kizilay_banner_728X090

Öjenizm: sadece güçlüler yaşar, zayıflar yaşamın dışına itilir.

Kötü özelliklere sahip kişilerin dünyaya gelmesinin de engellenmesi gerektiği konusu
Bu haber 2020-04-06 08:42:04 eklenmiş ve 172 kez görüntülenmiştir.
Reklam Alanı

 

Öjenik

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Öjenik, ilk kullanımı Eflatun'a kadar gitse de, modern anlamıyla ilk olarak Sir Francis Galton tarafından ortaya atılmış, sağlıksız ceninleri ayırıp, sağlıklı ceninler yetiştirmenin yollarını arayan, bilimselliği tartışmalı bir toplumsal akım veya toplumsal felsefedir.

'Eugenics' Galton’un iyi tür anlamında eski Yunancadan ürettiği bir kelimedir. Nitekim, doğumların devlet tarafından kontrol edilmesi düşüncesini ilk ortaya atan ünlü Yunan filozofu Eflatun'dur.

Galton, Evrim teorisinin de etkisiyle, insandaki kalıtımla geçen özellikleri, farklı zihinsel yetenekleri ve kişisel karakteristikleri ölçerek bulmaya girişti. Öyle bir varsayımla hareket ediyordu ki, bireysel farklılıkları gösterebildiğinde, dolaylı olarak genetik etkeni de göstermiş olacağını sanıyordu.

Galton ve çağdaşı Wund'un insan işlevlerinin laboratuvarda ölçülebileceğini ileri süren öncü çabalarıyla, liberal siyaset felsefesinin kurucusu olarak kabul edilen John Locke'un duyumculuğunun bütün bilginin duyumlardan geldiği şeklindeki önermesi birleşince zekayı ölçmeye çalışan psikologlar, daha çok bireyler arasındaki duyusal-motor farklılıklara yöneldiler. Zeka farklılıklarını görme keskinliğinden, acıya karşı duyarlılığa, hatta avuç içindeki çizgilere kadar birçok etkenle açıklamaya kalkıştılar.

Bir iddiaya göre sadece Kaliforniya’da zorla kısırlaştırılan insan sayısı 64.000 olmuştur. zihinsel engellilerin ezici çoğunluğu da beyaz olmayanlardır.

İçindekiler

Öjenik Uygarlık Çağı[değiştir | kaynağı değiştir]

20. yüzyılın ilk yarısında çok sayıda taraftar toplayan öjeni teorisi, sakat ve hasta insanların ayıklanması ve sağlıklı bireylerin çoğaltılması yoluyla bir insan ırkının "ıslah edilmesi" anlamına geliyordu. Öjeni teorisine göre, nasıl sağlıklı hayvanlar birbirleriyle çiftleştirilerek iyi hayvan cinsleri oluşturuluyorsa, bir insan ırkı da ıslah edilebilirdi.

Öjenik Uygarlık, yeryüzünde kendiliğinden sürmekte olan organik yaşamı doğal seyrinden kopararak, önceden belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden oluşturma çabası olarak ifade edilebilir.

Doğal olana antipatiyle yaklaşan Öjenik Uygarlık anlayışı, biyoteknolojinin insana ve tüm diğer canlı organizmalara yoğun olarak uygulanmasını savunmaktadır.

Öjenik Uygarlık; Avrupa[değiştir | kaynağı değiştir]

Öjeniyi Almanya'da ilk benimseyen ve yayan kişi ise, ünlü evrimsel biyolog Ernst Haeckel oldu. Haeckel, Darwin'in yakın bir dostu ve destekçisiydi.

Haeckel aynı zamanda öjenizm savunucusu idi. Bu uygulamayı Alman toplumu içerisinde yaygınlaştırmak için çeşitli propaganda faaliyetleri yürütüyordu. Fakat öjenik uygulamalar Alman toplumu içerisinde Naziler iktidara gelene kadar yaygın bir biçimde uygulanmadı. Naziler ise iktidara geldikten sonra çeşitli dönemlerde, çeşitli vesileler ile öjenik uygulamaların icra edilmesini sağladılar. Bu noktada bazı bilimci-yaratılışçı çevreler Haeckel'in fikirlerinin Nazilere miras kaldığını hiçbir delilleri olmadan iddia ediyor. Oysa Nazi'lerin ve koyu bir Katolik olan Hitler'in öjenizm projesi Haeckel'in "öjenizm" anlayışından tamamen bağımsız bir biçimde ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Tarih bize belgelerle ispat ediyor ki Nazi'ler bilimselliğinden zerre kuşku duyulmasa da Haeckel'e ait bütün bilimsel teorileri reddetmiş ve Haeckel'in bütün görüşlerine istisnasız savaş açmıştı, Haeckel'in çalışmalarının yayınlanması da ciddi anlamda Naziler tarafından engellenmiştir. Nazi'lerin bizzat kendilerine ait olan makalelerde ve yayınlarda da "Partimiz ve temsilcileri Haeckel'in fikirlerini reddetmekte ve Haeckel'in her türlü araştırma ve eğitim faaliyetlerinin önüne geçilmesini savunmaktadır" tarzındaki birçok ifadeye rastlayabilirsiniz.

Benito Mussolini de İtalya'yı emperyalist ve faşist temeller üzerine oturtmak için aynı Öjenik kavramlardan ve iddialardan faydalandı.

1935 yılında Etiyopya'yı işgal ederek 1941 yılına kadar 15 bin insanı katlettirdi. Etiyopya işgalini, ırkçı görüşleriyle destekleyerek makul göstermekten de geri kalmadı. Mussolini'ye göre Etiyopyalılar siyah ırktan oldukları için aşağıydılar ve İtalyanlar gibi üstün bir ırk tarafından yönetilmek onlar için bir şeref olmalıydı.

1900'lü yıllarda Fransız hükümeti, psikolog Alfred Binet'e zihinsel özürlü çocukları diğerlerinden ayırma görevi verdi.

Öjenik Uygarlık; Amerika[değiştir | kaynağı değiştir]

İlmi kanıtlarla desteklenen bir teori ve tam anlamıyla bilimsel olan evrimsel biyolojiyi kendi ırkçı ideolojilerine alet edenlerin başında gelen Henry Fairfield Osbornİnsan Irklarının Evrimi başlıklı bir makalesinde ortalama bir zencinin zeka yaşı, Homo sapiens (günümüz insanı) türüne ait on bir yaşındaki bir çocuğun zekasına ancak ulaşabilir diye yazıyordu.

Yakın zamanlarda öjenik ABD’de de uygulanmıştır.

1907’de Indiana eyâletinde kabul edilen bir kanunla zekâ özürlü, sağır ya da körler zorla kısırlaştırılmaya başlanmıştır. Benzer bir yasayı 1909'da Washington ve Kaliforniya eyaletleri kabul etmiştir. 1927’de Virginia eyâletinde zekâ özürlüler kısırlaştırılmışlardır. Yasa, Amerika’nın pek çok eyâletinde 1960 yıllarına kadar yürürlükte kalmıştır. Toplamda 67000 insan kısırlaştırılmıştır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Alaeddin Şenel, Irk ve Irkçılık Düşüncesi (The Idea of Race and Racism), Ankara:Bilim ve Sanat Yayınları, 1993, p. 85-90
  • G. Gürkan Öztan, "Türkiye'de Öjeni Düşüncesi ve Kadın", Toplum ve Bilim, sayı: 105, 2006
  • G. Gürkan Öztan, "‘İnsan Irkının Islahı’: Öjeni Düşüncesi ve Soykırım", Dipnot Dergisi, sayı: 4, 2011
  • Henry M. Morris, The Long War Against God, Baker Book House, 1989, p. 70,71
  • K. Ludmerer., Eugenics, Encyclopedia of Bioethics, Edited by Mark Lappe, The Free Press, New York, p. 457, 1978; cited by Jerry Bergman, Darwinism and the Nazi Race Holocaust,
  • G. Stein., Biological science and the roots of Nazism, American Scientist 76(1):p. 54, 1988; cited by Jerry Bergman, Darwinism and the Nazi Race Holocaust,
  • Adolf Hitler, Mein Kampf, München: Verlag Franz Eher Nachfolger, 1993, p. 44, 447-448; cited by A.E. Wilder Smith, Man's Origin Man's Destiny, The Word For Today Publishing 1993, p. 163, 164

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

 

 

“Saf kan ırk” yaratma düşüncesi Yunan şehir devleti Sparta’ya kadar
gider. Tam anlamıyla bir savaş ve şiddet devleti olan faşist Sparta’da,
sağlıklı ve güçlü doğan erkek çocuklar savaşçı yetiştirilmek üzere
eğitime alınırken, sağlıksız bebekler dağlarda ölüme terk ediliyordu.
Karl Popper’e göre, Platon demokrasiyle yönetilen Atina’da yaşamasına
rağmen, Sparta’daki bu düzenden etkilenerek Sparta’yı örnek bir devlet
modeli olarak göstermiştir. Platon’a göre yönetici sınıfın kendisini
üstün bir ırk olarak hissetmesi çok önemlidir. Platon “askerlerin ırkı
saf tutulmalı” derken; “doğuştan iyi” ve “soydan asil” anlamlarına gelen
‘*/eu – genos/*’ kavramını ilk kullanan olur.

Bundan iki bin küsür sene sonra, tarihler 24 Kasım 1859’u gösterdiğinde,
Charles Darwin “Doğal Seçilim Yoluyla Türlerin Kökeni ya da Hayat
Kavgasında Avantajlı Irkların Korunumu Üzerine” kitabını yayınlar. Bilim
dünyası “Evrim Teorisi” ile tanışır. Teorinin bir parçası olan ‘doğal
seçilim’e göre; sadece güçlüler yaşar, zayıflar yaşamın dışına itilir.
Doğada avcılar tarafından ilk önce; hasta, zayıf, yaralı, sakat
hayvanların avlanması gibi…

Teorinin kapsamında, Darwin “iyi hayvan ırkı elde etmek için uygulanan
yöntemlerin insan ırkını geliştirmek amacıyla da uygulanabileceği”
görüşü de vardır.

Darwin’in kuzeni Franchis Galton, Darwin’in bu tezlerinden çok
etkilenerek 1883 yılında, Platon’un ‘eu-genos’ kavramından esinlenerek
İngilizce ‘Eugenics’ kelimesini türetir. (Öjenik) Galton, insan neslinin
islahı için toplumda en yetenekli ve en sağlıklı kişilerin daha çok
çocuk sahibi olmasının teşvik edilmesi gerektiğini savunur. 1904 yılında
ise öjeniyi “insanın doğum kalitesini arttırma ve en yüksek avantajı
sağlama bilimi” olarak tanımlar. Böylece, doğal seleksiyon süreci
hızlandırılabilir görüşünü öne sürer. (Pozitif öjenik)

Galton’un bu fikrine karşı bir grup elit ise asıl ‘ıslahın’ toplumdan
zayıfların elenmesi ile sağlanabileceği görüşünü ortaya koyar. (Negatif
öjenik) Charles Davenport ve Harry Hamilton Laughlin, bu hareketin
önderliğini üstlenir. Evrim sürecinde meydana gelen bir aksaklığın
sakatlığa yol açtığını, sakatların üstün ırk yaratmanın önünde en büyük
engel olduğunu, genetik olarak üstün nitelikler taşıyan kadın ve
erkeklerin evlenmeye ve çok çocuk doğurmaya teşvik edilmesinin yeterli
olmadığını, kötü özelliklere sahip kişilerin dünyaya gelmesinin de
engellenmesi gerektiğini öne sürerler.

Görüşleri toplumda önemli ölçüde kabul görür. Yasal dayanağı
bulunmamasına rağmen 1899’da Indiana eyaletinde geri zekâlıların zorunlu
kısırlaştırılması (sterilizasyon) başlar. Daha sonra hapishanelerde
kısırlaştırmaya geçilir. “İstim arkadan gelir” misali kanunlar
çıkartılmaya başlanır. İlk kanun 1907 yılında Indiana eyaletinde çıkar
ve “kalitesiz” insanların zorunlu olarak kısırlaştırılması hükme
bağlanır. Arkasından çok sayıda eyalet benzer kanunları kabul eder.
1920’de Kansas eyaletinde negatif öjenik unsurlar taşıyan kişileri
tespit etmek için aileler hakkında bilgi toplama işine girişilir.

1930’lara gelindiğinde ise Virgina’daki Western Hastanesi gibi
kısırlaştırma merkezleri kurulur. Eğitim düzeyi çok düşük, suyu ve
tuvaleti olmayan evlerde yaşayan, hastalıklarla boğuşan fakir insanların
henüz onlu yaşlardaki çocukları toplanarak bu merkezlerde
kısırlaştırılır. Kayıtlara göre? ABD çapında 60 bin insan zorunlu olarak
kısırlaştırılır. Yoksul kesimlerde bunlar olup biterken, zenginlerin
oturduğu yerleşim birimlerinde, öjenik hareketin doğruluğunu ve
gerekliliğini vurgulayan propaganda faaliyetlerine başlanır.

Zengin çocuklarına lise biyoloji derslerinde öjeni konusu işlenirken, seçici
göçmen uygulamalarının, en alt düzeydekilerin kısırlaştırılmalarının,
ırkların birbirinden fiziki olarak ayrı tutulmalarının üstün Amerikan
halkı elde etmek için zorunlu olduğu okutulur. Ve bu çocuklar Öjenik
Merkez’lerinde değerlendirmeden geçirilir. Başarılı olanlarına sertifikaları verilir. Kuzey Avrupa kökenli bu çocuklar “genetik yapım mükkemmel” duygusuyla
sınıf arkadaşlarına gururla üstün sınıfa ait olduklarını belgelerler.

Öjenik Hareketi diğer ülkelere de sıçrar. Almanya İngiltere, Kanada,
Fransa, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Çin, Japonya,
Brezilya gibi ülkelerde de benimsenmiş ve farklı derecelerde uygulanır.

Naziler “Kalıtımsal Olarak Hastalıklı Zürriyetin Engellenmesi Kanunu”
çıkararak bu kanun kapsamında 400.000 kişi rızası olmadan kısırlaştırır.
1 Ekim 1939 yılında, ismini Berlin’deki Tiergartenstraße 4 numaradaki
Şansölye (başbakan) Ofisi’nden alan ve Hitler tarafından yürürlüğe
konulan “T4 Aksiyonu” doğrultusunda, ‘ırkı ıslah etme’ amacıyla ötenazi
programı yürütülür. Hartheim Ötenazi Merkezi’nde, resmî rakamlara göre
18.000 kişinin hayatını kaybeder.

Almanya’nın ve Avusturya’nın çeşitli hastanelerinden getirilen
engelliler, akıl hastaları, tedavi edilemeyecek yaşlılar kliniklerde gaz
odalarında yollanır.

Öjenik Hareketi II. Dünya Savaşı esnasında, Almanya’da yapılan soykırım
ile gündemden düştü. Lâkin ortadan kalkmadı. Dünya genelinde savaşın
yaraları sarıldıktan sonra tekrar canlandı. Örneğin, kırılmaz gözlük
camını icad eden milyoner Robert Graham, 1980 yılında “insan ırkının
ıslahı” amacıyla, servetinin büyük kısmını harcayarak sperm bankası
oluşturdu.

http://www.felsefetasi.org/ojenik-hareketi-ustun-insan-irki-yaratmak/

 

Öjenik Hareketi: Üstün İnsan Irkı Yaratmak | felsefe taşı

felsefetasi.org

Öjenik: Bilim Tarihinin En Vahşi ve Karanlık Sayfası

Öjenik: Bilim Tarihinin En Vahşi ve Karanlık Sayfası

onedio.com

Öjenik: Bilim Tarihinin En Vahşi ve Karanlık Sayfası

Öjenik: Bilim Tarihinin En Vahşi ve Karanlık Sayfası

onedio.com

Öjenik: Bilim Tarihinin En Vahşi ve Karanlık Sayfası

Öjenik: Bilim Tarihinin En Vahşi ve Karanlık Sayfası

onedio.com

Öjenik: Bilim Tarihinin En Vahşi ve Karanlık Sayfası

Öjenik: Bilim Tarihinin En Vahşi ve Karanlık Sayfası

onedio.com

Öjenik: Bilim Tarihinin En Vahşi ve Karanlık Sayfası

Öjenik: Bilim Tarihinin En Vahşi ve Karanlık Sayfası

onedio.com

Öjenik: Bilim Tarihinin En Vahşi ve Karanlık Sayfası

Öjenik: Bilim Tarihinin En Vahşi ve Karanlık Sayfası

onedio.com

Öjenik: Bilim Tarihinin En Vahşi ve Karanlık Sayfası

Öjenik: Bilim Tarihinin En Vahşi ve Karanlık Sayfası

onedio.com

Sömürgecilikten Nazi dönemine | ALMANYA | DW | 14.11.2013

Sömürgecilikten Nazi dönemine | ALMANYA | DW | 14.11.2013

dw.com

Öjenik: Bilim Tarihinin Karanlık Dünyası - Genetikçe

Öjenik: Bilim Tarihinin Karanlık Dünyası - Genetikçe

genetikce.com

Öjenik Hareketi: Üstün İnsan Irkı Yaratmak | felsefe taşı

Öjenik Hareketi: Üstün İnsan Irkı Yaratmak | felsefe taşı

felsefetasi.org

Öjenik: Bilim Tarihinin En Vahşi ve Karanlık Sayfası

Öjenik: Bilim Tarihinin En Vahşi ve Karanlık Sayfası

onedio.com

Tarihin Karanlık İlmi Öjenik! Soy Islahının Korkunç Gerçeklerini ...

Tarihin Karanlık İlmi Öjenik! Soy Islahının Korkunç Gerçeklerini ...

onedio.com

Öjenik - Evrim Ağacı

Öjenik - Evrim Ağacı

evrimagaci.org

EUGENİCS (ÖJENİK)

EUGENİCS (ÖJENİK)

fikirkolektif.com

Öjenik: Bilim Tarihinin En Vahşi ve Karanlık Sayfası

Öjenik: Bilim Tarihinin En Vahşi ve Karanlık Sayfası

onedio.com

Hitler 'öjenik' yaklaşımını benimsedi - İnfografikler

Hitler 'öjenik' yaklaşımını benimsedi - İnfografikler

yenisafak.com

Eugenics/ Öjenik hareketi. Üstün ırkı yaratmanın peşinde ...

Eugenics/ Öjenik hareketi. Üstün ırkı yaratmanın peşinde ...

angelsdia.com

Üstün İnsan Irkı Yaratma : Öjenik | Baykafein

Üstün İnsan Irkı Yaratma : Öjenik | Baykafein

baykafein.com

Mine G. Kırıkkanat : Hitler kazandı...

Mine G. Kırıkkanat : Hitler kazandı...

cumhuriyet.com.tr

NAZİZM VE NAZİLER: Naziler ve Öjeni (Irk Sağlığı)

NAZİZM VE NAZİLER: Naziler ve Öjeni (Irk Sağlığı)

nazizmnedir.blogspot.com

Öjenizm Nedir? | Tozlu Mikrofon

Öjenizm Nedir? | Tozlu Mikrofon

tozlumikrofon.com

Bilimin Karanlık Bir Yüzü: Öjenizm - YouTube

Bilimin Karanlık Bir Yüzü: Öjenizm - YouTube

youtube.com

Öjenizm Nedir ?

Öjenizm Nedir ?

gnoxis.com

İlgili aramalar

naziler işkenceleri

eugenics

naziler bayrak

Öjenik - Evrim Ağacı

Öjenik - Evrim Ağacı

evrimagaci.org

İsmail Çetin Korkmaz - Öjenik - OGÜN Haber - Günün Önemli ...

İsmail Çetin Korkmaz - Öjenik - OGÜN Haber - Günün Önemli ...

ogunhaber.com

Bilimin Karanlık Bir Yüzü: Öjenizm > Bilimdili.com

Bilimin Karanlık Bir Yüzü: Öjenizm > Bilimdili.com

bilimdili.com

Sperm bankasına 'öjenik' soruşturması

Sperm bankasına 'öjenik' soruşturması

hurriyet.com.tr

İnsan Genetiğinin İyileştirilmesi Adı Altında Bilim Tarihinin ...

İnsan Genetiğinin İyileştirilmesi Adı Altında Bilim Tarihinin ...

seyler.eksisozluk.com

EUGENİCS (ÖJENİK)

EUGENİCS (ÖJENİK)

fikirkolektif.com

Tarihin vahşi ve karanlık sayfası: Öjeni

Tarihin vahşi ve karanlık sayfası: Öjeni

ensonhaber.com

öjenik filmleri ve dizileri | En iyi ve yeni filmler

öjenik filmleri ve dizileri | En iyi ve yeni filmler

tarzifilm.com

öjenik akım – Bilimsel Bakış

öjenik akım – Bilimsel Bakış

bilimselbakis.org

YEDİNCİ MİLLİ TÜRK TIB KURULTAYI - RAPOR II. ÖJENİK | Nadir Kitap

YEDİNCİ MİLLİ TÜRK TIB KURULTAYI - RAPOR II. ÖJENİK | Nadir Kitap

nadirkitap.com · Stokta

Sperm bankasına 'öjenik' soruşturması

Sperm bankasına 'öjenik' soruşturması

hurriyet.com.tr

Öjenik

Öjenik

sahaf-turkuaz.com

öjenik - instela

öjenik - instela

tr.instela.com

Seveneves – 6: Genetik Mühendisliği | Her-An

Seveneves – 6: Genetik Mühendisliği | Her-An

her-an.org

İsmail Çetin Korkmaz - Öjenik - OGÜN Haber - Günün Önemli ...

İsmail Çetin Korkmaz - Öjenik - OGÜN Haber - Günün Önemli ...

ogunhaber.com

öjenik teorisi arşivleri - Kanun Adamın Dünyası

öjenik teorisi arşivleri - Kanun Adamın Dünyası

kanunadam.com

EUGENİCS (ÖJENİK)

EUGENİCS (ÖJENİK)

fikirkolektif.com

Öjenik: Bilim Tarihinin En Vahşi ve Karanlık Sayfası

Öjenik: Bilim Tarihinin En Vahşi ve Karanlık Sayfası

frmtr.com

Bilimin Karanlık Bir Yüzü: Öjenizm - Biyoloji Haberleri

Bilimin Karanlık Bir Yüzü: Öjenizm - Biyoloji Haberleri

biyologlar.com

öjenik hashtag on Twitter

öjenik hashtag on Twitter

twitter.com

Masaüstü : Arkadaşlar, Işık, İtalya, tatil, Roma, doku, renkler ...

 

 

Bilimin Karanlık Bir Yüzü: Öjenizm - YouTube

Bilimin Karanlık Bir Yüzü: Öjenizm - YouTube

youtube.com

İlgili aramalar

naziler bayrağı

naziler logo

hitlerin kadınlara işkenceleri

Bilim adına yapılmış acımasız deneyler... - Fotoğraf 16

Bilim adına yapılmış acımasız deneyler... - Fotoğraf 16

m.yeniakit.com.tr

Önemli Olan Nokta şu Öjenik Seçimleri Devletler Değil Bireyler ...

Önemli Olan Nokta şu Öjenik Seçimleri Devletler Değil Bireyler ...

me.me

 

Ojenik Bagman (1913-2007) - Find A Grave Memorial

Ojenik Bagman (1913-2007) - Find A Grave Memorial

findagrave.com

Açık Bilinç: Dr. Mengele ve bilimin karanlık yüzü (1) | Açık Radyo ...

Açık Bilinç: Dr. Mengele ve bilimin karanlık yüzü (1) | Açık Radyo ...

acikradyo.com.tr

poligenetik-tasarım_bebek-tasarım_bebekler-öjenik-genetik - Kozan ...

poligenetik-tasarım_bebek-tasarım_bebekler-öjenik-genetik - Kozan ...

khosann.com

Bireysel farklılıklar ve Eğitime yansımaları - ppt indir

Bireysel farklılıklar ve Eğitime yansımaları - ppt indir

slideplayer.biz.tr

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer KÜLT haberleri
Arşiv Arama
- -