kizilay_banner_728X090

Edirne Tarihinden Kesitler

Edirne Tarihinden Kesitler
Bu haber 2020-12-13 13:25:27 eklenmiş ve 378 kez görüntülenmiştir.
https://www.adscientificindex.com/add-profile-correction-form/?ref=banner

 

 

 

Önceki Gün

 1. Akşam
 2. 1938-08-20
 3. Sayfa 1

 

Sonraki Gün

20 Ağustos 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

20 Ağustos 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 

 

 

 

 •  
 •  

Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ki Bugün Çinliler, Japon ' ileri hareketini durdurdu- lar. Vaziyet lehlerine sahife inkişaf ediyor Sene 20 — No, 7129 — Fiati her yerde 5 kuruş — PAZAR 21 Ağustos 1938 Telefon: o Başmuharrir: 20565 — Yazı işleri: 20765 — İdare: 20681 — Müdür: 20497 * Kahraman askerlerimiz dün Edirneye girdiler © Askerlerimizin büyük tezahüratia Edi zirişlerin intib; Başvekil izmir fuarını Orduya kavuşan Edirne mühim bir nutukla açtı o bayram yapıyor fi - Kıtalarımızın şehire girişi çok Bu-sene;-mahsul bakımından geçen heyecanlı sahnelere vesile oldu seneden daha feyizlidir örer 3 çan mall 7 li önel kalici 1/4 35 den telefonla) — Kahraman ordu- | caşup taşmıştır. ei iü 2 38 Ni J muz bugün tam ei sekizde Edirne- Sabahın alaca karanlığında kah- B, Celâl Bayar büyük merhaleler kateden sınai, iktisadi, zirai ve tiçari (| ve siri, Kitle uzun. yila | raman ordumuzun giri makas lam dan sonra, Edirneye irişi halkın bu- | Ayşekadın semti ile civarındaki tepe- çile imkişal seyrini etraflı bir sr izah Wi çöpe nda eşine. pe. tamlanan; | ze Gnl, e e sie yer olmuş, | pencerelerine yerleşmiş olan müştak i zmir 20 e are muh; ordumuzun ufukları rin akisler | ve mütehassır bütün halk, dakikan ten telefonla) — İzmi, kii izinci en- e bırakan uğultulu, çel ye İ nal | dan dakikaya kesafetini arttıran bü- pm fuarı e rdenberi de- seslerine halkın yürekten kopan al- (Devamı 9 uncu sahifede, eri görülüyordu. ağ am 1730'da Başvekil B. Ce- p pyar e rapi ere Şakir Kesebir ve Vali eş, i B. Saracoğlu, mebular, bütün Başvekilimizin İzmirde karşılanışına b ür ke İzmir valisi ve İktisad (Devamı 4 üncü sahifede) Vekiller Kordonda ik giliz ve Hollandalı | âtlın tayyareciler gittiler mikkati Matürkün İzmirlilere || Göçebe manzarası iltifatları yakışmıyor. . | Fuarın açılışı münasebe- tile Büyük Şefle Başvekil eğe Grey | ati edildi ler ve diğer tesisat yapılmış; daha da İzmir 20 AY — Bugün se- kerr |

 

Fakat bir şeye de teessüf etmemek | & 8. 3 & z Nd Ş $ 2 a $ Ş â & > a kırlar: Asfalt yollar, modern kabin- yapmış olan Den Celâl Ba- kabil değil: En fakir halkın bedava | e İzmirin büyük kurtarıcısı oturduğu ve demiryoluna bitişik, İs- | Büyük Öndere Ki telgrafı y İİ çekmiştir: tanbula nazır kısımda bir köçebe | Atatürkün yüksek huzurlarına, manzarası göze çarpıyor; ve kalbi Bugün abana İzmir enternas- üzüyor. yonal fuarını açtım. Fuar sene- Bedava yıkanmak ve eğlenmek en seni v g 5 Z 53 s #e > En z # 8 bir terakki eseri göstermektedir bei — a e ALLİ KÜTÜPHANE İzmir halkı ve diğer mahallerden | | /27da olduğu gibi - o en i ANKARA (Devamı 4 üncü sahifede) bazı sıralar, masalar koysak, o kısma Müşteri -—- Biz dö ücekilir tekillik ayinin, Sabiha Gökçen, tayyarecilerle

Aynı gün çıkan diğer gazeteler

Cumhuriyet

 ei m eman | SABA < Rad yosu vE a harikalarından e İyoğla, istiklâl caddesi No. 3 Edi | Umumi Roosevelt'in nutku f merikayı e

Evening Star

 . WEATHER. (O. 8. Weather Bureau Forecatt.) Fair today and probably tomorrow; not much change in temperature; gentle south

 

Haber

 21 AĞUSTOS PAZAR 1938 GÜNDELİK SİYASAL GAZETE ON ÜÇÜNCÜ YIL SAYI; 3966 . . m Z .. k ı k llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I.Ig Başvekilimiz Bugün Şeh- “eteslevakya |7 e (ÜK ŞEFIMİZ! Mlmanlara devlet teşkilâ- ): rimizden G eçe cekl er..

Ulus

B a W -, SA UA lll A e e di —ii ee DD AA Fdi BİŞHVEKILIN MÜHİM NUTKU 1 Başvekilimiz ; f İzmir Fav dIy iyle ] nnnnnnnnnnnn l Iımir At_a_türk'ün halka —| Halkın büyük sevgi ve saygı tezahürleri, alkışları arasında - | tavannm açdış öreninde

 

Yeni Asır

  FIATI ( 5 ) KURUŞTUR p No, 9943 KIRK UÇUNCU SENE 21 AĞUSTOS PAZAR 1938 - GAZI BULVARI IZMIR - 44 — iin İmtiyaz sahibi...

 

Kurun

  Gumartesi 20 Ağustos yi, . 21-3 s03 Sayı Post Caddesi INBUL — Ankara ta kutusu! 46 (İstanbul) Dün Brüksel, Bağda dal sef |

Son Posta

  “Bugün 16 sayfa Son Posta CUMAR'TESİ — 20 AĞUSTOS 1938 Sene 9 — No. 2894 Başvekil İzmir Fuarını açıyor 1988 beynermdilel

Son Telgraf

 20 Ağustos 1938 CUMARTESİ Yazı İşleri: Telefon 20827 Sönı saz Bu sabah Edirneye giren kahramanlar '“İllor bayram yapıyorlar -

 

Türk Dili

eli S h M U ” ÖÜ GN GN —— —— ——— ——— ——— 20 AĞUSTOS CUMARTESİ 1938 GÜNDELIK SİYASAL G—AZETE ON ÜÇONCO YIL SAYI: 3965 Başvekıl Izmir Fuarını — #stey — |Valimizin Bandırmada - hei münesilii Wbor | Yaptıkları Tedkikler.. bugün Açacak.. |it imhilaa| ÇAA ÇA

Ulus

Başvekıl mühim bır nutuk Verecek Celâl Bayar, İzmir'de dün candan M lll'k B” eT OA P A zahürlerle karşılandı VeW——-——-——w—————— BÜYÜK ELÇİ VE 5 O b e n İymüir vas | aünüm ;

Yeni Asır

  « GAZI BULVARI IZMİR - 44 sahibi: ŞEVKET BİLGİN FIATİ ( 5 ) KURUŞTUR Sporcu gençliği sayın Başvekili liman dışında içten

 

Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@gastearsivi.com

Fiyat ArşiviPatreon'da destek olun!

 

 

Önceki Gün

 1. Akşam
 2. 1938-08-20
 3. Sayfa 1

 

Sonraki Gün

Resim

Resim

20 Ağustos 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

20 Ağustos 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 

 

 

 

Resim

Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ki Bugün Çinliler, Japon ' ileri hareketini durdurdu- lar. Vaziyet lehlerine sahife inkişaf ediyor Sene 20 — No, 7129 — Fiati her yerde 5 kuruş — PAZAR 21 Ağustos 1938 Telefon: o Başmuharrir: 20565 — Yazı işleri: 20765 — İdare: 20681 — Müdür: 20497 * Kahraman askerlerimiz dün Edirneye girdiler © Askerlerimizin büyük tezahüratia Edi zirişlerin intib; Başvekil izmir fuarını Orduya kavuşan Edirne mühim bir nutukla açtı o bayram yapıyor fi - Kıtalarımızın şehire girişi çok Bu-sene;-mahsul bakımından geçen heyecanlı sahnelere vesile oldu seneden daha feyizlidir örer 3 çan mall 7 li önel kalici 1/4 35 den telefonla) — Kahraman ordu- | caşup taşmıştır. ei iü 2 38 Ni J muz bugün tam ei sekizde Edirne- Sabahın alaca karanlığında kah- B, Celâl Bayar büyük merhaleler kateden sınai, iktisadi, zirai ve tiçari (| ve siri, Kitle uzun. yila | raman ordumuzun giri makas lam dan sonra, Edirneye irişi halkın bu- | Ayşekadın semti ile civarındaki tepe- çile imkişal seyrini etraflı bir sr izah Wi çöpe nda eşine. pe. tamlanan; | ze Gnl, e e sie yer olmuş, | pencerelerine yerleşmiş olan müştak i zmir 20 e are muh; ordumuzun ufukları rin akisler | ve mütehassır bütün halk, dakikan ten telefonla) — İzmi, kii izinci en- e bırakan uğultulu, çel ye İ nal | dan dakikaya kesafetini arttıran bü- pm fuarı e rdenberi de- seslerine halkın yürekten kopan al- (Devamı 9 uncu sahifede, eri görülüyordu. ağ am 1730'da Başvekil B. Ce- p pyar e rapi ere Şakir Kesebir ve Vali eş, i B. Saracoğlu, mebular, bütün Başvekilimizin İzmirde karşılanışına b ür ke İzmir valisi ve İktisad (Devamı 4 üncü sahifede) Vekiller Kordonda ik giliz ve Hollandalı | âtlın tayyareciler gittiler mikkati Matürkün İzmirlilere || Göçebe manzarası iltifatları yakışmıyor. . | Fuarın açılışı münasebe- tile Büyük Şefle Başvekil eğe Grey | ati edildi ler ve diğer tesisat yapılmış; daha da İzmir 20 AY — Bugün se- kerr |

 

Fakat bir şeye de teessüf etmemek | & 8. 3 & z Nd Ş $ 2 a $ Ş â & > a kırlar: Asfalt yollar, modern kabin- yapmış olan Den Celâl Ba- kabil değil: En fakir halkın bedava | e İzmirin büyük kurtarıcısı oturduğu ve demiryoluna bitişik, İs- | Büyük Öndere Ki telgrafı y İİ çekmiştir: tanbula nazır kısımda bir köçebe | Atatürkün yüksek huzurlarına, manzarası göze çarpıyor; ve kalbi Bugün abana İzmir enternas- üzüyor. yonal fuarını açtım. Fuar sene- Bedava yıkanmak ve eğlenmek en seni v g 5 Z 53 s #e > En z # 8 bir terakki eseri göstermektedir bei — a e ALLİ KÜTÜPHANE İzmir halkı ve diğer mahallerden | | /27da olduğu gibi - o en i ANKARA (Devamı 4 üncü sahifede) bazı sıralar, masalar koysak, o kısma Müşteri -—- Biz dö ücekilir tekillik ayinin, Sabiha Gökçen, tayyarecilerle

Aynı gün çıkan diğer gazeteler

Cumhuriyet

 ei m eman | SABA < Rad yosu vE a harikalarından e İyoğla, istiklâl caddesi No. 3 Edi | Umumi Roosevelt'in nutku f merikayı e

Evening Star

 . WEATHER. (O. 8. Weather Bureau Forecatt.) Fair today and probably tomorrow; not much change in temperature; gentle south

 

Haber

 21 AĞUSTOS PAZAR 1938 GÜNDELİK SİYASAL GAZETE ON ÜÇÜNCÜ YIL SAYI; 3966 . . m Z .. k ı k llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I.Ig Başvekilimiz Bugün Şeh- “eteslevakya |7 e (ÜK ŞEFIMİZ! Mlmanlara devlet teşkilâ- ): rimizden G eçe cekl er..

Ulus

B a W -, SA UA lll A e e di —ii ee DD AA Fdi BİŞHVEKILIN MÜHİM NUTKU 1 Başvekilimiz ; f İzmir Fav dIy iyle ] nnnnnnnnnnnn l Iımir At_a_türk'ün halka —| Halkın büyük sevgi ve saygı tezahürleri, alkışları arasında - | tavannm açdış öreninde

 

Yeni Asır

  FIATI ( 5 ) KURUŞTUR p No, 9943 KIRK UÇUNCU SENE 21 AĞUSTOS PAZAR 1938 - GAZI BULVARI IZMIR - 44 — iin İmtiyaz sahibi...

 

 

 

<div class="sc-AxjAm sc-fzpisO jHQZJv mt-1" role="banner" style="box-sizing: border-box; width: 1263px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; margin-right: auto; margin-left: auto; background-color: rgb(246, 246, 246); max-width: none; margin-top: 0.25rem; color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" roboto,="" oxygen,="" ubuntu,="" cantarell,="" "fira="" sans",="" "droid="" "helvetica="" neue",="" sans-serif;="" font-size:="" medium;"="">

 

 

 

Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim

 

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer TARİH haberleri
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Arşiv Arama
- -