kizilay_banner_728X090

Tıp Fakültesi Denklik Konuları ve STS Sınavı öneriler

Tıp Fakültesi Denklik Konuları ve STS Sınavı hakkında bir araştırma taslağı
Bu haber 2016-05-29 20:09:12 eklenmiş ve 31864 kez görüntülenmiştir.
Reklam Alanı

 

 

Tıp Fakültesi Denklik Konuları

ve STS Sınavı hakkında 15 Mayıs 2017

tarihinde açıklanan URAP

2016-2017 DÜNYA ALAN SIRALAMASI  

bilgilerine göre güncellenmiş

bir araştırma taslağı...

ÖN ÇALIŞMA:: ELEŞTİRİ VE KATKIYA AÇIKTIR::

 

 

Tıp Fakültesi Denklik/Yeterlilik  Konuları ve STS Sınavı hakkında:

TÜRKİYEDE TIP FAKÜLTESİ DENKLİK/YETERLİLİK KONUSU:

 

ÖZET: Bu çalışma ülkemizde Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan TC vatandaşlarının

Tıp Fakültesi diplomalarının Türkiye’de geçerliliği  yani denklik konusunda var olan durum ve

mağduriyete yol açan tablonun analizi ve önerileri içermektedir. "Tıpta uzmanlık" denkliği ayrı

bir yazı konusudur.

 

GİRİŞ:  Ülkemizde Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan TC vatandaşlarının Tıp Fakültesi

diplomalarının Türkiye’de geçerliliği  yani denklik konusunda bağlı olduğu başta Lizbon Sözleşmesi

olmak üzere sözleşmelerden farklı olarak bazı düzenlemeler vardır. YÖK’ün kalitesiz yerden

mezuniyeti seçip Türkiye’de çalışma izni vermeme mantığıyla yaptığı bu düzenlemeler özetle:

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.02.2015 tarihli toplantısında alınan karar gereğince

Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan TC vatandaşı öğrencilerin kişisel olarak

yurtdışında eğitime başladığı yıl YGS ve LYS’ye girip ilk 40.000 de olma, kurumsal

olarak ta bitirilen üniversitenin CWTS Leiden Ranking, Academic Ranking of World

Universities (Shanghai), Times Higher Education (THE) World University Ranking

ve University Ranking by Academic Performance (URAP) dünya üniversiteler

sıralamasında ilk 500 üniversiteden birinden mezun olma, bu üniversiteler dışında

kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alanlara ise STS sınavına girme

zorunluluğu getirilmişti,  şartlarının ikisi sağlandığında sınavsız denklik alabilir şeklindeydi.

 01.07.2016 tarihli YÖK duyurusu ile ilk 500 üniversite kuralı ilk 1000 olarak değiştirilmiştir.

25.08.2016 tarihli duyuru ile fakülteye başvurulduğu yıl YGS/LYS'de ilk 40.000’e girme

şartı 25.08.2016 itibariyle kaldırılmıştır.

 

 

 Dünya üniversiteler sıralamasında yukarıda sayılan indekslerde ilk 1000 üniversite dışında kalan yurtdışı üniversitelerden birinden mezun adaylara ise

TUS ile aynı sınav olan STS’ye girip 40 puan alma veya “yapılandırılmış sınava girip 50 puan alma” veya USMLE-STEP 3, PLAB-Part 2, 

AMC-Clinical Examinations, MCCQE-Part 2, Arztliche Prüfungen (3 AP, Staats Examen) sınavlarından başarılı olma bunun Seviye Tespit Sınavı-Klinik Bilimler yerine

geçerli olmasına ve diplomalarına denklik verilmesine karar verilmiştir.  AMC Clinical Examinations, Avusturalyada 16 bileşenli çok aşamalı değerlendirmeden oluşan,

çok disiplinli, yapılandırılmış bir klinik değerlendirmedir. Dahiliye, cerrahi, doğum, kadın hastalıkları, pediatri ve psikiyatride klinik becerileri değerlendirir . Aynı

zamanda hastalar, aileleri ve diğer sağlık çalışanları ile iletişim kurma becerisini de değerlendirir. AMC MCQ Sınavını geçtiyseniz, AMC Klinik Sınavına

başvurabilirsiniz. Klinik sınavlar  Melbourne'daki Avustralya Tıp Konseyi Vernon C Marshall Ulusal Test Merkezi'nde (NTC) yapılmaktadır. NTC'nin dışında, Perth ve

Townsville de  yapılacaktır.  Medical Council of Canada Qualifying Examination Part II Kanadada yapılmaktadır 

13.07.2016 tarihli duyuruda

“Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olarak Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunan ilgililere Yurtdışı Yükseköğretim

Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 7. maddesi 3. fıkrası uyarınca Seviye Tespit Sınavı yapılmaktadır. Tıp Doktorluğu alanında yapılan

Seviye Tespit Sınavı (Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Bilimler olmak üzere) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanmaktadır.

Ancak bu sınav yılda sadece iki kez uygulanmaktadır. Tıp alanında Seviye Tespit, pek çok farklı ülkede teorikten ziyade klinik beceri sınavları üzerinden

değerlendirilmektedir. Konu, Yükseköğretim Genel Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve başvuru sahiplerinin mağdur olmaması için,

haklarında Tıp Doktorluğu alanında Seviye Tespit Sınavı 2. aşama (Klinik Bilimler) kararı çıkan adayların, talepleri halinde, Kurulumuzca belirlenecek

Üniversitelerce yapılacak klinik uygulama sınavı olan "Yapılandırılmış Klinik Sınav"a da girebilmelerine ve başarılı olmaları halinde Tıp Doktorluğu alanındaki

Seviye Tespit Sınavının Klinik Bilimler aşamasından başarılı sayılmalarına karar verilmiştir. Yine haklarında STS-Klinik Bilimler kararı alınmış başvuru

sahiplerinin, ÖSYM tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavı 2. aşamasına (Klinik Bilimler) girme hakları da saklıdır. Yapılandırılmış Klinik Sınavlar,

haklarında Seviye Tespit Sınavı 1. aşaması (Temel Bilimler) veya staj tamamlama/ klinik uygulama kararı alınmış başvuru sahipleri için geçerli değildir.

Kurulumuzca "Yapılandırılmış Klinik Sınav" için görevlendirilen Üniversiteler, web sitemizden duyurulacaktır.” denilmiş ve ilk yapılandırılmış sınav Yıldırım Beyazıt

Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2 Eylül 2016 tarihinde uygulanmıştır.

 -----------------------------------------

KONUNUN İRDELENMESİ:

 

TARTIŞMA, SORUNLAR ve ÖNERİLER:

Türkiye’de doktorluk yapacak TC vatandaşı kişilere mezun olduğu üniversitenin yurtiçi ve yurtdışı olmasına göre farklı kriterler uygulanmaktadır. Ülkesine ve

üniversitesine göre ölçülebilir ve bilimsel olmayan farklı kriterler gündemdedir. Öncelikle ülkemizde YÖK tarafından Tıp eğitiminin kalitesini denetleyen bir

mekanizma oluşturulmadığı gibi bilimsel objektif hiçbir kural olmadan da  Tıp Fakültesi açma hakkı verilmekte, açılan Tıp fakültelerinin eğitim süreçleri,

kaliteleri kontrol edilmemekte iken konu Türkiye’de doktorluk yapabilme yetkisine geldiğinde YÖK kaliteyi koruma adına adaletle bağdaşmayan uygulamalar

yapmaktadır. 

Geçmişte bir dönem yaşanmış ve oldukça azalmış bazı olumsuz ülke örneklerinden dolayı bir çok yurtdışı ülke üniversitesi mezunu TC vatandaşı doktor

ülkemizde uygulanmayan YÖK  kriterlerine göre değerlendirilmekte, bazıları ise ülkemizdeki bir çok tıp fakültesinden daha yüksek sıralamaya sahip

Yurtdışı bir üniversiteden mezun olmasına rağmen denklik uygulamasına tabi tutulmaktadır. YÖK birkaç olumsuz örneği engellemek isterken ÖLÇME,

DEĞERLENDİRME YAPMADAN büyük maddi ve manevi mağduriyetler ve yıl kayıpları yaşanmaktadır.

 

1.MEZUN OLUNAN KURUMUN KALİTESİ AÇISINDAN İNCELEME:

 

YÖK’ÜN 01.07.2016 TARİHİNE KADAR  İLK 500’TE, 01.07.2016 TARİHLİ YÖK DUYURUSU İLE İLK 1000’DE OLMA  KRİTERİ

YÖK’ün en asli görevlerinden olan Yurtiçi bir Tıp Fakültesinin objektif kriterlere bağlı olarak açılması, ara süreçlerde alt yapı, kalite ve eğitim düzeyi

Denetlenmesi, gelişimini tamamlamasının izlenmesi ve mezun kalitesinin değerlendirilmesi YÖK tarafından yapılmadığı ve bu durumun yıllar geçmesine

rağmen hiçbir şekilde değişmediği bir ortamda yurtdışı üniversite Tıp Fakülteleri mezunu TC vatandaşlarının Leiden Ranking, Academic Ranking of World

Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) sıralamasına göre 01.07.2016 tarihine kadar  ilk 500’te, 01.07.2016 tarihli

YÖK duyurusu ile ilk 1000’de olması aksi takdirde başarısız bir üniversite sayılacağı, kalitesiz eğitim veren bir üniversite olduğu ön kabulü ile kişinin bireysel

başarısı ölçülmelidir anlayışı EŞİTLİK İLKESİ GEREĞİNCE YÖK’ÜN İLK 1000’DE İÇİNDE OLANLAR DENKLİKTEN MUAFTIR KURALI HERKESE UYGULANSA

TABLO NE OLURDU? 

Ülkemiz Tıp Fakültelerinin CWTS Leiden Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), Times Higher Education (THE) World University

Ranking  ve University Ranking by Academic Performance (URAP)  sıralamasına göre ilk 500 içinde olanların sayısı sadece üçtür.Yapılan 01.07.2016 tarihli

YÖK duyurusu değişikliği ile dünya sıralamasında ilk 1000’de olan üniversite mezunlarının STS’den muaf olması ve denkliğinin otomatikemn verilerek Türkiyede

doktorluk icra edebilir olması kuralı ülkemiz fakültelerine uygulandığında sadece İstanbul Üniversitesi (İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri), Hacettepe, Ege,

Ankara, Gazi, Çukurova, Süleyman Demirel, Erciyes, Gaziantep, Selçuk, Mersin, Marmara, Dokuz Eylül ve TOBB üniversitesi olmak üzere 14 üniversiteden 15 Tıp

Fakültesi dışında kalan tüm tıp fakültelerimizin denklik/ yeterlilik sınavına girmesi gerekecekti ve mezunları Türkiye’de TUS=STS sınavından başarılı olmadan

doktorluk icra edemeyecekti.

 

Ülkemizdeki Tıp Fakültelerinin ve yurtdışından Türkiye‘de denklik için başvuru yapılan Tıp Fakültelerinin Dünya Sıralamasında İlk 1000’de olma

konusunda durumları nedir?

 

A1- CWTS Leiden Ranking ‘te 2016 yılında dünyadaki 842 üniversite sıralanmaktadır ve ülkemizden bu listeye giren tıp fakültesi olan üniversite listesi: (4,5)

CWTS Leiden Ranking Sıralaması

Üniversite Adı: 

2014 yılı 

2016 yılı

İstanbul

736

353

Hacettepe

716

452

Ege

718

482

Gazi

665

554

Ankara

750

612

Erciyes

591

686

Selçuk

654

710

Dokuz Eylül

675

715

Görüldüğü gibi CWTS Leiden Ranking Sıralamasında 2014 yılında dünya sıralmasında ilk 500'e giren Tıp Fakültemizin bağlı olduğu hiçbir

üniversitemiz yok iken değişen kuralla 2016 da ilk 1000 içinde sadece İstanbul, Hacettepe, Ege, Gazi, Ankara, Erciyes, Selçuk ve Dokuz

Eylül Üniversitesi olmak üzere 8 üniversitemiz vardır. Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.02.2015 tarihli toplantısında alınan karardaki

sadece CWTS Leiden Ranking  sıralaması yeterlilik veya denklik konusunda  ülkemiz tıp fakültelerine uygulanırsa 2014 için üniversiteleri

dünya sıralamasında ilk 500’e giremediği için ülkemizdeki tüm tıp fakültesi mezunları ve, 2016 sıralaması ve kuralına göre ise 8 üniversite

9 tıp fakültesi İstanbul (Çapave Cerrahpaşa Tıp), Hacettepe, Ege, Gazi, Ankara, Erciyes, Selçuk ve Dokuz Eylül üniversitesi mezunları hariç

diğer hepsinin yeterlilik sınavına girmesi gerekmektedir.

 

A2- Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ‘te 2016 yılında dünyadaki ilk 500 üniversite sıralanmaktadır (Ref 6).

Academic Ranking of World Universities 2015     sıralamasında: Ülkemizden ilk 500'e giren üniversite sadece 400-500 arası sıralamada

İstanbul Üniversitesidir. (Ref  7).  2014 ve 2013 yılında da ülkemizden sadece İstanbul Üniversitesi 400-500 arası sıralamadadır. (Ref 6).

 

A3- Times Higher Education (THE) World University Ranking ‘te 2016-2017 yılında dünyadaki ilk 980 üniversite sıralanmaktadır. Ülkemizden

ilk 980'e giren tıp fakültesi olan üniversite olarak 601-800 arası sıralamada Hacettepe Ün., İstanbul Üniversitesi ve TOBB Üniversitesi yer

almaktadır. (Ref  ..).  + 801 olarak gösterilen sıralamada ise  Ankara üniversitesi, Erciyes üniversitesi, Gazi üniversitesi ve Marmara

Üniversitesi yer almaktadır.

A4- Ülkemizde ODTÜ kaynaklı bir akademik sıralama kuruluşu olan University Ranking by Academic Performance (URAP) 2000’den fazla

üniversiteyi sıralamaktadır (8). University Ranking by Academic Performance (URAP) 2015-2016  yılı sıralamasında ilk 500’e giren Tıp

Fakültemizin bağlı olduğu bir üniversitemiz vardır.  İstanbul Üniversitesi URAP 2016 dünya sıralamasında 487. Sırada yer almaktadır.

Hacettepe 543, Ege 546, Ankara 554, Gazi 559, Çukurova 778, Süleyman Demirel 804, Erciyes 854, Gaziantep 857, Selçuk 981,

Mersin 982, Marmara 986, Dokuz Eylül 998. Sırada yer almaktadır. 2016-2017 URAP listesine göre  ilk 1000 deki tıp fakültesi olan üniversitelerimiz: 

İstanbul Üniversitesi 515. Sırada, Hacettepe 546, Ege 600, Ankara 618, Gazi 648, Erciyes 830, Dokuz Eylül 889, Marmara 895., Selçuk 902, Atatürk 963. sıradadır.

Bu yıl Çukurova, Süleyman Demirel ve  Gaziantep ilk 1000 sıralamasından çıkmıştır. Diğer hepsi ilk 1000 dışındadır. Mersin 982,   Sırada yer almaktadır.

 

A-5  15 Mayıs 2017 tarihinde açıklanan URAP 2016-2017 DÜNYA ALAN SIRALAMASI  ndaki Tıp fakülteleri ilk 1000 deki durum için tıklayınız: Medical and Health

Sciences . URAP'ın dünyadaki ilk 1000 tıp fakültesi tablosuna göre  ülkemizden dünyada ilk 1000 içindeki sıralarıyla sıralamaya giren 35 fakülte vardır. l

URAP 2016-2017 Alan sıralaması dünyada ilk 1000 tıp fakültesinden bazı örnekler
115 University of Athens GREECE
170 Charles University Prague CZECH REPUBLIC
198 Tehran University of Medical Sciences IRAN
262 Semmelweis University HUNGARY
263 Aristotle University of Thessaloniki GREECE
277 Istanbul University TURKEY
296 University of Zagreb CROATIA
313 University of Belgrade SERBIA
317 Hacettepe University TURKEY
318 Jagiellonian University POLAND
346 Cairo University EGYPT
358 University of Ljubljana SLOVENIA
362 Makerere University UGANDA
376 Masaryk University Brno CZECH REPUBLIC
378 Medical University Warsaw POLAND
385 Medical University Lodz POLAND
388 University of Crete GREECE
419 Medical University Gdansk POLAND
471 Medical University Silesia POLAND
479 University of Tartu ESTONIA
486 University of Ioannina GREECE
488 University of Debrecen HUNGARY
499 Shahid Beheshti University Medical Sciences IRAN
501 Szeged University HUNGARY
521 University of Patras GREECE
525 Ankara University TURKEY
539 University of Pecs HUNGARY
547 Poznan University of Medical Sciences POLAND
570 Ain Shams University EGYPT
576 Mansoura University EGYPT
579 Comenius University Bratislava SLOVAKIA
581 Ege University TURKEY
588 Palacky University Olomouc CZECH REPUBLIC
606 University of Thessaly GREECE
611 Alexandria University EGYPT
614 Marmara University TURKEY
616 Carol Davila University of Medicine & Pharmacy ROMANIA
621 Islamic Azad University IRAN
632 Harokopio University Athens GREECE
639 University of the Republic - Uruguay URUGUAY
640 Gazi University TURKEY
643 Medical University of Lublin POLAND
651 Lomonosov Moscow State University RUSSIA
665 University of Zambia ZAMBIA
669 Erciyes University TURKEY
685 Grigore T Popa University of Medicine & Pharmacy ROMANIA
687 Addis Ababa University ETHIOPIA
688 Dokuz Eylul University TURKEY
689 United Arab Emirates University UNITED ARAB EMIRATES
695 Democritus University of Thrace GREECE
701 Akdeniz University TURKEY
702 Iuliu Hatieganu University of Medicine & Pharmacy ROMANIA
708 University of Split CROATIA
719 Medical University Sofia BULGARIA
754 Baskent University TURKEY
762 Ataturk University TURKEY
766 Assiut University EGYPT
777 Selcuk University TURKEY
787 University of Tehran IRAN
791 Ondokuz Mayis University TURKEY
803 Nicolaus Copernicus University POLAND
805 Dicle University TURKEY
824 Bezmialem University TURKEY
841 Iran University of Medical Sciences IRAN
843 Tarbiat Modares University IRAN
844 Al Azhar University EGYPT
846 Eotvos Lorand University HUNGARY
862 Cukurova University TURKEY
866 Uludag University TURKEY
879 University of Warsaw POLAND
901 Eskisehir Osmangazi University TURKEY
902 Karadeniz Teknik University TURKEY
908 Inonu University TURKEY
910 Gaziantep University TURKEY
911 Sultan Qaboos University OMAN
917 University of Karachi PAKISTAN
920 University of Lodz POLAND
927 Kocaeli University TURKEY
936 Suleyman Demirel University TURKEY
937 Slovak Medical University Bratislava SLOVAKIA
941 Minia University EGYPT
945 Acibadem University TURKEY
947 Cumhuriyet University TURKEY
949 University of Pavol Jozef Safarik Kosice SLOVAKIA
951 Quaid I Azam University PAKISTAN
953 University of Rijeka CROATIA
960 Kerman University of Medical Sciences IRAN
961 Pamukkale University TURKEY
965 Firat University TURKEY
967 University of Ostrava CZECH REPUBLIC
970 University of Warmia & Mazury POLAND
971 Yeditepe University TURKEY
972 Yuzuncu Yil University TURKEY
978 Menofia University EGYPT
983 Izmir Katip Celebi University TURKEY
984 Saint Petersburg State University RUSSIA
990 Celal Bayar University TURKEY
995 Dow University of Health Sciences PAKISTAN
996 Mersin University TURKEY
997 Harran University TURKEY
999 Mustafa Kemal University TURKEY
1000 Trakya University TURKEY

olmak üzere 35 üniversite tıp fakültesi dışındaki ülkemiz tıp fakülteleri URAP Dünyadaki ilk 1000 Tıp fakültesi içinde yer almamaktadır. 

 

· Ülkemizde doktorluk yapan ve yurtdışındaki bir üniversitenin tıp fakültesinden mezun olanların   Leiden Ranking, Academic Ranking

of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) sıralaması ve denkliğe girme göre durumu

 

 

Macaristan Üniversiteleri tıp fakülteleri dünya sıralaması

 

leiden

urap

shangai

webometrics

Denkliğe giriyor mu?

University of Debrecen

702

550

 

596

HAYIR

Semmelweis University of Budapest 

717

578

 

1050

HAYIR

University of Szeged

651

650

400-500

530

HAYIR

 

 

 

 

 

 

 

Romanya Üniversiteleri tıp fakülteleri dünya sıralaması

 

leiden

urap

shangai

webometrics

Denkliğe giriyor mu?

University Babes Bolyai

 

690

 

 

HAYIR

Carol Davila University of Medicine and Pharmacy

 

1076

 

 

EVET

Ovidius University

 

1989

 

 

EVET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gürcistan Üniversiteleri tıp fakülteleri dünya sıralaması

 

leiden

urap

shangai

webometrics

Denkliğe giriyor mu?

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

 

1001

 

739

EVET

Tbilisi State Medical University

 

 

 

9210

EVET

David Tvildiani Medical University (AIETI Medical School)

 

 

 

15314

EVET

 

 

 

 

 

 

 

avusturya üniversiteleri tıp fakülteleri dünya sıralaması

 

leiden

urap

shangai

webometrics

Denkliğe giriyor mu?

 

 

 

 

 

 

Medical University of Vienna

273

231

200-300

574

HAYIR

Medical University of Graz

613

472

400-500

969

HAYIR

Medical University of Innsbruck

622

475

 

1167

HAYIR

Paracelsus Private Medical University of Salzburg

 

927

 

2147

HAYIR

 

 

 

 

 

 

 

Polanya üniversiteleri tıp fakülteleri dünya sıralaması

 

leiden

urap

shangai

webometrics

Denkliğe giriyor mu?

 

 

 

 

 

 

Medical University of Warsaw

794

802

 

1471

HAYIR

Poznan University of Medical Sciences

829

1010

 

1608

HAYIR

Medical University of Silesia

801

959

 

1903

HAYIR

Uniwersytet Medyczny w Lodzi

778

875

 

1936

HAYIR

Medical University of Lublin

 

1171

 

2190

EVET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukrayna üniversiteleri tıp fakülteleri dünya sıralaması

 

leiden

urap

shangai

webometrics

Denkliğe giriyor mu?

Kharkov National University VN Karazin / Харківський національний університет В Н Каразіна

 

1402

 

1694

EVET

Sumy State University

 

 

 

2026

EVET

Donetsk State Medical University / Донецкий национальный медицинский университет М Горького

 

 

 

3647

EVET

Lviv Medical University / Львівський національний медичний університет

 

 

 

7369

EVET

Bogomoletz National Medical University / Національний медичний університет О О Богомольця

 

 

 

7477

EVET

Odessa State Medical University / Одеський національний медичний університет

 

 

 

10963

EVET

Zaporozhye State Medical University / Запорізький державний медичний університет

 

 

 

9798

EVET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moldova üniversiteleri tıp fakülteleri dünya sıralaması

 

leiden

urap

shangai

webometrics

Denkliğe giriyor mu?

Nicolae Testemiţanu State University of Medicine and Pharmacy / Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie

 

 

 

6619

EVET

 

 

 

 

 

 

 

Azerbaycan üniversiteleri tıp fakülteleri dünya sıralaması

 

leiden

urap

shangai

webometrics

Denkliğe giriyor mu?

Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti

 

 

 

10664

EVET

Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti

 

 

 

12648

EVET

Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti

 

 

 

16357

EVET

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaristan üniversiteleri tıp fakülteleri dünya sıralaması

 

leiden

urap

shangai

webometrics

Denkliğe giriyor mu?

Sofia University St Kliment Ohridski / Софийски университет Св Климент Охридски

 

722

 

800

HAYIR

Medical University of Sofia

 

1064

 

2860

EVET

Trakia University Stara Zagora / Тракийски Университет

 

 

 

3452

EVET

Medical University Prof Dr Paraskev Stoyanov Varna / Медицински университет Проф д р Параскев Стоянов Варна

 

 

 

4118

EVET

Medical University Plovdiv / Медицински университет Пловдив

 

 

 

4215

EVET

Medical University Pleven / Медицински университет Плевен

 

 

 

4629

EVET

Military Medical Academy Sofia / Военномедицинска академия

 

 

 

11404

EVET

 

 

 

 

 

 

 

Pakistan Üniversiteleri tıp fakülteleri dünya sıralaması

 

leiden

urap

shangai

webometrics

Denkliğe giriyor mu?

University of the Punjab

 

 

 

1801

EVET

 

 

 

 

 

 

 

İran Üniversiteleri tıp fakülteleri dünya sıralaması

 

leiden

urap

shangai

webometrics

Denkliğe giriyor mu?

Tehran University of Medical Sciences

362

388

 

433

HAYIR

Shahid Beheshti University of Medical Sciences

706

512

 

906

HAYIR

Shiraz University of Medical Sciences

 

 

 

1092

EVET

Mashhad University of Medical Sciences

 

 

 

1292

EVET

Isfahan University of Medical Sciences

 

 

 

1306

EVET

Kerman University of Medical Sciences

 

 

 

2083

EVET

Iran University of Medical Sciences

 

 

 

2125

EVET

 

 

Almanya Üniversiteleri tıp fakülteleri dünya sıralaması

 

leiden

urap

shangai

webometrics

Denkliğe giriyor mu?

GEORG-AUGUST UNİVERSİTAET GÖTTİNGEN

197

137

101-150

159

HAYIR

HEİDELBERG ÜNİVERSİTESİ

84

47

46

65

HAYIR

JOHANN WOLFGANG GOETHE ÜNİVERSİTESİ

218

173

 

143

HAYIR

RUHR Üniversitesi BOCHUM

278

249

301-400

256

HAYIR

DUİSBURG ESSEN ÜNİVERSİTESİ

345

271

301-400

246

HAYIR

 

 

 

 

 

 

 

ABD Üniversiteleri tıp fakülteleri dünya sıralaması

 

leiden

urap

shangai

webometrics

Denkliğe giriyor mu?

New York Medical College

 

903

 

1542

HAYIR

 

 

 

 

 

 

 

Belçika Üniversiteleri tıp fakülteleri dünya sıralaması

 

leiden

urap

shangai

webometrics

Denkliğe giriyor mu?

UNİVERSİTE DE BRUXELLES

236

216

101-150

281

HAYIR

 

 

 

 

 

 

 

Kazakistan Üniversiteleri tıp fakülteleri dünya sıralaması

 

leiden

urap

shangai

webometrics

Denkliğe giriyor mu?

Ahmet Yesavi Üniversitesi International Kazakh Turkish University / Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті

 

 

 

14126

HAYIR

 

 

 

 

 

 

 

İngiltere Üniversiteleri tıp fakülteleri dünya sıralaması

 

leiden

urap

shangai

webometrics

Denkliğe giriyor mu?

THE UNİVERSTY OF WARWİCK

257

200

92

149

HAYIR

 

 

 

 

 

 

 

Hollanda Üniversiteleri tıp fakülteleri dünya sıralaması

 

leiden

urap

shangai

webometrics

Denkliğe giriyor mu?

RADBOUD UNİVERSİTEİT NİJMEGEN

109

82

101-150

207

HAYIR

UNİVERSİTEİT MAASTRİCHT

232

184

201-300

589

HAYIR

ÜNİVERSİTEİT VAN AMSTERDAM

97

61

101-150

98

HAYIR

 

 

 

 

 

 

 

Yeni Zellanda Üniversiteleri tıp fakülteleri dünya sıralaması

 

leiden

urap

shangai

webometrics

Denkliğe giriyor mu?

UNİVERSİTY OF OTAGO DUNEDİN

267

289

201-300

357

HAYIR

 

 

 

 

 

 

 

Rusya Federasyonu Üniversiteleri tıp fakülteleri dünya sıralaması

 

leiden

urap

shangai

webometrics

Denkliğe giriyor mu?

Kazan State Medical University / Казанский государственный медицинский университет

 

 

 

4152

EVET

Nizhniy Novgorod State Medical Academy / Нижегородской государственной медицинской академии

 

 

 

6493

EVET

Moscow State University of Medicine and Dentistry / Московский государственный медико-стоматологический университет

 

 

 

4864

EVET

MACARİSTAN ÖRNEĞİ

YÖK ilk 500’e girme genelgesinden dolayı UNİVERSİTY OF SZEGED mezunları denklik sınavından muaf ve Semmelweis University of Budapest 

ve University of Debrecen mezunları denklik sınavına tabi iken 2016 daki ilk 1000’e giren kuralına göre bu üç üniversitede denklik sınavından muaftır  

(Ref 1). 

 

 

·Ülkemizdeki Tıp Fakültelerinin Leiden Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve

University Ranking by Academic Performance (URAP) sıralamasına göre durumunun yanı sıra dünyadaki

20.000 den üniversiteyi sıralayan bir başka kurum olan Webometricse göre sıralaması:

·          

 

Türk Üniversiteleri tıp fakülteleri dünya sıralaması

 

leiden

urap

shangai

webometrics

Denkliğe giriyor mu?

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri

353

487

400-500

630

HAYIR

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

452

543

 

722

HAYIR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

482

546

 

674

HAYIR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

612

554

 

679

HAYIR

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

554

559

 

834

HAYIR

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

778

 

1177

HAYIR

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

804

 

1306

HAYIR

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

686

854

 

1109

HAYIR

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

857

 

1502

HAYIR

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

710

981

 

1148

HAYIR

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

982

 

1776

HAYIR

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

986

 

1234

HAYIR

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

715

998

 

1020

HAYIR

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1044

 

1141

HAYIR

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1065

 

1467

HAYIR

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1066

 

1107

HAYIR

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1072

 

2018

HAYIR

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

806

1130

 

1202

HAYIR

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1154

 

1420

HAYIR

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1161

 

1476

HAYIR

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1163

 

1650

HAYIR

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1183

 

2940

HAYIR

Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1185

 

2119

HAYIR

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1186

 

2304

HAYIR

Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1217

 

2821

HAYIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1237

 

1366

HAYIR

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1259

 

1610

HAYIR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1312

 

1603

HAYIR

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

 

1318

 

8603

HAYIR

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1359

 

1323

HAYIR

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1379

 

1952

HAYIR

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1383

 

1327

HAYIR

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1389

 

1360

HAYIR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1398

 

1679

HAYIR

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1409

 

1670

HAYIR

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1422

 

2267

HAYIR

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1424

 

1705

HAYIR

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1438

 

1741

HAYIR

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1462

 

1836

HAYIR

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1478

 

1606

HAYIR

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1515

 

2100

HAYIR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1544

 

2304

HAYIR

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1566

 

1957

HAYIR

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1567

 

1675

HAYIR

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1575

 

1584

HAYIR

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1698

 

 

HAYIR

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1706

 

5246

HAYIR

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1715

 

2160

HAYIR

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1731

 

2072

HAYIR

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1734

 

2734

HAYIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1756

 

2046

HAYIR

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1777

 

7515

HAYIR

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1819

 

5529

HAYIR

Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1835

 

1582

HAYIR

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1888

 

8433

HAYIR

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1900

 

8079

HAYIR

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

2734

HAYIR

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

9010

HAYIR

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

6076

HAYIR

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

6682

HAYIR

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

8757

HAYIR

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

9229

HAYIR

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

10413

HAYIR

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

8757

HAYIR

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

7219

HAYIR

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

3119

HAYIR

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

4434

HAYIR

Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

8009

HAYIR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

1485

HAYIR

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

7699

HAYIR

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

4958

HAYIR

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

7888

HAYIR

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

9260

HAYIR

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

16832

HAYIR

Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

10738

HAYIR

Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

8035

HAYIR

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

6905

HAYIR

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

2409

HAYIR

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

11027

HAYIR

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

7319

HAYIR

Zirve Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

7113

HAYIR

 Türkiyede doktorluk yapanların mezun olduğu üniversitelerin dünya sıralaması

Yurtdışı üniversite tıp fakültelerinden mezunların bir kısmı ülkemizdeki bir çok  tıp fakültesinden daha yüksek sıralamaya sahip üniversiteden mezun olmasına

rağmen denklik uygulamasına tabi tutulmaktadır. Türkiyedeki Doktorların Mezun Olduğu (yurtiçi -yurtdışı) Tıp Fakültelerin URAP, Leiden, Shangai ve WEBOMETRİCS

2016 ya göre Dünya Sıralaması.. Sıralama önce ilk 2000 için URAP a göre , URAP ilk 2000e girmeyen üniversiteler için webometricse göre yapılmıştır.

 

 

 

2016

2016

2016

2016

Denkliğe

 

 

leiden

urap

shangai

webometrics

giriyor mu?

Belçika

Katholike Universitet Leuven

81

23

90

77

HAYIR

Almanya

HEİDELBERG ÜNİVERSİTESİ

84

47

46

65

HAYIR

Hollanda

ÜNİVERSİTEİT VAN AMSTERDAM

97

61

101-150

98

HAYIR

Hollanda

RADBOUD UNİVERSİTEİT NİJMEGEN

109

82

101-150

207

HAYIR

Almanya

GEORG-AUGUST UNİVERSİTAET GÖTTİNGEN

197

137

101-150

159

HAYIR

Almanya

Universität zu Köln

294

163

151-200

161

HAYIR

Almanya

JOHANN WOLFGANG GOETHE ÜNİVERSİTESİ

218

173

 

143

HAYIR

Hollanda

UNİVERSİTEİT MAASTRİCHT

232

184

201-300

589

HAYIR

İngiltere

THE UNİVERSTY OF WARWİCK

257

200

92

149

HAYIR

Belçika

UNİVERSİTE DE BRUXELLES

236

216

101-150

281

HAYIR

avusturya

Medical University of Vienna

273

231

200-300

574

HAYIR

Almanya

RUHR Üniversitesi BOCHUM

278

249

301-400

256

HAYIR

Almanya

DUİSBURG ESSEN ÜNİVERSİTESİ

345

271

301-400

246

HAYIR

Yeni Zellanda

UNİVERSİTY OF OTAGO DUNEDİN

267

289

201-300

357

HAYIR

İran

Tehran University of Medical Sciences

362

388

 

433

HAYIR

Hırvatistan

Zagreb Univercity

347

416

 

392

HAYIR

Kanada

Carleton University

531

455

401-500

373

HAYIR

avusturya

Medical University of Graz

613

472

400-500

969

HAYIR

avusturya

Medical University of Innsbruck

622

475

 

1167

HAYIR

Türkiye

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri

353

487

400-500

630

HAYIR

İran

Shahid Beheshti University of Medical Sciences

706

512

 

906

HAYIR

Türkiye

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

452

543

 

722

HAYIR

Türkiye

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

482

546

 

674

HAYIR

Macaristan

University of Debrecen

702

550

 

596

HAYIR

Türkiye

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

612

554

 

679

HAYIR

Türkiye

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

554

559

 

834

HAYIR

Macaristan

Semmelweis University of Budapest 

717

578

 

1050

HAYIR

Macaristan

University of Szeged

651

650

400-500

530

HAYIR

Romanya

University Babes Bolyai

 

690

 

 

HAYIR

Fransa

Université de Tours François Rabelais

813

717

 

735

HAYIR

Bulgaristan

Sofia University St Kliment Ohridski / Софийски университет Св Климент Охридски

 

722

 

800

HAYIR

Türkiye

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

778

 

1177

HAYIR

polonya

Medical University of Warsaw

794

802

 

1471

HAYIR

Türkiye

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

804

 

1306

HAYIR

Türkiye

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

686

854

 

1109

HAYIR

Türkiye

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

857

 

1502

HAYIR

polonya

Uniwersytet Medyczny w Lodzi

778

875

 

1936

HAYIR

ABD

New York Medical College

 

903

 

1542

HAYIR

avusturya

Paracelsus Private Medical University of Salzburg

 

927

 

2147

HAYIR

polonya

Medical University of Silesia

801

959

 

1903

HAYIR

Türkiye

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

710

981

 

1148

HAYIR

Türkiye

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

982

 

1776

HAYIR

Türkiye

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

986

 

1234

HAYIR

Türkiye

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

715

998

 

1020

HAYIR

Gürcistan

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

 

1001

 

739

EVET

polonya

Poznan University of Medical Sciences

829

1010

 

1608

HAYIR

Pakistan

University of the Punjab

 

1040

 

1801

EVET

Türkiye

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1044

 

1141

HAYIR

Bulgaristan

Medical University of Sofia

 

1064

 

2860

EVET

Türkiye

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1065

 

1467

HAYIR

Türkiye

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1066

 

1107

HAYIR

Türkiye

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1072

 

2018

HAYIR

Romanya

Carol Davila University of Medicine and Pharmacy

 

1076

 

 

EVET

Türkiye

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

806

1130

 

1202

HAYIR

Türkiye

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1154

 

1420

HAYIR

Türkiye

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1161

 

1476

HAYIR

Türkiye

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1163

 

1650

HAYIR

polonya

Medical University of Lublin

 

1171

 

2190

EVET

Türkiye

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1183

 

2940

HAYIR

Türkiye

Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1185

 

2119

HAYIR

Türkiye

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1186

 

2304

HAYIR

Türkiye

Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1217

 

2821

HAYIR

Türkiye

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1237

 

1366

HAYIR

Türkiye

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1259

 

1610

HAYIR

Türkiye

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1312

 

1603

HAYIR

Türkiye

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

 

1318

 

8603

HAYIR

Türkiye

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1359

 

1323

HAYIR

Türkiye

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1379

 

1952

HAYIR

Türkiye

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1383

 

1327

HAYIR

Türkiye

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1389

 

1360

HAYIR

Türkiye

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1398

 

1679

HAYIR

Ukrayna

Kharkov National University VN Karazin / Харківський національний університет В Н Каразіна

 

1402

 

1694

EVET

Türkiye

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1409

 

1670

HAYIR

Türkiye

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1422

 

2267

HAYIR

Türkiye

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1424

 

1705

HAYIR

Türkiye

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1438

 

1741

HAYIR

Türkiye

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1462

 

1836

HAYIR

Türkiye

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1478

 

1606

HAYIR

Türkiye

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1515

 

2100

HAYIR

Türkiye

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1544

 

2304

HAYIR

Türkiye

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1566

 

1957

HAYIR

Türkiye

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1567

 

1675

HAYIR

Türkiye

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1575

 

1584

HAYIR

Türkiye

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1698

 

2680

HAYIR

Türkiye

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1706

 

5246

HAYIR

Türkiye

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1715

 

2160

HAYIR

Türkiye

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1731

 

2072

HAYIR

Türkiye

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1734

 

2734

HAYIR

Slovakya

Slovakya Tıp Fakültesi

 

1737

 

2115

EVET

Türkiye

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1756

 

2046

HAYIR

Türkiye

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1777

 

7515

HAYIR

Türkiye

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1819

 

5529

HAYIR

Türkiye

Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1835

 

1582

HAYIR

Türkiye

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1888

 

8433

HAYIR

Türkiye

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

1900

 

8079

HAYIR

Romanya

Ovidius University

 

1989

 

2932

EVET

İran

Shiraz University of Medical Sciences

 

 

 

1092

EVET

İran

Mashhad University of Medical Sciences

 

 

 

1292

EVET

İran

Isfahan University of Medical Sciences

 

 

 

1306

EVET

Türkiye

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

1485

HAYIR

Ukrayna

Sumy State University

 

 

 

2026

EVET

İran

Kerman University of Medical Sciences

 

 

 

2083

EVET

İran

Iran University of Medical Sciences

 

 

 

2125

EVET

Türkiye

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

2409

HAYIR

Türkiye

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

2734

HAYIR

Türkiye

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

3119

HAYIR

Bulgaristan

Trakia University Stara Zagora / Тракийски Университет

 

 

 

3452

EVET

Ukrayna

Donetsk State Medical University / Донецкий национальный медицинский университет М Горького

 

 

 

3647

EVET

Bulgaristan

Medical University Prof Dr Paraskev Stoyanov Varna / Медицински университет Проф д р Параскев Стоянов Варна

 

 

 

4118

EVET

Rusya Federasyonu 

Kazan State Medical University / Казанский государственный медицинский университет

 

 

 

4152

EVET

Bulgaristan

Medical University Plovdiv / Медицински университет Пловдив

 

 

 

4215

EVET

Türkiye

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

4434

HAYIR

Bulgaristan

Medical University Pleven / Медицински университет Плевен

 

 

 

4629

EVET

Rusya Federasyonu 

Moscow State University of Medicine and Dentistry / Московский государственный медико-стоматологический университет

 

 

 

4864

EVET

Türkiye

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

4958

HAYIR

Türkiye

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

6076

HAYIR

Makedonya

“Goce Delcev” University

 

 

 

6450

EVET

Rusya Federasyonu 

Nizhniy Novgorod State Medical Academy / Нижегородской государственной медицинской академии

 

 

 

6493

EVET

Moldova

Nicolae Testemiţanu State University of Medicine and Pharmacy / Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie

 

 

 

6619

EVET

Türkiye

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

6682

HAYIR

Türkiye

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

6905

HAYIR

Türkiye

Zirve Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

7113

HAYIR

Türkiye

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

7219

HAYIR

Türkiye

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

7319

HAYIR

Ukrayna

Lviv Medical University / Львівський національний медичний університет

 

 

 

7369

EVET

Ukrayna

Bogomoletz National Medical University / Національний медичний університет О О Богомольця

 

 

 

7477

EVET

Türkiye

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

7699

HAYIR

Türkiye

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

7888

HAYIR

Türkiye

Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

8009

HAYIR

Türkiye

Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

8035

HAYIR

Türkiye

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

8757

HAYIR

Türkiye

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

8757

HAYIR

Türkiye

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

9010

HAYIR

Gürcistan

Tbilisi State Medical University

 

 

 

9210

EVET

Türkiye

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

9229

HAYIR

Türkiye

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

9260

HAYIR

Ukrayna

Zaporozhye State Medical University / Запорізький державний медичний університет

 

 

 

9798

EVET

Türkiye

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

10413

HAYIR

Azerbaycan

Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti

 

 

 

10664

EVET

Türkiye

Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

10738

HAYIR

Ukrayna

Odessa State Medical University / Одеський національний медичний університет

 

 

 

10963

EVET

Türkiye

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

11027

HAYIR

Bulgaristan

Military Medical Academy Sofia / Военномедицинска академия

 

 

 

11404

EVET

Azerbaycan

Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti

 

 

 

12648

EVET

Kazakistan

Ahmet Yesavi Üniversitesi International Kazakh Turkish University / Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті

 

 

 

14126

HAYIR

Gürcistan

David Tvildiani Medical University (AIETI Medical School)

 

 

 

15314

EVET

Azerbaycan

Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti

 

 

 

16357

EVET

Türkiye

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

16832

HAYIR

üstteki tabloda görüldüğü gibi dünya sıralamasında 15.000 civarında bulunan üniversite mezunu yeterli kabul edilirken 1001. sıradaki üniversite mezunu yetersiz

kabul edilmektedir.

2- ADAYIN BİRİNCİ BİREYSEL BAŞARI KRİTERİ YÖNÜNDEN İNCELEME:

 

YETERLİLİĞİ ÖLÇMEK İÇİN TUS=STS SINAVI AÇISINDAN: 

STS tamamen aynı tarih, aynı seans ve aynı sorularla yapılan TUS sınavıdır. TUS=STS Sınavı mezun olunan fakültenin verdiği eğitim düzeyinin kalitesi ve

yeterliliğini ölçen bir sınav olmayıp adayların uzmanlık tercihinde yerleştirme amaçlı kullanılan bir sıralama sınavıdır. Amacı yerleştirmeye esas yarışmadır. Sınav

sorularının bilgi içeriği eğitim müfredatı yani çekirdek eğitim programından oluşmamaktadır. Bu nedenle TUS=STS yeterlilik ölçümü amacıyla kullanılamaz.

Aynı sınav olan STS= TUS sınavına ilk kez giren yurt içi ve yurtdışı mezun biri farklı uygulamaya tabi tutulmaktadır. Yurt içi mezun 45 puan ile uzmanlık

tercihi yapabilirken yurtdışı mezun TC vatandaşı 40 puan (64 doğru, 56 yanlış karşılığı) ve üzerinde alırsa başarılı sayılıp pratisyenlik hakkı verilmekte

uzmanlık için daha sonraki tarihlerde yapılacak sınava tekrar girmesi gerekmektedir. Örneğin girdiği ilk STS sınavından 55 puan alan aday

hem STSyi geçip hem de tercih yapamamaktadır. Bu sınav başarısı ile denklik alırken, tercih yapabilmek için bir sonraki sınava girmesi

gerekmektedir. Başka bir haksız uygulama örneği olarak sınavda yanlış soru sorulduğunda TUSa girenlere o yanlış soru iptal edilip herkese DOĞRU kabul

edilirken, STS de soru iptal edilip eksik soru üzerinden geçerli not alması beklenmektedir. Örneğin geçmişte bir sınavda olduğu gibi 10 soru iptal edildiğinde TUSa

giren tüm adaylara 10 soru doğru kabul edilirken, STSye girenlerden ise 10 eksik soru üzerinden başarı puanı alması beklenmektedir. Bir diğer konuda TUS sınavına

mezun olmamış öğrenciler başvurabilirken denklik başvurusu yapıp çok uzun değerlendirme sonucunu bekleyen yurtdışı mezunların sınava girebilme hakkı

20.05.2016 tarihli duyuru ile daha yeni verilebilmiştir. Bu tarihe kadar çok aşırı uzun değerlendirme süreçleri beklenmekteydi

 

 

SINAVDA DENKLİK VERİLMEK İÇİN BAŞARI KRİTERİ AÇISINDAN:  

Tıp Doktorluğu alanında STS’nin 1. ve 2. Aşama sınavlarına girmelerine karar verilen adayların, aynı gün yapılacak olan 1. ve 2. Aşama

sınavlarına girmeleri ve her iki aşamada da başarılı olmaları, başarılı olamadığı aşama için ise daha sonraki dönemlerde yapılacak STS’ye girerek

her iki aşamada da başarılı olma şartının sağlanması gerekir. “Sınavın her bir aşamasında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 40 puan

alınması gerekmektedir.”  Seviye Tespit Sınavında 50 puan alıp başarılı olabilmek için 60 doğru 60 yanlış yeterli iken 23.06.2016’da yapılan YOK duyurusu

ile Seviye Tespit Sınavlarında başarı puanının 100 üzerinden 40 puan olmasına, uygulanacak olan Seviye Tespit Sınavlarının sonuçlarının sağlıklı

değerlendirilebilmesi için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4ü çıkarılmak suretiyle adayın her testten aldığı ham puanların (STS puanı)

hesaplanmasına karar verilmiştir. Başarı puanı 40’a düşürülmüş gibi gösterilmekle birlikte 40 puan almak için 64 doğru 56 yanlış gerekmektedir. 

Yeterlilik sınavları doğru sorular üzerinden hesaplanır.  TUS yeterlilik sınavı değil sıralama sınavıdır  4 yanlışın 1 doğruyu götürmesi sıralama sınavlarında yapılırken

yeterlilik sınavı kabul edilen STS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürmemelidir.   Bununla başarı notu GERÇEKTE yükseltilmiştir. İyileştirme adı  altında durumu daha

da ağırlaştırmıştır. 

Yapılandırılmış Sınav 16.06.2016 da uygulamaya giren ‘’Yapılandırılmış Klinik Sınav’’da 50 puan ve üstü başarı kriteridir.

 

DENKLİK İÇİN BELİRLENEN BAŞARI NOTU AÇISINDAN:

Aşağıdaki tabloda verdiğimiz yıllara göre Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri Türkiye ortalamasına baktığımızda özellikle 18-25 puan arası değişen standart

sapmalarla birlikte artı ve eksi dağılımı göz önüne alınca yurtdışı denklik başarısı için seçilen net 40 puanın adaletli olmadığı görülecektir.  Örneğin 2011 Sonbahar

TUS sonucunda sınava giren adayların Temel Tıp Bilimleri ortalama  puanı 43,091 ve standart sapması 18,456’dır. Türkiye ortalamasından sonra ayrıca

fakülte bazında 2012, 2013, 2015 yılı temel ve klinik puan ortalamaları ve daha önemlisi standart sapmaları tablolarda ayrınıtlı verilmiştir. Diğer yıllar için de durum

pek farklı  olmamakla birlikte yurtdışı denklik başarısı için seçilen net 40 puanın adaletli olmadığı yanında çok insafsız bir puan olduğu görülecektir.  YURTDIŞI TIP

FAKÜLTESİ MEZUNLARINA UYGULANAN TUS=STS’den NET 40 PUAN ALAN TÜRKİYE’DE  DOKTORLUK YAPABİLİR KURALI HERKESE UYGULANSA

TABLO NE OLURDU?   Tablodaki yıllara göre TUS= STS sınav sonuçlarında görüleceği gibi ortalama puanlar ve standart sapma dikkatli incelendiğinde yurtiçi mezun

çok sayıda adayın, bazı yıllar çoğu adayın denklik sınavına girmesi gerekecekti. 

TUS sınavında tercih yapabilmek için daha önceden 50 puan almak gerekir iken Türkiye ortalaması başarı puanları nedeniyle boş kalan çok sayıda tercihin

oluşturduğu sorunları ortadan kaldırmak için tercih yapabilme puanı 45’e düşürülmüştür.

 

Yurtdışı Tıp Fakültesi Mezunu TC vatandaşı STS’ de hem temel hem de klinikten kırk puan

alamazsa ne olur? 

Aday Türkiye’de doktorluk yapamaz. Yurtdışında öğrencilik yaparken askerlik tecil işlemlerinde MSB ve 25 yaşına kadar SGK tarafından öğrenci kabul edilen yurtdışı

öğrenciler denklik alamadığı durumda LİSE MEZUNU muamelesi görmekte ve askerliği er olarak yapmaktadırlar.  Ya eğitimin yeterliliğini ölçmek diye dayatılan TUS

sınavında başarılı olana kadar çalışır ya da diplomasının geçerli sayıldığı ülkelerde doktorluk yapma arayışına girer. Örneğin İrlanda’ya gidebilir. Bir diğer seçenekte

aldığı eğitimi sıfırlayıp esnaf olabilir.

 

YURT İÇİ BİR TIP FAKÜLTESİ MEZUNU TUS SINAVINDA 40 PUANIN ALTINDA KALSA NE OLUR ? 

veya TUS sınavında klinik bilimler veya temel bilimler ortalama puanı 40’ın altında kalan Tıp Fakültesinin durumu ne olur? sorularının yanıtı adayın aldığı puana

veya adayın üniversitesinin dünya sıralamasındaki başarısına bakılmaksızın Türkiye’de doktorluk yapabilirdir. Yurtiçi mezunlar için başarı not kriteri yoktur. Yurtdışı

mezunlar için ise STS’nin 1. ve 2. Aşama sınavlarına girmelerine karar verilen adayların, aynı gün yapılacak olan 1. ve 2. Aşama sınavlarına girmeleri ve her iki

aşamada da başarılı olmaları, başarılı olamadığı aşama için ise daha sonraki dönemlerde yapılacak STS’ye girerek her iki aşamada da başarılı olma şartının

sağlanması gerekir. ” Kuralı vardır. Başarılı olduğu aşama tekrar ölçülmeyi gerektirmeyecek kazanılmış hak olup sadece başarısız olduğu aşama için tekrar sınava

girer şeklinde olmalıdır.

 

YURT İÇİ BİR TIP FAKÜLTESİNİN TÜM ÖĞRENCİLERİ TUS SINAVINDA 40 PUANIN ALTINDA KALSA NE

OLUR ?

Fakülte hiçbir düzeltici/önleyici faaliyet yapmasa bile yine öğrenci almaya devam edebilir olarak karşımıza çıkmaktadır. YÖK sunduğumuz puan tablolarında

gerçekleşen başarısızlığı önümüzdeki dönem ortadan kaldıracak hiçbir düzeltici/önleyici etkinlik tanımlamadığı gibi kontenjan artış taleplerini de büyük oranda

karşılamıştır. Tüm mezunları aldıkları ve üniversite dünya sıralamasına bakılmaksızın Türkiye’de doktorluk yapabilir.

 

STS’yi geçemeyenler Türkiyede İrlandada doktorluk yapabilir mi?

Hayır

STS’yi geçemeyenlerin çoğu İrlanda veya başka birçok ülkede doktorluk yapabilir mi?

Evet

 

Ülkemizdeki tıp fakültelerinin TUS sınavından aldığı puanların bahse konu açıdan incelenmesi:

 

 

ÜLKEMİZ ve YURTDIŞI TIP FAKÜLTELERİ MEZUNLARININ TUS=STS SINAV BAŞARI DURUMU KARŞILAŞTIRMASI

YÖK’ün uygulamasına göre ülkemiz Tıp Fakültelerinin durumu yurtdışı tıp fakültelerinden belirgin olarak çok iyi olup aynı şekilde mezunlarının eğitim kalitesi de

belirgin olarak farklı ve düşük derecededır. YÖK bu nedenle yurtdışına denklik uygulaması yapılmalıdır ki kalite düşmesin diye düşünmektedir. Ölçülebilir sonuçlar

nasıl? 2011 TUS İlkbahar, 2012 TUS Sonbahar ve 2013 TUS Sonbahar sonuçlarına göre durum aşağıdaki tablolardaki gibidir: Görüldüğü gibi çok dramatik bir tablo

bulunmamaktadır. Dramatik olan 16-23 puan standart sapmalı ortalama 44-48 arası puanlı tablonun mevcut şekilde yorumlanıp Denklik/yeterlilik sınavına alınmada

yurtdışı fakülteler aleyhine başarı kriteri olarak kullanılmasıdır.

 

 

FAKÜLTELERİN TUS=STS PUANI İLE DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ ARASINDAKİ BAŞARI SIRALAMASI

KARŞILAŞTIRMASI

Fakültelerin 2015  TUS=STS Sonbahar klinik ortalama sonuçlarının üniversitelerin 2016 yılı dünya üniversiteleri arasında başarı sıralaması açısından  LEİDEN,

URAP, TİMES , SHANGAİ ve WEBOMETRİCS  karşılaştırılması  tabloda sunulmuştur. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi DÜNYA SIRALAMASININ kişisel ortalama

başarı puanı ile ilişkisi YÖK’ün kalite kriteri olarak tahmin ettiği sonuçlardan çok farklıdır. 2015 TUS Sonbahar klinik ortalama başarı puanına göre çoktan aza doğru

dizilen bu tabloda dünya üniversite başarı sıralaması ve giriş puanları çok ilişkili değildir veya tahmin edildiği oranda ilişkili değildir.

 

TIP FAKÜLTELERİNİN MF-3 PUANI ile TUS=STS SINAV BAŞARI DURUMU İLİŞKİSİ KARŞILAŞTIRMASI

Başka bir ölçü olarak fakültelerin öğrenci alırken kullandığı MF-3 giriş puanlarıyla 2015  TUS Sonbahar klinik ortalama sonuçlarının ve üniversitelerin 2016 yılı

dünya üniversiteleri arasında başarı sıralaması açısından  LEİDEN, URAP, TİMES , SHANGAİ ve WEBOMETRİCS  karşılaştırılması  tabloda sunulmuştur.

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi fakültelerin öğrenci alırken kullandığı MF-3 giriş puanlarıyla kişisel ortalama başarı puanı ile ilişkisi YÖK’ün kalite kriteri olarak

tahmin ettiği sonuçlardan çok farklıdır. MF-3 ile 345 puanla giren öğrenci ile MF-3   450 giriş puanlı öğrencinin 2015 TUS Sonbahar Klinik ortalama başarı puanı

benzerdir veya 470 giriş puanlı arasındaki fark da yok denecek kadar azdır.  2012 TUS Sonbahar ve 2013 TUS Sonbahar sonuçları üstte verilmiş olup sonuçlar 

benzerdir.

 

 

İKİNCİ BİREYSEL BAŞARI KRİTERİ AÇISINDAN:

Aynı şekilde USMLE-STEP 3, PLAB-Part 2, AMC-Clinical Examinations, MCCQE-Part 2, Arztliche Prüfungen (3 AP, Staats Examen) sınavlarını

başaranlara YÖK Türkiyede doktorluk hakkı verirken bu sınavların zorluk çıtasından haberi yoktur. Bu sınavları başaranlar yurtdışında uzmanlık sınavına

başvurabilir. Yani yurtdışında uzmanlık için yeterli aşama Türkiyede pratisyen hekimlik yapabilme için zorunlu tercihlerden biri olarak gündemdedir. 

USMLE-STEP 3, PLAB-Part 2, AMC-Clinical Examinations, MCCQE-Part 2, Arztliche Prüfungen (3 AP, Staats Examen)  sınavlarını geçersen

Türkiye’de doktorluk yapabilirsin demek beyin göçü açısından halk arasındaki tabirle eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmektir. USMLE-STEP 3 

sınavını kazanan aday ABDyi de ihtimaller  içinde düşünür. 

 

ÜÇÜNCÜ BİREYSEL BAŞARI KRİTERİ AÇISINDAN:

 Tıp alanında Seviye Tespit, pek çok farklı ülkede teorikten ziyade klinik beceri sınavları üzerinden değerlendirilmektedir. Konu, Yükseköğretim Genel

Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve başvuru sahiplerinin mağdur olmaması için, haklarında Tıp Doktorluğu alanında Seviye Tespit

Sınavı 2. aşama (Klinik Bilimler) kararı çıkan adayların, talepleri halinde, Kurulumuzca belirlenecek Üniversitelerce yapılacak klinik uygulama sınavı olan

"Yapılandırılmış Klinik Sınav"a da girebilmelerine ve başarılı olmaları halinde Tıp Doktorluğu alanındaki Seviye Tespit Sınavının Klinik Bilimler aşamasından

başarılı sayılmalarına karar verilmiştir. Yine haklarında STS-Klinik Bilimler kararı alınmış başvuru sahiplerinin, ÖSYM tarafından yapılan Seviye Tespit

Sınavı 2. aşamasına (Klinik Bilimler) girme hakları da saklıdır. Yapılandırılmış Klinik Sınavlar, haklarında Seviye Tespit Sınavı 1. aşaması (Temel Bilimler)

veya staj tamamlama/ klinik uygulama kararı alınmış başvuru sahipleri için geçerli değildir. Kurulumuzca "Yapılandırılmış Klinik Sınav" için görevlendirilen

Üniversiteler, web sitemizden duyurulacaktır.” denilmiş ve ilk yapılandırılmış sınav Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2 Eylül 2016 tarihinde uygulanmıştır.

"Yapılandırılmış Klinik Sınav" ın ilk uygulaması, duyurusu, zamanı, duyuru yapıldıktan 5 dakika sonra 10 kişilik kontenjanın dolması, adayların YÖK üyeleriyle ilişki

iletişimleri vd yönleriyle tam bir TİYATRO olduğuna dair çok sayıda mesaj gelmiştir. Sınav ücretinin 1180 TL olduğunu düşününce oldukça pahalı bir tiyatro olarak

kabul edebiliriz. Pek çok kişinin rol aldığı bu sınav rezaletinin kazanan sayısı ve seviyesine ait sosyal medyada dolaşan sınav değerlendirmeleri ülkemiz açısından

utanç kaynağıdır. Hiç mezun vermemiş yeni bir tıp fakültesinin mezuniyet yeterlilik değerlendirmesi yapması doğru değildir. 

 

LİZBON SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN: 

Ülkemiz tarafından 1/12/2004 tarihinde imzalanıp 28.2.2006:tarih ve 26094, sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5463 sayılı Kanun uyarınca 8.1.2007 tarihinde

onaylanarak 1.3.2007 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Bölgesinde Yükseköğretim İle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin sözleşmenin I. Bölümünde “Tanıma”,

bir yabancı eğitim belgesinin, eğitim ve/veya iş etkinliklerinde kullanılmak üzere yetkili makam tarafından resmi olarak kabulü şeklinde tanımlanmış; VI. bölümünün

1. maddesinde ise “Bir tanıma kararı, yükseköğretim belgesi tarafından belgelenen bilgi ve beceri esasına dayanıyorsa, her Taraf, tanımanın istendiği belge ile

tanımanın istendiği Tarafça bu belgeye karşılık gelen diploma arasında önemli bir farklılık (substantial difference) görülmediği durumda, diğer Tarafta

verilmiş yükseköğretim belgelerini tanıyacaktır.” kuralına yer verilmiştir. Anayasamızda da uluslararası sözleşmelerin kanun hükmünde olduğu kuralına yer

verilerek bu sözleşmelerin uygulanması zorunlu hale getirilmektedir.

 

SON DÖNEM DANIŞTAY KARARLARI: 

T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No: 2014/3824 Karar No : 2014/8548 mahkeme kararından alıntı: Avrupa Bölgesinde Yükseköğretim ile İlgili Belgelerin

Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin yukarıda yer verilen maddelerinin değerlendirilmesinden ise, mezun olunan alanda diploma alınan yükseköğretim kurumunun

eğitim düzeyi ve içeriği ile denklik verecek olan ülkenin yükseköğretim düzeyi ve içeriği arasında önemli bir farklılık bulunması durumunun haricinde taraf olan

ülkelerin resmi makamlarınca taraf olan bir diğer ülkede alınan yükseköğretim diplomasına doğrudan denklik verilmesi gerektiği, bunun tek istisnasının ise

mezun olunan alanda diploma alınan yükseköğretim kurumunun eğitim düzeyi ve içeriği ile denklik verecek olan ülkenin yükseköğretim düzeyi

ve içeriği arasında önemli bir farklılık bulunması olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa Bölgesinde Yükseköğretim İle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmeye taraf olan

ülkemizde denklik vermeye yetkili kurum olan Yükseköğretim Kurulunca anılan sözleşmeye taraf olan ülkelerden alınan diplomalara ilişkin

denklik taleplerinin hukuk devleti ve ahde vefa ilkeleri gereğince bu sözleşme tarafından çizilen çerçeve içerisinde değerlendirilmesi

gerekmektedir. Bu nedenle, davalı idarece sözleşmeye taraf ülkelerden alınan diplomalara denklik verilmesinin seviye tespit sınavında başarılı

olunması şartına bağlanmasının ancak sözleşmede yer verildiği üzere önemli farklılıkların objektif bir bilimsel değerlendirme neticesinde ortaya

konulması halinde mümkün olacağı açıktır.

Yine T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No: 2015/6103 Karar No : 2016/817 mahkeme kararında aynı gerekçe ile aynı sonuç çıkmıştır. 

 

 

-------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 YURTDIŞI ÖĞRENCİLERİ YOLUNACAK KAZ OLARAK GÖRMEK AÇISINDAN:

YÖK yurtdışı öğrencileri çok iyi gelir durumuna sahip ailelerin çocukları olarak düşünmekte ve yolunacak aynı zamanda özel üniversitelere ve dersanelere

yoldurulacak kaz olarak görmektedir. Özel üniversiteler bırakılan alanı kadro sayılarıyla görmek mümkündür. STS= TUS uygulaması ile YÖK üzerinden dersanelere

alan bırakılıp bırakılmadığı konusu ayrı bir yazıyı hak ettirecek kadar "kabak gibi ortadadır"  ve bu süreçlerin sağlıklı zeminde çözümlenmemesinin belki de en önemli

nedenidir.

- 01.07.2016 tarihli YÖK duyurusu ile dünya sıralamasında ilk 1000’de olmayan örneğin 1001. sıradaki,  01.07.2016  tarihinden öncesindeki bir örnek ile

açıklayacak olursak  dünya sıralamasında 501. Sırada olan yurtdışı üniversite tıp fakültesinde okuyan tıp öğrencisi bitirmeye yakın dönemde URAP

sıralamasına girmeyen ve Webometrics sıralamasında dünyada 15.000. sıradaki veya 16.000. sıradaki TUS’a giren mezunlarının puan ortalaması 43,

standart sapması 20, 617 olan yurt içi özel üniversite tıp fakültesine yıllık 60.000 TL verip 5. Sınıfta  geçiş yaptığında bir anda eğitimi yeterli kabul edilip 

DENKLİK SINAVINDAN MUAF TUTULMAKTADIR. Ülkemizde 6. Sınıfta teorik eğitim verilmediği herkesçe bilindiği halde ve mezun puan ortalamaları TUS’a

giren mezunlarının puan ortalaması 43-45 arası puan, standart sapması 20, 617 puan olan benzer nitelikte çok sayıda fakülteden alınan mezuniyetle  

yurtdışında alınan yetersiz ön kabullü eğitim bir anda yıllık 60.000 TL ile yeterli hale gelmiştir. Yurtdışı yatay geçiş konusunun zorlaştırılıp, çözüm için

ullanılan yatay geçişin  özel üniversitelere kaynak aktarımı oluşturan bir mekanizma olduğu açıktır.   Özel üniversitelere  verilen yurtdışı yatay geçiş kontenjan

sayısının özel üniversitelerin kapasitelerinin çok üstünde olduğu, ve eğitim kalitelerinin, kadrolarının ve mezun puan ortalamalarının düşük olduğu bilinmesine

rağmen  kamudan özele, vatandaştan özele KAYNAK AKTARIMINA sebep olduğu açıktır. Özel üniversitelere bu kaynak aktarımı olurken  yurtdışında okuyan

tüm öğrencilerin çok iyi gelir durumuna sahip olduğu düşünülmekte ve bunları özel üniversitelere yönlendirme amaçlı devlet tıp fakültelerinde açılan tüm yatay geçiş

kontenjanları toplamının sadece bir özel üniversitenin kontenjanından daha düşük olduğunu  belirtmekte yarar vardır. Üstteki özel üniversite yatay geçiş kontenjanları

..... üniversitesi için.... şöyledir.

Denklik ve tanınırlık başvurusu için YÖK mevzuatta ve sitesinde belirtilmesine rağmen denkliği tanınan üniversiteleri sitesinde belirtmediği için herkesi

Ankara/Bilkent’e YÖK’e bizzat getirtip 50 TL karşılığı dilekçe kabul edip belge vermektedir. 50 TL karşılığı yapılan bu uygulamanın kaz yolma olarak görülmekten

çıkarılması ve sadece YÖK’ün sitesinde olmayan ve şüpheli durumlarda başvurulan bir sistem olması gerekmektedir. Basit bir belge için il dışından veya yurtdışından

bizzat Ankara/Bilkente gelmenin masrafı, zaman kaybı ve gerekliliği düşünülmelidir.

’Yapılandırılmış Klinik Sınav’’ ücreti 1180 TL’dir. Diğer ücret örnekleri:

0 Mayıs 2016 tarihinden itibaren aşağıdaki hizmetlerden ücret alınmasına karar verilmiştir:Bu kapsamda

·         "Diploma Tanıma ve Denklik Başvuruları" ve "Denklik Başvurularının Yeniden İncelenmesi" talepleri için 150 TL,

·         Okul Tanıma talepleri için (Yükseköğretim Kurumlarının tanınıp tanınmadığına dair belge) 50 TL,

·         İşlemler Devam Ediyor belgesi talepleri için (Askerlik Tecil Belgesi, iş başvuruları vb.) 50 TL,

·         Bilgi veya belge talebi içeren diğer konulardaki dilekçeler için 50 TL,

·         KKTC Üniversitelerine ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin, TC – KKTC Anlaşma kapsamında olduklarına dair belge talepleri için 50 TL alınıyor.

 

DENKLİK BAŞVURULARININ ADALETLİ DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN

Gelen mesajlara göre ki onların beyanına göre adamına göre muamele yapılma örnekleri seslendirilmektedir. Örneğin dünya sıralamasında 1020. sıradaki üniversite

mezununa geçerli mevzuata aykırı denklik verilmesi gibi iddialar doğru ise artık herkesin malumu olan uygulamalar hakkaniyet duygusunu zedelemektedir. 

Yapılandırılmış sınavla ilgili YÖK üyeleri ile sıkı irtibatı olan ve normalde geçmesi beklenmeyen adayların BİR ŞEKİLDE geçirilmesi iddiaları artık sosyal medyada

paylaşıldığı için herkesin hakkaniyet duygusunu zedelemektedir.

 

 

ÜLKEMİZDE YETERLİ GÖRÜLEN TABLO AÇISINDAN:

Bu konuda yakın tarihli iki örnek verilecektir. İlki CWTS Leiden Ranking Sıralamasından 353. sıradaki bir üniversitemiz diğeri sıralaması URAP 2000e girmeyen,

webometrics sıralamasında dünyada 5065. sıradaki bir üniversitemiz. 

Birincisi Mail Özçelik, Zeynep Solakoğlu ENJEKSİYON VE CERRAHİ DİKİŞUYGULAMALARI KONUSUNDAKİKAZANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

İst Tıp Fak Dergisi 2014; 77 (1): 1 – 7 16 Kasım 2012- 20 Mayıs 2013; 6. sınıf öğrencisi 283 kişi üzerinde yapılan çalışma sonuçları aşağıdadır:

Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun olacak 6. sınıf öğrencileriyle yapılan bir araştırmaya göre doktor adaylarının %64’ü aşı, kan alma, dikiş ve düğüm

atma, serum hazırlamada yetersiz. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu ile uzman

yüksek hemşire Mail Özçelik tarafından yapılan araştırmaya fakültenin 6’ıncı sınıfında okuyan 350 öğrencinin 283’ü katıldı. Araştırmaya katılan

öğrencilerin kan alma, cerrahi dikiş ve düğüm atma, ilaç uygulama, pansuman yapma, serum takma ve serum solüsyonu hazırlama gibi 18 temel

mesleki beceriyle ilgili durumları ölçüldü.

 

İkincisi: Basından... "Tıp Fakültemiz 27 Mayıs 2007 tarihinde resmi olarak kurulmuş ve 2008-2009 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini almıştır.

Alınan ilk öğrenciler  öğrenciler Sivas Ünv. Tıp Fakültesi ile yapılan protokolle orada eğitim öğretime başlamış, daha sonra 2012-2013 eğitim öğretim döneminde

Giresun da Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri ilk defa eğitime başlamışlardır. Şu an Giresun da öğretim gören Dönem1, Dönem 2, Dönem 3, Dönem 4 ve Dönem 5

öğrencileri mevcuttur ve toplam tıp öğrencisi sayısı 200ü aşmıştır. Tıp Fakültemizde şu an toplam 63 öğretim üyesi mevcuttur.

Yukarda bahsettiğim tüm bu öğrenci ve öğretim üyesi rakamlarına ve de kuruluşundan  itibaren 9 yıl geride kalmasına rağmen maalesef tam donanımlı bir Tıp

Fakültesi Hastanesi kurulamamış, eski meslek yüksek okulunun tadilatla hastaneye çevrilerek 30 yatağı olan geçici bir hastanede hizmet verilmek zorunda

kalınmıştır. Sağlık Bakanlığının 750 bin nüfusun altındaki illerde uygulamaya koyduğu ildeki Tıp Fakültesi ile Devlet Hastanesi nin ortak kullanımı (afiliasyon)

 Giresunda maalesef geride kalan 9 senede yapılamamıştır.

Bilindiği gibi Tıp Fakültesi eğitiminin 4,5 ve 6. sınıfları hastanede yapılan stajlarla teorik eğitimin yanında ağırlıklı olarak pratik eğitim verilerek yapılmaktadır. Maalesef

ki Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesinde geçtiğimiz yıl 4. sınıf öğrencileri doğru dürüst bir pratik hasta başı eğitimi görmeden Dahiliye, Pediatri, K.Doğum,

Anestezi, Kardiyoloji ve Radyoloji stajlarını yapmak zorunda kalmış ve bu öğrenciler bu sene 5. sınıf olmuş ve yine sadece teorik eğitimle 5. sınıfı yapmak

durumunda kalacaklardır. Kaldı ki 5. sınıfta verilmesi gereken  küçük stajlardan Beyin Cerrahi, Psikiyatri, Nöroloji, Plastik Cerrahi, Dermatoloji, Göğüs

Cerrahi gibi bölümlerin öğretim üyesi şu an için Tıp Fakültemizde yoktur.."  Açıklamanın gerisi döner sermaye ağlamaları: tıklayınız

YURTDIŞINDA OKUMAK AÇISINDAN:

Ortaöğretimden yüksek öğretime geçiş sağlıklı yapılandırılamamış ve oluşan ihtiyaçlar yeni yeni karşılanmaya başlamıştır. İnsanlar hayallerini, hedeflerini

devletin hiçbir desteğinden yararlanmadan kendi gayretleri ile kendi masrafını karşılayarak, yurtdışında okuyarak çözüyorsa sorun nedir ?

Yüksek Öğretim sistemimiz Türkiye’de doktorluk yapabilmek için Dünya üniversiteleri sıralamasında 1020. Sırada bulunan yurtdışı bir üniversite mezununun yeterli

eğitimini yeterli bulmazken üst kısımda bir öğretim üyesinin ayrıntılı bilgi verdiği Giresun Tıp veya bazı özel üniversitelerin eğitim kalitesi ve alt yapısını, başarılı ve

yeterli kabul eden bir ortam vardır. Sistemin bu eksik yönleri düzelmediği halde tüm olumsuz sonucu yurtdışından mezun olanlara fatura etmek insani değildir.

İnsanların istediği ülkede okuma ve mezun olma hakları, çok kültürlü, çok dilli ve uluslar arası eğitimin getireceği direkt ve dolaylı katkılar gereksiz engellemelerle

karşılaşmamalıdır. Tüm dünya ülkeleri “eğitimine masraf yapmadığı” eğitimli insanları kendi sistemine entegre etmenin yollarını kolaylaştırmaktadır. Eksik boyutlar

varsa sağlıklı şekilde tamamlayarak bu potansiyeli iyi yönetmek devlet aklının gereğidir. Örneğin sağlık turizmini hareketlendirmek için yoğun çaba gösterilen ortamda

farklı ülke üniversite mensupları bir avantaj olarak değerlendirilebilir.

YURTDIŞINDAN KONUNUN NASIL GÖRÜNDÜĞÜ AÇISINDAN:

(NASA/JPL-Caltechten Dr. Umut Yıldız yorumuyla " Yurtdışındaki bir üniversite, o ülkenin kanunları çerçevesinde varlığını

sürdürüyorsa ve Türkiye de o ülkenin varlığını tanıyorsa o ülkenin üniversitesini de kabul etmesi gerekir. Halihazırda zaten

Türkiye, farklı ülkelerden gelen bir yabancının diplomasını kabul ettiği gibi, orada üniversite okuyan bir Türk öğrencinin de

diplomasını doğal olarak kabul etmeli. Madem serbest ekonomi ve serbest rekabet olan bir ülkemiz var, herkes aldığı diploma

ile aynı rekabet ortamının içine girebilmeli. Kimse zaten “ben Bulgaristan’dan ya da Rusya’dan ya da Harvard’dan diploma

aldım, bunu YÖK’e vereyim, bunun yerine bana ODTÜ diploması verilsin” demiyor. Herkes sadece kendi okuduğu üniversitenin

ülkesi ile yaptığı eğitimin derece karşılığının Türkiye’de de olmasını istiyor.

... Kısacası herkes ne okuyorsa okusun, kimse kimsenin diplomasında gözü yok ama öğrencilere çelme takıp, üniversite bitirmiş

birisine lise mezunu muamelesi yapılmaması gerekir. Zaten rekabet ortamında herkes yolunu bulacaktır, örneğin Nijerya’nın bir

üniversitesinden mezun olan Türk ile Harvard mezunu zaten serbest piyasada aynı kategoriye konulmayacaktır ve herkes zaten iş

ararken aldığı eğitime, yaptığı araştırmalarına ve orada yaşadığı deneyime göre değerlendirilecektir. Ama Nijerya’da üniversite bitirmiş

bir insan da, bütün Dünya’da da kabul edildiği gibi Türkiye’de de üniversite mezunu kabul edilmelidir. 

Öte yandan, hele ki Türkiye’de de yurtdışındaki birçok kötü üniversiteden daha kötü durumdaki bazı üniversitelere de YÖK lisans vermiş

durumda. Diploma yolsuzluğu zaten sadece yurtdışından gelen diplomalarla ilgili olan bir şey değil, ülke içinden de yerli üniversitelerden

diploma almış gibi davranıp, işe giren insanların haberleri geliyor. Bunun için de en kolay çözümlerden birisi, her üniversite kendi mezunlarını

üniversitenin resmi sitesinde sabit kalacak linklerde ilan eder. YÖK dahil herkes, böylece kim ne zaman, nereden mezun olmuş görebilir.

Bir şirketin insan kaynakları da diplomayı hemen üniversitenin sitesinden teyit edebilir. Örneğin benim deneyimim, Hollanda’daki master

ve doktora tezleri üniversite sitesinde herkese açık şekilde yayınlandığından kolayca teyit edilebilir. Hollanda’daki ve bazı Avrupa ülkelerindeki

bu sistem Türkiye’ye de gelebilir, YÖK gerçekten sahte diplomalarla mücadele etmek istiyorsa, bunu bütün üniversitelere zorunlu kılarak hayata geçirebilir.

Sorunun başladığı diğer nokta da, Türkiye, Avrupa Bölgesi’nde — biz ona üyeyiz — Yükseköğretimle ilgili belgelerin tanınmasına ilişkin

Lizbon Sözleşmesi’ne (1 Mart 2004) taraf olmasına rağmen, Türkiye lehine olan maddeleri uyguluyor ama istemediğini uygulamıyor.

Örneğin YÖK, Europass hazırladıklarını söylüyor ancak Türkler’in Avrupa’dan alınan Europasslar’ını kabul etmiyor. Ayrıca yine Türkiye,

tüm Erasmus programlarını harfiyen uygulayıp, Türkiye’den AB ülkelerine binlerce öğrenci gönderiyor. Ancak örneğin Türkiye’den Bulgaristan’daki

ya da başka ülkelerdeki üniversitelere Erasmus ile gönderdiği öğrencilerin diplomalarına denklik vermesine rağmen, aynı üniversitelerde okuyup

oradan diploma alan Türk öğrencilere denkliklerini vermiyor. Sebep olarak da örneğin Bulgaristan’daki üniversiteye üniversite sınavı olmadan girmeleri,

oradaki yurtların pis oluşu vs gibi sebepler gösteriliyormuş. Türkiye’de üniversite sınavı var diye bütün dünyada da üniversite sınavı olacak diye bir

şey yok. Bir çok gelişmiş ülke de öğrencilerini sınavsız, lise dereceleriyle ve/veya mülakatla seçiyor.

Bazı insanlar da “evet YÖK haklı, çünkü bilmem ne ülkesinden parayla diploma alınıyormuş, elbette araştırsın” diyenler var. Evet, biz de elbetteki

böyle insanların diplomalarının kabul edilmemesini istiyoruz, — zaten bizim de, ya belge bürokrasisi ya da hiç denklik verilmemesi gibi mağduriyet

yaşamamızın asıl sebebi de bu tür insanların önceden yaptıkları yolsuzluklar— . Yurtdışında okumak gerçekten kolay değil, bir çok öğrenci maddi

ve manevi olanaklardan yoksun olarak, ailelerinden ve yakın çevresinden ayrı olarak zorluklarla yıllarını geçiriyor ama ülkesine geri döndüğünde de

orada bitirdiği üniversiteden mezun bir üniversite mezunu olarak dönmek istiyor. ( yazı için tıklayınız)

 

Buraya kadar anlattıklarımız,  tablolar ,  giriş puanı, başarı puanı, dünya üniversiteler sıralaması, klinik ve temel tıp ortamala puanları ve standart sapması

karşılaştırmalarımızdan sonra tüm bunlardan çıkarabileceğimiz

SONUÇ:  

Bu yazının amacı KESİNLİKLE herkese denklik uygulansın değildir. 

YÖKün görev alanı olan Türk Üniversiteleri Tıp Fakültelerinin durumu ile alakalı ne kadar düzeltici/ geliştirici düzenleme yaptığı ve sonuç ortada iken dünya

üniversitelerinin durumunu ölçmeye çalışması görev alanına girmediğini hatırlatmaktır. Herkese mezun olduğu üniversitenin diploma denkliği verilsin.  

Tıp Fakültesi mezuniyetinin denklik konusu tıpta uzmanlık eğitimi denklik konusundan ayrı değerlendirilmesi gerekirken tıpta uzmanlık eğitimi denkliğinin sorunları 

bu konuya negatif bakılmasına yol açmaktadır. Geçmişte yaşanmış bazı olumsuz ülke örneklerinden dolayı bir çok yurtdışı ülke üniversitesi mezunu TC vatandaşı

doktor ülkemizde uygulanmayan başarı kriterlerine göre değerlendirilmekte, bazıları ise ülkemizde bir çok tıp fakültesinden daha yüksek sıralamaya sahip yurtdışı

üniversiteden mezun olmasına rağmen denklik uygulamasına tabi tutulmaktadır. YÖK birkaç olumsuz örneği engellemek isterken ÖLÇME, DEĞERLENDİRME

YAPMADAN büyük maddi ve manevi mağduriyetler ve yıl kayıpları, mesleğinden uzak kalma, ailesine ekonomik olarak bağımlı kalma vs vs yaşanmaktadır.

Aşağıdaki tablodaki puanlar tekrar analiz edildiğinde yurtdışı denklik için aynı sorulardan ve aynı sınavdan Türkiye’de doktorluk yapabilmek için 40 net puan alınmalı

şartının, kural Türkiye’de uygulansa nasıl bir tablo oluşacağı yukarıda anlatılmıştır,  ne kadar acımasız olduğu görülecektir.  Tıp fakültelerinin eğitiminin çekirdek

eğitim müfredatına uygunluğunu belirleyen kriterler saptanmalıdır. Kurumların yeterliliğinin belirlenmesi ve ÇEP müfredatına uyumu, eğitici sayısı, alt yapı, kütüphane,

fiziksel koşullara uyumunun yeterliliğinin belirlenmesivle periyodik kontrolünün sağlanması ve sürecin denetlenmesine odaklanılması gerekirken tüm vebal yurtdışı

mezunlarına yüklenilmektedir. Fakültelerimizin 2015, 2013, 2012 yıllarına ait TUS klinik ve temel puan ortalamaları verilmiş ve konu yukarıda detaylıca tartışılmıştır. 

 

YÖKün kaliteyi koruyorum diye sunduğu çözümde URAP dünya sıralamasında 501. sırada olan veya daha sonra 01.07.2016 tarihli YÖK duyurusu ile 1001.

sırada  yurtdışı üniversite tıp fakültesinde okuyan tıp öğrencisi bitirmeye yakın dönemde URAP sıralamasına girmeyen ve Webometrics sıralamasında dünyada

15.000. sıradaki veya 16.000. sıradaki mezunlarının temel puan ortalaması 40-43 ve standart sapması 19-20 puan olan, diğer tabirle çoğu öğrencisi 40-45 puan ve

altında alan yurt içi özel üniversite tıp fakültesine yıllık 60.000 TL bedel ödeyerek 5. sınıfta geçiş yapıp mezun olduğunda ve özel üniversite tıp fakültesine eğitim

kalitesi yeterli görülerek DENKLİK SINAVINDAN MUAF TUTULMAKTA örneğinde olduğu gibi YÖK tarafından şu an için yürürlükte olan, ilan edilmiş yurt içi ve yurtdışı

tıp eğitim düzeyinin yeterliliğini ölçmeyi amaçlayan  hiçbir objektif kriter, ölçü ve sınav  olmadığı ve hiçbir denetim yapılmadığı için sonuç olarak YÖK ya objektif kriter

belirlemelidir ya da Lizbon sözleşmesine uymak ve sözleşmenin tarafı olarak diploma denkliklerini önemli farklılıkların objektif bir bilimsel değerlendirme

neticesinde ortaya konulmadığı durumlarda yurtdışı denkliğini doğrudan kabul etmek durumundayız.

 

Kamu otoritesi kamuya yapacağı atamalarında isterse ayrıca bir kriter belirleyebilir.   "Kamuda istihdam için devlet HERKESE EŞİT UYGULANAN kurallar

konulabilir ancak özel sektör de kendi kalite kurallarını geliştirerek tercihlerde bulunacaktır. Diğer bir yön ise tüm bu doktorlar tedavi süreçlerinde yer almayacağı gibi

Sağlık turizminden tutunuz Sağlık İdareciliğine kadar bir çok alanda doktor istihdam edilecektir. Dr. Umut Yıldızın dediğine benzer şekilde "Kimse zaten “ben

Bulgaristan’dan ya da Rusya’dan ya da Harvard’dan diploma aldım, bunu YÖK’e vereyim, bunun yerine bana Hacettepe diploması verilsin” demiyor. ... Zaten rekabet

ortamında herkes yolunu bulacaktır, örneğin Nijerya’nın bir üniversitesinden mezun olan Türk ile Harvard mezunu zaten serbest piyasada aynı kategoriye

konulmayacaktır ve herkes zaten iş ararken aldığı eğitime, yaptığı araştırmalarına ve orada yaşadığı deneyime göre değerlendirilecektir. Ama Nijerya’da üniversite

bitirmiş bir insan da, bütün Dünya’da da kabul edildiği gibi Türkiye’de de üniversite mezunu kabul edilmelidir.  Serbest ortamda bu diplomalar ve kişiler

eğitimlerine göre hak ettiği değeri bulacaktır. 

 

Sonuç olarak: Kamu otoritesi kamuya atamalarda veya çalışma izinlerinde

"herkese geçerli" başarı kriterleri koyabilir,  ancak denklikler  sayılan tüm nedenlerle

ve Lizbon sözleşmesi gereğince aksi ortaya konmadıkça koşulsuz

kabul edilmelidir. Ara geçiş döneminde CWTS Leiden Ranking, Academic

Rankingof World Universities (Shanghai), Times Higher Education (THE)

World University Ranking ve University Ranking by Academic Performance

(URAP) dünya üniversiteler sıralamasında ilk 1000 üniversiteden birinden

mezun olma, bu üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim

kurumlarında eğitim alanlara ise STS sınavına girme zorunluluğu getirilmişti,

 URAP ilk 1000 olan liste URAP ilk 2000' e genişletilebilir ve çok doğal bir

kriterle sorunun önemli bir kısmı çözülebilir.

Aynı şekilde URAP 2016-2017 alan sıralaması da  denklikte kriter olarak

kullanılabilir

 

 

 

 

  Aşağıda denkliği kabul edilmeyen yurtdışı bir kurumun eğitim mekanları görülmektedir.: 

 

dscn9192_24532600 ile ilgili görsel sonucu

 

 

Ek: Ülkemizdeki üniversitelerimizin URAP sıralaması http://www.urapcenter.org/2015/country.php?ccode=TR&rank=all

Ülkemizdeki üniversitelerimizin WEBOMETRİCS sıralaması: http://www.webometrics.info/en/Europe/Turkey

 

Tablolar ve analizleri daha ayrıntılı bulabileceğiniz İLGİLİ DİĞER YAZILAR

Türkiyedeki doktorlar: mezun olduğu yerlerin analizi

Daha iyi bir tıp eğitimine katkı için basit öneriler

Tıp Fakültesi Denklik Konuları ve STS Sınavı öneriler

Tıp Fakültesi denklik uygulamasındaki yanlışlık örnekleri-1

YÖK Denklik uygulamalarındaki yanlışlık örnekleri-2

 

Bu arada URAP 2018 sıralamasındaki tarzın üstteki tablomuz benzerliği de gurur verici..

Bkz: http://tr.urapcenter.org/2017/Universitelerimizin_2017_Yili_Dunya_Genel_Siralamalarindaki_Durumu.pdf

 

Kaynaklar:

1. Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.02.2015 tarihli toplantısında alınan karar

2. STS sınavı için: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/STSTIP/STSTIPBASVURUKILAVUZU16022016.pdf

3. TUS BAŞARI ve tercih PUANI İÇİN ÖSYM WEB SİTESİ

4. http://www.leidenranking.com/ranking/2016/list

5. http://www.leidenranking.com/ranking/2014

6. http://www.shanghairanking.com/ARWU2015.html

7. http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2015/Turkey.html

8. http://www.urapcenter.org/2015/world.php?q=MS0yNTA=

9. http://www.urapcenter.org/2015/country.php?ccode=TR&rank=all

10. http://www.webometrics.info/en/world

11. http://www.webometrics.info/en/Europe/Turkey

12.https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/world-ranking#!/page/0/length/-1/country/2763/sort_by/rank_label/sort_order/asc/cols/rank_only

13. Dr. Umut Yıldızın görüşleri için https://medium.com/turkce/diploma-denklik-i%CC%87%C5%9Fkencesi-nereye-kadar-8748ed9fc962#.hvc9ie1ak

14.  2015 yılında Klinik puan ortalamasına göre TÜM TIP FAKÜLTELERİNİN TUS BAŞARI SIRALAMASI için tıklayınız

2012-TUS Sonbahar Dönemi Değerlendirme ve Yerleştirme İstatistikleri için tıklayınız

2013-TUS Sonbahar Dönemi Değerlendirme ve Yerleştirme İstatistikleri için tıklayınız

15. URAP 2016-2017 Tıp Alanında dünya alan sıralaması için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

denklik belgesi denklik belgesi nasıl alınır Denklik Birimi - Yükseköğretim Kurulu denklik nedir denklik olan üniversiteler denklik sınavı denklik sınavı 2016 denklik

sınavı nedir denklik sınavı soruları denklik sınavı soru denklik sınavı soruları 2017 denklik sınavı soruları 2017 denklik sınavı zor mu denklik sorgulama yök denklik

başvuru formu yök denklik belgesi 2016 2017 yök denklik listesi 2016 2017 yök denklik nedir yök denklik sınavı 2016 2017yök denklik sorgulama yök denklik tablosu

yök denklik telefon numarası yök denklik verdiği üniversiteler 2016 2017 türkiyede denkliği olan üniversiteleryök denklik listesi yök denklik sorgulama yök denklik

sorgulama dilekçe örneği yök denklik sorgulama ekranıyök denklik sorgulama formu yök denklik sorgulama formunu yök denklik verdiği üniversiteler yök denklik

verdiği üniversiteler 2016yök denklik verdiği üniversiteler listesiyök yabancı üniversite denklik 2015 yök yurtdışı üniversite denklik listesi 2016 2017 yökün denklik

verdiği üniversiteler 2016 2017 yökün denklik verdiği üniversiteler 2015 2016 2017 yökündenklik verdiği üniversiteler listesi yökün denklik

verdiği yabancı üniversiteler 2016 2017

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
a
aaaaa 2016-10-20 09:42:12
çifte standatlar bizleri bezdirdi. kendi vatandaşına düşman büyükelçiler, kendi vatandaşına düşman kurumlar... yeter artık
Toplam 1 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer ÖNERİLER haberleri
Arşiv Arama
- -