden Ranking ‘te 2018 yılında dünyadaki 940 üniversite sıralanmaktadır ve ülkemizden bu listeye giren tıp fakültesi olan üniversite sayısı 15'dir: (4,5)

Country University 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 URAP 2018-2019 World Ranking CWTS Leiden Ranking 2018 Shangai ARWU 2018
TURKEY Istanbul University 301 579 317 401-500
TURKEY Hacettepe University 299 527 447 501-600
TURKEY Ege University 556 746 526 801-900
TURKEY Gazi University 626 776 562 801-900
TURKEY Ankara University 495 687 656 801-900
TURKEY Erciyes University 689 948 700 601-700
TURKEY Dokuz Eylul University 655 962 728 601-700
TURKEY Ataturk University 718 1016 742 Kapsam dışı
TURKEY Karadeniz Teknik University 892 1135 808 Kapsam dışı
TURKEY Selcuk University 789 1084 840 Kapsam dışı
TURKEY Marmara University 618 946 858 901-1000
TURKEY Akdeniz University 724 1203 900 Kapsam dışı
TURKEY Ondokuz Mayis University 803 1336 916 Kapsam dışı
TURKEY Suleyman Demirel University Medical Rank 1000 dışı 1236 924 Kapsam dışı
TURKEY Sakarya University Medical Rank 1000 dışı 1432 926 Kapsam dışı

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.02.2015 tarihli toplantısında alınan karardaki sadece CWTS Leiden Ranking  sıralaması yeterlilik

veya denklik konusunda  ülkemiz tıp fakültelerine uygulanırsa 2014 için üniversiteleri dünya sıralamasında ilk 500’e giremediği için

ülkemizdeki tüm tıp fakültesi mezunları ve, 2018 sıralaması ve kuralına göre ise 15 tıp fakültesi İstanbul (Çapa ve Cerrahpaşa Tıp),

Hacettepe, Ege, Gazi, Ankara, Erciyes, Atatürk, Karadeniz Teknik, Dokuz Eylül, Selçuk, Marmara, Akdeniz, On Dokuz Mayıs, Süleyman Demirel,

Sakarya Üniversitesi mezunları hariç diğer hepsinin yeterlilik sınavına girmesi gerekmektedir.

 

A2- Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ‘te 2018 yılında dünyadaki ilk 1000 üniversite sıralanmaktadır (Ref 6).

Academic Ranking of World Universities 2018     sıralamasında: Ülkemizden ilk 500'e giren üniversite sadece 401-500 arası sıralamada

İstanbul Üniversitesidir. İlk 1000'de Tıp Fakültesi olan 8 üniversitemiz vardır. (Ref  7).  

Country University Shangai ARWU 2018
TURKEY Istanbul University 401-500
TURKEY Hacettepe University 501-600
TURKEY Dokuz Eylul University 601-700
TURKEY Erciyes University 601-700
TURKEY Ankara University 801-900
TURKEY Ege University 801-900
TURKEY Gazi University 801-900
TURKEY Marmara University 901-1000


A3- Times Higher Education (THE) World University Ranking ‘te 2019  yılında dünyadaki ilk 1.258 üniversite sıralanmaktadır. Ülkemizden

ilk 1.000'e giren tıp fakültesi olan üniversite olarak 401-500 arası sıralamada Koç Üniversitesi, 501-600 Hacettepe, 801-1000 arası Erciyes Üniversitesi ve İstanbul

Üniversitesi  yer almaktadır.  + 1000 olarak gösterilen sıralamada ise  Ankara, Akdeniz, Bahçeşehir, TOBB, Gazi, Çukurova, Dokuz Eylül,  Yeditepe ve Marmara

Üniversitesi yer almaktadır.

A4- Ülkemizde ODTÜ kaynaklı bir akademik sıralama kuruluşu olan University Ranking by Academic Performance (URAP) 2000’den fazla

üniversiteyi sıralamaktadır (8). University Ranking by Academic Performance (URAP) 2018-2019  yılı sıralamasında ilk 500’e giren Tıp

Fakültemiz yoktur. İlk 1000'de  Hacettepe 527, İstanbul Üniversitesi 579,  Ankara 687, Ege 746, Gazi 776, Marmara 946, Erciyes 948 ve Dokuz Eylül 962. sırada

yer almaktadır. 2018 URAO World Ranking'te 8 üniversite, İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp dahil edildiğinde 9 tıp fakültesi URAP ilk 1000 sıralamasındadır. Diğer

hepsi ilk 1000 dışındadır. 

 

Country University 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 URAP 2018-2019 World Ranking CWTS Leiden Ranking 2018 Shangai ARWU 2018 diğer sıralamalarda yoksa webometrics 2018 *  ilk 1000' kuralına her yere uygulansaydı
TURKEY Hacettepe University 299 527 447 501-600    
TURKEY Istanbul University 301 579 317 401-500    
TURKEY Ankara University 495 687 656 801-900    
TURKEY Ege University 556 746 526 801-900    
TURKEY Gazi University 626 776 562 801-900    
TURKEY Marmara University 618 946 858 901-1000    
TURKEY Erciyes University 689 948 700 601-700    
TURKEY Dokuz Eylul University 655 962 728 601-700    
TURKEY Ataturk University 718 1016 742 Kapsam dışı    
TURKEY Cukurova University 900 1047 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Selcuk University 789 1084 840 Kapsam dışı    
TURKEY Koc University 941 1088 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Karadeniz Teknik University 892 1135 808 Kapsam dışı    
TURKEY Firat University Medical Rank 1000 dışı 1194 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Gaziantep University 936 1195 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Akdeniz University 724 1203 900 Kapsam dışı    
TURKEY Uludag University 877 1226 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Suleyman Demirel University Medical Rank 1000 dışı 1236 924 Kapsam dışı    
TURKEY Ondokuz Mayis University 803 1336 916 Kapsam dışı    
TURKEY Eskisehir Osmangazi University 910 1364 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Mersin University Medical Rank 1000 dışı 1388 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Kocaeli University 987 1413 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Sakarya University Medical Rank 1000 dışı 1432 926 Kapsam dışı    
TURKEY Gaziosmanpasa University Medical Rank 1000 dışı 1452 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Pamukkale University 993 1463 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Celal Bayar University Medical Rank 1000 dışı 1468 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY TOBB Ekonomi ve Teknoloji University Medical Rank 1000 dışı 1554 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Ozyegin University Medical Rank 1000 dışı 1561 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Canakkale Onsekiz Mart University Medical Rank 1000 dışı 1597 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Cumhuriyet University Medical Rank 1000 dışı 1632 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Yuzuncu Yil University Medical Rank 1000 dışı 1653 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Dicle University 804 1662 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Erzincan University Medical Rank 1000 dışı 1663 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Adiyaman University Medical Rank 1000 dışı 1670 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Inonu University 957 1676 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Cankaya University Medical Rank 1000 dışı 1686 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Dumlupinar University Medical Rank 1000 dışı 1689 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Bezmialem University 773 1730 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Necmettin Erbakan University Medical Rank 1000 dışı 1731 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Kahramanmaras Sutcu Imam University Medical Rank 1000 dışı 1732 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Abant Izzet Baysal University Medical Rank 1000 dışı 1773 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Kafkas University Medical Rank 1000 dışı 1793 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Bahcesehir University Medical Rank 1000 dışı 1811 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Baskent University 807 1817 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Istanbul Medeniyet University 951 1840 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Adnan Menderes University Medical Rank 1000 dışı 1853 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Yeditepe University Medical Rank 1000 dışı 1859 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Mugla Sitki Kocman University Medical Rank 1000 dışı 1860 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Bulent Ecevit University Medical Rank 1000 dışı 1890 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Mustafa Kemal University Medical Rank 1000 dışı 1894 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Duzce University Medical Rank 1000 dışı 1926 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Atilim University Medical Rank 1000 dışı 1939 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Izmir Katip Celebi University 969 1952 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Recep Tayyip Erdogan University Medical Rank 1000 dışı 1964 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Afyon Kocatepe University Medical Rank 1000 dışı 2012 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Yildirim Beyazit University 998 2013 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Balikesir University Medical Rank 1000 dışı 2020 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Kirikkale University Medical Rank 1000 dışı 2050 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Omer Halis Demir University Medical Rank 1000 dışı 2059 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Harran University Medical Rank 1000 dışı 2073 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Karabuk University Medical Rank 1000 dışı 2078 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Sinop University Medical Rank 1000 dışı 2079 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi   2092 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Aksaray University Medical Rank 1000 dışı 2093 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Namik Kemal University Medical Rank 1000 dışı 2096 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Trakya University Medical Rank 1000 dışı 2116 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Acibadem University Medical Rank 1000 dışı 2124 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Bozok University Medical Rank 1000 dışı 2159 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Istanbul Bilgi University Medical Rank 1000 dışı 2170 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Hitit University Medical Rank 1000 dışı 2274 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi   2299 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Giresun University Medical Rank 1000 dışı 2309 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Cankiri Karatekin University Medical Rank 1000 dışı 2375 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Ahi Evran University Medical Rank 1000 dışı 2407 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Gumushane University Medical Rank 1000 dışı 2472 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Izmir Ekonomi Universitesi Medical Rank 1000 dışı 2482 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Bartin University Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Dogu Akdeniz University Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Nevsehir Haci Bektas University Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi   URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 3375 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi   URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 3058 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi   URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 4231 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi   URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 6973 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi   URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 8334 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi   URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 13098 Denklik Sınavı Girecek *

A-5  URAP 2017-2018 Tıp Fakülteleri "Medical and Health"  ilk 1000 deki durum: 27 tıp fakültemiz vardır. 2016-2017 URAP'ın dünyadaki" ilk 1000 tıp fakültesi

"sıralamasına göre ülkemizden dünyada ilk 1000 içindeki sıralarıyla sıralamaya giren 35 fakülte varken eksilmeler olmuş ve URAP 2017-2018 Tıp Fakülteleri "Medical

and Health"  ilk 1000 deki durum: 27 tıp fakültemiz yer almıştır.

 

Country University 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 URAP 2018-2019 World Ranking CWTS Leiden Ranking 2018 Shangai ARWU 2018
TURKEY Hacettepe University 299 527 447 501-600
TURKEY Istanbul University 301 579 317 401-500
TURKEY Ankara University 495 687 656 801-900
TURKEY Ege University 556 746 526 801-900
TURKEY Marmara University 618 946 858 901-1000
TURKEY Gazi University 626 776 562 801-900
TURKEY Dokuz Eylul University 655 962 728 601-700
TURKEY Erciyes University 689 948 700 601-700
TURKEY Ataturk University 718 1016 742 Kapsam dışı
TURKEY Akdeniz University 724 1203 900 Kapsam dışı
TURKEY Bezmialem University 773 1730 Kapsam dışı Kapsam dışı
TURKEY Selcuk University 789 1084 840 Kapsam dışı
TURKEY Ondokuz Mayis University 803 1336 916 Kapsam dışı
TURKEY Dicle University 804 1662 Kapsam dışı Kapsam dışı
TURKEY Baskent University 807 1817 Kapsam dışı Kapsam dışı
TURKEY Uludag University 877 1226 Kapsam dışı Kapsam dışı
TURKEY Karadeniz Teknik University 892 1135 808 Kapsam dışı
TURKEY Cukurova University 900 1047 Kapsam dışı Kapsam dışı
TURKEY Eskisehir Osmangazi University 910 1364 Kapsam dışı Kapsam dışı
TURKEY Gaziantep University 936 1195 Kapsam dışı Kapsam dışı
TURKEY Koc University 941 1088 Kapsam dışı Kapsam dışı
TURKEY Istanbul Medeniyet University 951 1840 Kapsam dışı Kapsam dışı
TURKEY Inonu University 957 1676 Kapsam dışı Kapsam dışı
TURKEY Izmir Katip Celebi University 969 1952 Kapsam dışı Kapsam dışı
TURKEY Kocaeli University 987 1413 Kapsam dışı Kapsam dışı
TURKEY Pamukkale University 993 1463 Kapsam dışı Kapsam dışı
TURKEY Yildirim Beyazit University 998 2013 Kapsam dışı Kapsam dışı

 

2017-2018 URAP "Medicine& Health" alan sıralaması dünyada ilk 1000 tıp fakültesinden bazı örnekler:

Country University 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 URAP 2018-2019 World Ranking CWTS Leiden Ranking 2018 Shangai ARWU 2018 diğer sıralamalarda yoksa webometrics 2018 *  ilk 1000' kuralına her yere uygulansaydı
IRAN Tehran University of Medical Sciences 183 417 316 501-600    
SAUDI ARABIA King Saud University 228 202 159 101-150    
Macaristan Semmelweis University of Budapest  262 639 777 601-700    
SERBIA University of Belgrade 269 256 149 301-400    
EGYPT Cairo University 287 394 373 401-500    
TURKEY Hacettepe University 299 527 447 501-600    
TURKEY Istanbul University 301 579 317 401-500    
MALAYSIA Universiti Malaya 302 236 110 301-400    
SAUDI ARABIA King Abdulaziz University 308 100 256 101-150    
SLOVENIA University of Ljubljana 338 337 323 401-500    
UGANDA Makerere University 356 764 Kapsam dışı 901-100    
POLAND Uniwersytet Medyczny w Lodzi 375 923 714 Kapsam dışı    
CROATIA University of Zagreb 377 444 417 501-600    
LEBANON American University of Beirut 396 769 785 601-700    
EGYPT Mansoura University 414 682 685 801-900    
IRAN Mashhad University Medical Science 420 996 925 Kapsam dışı    
POLAND Medical University of Silesia 429 1031 762 801-900    
IRAN Shahid Beheshti University Medical Sciences 431 765 646 701-800    
Macaristan University of Szeged 442 667 674 501-600    
POLAND Poznan University of Medical Sciences 470 1049 725 Kapsam dışı    
TURKEY Ankara University 495 687 656 801-900    
ESTONIA University of Tartu 498 458 595 301-400    
MALAYSIA Universiti Kebangsaan Malaysia 509 565 433 Kapsam dışı    
EGYPT Ain Shams University 525 660 587 701-800    
ETHIOPIA Addis Ababa University 530 887 Kapsam dışı Kapsam dışı    
Macaristan University of Debrecen 541 708 729 901-100    
ROMANIA Carol Davila University of Medicine & Pharmacy 545 1062 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Ege University 556 746 526 801-900    
IRAN Iran University of Medical Sciences 561 1125 Kapsam dışı 901-100    
IRAN Isfahan University Medical Science 567   863 Kapsam dışı    
EGYPT Alexandria University 580 762 760 601-700    
ZAMBIA University of Zambia 595 1222 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
SLOVAKIA Comenius University Bratislava 597 609 666 701-800    
MALAYSIA Universiti Sains Malaysia 600 524 333 Kapsam dışı    
POLAND Medical University of Lublin 601 1314 Kapsam dışı Kapsam dışı 2415 Denklik Sınavı Girecek *
JORDAN Jordan University of Science & Technology 605 968 Kapsam dışı Kapsam dışı    
IRAN Shiraz University of Medical Science 607 1251 870 Kapsam dışı    
TURKEY Marmara University 618 946 858 901-1000    
TURKEY Gazi University 626 776 562 801-900    
UNITED ARAB EMIRATES United Arab Emirates University 629 949 Kapsam dışı Kapsam dışı    
MALAYSIA Universiti Putra Malaysia 631 493 298 601-700    
ROMANIA Iuliu Hatieganu University of Medicine & Pharmacy 638 1218 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TANZANIA Muhimbili University of Health & Allied Sciences 645 URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
IRAN Tabriz University of Medical Science 650 URAP 2500 Dışı 897 Kapsam dışı 1390  
MALAWI University of Malawi 654 1309 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Dokuz Eylul University 655 962 728 601-700    
ROMANIA Grigore T Popa University of Medicine & Pharmacy 658 1282 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
ETHIOPIA University of Gondar 667 1337 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
NIGERIA University of Ibadan 676 1142 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TUNISIA Universite de Tunis-El-Manar 677 689   801-900    
TURKEY Erciyes University 689 948 700 601-700    
LITHUANIA Lithuanian University of Health Sciences 691 1416 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
RUSSIA Lomonosov Moscow State University 712 200 278 Kapsam dışı    
TURKEY Ataturk University 718 1016 742 Kapsam dışı    
TURKEY Akdeniz University 724 1203 900 Kapsam dışı    
EGYPT Assiut University 728 893 Kapsam dışı Kapsam dışı    
KENYA University of Nairobi 732 1317 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
MACAU University of Macau 738 604 718 Kapsam dışı    
IRAN Mazandaran University Medical Sciences 746 URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2384 Denklik Sınavı Girecek *
KUWAIT Kuwait University 767 1075 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
CAMEROON University of Yaounde I 771 1097 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Bezmialem University 773 1730 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
SAUDI ARABIA King Saud Bin Abdulaziz University for Health Sciences 774 1605 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
EGYPT Suez Canal University 776 991 Kapsam dışı Kapsam dışı    
BULGARIA Medical University Sofia 778 1071 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
IRAN University of Tehran 782 299 179 301-400    
LITHUANIA Vilnius University 785 674 768 601-700    
TURKEY Selcuk University 789 1084 840 Kapsam dışı    
EGYPT Zagazig University 796 971 885 Kapsam dışı    
EGYPT Al Azhar University 799 1105 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
IRAN Tarbiat Modares University 800 554 406 601-700    
TURKEY Ondokuz Mayis University 803 1336 916 Kapsam dışı    
TURKEY Dicle University 804 1662 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Baskent University 807 1817 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
CROATIA University of Rijeka 830 1275 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
ZIMBABWE University of Zimbabwe 837 1565 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
CROATIA University of Split 860 834 Kapsam dışı Kapsam dışı    
IRAN Kerman University of Medical Sciences 873 1681 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Uludag University 877 1226 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
IRAN Baqiyatallah University of Medical Sciences (BMSU) 887 URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2558 Denklik Sınavı Girecek *
JORDAN University of Jordan 889 1167 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
MALAYSIA Universiti Teknologi MARA 891 1109 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Karadeniz Teknik University 892 1135 808 Kapsam dışı    
TURKEY Cukurova University 900 1047 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
SERBIA University of Novi Sad 904 880 697 901-100    
TURKEY Eskisehir Osmangazi University 910 1364 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
OMAN Sultan Qaboos University 914 1050 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
PAKISTAN University of Karachi 919 1404 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
EGYPT Minia University 923 1444 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
EGYPT Tanta University 934 1123 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Gaziantep University 936 1195 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Koc University 941 1088 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
PAKISTAN Quaid I Azam University 950 547 Kapsam dışı 701-800    
TURKEY Istanbul Medeniyet University 951 1840 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Inonu University 957 1676 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TUNISIA Universite de Monastir 968 1002 811 Kapsam dışı    
TURKEY Izmir Katip Celebi University 969 1952 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
EGYPT Beni Suef University 984 1216 Kapsam dışı 901-100    
TURKEY Kocaeli University 987 1413 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Pamukkale University 993 1463 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Yildirim Beyazit University 998 2013 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
POLAND Medical University of Warsaw Medical Rank 1000 dışı 816 443 701-800    
PAKISTAN University of the Punjab Medical Rank 1000 dışı 935 Kapsam dışı 801-900 1635  
TURKEY Firat University Medical Rank 1000 dışı 1194 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Suleyman Demirel University Medical Rank 1000 dışı 1236 924 Kapsam dışı    
TURKEY Mersin University Medical Rank 1000 dışı 1388 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Sakarya University Medical Rank 1000 dışı 1432 926 Kapsam dışı    
TURKEY Gaziosmanpasa University Medical Rank 1000 dışı 1452 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Celal Bayar University Medical Rank 1000 dışı 1468 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY TOBB Ekonomi ve Teknoloji University Medical Rank 1000 dışı 1554 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Ozyegin University Medical Rank 1000 dışı 1561 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Canakkale Onsekiz Mart University Medical Rank 1000 dışı 1597 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Cumhuriyet University Medical Rank 1000 dışı 1632 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Yuzuncu Yil University Medical Rank 1000 dışı 1653 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Erzincan University Medical Rank 1000 dışı 1663 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Adiyaman University Medical Rank 1000 dışı 1670 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Cankaya University Medical Rank 1000 dışı 1686 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Dumlupinar University Medical Rank 1000 dışı 1689 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
UKRAİN Kharkov National University VN Karazin / Харківський національний університет В Н Каразіна Medical Rank 1000 dışı 1703 Kapsam dışı Kapsam dışı 8567 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Necmettin Erbakan University Medical Rank 1000 dışı 1731 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Kahramanmaras Sutcu Imam University Medical Rank 1000 dışı 1732 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Abant Izzet Baysal University Medical Rank 1000 dışı 1773 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Kafkas University Medical Rank 1000 dışı 1793 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Bahcesehir University Medical Rank 1000 dışı 1811 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Adnan Menderes University Medical Rank 1000 dışı 1853 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Yeditepe University Medical Rank 1000 dışı 1859 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Mugla Sitki Kocman University Medical Rank 1000 dışı 1860 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Bulent Ecevit University Medical Rank 1000 dışı 1890 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Mustafa Kemal University Medical Rank 1000 dışı 1894 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Duzce University Medical Rank 1000 dışı 1926 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Atilim University Medical Rank 1000 dışı 1939 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Recep Tayyip Erdogan University Medical Rank 1000 dışı 1964 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Afyon Kocatepe University Medical Rank 1000 dışı 2012 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Balikesir University Medical Rank 1000 dışı 2020 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Kirikkale University Medical Rank 1000 dışı 2050 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Omer Halis Demir University Medical Rank 1000 dışı 2059 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Harran University Medical Rank 1000 dışı 2073 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Karabuk University Medical Rank 1000 dışı 2078 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Sinop University Medical Rank 1000 dışı 2079 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı 2092 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Aksaray University Medical Rank 1000 dışı 2093 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Namik Kemal University Medical Rank 1000 dışı 2096 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Trakya University Medical Rank 1000 dışı 2116 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Acibadem University Medical Rank 1000 dışı 2124 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Bozok University Medical Rank 1000 dışı 2159 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Istanbul Bilgi University Medical Rank 1000 dışı 2170 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
RUSSIA Pavlov First Saint Petersburg State Medical University Medical Rank 1000 dışı 2173 Kapsam dışı Kapsam dışı    
TURKEY Hitit University Medical Rank 1000 dışı 2274 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı 2299 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Giresun University Medical Rank 1000 dışı 2309 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Cankiri Karatekin University Medical Rank 1000 dışı 2375 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Ahi Evran University Medical Rank 1000 dışı 2407 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
Romanya Ovidius University Medical Rank 1000 dışı 2453 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Gumushane University Medical Rank 1000 dışı 2472 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Izmir Ekonomi Universitesi Medical Rank 1000 dışı 2482 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Sofia University St Kliment Ohridski / Софийски университет Св Климент Охридски Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 911 Denklik Sınavı Girecek *
GEORGIA Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1382 Denklik Sınavı Girecek *
RUSSIA Nizhniy Novgorod State Medical Academy / Нижегородской государственной медицинской академии Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1390 Denklik Sınavı Girecek *
UKRAİN Sumy State University Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1962 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 3058 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 3375 Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Medical University Prof Dr Paraskev Stoyanov Varna / Медицински университет Проф д р Параскев Стоянов Варна Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 3448 Denklik Sınavı Girecek *
Makedonya “Goce Delcev” University Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 3457 Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Trakia University Stara Zagora / Тракийски Университет Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 3618 Denklik Sınavı Girecek *
RUSSIA Moscow State University of Medicine and Dentistry / Московский государственный медико-стоматологический университет Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 3641 Denklik Sınavı Girecek *
UKRAİN Lviv Medical University / Львівський національний медичний університет Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 3770 Denklik Sınavı Girecek *
UKRAİN Bogomoletz National Medical University / Національний медичний університет О О Богомольця Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 4084 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 4231 Denklik Sınavı Girecek *
GEORGIA Tbilisi State Medical University Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 4513 Denklik Sınavı Girecek *
RUSSIA Kazan State Medical University / Казанский государственный медицинский университет Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 4594 Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Medical University Pleven / Медицински университет Плевен Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 5444 Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Medical University Plovdiv / Медицински университет Пловдив Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 6432 Denklik Sınavı Girecek *
UKRAİN Donetsk State Medical University / Донецкий национальный медицинский университет М Горького Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 6814 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 6973 Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Military Medical Academy Sofia / Военномедицинска академия Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 6990 Denklik Sınavı Girecek *
MOLDOVA Nicolae Testemiţanu State University of Medicine and Pharmacy / Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 7178 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 8334 Denklik Sınavı Girecek *
Azerbaycan Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 10242 Denklik Sınavı Girecek *
UKRAİN Zaporozhye State Medical University / Запорізький державний медичний університет Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 11813 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 13098 Denklik Sınavı Girecek *
UKRAİN Odessa State Medical University / Одеський національний медичний університет Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 14019 Denklik Sınavı Girecek *
Azerbaycan Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 15277 Denklik Sınavı Girecek *
Azerbaycan Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 16427 Denklik Sınavı Girecek *
Kazakistan Ahmet Yesavi Üniversitesi International Kazakh Turkish University / Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 16529 ????
GEORGIA David Tvildiani Medical University (AIETI Medical School) Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 17315 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Dogu Akdeniz University Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *

A-6  ARWU "Clinical Medicine" ilk 500 de yer alma açısından

 

Country University 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 URAP 2018-2019 World Ranking CWTS Leiden Ranking 2018 Shangai ARWU 2018 Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine *  ilk 1000' kuralına göre
Macaristan Semmelweis University of Budapest  262 639 777 601-700 201-300  
LEBANON American University of Beirut 396 769 785 601-700 201-300  
JORDAN Jordan University of Science & Technology 605 968 Kapsam dışı Kapsam dışı 201-300  
EGYPT Cairo University 287 394 373 401-500 301-400  
IRAN Tehran University of Medical Sciences 183 417 316 501-600 301-400  
ESTONIA University of Tartu 498 458 595 301-400 301-400  
TURKEY Hacettepe University 299 527 447 501-600 301-400  
ETHIOPIA Addis Ababa University 530 887 Kapsam dışı Kapsam dışı 301-400  
POLAND Uniwersytet Medyczny w Lodzi 375 923 714 Kapsam dışı 301-400  
MALAWI University of Malawi 654 1309 Kapsam dışı Kapsam dışı 301-400 Denklik Sınavı Girecek *
KENYA University of Nairobi 732 1317 Kapsam dışı Kapsam dışı 301-400 Denklik Sınavı Girecek *
ETHIOPIA University of Gondar 667 1337 Kapsam dışı Kapsam dışı 301-400 Denklik Sınavı Girecek *
SAUDI ARABIA King Abdulaziz University 308 100 256 101-150 401-500  
SAUDI ARABIA King Saud University 228 202 159 101-150 401-500  
MALAYSIA Universiti Malaya 302 236 110 301-400 401-500  
SERBIA University of Belgrade 269 256 149 301-400 401-500  
SLOVENIA University of Ljubljana 338 337 323 401-500 401-500  
CROATIA University of Zagreb 377 444 417 501-600 401-500  
TURKEY Istanbul University 301 579 317 401-500 401-500  
EGYPT Mansoura University 414 682 685 801-900 401-500  
POLAND Medical University of Warsaw Medical Rank 1000 dışı 816 443 701-800 401-500  
POLAND Medical University of Silesia 429 1031 762 801-900 401-500  
ROMANIA Carol Davila University of Medicine & Pharmacy 545 1062 Kapsam dışı Kapsam dışı 401-500 Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Medical University Sofia 778 1071 Kapsam dışı Kapsam dışı 401-500 Denklik Sınavı Girecek *
NIGERIA University of Ibadan 676 1142 Kapsam dışı Kapsam dışı 401-500 Denklik Sınavı Girecek *
LITHUANIA Lithuanian University of Health Sciences 691 1416 Kapsam dışı Kapsam dışı 401-500 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Ankara University 495 687 656 801-900 Kapsam dışı  
TURKEY Ege University 556 746 526 801-900 Kapsam dışı  
TURKEY Gazi University 626 776 562 801-900 Kapsam dışı  
TURKEY Marmara University 618 946 858 901-1000 Kapsam dışı  
TURKEY Erciyes University 689 948 700 601-700 Kapsam dışı  
TURKEY Dokuz Eylul University 655 962 728 601-700 Kapsam dışı  
TURKEY Ataturk University 718 1016 742 Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Cukurova University 900 1047 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Selcuk University 789 1084 840 Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Koc University 941 1088 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Karadeniz Teknik University 892 1135 808 Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Firat University Medical Rank 1000 dışı 1194 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Gaziantep University 936 1195 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Akdeniz University 724 1203 900 Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Uludag University 877 1226 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Suleyman Demirel University Medical Rank 1000 dışı 1236 924 Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Ondokuz Mayis University 803 1336 916 Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Eskisehir Osmangazi University 910 1364 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Mersin University Medical Rank 1000 dışı 1388 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Kocaeli University 987 1413 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Sakarya University Medical Rank 1000 dışı 1432 926 Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Gaziosmanpasa University Medical Rank 1000 dışı 1452 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Pamukkale University 993 1463 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Celal Bayar University Medical Rank 1000 dışı 1468 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY TOBB Ekonomi ve Teknoloji University Medical Rank 1000 dışı 1554 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Ozyegin University Medical Rank 1000 dışı 1561 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Canakkale Onsekiz Mart University Medical Rank 1000 dışı 1597 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Cumhuriyet University Medical Rank 1000 dışı 1632 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Yuzuncu Yil University Medical Rank 1000 dışı 1653 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Dicle University 804 1662 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Erzincan University Medical Rank 1000 dışı 1663 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Adiyaman University Medical Rank 1000 dışı 1670 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Inonu University 957 1676 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Cankaya University Medical Rank 1000 dışı 1686 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Dumlupinar University Medical Rank 1000 dışı 1689 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Bezmialem University 773 1730 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Necmettin Erbakan University Medical Rank 1000 dışı 1731 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Kahramanmaras Sutcu Imam University Medical Rank 1000 dışı 1732 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Abant Izzet Baysal University Medical Rank 1000 dışı 1773 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Kafkas University Medical Rank 1000 dışı 1793 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Bahcesehir University Medical Rank 1000 dışı 1811 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Baskent University 807 1817 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Istanbul Medeniyet University 951 1840 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Adnan Menderes University Medical Rank 1000 dışı 1853 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Yeditepe University Medical Rank 1000 dışı 1859 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Mugla Sitki Kocman University Medical Rank 1000 dışı 1860 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Bulent Ecevit University Medical Rank 1000 dışı 1890 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Mustafa Kemal University Medical Rank 1000 dışı 1894 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Duzce University Medical Rank 1000 dışı 1926 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Atilim University Medical Rank 1000 dışı 1939 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Izmir Katip Celebi University 969 1952 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Recep Tayyip Erdogan University Medical Rank 1000 dışı 1964 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Afyon Kocatepe University Medical Rank 1000 dışı 2012 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Yildirim Beyazit University 998 2013 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Balikesir University Medical Rank 1000 dışı 2020 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Kirikkale University Medical Rank 1000 dışı 2050 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Omer Halis Demir University Medical Rank 1000 dışı 2059 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Harran University Medical Rank 1000 dışı 2073 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Karabuk University Medical Rank 1000 dışı 2078 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Sinop University Medical Rank 1000 dışı 2079 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı 2092 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Aksaray University Medical Rank 1000 dışı 2093 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Namik Kemal University Medical Rank 1000 dışı 2096 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Trakya University Medical Rank 1000 dışı 2116 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Acibadem University Medical Rank 1000 dışı 2124 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Bozok University Medical Rank 1000 dışı 2159 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Istanbul Bilgi University Medical Rank 1000 dışı 2170 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Hitit University Medical Rank 1000 dışı 2274 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı 2299 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Giresun University Medical Rank 1000 dışı 2309 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Cankiri Karatekin University Medical Rank 1000 dışı 2375 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Ahi Evran University Medical Rank 1000 dışı 2407 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Gumushane University Medical Rank 1000 dışı 2472 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Izmir Ekonomi Universitesi Medical Rank 1000 dışı 2482 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Dogu Akdeniz University Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine dünyadaki en iyi ilk 500 tıp fakültesi sıralamasında ülkemizden sadece Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi vardır.

Tabloda denkliğe girmesi gerek yazılan 7 üniversitenin değerlendirmesi yapıldığında YÖK kuralına göre denk olmamasına rağmen bu tıp fakültelerinin Shangai

ARWU'ya göre ve URAP Medicine alan sıralmasına göre oldukça başarılı olduğu görülmektedirler : URAP Medicine ilk 1000'e göre 545-778. sıralar arası, URAP World

Rankinge göre ise 1062-1416. sıralar arasıdır. Kanaatimizce denklikleri otomatikmen kabul edilmelidir.

 

· Ülkemizde doktorluk yapan ve yurtdışındaki bir üniversitenin tıp fakültesinden mezun olanların   Leiden Ranking 2018, Academic Ranking

of World Universities (Shanghai) 2018 ve University Ranking by Academic Performance (URAP) 2018-2019 sıralaması ve denkliğe girme göre durumu

Country University 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 URAP 2018-2019 World Ranking CWTS Leiden Ranking 2018 Shangai ARWU 2018 diğer sıralamalarda yoksa webometrics 2018 *  ilk 1000' kuralına her yere uygulansaydı
Azerbaycan Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 10242 Denklik Sınavı Girecek *
Azerbaycan Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 15277 Denklik Sınavı Girecek *
Azerbaycan Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 16427 Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Medical University Sofia 778 1071 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Sofia University St Kliment Ohridski / Софийски университет Св Климент Охридски Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 911 Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Medical University Prof Dr Paraskev Stoyanov Varna / Медицински университет Проф д р Параскев Стоянов Варна Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 3448 Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Trakia University Stara Zagora / Тракийски Университет Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 3618 Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Medical University Pleven / Медицински университет Плевен Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 5444 Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Medical University Plovdiv / Медицински университет Пловдив Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 6432 Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Military Medical Academy Sofia / Военномедицинска академия Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 6990 Denklik Sınavı Girecek *
CAMEROON University of Yaounde I 771 1097 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
CROATIA University of Zagreb 377 444 417 501-600    
CROATIA University of Split 860 834 Kapsam dışı Kapsam dışı    
CROATIA University of Rijeka 830 1275 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
EGYPT Cairo University 287 394 373 401-500    
EGYPT Ain Shams University 525 660 587 701-800    
EGYPT Mansoura University 414 682 685 801-900    
EGYPT Alexandria University 580 762 760 601-700    
EGYPT Assiut University 728 893 Kapsam dışı Kapsam dışı    
EGYPT Zagazig University 796 971 885 Kapsam dışı    
EGYPT Suez Canal University 776 991 Kapsam dışı Kapsam dışı    
EGYPT Al Azhar University 799 1105 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
EGYPT Tanta University 934 1123 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
EGYPT Beni Suef University 984 1216 Kapsam dışı 901-100    
EGYPT Minia University 923 1444 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
ESTONIA University of Tartu 498 458 595 301-400    
ETHIOPIA Addis Ababa University 530 887 Kapsam dışı Kapsam dışı    
ETHIOPIA University of Gondar 667 1337 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
GEORGIA Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1382 Denklik Sınavı Girecek *
GEORGIA Tbilisi State Medical University Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 4513 Denklik Sınavı Girecek *
GEORGIA David Tvildiani Medical University (AIETI Medical School) Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 17315 Denklik Sınavı Girecek *
IRAN University of Tehran 782 299 179 301-400    
IRAN Tehran University of Medical Sciences 183 417 316 501-600    
IRAN Tarbiat Modares University 800 554 406 601-700    
IRAN Shahid Beheshti University Medical Sciences 431 765 646 701-800    
IRAN Mashhad University Medical Science 420 996 925 Kapsam dışı    
IRAN Iran University of Medical Sciences 561 1125 Kapsam dışı 901-100    
IRAN Shiraz University of Medical Science 607 1251 870 Kapsam dışı    
IRAN Kerman University of Medical Sciences 873 1681 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
IRAN Tabriz University of Medical Science 650 URAP 2500 Dışı 897 Kapsam dışı 1390  
IRAN Mazandaran University Medical Sciences 746 URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2384 Denklik Sınavı Girecek *
IRAN Baqiyatallah University of Medical Sciences (BMSU) 887 URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2558 Denklik Sınavı Girecek *
IRAN Isfahan University Medical Science 567   863 Kapsam dışı    
JORDAN Jordan University of Science & Technology 605 968 Kapsam dışı Kapsam dışı    
JORDAN University of Jordan 889 1167 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
Kazakistan Ahmet Yesavi Üniversitesi International Kazakh Turkish University / Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 16529 ????
KENYA University of Nairobi 732 1317 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
KUWAIT Kuwait University 767 1075 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
LEBANON American University of Beirut 396 769 785 601-700    
LITHUANIA Vilnius University 785 674 768 601-700    
LITHUANIA Lithuanian University of Health Sciences 691 1416 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
Macaristan Semmelweis University of Budapest  262 639 777 601-700    
Macaristan University of Szeged 442 667 674 501-600    
Macaristan University of Debrecen 541 708 729 901-100    
MACAU University of Macau 738 604 718 Kapsam dışı    
Makedonya “Goce Delcev” University Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 3457 Denklik Sınavı Girecek *
MALAWI University of Malawi 654 1309 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
MALAYSIA Universiti Malaya 302 236 110 301-400    
MALAYSIA Universiti Putra Malaysia 631 493 298 601-700    
MALAYSIA Universiti Sains Malaysia 600 524 333 Kapsam dışı    
MALAYSIA Universiti Kebangsaan Malaysia 509 565 433 Kapsam dışı    
MALAYSIA Universiti Teknologi MARA 891 1109 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
MOLDOVA Nicolae Testemiţanu State University of Medicine and Pharmacy / Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 7178 Denklik Sınavı Girecek *
NIGERIA University of Ibadan 676 1142 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
OMAN Sultan Qaboos University 914 1050 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
PAKISTAN Quaid I Azam University 950 547 Kapsam dışı 701-800    
PAKISTAN University of the Punjab Medical Rank 1000 dışı 935 Kapsam dışı 801-900 1635  
PAKISTAN University of Karachi 919 1404 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
POLAND Medical University of Warsaw Medical Rank 1000 dışı 816 443 701-800    
POLAND Uniwersytet Medyczny w Lodzi 375 923 714 Kapsam dışı    
POLAND Medical University of Silesia 429 1031 762 801-900    
POLAND Poznan University of Medical Sciences 470 1049 725 Kapsam dışı    
POLAND Medical University of Lublin 601 1314 Kapsam dışı Kapsam dışı 2415 Denklik Sınavı Girecek *
ROMANIA Carol Davila University of Medicine & Pharmacy 545 1062 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
ROMANIA Iuliu Hatieganu University of Medicine & Pharmacy 638 1218 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
ROMANIA Grigore T Popa University of Medicine & Pharmacy 658 1282 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
Romanya Ovidius University Medical Rank 1000 dışı 2453 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
RUSSIA Lomonosov Moscow State University 712 200 278 Kapsam dışı    
RUSSIA Pavlov First Saint Petersburg State Medical University Medical Rank 1000 dışı 2173 Kapsam dışı Kapsam dışı    
RUSSIA Nizhniy Novgorod State Medical Academy / Нижегородской государственной медицинской академии Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1390 Denklik Sınavı Girecek *
RUSSIA Moscow State University of Medicine and Dentistry / Московский государственный медико-стоматологический университет Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 3641 Denklik Sınavı Girecek *
RUSSIA Kazan State Medical University / Казанский государственный медицинский университет Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 4594 Denklik Sınavı Girecek *
SAUDI ARABIA King Abdulaziz University 308 100 256 101-150    
SAUDI ARABIA King Saud University 228 202 159 101-150    
SAUDI ARABIA King Saud Bin Abdulaziz University for Health Sciences 774 1605 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
SERBIA University of Belgrade 269 256 149 301-400    
SERBIA University of Novi Sad 904 880 697 901-100    
SLOVAKIA Comenius University Bratislava 597 609 666 701-800    
SLOVENIA University of Ljubljana 338 337 323 401-500    
TANZANIA Muhimbili University of Health & Allied Sciences 645 URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TUNISIA Universite de Tunis-El-Manar 677 689   801-900    
TUNISIA Universite de Monastir 968 1002 811 Kapsam dışı    
TURKEY Hacettepe University 299 527 447 501-600    
TURKEY Istanbul University 301 579 317 401-500    
TURKEY Ankara University 495 687 656 801-900    
TURKEY Ege University 556 746 526 801-900    
TURKEY Gazi University 626 776 562 801-900    
TURKEY Marmara University 618 946 858 901-1000    
TURKEY Erciyes University 689 948 700 601-700    
TURKEY Dokuz Eylul University 655 962 728 601-700    
TURKEY Ataturk University 718 1016 742 Kapsam dışı    
TURKEY Cukurova University 900 1047 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Selcuk University 789 1084 840 Kapsam dışı    
TURKEY Koc University 941 1088 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Karadeniz Teknik University 892 1135 808 Kapsam dışı    
TURKEY Firat University Medical Rank 1000 dışı 1194 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Gaziantep University 936 1195 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Akdeniz University 724 1203 900 Kapsam dışı    
TURKEY Uludag University 877 1226 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Suleyman Demirel University Medical Rank 1000 dışı 1236 924 Kapsam dışı    
TURKEY Ondokuz Mayis University 803 1336 916 Kapsam dışı    
TURKEY Eskisehir Osmangazi University 910 1364 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Mersin University Medical Rank 1000 dışı 1388 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Kocaeli University 987 1413 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Sakarya University Medical Rank 1000 dışı 1432 926 Kapsam dışı    
TURKEY Gaziosmanpasa University Medical Rank 1000 dışı 1452 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Pamukkale University 993 1463 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Celal Bayar University Medical Rank 1000 dışı 1468 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY TOBB Ekonomi ve Teknoloji University Medical Rank 1000 dışı 1554 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Ozyegin University Medical Rank 1000 dışı 1561 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Canakkale Onsekiz Mart University Medical Rank 1000 dışı 1597 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Cumhuriyet University Medical Rank 1000 dışı 1632 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Yuzuncu Yil University Medical Rank 1000 dışı 1653 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Dicle University 804 1662 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Erzincan University Medical Rank 1000 dışı 1663 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Adiyaman University Medical Rank 1000 dışı 1670 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Inonu University 957 1676 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Cankaya University Medical Rank 1000 dışı 1686 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Dumlupinar University Medical Rank 1000 dışı 1689 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Bezmialem University 773 1730 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Necmettin Erbakan University Medical Rank 1000 dışı 1731 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Kahramanmaras Sutcu Imam University Medical Rank 1000 dışı 1732 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Abant Izzet Baysal University Medical Rank 1000 dışı 1773 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Kafkas University Medical Rank 1000 dışı 1793 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Bahcesehir University Medical Rank 1000 dışı 1811 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Baskent University 807 1817 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Istanbul Medeniyet University 951 1840 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Adnan Menderes University Medical Rank 1000 dışı 1853 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Yeditepe University Medical Rank 1000 dışı 1859 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Mugla Sitki Kocman University Medical Rank 1000 dışı 1860 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Bulent Ecevit University Medical Rank 1000 dışı 1890 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Mustafa Kemal University Medical Rank 1000 dışı 1894 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Duzce University Medical Rank 1000 dışı 1926 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Atilim University Medical Rank 1000 dışı 1939 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Izmir Katip Celebi University 969 1952 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Recep Tayyip Erdogan University Medical Rank 1000 dışı 1964 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Afyon Kocatepe University Medical Rank 1000 dışı 2012 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Yildirim Beyazit University 998 2013 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Balikesir University Medical Rank 1000 dışı 2020 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Kirikkale University Medical Rank 1000 dışı 2050 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Omer Halis Demir University Medical Rank 1000 dışı 2059 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Harran University Medical Rank 1000 dışı 2073 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Karabuk University Medical Rank 1000 dışı 2078 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Sinop University Medical Rank 1000 dışı 2079 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı 2092 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Aksaray University Medical Rank 1000 dışı 2093 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Namik Kemal University Medical Rank 1000 dışı 2096 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Trakya University Medical Rank 1000 dışı 2116 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Acibadem University Medical Rank 1000 dışı 2124 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Bozok University Medical Rank 1000 dışı 2159 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Istanbul Bilgi University Medical Rank 1000 dışı 2170 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Hitit University Medical Rank 1000 dışı 2274 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı 2299 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Giresun University Medical Rank 1000 dışı 2309 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Cankiri Karatekin University Medical Rank 1000 dışı 2375 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Ahi Evran University Medical Rank 1000 dışı 2407 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Gumushane University Medical Rank 1000 dışı 2472 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Izmir Ekonomi Universitesi Medical Rank 1000 dışı 2482 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 3058 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 3375 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 4231 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 6973 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 8334 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 13098 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Dogu Akdeniz University Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
UGANDA Makerere University 356 764 Kapsam dışı 901-100    
UKRAİN Kharkov National University VN Karazin / Харківський національний університет В Н Каразіна Medical Rank 1000 dışı 1703 Kapsam dışı Kapsam dışı 8567 Denklik Sınavı Girecek *
UKRAİN Sumy State University Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1962 Denklik Sınavı Girecek *
UKRAİN Lviv Medical University / Львівський національний медичний університет Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 3770 Denklik Sınavı Girecek *
UKRAİN Bogomoletz National Medical University / Національний медичний університет О О Богомольця Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 4084 Denklik Sınavı Girecek *
UKRAİN Donetsk State Medical University / Донецкий национальный медицинский университет М Горького Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 6814 Denklik Sınavı Girecek *
UKRAİN Zaporozhye State Medical University / Запорізький державний медичний університет Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 11813 Denklik Sınavı Girecek *
UKRAİN Odessa State Medical University / Одеський національний медичний університет Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 14019 Denklik Sınavı Girecek *
UNITED ARAB EMIRATES United Arab Emirates University 629 949 Kapsam dışı Kapsam dışı    
ZAMBIA University of Zambia 595 1222 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
ZIMBABWE University of Zimbabwe 837 1565 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *

Ulaşabildiğimiz kadarıyla Türkiyede doktorluk yapanların mezun olduğu üniversitelerin dünya sıralaması böyledir. Yurtdışı üniversite tıp fakültelerinden mezunların bir

kısmı ülkemizdeki bir çok  tıp fakültesinden daha yüksek sıralamaya sahip üniversiteden mezun olmasına rağmen denklik uygulamasına tabi tutulmaktadır. Türkiyedeki

Doktorların Mezun Olduğu (yurtiçi -yurtdışı) Tıp Fakültelerin URAP 2018-2019, Leiden 2018, Shangai  ARWU 2018  ve WEBOMETRİCS 2018 ya göre Dünya

Sıralaması.. Sıralama önce ilk 2500 için URAP a göre , URAP ilk 2500e girmeyen üniversiteler için webometricse göre yapılmıştır. Üstteki tabloda görüldüğü gibi dünya

sıralamasında 15.000 civarında bulunan üniversite mezunu yeterli kabul edilirken 1001. sıradaki üniversite mezunu yetersiz kabul edilmektedir.

 

·Ülkemizdeki Tıp Fakültelerinin Leiden Ranking 2018, Academic Ranking of World Universities (Shanghai)

2018 ve University Ranking by Academic Performance (URAP) 2018-2019 sıralamasına göre durumunun yanı

sıra dünyadaki 20.000 den üniversiteyi sıralayan bir başka kurum olan Webometricse göre sıralaması:

·          Türk Üniversiteleri tıp fakülteleri dünya sıralaması

Country University 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 URAP 2018-2019 World Ranking CWTS Leiden Ranking 2018 Shangai ARWU 2018 diğer sıralamalarda yoksa webometrics 2018 *  ilk 1000' kuralına her yere uygulansaydı
TURKEY Hacettepe University 299 527 447 501-600    
TURKEY Istanbul University 301 579 317 401-500    
TURKEY Ankara University 495 687 656 801-900    
TURKEY Ege University 556 746 526 801-900    
TURKEY Gazi University 626 776 562 801-900    
TURKEY Marmara University 618 946 858 901-1000    
TURKEY Erciyes University 689 948 700 601-700    
TURKEY Dokuz Eylul University 655 962 728 601-700    
TURKEY Ataturk University 718 1016 742 Kapsam dışı    
TURKEY Cukurova University 900 1047 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Selcuk University 789 1084 840 Kapsam dışı    
TURKEY Koc University 941 1088 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Karadeniz Teknik University 892 1135 808 Kapsam dışı    
TURKEY Firat University Medical Rank 1000 dışı 1194 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Gaziantep University 936 1195 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Akdeniz University 724 1203 900 Kapsam dışı    
TURKEY Uludag University 877 1226 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Suleyman Demirel University Medical Rank 1000 dışı 1236 924 Kapsam dışı    
TURKEY Ondokuz Mayis University 803 1336 916 Kapsam dışı    
TURKEY Eskisehir Osmangazi University 910 1364 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Mersin University Medical Rank 1000 dışı 1388 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Kocaeli University 987 1413 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Sakarya University Medical Rank 1000 dışı 1432 926 Kapsam dışı    
TURKEY Gaziosmanpasa University Medical Rank 1000 dışı 1452 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Pamukkale University 993 1463 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Celal Bayar University Medical Rank 1000 dışı 1468 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY TOBB Ekonomi ve Teknoloji University Medical Rank 1000 dışı 1554 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Ozyegin University Medical Rank 1000 dışı 1561 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Canakkale Onsekiz Mart University Medical Rank 1000 dışı 1597 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Cumhuriyet University Medical Rank 1000 dışı 1632 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Yuzuncu Yil University Medical Rank 1000 dışı 1653 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Dicle University 804 1662 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Erzincan University Medical Rank 1000 dışı 1663 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Adiyaman University Medical Rank 1000 dışı 1670 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Inonu University 957 1676 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Cankaya University Medical Rank 1000 dışı 1686 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Dumlupinar University Medical Rank 1000 dışı 1689 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Bezmialem University 773 1730 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Necmettin Erbakan University Medical Rank 1000 dışı 1731 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Kahramanmaras Sutcu Imam University Medical Rank 1000 dışı 1732 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Abant Izzet Baysal University Medical Rank 1000 dışı 1773 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Kafkas University Medical Rank 1000 dışı 1793 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Bahcesehir University Medical Rank 1000 dışı 1811 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Baskent University 807 1817 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Istanbul Medeniyet University 951 1840 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Adnan Menderes University Medical Rank 1000 dışı 1853 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Yeditepe University Medical Rank 1000 dışı 1859 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Mugla Sitki Kocman University Medical Rank 1000 dışı 1860 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Bulent Ecevit University Medical Rank 1000 dışı 1890 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Mustafa Kemal University Medical Rank 1000 dışı 1894 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Duzce University Medical Rank 1000 dışı 1926 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Atilim University Medical Rank 1000 dışı 1939 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Izmir Katip Celebi University 969 1952 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Recep Tayyip Erdogan University Medical Rank 1000 dışı 1964 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Afyon Kocatepe University Medical Rank 1000 dışı 2012 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Yildirim Beyazit University 998 2013 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Balikesir University Medical Rank 1000 dışı 2020 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Kirikkale University Medical Rank 1000 dışı 2050 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Omer Halis Demir University Medical Rank 1000 dışı 2059 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Harran University Medical Rank 1000 dışı 2073 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Karabuk University Medical Rank 1000 dışı 2078 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Sinop University Medical Rank 1000 dışı 2079 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi   2092 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Aksaray University Medical Rank 1000 dışı 2093 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Namik Kemal University Medical Rank 1000 dışı 2096 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Trakya University Medical Rank 1000 dışı 2116 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Acibadem University Medical Rank 1000 dışı 2124 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Bozok University Medical Rank 1000 dışı 2159 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Istanbul Bilgi University Medical Rank 1000 dışı 2170 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Hitit University Medical Rank 1000 dışı 2274 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi   2299 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Giresun University Medical Rank 1000 dışı 2309 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Cankiri Karatekin University Medical Rank 1000 dışı 2375 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Ahi Evran University Medical Rank 1000 dışı 2407 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Gumushane University Medical Rank 1000 dışı 2472 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Izmir Ekonomi Universitesi Medical Rank 1000 dışı 2482 Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Bartin University Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Dogu Akdeniz University Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Nevsehir Haci Bektas University Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı   Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 3375 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 3058 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 4231 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 6973 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 8334 Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 13098 Denklik Sınavı Girecek *

 

 

2- ADAYIN BİREYSEL BAŞARI KRİTERİ YÖNÜNDEN İNCELEME:

 

YETERLİLİĞİ ÖLÇMEK İÇİN TUS=STS SINAVI AÇISINDAN: 

STS tamamen aynı tarih, aynı seans ve aynı sorularla yapılan TUS sınavıdır. TUS=STS Sınavı mezun olunan fakültenin verdiği eğitim düzeyinin kalitesi ve

yeterliliğini ölçen bir sınav olmayıp adayların uzmanlık tercihinde yerleştirme amaçlı kullanılan bir sıralama sınavıdır. Amacı yerleştirmeye esas yarışmadır. Sınav

sorularının bilgi içeriği eğitim müfredatı yani çekirdek eğitim programından oluşmamaktadır. Bu nedenle TUS=STS yeterlilik ölçümü amacıyla kullanılamaz.

Aynı sınav olan STS= TUS sınavına ilk kez giren yurt içi ve yurtdışı mezun biri farklı uygulamaya tabi tutulmaktadır. Yurt içi mezun 45 puan ile uzmanlık

tercihi yapabilirken yurtdışı mezun TC vatandaşı 40 puan (64 doğru, 56 yanlış karşılığı) ve üzerinde alırsa başarılı sayılıp pratisyenlik hakkı verilmekte

uzmanlık için daha sonraki tarihlerde yapılacak sınava tekrar girmesi gerekmektedir. Örneğin girdiği ilk STS sınavından 55 puan alan aday

hem STSyi geçip hem de tercih yapamamaktadır. Bu sınav başarısı ile denklik alırken, tercih yapabilmek için bir sonraki sınava girmesi

gerekmektedir. Başka bir haksız uygulama örneği olarak sınavda yanlış soru sorulduğunda TUSa girenlere o yanlış soru iptal edilip herkese DOĞRU kabul

edilirken, STS de soru iptal edilip eksik soru üzerinden geçerli not alması beklenmektedir. Örneğin geçmişte bir sınavda olduğu gibi 10 soru iptal edildiğinde TUSa

giren tüm adaylara 10 soru doğru kabul edilirken, STSye girenlerden ise 10 eksik soru üzerinden başarı puanı alması beklenmektedir. Bir diğer konuda TUS sınavına

mezun olmamış öğrenciler başvurabilirken denklik başvurusu yapıp çok uzun değerlendirme sonucunu bekleyen yurtdışı mezunların sınava girebilme hakkı

20.05.2016 tarihli duyuru ile daha yeni verilebilmiştir. Bu tarihe kadar çok aşırı uzun değerlendirme süreçleri beklenmekteydi, şu an süreçlerde hızlanma olduğu

görülmektedir.

 

 

SINAVDA DENKLİK VERİLMEK İÇİN BAŞARI KRİTERİ AÇISINDAN:  

Tıp Doktorluğu alanında STS’nin 1. ve 2. Aşama sınavlarına girmelerine karar verilen adayların, aynı gün yapılacak olan 1. ve 2. Aşama

sınavlarına girmeleri ve her iki aşamada da başarılı olmaları, başarılı olamadığı aşama için ise daha sonraki dönemlerde yapılacak STS’ye girerek

her iki aşamada da başarılı olma şartının sağlanması gerekir. “Sınavın her bir aşamasında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 40 puan

alınması gerekmektedir.”  Seviye Tespit Sınavında 50 puan alıp başarılı olabilmek için 60 doğru 60 yanlış yeterli iken 23.06.2016’da yapılan YOK duyurusu

ile Seviye Tespit Sınavlarında başarı puanının 100 üzerinden 40 puan olmasına, uygulanacak olan Seviye Tespit Sınavlarının sonuçlarının sağlıklı

değerlendirilebilmesi için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4ü çıkarılmak suretiyle adayın her testten aldığı ham puanların (STS puanı)

hesaplanmasına karar verilmiştir. Başarı puanı 40’a düşürülmüş gibi gösterilmekle birlikte 40 puan almak için 64 doğru 56 yanlış gerekmektedir. 

Yeterlilik sınavları doğru sorular üzerinden hesaplanır.  TUS yeterlilik sınavı değil sıralama sınavıdır  4 yanlışın 1 doğruyu götürmesi sıralama sınavlarında yapılırken

yeterlilik sınavı kabul edilen STS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürmemelidir.   Bu uygulamayla başarı notu GERÇEKTE yükseltilmiştir. İyileştirme adı  altında durumu

daha da ağırlaştırmıştır. 

Yapılandırılmış Sınav 16.06.2016 da uygulamaya giren ‘’Yapılandırılmış Klinik Sınav’’da 50 puan ve üstü başarı kriteridir.

 

DENKLİK İÇİN BELİRLENEN BAŞARI NOTU AÇISINDAN:

Aşağıdaki tabloda verdiğimiz yıllara göre Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri Türkiye ortalamasına baktığımızda özellikle 18-25 puan arası değişen standart

sapmalarla birlikte artı ve eksi dağılımı göz önüne alınca yurtdışı denklik başarısı için seçilen net 40 puanın adaletli olmadığı görülecektir.  Örneğin 2011 Sonbahar

TUS sonucunda sınava giren adayların Temel Tıp Bilimleri ortalama  puanı 43,091 ve standart sapması 18,456’dır. Türkiye ortalamasından sonra ayrıca

fakülte bazında 2012, 2013, 2015 yılı temel ve klinik puan ortalamaları ve daha önemlisi standart sapmaları tablolarda ayrınıtlı verilmiştir. Diğer yıllar için de durum

pek farklı  olmamakla birlikte yurtdışı denklik başarısı için seçilen net 40 puanın adaletli olmadığı yanında çok insafsız bir puan olduğu görülecektir.  

YURTDIŞI TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARINA UYGULANAN TUS=STS’den NET 40 PUAN ALAN TÜRKİYE’DE  DOKTORLUK YAPABİLİR KURALI HERKESE

UYGULANSA TABLO NE OLURDU?   Tablodaki yıllara göre TUS= STS sınav sonuçlarında görüleceği gibi ortalama puanlar ve standart sapma dikkatli incelendiğinde

yurtiçi mezun çok sayıda adayın, bazı yıllar çoğu adayın denklik sınavına girmesi gerekecekti. 

TUS sınavında tercih yapabilmek için daha önceden 50 puan almak gerekir iken Türkiye ortalaması başarı puanları nedeniyle boş kalan çok sayıda tercihin

oluşturduğu sorunları ortadan kaldırmak için tercih yapabilme puanı 45’e düşürülmüştür.

 

Yurtdışı Tıp Fakültesi Mezunu TC vatandaşı STS’ de hem temel hem de klinikten kırk puan alamazsa ne

olur? 

Aday Türkiye’de doktorluk yapamaz. Yurtdışında öğrencilik yaparken askerlik tecil işlemlerinde MSB ve 25 yaşına kadar SGK tarafından öğrenci kabul edilen yurtdışı

öğrenciler denklik alamadığı durumda LİSE MEZUNU muamelesi görmekte ve askerliği er olarak yapmaktadırlar.  Ya eğitimin yeterliliğini ölçmek diye dayatılan TUS

sınavında başarılı olana kadar çalışır ya da diplomasının geçerli sayıldığı ülkelerde doktorluk yapma arayışına girer. Örneğin İrlanda’ya gidebilir. Bir diğer seçenekte

aldığı eğitimi sıfırlayıp esnaf olabilir.

 

YURT İÇİ BİR TIP FAKÜLTESİ MEZUNU TUS SINAVINDA 40 PUANIN ALTINDA KALSA NE OLUR ? 

veya TUS sınavında klinik bilimler veya temel bilimler ortalama puanı 40’ın altında kalan Tıp Fakültesinin durumu ne olur? sorularının yanıtı adayın aldığı puana

veya adayın üniversitesinin dünya sıralamasındaki başarısına bakılmaksızın Türkiye’de doktorluk yapabilirdir. Yurtiçi mezunlar için başarı not kriteri yoktur. Yurtdışı

mezunlar için ise STS’nin 1. ve 2. Aşama sınavlarına girmelerine karar verilen adayların, aynı gün yapılacak olan 1. ve 2. Aşama sınavlarına girmeleri ve her iki

aşamada da başarılı olmaları, başarılı olamadığı aşama için ise daha sonraki dönemlerde yapılacak STS’ye girerek her iki aşamada da başarılı olma şartının

sağlanması gerekir. ” Kuralı vardır. Başarılı olduğu aşama tekrar ölçülmeyi gerektirmeyecek kazanılmış hak olup sadece başarısız olduğu aşama için tekrar sınava

girer şeklinde olmalıdır.

 

YURT İÇİ BİR TIP FAKÜLTESİNİN TÜM ÖĞRENCİLERİ TUS SINAVINDA 40 PUANIN ALTINDA KALSA NE

OLUR ?

Fakülte hiçbir düzeltici/önleyici faaliyet yapmasa bile yine öğrenci almaya devam edebilir olarak karşımıza çıkmaktadır. YÖK sunduğumuz puan tablolarında

gerçekleşen başarısızlığı önümüzdeki dönem ortadan kaldıracak hiçbir düzeltici/önleyici etkinlik tanımlamadığı gibi kontenjan artış taleplerini de büyük oranda

karşılamıştır. Tüm mezunları aldıkları ve üniversite dünya sıralamasına bakılmaksızın Türkiye’de doktorluk yapabilir.

 

 

Ülkemizdeki tıp fakültelerinin TUS sınavından aldığı puanların bahse konu açıdan incelenmesi:

 

 

ÜLKEMİZ ve YURTDIŞI TIP FAKÜLTELERİ MEZUNLARININ TUS=STS SINAV BAŞARI DURUMU KARŞILAŞTIRMASI

YÖK’ün uygulamasına göre ülkemiz Tıp Fakültelerinin durumu yurtdışı tıp fakültelerinden belirgin olarak çok iyi olup aynı şekilde mezunlarının eğitim kalitesi de

belirgin olarak farklı ve düşük derecededır. YÖK bu nedenle yurtdışına denklik uygulaması yapılmalıdır ki kalite düşmesin diye düşünmektedir. Ölçülebilir sonuçlar

nasıl? 2011 TUS İlkbahar, 2012 TUS Sonbahar ve 2013 TUS Sonbahar sonuçlarına göre durum aşağıdaki tablolardaki gibidir: Görüldüğü gibi çok dramatik bir tablo

bulunmamaktadır. Dramatik olan 16-23 puan standart sapmalı ortalama 44-48 arası puanlı tablonun mevcut şekilde yorumlanıp Denklik/yeterlilik sınavına alınmada

yurtdışı fakülteler aleyhine başarı kriteri olarak kullanılmasıdır.

 

 

FAKÜLTELERİN TUS=STS PUANI İLE DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ ARASINDAKİ BAŞARI SIRALAMASI

KARŞILAŞTIRMASI

Fakültelerin 2015  TUS=STS Sonbahar klinik ortalama sonuçlarının üniversitelerin 2016 yılı dünya üniversiteleri arasında başarı sıralaması açısından  LEİDEN,

URAP, TİMES , SHANGAİ ve WEBOMETRİCS  karşılaştırılması  tabloda sunulmuştur. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi DÜNYA SIRALAMASININ kişisel ortalama

başarı puanı ile ilişkisi YÖK’ün kalite kriteri olarak tahmin ettiği sonuçlardan çok farklıdır. 2015 TUS Sonbahar klinik ortalama başarı puanına göre çoktan aza doğru

dizilen bu tabloda dünya üniversite başarı sıralaması ve giriş puanları çok ilişkili değildir veya tahmin edildiği oranda ilişkili değildir.

 

TIP FAKÜLTELERİNİN MF-3 PUANI ile TUS=STS SINAV BAŞARI DURUMU İLİŞKİSİ KARŞILAŞTIRMASI

Başka bir ölçü olarak fakültelerin öğrenci alırken kullandığı MF-3 giriş puanlarıyla 2015  TUS Sonbahar klinik ortalama sonuçlarının ve üniversitelerin 2016 yılı

dünya üniversiteleri arasında başarı sıralaması açısından  LEİDEN, URAP, TİMES , SHANGAİ ve WEBOMETRİCS  karşılaştırılması  tabloda sunulmuştur.

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi fakültelerin öğrenci alırken kullandığı MF-3 giriş puanlarıyla kişisel ortalama başarı puanı ile ilişkisi YÖK’ün kalite kriteri olarak

tahmin ettiği sonuçlardan çok farklıdır. MF-3 ile 345 puanla giren öğrenci ile MF-3   450 giriş puanlı öğrencinin 2015 TUS Sonbahar Klinik ortalama başarı puanı

benzerdir veya 470 giriş puanlı arasındaki fark da yok denecek kadar azdır.  2012 TUS Sonbahar ve 2013 TUS Sonbahar sonuçları üstte verilmiş olup sonuçlar 

benzerdir.

 

 

İKİNCİ BİREYSEL BAŞARI KRİTERİ AÇISINDAN:

Aynı şekilde USMLE-STEP 3, PLAB-Part 2, AMC-Clinical Examinations, MCCQE-Part 2, Arztliche Prüfungen (3 AP, Staats Examen) sınavlarını

başaranlara YÖK Türkiyede doktorluk hakkı verirken bu sınavların zorluk çıtasından haberi yoktur. Bu sınavları başaranlar yurtdışında uzmanlık sınavına

başvurabilir. Yani yurtdışında uzmanlık için yeterli aşama Türkiyede pratisyen hekimlik yapabilme için zorunlu tercihlerden biri olarak gündemdedir. 

USMLE-STEP 3, PLAB-Part 2, AMC-Clinical Examinations, MCCQE-Part 2, Arztliche Prüfungen (3 AP, Staats Examen)  sınavlarını geçersen

Türkiye’de doktorluk yapabilirsin demek beyin göçü açısından halk arasındaki tabirle eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmektir. USMLE-STEP 3 

sınavını kazanan aday ABD'yi de ihtimaller  içinde düşünür. 

 

ÜÇÜNCÜ BİREYSEL BAŞARI KRİTERİ AÇISINDAN:

 Tıp alanında Seviye Tespit, pek çok farklı ülkede teorikten ziyade klinik beceri sınavları üzerinden değerlendirilmektedir. Konu, Yükseköğretim Genel

Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve başvuru sahiplerinin mağdur olmaması için, haklarında Tıp Doktorluğu alanında Seviye Tespit

Sınavı 2. aşama (Klinik Bilimler) kararı çıkan adayların, talepleri halinde, Kurulumuzca belirlenecek Üniversitelerce yapılacak klinik uygulama sınavı olan

"Yapılandırılmış Klinik Sınav"a da girebilmelerine ve başarılı olmaları halinde Tıp Doktorluğu alanındaki Seviye Tespit Sınavının Klinik Bilimler aşamasından

başarılı sayılmalarına karar verilmiştir. Yine haklarında STS-Klinik Bilimler kararı alınmış başvuru sahiplerinin, ÖSYM tarafından yapılan Seviye Tespit

Sınavı 2. aşamasına (Klinik Bilimler) girme hakları da saklıdır. Yapılandırılmış Klinik Sınavlar, haklarında Seviye Tespit Sınavı 1. aşaması (Temel Bilimler)

veya staj tamamlama/ klinik uygulama kararı alınmış başvuru sahipleri için geçerli değildir. Kurulumuzca "Yapılandırılmış Klinik Sınav" için görevlendirilen

Üniversiteler, web sitemizden duyurulacaktır.” denilmiş ve ilk yapılandırılmış sınav Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2 Eylül 2016 tarihinde uygulanmıştır.

"Yapılandırılmış Klinik Sınav" ın ilk uygulaması, duyurusu, zamanı, duyuru yapıldıktan 5 dakika sonra 10 kişilik kontenjanın dolması, adayların YÖK üyeleriyle ilişki

iletişimleri vd yönleriyle tam bir TİYATRO olduğuna dair çok sayıda mesaj gelmiştir. Sınav ücretinin 1750 TL olduğunu düşününce oldukça pahalı bir tiyatro olarak

kabul edebiliriz. Pek çok kişinin rol aldığı bu sınav rezaletinin kazanan sayısı ve seviyesine ait sosyal medyada dolaşan sınav değerlendirmeleri ülkemiz açısından

utanç kaynağıdır. Hiç mezun vermemiş yeni bir tıp fakültesinin mezuniyet yeterlilik değerlendirmesi yapması doğru değildir. 

 

LİZBON SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN: 

Ülkemiz tarafından 1/12/2004 tarihinde imzalanıp 28.2.2006:tarih ve 26094, sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5463 sayılı Kanun uyarınca 8.1.2007 tarihinde

onaylanarak 1.3.2007 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Bölgesinde Yükseköğretim İle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin sözleşmenin I. Bölümünde “Tanıma”,

bir yabancı eğitim belgesinin, eğitim ve/veya iş etkinliklerinde kullanılmak üzere yetkili makam tarafından resmi olarak kabulü şeklinde tanımlanmış; VI. bölümünün

1. maddesinde ise “Bir tanıma kararı, yükseköğretim belgesi tarafından belgelenen bilgi ve beceri esasına dayanıyorsa, her Taraf, tanımanın istendiği belge ile

tanımanın istendiği Tarafça bu belgeye karşılık gelen diploma arasında önemli bir farklılık (substantial difference) görülmediği durumda, diğer Tarafta

verilmiş yükseköğretim belgelerini tanıyacaktır.” kuralına yer verilmiştir. Anayasamızda da uluslararası sözleşmelerin kanun hükmünde olduğu kuralına yer

verilerek bu sözleşmelerin uygulanması zorunlu hale getirilmektedir.

 

SON DÖNEM DANIŞTAY KARARLARI: 

T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No: 2014/3824 Karar No : 2014/8548 mahkeme kararından alıntı: Avrupa Bölgesinde Yükseköğretim ile İlgili Belgelerin

Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin yukarıda yer verilen maddelerinin değerlendirilmesinden ise, mezun olunan alanda diploma alınan yükseköğretim kurumunun

eğitim düzeyi ve içeriği ile denklik verecek olan ülkenin yükseköğretim düzeyi ve içeriği arasında önemli bir farklılık bulunması durumunun haricinde taraf olan

ülkelerin resmi makamlarınca taraf olan bir diğer ülkede alınan yükseköğretim diplomasına doğrudan denklik verilmesi gerektiği, bunun tek istisnasının ise

mezun olunan alanda diploma alınan yükseköğretim kurumunun eğitim düzeyi ve içeriği ile denklik verecek olan ülkenin yükseköğretim düzeyi

ve içeriği arasında önemli bir farklılık bulunması olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa Bölgesinde Yükseköğretim İle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmeye taraf olan

ülkemizde denklik vermeye yetkili kurum olan Yükseköğretim Kurulunca anılan sözleşmeye taraf olan ülkelerden alınan diplomalara ilişkin

denklik taleplerinin hukuk devleti ve ahde vefa ilkeleri gereğince bu sözleşme tarafından çizilen çerçeve içerisinde değerlendirilmesi

gerekmektedir. Bu nedenle, davalı idarece sözleşmeye taraf ülkelerden alınan diplomalara denklik verilmesinin seviye tespit sınavında başarılı

olunması şartına bağlanmasının ancak sözleşmede yer verildiği üzere önemli farklılıkların objektif bir bilimsel değerlendirme neticesinde ortaya

konulması halinde mümkün olacağı açıktır.

Yine T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No: 2015/6103 Karar No : 2016/817 mahkeme kararında aynı gerekçe ile aynı sonuç çıkmıştır. 

 

 

-------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 YURTDIŞI ÖĞRENCİLERİ YOLUNACAK KAZ OLARAK GÖRMEK AÇISINDAN:

YÖK yurtdışı öğrencileri çok iyi gelir durumuna sahip ailelerin çocukları olarak düşünmekte ve yolunacak aynı zamanda özel üniversitelere ve dersanelere

yoldurulacak kaz olarak görmektedir. Özel üniversiteler bırakılan alanı kadro sayılarıyla görmek mümkündür. STS= TUS uygulaması ile YÖK üzerinden dersanelere

alan bırakılıp bırakılmadığı konusu ayrı bir yazıyı hak ettirecek kadar "kabak gibi ortadadır"  ve bu süreçlerin sağlıklı zeminde çözümlenmemesinin belki de en önemli

nedenidir.

- 01.07.2016 tarihli YÖK duyurusu ile dünya sıralamasında ilk 1000’de olmayan örneğin 1001. sıradaki,  01.07.2016  tarihinden öncesindeki bir örnek ile

açıklayacak olursak  dünya sıralamasında 501. Sırada olan yurtdışı üniversite tıp fakültesinde okuyan tıp öğrencisi bitirmeye yakın dönemde URAP

sıralamasına girmeyen ve Webometrics sıralamasında dünyada 15.000. sıradaki veya 16.000. sıradaki TUS’a giren mezunlarının puan ortalaması 43,

standart sapması 20, 617 olan yurt içi özel üniversite tıp fakültesine yıllık 60.000 TL verip 5. Sınıfta  geçiş yaptığında bir anda eğitimi yeterli kabul edilip 

DENKLİK SINAVINDAN MUAF TUTULMAKTADIR. Ülkemizde 6. Sınıfta teorik eğitim verilmediği herkesçe bilindiği halde ve mezun puan ortalamaları TUS’a

giren mezunlarının puan ortalaması 43-45 arası puan, standart sapması 20, 617 puan olan benzer nitelikte çok sayıda fakülteden alınan mezuniyetle  

yurtdışında alınan yetersiz ön kabullü eğitim bir anda yıllık 60.000 TL ile yeterli hale gelmiştir. Yurtdışı yatay geçiş konusunun zorlaştırılıp, çözüm için

ullanılan yatay geçişin  özel üniversitelere kaynak aktarımı oluşturan bir mekanizma olduğu açıktır.   Özel üniversitelere  verilen yurtdışı yatay geçiş kontenjan

sayısının özel üniversitelerin kapasitelerinin çok üstünde olduğu, ve eğitim kalitelerinin, kadrolarının ve mezun puan ortalamalarının düşük olduğu bilinmesine

rağmen  kamudan özele, vatandaştan özele KAYNAK AKTARIMINA sebep olduğu açıktır. Özel üniversitelere bu kaynak aktarımı olurken  yurtdışında okuyan

tüm öğrencilerin çok iyi gelir durumuna sahip olduğu düşünülmekte ve bunları özel üniversitelere yönlendirme amaçlı devlet tıp fakültelerinde açılan tüm yatay geçiş

kontenjanları toplamının sadece bir özel üniversitenin kontenjanından daha düşük olduğunu  belirtmekte yarar vardır. Üstteki özel üniversite yatay geçiş kontenjanları

..... üniversitesi için.... şöyledir.

Denklik ve tanınırlık başvurusu için YÖK mevzuatta ve sitesinde belirtilmesine rağmen denkliği tanınan üniversiteleri sitesinde belirtmediği için herkesi

Ankara/Bilkent’e YÖK’e bizzat getirtip 50 TL karşılığı dilekçe kabul edip belge vermektedir. 50 TL karşılığı yapılan bu uygulamanın kaz yolma olarak görülmekten

çıkarılması ve sadece YÖK’ün sitesinde olmayan ve şüpheli durumlarda başvurulan bir sistem olması gerekmektedir. Basit bir belge için il dışından veya yurtdışından

bizzat Ankara/Bilkente gelmenin masrafı, zaman kaybı ve gerekliliği düşünülmelidir.

’Yapılandırılmış Klinik Sınav’’ ücreti 1180 TL’ iken en son 1750 TL olarak açıklandı. Diğer ücret örnekleri:

0 Mayıs 2016 tarihinden itibaren aşağıdaki hizmetlerden ücret alınmasına karar verilmiştir:Bu kapsamda

·         "Diploma Tanıma ve Denklik Başvuruları" ve "Denklik Başvurularının Yeniden İncelenmesi" talepleri için 150 TL,

·         Okul Tanıma talepleri için (Yükseköğretim Kurumlarının tanınıp tanınmadığına dair belge) 50 TL,

·         İşlemler Devam Ediyor belgesi talepleri için (Askerlik Tecil Belgesi, iş başvuruları vb.) 50 TL,

·         Bilgi veya belge talebi içeren diğer konulardaki dilekçeler için 50 TL,

·         KKTC Üniversitelerine ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin, TC – KKTC Anlaşma kapsamında olduklarına dair belge talepleri için 50 TL alınıyor.

 

DENKLİK BAŞVURULARININ ADALETLİ DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN

Gelen mesajlara göre ki onların beyanına göre adamına göre muamele yapılma örnekleri seslendirilmektedir. Örneğin dünya sıralamasında 1020. sıradaki üniversite

mezununa otomatik denklik verilmesi, Yapılandırılmış sınavla ilgili YÖK üyeleri ile sıkı irtibatı olan ve normalde geçmesi beklenmeyen adayların BİR ŞEKİLDE

geçirilmesi, sınırlı kadro ilan edilen sınavlarda bir dakikada kontenjanın dolması vs. iddiaları artık sosyal medyada paylaşıldığı için herkesin hakkaniyet duygusunu

zedelemektedir.

 

 

ÜLKEMİZDE YETERLİ GÖRÜLEN TABLO AÇISINDAN:

Bu konuda yakın tarihli iki örnek verilecektir. İlki CWTS Leiden Ranking Sıralamasından 317. sıradaki bir üniversitemiz diğeri sıralaması URAP 2309. sıradaki bir üniversitemiz. 

Birincisi Mail Özçelik, Zeynep Solakoğlu ENJEKSİYON VE CERRAHİ DİKİŞUYGULAMALARI KONUSUNDAKİKAZANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

İst Tıp Fak Dergisi 2014; 77 (1): 1 – 7 16 Kasım 2012- 20 Mayıs 2013; 6. sınıf öğrencisi 283 kişi üzerinde yapılan çalışma sonuçları aşağıdadır:

Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun olacak 6. sınıf öğrencileriyle yapılan bir araştırmaya göre doktor adaylarının %64’ü aşı, kan alma, dikiş ve

düğüm atma, serum hazırlamada yetersiz. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu ile

uzman yüksek hemşire Mail Özçelik tarafından yapılan araştırmaya fakültenin 6’ıncı sınıfında okuyan 350 öğrencinin 283’ü katıldı. Araştırmaya

katılan öğrencilerin kan alma, cerrahi dikiş ve düğüm atma, ilaç uygulama, pansuman yapma, serum takma ve serum solüsyonu hazırlama gibi

18 temel mesleki beceriyle ilgili durumları ölçüldü.

 

İkincisi: Basından... "Tıp Fakültemiz 27 Mayıs 2007 tarihinde resmi olarak kurulmuş ve 2008-2009 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini almıştır.

Alınan ilk öğrenciler  öğrenciler Sivas Ünv. Tıp Fakültesi ile yapılan protokolle orada eğitim öğretime başlamış, daha sonra 2012-2013 eğitim öğretim döneminde

Giresun da Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri ilk defa eğitime başlamışlardır. Şu an Giresun da öğretim gören Dönem1, Dönem 2, Dönem 3, Dönem 4 ve Dönem 5

öğrencileri mevcuttur ve toplam tıp öğrencisi sayısı 200'ü aşmıştır. Tıp Fakültemizde şu an toplam 62 öğretim üyesi mevcuttur.

Yukarda bahsettiğim tüm bu öğrenci ve öğretim üyesi rakamlarına ve de kuruluşundan  itibaren 9 yıl geride kalmasına rağmen maalesef tam donanımlı bir Tıp

Fakültesi Hastanesi kurulamamış, eski meslek yüksek okulunun tadilatla hastaneye çevrilerek 30 yatağı olan geçici bir hastanede hizmet verilmek zorunda

kalınmıştır. Sağlık Bakanlığının 750 bin nüfusun altındaki illerde uygulamaya koyduğu ildeki Tıp Fakültesi ile Devlet Hastanesi nin ortak kullanımı (afiliasyon)

 Giresunda maalesef geride kalan 9 senede yapılamamıştır.

Bilindiği gibi Tıp Fakültesi eğitiminin 4,5 ve 6. sınıfları hastanede yapılan stajlarla teorik eğitimin yanında ağırlıklı olarak pratik eğitim verilerek yapılmaktadır. Maalesef

ki Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesinde geçtiğimiz yıl 4. sınıf öğrencileri doğru dürüst bir pratik hasta başı eğitimi görmeden Dahiliye, Pediatri, K.Doğum,

Anestezi, Kardiyoloji ve Radyoloji stajlarını yapmak zorunda kalmış ve bu öğrenciler bu sene 5. sınıf olmuş ve yine sadece teorik eğitimle 5. sınıfı yapmak

durumunda kalacaklardır. Kaldı ki 5. sınıfta verilmesi gereken  küçük stajlardan Beyin Cerrahi, Psikiyatri, Nöroloji, Plastik Cerrahi, Dermatoloji, Göğüs

Cerrahi gibi bölümlerin öğretim üyesi şu an için Tıp Fakültemizde yoktur.."  Açıklamanın gerisi döner sermaye ağlamaları: tıklayınız

YURTDIŞINDA OKUMAK AÇISINDAN:

Ortaöğretimden yüksek öğretime geçiş sağlıklı yapılandırılamamış ve oluşan ihtiyaçlar yeni yeni karşılanmaya başlamıştır. İnsanlar hayallerini, hedeflerini

devletin hiçbir desteğinden yararlanmadan kendi gayretleri ile kendi masrafını karşılayarak, yurtdışında okuyarak çözüyorsa sorun nedir ?

Yüksek Öğretim sistemimiz Türkiye’de doktorluk yapabilmek için Dünya üniversiteleri sıralamasında 1020. Sırada bulunan yurtdışı bir üniversite mezununun yeterli

eğitimini yeterli bulmazken üst kısımda bir öğretim üyesinin ayrıntılı bilgi verdiği Giresun Tıp veya bazı özel üniversitelerin eğitim kalitesi ve alt yapısını, başarılı ve

yeterli kabul eden bir ortam vardır. Sistemin bu eksik yönleri düzelmediği halde tüm olumsuz sonucu yurtdışından mezun olanlara fatura etmek insani değildir.

İnsanların istediği ülkede okuma ve mezun olma hakları, çok kültürlü, çok dilli ve uluslar arası eğitimin getireceği direkt ve dolaylı katkılar gereksiz engellemelerle

karşılaşmamalıdır. Tüm dünya ülkeleri “eğitimine masraf yapmadığı” eğitimli insanları kendi sistemine entegre etmenin yollarını kolaylaştırmaktadır. Eksik boyutlar

varsa sağlıklı şekilde tamamlayarak bu potansiyeli iyi yönetmek devlet aklının gereğidir. Örneğin sağlık turizmini hareketlendirmek için yoğun çaba gösterilen ortamda

farklı ülke üniversite mensupları bir avantaj olarak değerlendirilebilir.

YURTDIŞINDAN KONUNUN NASIL GÖRÜNDÜĞÜ AÇISINDAN:

(NASA/JPL-Caltechten Dr. Umut Yıldız yorumuyla " Yurtdışındaki bir üniversite, o ülkenin kanunları çerçevesinde varlığını

sürdürüyorsa ve Türkiye de o ülkenin varlığını tanıyorsa o ülkenin üniversitesini de kabul etmesi gerekir. Halihazırda zaten

Türkiye, farklı ülkelerden gelen bir yabancının diplomasını kabul ettiği gibi, orada üniversite okuyan bir Türk öğrencinin de

diplomasını doğal olarak kabul etmeli. Madem serbest ekonomi ve serbest rekabet olan bir ülkemiz var, herkes aldığı diploma

ile aynı rekabet ortamının içine girebilmeli. Kimse zaten “ben Bulgaristan’dan ya da Rusya’dan ya da Harvard’dan diploma

aldım, bunu YÖK’e vereyim, bunun yerine bana ODTÜ diploması verilsin” demiyor. Herkes sadece kendi okuduğu üniversitenin

ülkesi ile yaptığı eğitimin derece karşılığının Türkiye’de de olmasını istiyor.

... Kısacası herkes ne okuyorsa okusun, kimse kimsenin diplomasında gözü yok ama öğrencilere çelme takıp, üniversite bitirmiş

birisine lise mezunu muamelesi yapılmaması gerekir. Zaten rekabet ortamında herkes yolunu bulacaktır, örneğin Nijerya’nın bir

üniversitesinden mezun olan Türk ile Harvard mezunu zaten serbest piyasada aynı kategoriye konulmayacaktır ve herkes zaten iş

ararken aldığı eğitime, yaptığı araştırmalarına ve orada yaşadığı deneyime göre değerlendirilecektir. Ama Nijerya’da üniversite bitirmiş

bir insan da, bütün Dünya’da da kabul edildiği gibi Türkiye’de de üniversite mezunu kabul edilmelidir. 

Öte yandan, hele ki Türkiye’de de yurtdışındaki birçok kötü üniversiteden daha kötü durumdaki bazı üniversitelere de YÖK lisans vermiş

durumda. Diploma yolsuzluğu zaten sadece yurtdışından gelen diplomalarla ilgili olan bir şey değil, ülke içinden de yerli üniversitelerden

diploma almış gibi davranıp, işe giren insanların haberleri geliyor. Bunun için de en kolay çözümlerden birisi, her üniversite kendi mezunlarını

üniversitenin resmi sitesinde sabit kalacak linklerde ilan eder. YÖK dahil herkes, böylece kim ne zaman, nereden mezun olmuş görebilir.

Bir şirketin insan kaynakları da diplomayı hemen üniversitenin sitesinden teyit edebilir. Örneğin benim deneyimim, Hollanda’daki master

ve doktora tezleri üniversite sitesinde herkese açık şekilde yayınlandığından kolayca teyit edilebilir. Hollanda’daki ve bazı Avrupa ülkelerindeki

bu sistem Türkiye’ye de gelebilir, YÖK gerçekten sahte diplomalarla mücadele etmek istiyorsa, bunu bütün üniversitelere zorunlu kılarak hayata geçirebilir.

Sorunun başladığı diğer nokta da, Türkiye, Avrupa Bölgesi’nde — biz ona üyeyiz — Yükseköğretimle ilgili belgelerin tanınmasına ilişkin

Lizbon Sözleşmesi’ne (1 Mart 2004) taraf olmasına rağmen, Türkiye lehine olan maddeleri uyguluyor ama istemediğini uygulamıyor.

Örneğin YÖK, Europass hazırladıklarını söylüyor ancak Türkler’in Avrupa’dan alınan Europasslar’ını kabul etmiyor. Ayrıca yine Türkiye,

tüm Erasmus programlarını harfiyen uygulayıp, Türkiye’den AB ülkelerine binlerce öğrenci gönderiyor. Ancak örneğin Türkiye’den Bulgaristan’daki

ya da başka ülkelerdeki üniversitelere Erasmus ile gönderdiği öğrencilerin diplomalarına denklik vermesine rağmen, aynı üniversitelerde okuyup

oradan diploma alan Türk öğrencilere denkliklerini vermiyor. Sebep olarak da örneğin Bulgaristan’daki üniversiteye üniversite sınavı olmadan girmeleri,

oradaki yurtların pis oluşu vs gibi sebepler gösteriliyormuş. Türkiye’de üniversite sınavı var diye bütün dünyada da üniversite sınavı olacak diye bir

şey yok. Bir çok gelişmiş ülke de öğrencilerini sınavsız, lise dereceleriyle ve/veya mülakatla seçiyor.

Bazı insanlar da “evet YÖK haklı, çünkü bilmem ne ülkesinden parayla diploma alınıyormuş, elbette araştırsın” diyenler var. Evet, biz de elbetteki

böyle insanların diplomalarının kabul edilmemesini istiyoruz, — zaten bizim de, ya belge bürokrasisi ya da hiç denklik verilmemesi gibi mağduriyet

yaşamamızın asıl sebebi de bu tür insanların önceden yaptıkları yolsuzluklar— . Yurtdışında okumak gerçekten kolay değil, bir çok öğrenci maddi

ve manevi olanaklardan yoksun olarak, ailelerinden ve yakın çevresinden ayrı olarak zorluklarla yıllarını geçiriyor ama ülkesine geri döndüğünde de

orada bitirdiği üniversiteden mezun bir üniversite mezunu olarak dönmek istiyor. ( yazı için tıklayınız)

 

Buraya kadar anlattıklarımız,  tablolar ,  giriş puanı, başarı puanı, dünya üniversiteler sıralaması, klinik ve temel tıp ortamala puanları ve standart sapması

karşılaştırmalarımızdan sonra tüm bunlardan çıkarabileceğimiz

SONUÇ:  

Bu yazının amacı KESİNLİKLE herkese denklik uygulansın değildir. 

YÖKün görev alanı olan Türk Üniversiteleri Tıp Fakültelerinin durumu ile alakalı ne kadar düzeltici/ geliştirici düzenleme yaptığı ve sonuç ortada iken dünya

üniversitelerinin durumunu ölçmeye çalışması görev alanına girmediğini hatırlatmaktır. Herkese mezun olduğu üniversitenin diploma denkliği verilsin.  

Tıp Fakültesi mezuniyetinin denklik konusu tıpta uzmanlık eğitimi denklik konusundan ayrı değerlendirilmesi gerekirken tıpta uzmanlık eğitimi denkliğinin sorunları 

bu konuya negatif bakılmasına yol açmaktadır. Geçmişte yaşanmış bazı olumsuz ülke örneklerinden dolayı bir çok yurtdışı ülke üniversitesi mezunu TC vatandaşı

doktor ülkemizde uygulanmayan başarı kriterlerine göre değerlendirilmekte, bazıları ise ülkemizde bir çok tıp fakültesinden daha yüksek sıralamaya sahip yurtdışı

üniversiteden mezun olmasına rağmen denklik uygulamasına tabi tutulmaktadır. YÖK birkaç olumsuz örneği engellemek isterken ÖLÇME, DEĞERLENDİRME

YAPMADAN büyük maddi ve manevi mağduriyetler ve yıl kayıpları, mesleğinden uzak kalma, ailesine ekonomik olarak bağımlı kalma vs vs yaşanmaktadır.

Aşağıdaki tablodaki puanlar tekrar analiz edildiğinde yurtdışı denklik için aynı sorulardan ve aynı sınavdan Türkiye’de doktorluk yapabilmek için 40 net puan alınmalı

şartının, kural Türkiye’de uygulansa nasıl bir tablo oluşacağı yukarıda anlatılmıştır,  ne kadar acımasız olduğu görülecektir.  Tıp fakültelerinin eğitiminin çekirdek

eğitim müfredatına uygunluğunu belirleyen kriterler saptanmalıdır. Kurumların yeterliliğinin belirlenmesi ve ÇEP müfredatına uyumu, eğitici sayısı, alt yapı, kütüphane,

fiziksel koşullara uyumunun yeterliliğinin belirlenmesivle periyodik kontrolünün sağlanması ve sürecin denetlenmesine odaklanılması gerekirken tüm vebal yurtdışı

mezunlarına yüklenilmektedir. Fakültelerimizin 2015, 2013, 2012 yıllarına ait TUS klinik ve temel puan ortalamaları verilmiş ve konu yukarıda detaylıca tartışılmıştır. 

 

YÖKün kaliteyi koruyorum diye sunduğu çözümde URAP dünya sıralamasında 501. sırada olan veya daha sonra 01.07.2016 tarihli YÖK duyurusu ile 1001.

sırada  yurtdışı üniversite tıp fakültesinde okuyan tıp öğrencisi bitirmeye yakın dönemde URAP sıralamasına girmeyen ve Webometrics sıralamasında dünyada

15.000. sıradaki veya 16.000. sıradaki mezunlarının temel puan ortalaması 40-43 ve standart sapması 19-20 puan olan, diğer tabirle çoğu öğrencisi 40-45 puan ve

altında alan yurt içi özel üniversite tıp fakültesine yıllık 60.000 TL bedel ödeyerek 5. sınıfta geçiş yapıp mezun olduğunda ve özel üniversite tıp fakültesine eğitim

kalitesi yeterli görülerek DENKLİK SINAVINDAN MUAF TUTULMAKTA örneğinde olduğu gibi YÖK tarafından şu an için yürürlükte olan, ilan edilmiş yurt içi ve yurtdışı

tıp eğitim düzeyinin yeterliliğini ölçmeyi amaçlayan  hiçbir objektif kriter, ölçü ve sınav  olmadığı ve hiçbir denetim yapılmadığı için  (bkz Ref. 15) sonuç olarak YÖK ya objektif kriter

belirlemelidir ya da Lizbon sözleşmesine uymak ve sözleşmenin tarafı olarak diploma denkliklerini önemli farklılıkların objektif bir bilimsel değerlendirme

neticesinde ortaya konulmadığı durumlarda yurtdışı denkliğini doğrudan kabul etmek durumundayız.

 

Kamu otoritesi kamuya yapacağı atamalarında isterse ayrıca bir kriter belirleyebilir.   "Kamuda istihdam için devlet HERKESE EŞİT UYGULANAN kurallar

konulabilir ancak özel sektör de kendi kalite kurallarını geliştirerek tercihlerde bulunacaktır. Diğer bir yön ise tüm bu doktorlar tedavi süreçlerinde yer almayacağı gibi

Sağlık turizminden tutunuz Sağlık İdareciliğine kadar bir çok alanda doktor istihdam edilecektir. Dr. Umut Yıldızın dediğine benzer şekilde "Kimse zaten “ben

Bulgaristan’dan ya da Rusya’dan ya da Harvard’dan diploma aldım, bunu YÖK’e vereyim, bunun yerine bana Hacettepe diploması verilsin” demiyor. ... Zaten rekabet

ortamında herkes yolunu bulacaktır, örneğin Nijerya’nın bir üniversitesinden mezun olan Türk ile Harvard mezunu zaten serbest piyasada aynı kategoriye

konulmayacaktır ve herkes zaten iş ararken aldığı eğitime, yaptığı araştırmalarına ve orada yaşadığı deneyime göre değerlendirilecektir. Ama Nijerya’da üniversite

bitirmiş bir insan da, bütün Dünya’da da kabul edildiği gibi Türkiye’de de üniversite mezunu kabul edilmelidir.  Serbest ortamda bu diplomalar ve kişiler

eğitimlerine göre hak ettiği değeri bulacaktır. 

 

Sonuç olarak: Kamu otoritesi kamuya atamalarda veya çalışma izinlerinde

"herkese geçerli" başarı kriterleri koyabilir,  ancak denklikler  sayılan tüm nedenlerle

ve Lizbon sözleşmesi gereğince aksi ortaya konmadıkça koşulsuz

kabul edilmelidir. Ara geçiş döneminde CWTS Leiden Ranking, Academic

Rankingof World Universities (Shanghai), Times Higher Education (THE)

World University Ranking ve University Ranking by Academic Performance

(URAP) dünya üniversiteler sıralamasında ilk 1000 üniversiteden birinden

mezun olma, bu üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim

kurumlarında eğitim alanlara ise STS sınavına girme zorunluluğu getirilmişti,

 URAP ilk 1000 olan liste URAP ilk 2000' e genişletilebilir ve çok doğal bir

kriterle sorunun önemli bir kısmı çözülebilir.

1- Aynı şekilde URAP 2017-2018 "Medicine & Healt Sciences" ilk 1000 alan

sıralaması ve ARWU "Clinical Medicine" ilk 500' de  denklikte kriter

olarak kullanılabilir.

2- Girilen yıl değil mezun olunan yıl baz alınmalıdır.

 

3- Mezun olunan yılda CWTS Leiden Ranking ilk 1000, Academic

Ranking of World Universities (Shanghai) ilk 1000, Times Higher Education

(THE) World University Ranking ve University Ranking by Academic

Performance (URAP) World Ranking 2000, 

URAP 2017-2018 "Medicine & Healt Sciences" ilk 1000  ve 

ARWU "Clinical Medicine" ilk 500' de  bulunan fakültelerden mezun olanlar

denk sayılmalıdır.

4. Girdiği sınavda 45 üzeri puan alan aday tercih yapabilmelidir.

 

 

 

 

  Aşağıda denkliği kabul edilmeyen yurtdışı bir kurumun eğitim mekanları görülmektedir.: 

 

dscn9192_24532600 ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

 

 

 

Kaynaklar:

1. Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.02.2015 tarihli toplantısında alınan karar

2. STS sınavı için: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/STSTIP/STSTIPBASVURUKILAVUZU16022016.pdf

3. TUS BAŞARI ve tercih PUANI İÇİN ÖSYM WEB SİTESİ

4. http://www.leidenranking.com/ranking/2018/list

5.http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html

6. http://www.shanghairanking.com/shanghairanking-subject-rankings/clinical-medicine.html

7. http://www.webometrics.info/en/Europe/Turkey

8. http://www.urapcenter.org/2018/world.php?q=MS0yNTAw

9. http://www.urapcenter.org/2018/fields.php

10. http://www.webometrics.info/en/world

11. https://yokatlas.yok.gov.tr/2017/lisans-panel.php?y=104510189&p=2050&pr=1

12.https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/50/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

13. Dr. Umut Yıldızın görüşleri için https://medium.com/turkce/diploma-denklik-i%CC%87%C5%9Fkencesi-nereye-kadar-8748ed9fc962#.hvc9ie1ak

14.  2015 yılında Klinik puan ortalamasına göre TÜM TIP FAKÜLTELERİNİN TUS BAŞARI SIRALAMASI için tıklayınız

2012-TUS Sonbahar Dönemi Değerlendirme ve Yerleştirme İstatistikleri için tıklayınız

2013-TUS Sonbahar Dönemi Değerlendirme ve Yerleştirme İstatistikleri için tıklayınız

15. 2019 yılında konuyla ilgili açıklama: http://www.yok.gov.tr/web/guest/program-acma-asgari-kosullar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

denklik belgesi denklik belgesi nasıl alınır Denklik Birimi - Yükseköğretim Kurulu denklik nedir denklik olan üniversiteler denklik sınavı denklik sınavı 2016 denklik

sınavı nedir denklik sınavı soruları denklik sınavı soru denklik sınavı soruları 2019 denklik sınavı soruları 2018 denklik sınavı zor mu denklik sorgulama yök denklik

başvuru formu yök denklik belgesi 2017 2018 2019 yök denklik listesi 2018 2019 yök denklik nedir yök denklik sınavı 2018 2019 yök denklik sorgulama yök denklik tablosu

yök denklik telefon numarası yök denklik verdiği üniversiteler 2019 2017 türkiyede denkliği olan üniversiteleryök denklik listesi yök denklik sorgulama yök denklik

sorgulama dilekçe örneği yök denklik sorgulama ekranı yök denklik sorgulama formu yök denklik sorgulama formunu yök denklik verdiği üniversiteler yök denklik

verdiği üniversiteler 2019 yök denklik verdiği üniversiteler listesi yök yabancı üniversite denklik 2019 yök yurtdışı üniversite denklik listesi 2016 2017 yökün denklik

verdiği üniversiteler 2018 2019 yökün denklik verdiği üniversiteler 2015 2016 2017 yökün denklik verdiği üniversiteler listesi yökün denklik

verdiği yabancı üniversiteler 2018 2019

ETİKETLER : denklik yurtdışı diploma denklik yurtdışı diploma fakülte üniversite yök
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
a
aaaaa 2016-10-20 09:42:12
çifte standatlar bizleri bezdirdi. kendi vatandaşına düşman büyükelçiler, kendi vatandaşına düşman kurumlar... yeter artık
Toplam 1 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer ÖNERİLER haberleri
Arşiv Arama
- -