kizilay_banner_728X090

Yan Dal Uzmanlığı Sınav Soruları ve cevapları

Yan Dal Uzmanlığı Sınavı, Soruları, ve Sorunları
Bu haber 2014-10-16 10:30:26 eklenmiş ve 3160 kez görüntülenmiştir.
Reklam Alanı

SINAV TARİHİ: 23.05.2010

A KİTAPÇIĞI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Testi ve Cevap Anahtarı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Testi ve Cevap Anahtarı

Genel Cerrahi Testi ve Cevap Anahtarı

Göğüs Hastalıkları Testi ve Cevap Anahtarı

Halk Sağlığı Testi ve Cevap Anahtarı

Yç Hastalykları Testi ve Cevap Anahtarı

Tıbbi Mikrobiyoloji Testi ve Cevap Anahtarı

Tıbbi Patoloji Testi ve Cevap Anahtarı

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS)

2014-YDUS Temel Soru Kitapçıkları (% 10)

 

Yan Dal Nedir?


strong.gif (118 bytes) Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (YDUS) başvurabilmek için adayların; sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman unvanını almış olmaları şarttır.

strong.gif (118 bytes) YDUS ile Yan Dal Uzmanlık eğitimine başladıktan sonra kurum ve dal değişikliği için yeniden yan dal uzmanlık giriş sınavına girenlerin mesleki bilgi puanı

% 2 oranında düşürülecektir.

 

strong.gif (118 bytes) YDUS ve Yabancy Dil: YDUS'a, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alanlar katılabilirler. "Yabancı dil belgeleri için, bu belgenin verilmesine esas olan ilgili mevzuatında belirtilen geçerlilik süreleri uygulanır" ibaresi 2009 Sonbahar kılavuzunda "Yabancı dil sınavı başarı belgeleri, bu belgenin verilmesine esas olan yabancı dil sınavının yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir" şeklinde değiştirilmiştir.

 

strong.gif (118 bytes) Özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla üniversitelere

Sağlık Bakanlığı adına açılan kontenjanlara başvuracak adaylar 5413 Sayılı Kanun Hükümlerine tabii olacaklardır. 01.11.2005 tarih ve 25983 Sayılı Resmi Gazetede yayymlanarak yürürlüğe giren 5413 Sayılı Kanunla 181 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ek 4.Madde olarak eklenen madde ile ağağıdaki hüküm getirilmiştir:

 

   Kadroları Sağlık Bakanlığında Olup ilgili Yönetmelik hükümlerince diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapmak isteyen personel; döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü mali ve sosyal hakları Bakanlık tarafından  karşılanmak üzere, Bakanlıkça bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarda görevlendirilebilir ve bu şekilde görevlendirilenler eğitimlerinin bitiminde görevlendirme süresi kadar Bakanlığa
hizmet yapmakla yükümlüdürler. Söz konusu personelden örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış "Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi" alınır. Anılan personelin hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden veya tamamlamadan görevinden ayrılması, müstafi sayılması, görevine son verilmesi veya Devlet Memurluğundan çıkarılması halinde kendileri için Bakanlıkça yapılmış olan her türlü ödemeler toplamından, hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar indirildikten sonra bakiye miktar kendilerinden tahsil edilir. Tahsilat, borç miktarı ve ilgilinin durumu dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilerek yapılır. ilgililerin uzmanlık eğitiminde başarısızlığı veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise, görevlendirme süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmaları zorunludur. Belirtilen hizmet süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmak istemeyenlere yapılmış olan her türlü masrafların tamamı birinci fıkradaki esaslara göre ödettirilir.

 

strong.gif (118 bytes) Yan dal sınavı ve askerlik: Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış olmak ya da yedek sınıfa geçirilmiş yahut 1111 sayılı Askerlik Kanununun 86. ve 89. maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş ve askerliğini yapmamış olanlar bakımından uzmanlık eğitimi yapacakları dal için Tüzüğe ekli çizelgede öngörülen sürelerin sonuna kadar söz konusu Kanun'un 35/e maddesinin "

35 yaşını  doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilir. " hükmüne uygun olmalıdır. Askerlik hizmetlerini sınav tarihinden en geç üç ay sonra bitirecek durumda olanlarda sınava girebilir.

 

strong.gif (118 bytes) Yan dal mecburi hizmet: Yan dal eğitimi sonrası mecburi hizmet uzmanlıkta mecburi hizmetini tamamlayanlar içinde halen geçerliliğini korumakta. Bu konuda ilgili makamların gerekli yönetmelik değişikliklerini bir an önce yapmaları maduriyetleri gidermek için gereklidir. Bu hali ile yan dal eğitimi (eğitim süreci ve sonrası ile) yan dal yapanları cezalandırmaktan öte gitmemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

2010-YDUS İlkbahar Dönemi Soru Kitapçıkları Ve Yanıtları

 

SINAV TARİHİ: 23.05.2010

A KİTAPÇIĞI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Testi ve Cevap Anahtarı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Testi ve Cevap Anahtarı

Genel Cerrahi Testi ve Cevap Anahtarı

Göğüs Hastalıkları Testi ve Cevap Anahtarı

Halk Sağlığı Testi ve Cevap Anahtarı

Yç Hastalıkları Testi ve Cevap Anahtarı

Tıbbi Mikrobiyoloji Testi ve Cevap Anahtarı

Tıbbi Patoloji Testi ve Cevap Anahtarı

 

Yan Dal Nedir?


 

strong.gif (118 bytes) Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (YDUS) başvurabilmek için adayların; sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman ünvanını almayı olmaları şarttır.

 

strong.gif (118 bytes) YDUS ile Yan Dal Uzmanlık eğitimine başladıktan sonra kurum ve dal değişikliği için yeniden yan dal uzmanlık Giriş sınavına girenlerin mesleki bilgi puanı

% 2 oranında düşürülecektir.

 

strong.gif (118 bytes) YDUS ve Yabancy Dil: YDUS'a, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alanlar katılabilirler. "Yabancı dil belgeleri için, bu belgenin verilmesine esas olan ilgili mevzuatında belirtilen geçerlilik süreleri uygulanır" ibaresi 2009 Sonbahar kılavuzunda "Yabancı dil sınavı başarı belgeleri, bu belgenin verilmesine esas olan yabancı dil sınavının yapıldığı  tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir" şeklinde değiştirilmiştir.

 

strong.gif (118 bytes) Özlük haklary Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla üniversitelere

Sağlık Bakanlığı adına açılan kontenjanlara başvuracak adaylar 5413 sağlığı Kanun Hükümlerine tabii olacaklardır. 01.11.2005 tarih ve 25983 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5413 Sayılı Kanunla 181 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ek 4.Madde olarak eklenen madde ile aşağıdaki hüküm getirilmiştir:

 

   Kadrolary Sağlık Bakanlığında Olup ilgili Yönetmelik hükümlerince diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapmak isteyen personel; döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü mali ve sosyal hakları Bakanlık tarafından karşılanmak üzere, Bakanlıkça bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarda görevlendirilebilir ve bu şekilde görevlendirilenler eğitimlerinin bitiminde görevlendirme süresi kadar Bakanlığa
hizmet yapmakla yükümlüdürler. Söz konusu personelden örneği Maliye Bakanlığı tarafyndan hazırlanmış "Yüklenme Senedi ile Muteber imzalı Müteselsil Kefalet Senedi" alınır. Anılan personelin hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden veya tamamlamadan görevinden ayrılması, müstafi sayılması, görevine son verilmesi veya Devlet Memurluğundan çıkarılması halinde kendileri için Bakanlıkça yapılmış olan her türlü ödemeler toplamından, hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar indirildikten sonra bakiye miktar kendilerinden tahsil edilir. Tahsilat, borç miktarı ve ilgilinin durumu dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilerek yapılır. İlgililerin uzmanlık eğitiminde başarısızlığı veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise, görevlendirme süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmaları zorunludur. Belirtilen hizmet süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmak istemeyenlere yapılmış olan her türlü masrafların tamamı birinci fıkradaki esaslara göre ödettirilir.

strong.gif (118 bytes) Yan dal sınavı ve askerlik: Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış olmak ya da yedek sınıfa geçirilmiş yahut 1111 sayılı Askerlik Kanununun 86. ve 89. maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemi? ve askerliğini yapmamış olanlar bakımından uzmanlık eğitimi yapacakları dal için Tüzüğe ekli çizelgede öngörülen sürelerin sonuna kadar söz konusu Kanun'un 35/e maddesinin "

35 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilir. " hükmüne uygun olmalıdır. Askerlik hizmetlerini sınav tarihinden en geç üç ay sonra bitirecek durumda olanlarda sınava girebilir.

strong.gif (118 bytes) Yan dal mecburi hizmet: Yan dal eğitimi sonrası mecburi hizmet uzmanlıkta mecburi hizmetini tamamlayanlar içinde halen geçerliliğini korumakta. Bu konuda ilgili makamlaryn gerekli yönetmelik değişikliklerini bir an önce yapmaları maduriyetleri gidermek için gereklidir. Bu hali ile yan dal eğitimi (eğitim süreci ve sonrası ile) yan dal yapanları cezalandırmaktan öte gitmemektedir.

YAN DAL SORULARI

 

YAN DAL SORULARI TARİHE GÖRE DOWNLOAD:

2011 – 2007 TÜM YDUS SORULARI tıklayın indirin…
(Dosya şifresi indireceğiniz yerde yazmaktadır)

2011 YDUS Soruları

2010 Sonbahar YDUS Soruları

2010 İlkbahar YDUS Soruları

2009 Sonbahar YDUS Soruları

2009 İlkbahar YDUS Soruları

2008 Aralık YDUS Soruları

2008 Mayıs YDUS Soruları

2007 Ekim YDUS Soruları

YAN DAL SORULARI BRANŞ BRANŞ YILLARA GÖRE

2011 YDUS Sorular ve Yanıtlar

2010 YDUS İlkbahar Sorular ve Yanıtlar

2010 YDUS Sonbahar Sorular ve Yanıtlar


2009 YDUS Sonbahar Sorular ve Yanıtlar


2009 YDUS İlkbahar Sorular ve Yanıtlar


2008 YDUS Sonbahar Sorular ve Yanıtlar


2008 YDUS Mayıs Sorular ve Yanıtlar


2007 YDUS Sorular ve Yanıtlar

·         YAN DAL SORULARI

·         Hangi Uzmanlık Ana Dalları, Hangi Yan Dalları Yapabilirler?

·         Yan Dal Nedir?

·         Yan Dal ve Mecburi Hizmet

·         Yabancı Uyruklular ve Yan Dal Sınavı

·         Yan Dallar Bağlı Ana Dalları ve Eğitim Süreleri

·         Yan Dal Sınavı ve Askerlik

·         Yan Dal Sınavı ve Yabancı Dil
 

·         Yan Dal Sınavı için Uzmanlık şart mı?

·         Kayıt, Atama Bilgileri ve Gerekli Belgeler

·         Yan Dal Sınavı Testlerinin Kapsamları

·         Yan Dal Sınavı Puan Hesaplanma

·         Yan Dal Belgesi için şartlar ve Kriterler

·         YDUS Yönetmeliği

·         Eğitim sorumlusu yokluğunda asistan nakli hakkynda

 

 

YDUS SONUÇLARINA GÖRE SAYISAL BİLGİLER

 

 

 

 

 

Ayrıntılı bilgi www.yandalsinavi.net

www.yandalsinavi.com

 

 

 

YDUS, Yan Dal Uzmanlık Sınavı, 2011 Yan Dal Sınavı Soruları, 2012 YUDS, Yan Dal Kılavuzu, Yan Dal Sınavı Sayısal Bilgiler, Yan Dal Sınavı Sonuçları, Yan Dal Sınavı Puan Hesaplama, YDUS Tercih Kılavuzu, Yan Dal Sınavı, Yan Dal Sınavı Soruları, YDUS 2011, Yan Dal Sınavı Branşlar, Yan Dal Soruları, Yan Dal Kılavuzu, Yan Dal uzmanlık sınavı Yönetmeliği, Yan Dallar, Yan Dal Uzmanlıklar, Yan Dal Uzmanlık süreleri, Yan Dal uzmanları, Yan Dal Kılavuzu, Yan Dal Başvuru, Yan Dal Forumlar

 

 

ETİKETLER : YDUS Yan Dal Uzmanlık Sınavı 2014 Yan Dal Sınavı Soruları 2013 YUDS Yan Dal Kılavuzu Yan Dal Sınavı Sayısal Bilgiler Yan Dal Sınavı Sonuçları Yan Dal Sınavı Puan Hesaplama YDUS Tercih Kılavuzu Yan Dal Sınavı Yan
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer TIP-EĞİTİM haberleri
Arşiv Arama
- -