kizilay_banner_728X090

Türkiye'deki 207 üniversitemizin URAP, Scimago ve Webometrics başarı sıralaması

Türkiye'deki 207 üniversitemizin URAP, Scimago ve Webometrics başarı sıralaması
Bu haber 2021-01-17 20:26:43 eklenmiş ve 13015 kez görüntülenmiştir.
https://www.adscientificindex.com/add-profile-correction-form/?ref=banner

Detaylar için tıklayınız: 

Türkiye'deki 207 üniversitemizin URAP, Scimago ve Webometrics başarı sıralaması

 

Ayrıca: başka bi değerlendirme:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2018 yılı göstergelerinden başlamak üzere devlet ve vakıf üniversitelerine beş başlıkta ve kırkın üzerinde farklı göstergede karne verilmektedir.

Söz konusu göstergeler;
-Eğitim ve Öğretim,
-Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın,
-Uluslararasılaşma,
-Bütçe ve Finansman,
-Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk,
o
larak beş başlık altında belirlenmiştir.

2018 ve 2019 yılına ait üniversite düzeyinde verilen karnelere bu adresten ulaşılabilmektedir.

Ayrıca, devlet ve vakıf üniversiteleri özelinde göstergelerdeki sıralamaları aşağıdaki dosyalardan inceleyebilirsiniz.

 

A. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

A.1 Mezun Olan Doktora Öğrenci Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.2.1 Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) İlk %5'lik Dilime Giren İlk Beş Program Sayısı

 

 

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.2.2 Akademik Personel Ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) İlk %5'lik Dilime Giren İlk Beş Programı ve Bu Programların Kendi İçindeki Sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.3 Uluslararası Sempozyum, Kongre veya Sanatsal Sergi Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.4.1 Öğrencilerin Yaptığı Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

 

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.4.2 Öğrencilerin Yaptığı Endüstriyel Projelerin Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.5 Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Projelerine Katılan Öğrenci Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.6 Programların Genel Doluluk Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.7 Erişilebilen Ders Bilgi Paketi Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.8 Mezun Takip Sistemindeki Mezunların Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.9 Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Program Dışındaki Diğer Programlardan Alabildikleri Ortalama Seçmeli Ders Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.10 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda Akredite Olduğu Belirtilen Lisans Programı Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.11.1 Üniversite Kütüphanesinde Öğrenci Başına Düşen Basılı Kitap Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

A.11.2 Üniversite Kütüphanesinde Öğrenci Başına Düşen Elektronik Yayın Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, PROJE ve YAYIN

B.1 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.2 SCI, SCI-Expanded, SSCI Ve AHCI Endeksli Dergilerde Yayımlanmış Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.3 En Yüksek %10'luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.4 Üniversite Adresli Bilimsel Yayınlara Açık Erişim Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.5.1 Başvurulan Patent, Faydalı Model veya Tasarım Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.5.2 Sonuçlanan Patent, Faydalı Model veya Tasarım Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.6 YÖK, TÜBA, TÜBİTAK Bilim, Teşvik ve Sanat Ödülleri Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.7 YÖK 100/2000 Projesi Doktora Bursiyeri Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.8 YÖK-YUDAB Bursiyeri Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.9 TÜBİTAK Tarafından Öğrenci Ve Öğretim Elemanlarına Verilen Ulusal ve Uluslararası Araştırma Bursu Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.10 TÜBİTAK Tarafından Verilen Ulusal ve Uluslararası Destek Programı Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.11 Ulusal ve Uluslararası Özel veya Resmi Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Desteklenmiş Ar-Ge Niteliği Taşıyan Proje Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.12.1 Üniversitenin Times Higher Education'a (THE) göre Dünya Sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.12.2 Üniversitenin Times Higher Education'a (THE) göre Bölgesel Sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.12.3 Üniversitenin Times Higher Education'a (THE) göre Ulusal Sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.12.4 Üniversitenin QS World University Rankings'e göre Dünya Sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.12.5 Üniversitenin QS World University Rankings'e göre Bölgesel Sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.12.6 Üniversitenin QS World University Rankings'e göre Ulusal Sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.12.7 Üniversitenin Academic Ranking of World Universities'e (ARWU) göre Dünya Sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.12.8 Üniversitenin Academic Ranking of World Universities'e (ARWU) göre ulusal sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.13 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) İstihdam Edilen Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrenci Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.14.1 Üniversite Laboratuvarlarında Ar-Ge, İnovasyon Ve Ürün Geliştirme Kapsamında Sunulan Hizmet Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

B.14.2 Üniversite Laboratuvarlarında Ar-Ge, İnovasyon Ve Ürün Geliştirme Kapsamında Sunulan Hizmetlerden Elde Edilen Gelir

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

C. ULUSLARARASILAŞMA

C.1.1 İstihdam Edilen Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

C.1.2 İstihdam Edilen Yabancı Uyruklu Doktoralı Öğretim Görevlisi Ve Araştırmacı Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

C.2 Üniversitedeki Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

C.3.1 Uluslararası Değişim Programları Kapsamında Gelen Öğretim Elemanı Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

C.3.2 Uluslararası Değişim Programları Kapsamında Gönderilen Öğretim Elemanı Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

C.4.1 Uluslararası Değişim Programları Kapsamında Gelen Öğrenci Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

C.4.2 Uluslararası Değişim Programları Kapsamında Gönderilen Öğrenci Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

C.5 Üniversite Öğretim Elemanlarının Aldığı Uluslararası Fonlara Dayalı Proje Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

C.6 Yurt Dışındaki Üniversiteler Veya Kurum Ve Kuruluşlar İle Ortak Yürütülen Proje Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

D. BÜTÇE ve FİNANSMAN

D.1 Merkezi Bütçe Dışı Öz Gelir, Döner Sermaye, Fon Vb. Gelirlerin Yıllık Bütçeye Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

D.2 Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezinin Kar Ya Da Zararının Toplam Ciroya Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

D.3.1 Ar-Ge'ye Harcanan Bütçe Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

D.3.2 Ar-Ge'ye Harcanan Yatırım Bütçesi Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

D.4.1 Endüstri İle Ortak Yürütülen Proje Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

D.4.2 Endüstri İle Ortak Yürütülen Projelerin Toplam Bütçesi

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

D.5 Üniversiteye Kazandırılan Bağış Miktarı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

D.6 Öğrenci Başına Yapılan Harcama Miktarı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

D.7 Yayın Alımının Bütçeye Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

D.8 Üniversitenin Sağladığı Eğitim Burslarından Faydalanan Öğrenci Oranı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

E. TOPLUMA HİZMET ve SOSYAL SORUMLULUK

E.1 Üniversitenin Yaptığı Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Mesleki Eğitime Yönelik Verilen Sertifika Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

E.3 Kariyer Merkezi Çalışmaları Kapsamında Öğrenci Ve Mezunlara Yönelik Gerçekleştirilen Faaliyet Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

E.4 Kamu Kurumları İle Birlikte Yürütülen Proje Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

E.5.1 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Entegrasyon Ve Kapsayıcılığa İlişkin Yapılan Faaliyet Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

E.5.2 Üniversitenin Aldığı Engelsiz Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak Ödülü, Engelsiz Program Nişanı Ve Engelli Dostu Ödülü Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

E.6.1 Üniversitenin Sıfır Atık, Yeşil Kampüs Ve Çevrecilik Alanlarında Aldığı Ödül Sayısı

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

E.6.2 Üniversitenin Yeşil, Çevreci Üniversite Endeksindeki Sıralaması

Devlet üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Vakıf üniversitesi sıralamasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

https://www.memurlar.net/haber/950023/universite-karnelerinin-detaylari.html?utm_source=headlines

 

dünya üniversite sıralaması ilk 500 dünya üniversite sıralaması 2020 2021 2022 dünya üniversite sıralaması 2020 2021 2022 dünya üniversite sıralaması ilk 2000 odtü dünya sıralaması dünya üniversite  sıralaması 2020 2021 2022 listesi en iyi türk üniversiteleri türk üniversiteleri dünya sıralaması 2020 2021 2022 türkiye üniversite sıralaması 2020 2021 2022  türkiye üniversite sıralaması 2015-2016 dünya üniversite sıralaması ilk 2000 dünya üniversite sıralaması 2020 2021 2022  dünya üniversite sıralaması 2020 2021 2022 türkiye dünya üniversite sıralaması 2020 2021 2022 dünya üniversite sıralaması yıldız teknik dünya üniversite sıralaması ilk 500 dünya üniversite sıralaması ilk 500 dünya üniversite sıralaması ilk 100 dünya üniversite sıralaması 2016 dünya üniversite sıralaması Türkiye leiden shangai odtü dünya üniversite sıralaması 2020 2021 2022 dünya üniversite sıralaması 2020 2021 2022 türkiye dünya üniversite sıralaması 2013 dünya üniversite sıralaması yıldız teknik türkiye üniversite sıralaması 2020 2021 2022  türkiye devlet üniversite sıralaması türkiye üniversite sıralaması vikipedi türkiye üniversite puan sıralaması türkiye üniversite sıralaması mühendislik türkiye üniversite dünya sıralaması türkiye üniversite sıralaması 2020 2021 2022 türkiye üniversite sıralaması 2016 türkiye üniversite sıralaması tıp üniversite dünya sıralaması 2020 2021 2022 üniversite dünya sıralaması 2020 2021 2022 dünya üniversite sıralaması ilk 500 dünya üniversite sıralaması 2020 2021 2022 dünya üniversite sıralaması ilk 2000 odtü dünya sıralaması urapdünya üniversite sıralaması 2020 2021 2022 listesi türk üniversiteleri dünya sıralaması 2020 2021 2022

ETİKETLER : URAP Scimago Webometrics ranking turkey universities 2021 2022
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RANKINGS haberleri
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Arşiv Arama
- -