kizilay_banner_728X090

Tıp Fakültesi Denklik Sorunları ve STS Sınavı çözüm önerisi

Tıp Fakültesi Denklik konusunda çifte standart örnekleri, YÖK Denklik Konuları ve STS Sınavı çözüm önerileri hakkında güncellenmiş bir araştırma...
Bu haber 2016-05-29 20:09:12 eklenmiş ve 47979 kez görüntülenmiştir.
Reklam Alanı

 

 

 

 

Tıp Fakültesi Denklik Sorunları,

YÖK Denklik Konuları

ve STS Sınavı Çözüm Önerileri

hakkında Tıp Doktorluğu Alanında

Diploma Denklik Başvurusunda

Bulunan Adaylara Dair Duyuru

(16.04.2020) da dahil 

güncellenmiş bir araştırma...

 

ÖN ÇALIŞMA:: ELEŞTİRİ VE KATKIYA  AÇIKTIR::

Word, tablolu ve daha güncel hali için https://www.researchgate.net/publication/318284143_YOK'un_Tip_Fakultesi_denklik_uygulamalarindaki_bazi_sorunlar_ve_oneriler

 

Tıp Fakültesi Denklik/Yeterlilik  Konuları ve STS Sınavı Çözüm Önerileri hakkında:

TÜRKİYEDE TIP FAKÜLTESİ DENKLİK/YETERLİLİK SORUNLARI:

 

 

ÖZET: Bu çalışma ülkemizde Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan TC vatandaşlarının aldığı

Tıp Fakültesi diplomalarının Türkiye’de geçerliliği  yani denklik konusunda var olan durum ve

mağduriyete yol açan bazı durumların analizi ve önerileri içermektedir. "Tıpta uzmanlık" denkliği daha farklı

bir konu olup ayrı bir yazı konusudur.

- TUS ve STS'nin amaçları ve sınav hedefleri aynı mı, birbirini yerine kullanılabilir mi? Yarışma sınavı

yeterlilik sınavı olarak kullanılabilir mi?

- Sınavdaki hatalı soru iptal olduğunda TUS'ta doğru  kabul edildiği, STS'de ise adayın eksik soru

üzerinden tam puan alması gerektiği doğru mu?

Tam puan alınamaz zorluktaki bir sınavın denklik sınavı olarak kullanılabileceğini söylemek 

mümkün mü? 

-  "amacı bu  sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine

göre mevcut kontenjanlara yerleştirmek" olan "yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi

giriş sınavı" TUS yurtdışında alınan Tıp fakültesi eğitiminin Türkiyede pratisyen hekimlik  yapabilmek için

yeterliliğini ölçme amacı taşıyan STS sınavı yerine kullanılabilir mi? şu an ki gibi kullanılırsa da seviye tespiti yapılabilir mi?

- Kullanılan dünya sıralamaları amacı tam karşılamakta mıdır?

- Aynı kriterler ülkemiz tıp fakültelerine uygulansa durum ne olur? Mezunların yüzde kaçı denklik kriterlerine göre pratisyenlik yapabilir?

- Yurtdışında YÖK tarafından yetersiz görülen eğitim yıllık 70.000-100.000 TL farkla  daha yetersiz bir yurtiçi tıp fakültesinde birden yeterli hale gelebilir mi?

- Denklik için uygulanan başarı seviyesi tüm yurtiçi fakültelerimize uygulansa tablo nasıl olurdu?

- Yurtdışı aday 48 net yapmak zorundayken Türkiye Klinik puan ortalaması nedir?

- Yurtdışı yatay geçiş kontenjanları nasıl dağıtılıyor? 

- Yurtdışı kontenjan verilen özel tıp fakülteleri ne ölçüde başarılı?

- TUS dersanelerine yönlendirme var mı?

- STS 2 de başarılı olan neden tercih yapamıyor?

GİRİŞ:  Ülkemizde Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan TC vatandaşlarının Tıp Fakültesi

diplomalarının Türkiye’de geçerliliği  yani denklik konusunda bağlı olduğu başta Lizbon Sözleşmesi

olmak üzere sözleşmelerden farklı olarak bazı düzenlemeler vardır. YÖK’ün kalitesiz yerden

mezun olanları seçip Türkiye’de çalışma izni vermeme mantığıyla yaptığı bu düzenlemeler özetle:

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.02.2015 tarihli toplantısında alınan karar gereğince

Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan TC vatandaşı öğrencilerin kişisel olarak yurtdışında

eğitime başladığı yıl YGS ve LYS’ye girip ilk 40.000 de olma, kurumsal olarak ta bitirilen

üniversitenin CWTS Leiden Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai),

Times Higher Education (THE) World University Ranking ve University Ranking by Academic

Performance (URAP) dünya üniversiteler sıralamasında ilk 500 üniversiteden birinden mezun olma,

bu üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alanlara ise STS

sınavına girme zorunluluğu getirilmişti,  şartlarının ikisi sağlandığında sınavsız denklik alabilir şeklindeydi.

 01.07.2016 tarihli YÖK duyurusu ile ilk 500 üniversite kuralı ilk 1000 olarak değiştirilmiştir. 25.08.2016

tarihli duyuru ile fakülteye başvurulduğu yıl YGS/LYS'de ilk 40.000’e girme şartı 25.08.2016 itibariyle kaldırılmıştır.

 

 

 Dünya üniversiteler sıralamasında yukarıda sayılan indekslerde ilk 1000 üniversite dışında kalan yurtdışı üniversitelerden birinden mezun adaylara ise

TUS ile aynı sınav olan STS’ye girip 40 puan alma veya “yapılandırılmış sınava girip 50 puan alma” veya USMLE-STEP 3, PLAB-Part 2, 

AMC-Clinical Examinations, MCCQE-Part 2, Arztliche Prüfungen (3 AP, Staats Examen) sınavlarından başarılı olma bunun Seviye Tespit Sınavı-Klinik

Bilimler yerine geçerli olmasına ve diplomalarına denklik verilmesine karar verilmiştir.  AMC Clinical Examinations, Avusturalyada 16 bileşenli çok aşamalı

değerlendirmeden oluşan, çok disiplinli, yapılandırılmış bir klinik değerlendirmedir. Dahiliye, cerrahi, doğum, kadın hastalıkları, pediatri ve psikiyatride klinik

becerileri değerlendirir . Aynı zamanda hastalar, aileleri ve diğer sağlık çalışanları ile iletişim kurma becerisini de değerlendirir. AMC MCQ Sınavını

geçtiyseniz, AMC Klinik Sınavına başvurabilirsiniz. Klinik sınavlar  Melbourne'daki Avustralya Tıp Konseyi Vernon C Marshall Ulusal Test Merkezi'nde (NTC)

yapılmaktadır. NTC'nin dışında, Perth ve Townsville de  yapılacaktır.  Medical Council of Canada Qualifying Examination Part II Kanadada yapılmaktadır 

13.07.2016 tarihli duyuruda “Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olarak Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunan ilgililere Yurtdışı

Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 7. maddesi 3. fıkrası uyarınca Seviye Tespit Sınavı yapılmaktadır. Tıp Doktorluğu alanında

yapılan Seviye Tespit Sınavı (Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Bilimler olmak üzere) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca

uygulanmaktadır. Ancak bu sınav yılda sadece iki kez uygulanmaktadır. Tıp alanında Seviye Tespit, pek çok farklı ülkede teorikten ziyade klinik beceri

sınavları üzerinden değerlendirilmektedir. Konu, Yükseköğretim Genel Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve başvuru sahiplerinin

mağdur olmaması için, haklarında Tıp Doktorluğu alanında Seviye Tespit Sınavı 2. aşama (Klinik Bilimler) kararı çıkan adayların, talepleri halinde,

Kurulumuzca belirlenecek Üniversitelerce yapılacak klinik uygulama sınavı olan "Yapılandırılmış Klinik Sınav"a da girebilmelerine ve başarılı olmaları halinde

Tıp Doktorluğu alanındaki Seviye Tespit Sınavının Klinik Bilimler aşamasından başarılı sayılmalarına karar verilmiştir. Yine haklarında STS-Klinik Bilimler

kararı alınmış başvuru sahiplerinin, ÖSYM tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavı 2. aşamasına (Klinik Bilimler) girme hakları da saklıdır. Yapılandırılmış

Klinik Sınavlar, haklarında Seviye Tespit Sınavı 1. aşaması (Temel Bilimler) veya staj tamamlama/ klinik uygulama kararı alınmış başvuru sahipleri için geçerli

değildir. Kurulumuzca "Yapılandırılmış Klinik Sınav" için görevlendirilen Hacettepe, Ankara, Gazi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversiteleri, web sitemizden

duyurulacaktır.” denilmiş ve ilk yapılandırılmış sınav Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2 Eylül 2016 tarihinde uygulanmıştır.

 -----------------------------------------

KONUNUN İRDELENMESİ:

 

TARTIŞMA, SORUNLAR ve ÖNERİLER:

Türkiye’de doktorluk yapacak TC vatandaşı kişilere mezun olduğu üniversitenin yurtiçi ve yurtdışı olmasına göre farklı kriterler uygulanmaktadır. Ülkesine ve

üniversitesine göre ölçülebilir ve bir kısmı bilimsel bir kısmı bilimsel olmayan farklı kriterler gündemdedir. Öncelikle ülkemizde YÖK tarafından Tıp eğitiminin kalitesini

denetleyen bir mekanizma yakın zamana kadar oluşturulmadığı gibi bilimsel objektif hiçbir kural olmadan da  Tıp Fakültesi açma hakkı verilmekte iken asgari eğitime

başlama kriterleri yakın zamanda belirlenmiştir. Açılan Tıp fakültelerinin eğitim süreçleri, kaliteleri yakın zamana kadar kontrol edilmemekte iken konu Türkiye’de

doktorluk yapabilme yetkisine geldiğinde YÖK kaliteyi koruma adına aşağıdaki uygulamalar yapmaktadır. 

Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik El Kitabında  " Dal’ın içeriği, matematik ve alana özgü bilimsel teorilere ait akademik bilgi ve beceriler; mesleğe

ait bilgi ve beceriler ile mesleğe ait tutumlardan oluşmaktadır. Bu üç bileşenin bir kişinin ontolojisinde bulunan karşılığıyla buluşarak neşvünema bulması kişinin

mesleğindeki marifetini ortaya çıkarmaktadır. Bu anlamda kişinin epistemolojisi ile ontolojisi birbiriyle örtüşüp, birbirini tamlayan olduğu sürece kişinin mesleki

marifetinde sürekli bir gelişme olmaktadır. Bunların uyuşmaması sonucunda ise eğitim ve öğretimin varlığına rağmen marifetsizlik ortaya çıkmaktadır. Denklik

değerlendirmesinde kişinin bir bilimsel alanda hedeflenen kazanımlardaki marifet düzeyine bakılmaktadır.

Denklik işlemlerinde mezunun akademik, sosyal,  entelektüel ve mesleki mahiyetlerden oluşan profesyonel ve operasyonel hüviyetinin tespiti

yapılır. Kişinin aldığı derecenin sadece program ve ders adlarına bakarak denklik vermek doğru olmadığı gibi dünyada hiçbir ülke de bu şekilde denklik işlemi

yapmamaktadır. Programın etik kazanımları dâhil alanın ayrıntılı farklılıklarını da içerecek şekilde programın tür ve mahiyetini de derinlemesine incelemek gerekir. Ön

lisans, Lisans, Yüksek lisans denklikleri verilirken, yabancı bir ülkenin üniversitesinden mezun kişilerde mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğin dışında mezunun bulunduğu

kademe ve derecenin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde tanımlanan düzeye sahip olup olmadığı öncelikli olarak tespit edilir. Mesela Lisans mezununda TYÇ’de ifade

edildiği şekliyle mezunların genel ve ortak Bilgi, Beceri ve Yetkinlik düzeyi şu şekilde tanımlanmıştır: “BİLGİ: Bir iş veya öğrenme alanında sorgulayıcı bakış açısını

kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahip olma”, “BECERİ: Uzmanlık gerektiren bir iş veya öğrenme alanında, karmaşık ve

öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli, uzmanlık ve yenilik niteliği  gösteren ileri düzeyde becerilere sahip olma”, “YETKİNLİK: Öngörülemeyen iş veya öğrenme

ortamlarında sorumluluk alarak karar verme ve bu ortamlarda karmaşık teknik veya meslekî faaliyet veya projeleri yönetme; Kişilerin ve grupların meslekî gelişiminin

yönetiminde sorumluluk alma; Bir iş veya öğrenme alanına yönelik hayat  boyu öğrenme yaklaşımının kavramları, politikaları, araçlarının uygulaması ve bunların örgün

ve yaygın eğitim ile serbest öğrenme yollarıyla ilişkisi konusunda deneyim sahibi olma; Bir iş veya öğrenme değerlendirmesinde bulunurken toplumsal ve etik

değerlerin farkında olma.”, Lisans düzeyine sahip kişinin TYÇ’de ifade edilen genel ve ortak bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyini karşılayıp karşılamadıkları, transkripte ve

diploma ekinde yer alan dersler ve bu derslerinin kazanımları incelenerek ancak belirlenebilir. Ayrıca bir mesleği diğer mesleklerden ayıran temel yeterliliklerin kişi

tarafından kazanılıp kazanılmadığı denklik sürecinde derinlemesine dosya üzerinden incelenir. ‘Karşılamadığı’ tespiti halinde ret, ‘tereddüt’ halinde Seviye Belirleme

Sınavı, ‘karşıladığı’ takdirde denklik kararı verilmektedir.  

Geçmişte bir dönem yaşanmış ve oldukça azalmış bazı olumsuz ülke örneklerinden dolayı bir çok yurtdışı ülke üniversitesi mezunu TC vatandaşı doktor

ülkemizde uygulanmayan YÖK  kriterlerine göre değerlendirilmekte, bazıları ise ülkemizdeki bir çok tıp fakültesinden daha yüksek sıralamaya sahip

Yurtdışı bir üniversiteden mezun olmasına rağmen denklik uygulamasına tabi tutulmaktadır. 

YÖK bazı olumsuz örnekleri engellemek isterken bazı maddi ve manevi mağduriyetler ve yıl kayıpları yaşanmaktadır.

 

TUS  ve AMACI NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

(ÖSYM) tarafından yürütülmektedir. Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve

yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi

Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

STS  ve AMACI NEDİR?

Seviye Tespit Sınavı Yurtdışında alınan tıp fakültesi diplomasının yani alınan tıp fakültesi eğitiminin Türkiyede pratisyen hekimlik yapmaya yeterliliği olup

olmadığını saptamak amacıyla ÖSYM tarafından yapılan "yeterlilik" sınavıdır. Tıp doktorluğu meslek bilgisi alanlarında uygulanan "Yükseköğretim Kurulu

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı" (STS) 2013 yılından itibaren uygulamadan kalkmış ve YÖK kararı ile yurtdışı tıp

fakültesi "yeterlilik" belirlemesi için "Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan" uzmanlık eğitimi giriş sınavı olan TUS sınavı kullanılmaya başlamıştır. TUS Mesleki

Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir. Yani

asistanlığa kabul edilme yarışma sınavı, pratisyenlik için yeterlilik sınavı olarak uygulanmaya başlamıştır. ÖSYM’nin 2011 yılında yaptığı Yurtdışı Yükseköğretim

Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın Tıp doktorluğu 2. aşama kitapçığındaki 100 sorudan 75’inin geçen yıl yapılan sınavla aynı olduğu ortaya çıkınca iptal

edilmişti. STS olarak TUS'un kullanılmasında, bu tür skandal hataların yanısıra  sınav hazırlığından kaçınma da olduğu açıktır.

 

MEZUN OLUNAN KURUMUN KALİTESİ AÇISINDAN İNCELEME:

YÖK’ÜN 01.07.2016 TARİHİNE KADAR  İLK 500’TE, 01.07.2016 TARİHLİ YÖK DUYURUSU İLE İLK 1000’DE OLMA  KRİTERİ

YÖK’ün en asli görevlerinden olan Yurtiçi bir Tıp Fakültesinin objektif kriterlere bağlı olarak açılması, ara süreçlerde alt yapı, kalite ve eğitim düzeyi

Denetlenmesi, gelişimini tamamlamasının izlenmesi ve mezun kalitesinin değerlendirilmesi YÖK tarafından yapılmadığı ve bu durumun yıllar geçmesine

rağmen yakın dönemde tıp fakültesi açma ve eğitimi sürdürmeyle ilgili son derece düşük asgari kriterler getirildiği bilinmekte ve bu kriterler arasında CWTS

Leiden Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), Times Higher Education (THE) World University Ranking  ve University Ranking by

Academic Performance (URAP)  sıralamasına göre ilk 1000’e girme bulunmamasına rağmen yurtdışı üniversite Tıp Fakülteleri mezunu TC

vatandaşlarının Leiden Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) sıralamasına

göre 01.07.2016 tarihine kadar  ilk 500’te, 01.07.2016 tarihli YÖK duyurusu ile ilk 1000’de olması aksi takdirde başarısız bir üniversite sayılacağı, kalitesiz

eğitim veren bir üniversite olduğu ön kabulü ile kişinin bireysel başarısı ölçülmelidir anlayışı EŞİTLİK İLKESİ GEREĞİNCE YÖK’ÜN İLK 1000’DE İÇİNDE

OLANLAR DENKLİKTEN MUAFTIR KURALI HERKESE UYGULANSA TABLO NE OLURDU? 

 

Ülkemiz Tıp Fakültelerinin CWTS Leiden Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), Times Higher Education (THE) World University

Ranking  ve University Ranking by Academic Performance (URAP)  sıralamasına göre ilk 500 içinde olanların sayısı sadece üçtür.Yapılan 01.07.2016 tarihli

YÖK duyurusu değişikliği ile dünya sıralamasında ilk 1000’de olan üniversite mezunlarının STS’den muaf olması ve denkliğinin otomatikman verilerek

Türkiye'de doktorluk icra edebilir olması kuralı ülkemiz tıp fakültelerine uygulandığında sadece  İstanbul Üniversitesi (İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri),

  Hacettepe, Ege, Ankara, Gazi, Süleyman Demirel, Erciyes, Ataturk, Selçuk, Akdeniz, Marmara, Dokuz Eylül, Karadeniz Teknik, Sakarya ve On Dokuz Mayıs

üniversitesi olmak üzere 16 üniversiteden 17 Tıp Fakültesi dışında kalan tüm tıp fakültelerimizin denklik/ yeterlilik sınavına girmesi gerekecekti ve mezunları

Türkiye’de TUS=STS sınavından başarılı olmadan doktorluk icra edemeyecekti.

 

63.194 Doktor içinde 452 yurtdışı tıp fakültesi mezun analizi

2019-STS Tıp Doktorluğu sınavın birinci aşamasına 40, ikinci aşamasına 2 bin 135 aday katıldı. Daha önceki yıllara ait açık kaynaklardan ulaşılan veri olmadığı için

bunun ne kadar yıllık başvuruya karşılık geldiğini şimdilik yorumlayamıyoruz ancak barajı aşanların önemli bir kısmının kuraya başvurduğunu düşünebiliriz: 

1.- 86. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlüğü pratisyen kura listelerine baktığımızda 63.194 doktorun kuraya katıldığı bunların 452'sinin yurtdışı fakülte mezunu

Olduğu görülmektedir. Ülkelere dağılım aşağıdaki şekildedir. 31 Ülke ve kuraya katılan mezun sayıları:

BULGARİSTAN 114
HOCA AHMET YESEVİ 76
AZERBAYCAN 55
AVUSTURYA 35
ROMANYA 32
UKRAYNA 28
ALMANYA 16
MACARİSTAN 15
GÜRCİSTAN 14
RUSYA FEDARASYONU 14
HOLLANDA 7
KIRGIZİSTAN 7
IRAK 5
SURİYE 4
İRAN 4
KAZAKİSTAN 3
ÖZBEKİSTAN 3
AMERİKA 2
BEYAZ RUSYA 2
BOSNA-HERSEK 2
LİBYA 2
MOLDOVA 2
ÜRDÜN 2
AVUSTRALYA 1
BELÇİKA 1
İNGİLTERE 1
İTALYA 1
POLONYA 1
SUDAN 1
YENİ ZELANDA 1
MISIR 1

Toplam Yurtdışı

452

Aynı Dönem Yurt içi

62.742

Toplam

63.194

 

Bu 355 doktorun mezun olduğu 31 ülkeden 88 tıp fakültesinin dökümü aşağıdaki gibidir: 

Tıp Fakültesi

Kuraya katılan

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

76

AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

51

BULGARİSTAN PLOVDİV TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

45

AVUSTURYA MEDİZİNİSCHE ÜNİVERSİTAET WİEN, TIP FAKÜLTESİ

35

BULGARİSTAN SOFYA TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

28

BULGARİSTAN VARNA PROF.DR.PARASKEV STOYANOV ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

26

ROMANYA UNİVERSİTATEA OVİDİUS DİN CONSTANTA İ, TIP FAKÜLTESİ

17

GÜRCİSTAN TBİLİSİ STATE MEDİCAL ÜNİVERSİTY, TIP FAKÜLTESİ

14

KIRGIZİSTAN İ.K.AHUNBAEV KIRGIZ DEVLET TIP AKADEMİSİ, TIP FAKÜLTESİ

7

MACARİSTAN UNİVERSİTY OF SZEGED, TIP FAKÜLTESİ

7

ROMANYA CAROL DAVİLA UNİVERSİTATEA DE MEDİCİNA Şİ FARMACİE BUCUREŞTÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

7

UKRAYNA SUMİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

7

BULGARİSTAN PLEVEN TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

6

BULGARİSTAN STARA ZAGORA TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

6

UKRAYNA O.O. BOGOMOLETS DEVLET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

6

MACARİSTAN SEMMELWEİS EGYETEM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

5

IRAK HAWLER TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

4

ROMANYA OREDEA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

4

ALMANYA CHRİSTİAN-ALBRECHTS ÜNİVERSİTAET ZU KİEL, TIP FAKÜLTESİ

3

BULGARİSTAN SOFYA ST.KLİMENT OHRİDSKİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

3

HOLLANDA RADBOUD UNİVERSİTEİT NİJMEGEN, TIP FAKÜLTESİ

3

KAZAKİSTAN S.D ASFENDİUAROV KAZAK MİLLİ TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

3

MACARİSTAN DEBRECENİ EGYETEM UNİVERSİTY OF DEBRECEN, TIP FAKÜLTESİ

3

ÖZBEKİSTAN 1. TAŞKENT  ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

3

ROMANYA UNİVERSİTATEA MEDİCİNA Şİ FARMACİE GR. T. POPA DİN IAŞİ?NİN TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

3

SURİYE ŞAM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

3

UKRAYNA KHARKİV V.N.KARAZİNA ULUSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

3

UKRAYNADAKİ KIRIM DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

3

ALMANYA HEİDELBERG ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

2

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NEW YORK MEDİCAL COLLEGE, TIP FAKÜLTESİ

2

AZERBAYCAN ODLAR YURDU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

2

BOSNA-HERSEK SARAJEVO ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

2

HOLLANDA UNİVERSİTEİT MAASTRİCHT, TIP FAKÜLTESİ

2

MOLDOVA NİCOLAE TESTEMİNATU DEVLET TIP VE ECZACILIK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

2

RUSYA FEDARASYONU RUSYA DEVLET, TIP FAKÜLTESİ

2

RUSYA FEDERASYONU KAZAN DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

2

UKRAYNA M.GORKİY DONETSK ULUSAL TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

2

UKRAYNA ODESSA DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

2

ÜRDÜN BİLİM VE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

2

ALMANYA CHARİTE UNİVERSİTAETSMEDİZİN BERLİN TIP ÜNİ.TIP FAKÜLTESİ

1

ALMANYA EBERHARD KARLS ÜNİVERSİTAET TÜBİNGEN, TIP FAKÜLTESİ

1

ALMANYA GEORG-AUGUST UNİVERSİTAET GÖTTİNGEN, TIP FAKÜLTESİ

1

ALMANYA JOHANN WOLFGANG GOETHE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

ALMANYA LUDWİG MAXİMİLİANS UNİVERSİTAET MÜNCHEN, TIP FAKÜLTESİ

1

ALMANYA OTTO VON GURİCKE UNİVERSİTAET MAGDEBURG ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

ALMANYA RHEİNİSCHE FRİEDRİCH-WİLHELMS-ÜNİVERSİTAET BONN TIP FAK.

1

ALMANYA RUHR ÜNİ.BOCHUM, TIP FAKÜLTESİ

1

ALMANYA UNİVERSİTAET ZU LÜBECK, TIP FAKÜLTESİ

1

ALMANYA ÜNİVERSİTAET DUİSBURG ESSEN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

ALMANYA WESTFAELİSCHE WİLHEMS UNİVERSİTAET MUNSTER, TIP FAKÜLTESİ

1

AVUSTRALYA MONASH UNİVERSİTY, TIP FAKÜLTESİ

1

AZERBAYCAN BEYNELHALK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

AZERBAYCAN NAHÇIVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

BELÇİKA UNİVERSİTE DE BRUXELLES, TIP FAKÜLTESİ

1

BEYAZ RUSYA BELARUS DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

BEYAZ RUSYA GOMEL DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

HOLLANDA ERASMUS UNİVERSİTEİT ROTTERDAM, TIP FAKÜLTESİ

1

HOLLANDA ÜNİVERSİTEİT VAN AMSTERDAM, TIP FAKÜLTESİ

1

IRAK KERKÜK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

IRAN ISFAFAN UNİVERSİTY OF MEDİCAL SCİENCES

1

IRAN UNİVERSİTY OF MEDİCAL SCİENCES TEHRAN

1

İNGİLTERE THE UNİVERSTY OF WARWİCK TIP FAKÜLTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

İRAN ŞİRAZ TEDAVİ SAĞLIK HİZMETLERİ VE TIP BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

İTALYA UNİVERSİTA Dİ BOLOGNA, TIP FAKÜLTESİ

1

LİBYA AL-FATEH TIBBI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

LİBYA UNİVERSİTY OF TRİPOLİ, TIP FAKÜLTESİ

1

POLONYA UNİWERSYTET MEDYCZNY IM POZNANİU, TIP FAKÜLTESİ

1

ROMANYA TIMIŞOARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

RUSYA FEDERASYONU BAŞKURT DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

RUSYA FEDERASYONU İJEVSK DEVLET TIP AKADEMİSİ, TIP FAKÜLTESİ

1

RUSYA FEDERASYONU KABARTAY BALKAR DEVLET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

RUSYA FEDERASYONU MEÇNİKOV DEVLET TIP AKADEMİSİ, TIP FAKÜLTESİ

1

RUSYA FEDERASYONU NİZNİY NOVGOROD DEVLET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

RUSYA FEDERASYONU ORENBURG DEVLET TIP AKADEMİSİ, TIP FAKÜLTESİ

1

RUSYA FEDERASYONU PERM DEVLET TIP AKADEMİSİ, TIP FAKÜLTESİ

1

RUSYA FEDERASYONU URAL DEVLET TIP AKADEMİSİ, TIP FAKÜLTESİ

1

RUSYA FEDERASYONU Y. MUDRIY NOVGOROD DEVLET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

SUDAN OMDURMAN İSLAM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

SURİYE HALEP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

UKRAYNA DNEPROPAKROSKİ TIP ENSTİTÜSÜ, TIP FAKÜLTESİ

1

UKRAYNA DONETSK MİLLİ TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

UKRAYNA I.Y.GORBACHEVSKY TERNOPİL DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

UKRAYNA M.İ.PİROGOV VİNNİTSA MİLLİ TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

UKRAYNA TERNOPİL DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

YENİ ZELANDA UNİVERSİTY OF OTAGO DUNEDİN, TIP FAKÜLTESİ

1

İRAN ŞEHİT BEHEŞTİ TIBBI BİLİMLER VE SAĞLIK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

MISIR KAHİRE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

RUSYA FEDERASYONU SAİNT PETERSBURG DEVLET KİMYA İLAÇ AKADEMİSİ, TIP FAKÜLTESİ

1

Toplam Yurtdışı

452

Aynı Dönem Yurt içi

62.742

Toplam

63.194

 

 

Ülkemizdeki Tıp Fakültelerinin ve yurtdışından Türkiye‘de denklik için

başvuru yapılan Tıp Fakültelerinin Dünya Sıralamasında İlk 1000’de olma

konusunda durumları nedir?

 

A1- CWTS Leiden Ranking 2018 yılında dünyadaki 940 üniversite sıralanmakta ve ülkemizden bu listeye giren tıp fakültesi olan üniversite sayısı 15 iken CWTS

Leiden Ranking 2019' da 963 üniversite sıralanmıştır ve ülkemizden 16 üniversite vardır (4,5)

University

CWTS Leiden Ranking 2019

CWTS Leiden Ranking 2018

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

Shanghai Ranking's 2019 - Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018-2019

URAP 2019-2020 World Ranking

URAP 2018-2019 World Ranking

Shangai ARWU 2019

Shangai ARWU 2018

US News Best Global Universities 2020

 US News Best Global Universities 2019

Istanbul University

335

317

316

301

401-500

401-500

239

242

582

579

401-500

401-500

706 

663

Hacettepe University

451

447

286

299

301-400

301-400

176

185

534

527

701-800

501-600

532

531

Ege University

559

526

558

556

--

--

455

441

842

746

901-1000

801-900

914

778

Gazi University

580

562

665

626

--

--

557

531

884

776

801-900

801-900

963

858

Ankara University

651

656

497

495

--

--

359

352

787

687

801-900

801-900

624

597

Dokuz Eylul University

713

728

640

655

--

--

488

504

998

962

701-800

601-700

1096

1022

Erciyes University

742

700

742

689

--

--

693

--

1028

948

701-800

601-700

1233

1113

Ataturk University

743

742

749

718

 

--

 

--

1036

1016

 

--

1168

1075

Karadeniz Teknik University

819

808

897

892

 

--

 

--

1153

1135

 

--

1223

1100

Marmara University

852

858

607

618

--

--

476

450

1070

946

 

901-1000

875

910

Suleyman Demirel University

899

924

 

--

 

--

 

--

1495

1236

 

--

1314

1084

Selcuk University

910

840

830

789

 

--

 

--

1146

1084

 

--

1303

1173

Sakarya University

915

926

 

--

 

--

 

--

1494

1432

 

--

1478

--

Akdeniz University

916

900

767

724

 

--

 

574

1246

1203

701-800

--

1223

1100

Ondokuz Mayis University

931

916

841

803

 

--

 

--

1445

1336

 

--

1489

--

Cukurova University

941

--

939

900

 

--

 

--

1303

1047

 

--

815

826

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.02.2015 tarihli toplantısında alınan karardaki sadece CWTS Leiden Ranking  sıralaması yeterlilik

veya denklik konusunda  ülkemiz tıp fakültelerine uygulanırsa 2014 için üniversiteleri dünya sıralamasında ilk 500’e giremediği için

ülkemizdeki tüm tıp fakültesi mezunları ve 2018 sıralaması ve kuralına göre ise 15 tıp fakültesi İstanbul (Çapa ve Cerrahpaşa Tıp),

Hacettepe, Ege, Gazi, Ankara, Erciyes, Atatürk, Karadeniz Teknik, Dokuz Eylül, Selçuk, Marmara, Akdeniz, On Dokuz Mayıs, Süleyman Demirel,

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları hariç diğer tüm tıp fakülte mezunlarının yeterlilik sınavına girmesi gerekmektedir.

 

A2- Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ‘te dünyadaki ilk 1000 üniversite sıralanmaktadır (Ref 6).

Academic Ranking of World Universities 2018     sıralamasında: Ülkemizden ilk 500'e giren üniversite sadece 401-500 arası sıralamada

İstanbul Üniversitesidir. İlk 1000'de Tıp Fakültesi olan 8 üniversite sayımız 2019 'da 9'a çıkmıştır.  (Ref  7).  

University

Shangai ARWU 2019

Shangai ARWU 2018

Shanghai Ranking's 2019 - Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018-2019

URAP 2019-2020 World Ranking

URAP 2018-2019 World Ranking

US News Best Global Universities 2020

 US News Best Global Universities 2019

CWTS Leiden Ranking 2019

CWTS Leiden Ranking 2018

Hacettepe University

701-800

501-600

301-400

301-400

286

299

176

185

534

527

572

531

451

447

Istanbul University

401-500

401-500

401-500

401-500

316

301

239

242

582

579

706

663

335

317

Ankara University

801-900

801-900

--

--

497

495

359

352

787

687

624

597

651

656

Ege University

901-1000

801-900

--

--

558

556

455

441

842

746

914

778

559

526

Marmara University

 

901-1000

--

--

607

618

476

450

1070

946

875

910

852

858

Dokuz Eylul University

701-800

601-700

--

--

640

655

488

504

998

962

1096

1022

713

728

Gazi University

801-900

801-900

--

--

665

626

557

531

884

776

963

858

580

562

Erciyes University

701-800

601-700

--

--

742

689

693

--

1028

948

1233

1113

742

700

Akdeniz University

701-800

--

 

--

767

724

641

574

1246

1203

1223

1100

916

900

Firat University

901-1000

--

 

--

 

--

 

--

1168

1194

1228

1140

 

--

 

A3- Times Higher Education (THE) World University Ranking ‘te 2019  yılında dünyadaki ilk 1.258 üniversite sıralanmaktadır. Ülkemizden

ilk 1.000'e giren tıp fakültesi olan üniversite olarak 401-500 arası sıralamada Koç Üniversitesi, 501-600 Hacettepe, 801-1000 arası Erciyes Üniversitesi ve

İstanbul Üniversitesi  yer almaktadır.  + 1000 olarak gösterilen sıralamada ise  Ankara, Akdeniz, Bahçeşehir, TOBB, Gazi, Çukurova, Dokuz Eylül,  Yeditepe

ve Marmara Üniversitesi yer almaktadır.

A4- University Ranking by Academic Performance (URAP) World Ranking Ülkemizde ODTÜ kaynaklı bir akademik sıralama kuruluşudur ve 2500 üniversiteyi

sıralamaktadır (8). University Ranking by Academic Performance (URAP)  2019-2020 World Ranking ilk 1000'de  Hacettepe 534, İstanbul Üniversitesi 582,  Ankara

787, Ege 842, Gazi 884, Marmara 946, Dokuz Eylül 998. Sırada olmak üzere 7 üniversitemiz yer almaktadır.  2019-2020  yılı sıralamasında ilk 500’e giren

Tıp Fakültesi olan üniversitemiz yoktur.

URAP 2017-2018 World Ranking sıralamasında 11 tıp fakültesi içeren 10 üniversitemiz  ilk 1000'de iken 2018-2019  yılı sıralamasında İlk 1000'de  Hacettepe 527,

İstanbul Üniversitesi 579,  Ankara 687, Ege 746, Gazi 776, Marmara 946, Erciyes 948 ve Dokuz Eylül 962. Sırada yer almaktadır.  2018-2019 URAP World Ranking'te

8 üniversite, İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp dahil edildiğinde 9 tıp fakültesi URAP ilk 1000 sıralamasındadır. Diğer tıp fakültelerimizin tamamı sıralamada ilk 1000

dışındadır.  2017-2020 arasında URAP ilk 1000 de olan hem üniversitesayımız azalmış hem de sıralamaları düşmüştür.

 

University

URAP 2019-2020 World Ranking

URAP 2018-2019 World Ranking

URAP 2017-2018 World Ranking

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

Shanghai Ranking's 2019 - Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018-2019

Shangai ARWU 2019

Shangai ARWU 2018

US News Best Global Universities 2020

 US News Best Global Universities 2019

CWTS Leiden Ranking 2019

CWTS Leiden Ranking 2018

Hacettepe University

534

527

543

286

299

301-400

301-400

176

185

701-800

501-600

532

531

451

447

Istanbul University

582

579

540

316

301

401-500

401-500

239

242

401-500

401-500

706

663

335

317

Ankara University

787

687

652

497

495

--

--

359

352

801-900

801-900

624

597

651

656

Ege University

842

746

653

558

556

--

--

455

441

901-1000

801-900

914

778

559

526

Gazi University

884

776

669

665

626

--

--

557

531

801-900

801-900

963

858

580

562

Marmara University

-

946

943

607

618

--

--

476

450

 

901-1000

875

910

852

858

Erciyes University

-

948

878

742

689

--

--

693

--

701-800

601-700

1233

1113

742

700

Dokuz Eylul University

998

962

921

640

655

--

--

488

504

701-800

601-700

1096

1022

713

728

 

Ülkemiz üniversitelerinin dünya genel sıralamalarındaki yerleri aşağıdadır ve

YÖK'ün ilk 1000 üniversiteye otomatik denklik kuralı uygulansaydı üniversitelerimiz

nasıl etkilenirdi?

17 Tıp Fakültemiz dışındakilerin tamamının denklik sınavına girmesi gerekirdi.

University

URAP 2018-2019 World Ranking

Shangai ARWU 2019

 THE

CWTS Leiden Ranking 2019

2019 YÖK'ün ilk 1000' kuralına göre

Hacettepe University

527

701-800

501-600

451

 

Istanbul University

579

401-500

801-1000

335

 

Ankara University

687

801-900

 

651

 

Ege University

746

901-1000

 

559

 

Marmara University

946

 

 

852

 

Dokuz Eylul University

962

701-800

 

713

 

Gazi University

776

801-900

 

580

 

Erciyes University

948

701-800

801-1000

742

 

Ataturk University

1016

 

 

743

 

Akdeniz University

1203

701-800

 

916

 

Bezmialem University

1730

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Selcuk University

1084

 

 

910

 

Ondokuz Mayis University

1336

 

--

931

 

Baskent University

1817

 

--

 

Denklik Sınavı Girecek *

Koc University

1088

 

401-500

 

 

Uludag University

1226

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Dicle University

1662

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Karadeniz Teknik University

1135

 

 

819

 

Eskisehir Osmangazi University

1364

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Cukurova University

1047

 

 

941

 

Izmir Katip Celebi University

1952

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Istanbul Medeniyet University

1840

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Gaziantep University

1195

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Inonu University

1676

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Kocaeli University

1413

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Pamukkale University

1463

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Yildirim Beyazit University

2013

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Firat University

1194

901-1000

 

 

 

Suleyman Demirel University

1236

 

 

899

 

Mersin University

1388

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Sakarya University

1432

 

 

915

 

Gaziosmanpasa University

1452

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Celal Bayar University

1468

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

TOBB Ekonomi ve Teknoloji University

1554

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Ozyegin University

1561

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Canakkale Onsekiz Mart University

1597

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Cumhuriyet University

1632

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Yuzuncu Yil University

1653

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Erzincan University

1663

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Adiyaman University

1670

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Dumlupinar University

1689

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Necmettin Erbakan University

1731

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Kahramanmaras Sutcu Imam University

1732

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Abant Izzet Baysal University

1773

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Kafkas University

1793

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Bahcesehir University

1811

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Adnan Menderes University

1853

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Yeditepe University

1859

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Mugla Sitki Kocman University

1860

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Bulent Ecevit University

1890

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Mustafa Kemal University

1894

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Duzce University

1926

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Atilim University

1939

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Recep Tayyip Erdogan University

1964

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Afyon Kocatepe University

2012

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Balikesir University

2020

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Kirikkale University

2050

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Omer Halis Demir University

2059

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Harran University

2073

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Karabuk University

2078

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

2092

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Aksaray University

2093

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Namik Kemal University

2096

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Trakya University

2116

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Acibadem University

2124

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Bozok University

2159

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Istanbul Bilgi University

2170

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Hitit University

2274

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi

2299

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Giresun University

2309

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Ahi Evran University

2407

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

 

--

 

Denklik Sınavı Girecek *

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

 

--

 

Denklik Sınavı Girecek *

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

 

--

 

Denklik Sınavı Girecek *

Dogu Akdeniz University

URAP 2500 Dışı

 

--

 

Denklik Sınavı Girecek *

 

A-5  URAP 2017-2018 ve URAP 2018-2019 Tıp Fakülteleri "Medical and Health"  ilk 1000’de ülkemiz tıp fakültelerinin durumu:  

2016-2017 URAP'ın dünyadaki" ilk 1000 tıp fakültesi "Medical and Health"  "sıralamasına göre ülkemizden dünyada ilk 1000

içindeki sıralarıyla sıralamaya giren 35 fakülte varken eksilmeler olmuş ve URAP 2017-2018 Tıp Fakülteleri "Medical and Health"  ilk 1000' sıralamasında  27 tıp

fakültemiz yer almıştır. URAP 2018-2019 Tıp Fakülteleri "Medical and Health"  ilk 1000' sıralamasında  22 tıp fakültemiz yer alabilmiştir. Yani iki yılda 13 tıp

fakültemiz URAP Tıp Fakülteleri "Medical and Health"  ilk 1000 listesinden çıkmıştır ve Hacettepe, Marmara, Dokuz Eylül ve Koç Tıp Fakültesi dışındaki 18 tıp

fakültemizin sıralaması da geriye gitmiştir.

 

University

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

URAP 2019-2020 World Ranking

URAP 2018-2019 World Ranking

Shanghai Ranking's 2019 - Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018 2019

Shangai ARWU 2019

Shangai ARWU 2018

US News Best Global Universities 2020

 US News Best Global Universities 2019

CWTS Leiden Ranking 2019

CWTS Leiden Ranking 2018

Hacettepe University

286

299

534

527

301-400

301-400

176

185

701-800

501-600

532

531

451

447

Istanbul University

316

301

582

579

401-500

401-500

239

242

401-500

401-500

706

663

335

317

Ankara University

497

495

787

687

--

--

359

352

801-900

801-900

624

597

651

656

Ege University

558

556

842

746

--

--

455

441

901-1000

801-900

914

778

559

526

Marmara University

607

618

1070

946

--

--

476

450

476

901-1000

875

910

852

858

Dokuz Eylul University

640

655

998

962

--

--

488

504

701-800

601-700

1096

1022

713

728

Gazi University

665

626

884

776

--

--

557

531

801-900

801-900

963

858

580

562

Erciyes University

742

689

1028

948

--

--

693

--

701-800

601-700

1233

1113

742

700

Ataturk University

749

718

1036

1016

 

--

 

--

 

--

1168

1075

743

742

Akdeniz University

767

724

1246

1203

 

--

641

574

701-800

--

1223

1100

916

900

Bezmialem University

824

773

1895

1730

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

Selcuk University

830

789

1146

1084

 

--

 

--

 

--

1303

1173

910

840

Ondokuz Mayis University

841

803

1445

1336

 

--

 

--

 

--

1489

--

931

916

Baskent University

853

807

1936

1817

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

Koc University

888

941

1040

1088

 

--

541

568

 

--

747

703

 

--

Uludag University

891

877

1252

1226

 

--

 

--

 

--

1417

1208

 

--

Dicle University

894

804

1822

1662

 

--

   

 

--

   

 

--

Karadeniz Teknik University

897

892

1153

1135

 

--

 

--

 

--

1223

1100

819

808

Eskisehir Osmangazi University

929

910

1430

1364

 

--

 

--

 

--

1394

--

 

--

Cukurova University

939

900

1303

1047

 

--

 

--

 

--

815

826

941

--

Izmir Katip Celebi University

974

969

2007

1952

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

Istanbul Medeniyet University

981

951

1876

1840

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

 

 

A-6  SAĞLIK ALANINDA DÜNYA SIRALAMALARI:

Shangai ARWU "Clinical Medicine" 2018 ve 2019 yılındaki dünyadaki ilk 500 tıp fakültesi, 2017-2018 ve

2018-2019 URAP "Medical and Health Sciences" Rank 1000 ve US News Best Clinical Medicine 2018-2020

dünyadaki ilk 600 Tıp Fakültesi 'de yer alma açısından tıp fakültelerin değerlendirmesi ve YÖK denklik durumu

Ülke

University

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

Shanghai Ranking's 2019 - Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018- 2019

URAP 2019-2020 World Ranking

URAP 2018-2019 World Ranking

Shangai ARWU 2019

Shangai ARWU 2018

US News Best Global Universities 2020

 US News Best Global Universities 2019

CWTS Leiden Ranking 2019

CWTS Leiden Ranking 2018

2019 YÖK'ün *  ilk 1000' kuralına göre

IRAN

Tehran University of Medical Sciences

179

183

201-300

301-400

243

267

413

417

401-500

501-600

674

713

294

316

 

SAUDI ARABIA

King Saud University

221

228

301-400

401-500

277

309

174

202

151-200

101-150

332

376

143

159

 

SERBIA

University of Belgrade

259

269

201-300

401-500

283

329

293

256

401-500

301-400

419

527

157

149

 

EGYPT

Cairo University

260

287

201-300

301-400

266

305

393

394

301-400

401-500

434

448

342

373

 

Macaristan

Semmelweis University of Budapest 

278

262

301-400

201-300

222

239

652

639

901-1000

601-700

682

663

817

777

 

TURKEY

Hacettepe University

286

299

301-400

301-400

176

185

534

527

701-800

501-600

532

531

451

447

 

SAUDI ARABIA

King Abdulaziz University

293

308

401-500

401-500

291

321

89

100

101-150

101-150

51

76

228

256

 

TURKEY

Istanbul University

316

301

401-500

401-500

239

242

582

579

401-500

401-500

706

663

335

317

 

MALAYSIA

Universiti Malaya

321

302

401-500

401-500

283

290

245

236

301-400

301-400

232

266

112

110

 

SLOVENIA

University of Ljubljana

341

338

401-500

401-500

348

344

353

337

501-600

401-500

369

384

338

323

 

CROATIA

University of Zagreb

375

377

355

401-500

 

357

424

444

401-500

501-600

575

560

422

417

 

LEBANON

American University of Beirut

380

396

201-300

201-300

256

288

735

769

601-700

601-700

541

601

779

785

 

POLAND

Uniwersytet Medyczny w Lodzi

383

375

401-500

301-400

496

507

969

923

--

--

1203

1107

715

714

 

EGYPT

Mansoura University

386

414

101-150

401-500

299

363

611

682

801-900

801-900

663

698

682

685

 

USA

New York Medical College 

429

418

301-400

51-75

318

334

1119

1056

 

  803

759

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

POLAND

Medical University of Silesia

430

429

401-500

401-500

530

562

1050

1031

901-1000

801-900

1399

--

810

762

 

TURKEY

Ankara University

497

495

--

--

359

352

787

687

801-900

801-900

624

597

651

656

 

ESTONIA

University of Tartu

503

498

201-300

301-400

269

364

480

458

301-400

301-400

322

322

614

595

 

ROMANIA

Carol Davila University of Medicine & Pharmacy

524

545

201-300

401-500

314

374

1027

1062

 

--

1053

1060

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

ETHIOPIA

Addis Ababa University

527

530

101-150

301-400

248

321

880

887

 

--

618

729

 

--

 

NIGERIA

University of Ibadan

539

676

101-150

401-500

299

243

1067

1142

901-1000

--

733

847

 

--

 

TURKEY

Ege University

558

556

--

--

455

441

787

746

901-1000

801-900

914

778

559

526

 

JORDAN

Jordan University of Science & Technology

600

605

151-200

201-300

176

257

362

968

 

--

688

799

 

--

 

TURKEY

Marmara University

607

618

--

--

476

450

1070

946

 

901-1000

875

910

852

858

 

ETHIOPIA

University of Gondar

612

667

151-200

301-400

339

405

1334

1337

 

--

 

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

TURKEY

Dokuz Eylul University

640

655

--

--

488

504

998

962

701-800

601-700

1096

1022

713

728

 

MALAWI

University of Malawi

643

654

401-500

301-400

602

548

1377

1309

 

--

995

--

 

--

Denklik Sınavı Girecek *

TURKEY

Gazi University

665

626

--

--

557

531

884

776

801-900

801-900

963

858

580

562

 

LITHUANIA

Lithuanian University of Health Sciences

672

691

401-500

401-500

571

504

1468

1416

 

--

1335

--

 

--

Denklik Sınavı Girecek *

BULGARIA

Medical University Sofia

702

778

--

401-500

510

493

1174

1071

 

--

1086

1035

 

--

Denklik Sınavı Girecek *

KENYA

University of Nairobi

717

732

301-400

301-400

504

579

1294

1317

 

--

867

--

 

--

Denklik Sınavı Girecek *

TURKEY

Erciyes University

742

689

--

--

693

--

1028

948

701-800

601-700

1233

1113

742

700

 

TURKEY

Ataturk University

749

718

 

--

 

--

1036

1016

 

--

1168

1075

743

742

 

TURKEY

Akdeniz University

767

724

 

--

641

574

1246

1203

701-800

--

1223

1100

916

900

 

TURKEY

Bezmialem University

824

773

 

--

 

--

1895

1730

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Selcuk University

830

789

 

--

 

--

1146

1084

 

--

1303

1173

910

840

 

TURKEY

Ondokuz Mayis University

841

803

 

--

 

--

1445

1336

 

--

1489

--

931

916

 

TURKEY

Baskent University

853

807

 

--

 

--

1936

1817

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Koc University

888

941

 

--

541

568

1040

1088

 

--

747

703

 

--

 

TURKEY

Uludag University

891

877

 

--

 

--

1252

1226

 

--

1417

1208

 

--

 

TURKEY

Dicle University

894

804

 

--

    1822

1662

 

--

   

 

--

 

TURKEY

Karadeniz Teknik University

897

892

 

--

 

--

1153

1135

 

--

1223

1100

819

808

 

TURKEY

Eskisehir Osmangazi University

929

910

 

--

 

--

1430

1364

 

--

1394

--

 

--

 

TURKEY

Cukurova University

939

900

 

--

 

--

1303

1047

 

--

815

826

941

--

 

TURKEY

Izmir Katip Celebi University

974

969

 

--

 

--

2007

1952

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Istanbul Medeniyet University

981

951

 

--

 

--

1876

1840

 

--

 

--

 

--

 

POLAND

Medical University of Warsaw

987

--

 

401-500

423

440

834

816

 

701-800

1033

1001

645

443

 

TURKEY

Gaziantep University

 

936

 

--

 

--

1586

1195

 

--

864

890

 

--

 

TURKEY

Inonu University

 

957

 

--

    1734

1676

 

--

   

 

--

 

TURKEY

Kocaeli University

 

987

 

--

 

--

1511

1413

 

--

1473

--

 

--

 

TURKEY

Pamukkale University

 

993

 

--

 

--

1523

1463

 

--

1424

1249

 

--

 

TURKEY

Yildirim Beyazit University

 

998

 

--

 

--

2113

2013

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Firat University

 

--

 

--

 

--

1168

1194

901-1000

--

1228

1140

 

--

 

TURKEY

Suleyman Demirel University

 

--

 

--

 

--

1495

1236

 

--

1314

1084

899

924

 

TURKEY

Mersin University

 

--

 

--

 

--

1807

1388

 

--

827

863

 

--

 

TURKEY

Sakarya University

 

--

 

--

 

--

1494

1432

 

--

1478

--

915

926

 

TURKEY

Gaziosmanpasa University

 

--

 

--

 

--

1952

1452

 

--

1006

910

 

--

 

TURKEY

Celal Bayar University

 

--

 

--

 

--

1496

1468

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

TOBB Ekonomi ve Teknoloji University

 

--

 

--

 

--

2287

1554

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Ozyegin University

 

--

 

--

 

--

1966

1561

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Canakkale Onsekiz Mart University

 

--

 

--

 

--

1703

1597

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Cumhuriyet University

 

--

 

--

 

--

1782

1632

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Yuzuncu Yil University

 

--

 

--

 

--

1660

1653

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Erzincan University

 

--

 

--

 

--

2469

1663

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Adiyaman University

 

--

 

--

 

--

2361

1670

 

--

976

--

 

--

 

TURKEY

Dumlupinar University

 

--

 

--

 

--

1956

1689

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Necmettin Erbakan University

 

--

 

--

 

--

1988

1731

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Kahramanmaras Sutcu Imam University

 

--

 

--

 

--

2302

1732

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Abant Izzet Baysal University

 

--

 

--

 

--

1845

1773

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Kafkas University

 

--

 

--

 

--

--

1793

 

--

987

--

 

--

 

TURKEY

Bahcesehir University

 

--

 

--

 

--

2186

1811

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Adnan Menderes University

 

--

 

--

 

--

1934

1853

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Yeditepe University

 

--

 

--

 

--

2030

1859

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Mugla Sitki Kocman University

 

--

 

--

 

--

1911

1860

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Bulent Ecevit University

 

--

 

--

 

--

2027

1890

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Mustafa Kemal University

 

--

 

--

 

--

2126

1894

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Duzce University

 

--

 

--

 

--

1996

1926

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Atilim University

 

--

 

--

 

--

1999

1939

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Recep Tayyip Erdogan University

 

--

 

--

 

--

2113

1964

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Afyon Kocatepe University

 

--

 

--

 

--

2242

2012

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Balikesir University

 

--

 

--

 

--

2141

2020

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Kirikkale University

 

--

 

--

 

--

2142

2050

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Omer Halis Demir University

 

--

 

--

 

--

2121

2059

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Harran University

 

--

 

--

 

--

2289

2073

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Karabuk University

 

--

 

--

 

--

2277

2078

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Sinop University

 

--

 

--

 

--

2165

2079

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

--

 

--

 

--

2104

2092

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Aksaray University

 

--

 

--

 

--

2144

2093

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Namik Kemal University

 

--

 

--

 

--

2178

2096

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Trakya University

 

--

 

--

 

--

2290

2116

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Acibadem University

 

--

 

--

 

--

2199

2124

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Bozok University

 

--

 

--

 

--

2215

2159

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Istanbul Bilgi University

 

--

 

--

 

--

2482

2170

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Hitit University

 

--

 

--

 

--

2291

2274

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

--

 

--

 

--

1728

2299

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Giresun University

 

--

 

--

 

--

2453

2309

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Ahi Evran University

 

--

 

--

 

--

--

2407

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Izmir Ekonomi Universitesi

 

--

 

--

 

--

--

2482

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

--

 

--

 

--

--

URAP 2500 Dışı

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

--

 

--

 

--

--

URAP 2500 Dışı

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

--

 

--

 

--

--

URAP 2500 Dışı

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

--

 

--

 

--

--

URAP 2500 Dışı

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

--

 

--

 

--

 

URAP 2500 Dışı

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

--

 

--

 

--

 

URAP 2500 Dışı

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Dogu Akdeniz University

 

--

 

--

 

--

 

URAP 2500 Dışı

 

--

 

--

 

--

 

 

Shangai ARWU 2018 ve 2019 Clinical Medicine dünyadaki en iyi ilk 500 tıp fakültesi sıralamasında ülkemizden sadece Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi vardır.

Tabloda denkliğe girmesi gerek yazılan 7 üniversitenin değerlendirmesi yapıldığında YÖK kuralına göre denk olmamasına rağmen bu tıp fakültelerinin

Shangai ARWU'ya göre ve URAP Medicine alan sıralamasına göre oldukça başarılı olduğu görülmektedirler : URAP Medicine ilk 1000'e göre 545-778. sıralar

arası, URAP World Rankinge göre ise 1062-1416. sıralar arasıdır. Kanaatimizce denklikleri otomatikmen kabul edilmelidir. 

 

A-7  Shangai ARWU 2019 "Clinical Medicine" dünyadaki ilk 500 tıp fakültesi, 

2018-2019 URAP Medical Rank 1000  ve US News Best Clinical Medicine

2018-2020 dünyadaki ilk 600 tıp Fakültesi 'de yer alma açısından tıp

fakültelerimizin değerlendirmesi 

University

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

Shanghai ARWU 2019 - Clinical Medicine

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018 -2019

Hacettepe University

286

301-400

176

185

Istanbul University

316

401-500

239

242

Ankara University

497

--

359

352

Ege University

558

--

455

441

Marmara University

607

--

476

450

Dokuz Eylul University

640

--

488

504

Gazi University

665

--

557

531

Erciyes University

742

--

693

--

Ataturk University

749

 

 

--

Akdeniz University

767

 

641

574

Bezmialem University

824

 

-

--

Selcuk University

830

 

-

--

Ondokuz Mayis University

841

 

 

--

Baskent University

853

 

 

--

Koc University

888

 

541

568

Uludag University

891

 

 

--

Dicle University

894

 

   

Karadeniz Teknik University

897

 

 

--

Eskisehir Osmangazi University

929

 

 

--

Cukurova University

939

 

 

--

Izmir Katip Celebi University

974

 

 

--

Istanbul Medeniyet University

981

 

 

--

A-8  Shangai ARWU 2019 "Clinical Medicine" dünyadaki ilk 500 tıp fakültesi2018-2019

URAP Medical Rank 1000 ve US News Best Clinical Medicine 2020 dünyadaki ilk 600

tıp Fakültesinin her üçünde de yer alan tıp fakültelerimiz

University

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

Shanghai ARWU 2019 - Clinical Medicine

US News Best Clinical Medicine 2020

Hacettepe University

286

301-400

176

Istanbul University

316

401-500

239

Shangai ARWU 2019 "Clinical Medicine" dünyadaki ilk 500 tıp fakültesi2018-2019 URAP "Medical and Health" Rank 1000 ve US News Best

Clinical Medicine 2020 dünyadaki ilk 600 tıp Fakültesinin her üçünde de yer alan iki tıp fakültemiz Hacettepe Tıp ve İstanbul Üniversitesi

bünyesindeki tıp fakülteleridir.

 

A-8  Shangai ARWU 2018 ve 2019 "Clinical Medicine" dünyadaki ilk 500 tıp

fakültesi2017-2018 ve 2018-2019 URAP Medical Rank 1000 ve US News

Best Clinical Medicine 2020 dünyadaki ilk 600 tıp Fakültesi sıralamasının her

üçünde de yer alan tıp fakültelerimiz ve bu kriterlerin her üçünde de yer alan bazı

dünya tıp fakültelerinin denklik açısından durumunun değerlendirilmesi

 

Ülke

University

Shanghai ARWU 2019 - Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018-2019

URAP 2019-2020 World Ranking

URAP 2018-2019 World Ranking

*2019 YÖK'ün ilk 1000 kuralına göre

ETHIOPIA

Addis Ababa University

101-150

301-400

527

530

248

321

880

887

 

NIGERIA

University of Ibadan

101-150

401-500

539

676

299

243

1067

1142

 

ETHIOPIA

University of Gondar

151-200

301-400

612

667

339

405

1334

1337

Denklik Sınavı Girecek *

ROMANIA

Carol Davila University of Medicine & Pharmacy

201-300

401-500

524

545

314

374

1027

1062

Denklik Sınavı Girecek *

TURKEY

Hacettepe University

301-400

301-400

286

299

176

185

534

527

 

USA

New York Medical College,

301-400

51-75

429

418

318

334

1119

1056

Denklik Sınavı Girecek *

KENYA

University of Nairobi

301-400

301-400

717

732

504

579

1294

1317

Denklik Sınavı Girecek *

TURKEY

Istanbul University

401-500

401-500

316

301

239

242

582

579

 

MALAWI

University of Malawi

401-500

301-400

643

654

602

548

1377

1309

Denklik Sınavı Girecek *

LITHUANIA

Lithuanian University of Health Sciences

401-500

401-500

672

691

571

504

1468

1416

Denklik Sınavı Girecek *

BULGARIA

Medical University Sofia

--

401-500

702

778

510

493

1174

1071

Denklik Sınavı Girecek *

TURKEY

Ankara University

--

--

497

495

359

352

787

687

 

TURKEY

Ege University

--

--

558

556

455

441

842

746

 

TURKEY

Marmara University

--

--

607

618

476

450

1070

946

 

TURKEY

Dokuz Eylul University

--

--

640

655

488

504

998

962

 

TURKEY

Gazi University

--

--

665

626

557

531

884

776

 

TURKEY

Erciyes University

--

--

742

689

693

--

1028

948

 

TURKEY

Ataturk University

 

--

749

718

 

--

1036

1016

 

TURKEY

Akdeniz University

 

--

767

724

641

574

1246

1203

 

TURKEY

Bezmialem University

 

--

824

773

 

--

1895

1730

 

TURKEY

Selcuk University

 

--

830

789

 

--

1146

1084

 

TURKEY

Ondokuz Mayis University

 

--

841

803

 

--

1445

1336

 

TURKEY

Baskent University

 

--

853

807

 

--

1936

1817

 

TURKEY

Koc University

 

--

888

941

541

568

1040

1088

 

TURKEY

Uludag University

 

--

891

877

 

--

1252

1226

 

TURKEY

Dicle University

 

--

894

804

    1822

1662

 

TURKEY

Karadeniz Teknik University

 

--

897

892

 

--

1153

1135

 

TURKEY

Eskisehir Osmangazi University

 

--

929

910

 

--

1430

1364

 

TURKEY

Cukurova University

 

--

939

900

 

--

1303

1047

 

TURKEY

Izmir Katip Celebi University

 

--

974

969

 

--

2007

1952

 

TURKEY

Istanbul Medeniyet University

 

--

981

951

 

--

1876

1840

 

POLAND

Medical University of Warsaw

 

401-500

987

--

423

440

834

816

 

TURKEY

Gaziantep University

 

--

 

936

 

--

1586

1195

 

TURKEY

Inonu University

 

--

 

957

    1734

1676

 

TURKEY

Kocaeli University

 

--

 

987

 

--

1511

1413

 

TURKEY

Pamukkale University

 

--

 

993

 

--

1523

1463

 

TURKEY

Yildirim Beyazit University

 

--

 

998

 

--

2133

2013

 

TURKEY

Firat University

 

--

 

--

 

--

1168

1194

 

TURKEY

Suleyman Demirel University

 

--

 

--

 

--

1495

1236

 

TURKEY

Mersin University

 

--

 

--

 

--

1807

1388

 

TURKEY

Sakarya University

 

--

 

--

 

--

1494

1432

 

TURKEY

Gaziosmanpasa University

 

--

 

--

 

--

1952

1452

 

TURKEY

Celal Bayar University

 

--

 

--

 

--

1496

1468

 

TURKEY

TOBB Ekonomi ve Teknoloji University

 

--

 

--

 

--

2287

1554

 

TURKEY

Ozyegin University

 

--

 

--

 

--

1966

1561

 

TURKEY

Canakkale Onsekiz Mart University

 

--

 

--

 

--

1703

1597

 

TURKEY

Cumhuriyet University

 

--

 

--

 

--

1782

1632

 

TURKEY

Yuzuncu Yil University

 

--

 

--

 

--

1660

1653

 

TURKEY

Erzincan University

 

--

 

--

 

--

2469

1663

 

TURKEY

Adiyaman University

 

--

 

--

 

--

2361

1670

 

TURKEY

Dumlupinar University

 

--

 

--

 

--

1956

1689

 

TURKEY

Necmettin Erbakan University

 

--

 

--

 

--

1988

1731

 

TURKEY

Kahramanmaras Sutcu Imam University

 

--

 

--

 

--

2302

1732

 

TURKEY

Abant Izzet Baysal University

 

--

 

--

 

--

1845

1773

 

TURKEY

Kafkas University

 

--

 

--

 

--

--

1793

 

TURKEY

Bahcesehir University

 

--

 

--

 

--

2186

1811

 

TURKEY

Adnan Menderes University

 

--

 

--

 

--

1934

1853

 

TURKEY

Yeditepe University

 

--

 

--

 

--

2030

1859

 

TURKEY

Mugla Sitki Kocman University

 

--

 

--

 

--

1911

1860

 

TURKEY

Bulent Ecevit University

 

--

 

--

 

--

2027

1890

 

TURKEY

Mustafa Kemal University

 

--

 

--

 

--

2126

1894

 

TURKEY

Duzce University

 

--

 

--

 

--

1996

1926

 

TURKEY

Atilim University

 

--

 

--

 

--

1999

1939

 

TURKEY

Recep Tayyip Erdogan University

 

--

 

--

 

--

2113

1964

 

Shangai ARWU "Clinical Medicine" dünyadaki ilk 500 tıp fakültesi2017-2018 URAP Medical Rank 1000, 2018-2019 URAP Medical Rank 1000  ve US News

Best  Clinical Medicine 2018-2019 ve  2020 dünyadaki ilk 600 tıp Fakültesinin her üçünde de yer alan iki tıp fakültemiz Hacettepe Tıp ve İstanbul üniversitesi 

bünyesindeki tıp fakülteleridir. Diğer tıp fakültelerimizden hiçbiri aynı anda üç "dünyanın en iyi tıp fakülteleri" sıralamasına girememekle birlikte üstteki 

tabloda görülen ve her üç dünyanın en iyi tıp fakülteleri sıralamasının üçündede yer alan fakülteler YÖK'ün giriş kısmında bahsedilen ilk 1000 kriterine göre 

denklik uygulamasına tabidir. 

Tekrar hatırlatmakta yarar var: 2016-2017 URAP'ın dünyadaki" ilk 1000 tıp fakültesi "Medical and Health"  "sıralamasına göre ülkemizden dünyada ilk 1000

içindeki sıralarıyla sıralamaya giren 35 fakülte varken eksilmeler olmuş ve URAP 2017-2018 Tıp Fakülteleri "Medical and Health"  ilk 1000' sıralamasında  27 tıp

fakültemiz yer almıştır. URAP 2018-2019 Tıp Fakülteleri "Medical and Health"  ilk 1000' sıralamasında  22 tıp fakültemiz yer alabilmiştir. Yani iki yılda 13 tıp 

fakültemiz URAP Tıp Fakülteleri "Medical and Health"  ilk 1000 listesinden çıkmıştır ve Hacettepe, Marmara, Doku Eylül ve Koç Tıp Fakültesi dışındaki 18 tıp 

fakültemizin sıralaması da geriye gitmiştir.

A-9 Aşağıdaki dünya ve en iyi tıp fakültesi başarı sırasındaki tıp

 Fakülteleri öğrencileri başarısı belirsiz olarak kabul edilmekte ve

5. sınıfta altta başarı sıraları sunulan tıp  fakültelerimize geçerse

 başarılı kabul edilip denklik sınavından muaf tutulmaktadırlar.

Ülke

University

Shanghai ARWU 2019 - Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018 2019

URAP 2019-2020 World Ranking

URAP 2018-2019 World Ranking

*2019 YÖK'ün ilk 1000 kuralına göre

ETHIOPIA

University of Gondar

151-200

301-400

612

667

339

405

1334

1337

Denklik Sınavı Girecek *

ROMANIA

Carol Davila University of Medicine & Pharmacy

201-300

401-500

524

545

314

374

1027

1062

Denklik Sınavı Girecek *

USA

New York Medical College,

301-400

51-75

429

418

318

334

1119

1056

Denklik Sınavı Girecek *

KENYA

University of Nairobi

301-400

301-400

717

732

504

579

1294

1317

Denklik Sınavı Girecek *

MALAWI

University of Malawi

401-500

301-400

643

654

602

548

1377

1309

Denklik Sınavı Girecek *

LITHUANIA

Lithuanian University of Health Sciences

401-500

401-500

672

691

571

504

1468

1416

Denklik Sınavı Girecek *

BULGARIA

Medical University Sofia

--

401-500

702

778

510

493

1174

1071

Denklik Sınavı Girecek *

 

5. sınıfta altta başarı sıraları sunulan devlet üniversitesi tıp fakültelerimize ve

yıllık 100.000 TL karşılığı özel tıp fakültelerimize  geçerse seviyeleri yükseliyor ve

denklik sınavından muaf olmaktadırlar. Bu arada URAP 2018-2019 ve 2019-2020

değişimlerine lütfen dikkat ediniz.:

 

Ülke

University

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

Shanghai ARWU 2019 - Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

US News Best Clinical Medicine 2020

URAP 2019-2020 World Ranking

URAP 2018-2019 World Ranking

Shangai ARWU 2019

Shangai ARWU 2018

 US News Best Global Universities 2020

CWTS Leiden Ranking 2019

CWTS Leiden Ranking 2018

TURKEY

Celal Bayar University

 

--

 

--

--

1496

1468

 

--

--

 

--

TURKEY

TOBB Ekonomi ve Teknoloji University

 

--

 

--

--

2287

1554

 

--

--

 

--

TURKEY

Ozyegin University

 

--

 

--

--

1966

1561

 

--

--

 

--

TURKEY

Canakkale Onsekiz Mart University

 

--

 

--

--

1703

1597

 

--

--

 

--

TURKEY

Cumhuriyet University

 

--

 

--

--

1782

1632

 

--

--

 

--

TURKEY

Yuzuncu Yil University

 

--

 

--

--

1660

1653

 

--

--

 

--

TURKEY

Erzincan University

 

--

 

--

--

2469

1663

 

--

--

 

--

TURKEY

Adiyaman University

 

--

 

--

--

2361

1670

 

--

976

 

--

TURKEY

Dumlupinar University

 

--

 

--

--

1956

1689

 

--

--

 

--

TURKEY

Necmettin Erbakan University

 

--

 

--

--

1988

1731

 

--

--

 

--

TURKEY

Kahramanmaras Sutcu Imam University

 

--

 

--

--

20302

1732

 

--

--

 

--

TURKEY

Abant Izzet Baysal University

 

--

 

--

--

1845

1773

 

--

--

 

--

TURKEY

Kafkas University

 

--

 

--

--

--

1793

 

--

987

 

--

TURKEY

Bahcesehir University

 

--

 

--

--

2186

1811

 

--

--

 

--

TURKEY

Adnan Menderes University

 

--

 

--

--

1934

1853

 

--

--

 

--

TURKEY

Yeditepe University

 

--

 

--

--

2030

1859

 

--

--

 

--

TURKEY

Mugla Sitki Kocman University

 

--

 

--

--

1911

1860

 

--

--

 

--

TURKEY

Bulent Ecevit University

 

--

 

--

--

2027

1890

 

--

--

 

--

TURKEY

Mustafa Kemal University

 

--

 

--

--

2126

1894

 

--

--

 

--

TURKEY

Duzce University

 

--

 

--

--

1996

1926

 

--

--

 

--

TURKEY

Atilim University

 

--

 

--

--

1999

1939

 

--

--

 

--

TURKEY

Recep Tayyip Erdogan University

 

--

 

--

--

2113

1964

 

--

--

 

--

TURKEY

Afyon Kocatepe University

 

--

 

--

--

2242

2012

 

--

--

 

--

TURKEY

Balikesir University

 

--

 

--

--

2141

2020

 

--

--

 

--

TURKEY

Kirikkale University

 

--

 

--

--

2142

2050

 

--

--

 

--

TURKEY

Omer Halis Demir University

 

--

 

--

--

2121

2059

 

--

--

 

--

TURKEY

Harran University

 

--

 

--

--

2289

2073

 

--

--

 

--

TURKEY

Karabuk University

 

--

 

--

--

2277

2078

 

--

--

 

--

TURKEY

Sinop University

 

--

 

--

--

2165

2079

 

--

--

 

--

TURKEY

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

--

 

--

--

2104

2092

 

--

--

 

--

TURKEY

Aksaray University

 

--

 

--

--

2144

2093

 

--

--

 

--

TURKEY

Namik Kemal University

 

--

 

--

--

2178

2096

 

--

--

 

--

TURKEY

Trakya University

 

--

 

--

--

2290

2116

 

--

--

 

--

TURKEY

Acibadem University

 

--

 

--

--

2199

2124

 

--

--

 

--

TURKEY

Bozok University

 

--

 

--

--

2215

2159

 

--

--

 

--

TURKEY

Istanbul Bilgi University

 

--

 

--

--

2482

2170

 

--

--

 

--

TURKEY

Hitit University

 

--

 

--

--

2291

2274

 

--

--

 

--

TURKEY

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

--

 

--

--

1728

2299

 

--

--

 

--

TURKEY

Giresun University

 

--

 

--

--

2453

2309

 

--

--

 

--

TURKEY

Ahi Evran University

 

--

 

--

--

--

2407

 

--

--

 

--

TURKEY

Izmir Ekonomi Universitesi

 

--

 

--

--

--

2482

 

--

--

 

--

TURKEY

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

--

 

--

--

--

URAP 2500 Dışı

 

--

--

 

--

TURKEY

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

--

 

--

--

--

URAP 2500 Dışı

 

--

--

 

--

TURKEY

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

--

 

--

--

--

URAP 2500 Dışı

 

--

--

 

--

TURKEY

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

--

 

--

--

--

URAP 2500 Dışı

 

--

--

 

--

TURKEY

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

--

 

--

--

--

URAP 2500 Dışı

 

--

--

 

--

TURKEY

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

--

 

--

--

--

URAP 2500 Dışı

 

--

--

 

--

TURKEY

Dogu Akdeniz University

 

--

 

--

--

--

URAP 2500 Dışı

 

--

--

 

--

 

5. sınıfta üstte başarı sıraları sunulan tıp fakültelerimize geçerse

denklikleri eşit sayılmaktadır demiştik 100.000 TL yıllık vererek bu

başarıya (!) ayrılan örnek kontenjanlar:

   

Y.İÇİ 

Y.DIŞI

Y.İÇİ 

Y.DIŞI

Y.İÇİ 

Y.DIŞI

Y.İÇİ 

Y.DIŞI

toplam

toplam 

 

ÜNİVERSİTE

PROGRAM

2.Sınıf

 2.Sınıf

3.Sınıf)

3.Sınıf

4.Sınıf

4.Sınıf

5.Sınıf

5.Sınıf

 yurtiçi

yurt dışı

toplam

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

TIP  

32

16

32

16

32

16

32

16

128

64

192

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

TIP  

24

12

24

12

24

12

24

12

96

48

144

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

TIP  

24

12

24

12

24

12

24

12

96

48

144

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

TIP  (İNGİLİZCE) 

24

12

24

12

24

12

 - 

 - 

72

36

108

OKAN ÜNİVERSİTESİ

TIP  (İNGİLİZCE) 

24

12

24

12

24

12

 - 

 

72

36

108

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

TIP  

16

8

16

8

16

8

16

8

64

32

96

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ

TIP  (İNGİLİZCE) 

16

8

16

8

16

8

16

8

64

32

96

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

TIP  (İNGİLİZCE) 

16

8

16

8

16

8

16

8

64

32

96

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

TIP  (İNGİLİZCE) 

16

8

16

8

16

8

16

8

64

32

96

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

TIP 

12

6

12

6

12

6

12

6

48

24

72

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ

TIP  

24

12

24

12

 - 

 - 

 - 

 - 

48

24

72

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

TIP  

24

12

24

12

 - 

 - 

 - 

 - 

48

24

72

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

TIP  

24

12

24

12

 - 

 - 

 - 

 - 

48

24

72

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

TIP  

10

5

10

5

10

5

10

5

40

20

60

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

TIP  (İNGİLİZCE) 

10

5

10

5

10

5

10

5

40

20

60

Bu üniversitelerin YÖK ilk 1000 kriteri sıralamalarındaki yerlerine dikkat çekmekteyiz.

 

A-11 Daha geniş başka bir örnek: YÖK ilk 1000 kuralına uymayan

aşağıdaki dünya ve en iyi tıp fakültesi başarı sırası verilen tıp

fakülteleri öğrencileri altta başarı sıraları sunulan dünyada geçerli

sıralamalara giremeyen tıp fakültelerimize 5. sınıfta bile

geçerse denklikleri verilmektedir.

 

Ülke

University

URAP 2019-2020 World Ranking

URAP 2018-2019 World Ranking

Shangai ARWU 2019

CWTS Leiden Ranking 2019

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

Shangai ARWU 2019 Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018- 2019

 US News Best Global Universities 2020

 US News Best Global Universities 2019

*  ilk 1000' kuralına her yere uygulansaydı

OMAN

Sultan Qaboos University

1031

1050

 

--

938

914

 

--

 

--

904

934

Denklik Sınavı Girecek *

AMERİKA

New York Medical College

1119

1056

 

--

429

418

301-400

51-75

318

334

803

759

Denklik Sınavına Girecek

ROMANYA

Carol Davila University of Medicine & Pharmacy

1027

1062

 

--

524

545

201-300

401-500

314

374

1053

1060

Denklik Sınavına Girecek

BULGARİSTAN 

Medical University Sofia

1174

1071

 

--

702

778

 

401-500

510

493

1086

1035

Denklik Sınavı Girecek *

KUWAIT

Kuwait University

1097

1075

 

--

780

767

 

--

740

--

1082

992

Denklik Sınavı Girecek *

CAMEROON

University of Yaounde I

1059

1097

 

--

723

771

 

--

508

--

976

995

Denklik Sınavı Girecek *

EGYPT

Al Azhar University

1052

1105

 

--

787

799

 

--

 

--

1082

985

Denklik Sınavı Girecek *

MALAYSIA

Universiti Teknologi MARA

1109

1109

 

--

875

891

 

--

659

--

948

1017

Denklik Sınavı Girecek *

EGYPT

Tanta University

1006

1123

 

--

913

934

 

--

 

--

1050

1060

Denklik Sınavı Girecek *

NIGERIA

University of Ibadan

1067

1142

 

--

539

676

101-150

401-500

299

243

733

847

Denklik Sınavı Girecek *

JORDAN

University of Jordan

1106

1167

 

--

878

889

 

--

701

--

998

1028

Denklik Sınavı Girecek *

ROMANIA

Iuliu Hatieganu University of Medicine & Pharmacy

1239

1218

 

--

591

638

401-500

--

546

548

1139

1117

Denklik Sınavı Girecek *

İRAN 

Şiraz TIP BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1210

1251

 

--

594

607

 

--

695

--

1323

--

Denklik Sınavına Girecek

BEYAZ RUSYA 

BELARUS DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1570

1266

 

--

 

--

 

--

 

--

 

697

Denklik Sınavına Girecek

CROATIA

University of Rijeka

1393

1275

 

--

850

830

 

--

 

--

1121

1066

Denklik Sınavı Girecek *

ROMANYA 

Grigore T Popa University of Medicine & Pharmacy

1314

1282

 

--

675

658

 

--

510

488

1329

1173

Denklik Sınavına Girecek

MALAWI

University of Malawi

1377

1309

 

--

643

654

401-500

301-400

602

548

995

--

Denklik Sınavı Girecek *

POLAND

Medical University of Lublin

1365

1314

 

--

598

601

 

--

645

--

1414

--

Denklik Sınavı Girecek *

KENYA

University of Nairobi

1294

1317

 

--

717

732

301-400

301-400

504

579

867

--

Denklik Sınavı Girecek *

ETHIOPIA

University of Gondar

1334

1337

 

--

612

667

151-200

301-400

339

405

-

--

Denklik Sınavı Girecek *

PAKISTAN

University of Karachi

1416

1404

 

--

948

919

 

--

 

--

1346

--

Denklik Sınavı Girecek *

LITHUANIA

Lithuanian University of Health Sciences

1468

1416

 

--

672

691

401-500

401-500

571

504

1335

--

Denklik Sınavı Girecek *

EGYPT

Minia University

1355

1444

 

--

943

923

 

--

 

--

1259

--

Denklik Sınavı Girecek *

SAUDI ARABIA

King Saud Bin Abdulaziz University for Health Sciences

1454

1605

 

--

730

774

301-400

--

682

--

 

--

Denklik Sınavı Girecek *

IRAN

Kermanshah University of Medical Sciences

1514

1681

 

--

797

873

401-500

--

557

--

 

--

Denklik Sınavı Girecek *

UKRAYNA 

KHARKİV V.N.KARAZİNA ULUSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1771

1703

 

--

 

--

 

--

 

--

 

--

Denklik Sınavına Girecek

 

Bu üniversiteler örnek olarak üstte başarı sırasını ve yıllara göre sıralama değişimini sunduğumuz ülkemizdeki tıp fakültelerimize 5. sınıfta geçse seviye tespit

sınavından muaf olmaktadırlar:


A 12  Sunduğumuz "world ranking"  dünya sıralamasına girmeyen dünya tıp fakülteleri ve üniversiteler:

Azerbaycan

Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

Azerbaycan

Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

Azerbaycan

Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

BULGARIA

Sofia University St Kliment Ohridski / Софийски университет Св Климент Охридски

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

BULGARIA

Medical University Prof Dr Paraskev Stoyanov Varna / Медицински университет Проф д р Параскев Стоянов Варна

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

BULGARIA

Trakia University Stara Zagora / Тракийски Университет

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

BULGARIA

Medical University Pleven / Медицински университет Плевен

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

BULGARIA

Medical University Plovdiv / Медицински университет Пловдив

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

BULGARIA

Military Medical Academy Sofia / Военномедицинска академия

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

GEORGIA

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

435

Denklik Sınavı Girecek *

GEORGIA

Tbilisi State Medical University

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

GEORGIA

David Tvildiani Medical University (AIETI Medical School)

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

IRAN

Mazandaran University Medical Sciences

URAP 2500 Dışı

--

--

746

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

IRAN

Baqiyatallah University of Medical Sciences (BMSU)

URAP 2500 Dışı

--

--

887

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

Kazakistan

Ahmet Yesavi Üniversitesi International Kazakh Turkish University / Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

????

Makedonya

“Goce Delcev” University

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

MOLDOVA

Nicolae Testemiţanu State University of Medicine and Pharmacy / Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

RUSSIA

Nizhniy Novgorod State Medical Academy / Нижегородской государственной медицинской академии

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

RUSSIA

Moscow State University of Medicine and Dentistry / Московский государственный медико-стоматологический университет

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

RUSSIA

Kazan State Medical University / Казанский государственный медицинский университет

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

bizdeki aynı konumdaki aşağıdaki üniversitelerin tıp fakültelerine fakülteye başvuru ve fakültenin kabulü ile 5. sınıfta geçerlerse denklikleri kabul edilmektedir.

Turkey

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

Turkey

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

Turkey

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

Turkey

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

Turkey

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

Turkey

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

 

başka bir tabirle aşağıdaki üniversiteler 

Ülke

University

Shanghai ARWU 2019 - Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

S News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018-2019

URAP 2019-2020 World Ranking

URAP 2018-2019 World Ranking

*2019 YÖK'ün ilk 1000 kuralına göre

ETHIOPIA

University of Gondar

151-200

301-400

612

667

339

405

1334

1337

Denklik Sınavı Girecek *

ROMANIA

Carol Davila University of Medicine & Pharmacy

201-300

401-500

524

545

314

374

1027

1062

Denklik Sınavı Girecek *

USA

New York Medical College,

301-400

51-75

429

418

318

334

1119

1056

Denklik Sınavı Girecek *

KENYA

University of Nairobi

301-400

301-400

717

732

504

579

1294

1317

Denklik Sınavı Girecek *

MALAWI

University of Malawi

401-500

301-400

643

654

602

548

1377

1309

Denklik Sınavı Girecek *

LITHUANIA

Lithuanian University of Health Sciences

401-500

401-500

672

691

571

504

1418

1416

Denklik Sınavı Girecek *

BULGARIA

Medical University Sofia

--

401-500

702

778

510

493

1174

1071

Denklik Sınavı Girecek *

 aşağıdaki üniversitelerin tıp fakültelerine başvuru ve fakültenin kabulü ile 5. sınıfta geçerlerse denklikleri kabul edilmektedir.

Turkey

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

Turkey

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

Turkey

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

Turkey

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

Turkey

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

Turkey

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

 

A 13 Tıp fakültesi sıralamasının üniversite sıralamasından daha

yüksek olduğu durum örnekleri, 2017-2018 URAP Medical Rank

1000 ile URAP 2018-2019 World Ranking farkı belirgin olanlar:

Ülke

University

URAP 2018-2019 World Ranking

Shangai ARWU 2018

CWTS Leiden Ranking 2018

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

US News Best Clinical Medicine 2018

 US News Best Global Universities

*  ilk 1000' kuralına her yere uygulansaydı

Urap 2017-2018 URAP Medical Rank 1000

SAUDI ARABIA

King Saud Bin Abdulaziz University for Health Sciences

1605

--

--

774

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

-831

IRAN

Kerman University of Medical Sciences

1681

--

--

873

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

-808

LITHUANIA

Lithuanian University of Health Sciences

1416

--

--

691

401-500

504

--

Denklik Sınavı Girecek *

-725

POLAND

Medical University of Lublin

1314

--

--

601

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

-713

ETHIOPIA

University of Gondar

1337

--

--

667

301-400

405

--

Denklik Sınavı Girecek *

-670

MALAWI

University of Malawi

1309

--

--

654

301-400

548

--

Denklik Sınavı Girecek *

-655

IRAN

Shiraz University of Medical Science

1251

--

870

607

--

--

--

 

-644

ROMANIA

Grigore T Popa University of Medicine & Pharmacy

1282

--

--

658

--

488

1173

Denklik Sınavı Girecek *

-624

POLAND

Medical University of Silesia

1031

801-900

762

429

401-500

562

--

 

-602

KENYA

University of Nairobi

1317

--

--

732

301-400

579

--

Denklik Sınavı Girecek *

-585

ROMANIA

Iuliu Hatieganu University of Medicine & Pharmacy

1218

--

--

638

--

548

1117

Denklik Sınavı Girecek *

-580

EGYPT

Minia University

1444

--

--

923

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

-521

ROMANIA

Carol Davila University of Medicine & Pharmacy

1062

--

--

545

401-500

374

1060

Denklik Sınavı Girecek *

-517

PAKISTAN

University of Karachi

1404

--

--

919

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

-485

NIGERIA

University of Ibadan

1142

--

--

676

401-500

243

847

Denklik Sınavı Girecek *

-466

CROATIA

University of Rijeka

1275

--

--

830

--

--

1066

Denklik Sınavı Girecek *

-445

IRAN

Shahid Beheshti University Medical Sciences

765

701-800

646

431

--

471

1066

 

-334

CAMEROON

University of Yaounde I

1097

--

--

771

--

--

995

Denklik Sınavı Girecek *

-326

KUWAIT

Kuwait University

1075

--

--

767

--

--

992

Denklik Sınavı Girecek *

-308

EGYPT

Al Azhar University

1105

--

--

799

--

--

985

Denklik Sınavı Girecek *

-306

BULGARIA

Medical University Sofia

1071

--

--

778

401-500

493

1035

Denklik Sınavı Girecek *

-293

JORDAN

University of Jordan

1167

--

--

889

--

--

1028

Denklik Sınavı Girecek *

-278

EGYPT

Mansoura University

682

801-900

685

414

401-500

363

698

 

-268

IRAN

Tehran University of Medical Sciences

417

501-600

316

183

301-400

267

713

 

-234

EGYPT

Beni Suef University

1216

901-100

--

984

--

--

--

 

-232

Macaristan

University of Szeged

667

501-600

674

442

--

--

729

 

-225

MALAYSIA

Universiti Teknologi MARA

1109

--

--

891

--

--

1017

Denklik Sınavı Girecek *

-218

EGYPT

Suez Canal University

991

--

--

776

--

513

717

 

-215

EGYPT

Tanta University

1123

--

--

934

--

--

1060

Denklik Sınavı Girecek *

-189

EGYPT

Alexandria University

762

601-700

760

580

--

445

745

 

-182

EGYPT

Zagazig University

971

--

885

796

--

--

989

 

-175

Macaristan

University of Debrecen

708

901-100

729

541

--

--

634

 

-167

EGYPT

Assiut University

893

--

--

728

--

--

853

 

-165

OMAN

Sultan Qaboos University

1050

--

--

914

--

--

934

Denklik Sınavı Girecek *

-136

EGYPT

Ain Shams University

660

701-800

587

525

--

525

729

 

-135

 

A 14 Tıp fakültesi sıralamasının üniversite sıralamasından daha

düşük olduğu durum örnekleri, 2017-2018 URAP Medical Rank

1000 ile URAP 2018-2019 World Ranking farkı belirgin olanlar:

Ülke

University

URAP 2018-2019 World Ranking

Shangai ARWU 2018

CWTS Leiden Ranking 2018

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

US News Best Clinical Medicine 2018

 US News Best Global Universities

Urap 2017-2018 URAP Medical Rank 1000

LITHUANIA

Vilnius University

674

601-700

768

785

--

--

567

111

MACAU

University of Macau

604

--

718

738

--

--

612

134

MALAYSIA

Universiti Putra Malaysia

493

601-700

298

631

--

563

618

138

SAUDI ARABIA

King Abdulaziz University

100

101-150

256

308

401-500

321

76

208

IRAN

Tarbiat Modares University

554

601-700

406

800

--

--

805

246

PAKISTAN

Quaid I Azam University

547

701-800

--

950

--

--

500

403

IRAN

University of Tehran

299

301-400

179

782

--

--

438

483

RUSSIA

Lomonosov Moscow State University

200

--

278

712

--

--

275

512

PAKISTAN

University of the Punjab

935

801-900

--

--

--

--

1055

-

Ülkemizde doktorluk yapan ve yurtdışındaki bir üniversitenin tıp

Fakültesinden mezun olanların Leiden Ranking 2018,

Academic Rankingof World Universities (Shanghai) 2018 ve

University Ranking by Academic Performance(URAP) 2018-

2019 sıralaması ve  YÖK ilk 1000 Kuralına göre denkliğe

girme durumu

University

Sayı

URAP 2018-2019 World Ranking

Shangai ARWU 2018

CWTS Leiden Ranking 2019

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

US News Best Clinical Medicine 2018

 US News Best Global Universities

* YÖK ilk 1000' kuralına göre

 

AVUSTRALYA MONASH UNİVERSİTY, TIP FAKÜLTESİ

1

46

91

65

40

51-75

64

62 

   

ALMANYA RUPRECHT - KARLS UNİVERSİTAET HEİDELBERG, TIP FAKÜLTESİ

2

47

47

99

26

22

35

54 

   

HOLLANDA ÜNİVERSİTEİT VAN AMSTERDAM, TIP FAKÜLTESİ

1

51

101-150

114

34

49

67

86 

   

ALMANYA LUDWİG MAXİMİLİANS UNİVERSİTAET MÜNCHEN, TIP FAKÜLTESİ

1

53

53

106

46

76-100

50

46

   

HOLLANDA RADBOUD UNİVERSİTEİT NİJMEGEN, TIP FAKÜLTESİ

3

89

101-150

125

48

76-100

76

99 

   

HOLLANDA ERASMUS UNİVERSİTEİT ROTTERDAM, TIP FAKÜLTESİ

1

96

79

121

27

46

27

71 

   

İTALYA UNİVERSİTA Dİ BOLOGNA, TIP FAKÜLTESİ

1

110

201-300

113

113

101-150

94

122

   

ALMANYA EBERHARD KARLS ÜNİVERSİTAET TÜBİNGEN, TIP FAKÜLTESİ

1

145

151-200

211

88

101-150

140

159

   

ALMANYA RHEİNİSCHE FRİEDRİCH-WİLHELMS-ÜNİVERSİTAET BONN TIP FAK.

1

148

101-150

221

130

151-200

172

109

   

ALMANYA CHARİTE UNİVERSİTAETSMEDİZİN BERLİN TIP ÜNİ.TIP FAKÜLTESİ

1

151

   

43

51-75

       

ALMANYA GEORG-AUGUST UNİVERSİTAET GÖTTİNGEN, TIP FAKÜLTESİ

1

178

99

222

197

201-300

225

138 

   

İNGİLTERE THE UNİVERSTY OF WARWİCK TIP FAKÜLTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

181

101-150

274

266

151-200

225

138

   

HOLLANDA UNİVERSİTEİT MAASTRİCHT, TIP FAKÜLTESİ

2

186

201-300

243

67

101-150

69

173

   

ALMANYA WESTFAELİSCHE WİLHEMS UNİVERSİTAET MUNSTER, TIP FAKÜLTESİ

1

195

151-200

235

152

151-200

157

204 

   

ALMANYA JOHANN WOLFGANG GOETHE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

207

101-150

259

139

101-150

130

189 

   

ALMANYA CHRİSTİAN-ALBRECHTS ÜNİVERSİTAET ZU KİEL, TIP FAKÜLTESİ

3

229

201-300

418

174

101-150

123

253

   

AVUSTURYA MEDİZİNİSCHE ÜNİVERSİTAET WİEN, TIP FAKÜLTESİ

35

243

201-300

303

72

76-100

60

196 

   

BELÇİKA UNİVERSİTE DE BRUXELLES, TIP FAKÜLTESİ

1

246

151-200

423

184

151-200

144

195 

   

ALMANYA ÜNİVERSİTAET DUİSBURG ESSEN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

248

301-400

374

141

101-150

98

286 

   

ALMANYA RUHR ÜNİ.BOCHUM, TIP FAKÜLTESİ

1

253

301-400

314

221

201-300

307

330 

   

YENİ ZELANDA UNİVERSİTY OF OTAGO DUNEDİN, TIP FAKÜLTESİ

1

305

301-400

295

188

151-200

150

217

   

MISIR KAHİRE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

394

401-500

341

287

301-400

305

448

   

RUSYA FEDERASYONU SAİNT PETERSBURG DEVLET KİMYA İLAÇ AKADEMİSİ, TIP FAKÜLTESİ

1

472

301-400

515

--

 

--

507

   

ALMANYA OTTO VON GURİCKE UNİVERSİTAET MAGDEBURG ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

631

801-900

680

374

401-500

497

692

   

MACARİSTAN SEMMELWEİS EGYETEM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

5

639

601-700

777

262

201-300

239

663

   

MACARİSTAN UNİVERSİTY OF SZEGED, TIP FAKÜLTESİ

7

667

501-600

674

442

--

--

729

   

ALMANYA UNİVERSİTAET ZU LÜBECK, TIP FAKÜLTESİ

1

677

801-900

901

348

201-300

--

637

   

MACARİSTAN DEBRECENİ EGYETEM UNİVERSİTY OF DEBRECEN, TIP FAKÜLTESİ

3

708

901-100

729

541

--

--

634

   

İRAN ŞEHİT BEHEŞTİ TIBBI BİLİMLER VE SAĞLIK TEDAVİ HİZMETLERİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

765

701-800

572

431

 

471

1066

   

RUSYA FEDERASYONU URAL DEVLET TIP AKADEMİSİ, TIP FAKÜLTESİ

1

917

--

--

--

--

--

--

   

ÜRDÜN BİLİM VE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

2

968

--

--

605

201-300

257

799

   

POLONYA UNİWERSYTET MEDYCZNY IM KAROLA MARCİNKOWSKİEGOW POZNANİU, TIP FAKÜLTESİ

1

1049

--

725

470

--

--

1203

   

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NEW YORK MEDİCAL COLLEGE, TIP FAKÜLTESİ

2

1056

--

--

418

51-75

334

759

Denklik Sınavına Girecek

ROMANYA CAROL DAVİLA UNİVERSİTATEA DE MEDİCİNA Şİ FARMACİE BUCUREŞTÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

7

1062

--

--

545

401-500

374

1060

Denklik Sınavına Girecek

BULGARİSTAN SOFYA TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

28

1071

--

--

778

401-500

493

1035

Denklik Sınavına Girecek

İRAN İran University of Medical Sciences Tehran 

1

1125

901-1000

--

561

 

540

1179

   

İRAN ŞİRAZ TEDAVİ SAĞLIK HİZMETLERİ VE TIP BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

1251

--

--

607

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

BEYAZ RUSYA BELARUS DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

1266

--

--

--

--

--

697

Denklik Sınavına Girecek

ROMANYA UNİVERSİTATEA MEDİCİNA Şİ FARMACİE GR. T. POPA DİN IAŞİNİN TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

3

1282

--

--

658

--

488

1173

Denklik Sınavına Girecek

UKRAYNA KHARKİV V.N.KARAZİNA ULUSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

3

1703

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

BOSNA-HERSEK SARAJEVO ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

2

1775

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

ROMANYA OREDEA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

4

2366

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

RUSYA FEDERASYONU BAŞKURT DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

2417

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

ROMANYA UNİVERSİTATEA OVİDİUS DİN CONSTANTA İ, TIP FAKÜLTESİ

17

2453

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

İRAN Isfahan University of Medical Sciences 

1

--

--

874

567

   

1196

   

GÜRCİSTAN TBİLİSİ STATE MEDİCAL ÜNİVERSİTY, TIP FAKÜLTESİ

14

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

AZERBAYCAN BEYNELHALK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

AZERBAYCAN NAHÇIVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

AZERBAYCAN ODLAR YURDU ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

2

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

51

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

AZERBAYCAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

3

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

BEYAZ RUSYA GOMEL DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

BULGARİSTAN PAVLOV TIP FAKÜLTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

BULGARİSTAN PLEVEN TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

6

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

BULGARİSTAN PLOVDİV TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

45

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

BULGARİSTAN SOFYA ST.KLİMENT OHRİDSKİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

3

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

BULGARİSTAN STARA ZAGORA TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

6

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

BULGARİSTAN VARNA PROF.DR.PARASKEV STOYANOV ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

26

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

76

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

IRAK HAWLER TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

4

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

IRAK KERKÜK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

KAZAKİSTAN S.D ASFENDİUAROV KAZAK MİLLİ TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

3

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

KIRGIZİSTAN İ.K.AHUNBAEV KIRGIZ DEVLET TIP AKADEMİSİ, TIP FAKÜLTESİ

7

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

LİBYA AL-FATEH TIBBI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

LİBYA UNİVERSİTY OF TRİPOLİ, TIP FAKÜLTESİ

1

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

MOLDOVA NİCOLAE TESTEMİNATU DEVLET TIP VE ECZACILIK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

2

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

ÖZBEKİSTAN 1. TAŞKENT  ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

3

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

ROMANYA TIMIŞOARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

RUSYA FEDARASYONU RUSYA DEVLET, TIP FAKÜLTESİ

3

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

RUSYA FEDERASYONU KABARTAY BALKAR DEVLET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

RUSYA FEDERASYONU KAZAN DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

2

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

RUSYA FEDERASYONU MEÇNİKOV DEVLET TIP AKADEMİSİ, TIP FAKÜLTESİ

1

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

RUSYA FEDERASYONU NİZNİY NOVGOROD DEVLET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

2

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

RUSYA FEDERASYONU ORENBURG DEVLET TIP AKADEMİSİ, TIP FAKÜLTESİ

1

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

RUSYA FEDERASYONU PERM DEVLET TIP AKADEMİSİ, TIP FAKÜLTESİ

1

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

SUDAN OMDURMAN İSLAM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

SURİYE HALEP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

SURİYE ŞAM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

3

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

UKRAYNA BOGOMOLETS ULUSAL TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

6

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

UKRAYNADAKİ KIRIM DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

3

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

UKRAYNA DNEPROPAKROSKİ TIP ENSTİTÜSÜ, TIP FAKÜLTESİ

1

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

UKRAYNA DONETSK MİLLİ TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

UKRAYNA I.Y.GORBACHEVSKY TERNOPİL DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

2

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

UKRAYNA M.GORKİY DONETSK ULUSAL TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

2

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

UKRAYNA M.İ.PİROGOV VİNNİTSA MİLLİ TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

UKRAYNA ODESSA DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

2

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

UKRAYNA SUMİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

7

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

UKRAYNA TERNOPİL DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

--

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavına Girecek

Ulaşabildiğimiz kadarıyla Türkiyede doktorluk yapanların mezun olduğu üniversitelerin dünya sıralaması böyledir. Yurtdışı üniversite tıp fakültelerinden

mezunların bir kısmı ülkemizdeki bir çok  tıp fakültesinden daha yüksek sıralamaya sahip üniversiteden mezun olmasına rağmen denklik uygulamasına tabi

tutulmaktadır. Türkiyedeki Doktorların Mezun Olduğu (yurtiçi -yurtdışı) Tıp Fakültelerin URAP 2018-2019, Leiden 2018, Shangai  ARWU 2018  ve

WEBOMETRİCS 2018 ya göre Dünya Sıralaması.. Sıralama önce ilk 2500 için URAP a göre yapılmıştır. Üstteki tabloda görüldüğü gibi dünya sıralamasında

15.000 civarında bulunan üniversite mezunu yeterli kabul edilirken 1001. sıradaki üniversite mezunu yetersiz kabul edilmektedir.

 

ADAYIN BİREYSEL BAŞARI KRİTERİ YÖNÜNDEN İNCELEME:

 

EĞİTİMİN YETERLİLİĞİNİ ÖLÇMEK İÇİN YAPILAN TUS=STS SINAVI AÇISINDAN: 

TUS  ve STS NEDİR VE YAPILMA AMAÇLARI NELERDİR?

TUS SINAVININ AMAÇLARI İLE SEVİYE BELİRLEME AMACI ÖRTÜŞEMEMEKTEDİR. 

TUS başvuru kitapçığında sınavın amacı "1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri

çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri

ÖSYM tarafından yürütülecektir. Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında  adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve

yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunacaktır. Mesleki Bilgi

Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir. "

Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik El Kitabında  " Denklik işlemlerinde mezunun akademik, sosyal,  entelektüel ve mesleki mahiyetlerden oluşan

profesyonel ve operasyonel hüviyetinin tespiti yapılır. Kişinin aldığı derecenin sadece program ve ders adlarına bakarak denklik vermek doğru olmadığı gibi dünyada

hiçbir ülke de bu şekilde denklik işlemi yapmamaktadır. “BİLGİ: Bir iş veya öğrenme alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal,

metodolojik ve olgusal bilgiye sahip olma”, “BECERİ: Uzmanlık gerektiren bir iş veya öğrenme alanında, karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli,

uzmanlık ve yenilik niteliği  gösteren ileri düzeyde becerilere sahip olma”, “YETKİNLİK: Öngörülemeyen iş veya öğrenme ortamlarında sorumluluk alarak karar verme

ve bu ortamlarda karmaşık teknik veya meslekî faaliyet veya projeleri yönetme; Kişilerin ve grupların meslekî gelişiminin yönetiminde sorumluluk alma; Bir iş veya

öğrenme alanına yönelik hayat  boyu öğrenme yaklaşımının kavramları, politikaları, araçlarının uygulaması ve bunların örgün ve yaygın eğitim ile serbest öğrenme

yollarıyla ilişkisi konusunda deneyim sahibi olma; Bir iş veya öğrenme değerlendirmesinde bulunurken toplumsal ve etik değerlerin farkında olma.”, Lisans düzeyine

sahip kişinin TYÇ’de ifade edilen genel ve ortak bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyini karşılayıp karşılamadıkları, transkripte ve diploma ekinde yer alan dersler ve bu

derslerinin kazanımları incelenerek ancak belirlenebilir. Ayrıca bir mesleği diğer mesleklerden ayıran temel yeterliliklerin kişi tarafından kazanılıp kazanılmadığı denklik

sürecinde derinlemesine dosya üzerinden incelenir.  Bu amacı gerçekleştirmek üzere yapılan "Seviye Tespit Sınavı"= STS tamamen aynı tarih, aynı seans ve aynı

sorularla yapılan TUS sınavıdır. TUS=STS Sınavı mezun olunan fakültenin verdiği eğitim düzeyinin kalitesi ve adayın yeterliliğini ölçen bir sınav olmayıp TUS

başvuru kitapçığında sınavın tarifi olarak belirtildiği gibi "Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavıdır"  "Sınavın amacı

bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir. "  Amacı az sayıda

kontenjana  sahip uzmanlık sınavına yerleştirmeye esas yarışmadır. 

Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı Seviye Belirleme Sınavı (SBS) nedir?" İlköğretimin 6, 7 ve 8inci  sınıflarında öğrencinin derslerden, o yılın müfredatında

belirtilen kazanımları elde etme seviyesinin ölçüleceği Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl haziran ayında ders kesiminden sonra düzenlenen merkezi sistem

sınavlarıdır. Seviye Belirleme Sınavı, öğrencinin derste gördüğü konulardan temel düzeyde ve zor olmayan sorulardan oluşmaktadır. Müfredat dışı soru

sorulmayacağından derslerle sorular birbiriyle örtüşecektir."  

STS sınavı Pratisyen hekimlik yapabilmek için alınan  eğitimin denkliğini ölçmek için yapılan bir sınav olmayıp YÖK tarafından pratisyen hekimliğin eğitim yeterliliğini

ölçmek için kullanılan STS sınavı aynı gün aynı sorularla yapılan TUS sınavı olarak uygulandığı için  TUS başvuru kitapçığında sınavın tarifi olarak belirtildiği

gibi "Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavıdır"  "Sınavın amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul

edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir. amacı ile pratisyen hekimlik yapabilmek için alınan eğitimin seviye tespiti

yapılamayacaktır. Çünkü olduğu STS= TUS Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavı olduğu  için sorularının bilgi içeriği tıp

fakültesinde alınan eğitim müfredatı yani çekirdek eğitim  programından oluşmamaktadır. Bu nedenle TUS=STS Denklik tanıma rehberinde tanımlanan yeterlilik ölçümü

amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde mantık olarak seviye tespit sınavlarında çok başarılı bir öğrenci tüm soruları  yapabilmelidir. Onlarca  kere yapılmış STS=TUS

sınavında bir öğrencinin bile tam puan almamış olması uzmanlığa geçiş yarışma ve sıralama sınavı olan TUS sınavının  STS için yapılması gereken mezuniyet öncesi

tıp eğitimi müfredatından oluşan sorularla yapılması gereken sınav yerine kullanılmasının yanlışlığını gösterir.

Türk Tabipler Birliği (TTB)  06.02.2013 tarih ve 146/2013  sayılı   Konusu: Seviye tespit sınavının yeni yöntemi hakkında.   olan yazısı ile YÖK'e     "Ölçme, Seçme ve

Yerleştirme Merkezinin resmi internet sayfasında yayınlanan 28.1.2013 tarihli ve Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit

Sınavı başlıklı duyuruda,  Yükseköğretim Kurulunun 15/01/2013 tarihli ve 2013.3 sayılı kararı uyarınca, yurtdışından almış olduğu yükseköğretim diplomasının denkliği

için Yükseköğretim Kuruluna başvuran tıp doktoru adayların, 14.04.2013 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2013-TUS

İlkbahar Dönemi) katılmaları gerektiği belirtilmiştir. Kurulunuz tarafından alınan karar uyarınca, söz konusu sınavda başarılı sayılmak için Temel Tıp Bilimleri ve / veya

Klinik Tıp Bilimlerinden alınması gereken en az puanın 40 olduğu da yine resmi internet sayfanızdan duyurulmuştur. Tıpta Uzmanlık Sınavı, nitelik olarak ilgilinin aldığı

eğitimin düzeyi ve içeriğinin saptandığı bir sınav olmayıp yarışma esasına dayanan bir seçme sınavıdır.  Bu bakımdan, yurtdışında aldığı eğitimle ilgili duraksamanın

giderilmesinde TUS başarısının ölçüt alınması gerçek durumun anlaşılmasında uygun bir yöntem değildir. Kaldı ki, Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi

Yönetmeliği uyarınca yapılmakta olan TUS’a girebilecekler de aynı Yönetmelik’te belirlenmiştir. Buna göre, uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının yapıldığı tarih itibarıyla

Türkiye’de tabiplik veya diş hekimliği mesleğini yapmaya yetkili olmak sınava girebilmek için zorunlu koşuldur. Yönetmelikle getirilmiş olan bu şartın YÖK Kararı ile

değiştirilemeyeceği açıktır. Bu çerçevede, yurtdışından diploma alıp da ülkemizde denkliğine ilişkin karar verilmesini talep edenlerin TUS’a alınarak sonuçlarına göre

denklik belgesi verilmesine ilişkin kararınızın yeniden değerlendirilmesini; bu kişilerin, amaca uygun özel sınav yerine TUS ile bilgi düzeylerinin ölçülmesinin ve TUS’ta

40 puan almalarının yeterli sayılmasının sebepleri ile Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşımayan bu kişilerin TUS’a

girmesinin nasıl mümkün olacağına ilişkin bilginin paylaşılmasını beklemekteyiz". demiştir. (24)

TTB yine 06.02.2013 gün ve 147/2013  sayı ve "Denklik belgesi isteyenlere uygulanacak Seviye Tespit Sınavının yeni yöntemi hakkında". konulu yazı ile   ÖSYM

Başkanlığına    " Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin resmi internet sayfasında yayınlanan 28.1.2013 tarihli ve Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Yükseköğretim

Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı başlıklı duyuruda;  Yükseköğretim Kurulunun 15/01/2013 tarihli ve 2013.3 sayılı kararı uyarınca, yurtdışından almış

olduğu yükseköğretim diplomasının denkliği için Yükseköğretim Kuruluna başvuran tıp doktoru adayların, 14.04.2013 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak Tıpta

Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2013-TUS İlkbahar Dönemi) katılmaları gerektiği belirtilmiştir. Bilindiği üzere, Merkeziniz tarafından yapılmakta olan Tıpta Uzmanlık

Sınavı Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır. Anılan Yönetmelikte TUS’a girebileceklerde aranacak koşullar belirlenmiştir.

Buna göre, uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının yapıldığı tarih itibarıyla Türkiye’de tabiplik veya diş hekimliği mesleğini yapmaya yetkili olmak sınava girebilmek

için zorunlu koşuldur. Denklik belgesi talep edenlerin ülkemizde hekimlik yapma hak ve yetkisini henüz kazanmamış olduğunda kuşku bulunmamaktadır. Bu

durumda, anılan kişilerin TUS’a girmesine imkan bulunmamasına karşın anılan sınava katılmaları gerektiğine ilişkin duyurunuzun hukuksal dayanağı tarafımızdan

anlaşılamamıştır. YÖK tarafından bu yönde bir karar alınmış olması, Yönetmelikle getirilmiş olan sınava giriş şartlarının değiştirilmesine imkan sağlayamayacağına

göre; anılan duyurunun yapılmasına ilişkin kararınızın yeniden değerlendirilmesini bekleriz" diye yazmıştır. (24)                                                                                                        

                                                                                                     

DÜNYANIN EN BAŞARILISININ BİLE TAM PUAN ALAMAYACAĞI ve BİR KEZ OLSUN TAM PUAN ALINAMAMIŞ BİR SINAV  DENKLİK SINAVI

OLARAK KULLANILAMAZ. 

Ölçme ve değerlendirme mantalitesi açısından denklik sınavında tam puan alınamayacak bir tablo ile Seviye Tespiti yapılması düşünülememez.

TUS'dan bir kez bile tam puan alınamamıştır, aynı şekilde TUS sınavında rekor kırarak birinci olan bir doktor 31 yanlış ve 2 boş cevapla tüm yıllar için birinci olmuştur.

Dünya sıralamasında 1. sırada olan Harvard Tıp Fakültesinden mezun birinin TUS'dan tam puan alma şansı yoktur. Tam puan alınamaz bir sınavın denklik sınavı 

olarak kullanılabileceğini söylemek mümkün değildir. 

Sıralama sınavında tüm soruların yapılamaması kabul edilebilir ancak denklik için yapılan sınavda cevap sayısı spektrumu çok kötüden çok iyiye kadar değişik

olmalıdır.  Örneğin " Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 1 Haziran 2019 'da yapılan merkezi sınavda 565 öğrenci, tüm soruları doğru

yanıtladı. Milli Eğitim Bakanlığınca geçen yıl yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına göre Türki ye genelinde 18 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği

paylaşmıştı"  başka bir haberde "ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı. Açıklanan istatistiklere göre TYT'de sözel, sayısal ve eşit ağırlık türlerinde birer, dilde ise  5 aday tam

puan aldı.  Geçtiğimiz sene yapılan LYS'de 22 aday tam puan yapmıştı. 

SORULARIN AMACA UYGUNLUĞU AÇISINDAN ÖRNEKLER:

Pratisyen Hekimlik yapabilme yeterliliğini ölçmeyi sağlayamayacak, anlamsız, uygun olmayan, bilmediği için pratisyen olunamayan ve bilse ne olacak

dedirten türden sorulara bir kaç örnek:

DEĞERLENDİRME,  İPTAL SORU, SINAVA GİRİŞ KOŞULU, TERCİH HAKKI ADALETSİZLİKLERİ AÇISINDAN:

a- STS 2105 ikinci dönem başvuru kılavuzunda: DEĞERLENDİRME "Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate

alınmayacaktır. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı

takdirde, ilgili testte yer alan sorulardan herhangi birini işaretleyen tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir.

Daha sonraki yıllarda yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. kısmı iptal edilmiş yerine 50 doğrudan 40 nete diyerek alınması gereken net sayısı düşürülmüş gibi

sunulup gerçekte (63 doğru, 57 yanlış karşılığı) artırılmıştır. Oysa aynı dönemde başarı puanı artırılmasını gerektiren Türkiyedeki mezunlarda kalite ve net artışı gibi

bir durum yaşanmamıştır.

 

b- Değerlendirmede "vicdansız ve insafsız "olarak başka bir haksız uygulama örneği olarak sınavda yanlış  soru sorulduğunda TUS'a girenlere o yanlış soru iptal

edilip herkese DOĞRU kabul edilirken, STS de soru  iptal edilip eksik soru üzerinden geçerli not alması beklenmektedir. Örneğin geçmişte bir sınavda olduğu gibi 4

soru iptal edildiğinde TUS'a giren tüm adaylara 4 soru doğru kabul edilirken, STSye girenlerden ise 4 eksik soru durum üzerinden tam sorudaki gibi başarı puanı

alması beklenmektedir.  Yani sınava girenin hiçbir hatasının olmadığı hatanın sınav yapan ÖSYM'de olduğu durumda STS sınavına giren cezalandırılmakta TUS

sınavına giren ödüllendirilmektedir. Şöyleki: 2015 STS ikinci dönemde aynı dönem TUS'takilere uygulanan gibi "  sorulardan herhangi biri, 

biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, ilgili testte yer alan sorulardan herhangi birini işaretleyen tüm adayların bu soruyu 

doğru cevapladığı kabul edilecektir." denilmiş iken STS 2016 birinci ve ikinci dönem başvuru kılavuzunda ÖSYM Yönetim Kurulu veya Mahkeme kararıyla iptal edilen

sorular değerlendirme dışı tutularak puanlama yapılacaktır. denilmiştir.   STS 2016 birinci ve ikinci dönem başvuru kılavuzunda ÖSYM Yönetim Kurulu veya

Mahkeme kararıyla iptal  edilen sorular değerlendirme dışı tutularak puanlama yapılacaktır denildiği sırada aynı dönem yani 2016 TUS ilkbahar ve

sonbahar TUS  başvuru kılavuzunda sorulardan herhangi biri,  biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, ilgili testte yer alan

sorulardan herhangi birini  işaretleyen  tüm adayların  bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir denilmek suretiyle adaletsiz uygulamalar yapılmıştır. Bu dönemde

2015 Sonbahar sınavında Temel bilimler 7, Klinik bilimler 7 soru, 2016 ilkbahar sınavındaTemel bilimler 1, Klinik bilimler 2 soru, 2016 sonbahar sınavında temel

bilimler 1, klinik bilimler 3 soru iptal olmuştur. Oluşan kamuoyu tepkisiyle 2017 TUS Sonbahar ve 2017 STS İkinci dönem kılavuzunda aşağıdaki şekilde aynı

hale gelebilmiştir: " Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların

puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
 

 c- STS Bir diğer konuda TUS sınavına mezun olmamış öğrenciler başvurabilirken denklik başvurusu yapıp çok uzun değerlendirme sonucunu bekleyen yurtdışı

mezunların sınava girebilme hakkı 20.05.2016 tarihli duyuru ile daha yeni verilebilmiştir. Bu tarihe kadar çok aşırı uzun değerlendirme süreçleri beklenmekteydi, şu an

süreçlerde hızlanma olduğu görülmektedir.  Ama nasıl ki mezun olmayan öğrenci sınava girebiliyorsa başvuru süreçleri sonuçlanmayan kişide sınava girebilmelidir.

d-  Örneğin girdiği ilk STS sınavından 50 puan alan aday hem STS'yi geçip hem de tercih yapamamaktadır. Şuan ki uygulamada bu sınav başarısı

ile denklik alırken, tercih yapabilmek için bir sonraki sınava girmesi gerekmektedir. STS ikinci aşama olarak uygulanan sınav tam olarak TUS Klinik

Bilimler Testi kitapçığı ile yapıldığından alınan puan karşılığıda aynı zamanda TUS Klinik puanı olacak şekilde açıklanmalıdır. Bunun için puan

hesaplamasında "temel bilimler" iki şekilde hesaplanabilir: birincisi: temel bilimlerde standart bir geçer not baz kabul edilip eklenerek "klinik puanı"

oluşabilir ikincisi bu notunu yükseltmek isteyen  isterse sınavın "Temel bilimler" testini de yapar hangisi yüksekse o temel puanı eklenerek "klinik

puanı " oluşturularak puan açıklanırsa geçen ve başarılı olan aynı zamanda tercihte yapabilme hakkına sahip olur. 

Seviye tespit sınavı olması gereken sınavı sıralama sınavı olan TUS sınavına eşitlemenin TUS dersanelerine yönlendirme ve kaynak aktarımı

olduğu ve TUS dersane ortamının septik boyutunu beslediğini söylemeye bile gerek yoktur.

SINAVDA DENKLİK VERİLMEK İÇİN BAŞARI KRİTERİ AÇISINDAN:  

Tıp Doktorluğu alanında STS’nin 1. ve 2. Aşama sınavlarına girmelerine karar verilen adayların, aynı gün yapılacak olan 1. ve 2. Aşama

sınavlarına girmeleri ve her iki aşamada da başarılı olmaları, başarılı olamadığı aşama için ise daha sonraki dönemlerde yapılacak STS’ye girerek

her iki aşamada da başarılı olma şartının sağlanması gerekir. “Sınavın her bir aşamasında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 40 puan

alınması gerekmektedir.”  Seviye Tespit Sınavında 50 puan alıp başarılı olabilmek için 60 doğru 60 yanlış yeterli iken 23.06.2016’da yapılan YÖK

duyurusu ile Seviye Tespit Sınavlarında başarı puanının 100 üzerinden 40 puan olmasına, uygulanacak olan Seviye Tespit Sınavlarının sonuçlarının sağlıklı

değerlendirilebilmesi için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4ü çıkarılmak suretiyle adayın her testten aldığı ham puanların (STS puanı)

hesaplanmasına karar verilmiştir. Başarı puanı 40’a düşürülmüş gibi gösterilmekle birlikte 40 puan almak için 63 doğru 57 yanlış gerekmektedir. 

Yeterlilik sınavları doğru sorular üzerinden hesaplanır.  TUS yeterlilik sınavı değil sıralama sınavıdır  4 yanlışın 1 doğruyu götürmesi sıralama sınavlarında

Yapılırken yeterlilik sınavı kabul edilen STS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürmemelidir.   Bu uygulamayla başarı notu GERÇEKTE yükseltilmiştir. İyileştirme

adı  altında durumu daha da ağırlaştırmıştır. 

Yapılandırılmış Sınav 16.06.2016 da uygulamaya giren ‘’Yapılandırılmış Klinik Sınav’’da 50 puan ve üstü başarı kriteridir.

Aşağıdaki örnekte aynı tarihte ve aynı sorulardan oluşan aynı sınava giren ve kitapçık kapağında biri TUS diğeri STS yazan iki adayın net sayıları ve

puanları: 

 

 

 

bu  örnekte aynı tarihte ve aynı sorulardan oluşan aynı sınava giren ve kitapçık kapağında biri TUS diğeri STS yazan iki aday birer doğru daha fazla yapsa ne olacaktı?

 

 

 

başka bir sınavdan örnek:

 

DENKLİK İÇİN BELİRLENEN BAŞARI NOTU AÇISINDAN:

Aşağıdaki tabloda verdiğimiz yıllara göre Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri Türkiye ortalamasına baktığımızda özellikle 18-25 puan arası değişen

Standart sapmalarla birlikte artı ve eksi dağılımı göz önüne alınca yurtdışı denklik başarısı için seçilen net 40 puanın adaletli olmadığı görülecektir.  

2018 İlkbahar klinik sınavında tıp fakültelerimizin 120 soruda 39,13 Net ortalamasının olduğu durumda Yurtdışı denklik başvurusunda 48 netle denklik vermeyi

savunabilmek insaf dedirtmektedir. YÖK'ün STS için uyguladığı ve kalite çıtası diye açıkladığı standart yurt içi tıp fakülteleri mezunlarına uygulandığında mezunların

yarıdan çoğu 40 net puanın altında kaldığı için Türkiyede doktorluk yapamaz durumdadır.

 

Son 3 sınavdaki ham puan (net puan) tablosu: yurtdışı mezundan denklik için istenen 48 netin yurtiçinde ne kadar yüksek bir not olduğunun sınava girenlerin

yarısından çoğunun bu notu alamadığının kanıtı:

YURTDIŞI TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARINA UYGULANAN TUS=STS’den NET 40 PUAN ALAN TÜRKİYE’DE  DOKTORLUK YAPABİLİR KURALI HERKESE

UYGULANSA TABLO NE OLURDU?   Tablodaki yıllara göre TUS= STS sınav sonuçlarında görüleceği gibi ortalama puanlar ve standart sapma dikkatli

İncelendiğinde yurtiçi mezun çok sayıda adayın, bazı yıllar çoğu adayın denklik sınavına girmesi gerekecekti. 

TUS sınavında tercih yapabilmek için daha önceden 50 puan almak gerekir iken Türkiye ortalaması başarı puanları nedeniyle boş kalan çok

sayıda tercihin oluşturduğu sorunları ortadan kaldırmak için tercih yapabilme puanı 45’e düşürülmüştür.

Yurtdışı Tıp Fakültesi Mezunu TC vatandaşı STS’ de hem temel hem de klinikten 48 net alamazsa ne

olur? 

Aday Türkiye’de doktorluk yapamaz. Yurtdışında öğrencilik yaparken askerlik tecil işlemlerinde MSB ve 25 yaşına kadar SGK tarafından öğrenci kabul edilen

Yurtdışı öğrenciler denklik alamadığı durumda LİSE MEZUNU muamelesi görmekte ve askerliği er olarak yapmaktadırlar.  Ya eğitimin yeterliliğini ölçmek diye

dayatılan TUS sınavında başarılı olana kadar çalışır ya da diplomasının geçerli sayıldığı ülkelerde doktorluk yapma arayışına girer. Örneğin İrlanda’ya

gidebilir. Bir diğer seçenekte aldığı eğitimi sıfırlayıp esnaf olabilir.

 

YURT İÇİ BİR TIP FAKÜLTESİ MEZUNU TUS SINAVINDA 48 NETİN ALTINDA KALSA NE OLUR ? 

veya TUS sınavında klinik bilimler veya temel bilimler ortalama puanı 40’ın (48 NET) altında kalan Tıp Fakültesinin durumu ne olur? sorularının yanıtı adayın aldığı

puana veya adayın üniversitesinin dünya sıralamasındaki başarısına bakılmaksızın Türkiye’de doktorluk yapabilirdir. Yurtiçi mezunlar için başarı not kriteri

yoktur. Yurtdışı mezunlar için ise STS’nin 1. ve 2. Aşama sınavlarına girmelerine karar verilen adayların, aynı gün yapılacak olan 1. ve 2. Aşama sınavlarına

girmeleri ve her iki aşamada da başarılı olmaları, başarılı olamadığı aşama için ise daha sonraki dönemlerde yapılacak STS’ye girerek her iki aşamada da

başarılı olma şartının sağlanması gerekir. ” Kuralı vardır. Başarılı olduğu aşama tekrar ölçülmeyi gerektirmeyecek kazanılmış hak olup sadece başarısız

olduğu aşama için tekrar sınava girer şeklinde olmalıdır.

 

YURT İÇİ BİR TIP FAKÜLTESİNİN TÜM ÖĞRENCİLERİ TUS SINAVINDA 40 PUANIN ALTINDA KALSA NE

OLUR ?

Fakülte hiçbir düzeltici/önleyici faaliyet yapmasa bile yine öğrenci almaya devam edebilir olarak karşımıza çıkmaktadır. YÖK sunduğumuz puan tablolarında

gerçekleşen başarısızlığı önümüzdeki dönem ortadan kaldıracak hiçbir düzeltici/önleyici etkinlik tanımlamadığı gibi kontenjan artış taleplerini de büyük oranda

karşılamıştır. Tüm mezunları aldıkları ve üniversite dünya sıralamasına bakılmaksızın Türkiye’de doktorluk yapabilir. Yurtiçi net başarı oranları ve yurtdışı

denklik için istenen net puanlar dikkat çekici olup özellikle 2018 İlkbahar klinik sınavında tıp fakültelerimizin 120 soruda 39,13 Net ortalamasının olduğu

durumda Yurtdışı denklik başvurusunda 48 netle denklik vermeyi savunabilmek insaf dedirtmektedir. YÖK'ün STS için uyguladığı ve kalite çıtası diye

açıkladığı standart yurt içi tıp fakülteleri mezunlarına uygulandığında mezunların yarıdan çoğu 40 net puanın altında kaldığı için Türkiyede doktorluk yapamaz

durumdadır.

 

 

 

Ülkemizdeki tıp fakültelerinin TUS sınavından aldığı puanların bahse konu açıdan incelenmesi:

 

 

ÜLKEMİZ ve YURTDIŞI TIP FAKÜLTELERİ MEZUNLARININ TUS=STS SINAV

BAŞARI DURUMU KARŞILAŞTIRMASI

YÖK’ün uygulamasına göre ülkemiz Tıp Fakültelerinin durumu yurtdışı tıp fakültelerinden belirgin olarak çok iyi olup aynı şekilde mezunlarının eğitim kalitesi

De belirgin olarak farklı ve düşük derecededır. YÖK bu nedenle yurtdışına denklik uygulaması yapılmalıdır ki kalite düşmesin diye düşünmektedir. Ölçülebilir

Sonuçlar nasıl? 2017 TUS İlkbahar ve 2017 TUS Sonbahar sonuçlarına göre durum aşağıdaki tablolardaki gibidir: Görüldüğü gibi çok dramatik bir tablo

bulunmamaktadır. Dramatik olan 16-23 puan standart sapmalı ortalama 44-48 arası puanlı tablonun mevcut şekilde yorumlanıp Denklik/yeterlilik sınavına

alınmada yurtdışı fakülteler aleyhine başarı kriteri olarak kullanılmasıdır. Daha başarısız fakülteler vardır ve daha başarısız fakültelere 5. sınıfta geçiş yapılıp

yıllık 70- 80 bin TL verince otomatikmen denklik verilmektedir.

 

 

 

 

FAKÜLTELERİN TUS=STS PUANI İLE DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ ARASINDAKİ BAŞARI SIRALAMASI

KARŞILAŞTIRMASI

Fakültelerin 2015  TUS=STS Sonbahar klinik ortalama sonuçlarının üniversitelerin 2016 yılı dünya üniversiteleri arasında başarı sıralaması açısından

 LEİDEN, URAP, TİMES , SHANGAİ ve WEBOMETRİCS  karşılaştırılması  tabloda sunulmuştur. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi DÜNYA SIRALAMASININ

kişisel ortalama başarı puanı ile ilişkisi YÖK’ün kalite kriteri olarak tahmin ettiği sonuçlardan çok farklıdır. 2015 TUS Sonbahar klinik ortalama başarı puanına

göre çoktan aza doğru dizilen bu tabloda dünya üniversite başarı sıralaması ve giriş puanları çok ilişkili değildir veya tahmin edildiği oranda ilişkili değildir.

 

 

TIP FAKÜLTELERİNİN MF-3 PUANI ile TUS=STS SINAV BAŞARI DURUMU İLİŞKİSİ KARŞILAŞTIRMASI

Başka bir ölçü olarak fakültelerin öğrenci alırken kullandığı MF-3 giriş puanlarıyla 2015  TUS Sonbahar klinik ortalama sonuçlarının ve üniversitelerin

2016 yılı dünya üniversiteleri arasında başarı sıralaması açısından  LEİDEN, URAP, TİMES , SHANGAİ ve WEBOMETRİCS  karşılaştırılması  tabloda

sunulmuştur. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi fakültelerin öğrenci alırken kullandığı MF-3 giriş puanlarıyla kişisel ortalama başarı puanı ile ilişkisi YÖK’ün

kalite kriteri olarak tahmin ettiği sonuçlardan çok farklıdır. MF-3 ile 345 puanla giren öğrenci ile MF-3   450 giriş puanlı öğrencinin 2015 TUS Sonbahar Klinik

ortalama başarı puanı benzerdir veya 470 giriş puanlı arasındaki fark da yok denecek kadar azdır.  2012 TUS Sonbahar ve 2013 TUS Sonbahar sonuçları

üstte verilmiş olup sonuçlar benzerdir. En güncel rakamları ise 22 nolu kaynakta verilmiştir.

 

 

 

İKİNCİ BİREYSEL BAŞARI KRİTERİ AÇISINDAN:

Aynı şekilde USMLE-STEP 3, PLAB-Part 2, AMC-Clinical Examinations, MCCQE-Part 2, Arztliche Prüfungen (3 AP, Staats Examen) sınavlarını

başaranlara YÖK Türkiyede doktorluk hakkı verirken bu sınavların zorluk çıtasından haberi yoktur. Bu sınavları başaranlar yurtdışında uzmanlık sınavına

başvurabilir. Yani yurtdışında uzmanlık için yeterli aşama Türkiyede pratisyen hekimlik yapabilme için zorunlu tercihlerden biri olarak gündemdedir. 

USMLE-STEP 3, PLAB-Part 2, AMC-Clinical Examinations, MCCQE-Part 2, Arztliche Prüfungen (3 AP, Staats Examen)  sınavlarını geçersen

Türkiye’de doktorluk yapabilirsin demek beyin göçü açısından halk arasındaki tabirle eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmektir. USMLE-STEP 3 

sınavını kazanan aday ABD'yi de ihtimaller  içinde düşünür. 

 

ÜÇÜNCÜ BİREYSEL BAŞARI KRİTERİ AÇISINDAN:

 Tıp alanında Seviye Tespit, pek çok farklı ülkede teorikten ziyade klinik beceri sınavları üzerinden değerlendirilmektedir. Konu, Yükseköğretim Genel

Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve başvuru sahiplerinin mağdur olmaması için, haklarında Tıp Doktorluğu alanında Seviye Tespit

Sınavı 2. aşama (Klinik Bilimler) kararı çıkan adayların, talepleri halinde, Kurulumuzca belirlenecek Üniversitelerce yapılacak klinik uygulama sınavı olan

"Yapılandırılmış Klinik Sınav"a da girebilmelerine ve başarılı olmaları halinde Tıp Doktorluğu alanındaki Seviye Tespit Sınavının Klinik Bilimler aşamasından

başarılı sayılmalarına karar verilmiştir. Yine haklarında STS-Klinik Bilimler kararı alınmış başvuru sahiplerinin, ÖSYM tarafından yapılan Seviye Tespit

Sınavı 2. aşamasına (Klinik Bilimler) girme hakları da saklıdır. Yapılandırılmış Klinik Sınavlar, haklarında Seviye Tespit Sınavı 1. aşaması (Temel Bilimler)

veya staj tamamlama/ klinik uygulama kararı alınmış başvuru sahipleri için geçerli değildir. Kurulumuzca "Yapılandırılmış Klinik Sınav" için görevlendirilen

Üniversiteler, web sitemizden duyurulacaktır.” denilmiş ve ilk yapılandırılmış sınav Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2 Eylül 2016 tarihinde

 uygulanmıştır.

"Yapılandırılmış Klinik Sınav" ın ilk uygulaması, duyurusu, zamanı, duyuru yapıldıktan 5 dakika sonra 10 kişilik kontenjanın dolması, adayların YÖK üyeleriyle

İlişki iletişimleri vd yönleriyle alakalı sosyal medyada çok sayıda uygunsuz paylaşım örneği vardır.

 Sınav ücretinin 1750 TL olduğunu düşününce oldukça pahalı bir  sınav olarak kabul edebiliriz. 

Hiç mezun vermemiş yeni bir tıp fakültesinin mezuniyet yeterlilik değerlendirmesi yapması ne kadar doğrudur? Örneğin yapılandırılmış sınavda aşağıda görülen

fakülteleri bir altta başarı durumu verilen tıp fakülteleri sınava almaktadır:

 

University

Kuraya giren sayısı

URAP 2018-2019 World Ranking

Shangai ARWU 2018

CWTS Leiden Ranking 2019

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018 2019

US News Best Global Universities 2020

 US News Best Global Universities 2019

* YÖK ilk 1000' kuralına göre

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NEW YORK MEDİCAL COLLEGE, TIP FAKÜLTESİ

2

1056

--

--

418

51-75

318

334

803

759

Denklik Sınavına Girecek

ROMANYA CAROL DAVİLA UNİVERSİTATEA DE MEDİCİNA Şİ FARMACİE BUCUREŞTÜ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

7

1062

--

--

545

401-500

314

374

1053

1060

Denklik Sınavına Girecek

BULGARİSTAN SOFYA TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

28

1071

--

--

778

401-500

510

493

1086

1035

Denklik Sınavına Girecek

NIGERIA UNİVERSİTY OF IBADAN

 

1142

--

--

676

401-500

299

243

733

847

Denklik Sınavına Girecek

İRAN ŞİRAZ TEDAVİ SAĞLIK HİZMETLERİ VE TIP BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1

1251

--

--

607

--

695

--

1323

--

Denklik Sınavına Girecek

ROMANYA UNİVERSİTATEA MEDİCİNA Şİ FARMACİE GR. T. POPA DİN IAŞİNİN TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

3

1282

--

--

658

--

510

488

1329

1173

Denklik Sınavına Girecek

MALAWI UNİVERSİTY OF MALAWI

 

1309

--

--

654

301-400

602

548

995

--

Denklik Sınavına Girecek

KENYA UNIVERSITY OF NAIROBİ

 

1317

--

--

732

301-400

504

579

867

--

Denklik Sınavına Girecek

ETHIOPIA UNIVERSITY OF GONDAR

 

1337

--

--

667

301-400

339

405

 

--

Denklik Sınavına Girecek

LITHUANIA LITHUANIAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

 

1416

--

--

691

401-500

571

504

1335

--

Denklik Sınavına Girecek

 

Yapılandırılmış sınav yapılan tıp fakültelerimiz ve sıralamadaki durumu:

University

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

ShanghaiRanking's 2019 - Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018-2019

URAP 2018-2019 World Ranking

Shangai ARWU 2019

Shangai ARWU 2018

US News Best Global Universities 2020

 US News Best Global Universities 2019 

 CWTS Leiden Ranking 2019

CWTS Leiden Ranking 2018

Hacettepe University

286

299

301-400

301-400

176

185

527

701-800

501-600

532

531

451

447

Ankara University

497

495

--

--

359

352

687

801-900

801-900

624

597

651

656

Gazi University

665

626

--

--

557

531

776

801-900

801-900

963

858

580

562

Ankara Yildirim Beyazit University

 

998

 

--

 

--

2013

--

--

--

--

 

--

Başka bir açıdan yapılandırılmış sınav yapacak tıp fakültelerimizin dünya "medical ve healt sciences" alan

sıralamasındaki yerleri ve bu fakültelerimizin sınav yapacağı bazı yurtdışı tıp fakültelerin dünya "medical ve

healt sciences" alan sıralamaları: 

Ülke

University

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

Shanghai Ranking's 2019 - Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018-2019

URAP 2019-2020 World Ranking

URAP 2018-2019 World Ranking

Shangai ARWU 2019

Shangai ARWU 2018

US News Best Global Universities 2020

 US News Best Global Universities 2019

CWTS Leiden Ranking 2019

CWTS Leiden Ranking 2018

2019 YÖK'ün *  ilk 1000' kuralına göre

TURKEY

Hacettepe University

286

299

301-400

301-400

176

185

534

527

701-800

501-600

532

531

451

447

 

TURKEY

Ankara University

497

495

--

--

359

352

787

687

801-900

801-900

624

597

651

656

 

ROMANIA

Carol Davila University of Medicine & Pharmacy

524

545

201-300

401-500

314

374

1027

1062

 

--

1053

1060

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

ETHIOPIA

University of Gondar

612

667

151-200

301-400

339

405

1334

1337

 

--

 

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

MALAWI

University of Malawi

643

654

401-500

301-400

602

548

1377

1309

 

--

995

--

 

--

Denklik Sınavı Girecek *

TURKEY

Gazi University

665

626

--

--

557

531

884

776

801-900

801-900

963

858

580

562

 

LITHUANIA

Lithuanian University of Health Sciences

672

691

401-500

401-500

571

504

1468

1416

 

--

1335

--

 

--

Denklik Sınavı Girecek *

BULGARIA

Medical University Sofia

702

778

--

401-500

510

493

1174

1071

 

--

1086

1035

 

--

Denklik Sınavı Girecek *

KENYA

University of Nairobi

717

732

301-400

301-400

504

579

1294

1317

 

--

867

--

 

--

Denklik Sınavı Girecek *

TURKEY

Yildirim Beyazit University

 

998

 

--

 

--

2133

2013

 

--

 

--

 

--

 

 

 YURTDIŞI ÖĞRENCİLERİ YOLUNACAK KAZ OLARAK GÖRMEK AÇISINDAN:

YÖK yurtdışı öğrencileri çok iyi gelir durumuna sahip ailelerin çocukları olarak düşünmekte ve yolunacak aynı zamanda danışmanlık şirketlerine, özel üniversitelere ve

dersanelere yoldurulacak kaz olarak görmektedir. Danışmanlık adı altında basit danışma konularını içeren hizmetin binlerce Euro ücretle satıldığı ortamda ülkemizin 

büyükelçiliklerindeki eğitim müşavirlikleri görevini yapıp bulundukları ülkelerin sistemleri ve üniversiteleri hakkında genel bilgilendirme yapmalıdır. Diğer ilave kısımlar

için isteyen  danışmanlık şirketlerine başvurabilir. Özel üniversiteler bırakılan rant alanını görmek için aşağıda sunduğumuz açılan yatay geçiş kadro sayılarını

incelemek yeterlidir. STS olarak Seviye Tespiti Sınavı yapmaktan vazgeçip STS= TUS uygulamasına geçmek ile YÖK üzerinden "eğitim ortamını enfekte ettiği bilinen"

TUS dersanelerine alan bırakılıp bırakılmadığı konusu ayrı bir yazıyı hak ettirecek kadar "kabak gibi ortadadır"  ve bu süreçlerin sağlıklı zeminde çözümlenmemesinin

belki de en önemli nedenlerinden biridir.

- 01.07.2016 tarihli YÖK duyurusu ile dünya sıralamasında ilk 1000’de olmayan örneğin 1001. sıradaki,  01.07.2016  tarihinden öncesindeki bir örnek ile

açıklayacak olursak  dünya sıralamasında 501. Sırada olan yurtdışı üniversite tıp fakültesinde okuyan tıp öğrencisi bitirmeye yakın dönemde URAP

sıralamasına girmeyen ve Webometrics sıralamasında dünyada 15.000. sıradaki veya 16.000. sıradaki TUS’a giren mezunlarının puan ortalaması 43,

standart sapması 20,617 olan yurt içi özel üniversite tıp fakültesine yıllık 70.000 TL verip 5. Sınıfta  geçiş yaptığında bir anda eğitimi yeterli kabul edilip 

DENKLİK SINAVINDAN MUAF TUTULMAKTADIR. Ülkemizde 6. Sınıfta teorik eğitim verilmediği herkesçe bilindiği halde ve mezun puan ortalamaları TUS’a

giren mezunlarının puan ortalaması 43-45 arası puan, standart sapması 20,617 puan olan benzer nitelikte çok sayıda fakülteden alınan mezuniyetle  

yurtdışında alınan yetersiz ön kabullü eğitim bir anda yıllık 70.000 TL ile yeterli hale gelmiştir. 2018 İlkbahar Klinik Türkiye ortalamasının 39,13 Net olduğu

tabloda Yurtdışı yatay geçiş konusunun zorlaştırılıp 48 Net istenmesi ve çözüm için kullanılan 2018 İlkbahar Klinik Türkiye ortalamasının yaklaşık 22 Net

olduğu özel üniversitelere yatay geçişin başvuru aşamasında  staj eksikliği vs ile  bir yıl veya yarı yıl daha ücret alınma durumları oluşturulduğu göz önüne

alındığında özel  üniversitelere kaynak aktarımı oluşturan bir mekanizma olduğu açıktır. Özel üniversitelere  verilen yurtdışı yatay geçiş kontenjan

sayısının özel üniversitelerin kapasitelerinin çok çok üstünde olduğu ve eğitim kalitelerinin, kadrolarının ve mezun puan ortalamalarının Türkiye ortalaması ve

hatta yurtdışı öğrenci ortalamalarından düşük olduğu bilinmesine rağmen  kamudan özele, vatandaştan özele KAYNAK AKTARIMINA sebep olduğu açıktır.

Özel üniversitelere bu kaynak aktarımı olurken  yurtdışında okuyan tüm öğrencilerin çok iyi gelir durumuna sahip olduğu düşünülmekte ve bunları özel

üniversitelere yönlendirme amaçlı devlet tıp fakültelerinde açılan tüm yatay geçiş kontenjanları toplamının sadece bir özel üniversitenin kontenjanından daha

düşük olduğunu  belirtmekte yarar vardır.

Bir başka örnekler yurtdışı tıp fakültesinde okuyan  ve 5. sınıfta yurtiçindeki aşağıdaki başarı derecesindeki ve yüksek yatay geçiş kontenjanı verilen fakültelere geçip 

yıllık 70-100.000 TL verirse denklikten alması gereken klinik 48 neti almasına gerek olmadan aşağıdaki klinik net sayılarıyla mezun olup YÖK'ün kalite kriterlerini

karşılamış olmaktadır. Bu fakültelere geçiş yapmayanlar ise 48 net yapmak zorundadırlar. 5. sınıftan itibaren çok az terorik ve pratik ders olduğu için yıllık 100.000 TL

karşılığı hangi dersleri görerek YÖK   Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik El Kitabında  belirtilen hedef kriterlerini karşılar hale geldikleri merak

konusudur.

2018 ilkbahar TUS KLİNİK SONUÇLARININ ANALİZİ

 

Yatay geçiş kontenjanı

 

 

 

 

 

 

 

 Bu fakülte mezunları ortalaması

 

 

ÜNİVERSİTE

PROGRAM

 toplam yurt içi 

toplam  yurt dışı

toplam

Dâhiliye Grubu (41 soru)* 2017 ilkbahar

Dâhiliye Grubu (42 soru) net

Pediatri (30 soru) net

Cerrahi Grubu (36 soru) net

Kadın Hastalıkları ve Doğum
(12 soru) net

120 soruda toplam klinik net

Denklik için istenen klinik net

Yurtdışından 5. sınıfta adı geçen fakültemize geçilseydi

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

TIP  

128

64

192

20,07

11,54

7,07

7,96

2,73

29,30

48

Yeterli kabul edilecekti

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

TIP  

96

48

144

18,87

12,07

7,64

8,52

2,21

30,44

48

Yeterli kabul edilecekti

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

TIP  

96

48

144

17,80

10,01

6,46

7,07

2,10

25,64

48

Yeterli kabul edilecekti

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

TIP İNG.

72

36

108

 

 

 

 

 

 

48

Yeterli kabul edilecekti

OKAN ÜNİVERSİTESİ

TIP İNG.

72

36

108

 

 

 

 

 

 

48

Yeterli kabul edilecekti

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ

TIP İNG.

64

32

96

 

 

 

 

 

 

48

Yeterli kabul edilecekti

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

TIP  

64

32

96

 

 

 

 

 

 

48

Yeterli kabul edilecekti

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

TIP İNG.

64

32

96

30,57

18,79

13,10

13,44

5,04

50,37

48

Yeterli kabul edilecekti

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

TIP İNG.

64

32

96

 

 

 

 

 

 

48

Yeterli kabul edilecekti

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ

TIP  

48

24

72

 

 

 

 

 

 

48

Yeterli kabul edilecekti

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

TIP  

48

24

72

 

 

 

 

 

 

48

Yeterli kabul edilecekti

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

TIP 

48

24

72

21,81

14,09

9,47

10,13

3,07

36,76

48

Yeterli kabul edilecekti

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

TIP  

48

24

72

20,76

13,58

8,42

9,12

2,78

33,90

48

Yeterli kabul edilecekti

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

TIP İNG.

40

20

60

22,75

14,39

9,88

10,09

3,42

37,78

48

Yeterli kabul edilecekti

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

TIP  

40

20

60

20,77

13,50

8,33

9,93

3,10

34,86

48

Yeterli kabul edilecekti

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

TIP 

36

0

36

23,72

15,82

10,15

10,80

3,67

40,44

48

Yeterli kabul edilecekti

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

TIP  

24

12

36

 

 

 

 

 

 

48

Yeterli kabul edilecekti

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

TIP  

24

12

36

24,37

16,13

11,05

11,17

3,58

41,93

48

Yeterli kabul edilecekti

OKAN ÜNİVERSİTESİ

TIP  

24

12

36

 

 

 

 

 

 

48

Yeterli kabul edilecekti

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

TIP 

16

8

24

22,40

14,79

9,38

10,34

2,69

37,20

48

Yeterli kabul edilecekti

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TIP 

21

0

21

21,03

13,79

8,97

9,57

2,47

34,80

48

Yeterli kabul edilecekti

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

TIP 

16

4

20

21,56

14,00

9,28

10,52

2,85

36,65

48

Yeterli kabul edilecekti

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

TIP 

16

4

20

19,76

13,19

8,09

9,74

2,42

33,44

48

Yeterli kabul edilecekti

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

TIP 

20

0

20

20,44

13,55

8,46

9,86

2,55

34,42

48

Yeterli kabul edilecekti

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

TIP 

16

4

20

21,56

13,95

8,96

10,09

2,73

35,73

48

Yeterli kabul edilecekti

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

TIP 

20

0

20

20,11

10,53

7,05

9,09

2,18

28,85

48

Yeterli kabul edilecekti

Örnek fakültemiz mezunları ortalama 30,44 net almış, yeterli kabul ediliyor. 5. sınıfta yurtdışından buraya geçiş yapmak doğrudan adayı yeterli hale getiriken

ortalaması 30,44 olan yere 5. sınıfta geçip yıllık 66.700 artı  6. sınıf ücretini TL vermeyen kişi pratisyen hekimlik yapabilmek için 48 net almak zorundadır.

 

Özel üniversite yatay geçiş kontenjanları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Üstte başarı durumları verilen üniversitelerin kontenjanları göz önüne alındığında

denebilecek tek şey İNSAF olacaktır. Tıp Fakültelerimizde verilen Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin Kurumlara ve branşlara göre analizi çalışmamızda

görüleceği gibi bu fakültelerin çoğunun öğrencileri bir kez bile Türkiye ortalamasına bile yaklaşamamıştır. (22) 

SEVK SAYILARI AÇISINDAN

Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik El Kitabında  belirtilen "Nitekim çeşitli Kamu Kurumlarımızdan ve kişilerden gelen şikâyetler doğrultusunda

bazı yurtdışı mezunlarının hasta bakmayarak sürekli sevk ettikleri de malumumuzdur" yorumu subjektif, genellemeci, bilimsel veriye dayanmayan bir gözlem olup

örneğin sevkin en fazla olduğu Bingöl ilimizde durum somut olarak araştırılabilir. Sevk nedenleri ve sevk edenler mezun olduğu fakültesine göre incelenebilir. En az 48

Net almak zorunda olan yurtdışı mezunun çok hasta sevk ettiği 25 net alan yurt içi tıp fakültesi mezunun YÖK kalite kriterlerini karşıladığı için hasta sevk etmediğini

söylemek bilimsel değildir.

 

Denklik ve tanınırlık başvurusu için YÖK mevzuatta ve sitesinde belirtilmesine rağmen denkliği tanınan üniversiteleri sitesinde belirtmediği için herkesi

Ankara/Bilkent’e YÖK’e bizzat getirtip 50 TL karşılığı dilekçe kabul edip belge vermektedir. 50 TL karşılığı yapılan bu uygulamanın kaz yolma olarak

Görülmekten çıkarılması ve sadece YÖK’ün sitesinde olmayan ve şüpheli durumlarda başvurulan bir sistem olması gerekmektedir. Basit bir belge için il

dışından veya yurtdışından bizzat Ankara/Bilkente gelmenin masrafı, zaman kaybı ve gerekliliği düşünülmelidir.

’Yapılandırılmış Klinik Sınav’’ ücreti 1180 TL’ iken en son 1750 TL olarak açıklandı. Diğer ücret örnekleri:

0 Mayıs 2016 tarihinden itibaren aşağıdaki hizmetlerden ücret alınmasına karar verilmiştir: Bu kapsamda

·         "Diploma Tanıma ve Denklik Başvuruları" ve "Denklik Başvurularının Yeniden İncelenmesi" talepleri için 150 TL,

·         Okul Tanıma talepleri için (Yükseköğretim Kurumlarının tanınıp tanınmadığına dair belge) 50 TL,

·         İşlemler Devam Ediyor belgesi talepleri için (Askerlik Tecil Belgesi, iş başvuruları vb.) 50 TL,

·         Bilgi veya belge talebi içeren diğer konulardaki dilekçeler için 50 TL,

·         KKTC Üniversitelerine ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin, TC – KKTC Anlaşma kapsamında olduklarına dair belge talepleri için 50 TL alınıyor.

 

 


LİZBON SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN: 

Ülkemiz tarafından 1/12/2004 tarihinde imzalanıp 28.2.2006:tarih ve 26094, sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5463 sayılı Kanun uyarınca 8.1.2007 tarihinde

onaylanarak 1.3.2007 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Bölgesinde Yükseköğretim İle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin sözleşmenin I. Bölümünde “Tanıma”,

bir yabancı eğitim belgesinin, eğitim ve/veya iş etkinliklerinde kullanılmak üzere yetkili makam tarafından resmi olarak kabulü şeklinde tanımlanmış; VI.

Bölümünün 1. maddesinde ise “Bir tanıma kararı, yükseköğretim belgesi tarafından belgelenen bilgi ve beceri esasına dayanıyorsa, her Taraf, tanımanın

istendiği belge ile tanımanın istendiği Tarafça bu belgeye karşılık gelen diploma arasında önemli bir farklılık (substantial difference) görülmediği

durumda, diğer Tarafta verilmiş yükseköğretim belgelerini tanıyacaktır.” kuralına yer verilmiştir. Anayasamızda da uluslararası sözleşmelerin kanun

hükmünde olduğu kuralına yer verilerek bu sözleşmelerin uygulanması zorunlu hale getirilmektedir.

 

SON DÖNEM DANIŞTAY KARARLARI: 

T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No: 2014/3824 Karar No : 2014/8548 mahkeme kararından alıntı: Avrupa Bölgesinde Yükseköğretim ile İlgili Belgelerin

Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin yukarıda yer verilen maddelerinin değerlendirilmesinden ise, mezun olunan alanda diploma alınan yükseköğretim kurumunun

eğitim düzeyi ve içeriği ile denklik verecek olan ülkenin yükseköğretim düzeyi ve içeriği arasında önemli bir farklılık bulunması durumunun haricinde taraf olan

ülkelerin resmi makamlarınca taraf olan bir diğer ülkede alınan yükseköğretim diplomasına doğrudan denklik verilmesi gerektiği, bunun tek istisnasının ise

mezun olunan alanda diploma alınan yükseköğretim kurumunun eğitim düzeyi ve içeriği ile denklik verecek olan ülkenin yükseköğretim düzeyi

ve içeriği arasında önemli bir farklılık bulunması olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa Bölgesinde Yükseköğretim İle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmeye taraf olan

ülkemizde denklik vermeye yetkili kurum olan Yükseköğretim Kurulunca anılan sözleşmeye taraf olan ülkelerden alınan diplomalara ilişkin

denklik taleplerinin hukuk devleti ve ahde vefa ilkeleri gereğince bu sözleşme tarafından çizilen çerçeve içerisinde değerlendirilmesi

gerekmektedir. Bu nedenle, davalı idarece sözleşmeye taraf ülkelerden alınan diplomalara denklik verilmesinin seviye tespit sınavında başarılı

olunması şartına bağlanmasının ancak sözleşmede yer verildiği üzere önemli farklılıkların objektif bir bilimsel değerlendirme neticesinde ortaya

konulması halinde mümkün olacağı açıktır.

Yine T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No: 2015/6103 Karar No : 2016/817 mahkeme kararında aynı gerekçe ile aynı sonuç çıkmıştır. 

 

DENKLİK BAŞVURULARININ ADALETLİ DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN

Gelen mesajlara göre ki onların beyanına göre adamına göre muamele yapılma örnekleri seslendirilmektedir. Örneğin dünya sıralamasında 1020. sıradaki

Üniversite mezununa otomatik denklik verilmesi, Yapılandırılmış sınavla ilgili YÖK üyeleri ile sıkı irtibatı olan ve normalde geçmesi beklenmeyen adayların BİR

ŞEKİLDE geçirilmesi, sınırlı kadro ilan edilen sınavlarda bir dakikada kontenjanın dolması vs. iddiaları artık sosyal medyada paylaşıldığı için

herkesin hakkaniyet duygusunu zedelemektedir.

 

 

ÜLKEMİZDE YETERLİ GÖRÜLEN TABLO AÇISINDAN:

Bu konuda yakın tarihli üç örnek verilecektir. İlki CWTS Leiden Ranking Sıralamasından 299. ve 317. sıradaki  iki  üniversitemiz diğeri sıralaması URAP

2309. sıradaki bir üniversitemiz. 

Birincisi Mail Özçelik, Zeynep Solakoğlu ENJEKSİYON VE CERRAHİ DİKİŞ UYGULAMALARI KONUSUNDAKİKAZANIMLARININ

DEĞERLENDİRİLMESİ  İst Tıp Fak Dergisi 2014; 77 (1): 1 – 7 16 Kasım 2012- 20 Mayıs 2013; 6. sınıf öğrencisi 283 kişi üzerinde yapılan çalışma sonuçları

aşağıdadır: Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun olacak 6. sınıf öğrencileriyle yapılan bir araştırmaya göre doktor adaylarının

%64’ü aşı, kan alma, dikiş ve düğüm atma, serum hazırlamada yetersiz. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana

Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu ile uzman yüksek hemşire Mail Özçelik tarafından yapılan araştırmaya

fakültenin 6’ıncı sınıfında okuyan 350 öğrencinin 283’ü katıldı. Araştırmaya katılan öğrencilerin kan alma, cerrahi dikiş ve

düğüm atma, ilaç uygulama, pansuman yapma, serum takma ve serum solüsyonu hazırlama gibi 18 temel mesleki

beceriyle ilgili durumları ölçüldü.

İkincisi: Örneğin 2017 yılında Hacettepe Tıp Fakültesinde yapılan bir çalışmada intörn hekimlerin %  63’ü intramüsküler injeksiyon yaptım, % 55’i damar

yolu açtım, %  72’si sonda taktım cevabı vermiştir. İntramusküler injeksiyonda kendini yeterli hissediyorum diyenler %  59,5’tur. Ana hastalıklarda

“Tedavi uygulayabilirim” cevap oranı %38-68 arasında değişmektedir. 

 

Üçüncüsü: Basından... "Tıp Fakültemiz 27 Mayıs 2007 tarihinde resmi olarak kurulmuş ve 2008-2009 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini almıştır.

Alınan ilk öğrenciler  öğrenciler Sivas Ünv. Tıp Fakültesi ile yapılan protokolle orada eğitim öğretime başlamış, daha sonra 2012-2013 eğitim öğretim

Döneminde Giresun da Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri ilk defa eğitime başlamışlardır. Şu an Giresun da öğretim gören Dönem1, Dönem 2, Dönem 3,

Dönem 4 ve Dönem 5 öğrencileri mevcuttur ve toplam tıp öğrencisi sayısı 200'ü aşmıştır. Tıp Fakültemizde şu an toplam 62 öğretim üyesi

mevcuttur. Yukarda bahsettiğim tüm bu öğrenci ve öğretim üyesi rakamlarına ve de kuruluşundan  itibaren 9 yıl geride kalmasına rağmen maalesef tam

donanımlı bir Tıp Fakültesi Hastanesi kurulamamış, eski meslek yüksek okulunun tadilatla hastaneye çevrilerek 30 yatağı olan geçici bir hastanede hizmet

verilmek zorunda kalınmıştır. Sağlık Bakanlığının 750 bin nüfusun altındaki illerde uygulamaya koyduğu ildeki Tıp Fakültesi ile Devlet Hastanesinin ortak

kullanımı (afiliasyon)  Giresunda maalesef geride kalan 9 senede yapılamamıştır.

Bilindiği gibi Tıp Fakültesi eğitiminin 4,5 ve 6. sınıfları hastanede yapılan stajlarla teorik eğitimin yanında ağırlıklı olarak pratik eğitim verilerek yapılmaktadır.

Maalesef ki Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesinde geçtiğimiz yıl 4. sınıf öğrencileri doğru dürüst bir pratik hasta başı eğitimi görmeden Dahiliye,

Pediatri, K.Doğum, Anestezi, Kardiyoloji ve Radyoloji stajlarını yapmak zorunda kalmış ve bu öğrenciler bu sene 5. sınıf olmuş ve yine sadece

teorik eğitimle 5. sınıfı yapmak durumunda kalacaklardır. Kaldı ki 5. sınıfta verilmesi gereken  küçük stajlardan Beyin Cerrahi, Psikiyatri, Nöroloji,

Plastik Cerrahi, Dermatoloji, Göğüs Cerrahi gibi bölümlerin öğretim üyesi şu an için Tıp Fakültemizde yoktur.."  Açıklamanın gerisi döner sermaye

ağlamaları: tıklayınız

YURTDIŞINDA OKUMAK AÇISINDAN:

Ortaöğretimden yüksek öğretime geçiş sağlıklı yapılandırılamamış ve oluşan ihtiyaçlar yeni yeni karşılanmaya başlamıştır. İnsanlar hayallerini, hedeflerini

devletin hiçbir desteğinden yararlanmadan kendi gayretleri ile kendi masrafını karşılayarak, yurtdışında okuyarak çözüyorsa sorun nedir ?

Yüksek Öğretim sistemimiz Türkiye’de doktorluk yapabilmek için Dünya üniversiteleri sıralamasında 1020. Sırada bulunan yurtdışı bir üniversite mezununun

Yeterli eğitimini yeterli bulmazken üst kısımda bir öğretim üyesinin ayrıntılı bilgi verdiği Giresun Tıp veya bazı özel üniversitelerin eğitim kalitesi ve alt yapısını,

başarılı ve yeterli kabul eden bir ortam vardır. Sistemin bu eksik yönleri düzelmediği halde tüm olumsuz sonucu yurtdışından mezun olanlara fatura etmek

insani değildir. İnsanların istediği ülkede okuma ve mezun olma hakları, çok kültürlü, çok dilli ve uluslar arası eğitimin getireceği direkt ve dolaylı katkılar

gereksiz engellemelerle karşılaşmamalıdır. Tüm dünya ülkeleri “eğitimine masraf yapmadığı” eğitimli insanları kendi sistemine entegre etmenin yollarını

kolaylaştırmaktadır. Eksik boyutlar varsa sağlıklı şekilde tamamlayarak bu potansiyeli iyi yönetmek devlet aklının gereğidir. Örneğin sağlık turizmini

hareketlendirmek için yoğun çaba gösterilen ortamda farklı ülke üniversite mensupları bir avantaj olarak değerlendirilebilir.

YURTDIŞINDAN KONUNUN NASIL GÖRÜNDÜĞÜ AÇISINDAN:

(NASA/JPL-Caltechten Dr. Umut Yıldız yorumuyla " Yurtdışındaki bir üniversite, o ülkenin kanunları çerçevesinde varlığını

sürdürüyorsa ve Türkiye de o ülkenin varlığını tanıyorsa o ülkenin üniversitesini de kabul etmesi gerekir. Halihazırda zaten

Türkiye, farklı ülkelerden gelen bir yabancının diplomasını kabul ettiği gibi, orada üniversite okuyan bir Türk öğrencinin de

diplomasını doğal olarak kabul etmeli. Madem serbest ekonomi ve serbest rekabet olan bir ülkemiz var, herkes aldığı diploma

ile aynı rekabet ortamının içine girebilmeli. Kimse zaten “ben Bulgaristan’dan ya da Rusya’dan ya da Harvard’dan diploma

aldım, bunu YÖK’e vereyim, bunun yerine bana ODTÜ diploması verilsin” demiyor. Herkes sadece kendi okuduğu üniversitenin

ülkesi ile yaptığı eğitimin derece karşılığının Türkiye’de de olmasını istiyor.

... Kısacası herkes ne okuyorsa okusun, kimse kimsenin diplomasında gözü yok ama öğrencilere çelme takıp, üniversite bitirmiş

birisine lise mezunu muamelesi yapılmaması gerekir. Zaten rekabet ortamında herkes yolunu bulacaktır, örneğin Nijerya’nın bir

üniversitesinden mezun olan Türk ile Harvard mezunu zaten serbest piyasada aynı kategoriye konulmayacaktır ve herkes zaten iş

ararken aldığı eğitime, yaptığı araştırmalarına ve orada yaşadığı deneyime göre değerlendirilecektir. Ama Nijerya’da üniversite bitirmiş

bir insan da, bütün Dünya’da da kabul edildiği gibi Türkiye’de de üniversite mezunu kabul edilmelidir. 

Öte yandan, hele ki Türkiye’de de yurtdışındaki birçok kötü üniversiteden daha kötü durumdaki bazı üniversitelere de YÖK lisans vermiş

durumda. Diploma yolsuzluğu zaten sadece yurtdışından gelen diplomalarla ilgili olan bir şey değil, ülke içinden de yerli üniversitelerden

diploma almış gibi davranıp, işe giren insanların haberleri geliyor. Bunun için de en kolay çözümlerden birisi, her üniversite kendi mezunlarını

üniversitenin resmi sitesinde sabit kalacak linklerde ilan eder. YÖK dahil herkes, böylece kim ne zaman, nereden mezun olmuş görebilir.

Bir şirketin insan kaynakları da diplomayı hemen üniversitenin sitesinden teyit edebilir. Örneğin benim deneyimim, Hollanda’daki master

ve doktora tezleri üniversite sitesinde herkese açık şekilde yayınlandığından kolayca teyit edilebilir. Hollanda’daki ve bazı Avrupa ülkelerindeki

bu sistem Türkiye’ye de gelebilir, YÖK gerçekten sahte diplomalarla mücadele etmek istiyorsa, bunu bütün üniversitelere zorunlu kılarak hayata geçirebilir.

Sorunun başladığı diğer nokta da, Türkiye, Avrupa Bölgesi’nde — biz ona üyeyiz — Yükseköğretimle ilgili belgelerin tanınmasına ilişkin

Lizbon Sözleşmesi’ne (1 Mart 2004) taraf olmasına rağmen, Türkiye lehine olan maddeleri uyguluyor ama istemediğini uygulamıyor.

Örneğin YÖK, Europass hazırladıklarını söylüyor ancak Türkler’in Avrupa’dan alınan Europasslar’ını kabul etmiyor. Ayrıca yine Türkiye,

tüm Erasmus programlarını harfiyen uygulayıp, Türkiye’den AB ülkelerine binlerce öğrenci gönderiyor. Ancak örneğin Türkiye’den Bulgaristan’daki

ya da başka ülkelerdeki üniversitelere Erasmus ile gönderdiği öğrencilerin diplomalarına denklik vermesine rağmen, aynı üniversitelerde okuyup

oradan diploma alan Türk öğrencilere denkliklerini vermiyor. Sebep olarak da örneğin Bulgaristan’daki üniversiteye üniversite sınavı olmadan girmeleri,

oradaki yurtların pis oluşu vs gibi sebepler gösteriliyormuş. Türkiye’de üniversite sınavı var diye bütün dünyada da üniversite sınavı olacak diye bir

şey yok. Bir çok gelişmiş ülke de öğrencilerini sınavsız, lise dereceleriyle ve/veya mülakatla seçiyor.

Bazı insanlar da “evet YÖK haklı, çünkü bilmem ne ülkesinden parayla diploma alınıyormuş, elbette araştırsın” diyenler var. Evet, biz de elbetteki

böyle insanların diplomalarının kabul edilmemesini istiyoruz, — zaten bizim de, ya belge bürokrasisi ya da hiç denklik verilmemesi gibi mağduriyet

yaşamamızın asıl sebebi de bu tür insanların önceden yaptıkları yolsuzluklar— . Yurtdışında okumak gerçekten kolay değil, bir çok öğrenci maddi

ve manevi olanaklardan yoksun olarak, ailelerinden ve yakın çevresinden ayrı olarak zorluklarla yıllarını geçiriyor ama ülkesine geri döndüğünde de

orada bitirdiği üniversiteden mezun bir üniversite mezunu olarak dönmek istiyor. ( yazı için tıklayınız)

 

Buraya kadar anlattıklarımız,  tablolar,  giriş puanı, başarı puanı, dünya üniversiteler sıralaması, klinik ve temel tıp ortalama netleri ve puanları ile standart

sapması karşılaştırmalarımızdan sonra tüm bunlardan çıkarabileceğimiz

SONUÇ:  

Bu yazının amacı KESİNLİKLE herkese denklik uygulansın değildir. 

YÖK'ün görev alanı olan Türk Üniversiteleri Tıp Fakültelerinin durumu ile alakalı ne kadar düzeltici/ geliştirici düzenleme yaptığı ve günümüzde oluşan tablo: 

2016-2017 URAP'ın dünyadaki" ilk 1000 tıp fakültesi "Medical and Health"  "sıralamasına göre ülkemizden dünyada ilk 1000 içindeki sıralarıyla sıralamaya giren 35

fakülte varken eksilmeler olmuş ve URAP 2017-2018 Tıp Fakülteleri "Medical and Health"  ilk 1000' sıralamasında  27 tıp fakültemiz yer almıştır. URAP 2018-2019

Tıp Fakülteleri "Medical and Health"  ilk 1000' sıralamasında  22 tıp fakültemiz yer alabilmiştir. Yani iki yılda 13 tıp fakültemiz URAP Tıp Fakülteleri "Medical and

Health"  ilk 1000 listesinden çıkmıştır ve Hacettepe, Marmara, Doku Eylül ve Koç Tıp Fakültesi dışındaki 18 tıp  fakültemizin sıralaması da geriye gitmiş iken

denklik uygulamasında  dünya üniversitelerinin durumunu ölçerken kendi görev alanındaki müsebbibi olduğu tabloyu da hatırlatıp uygulamadaki aksaklıkları

düzeltmeye davettir.  Bu düşüse odaklanması gereken YÖK, kalite düşmesinin nedenlerine hızla odaklanmalı ve kaliteyi korumanın yolu yurtdışından denklik

başvurusunda bulunanlara adaletsiz davranma olmamalıdır.

Tıp Fakülterimizin kalitesinin yükselitilmeyi bırakın ne kadar düştüğünü URAP Tıp Fakülteleri "Medical and Health" 2016-2017, 2017-2018,  ve 2018-2019 yılları ilk

1000 sıralaması ve "TIP FAKÜLTELERİMİZDE VERİLEN MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNİN KURUMLARA VE BRANŞLARA GÖRE ANALİZİ" raporunda

bulabilirsiniz.

Tıp Fakültesi mezuniyetinin denklik konusu tıpta uzmanlık eğitimi denklik konusundan ayrı değerlendirilmesi gerekirken tıpta uzmanlık eğitimi denkliğinin

sorunları  bu konuya negatif bakılmasına yol açmaktadır. Geçmişte yaşanmış veya yaşanmakta olan  bazı olumsuz ülke örneklerinden dolayı bir çok yurtdışı ülke

üniversitesi mezunu TC vatandaşı doktor ülkemizde uygulanmayan, uygulansa bir çok fakültemizin başarısız olacağı başarı kriterlerine göre değerlendirilmekte, bazıları

ise ülkemizde bir çok tıp fakültesinden daha yüksek sıralamaya sahip yurtdışı üniversiteden mezun olmasına ve medikal tüm güvenilir

sıralamalarda yer almasına rağmen denklik uygulamasına tabi tutulmaktadır. YÖK'ün birkaç olumsuz örneği engellemek isterken uyguladığı kriterlerin yüksekliği

nedeniyle büyük maddi ve manevi mağduriyetler ve yıl kayıpları, mesleğinden uzak kalma, ailesine ekonomik olarak bağımlı kalma vs vs yaşanmaktadır.

Sunulan tablolardaki puanlar tekrar analiz edildiğinde yurtdışı denklik için aynı sorulardan ve aynı sınavdan Türkiye’de doktorluk yapabilmek için 40 net puan

alınmalı şartının, kural Türkiye’deki tıp fakültelerimize uygulansa nasıl bir vahim tablo oluşacağı yukarıda anlatılmıştır,  ne kadar acımasız bir ölçü olduğu görülecektir.

 Tıp fakültelerinin eğitiminin çekirdek eğitim müfredatına uygunluğunu belirleyen kriterler saptanmalıdır. Kurumların yeterliliğinin belirlenmesi ve ÇEP

müfredatına uyumu, eğitici sayısı, alt yapı, kütüphane,fiziksel koşullara uyumunun yeterliliğinin belirlenmesivle periyodik kontrolünün sağlanması ve sürecin

denetlenmesine odaklanılması gerekirken tüm vebal yurtdışı mezunlarına yüklenilmektedir. Fakültelerimizin bazı yıllara ait TUS klinik ve temel puan

ortalamaları verilmiş ve konu yukarıda detaylıca tartışılmıştır.  Denklikte Türkiye ortalaması netten fazla net istenebilmektedir.

YÖK'ün kaliteyi koruyorum diye sunduğu çözümde URAP dünya sıralamasında 501. sırada olan veya daha sonra 01.07.2016 tarihli YÖK duyurusu ile 1001.

sırada  yurtdışı üniversite tıp fakültesinde okuyan tıp öğrencisi bitirmeye yakın dönemde URAP sıralamasına girmeyen ve Webometrics sıralamasında

dünyada 15.000. sıradaki veya 16.000. sıradaki mezunlarının temel puan ortalaması 40-43 ve standart sapması 19-20 puan olan, diğer tabirle çoğu

öğrencisi 40-45 puan ve altında alan mezun başarı ortalaması çok altlarda olan yurt içi özel üniversite tıp fakültesine yıllık 90.000 TL bedel ödeyerek 5. sınıfta geçiş

yapıp mezun olduğunda eğitim kalitesi yeterli görülerek DENKLİK SINAVINDAN MUAF TUTULMAKTADIR. Halbuki bu sınıfta neredeyse hiç teorik eğitim

verilmemektedir. Bu örnekte olduğu gibi YÖK  tarafından şu an için yürürlükte olan, ilan edilmiş yurt içi ve yurtdışı tıp eğitim düzeyinin yeterliliğini ölçmeyi amaçlayan

 hiçbir objektif kriter, ölçü ve sınav  olmadığı ve hiçbir denetim yapılmadığı için  (bkz Ref. 15) sonuç olarak YÖK ya objektif kriter belirlemelidir ya da Lizbon

sözleşmesine uymak ve sözleşmenin tarafı olarak diploma denkliklerini önemli farklılıkların objektif bir bilimsel değerlendirme neticesinde ortaya

konulmadığı durumlarda yurtdışı denkliğini doğrudan kabul etmek durumundayız.

 

Kamu otoritesi kamuya yapacağı doktor atamalarında isterse ayrıca bir kriter belirleyebilir.   "Kamuda istihdam için devlet HERKESE EŞİT UYGULANAN

kurallar konulabilir ancak özel sektör de kendi kalite kurallarını geliştirerek tercihlerde bulunacaktır. Diğer bir yön ise tüm bu doktorlar tedavi süreçlerinde yer

almayacağı gibi Sağlık turizminden tutunuz Sağlık İdareciliğine kadar bir çok alanda doktor istihdam edilecektir. Dr. Umut Yıldızın dediğine benzer

şekilde "Kimse zaten “ben Bulgaristan’dan ya da Rusya’dan ya da Harvard’dan diploma aldım, bunu YÖK’e vereyim, bunun yerine bana Hacettepe diploması

verilsin” demiyor. ... Zaten rekabet ortamında herkes yolunu bulacaktır, örneğin Nijerya’nın bir üniversitesinden mezun olan Türk ile Harvard mezunu zaten

serbest piyasada aynı kategoriye konulmayacaktır ve herkes zaten iş ararken aldığı eğitime, yaptığı araştırmalarına ve orada yaşadığı deneyime göre

değerlendirilecektir. Ama Nijerya’da üniversite bitirmiş bir insan da, bütün Dünya’da da kabul edildiği gibi Türkiye’de de üniversite mezunu kabul edilmelidir. 

Serbest ortamda bu diplomalar ve kişiler eğitimlerine göre hak ettiği değeri bulacaktır. 

Kamu otoritesi kamuya atamalarda veya çalışma izinlerinde "herkese geçerli ve eşit" başarı kriterleri koyabilir,  ancak denklikler  sayılan

tüm nedenlerle ve Lizbon sözleşmesi gereğince aksi ortaya konmadıkça koşulsuz kabul edilmelidir. Aksi ortaya konulan durumlarda adil davranılmalıdır.

- TUS ve STS'nin amaçları ve sınav hedefleri aynı mı, birbirini yerine kullanılabilir mi? Yarışma sınavı

yeterlilik sınavı olarak kullanılabilir mi?

YARIŞMA SINAVI OLAN TUS SEVİYE TESPİT AMAÇLI KULLANILAMAZ.  TUS  başvuru kitapçığında sınavın

tarifi olarak belirtildiği gibi "Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavıdır" 

 "Sınavın amacı  bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek

tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir. "  Amacı az sayıda kontenjana  sahip uzmanlık sınavına 

yerleştirmeye esas yarışmadır.  Uzmanlık eğitimi tercihi için yapılan yarışma içeren sıralama sınavı olan TUS 

sorularıyla denkliğin amacı olan pratisyen hekimlik için alınan  eğitimin "seviye tespiti" yapılamayacağı için STS sınavı

gerçekten seviye tespit sınavı mantığıyla hazırlanmış  fakülte çekirdek eğitim müfredatıyla uyumlu sorularla yapılmalıdır.

Tam puan alınamaz zorluktaki bir sınavın denklik sınavı olarak kullanılabileceğini söylemek  mümkün mü? 

TAM PUAN ALINAMAZ ZORLUKTAKİ BİR SINAV DENKLİK İÇİN KULLANILAMAZ

-  "amacı bu  sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine

göre mevcut kontenjanlara yerleştirmek" olan "yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi

giriş sınavı" TUS yurtdışında alınan Tıp fakültesi eğitiminin Türkiyede pratisyen hekimlik  yapabilmek için

yeterliliğini ölçme amacı taşıyan STS sınavı yerine kullanılabilir mi? şu an ki gibi kullanılırsa da seviye tespiti yapılabilir mi?

ASİSTANLIĞA GİRİŞ SINAVI PRATİSYENLİĞE BAŞLAYABİLME İÇİN KULLANILAMAZ.

 

- SORULAR PRATİSYEN HEKİMLİK YAPABİLME YETERLİLİĞİNİ ÖLÇME AMACINA UYGUN  MU?

Pratisyen Hekimlik yapabilme yeterliliğini ölçmeyi sağlayamayacak, anlamsız, uygun olmayan, bilmediği için pratisyen olunamayan ve bilse ne olacak

dedirten türden sorulara bir kaç örnek sunulmuştur.

- Her iki sınav arasıda farklı uygulamalar var mı?

ÜSTTE AYRINTILARI ANLATILAN DEĞERLENDİRME,  İPTAL SORU, SINAVA GİRİŞ KOŞULU, TERCİH HAKKI 

ADALETSİZLİKLERİ DÜZELTİLMELİDİR:

- Kullanılan dünya sıralamaları amacı tam karşılamakta mıdır?

ÜSTTE ANLATILDIĞI GİBİ BAZI EKSİKLERİ VARDIR. UYGULAMA GENİŞLETİLEMELİDİR: 

Ara geçiş döneminde CWTS Leiden Ranking, Academic Ranking of World  Universities (Shanghai),

Times  Higher Education (THE) World  University Ranking ve University Ranking by Academic

Performance (URAP) dünya üniversiteler sıralamasında ilk 1000 üniversiteden birinden mezun

olma, bu üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alanlara

ise STS sınavına  girme zorunluluğu getirilmişti,  URAP ilk 1000 olan liste URAP ilk 2000' e

genişletilebilir ve  çok doğal bir kriterle sorunun önemli bir kısmı çözülebilir. Aynı şekilde URAP

2017-2018 "Medicine & Healt Sciences"  ilk 1000 alan sıralaması ve ARWU "Clinical

Medicine" ilk 500'  de denklikte kriter olarak kullanılmalıdır.  Mezun olunan yılda CWTS Leiden

Ranking ilk 1000, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ilk 1000, Times

Higher Education (THE)  World University Ranking ve University Ranking by Academic

Performance (URAP) World  Ranking 2000, ISC WORLD UNIVERSITY RANKINGS ilk 1000

ve Tıp alanına özel sıralamalar olan URAP 2017-2018 " Medicine & Healt Sciences" ilk 1000  

ve ARWU "Clinical Medicine" ilk 500' de  bulunan fakültelerden mezun olanlar da otomatik olarak

denk sayılmalıdır. Girilen yıl değil mezun olunan yıl baz alınmalıdır.

- Aynı kriterler ülkemiz tıp fakültelerine uygulansa durum ne olur? Mezunların yüzde kaçı denklik

kriterlerine göre pratisyenlik yapabilir?

TIP FAKÜLTELERİMİZİN DURUMU ÜSTTE TABLOLARDA ANLATILDIĞI GİBİDİR. 

- Yurtdışında YÖK tarafından yetersiz görülen eğitim yıllık 70.000-100.000 TL farkla  daha yetersiz bir yurtiçi

tıp fakültesinde birden yeterli hale gelebilir mi?

GELEMEZ. AMA GELİYOR

- Denklik için uygulanan başarı seviyesi tüm yurtiçi fakültelerimize uygulansa tablo nasıl olurdu?

TIP FAKÜLTELERİMİZİN DURUMU ÜSTTE TABLOLARDA ANLATILDIĞI GİBİDİR.  ÇOĞUNUN DENKLİĞE GİRMESİ GEREKİRDİ.

- Yurtdışı aday 48 net yapmak zorundayken Türkiye ortalaması nedir?

2018 TUS İLKBAHAR SINAVINDA TÜRKİYE KLİNİK ORTALAMASI 39.13 NET İDİ. BU GEÇME NOTU SEVİYESİ İZAH EDİLDİĞİ GİBİ

BÜYÜK BİR HAKSIZLIKTIR.

- Yurtdışı yatay geçiş kontenjanları nasıl dağıtılıyor? 

ÜSTTEKİ TABLODA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ EĞİTİMİ TÜRKİYEDE ORTALAMANIN ÇOK ALTINDA OLAN ÖZEL

ÜNİVERSİTELERE ÇOK KONTENJAN VERİLİYOR.

- Yurtdışı kontenjan verilen özel tıp fakülteleri ne ölçüde başarılı?

ÜSTTEKİ TABLODA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ EĞİTİMİ TÜRKİYEDE ORTALAMANIN ÇOK ALTINDA

- TUS dersanelerine yönlendirme var mı?

SONUÇTA DENKLİK İÇİN UYGULANAN SEVİYE TESPİT SINAVI YERİNE YARIŞMA SINAVI OLAN TUS'A SOKARAK 

DOĞAL YÖNLENDİRME VAR.

- STS 2 de başarılı olan neden tercih yapamıyor?

STS ikinci aşama puanı TUS Klinik Bilimler Puanı şeklinde uyarlanıp açıklanmalıdır ve girdiği sınavda 45 üzeri puan

alan aday aynı zamanda klinik puan tercihi yapabilmelidir.

 

SONUÇ 2: TÜM BUNLARDAN SONRA 16 NİSAN 2020 TARİHİNDE

AŞAĞIDAKİ DUYURU YAPILMIŞTIR:

Tıp Doktorluğu Alanında Diploma Denklik Başvurusunda Bulunan Adaylara Dair Duyuru (16.04.2020)

Tıp Doktorluğu Alanında Diploma Denklik Başvurusunda Bulunan Adaylara Dair Duyuru

​Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde belirtilen; “Türk yükseköğretim sistemindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar,

eğitim-öğretimin dili, niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, staj ve projeler bakımından yetersizliğinin Komisyon tarafından doğrudan veya Bilim Alanı Danışma

Komisyonu ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüşleri dikkate alınarak anlaşılması hâlinde, ilgililer usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen

Seviye Yeterlik Belirleme Sistemi işlemlerinden biri veya birkaçına tabi tutulur." hükmüne göre Seviye Tespit Sınavı/İlmi Hüviyet Tespiti/Yapılandırılmış Klinik Sınav

yapılmaktadır.​

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.04.2020 tarihli toplantısında alınan karar ile;

-Tıp doktorluğu alanında ÖSYM tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavı (STS) başarı alt sınırının 35 puan olarak belirlenmesine,

-Daha önce ÖSYM tarafından Tıp doktorluğu alanında yapılan STS'ye girip 35-40 arası puan alan ve başarısız sayılan adayların dilekçe ekinde sonuç belgelerini ibraz

ederek Kurulumuza başvurmaları halinde durumlarının değerlendirilmesine,

-Diploma denklik başvurusunda bulunan ve hakkında STS kararı alınanların ÖSYM tarafından yapılan STS'ye muadil olarak Üniversitelerimizde yapılan Yapılandırılmış

Klinik Sınavlarına yılda iki kez girebilmelerine,

-Daha önce sadece Ankara'daki 4 üniversitede yapılan Yapılandırılmış Klinik Sınavının bundan sonra, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi,

Ege Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından yapılmasına,

karar verilmiştir. Ve aşağıdaki durumda sadece bir değişiklik oluşmuştur:

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Word, tablolu ve daha güncel hali için 

https://www.researchgate.net/publication/318284143_YOK'un_Tip_Fakultesi_denklik_uygulamalarindaki_bazi_sorunlar_ve_oneriler

 

a- Tıp Doktorluğu Alanında Diploma Denklik Başvurusunda Bulunan Adaylara

Dair Duyuru (16.04.2020) tarihli duyuru bazı iyileştirmeler içermesi

açısından kısmen olumlu olmakla birlikte adaleti sağlama açısından yeterli

değildir. Çünkü gidilen TUS=STS ve TUS başarılı sayılma baraj puanı

üzerinden sorunu çözme mantığı çok büyük bir yanlıştır.

Yurtdışından denklik için  başvuran adaylara yapılan sınav açıklamada

belirtildiği gibi tıp fakültesinde  verilen eğitim düzeyini ve pratisyen hekimlik

yapabilme kapasitesini ölçen  “Seviye Tespit Sınavı” değildir. “Seviye Tespit

Sınavı” olarak lanse edilen  sınav “uzmanlık eğitime aday seçme amaçlı

yarışma sınavı” olan TUS sınav kitapçığının ön kapağında “Seviye Tespit

Sınavı” yazan aynı sorulardan oluşan TUS sınavıdır. Uzmanlık eğitime aday

seçme amaçlı yarışma sınavı” olan TUS sınavı başarısı pratisyenliğe

başlayabilme yeterlilik sınavı amacıyla kullanılamaz. STS türü sınavlar az

sayıda bile olsa başarılı, çok başarılı  adayların tam puan alabildiği

sınavlardır. Şimdiye kadar 200.000 kişiden fazla doktorun girdiği ve bir kez 

bile tam puan alınamayan bir sınav STS olamaz.

Yurtdışından denklik için başvuran adaylara tıp fakültesi eğitim müfredatına

uygun sorularla yılda iki kez  STS yapılmalıdır ve “değerlendirmede 4 yanlış 1

doğruyu götürme olmadan 100 üzerinden 50 alınarak geçilmelidir. Tam puan

veya % 90’lık dilim üzerinde puan olmayan sınavlarda soru değerlemesi buna

göre uyarlanmalıdır. Aksi takdirde STS amacıyla ALAKASIZ TUS SINAVI’nın

geçme notu ile oynayıp adaylara da TUS’da değilde STS’de 50, 40, 35 puan

almış alamamış gibi Türkiye ortalaması nedir sorusu da dahil konunun aslı

bilinmeden sürekli negatif algıya hedef olma durumu oluşturulmaktadır. Bu

algıyı oluşturmaya kimsenin hakkı yoktur. Yapılacak iş en başarılının tam

puan veya tam puana yakın puan alabilir zorlukta tıp fakültesi eğitim

müfredatına uygun sorularla yarışma değil seviye tespit amacıyla 100

üzerinden 50 alanın başarılı kabul edildiği sınav yapmaktır.

 

b- STS sınavı yılda iki kez yapılmalı ve STS sonuç açıklama tarihleri ve TUS

başvuru tarihleri hak kaybı oluşturmayacak şekidle düzenlemelidir.

c- Ayrıca mezun olunan sene itibariyle üstte örnekleriyle açıklanan nedenlerle

URAP World ilk 1000 olan liste URAP World ilk 2000'e genişletilmelidir ve bu

doğal kriterle sorunun önemli bir kısmı çözülebilir. Aynı şekilde Tıp fakülteleri için

daha özel, güvenilir ve sağlık alanına spesifik sıralamalar olan URAP "Medicine &

Health Sciences"  ilk 1000 alan sıralaması ve Shanghai ARWU "Clinical

Medicine" ilk 500'  de bulunma otomatik denklikte kriter olarak kullanılmalıdır.  

Mezun olunan yılda:

CWTS Leiden Ranking ilk 1000, 

Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ilk 1000, 

Times Higher Education (THE)  World University Ranking ve 

University Ranking by Academic Performance (URAP) World  Ranking 2000, 

ISC WORLD UNIVERSITY RANKINGS ilk 1000 ve

Tıp alanına özel sıralamalar olan URAP " Medicine & Health Sciences" ilk 1000

ve Shanghai ARWU "Clinical Medicine" ilk 500' de  bulunan fakültelerden mezun

olanlar otomatik olarak denk sayılmalıdır. 

d- Girilen yıl değil mezun olunan yıl baz alınmalı ve başvuru tarihinde bu yıla en

yakın açıklanan en son geçerli sıralama kullanılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynaklar:

1. Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.02.2015 tarihli toplantısında alınan karar

2. STS sınavı için: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/STSTIP/STSTIPBASVURUKILAVUZU16022016.pdf

3. TUS BAŞARI ve tercih PUANI İÇİN ÖSYM WEB SİTESİ

4. http://www.leidenranking.com/ranking/2018/list

https://www.leidenranking.com/ranking/2019/list

5.http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html

6. http://www.shanghairanking.com/shanghairanking-subject-rankings/clinical-medicine.html

7. http://www.webometrics.info/en/Europe/Turkey

8. https://www.urapcenter.org/Rankings/2018-2019/world

https://www.urapcenter.org/cdn/storage/PDFs/vhKaHMN3xHTJiFjNT/original/vhKaHMN3xHTJiFjNT.pdf

9. http://www.urapcenter.org/2018/fields.php

10. http://www.webometrics.info/en/world

11. https://yokatlas.yok.gov.tr/2017/lisans-panel.php?y=104510189&p=2050&pr=1

12.https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/50/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

13. Dr. Umut Yıldızın görüşleri için https://medium.com/turkce/diploma-denklik-i%CC%87%C5%9Fkencesi-nereye-kadar-8748ed9fc962#.hvc9ie1ak

14.  2015 yılında Klinik puan ortalamasına göre TÜM TIP FAKÜLTELERİNİN TUS BAŞARI SIRALAMASI için tıklayınız

15. 2012-TUS Sonbahar Dönemi Değerlendirme ve Yerleştirme İstatistikleri için tıklayınız

16. 2013-TUS Sonbahar Dönemi Değerlendirme ve Yerleştirme İstatistikleri için tıklayınız

17. 2017-TUS İlkbahar Değerlendirme Raporu - Ösym

 https://www.osym.gov.tr/TR,15001/2017-tus-ilkbahar-degerlendirme-raporu.html

18. 2017-TUS Sonbahar Değerlendirme Raporu - Ösym

 https://www.osym.gov.tr/TR,15093/2017-tus-sonbahar-degerlendirme-raporu.html

19. 2018- TUS İlkbahar Değerlendirme Raporu - Ösym

 https://www.osym.gov.tr/TR,15428/2018--tus-ilkbahar-degerlendirme-raporu.html

20. 2019 yılında konuyla ilgili açıklama: http://www.yok.gov.tr/web/guest/program-acma-asgari-kosullar

21. Cansu Köse ve ark. Bir Tıp Fakültesi Intörnlerinin Mesleki Temel Bazı Bilgi ve Becerileri Hakkındaki Öz Değerlendirmeleri STED 27 , 3 s. 176-189 2018.

22. TIP FAKÜLTELERİMİZDE VERİLEN MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNİN KURUMLARA VE BRANŞLARA GÖRE ANALİZİ  https://www.researchgate.net/publication/333056334_TIP_FAKULTELERIMIZDE_VERILEN_MEZUNIYET_ONCESI_TIP_EGITIMININ_KURUMLARA_VE_BRANSLARA_GORE_ANALIZIayrıca    https://www.researchgate.net/profile/Murat_Alper/publication/333056334_TIP_FAKULTELERIMIZDE_VERILEN_MEZUNIYET_ONCESI_TIP_EGITIMININ_KURUMLARA_VE_BRANSLARA_GORE_ANALIZI/links/5cea70a3458515712ec3b9fa/TIP-FAKUeLTELERIMIZDE-VERILEN-MEZUNIYET-OeNCESI-TIP-EGITIMININ-KURUMLARA-VE-BRANSLARA-GOeRE-ANALIZI 

23- Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik El Kitabı  YÖK TANIMA VE DENKLİK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

24- YÖK karar duyurusu, ÖSYM duyurusu, TTB başvuru yazıları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

denklik belgesi denklik belgesi nasıl alınır Denklik Birimi - Yükseköğretim Kurulu denklik nedir denklik olan üniversiteler denklik sınavı denklik sınavı 2016 denklik

sınavı nedir denklik sınavı soruları denklik sınavı soru denklik sınavı soruları 2020 denklik sınavı soruları 2018 denklik sınavı zor mu denklik sorgulama yök denklik

başvuru formu yök denklik belgesi 2020 2018 2019 yök denklik listesi 2018 2019 yök denklik nedir yök denklik sınavı 2018 2019 yök denklik sorgulama yök denklik

tablosu, sts yök denklik telefon numarası yök denklik verdiği üniversiteler 2019 2020 türkiyede denkliği olan üniversiteleryök denklik listesi yök

denklik sorgulama yök denklik sorgulama dilekçe örneği yök denklik sorgulama ekranı yök denklik sorgulama formu yök denklik sorgulama formunu yök

denklik verdiği üniversiteler yök denklik verdiği üniversiteler 2019 yök denklik verdiği üniversiteler listesi yök yabancı üniversite denklik 2019 yök yurtdışı

üniversite denklik listesi 2016 2018 2017  2020 yökün denklik fakülte tanıma yökün tanıdıığı üniversiteler

verdiği üniversiteler 2020 2019 yökün denklik soruları geçmiş eski çıkmış verdiği üniversiteler 2020 2019 2018y ökün denklik verdiği üniversiteler listesi

yökün denklik verdiği yabancı üniversiteler 2020 2019   yök duyurular yök giriş diploma denklik soruları yök atlas yök tez yöksis yök son dakika yök akademik 

diploma denklik belgesi sorgulama diploma denklik belgesi diploma denklik belgesi indir diploma denklik belgesi e devlet denklik belgesi için gerekli evraklar

denklik belgesi örneği yurtdışı denklik belgesi nasıl alınır yök denklik tablosu  diploma denklik sorgulama sistemi yök denklik sorgulama e devlet online denklik

başvurusu yök denklik belgesi başvuru e devlet diploma e devlet bilgi güncelleme e devlet telefon doğrulama e devlet şifresi alma 

gazi üniversitesi denklik sınavı 2019 gazi üniversitesi yapılandırılmış klinik sınav 2019

tıp denklik sınavı 2019 hacettepe üniversitesi tıp denklik sınavı

gazi tıp denklik tıp doktorluğu diploma denklik sınavı nedir

gazi üniversitesi denklik sınav sonuçları ankara üniversitesi denklik sınav sonuçları 2019 

gazi üniversitesi denklik sınavı 2019 tıp denklik sınavı 2020 gazi üniversitesi denklik sınav sonuçları

gazi tıp denklik yıldırım beyazıt üniversitesi yapılandırılmış klinik sınav 2019

hacettepe üniversitesi tıp denklik sınavı tıp doktorluğu diploma denklik sınavı nedir

gazi üniversitesi tıp fakültesi sınav sonuçları sts tıp soruları tıp denklik sınavı 2020 2021

denklik sınavı soruları tıp sts tıp sınavına kimler girebilir sts tıp doktorluğu sınavına kimler girebilir sts sınavına kimler girebilir

sts tıp doktorluğu sınavı ne zaman sts tıp sınavı 2020. 2021 2022 ne zaman 

sts tıp sınavına kimler girebilir sts sınavı nedir sts tıp soruları sts tıp doktorluğu sınavına kimler girebilir

tus denklik sınavı doktorluk denklik sınavı denklik sınavı soruları tus nedir

 

 

ETİKETLER : #denklik #yurtdışı #diploma denklik #tıp #fakültesi #yurtdışı diploma fakülte üniversite #yök
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
tr
ae rrr 2019-06-26 08:45:43
YÖK KİTAPÇIĞI FIKRA GİBİ: Bu anlamda kişinin epistemolojisi ile ontolojisi birbiriyle örtüşüp, birbirini tamlayan olduğu sürece kişinin mesleki marifetinde sürekli bir gelişme olmaktadır. Bunların uyuşmaması sonucunda ise eğitim ve öğretimin varlığına rağmen marifetsizlik ortaya çıkmaktadır. Denklik değerlendirmesinde kişinin bir bilimsel alanda hedeflenen kazanımlardaki marifet düzeyine bakılmaktadır.
a
aaaaa 2016-10-20 09:42:12
çifte standatlar bizleri bezdirdi. kendi vatandaşına düşman büyükelçiler, kendi vatandaşına düşman kurumlar... yeter artık
Toplam 2 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer ÖNERİLER haberleri
Arşiv Arama
- -