kizilay_banner_728X090

Tıp Fakültesinin Çapa'ya nakledileceği doğru değil

Gazete arşivlerinde hastane haberleri
Bu haber 2021-01-01 12:36:42 eklenmiş ve 12070 kez görüntülenmiştir.
https://www.adscientificindex.com/add-profile-correction-form/?ref=banner

gastearsivi.com da hastane haberleri

https://www.gastearsivi.com/ara/hastahane

https://www.gastearsivi.com/ara/hastane

 

Akşam 30 Mart 1932

 Hususi hastaneler Hastane sahipleri odayi cevap veriyorlar Kanunda otel ve han kaydı var, hastane bunlara benzer mi? Husus?

Akşam 29 Eylül 1929

 Hastanelerde yer kalmadı İstanbulda büyük bir has taneye ihtiyaç var Evkaf idaresi milyonlara mal olan hastaneyi tütün deposu

Akşam 3 Ekim 1934

 Tıp fakültesinin Çapaya nakledileceği doğru değil Yalnız hastane tedrisatının dağınıklıktan kurtarılması için tedbir alınıyor

Yeni Sabah 3 Nisan 1939

 Yeni Bir Hastahane 3 İmşasına belediyece Hazi İrandan sonra başlanıyor İstanbul Şehir Meclisi mesarif bütçesi geçen seneye

Yeni Sabah 24 Mart 1939

 RIl Yazan: General d BZ / | İKTİBAS VE T ll(nınill; İ KURTU LUXU Kazım Karabekir URUN TERCÜME HAKKİ MAHFUZDUR...

Akşam 8 Nisan 1929

 İlerlemiş veremliler için Şehremanetinin Cerrahpaşa hastahanesi bitişiğzinde — verem — hastahanesi inşa edeceği malümdur. Bu

Akşam 30 Mayıs 1931

 Vilâyetlerin idaresi Vilâyetlere yeniden mühim salâhiyetler veriliyor Çok mühim ahkâmı ihtiva eden lâyiha Ankara 29 ( Hususi

Cumhuriyet 5 Nisan 1929

 Verem kongrası toplandı Verem vefiyatı kadar verem yatağı yapılmalıdır v Her aza senede 1o aza bulup ;miye!e...

Akşam 12 Kasım 1931

 Bir sual Manisa hastanesi ne zaman yapılacak? Ankara, 13 — Manisa mebusu Refik Şevket bey meclise bir takrir vermiştir. Bu

Akşam 24 Aralık 1931

 İçtimai sigorta gibi.. Esnaf yardım sandığı asri ihtiyaçlara göre kullanılacak Esnaf cemiyetleri arasında bir | esnaf yardım

Akşam 10 Kasım 1931

 Stadyum meselesi Stadyum için en münasıp yer evelce kararlaştırılmış Bu yer Aksaraydan Yenibahçeye doğru olan cadde üzerinde

Akşam 6 Ocak 1929

 Doktor getirelim İngiltere kralı gibi, en ağır ve tehlikeli bir hastalıktan muztarip, ihtiyar,çürük bir adamı fen ve taba bet

Akşam 13 Nisan 1931

 Adana 12 (Hu- — susi) — Son gün başlamıştır. Yükseliş bugün altı metroyu bulmuş p ve halk endişeye , düşmüştür. Geçen...

Akşam 29 Haziran 1934

 Dünyanın en ihtiyar adamı Zaro ağanın cenazesi merasimle kaldırılacak Doktorlar tetkikat yapmak için ailesinin otopsiye...

Bulunan sayfalar

Vakit 1 Şubat 1931 sayfa 2

  «m2 — VAKİT 2 ŞUBAT 193İ mmm mmm Ça silâta vakıf olduk. Meselenin bu taf-|biloarife hastanemiz teşekkür mektup-...

Akşam 27 Ekim 1929 sayfa 3

  28 Teşrinievel 1929 REğm çawgppadan Gülhane parkı Edebiyatı cedide - sanatkârları Tepehaşı bahçesinden, Fecriatici- ler de

Cumhuriyet 19 Aralık 1930 sayfa 2

 r Bursa fabrikaları Nakil vasıtası olmaması malların satıs ve revacına mâni olmaktadır Bursa 12 (Hu. Mu.) Fabrıkacıları...

Yarın 8 Mayıs 1930 sayfa 3

  TTT eT T Üa ; Macarlariğık;rşı—laş;yoruz Futbolcular takımlarımızı mutlaka y neceklerini söyleyorlar —— Bir çok...

Cumhuriyet 21 Temmuz 1930 sayfa 2

 'Ctmhariyet !E^ 4. ı AVCISI Yazan: M. TURHAN 58 Aleksandra, hain yüreğinde koyu bir kin, teminat veriyordu: Sizin sevginiz

Milliyet 3 Aralık 1929 sayfa 3

  —ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğcve — En mühim nokta: Fakir ve orta Tehlikevarmı| Pipo tütünü ML YET halli halkın. tedavisidir Emanete

Vakit 26 Aralık 1931 sayfa 4

 —i —VAKIT 27 Kânunuevvel 1931 Manisadayapılacak hasta- neye nisanda başlanıyor Muiz Eskinazi Ef. ve ne şartlarla bıraktı ?

Milliyet 12 Mayıs 1930 sayfa 2

 ı'v $ Si y B Calık bir” sınıf için “mec- glence” diye izah edilebi- Ç gibi salıntı tevlit edecek | VİD da Yalovaya — gitmiş.

Milliyet 14 Aralık 1930 sayfa 1

v ei n C YERAM ĞMİ (ASÜ, MHLT Bu devrin bir iktisadi devir Olduğuna şuphe yoktur. Avru- Pa, Amerika ve dolayısile bü- '

Vakit 4 Mayıs 1931 sayfa 9

 en Y- ise m; Mek, N bakım 1) mütaleasile umumi) Röndermişti. iç ib » . encümeninin mazbata muhor İkâdir Ziya Bey telaşla...

Milliyet 27 Mayıs 1930 sayfa 4

 gu ŞUK ÇA BÜ e 'ı?o..:o Heklepliler — aüsakakası Yeni bütçe 54 üncü haftanın 4 üncülüğü | nü Daruşşofaka lisesinden 82 | Avni

Son Posta 24 Ekim 1930 sayfa 5

  e SON POSTA İstanbul Kari Gözile Gördüklerimiz Kavak Nahiyesinden Şikâyet Samsun vilâyeti dahilinde vak nahiyesi belediye

Vakit 3 Şubat 1931 sayfa 7

Vakit 26 Temmuz 1931 sayfa 11

  Polis Haberleri Denizde iki kişi boğuldu Dün iki kişi daha yüzme bik memek yüzünden denizde boğul- muştur; 1 — Unkapanında

Vakit 14 Aralık 1931 sayfa 7

  padişahm hademesiydi. on İki yaşma| Ürn it. O zamandanberi efen- arda Sadakatla hizmet etmişti. Sa- iy bir prens doğunca

Milliyet 17 Mayıs 1930 sayfa 4

 MİLLİYET PAZAR 18 MAYIS — 1930 Mizan, Edebiyat, —SoaA Hilliyet 18 MAYIS 1980 — Telefon numaraları: İ_H_U 3911, 3912, 3913 gel

Vakit 16 Temmuz 1931 sayfa 5

  ki bu ümidin tahakkuku pek az görül mektedir. Alman müfritlerinin şayanı ihtirazları Berlin, 15 (A.A.) — Müfritlerin...

Milliyet 1 Aralık 1930 sayfa 5

  | Muhabir moklupları.. Karsta irfan hayatımızı nasıl buluyoruz? 1 Başarılacak işleri yalnız fertlerin | teşebbüslerine...

Milliyet 3 Aralık 1930 sayfa 3

 Vilâyette Tahkikat “#diye intihabatı tahkikatı diye intihabatı esnasın- olan bazı ehemmiyetsiz dolayı mülkiye tahkikata...

 

Yeni Sabah 3 Nisan 1939

 Yeni Bir Hastahane 3 İmşasına belediyece Hazi İrandan sonra başlanıyor İstanbul Şehir Meclisi mesarif bütçesi geçen seneye

Yeni Sabah 24 Mart 1939

 RIl Yazan: General d BZ / | İKTİBAS VE T ll(nınill; İ KURTU LUXU Kazım Karabekir URUN TERCÜME HAKKİ MAHFUZDUR...

Akşam 8 Nisan 1929

 İlerlemiş veremliler için Şehremanetinin Cerrahpaşa hastahanesi bitişiğzinde — verem — hastahanesi inşa edeceği malümdur. Bu

Akşam 30 Mayıs 1931

 Vilâyetlerin idaresi Vilâyetlere yeniden mühim salâhiyetler veriliyor Çok mühim ahkâmı ihtiva eden lâyiha Ankara 29 ( Hususi

Cumhuriyet 5 Nisan 1929

 Verem kongrası toplandı Verem vefiyatı kadar verem yatağı yapılmalıdır v Her aza senede 1o aza bulup ;miye!e...

Akşam 12 Kasım 1931

 Bir sual Manisa hastanesi ne zaman yapılacak? Ankara, 13 — Manisa mebusu Refik Şevket bey meclise bir takrir vermiştir. Bu

Akşam 24 Aralık 1931

 İçtimai sigorta gibi.. Esnaf yardım sandığı asri ihtiyaçlara göre kullanılacak Esnaf cemiyetleri arasında bir | esnaf yardım

Akşam 10 Kasım 1931

 Stadyum meselesi Stadyum için en münasıp yer evelce kararlaştırılmış Bu yer Aksaraydan Yenibahçeye doğru olan cadde üzerinde

Akşam 6 Ocak 1929

 Doktor getirelim İngiltere kralı gibi, en ağır ve tehlikeli bir hastalıktan muztarip, ihtiyar,çürük bir adamı fen ve taba bet

Akşam 13 Nisan 1931

 Adana 12 (Hu- — susi) — Son gün başlamıştır. Yükseliş bugün altı metroyu bulmuş p ve halk endişeye , düşmüştür. Geçen...

Bulunan sayfalar

Vakit 17 Mart 1933 sayfa 6

  Şehir meclisinde tren kim, fr VAKTT en kim? Sinir havası esiyor ! - Haseki paviyonunun sebep olduğu münakaşa - Ahmet...

Vakit 11 Mart 1934 sayfa 3

  IŞARETLER 250 bin lira ne olacak? Telefon şirketi şimdiye kadar abone: lerinden 250 hin lira fazla para almış, yandi bu...

Milliyet 25 Ağustos 1931 sayfa 3

  lik mektep Ekonomi Memleketimiz tün alan den tü- şirketler şa E L > Ticaret odası tütüncülük encü- meni dün şirketinin...

Vakit 16 Şubat 1933 sayfa 5

  Ğİ Kemalin kafasına dank etti. Ahmet Baruni Beyin çevirdiği İridakları şimdi anlıyordu. Ay - Yeye kur yaptığı belli olmasın

Milliyet 1 Temmuz 1931 sayfa 5

 ı il arak göz önüne gelirdi. Har lerin mizdç ve âdetleri ü- Sİ raktığı ie tetkik etmek se, Almanlar em mühim bir şagi eskil

Yarın 27 Ocak 1931 sayfa 5

  Bedavacılar şahı ile | bir mülâkat Milton, bir futbol maçı için umum? harpte kışladan nasıl kaçmış? .—’(2:.»“ nüshamızda

Son Posta 7 Ekim 1934 sayfa 2

     Zi Sa fa 4 | Halkın Sesi) Güreşçilerimiz Yine Şampiyon Güreşçilerimiz üçüncü defa Bak kan şampiyonu oldular. Ve he-

Milliyet 21 Nisan 1933 sayfa 5

   p eğarırpP Ümmi »

Milliyet 24 Temmuz 1933 sayfa 2

  © klar yapılıyor. Kez © takviyesi maksadile diğer memleket Yanan: $.N. SURİYE MESELESİ 2 Abdülhamit: İkinci bir “Hü...

Milliyet 17 Mart 1933 sayfa 6

  ” yeyüne kadın hastahanesidir. 300 kadar Münakaşa hararetli oldu (Başı 1 inci sahifede) Cevdet Kerim Beyin cevabı Vali...

Milliyet 28 Mayıs 1933 sayfa 5

 X. Karacasu'yan um umt görünüşü © KARACASU, (Milliyet) — İz- Mir - Denizli treni ( üzerinde bir Yolculuk yapanlar, Nazilliden

Milliyet 28 Ekim 1933 sayfa 22

 On Yılda Dahilde Neler Yaptık? “Belediy eler - Köyler - Isyanlarla mileler teşkil - Nüfus tali İdari inkişafta ve...

Milliyet 13 Temmuz 1931 sayfa 5

  Meclisin tarihi celsesi | Twmwrmotper fa (Başı 1 inci sahitede) dim, Yalnız on bir ay belediye reis- liğim vardır. Bir de

Milliyet 29 Ekim 1933 sayfa 3

  MİLLİYET PAZARTESİ 30 TEŞRİNİEVVEL 1633 ii > > Ekonomi | Belediyede Pollete Ti z İırpari ğ Yerli dokumalar | İnkılâp müzesi

Milliyet 23 Ekim 1933 sayfa 3

  e. İ Acı bir hatıra Hususi hastahane sahipleri, ara- larında bir cemiyet teşkili için vi- lâyet müracaat etmişler....

Akşam 24 Şubat 1932 sayfa 10

  Sahife 10 m mar Kadın erke erkek m: öomeilmi “Kadın güneş gibi ısıtıcı, aydınlatıcı bir kudrettir,, Halide Nusret hanım,

Akşam 22 Ekim 1932 sayfa 7

  23 Teşrinievvel 1932 Akşam I EE inci bir Çin se di bulundu Cenübi Amerikanın iç tarafları, bilhassa And dağları havalisi

Milliyet 4 Kasım 1931 sayfa 2

  ğ Hatıratımla başbaşa! (ntijar etmemiş kısa sözler) Enver Pş. ve macerası Ziyafet sofrasında Enver Beye sa- ray adap ve...

Milliyet 15 Nisan 1932 sayfa 5

  Ida MILLIY T CUMARTESİ 38 ayaz tetkikatını b riyol e $ — —. -— Istanbul Nasıl Eğleniyor? “Ekonomi Ticaret odasının iste-

Milliyet 13 Mart 1931 sayfa 2

  A AK e TT Va A SA SA ŞU AŞ BU ii İ Yıldız ve Abdülhami 'da yaptığı Abdülhamit, yazın çicek zamanında bu parka gider, havuz

Akşam 17 Ekim 1931 sayfa 7

  18 Teşrinievvel 1931 SEYRİSEFAİN Merkez acenta: Galata Köprübaşı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühürdar zade han 2. 2740....

Akşam 22 Kasım 1931 sayfa 2

  , Sahife 2 Akşam ü vak Nİ <7 45 Teşrinisani 1931 Geçinme masrafı Bir ay evveline nisbetle yüzde 1 fazlalık var Ticaret...

Milliyet 9 Ocak 1931 sayfa 5

  Muhabir i mektupla bark vilâyetlerimize hususi bir itina atfetmeğe mecburuz.. Kars ve Ardahanm soğuk ve rlı mıntakalarından

Milliyet 13 Ağustos 1933 sayfa 6

  İpe vE ağar “ma Komis i Konyadaki kıt'at ihtiyacı i- çin 435,000 kilo arpa kapalı zarfla münakasaya konmuş- “tur. İhalesi

Akşam 24 Mayıs 1931 sayfa 3

  25 Ma 2 AKŞAMDAN AKŞAMA Kahvede kadın ünlerde, şehrimizin öte- başlam, hane rm zeçişlirilaşek, bir mevzu| değildir. Haylı e

Yarın 23 Mayıs 1931 sayfa 2

 Sahife 2 vmazmana - Muasir Cümhuriyetlerde e L : g» Dünya cümhuriyetleri ğ Teşkilâtı esasiyeler nasıldır” LT Başlangıç...

Vakit 16 Temmuz 1931 sayfa 5

  ki bu ümidin tahakkuku pek az görül mektedir. Alman müfritlerinin şayanı ihtirazları Berlin, 15 (A.A.) — Müfritlerin...

Yarın 12 Mayıs 1931 sayfa 2

 Sahife 2 geee a Enerjiye devam! Aptullah Cevdet B. gençleri- mize heyecanla hitap ediyor: Muharririt Aptullah Cevdest Bundan

Milliyet 3 Aralık 1930 sayfa 3

 Vilâyette Tahkikat “#diye intihabatı tahkikatı diye intihabatı esnasın- olan bazı ehemmiyetsiz dolayı mülkiye tahkikata...

Vakit 26 Temmuz 1931 sayfa 11

  Polis Haberleri Denizde iki kişi boğuldu Dün iki kişi daha yüzme bik memek yüzünden denizde boğul- muştur; 1 — Unkapanında

Milliyet 17 Mayıs 1930 sayfa 4

 MİLLİYET PAZAR 18 MAYIS — 1930 Mizan, Edebiyat, —SoaA Hilliyet 18 MAYIS 1980 — Telefon numaraları: İ_H_U 3911, 3912, 3913 gel

Vakit 14 Aralık 1931 sayfa 7

  padişahm hademesiydi. on İki yaşma| Ürn it. O zamandanberi efen- arda Sadakatla hizmet etmişti. Sa- iy bir prens doğunca

Milliyet 13 Şubat 1929 sayfa 3

 hd FPoLi/TE Elektrik teline doku- nunca kömür kesi- lerek öldü Bakırköy Istasyon — amelele- Tinden Celâl oğla All bekleme...

Milliyet 18 Aralık 1929 sayfa 5

 'stan Meşhur olan beddualarımız arasında bir de gu vardır: — Ahrette yatacak yerin bu lunmasın işallah Bakırköy asabiye...

Akşam 11 Ekim 1929 sayfa 3

  12 Teşgnievel 1929 a DARâLlIDAY!DE Reisin karısı Dün gece, Darülbedayi, Piyer Veber'le Moris Enkenin |“Jmüşterek |...

Cumhuriyet 26 Temmuz 1930 sayfa 2

 KADIN AVCISI Yazan: M. TURHAN 63 eî'Tttîalançinde»«ytteerken saa Şehir ve Memleket haberleri Borsa'da Antrepoda! Tünel 400

Milliyet 19 Ocak 1930 sayfa 1

 W-v İi SAT RİR TTT LAT Te ” PZT Fğel 'e S AA | LEZRĞN 4 Avrupa milletlerinin ittihadı | n E yeni bir ideal değildir. Bu D l t B k « aa ai bi kansatin J EeVİe ankası ne) Budane?. ında politika ıv—cnfıatl:nmn A ... I. kil an ort; Fenere yapılan ve ses ee suretletesis edilecek |

Milliyet 24 Kasım 1930 sayfa 3

 MİLLİYET NİSANI 1930 Türk bankalarının bütün sermayesi ne kadar? 35 bankamızın itibari Vilâyette İ Adliye ve 1 ve Tapu...

Milliyet 19 Ocak 1930 sayfa 1

<img alt=" —— AO ZEÜUTLLELALUUCUUÜ TACLOALCİLZLZ U YUŞ MHL OU PU YULLAL K (Cümhuriyet Halk Fırkııı- n esaslı proğramı yok. B ;::.:;:;.;:;>,:;;;;ğ:;n:mısyonu tarafından protesto edileceği doğru deği lırka teşkil için sebep olarak w:'lîıymlırdı Hakikatte rkamızın bir programı yok de 'Beyoğlu merkzin! e| Taahhütlü zi ve inkılâ M Meclisinin 'İ.î'ğı’îimğ.'î.î' de tebeddül muamele : Ö (_i_azı Ha tür'ülpbese u nda Cümlr ik —ii D A " rir="" ;îor::aur:ı,y"d?kault="" “x;ıdae="" süleyman="" b.in="" me-="" tahdit="" gd"di="" l="" .="" oranm.="" n="" lzlandera="" v="" hait="" lel="" "="" src="https://dzp35pmd4yqn4.cloudfront.net/thumbnails/milliyet/1930-01-20-0-thumbnail250.jpg" style="height:auto; margin-top:auto; width:300px">

Vakit 18 Nisan 1931 sayfa 5

 | Harici Haberler İ ispanyada komünizm! Fırsattan istifadeye çalışıyor Devletler İspanya Cümhüriyetini tanımıya Paris, 17...

Vakit 14 Mart 1930 sayfa 5

   Şakir B. Dert bankasına ait esasların en mühimleri tesbit olunmuştur. Banka umum müdürlüğüne *dleceği söylenilmektedir.

Akşam 1 Eylül 1929 sayfa 3

    AKŞAMDAN AKŞAMA Ne hacet?! Biz gençken bir araya topla- | nınca, gerçi yekdigerimize fıkralar fılân anlatır, dedikodu

Akşam 5 Kasım 1929 sayfa 3

    g 6 Teşrinisani 1929 AKŞAMDAN AKŞAMA Yüzüne kezzap dökülen kadın ır'da, bir kadın, güzel kıskanarak, onun - yü- züne

Son Posta 3 Ağustos 1930 sayfa 1

  'TA Halkın gözüdür. Halk TA Halkın kulağıdır! Halk TA Halkın dilidin Halk vuyn bununla görür: bununla işidir. bununla...

Vakit 15 Aralık 1929 sayfa 1

 Piemlererm'z her yasta ile sâv olarak gönde Jazia Mmariçten Deyletin ve mHie arjce fediye ef hatice satnıği aşmıyacakilır, |

 

https://www.gastearsivi.com/ara/hastane/3

 

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer TARİH haberleri
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Arşiv Arama
- -