kizilay_banner_728X090

Tıp Fakültesi Denklik Sorunları ve STS Sınavı çözüm önerisi

Tıp Fakültesi Denklik konusunda çifte standart örnekleri, YÖK Denklik Konuları ve STS Sınavı çözüm önerileri hakkında güncellenmiş bir araştırma...
Bu haber 2016-05-29 20:09:12 eklenmiş ve 64480 kez görüntülenmiştir.
https://www.adscientificindex.com/add-profile-correction-form/?ref=banner

 

 

Tıp Fakültesi Denklik Sorunları, YÖK Denklik Konuları ve STS Sınavı hakkında çözüm önerisi. Tıp Doktorluğu Alanında Diploma Denklik Başvurusunda Bulunan Adaylara Dair Duyuru da dahil güncellenmiş bir araştırma...(23.01.2021) 

 

 

 

ÖN ÇALIŞMA:: ELEŞTİRİ VE KATKIYA AÇIKTIR::

Daha güncel verili ve çok sayıda tablolu haline ulaşım için tıklayınız

https://www.researchgate.net/publication/318284143_YOK'un_Tip_Fakultesi_denklik_uygulamalarindaki_bazi_sorunlar_ve_oneriler

 

Tıp Fakültesi Denklik/Yeterlilik  Konuları ve STS Sınavı hakkında: TÜRKİYEDE TIP FAKÜLTESİ DENKLİK/YETERLİLİK SORUNLARI:

 

ÖZET: Bu çalışma ülkemizde Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan TC vatandaşlarının aldığı Tıp Fakültesi diplomalarının Türkiye’de geçerliliği  yani denklik konusunda var olan durum ve mağduriyete yol açan bazı durumların analizi ve önerileri içermektedir. "Tıpta uzmanlık" denkliği daha farklı bir konu olup ayrı bir yazı konusudur.

- TUS ve STS'nin amaçları ve sınav hedefleri aynı mı, birbirini yerine kullanılabilir mi? Yarışma sınavı yeterlilik sınavı olarak kullanılabilir mi?

- Sınavdaki hatalı soru iptal olduğunda TUS'ta doğru  kabul edildiği, STS'de ise adayın eksik soru üzerinden tam puan alması gerektiği doğru mu?

Tam puan alınamaz zorluktaki bir sınavın denklik sınavı olarak kullanılabileceğini söylemek  mümkün mü? 

-  "amacı bu  sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmek" olan "yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavı" TUS yurtdışında alınan Tıp fakültesi eğitiminin Türkiyede pratisyen hekimlik  yapabilmek için yeterliliğini ölçme amacı taşıyan STS sınavı yerine kullanılabilir mi? şu an ki gibi kullanılırsa da seviye tespiti yapılabilir mi?

- Kullanılan dünya sıralamaları amacı tam karşılamakta mıdır?

- Aynı kriterler ülkemiz tıp fakültelerine uygulansa durum ne olur? Mezunların yüzde kaçı denklik kriterlerine göre pratisyenlik yapabilir?

- Yurtdışında YÖK tarafından yetersiz görülen eğitim yıllık 70.000-100.000 TL farkla  daha yetersiz bir yurtiçi tıp fakültesinde birden yeterli hale gelebilir mi?

- Denklik için uygulanan başarı seviyesi tüm yurtiçi fakültelerimize uygulansa tablo nasıl olurdu?

- Yurtdışı aday 48 net yapmak zorundayken Türkiye Klinik puan ortalaması nedir?

- Yurtdışı yatay geçiş kontenjanları nasıl dağıtılıyor? 

- Yurtdışı kontenjan verilen özel tıp fakülteleri ne ölçüde başarılı?

- TUS dersanelerine yönlendirme var mı?

- STS 2 de başarılı olan neden tercih yapamıyor?

Tıp Doktorluğu Alanında Diploma Denklik Başvurusunda Bulunan Adaylara Dair Duyuru (16.04.2020) neler getirmektedir?

GİRİŞ:  Ülkemizde Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan TC vatandaşlarının Tıp Fakültesi diplomalarının Türkiye’de geçerliliği  yani denklik konusunda bağlı olduğu başta Lizbon Sözleşmesi olmak üzere sözleşmelerden farklı olarak bazı düzenlemeler vardır. YÖK’ün kalitesiz yerden mezun olanları seçip Türkiye’de çalışma izni vermeme mantığıyla yaptığı bu düzenlemeler özetle: Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.02.2015 tarihli toplantısında alınan karar gereğince Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan TC vatandaşı öğrencilerin kişisel olarak yurtdışında eğitime başladığı yıl YGS ve LYS’ye girip ilk 40.000 de olma, kurumsal olarak ta bitirilen üniversitenin CWTS Leiden Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), Times Higher Education (THE) World University Ranking ve University Ranking by Academic Performance (URAP) dünya üniversiteler sıralamasında ilk 500 üniversiteden birinden mezun olma, bu üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alanlara ise STS sınavına girme zorunluluğu getirilmişti,  şartlarının ikisi sağlandığında sınavsız denklik alabilir şeklindeydi.

 01.07.2016 tarihli YÖK duyurusu ile ilk 500 üniversite kuralı ilk 1000 olarak değiştirilmiştir. 25.08.2016 tarihli duyuru ile fakülteye başvurulduğu yıl YGS/LYS'de ilk 40.000’e girme şartı 25.08.2016 itibariyle kaldırılmıştır.

 Dünya üniversiteler sıralamasında yukarıda sayılan indekslerde ilk 1000 üniversite dışında kalan yurtdışı üniversitelerden birinden mezun adaylara ise TUS ile aynı sınav olan STS’ye girip 40 puan alma veya “yapılandırılmış sınava girip 50 puan alma” veya USMLE-STEP 3, PLAB-Part 2,  AMC-Clinical Examinations, MCCQE-Part 2, Arztliche Prüfungen (3 AP, Staats Examen) sınavlarından başarılı olma bunun Seviye Tespit Sınavı-Klinik Bilimler yerine geçerli olmasına ve diplomalarına denklik verilmesine karar verilmiştir.  AMC Clinical Examinations, Avusturalyada 16 bileşenli çok aşamalı değerlendirmeden oluşan, çok disiplinli, yapılandırılmış bir klinik değerlendirmedir. Dahiliye, cerrahi, doğum, kadın hastalıkları, pediatri ve psikiyatride klinik becerileri değerlendirir . Aynı zamanda hastalar, aileleri ve diğer sağlık çalışanları ile iletişim kurma becerisini de değerlendirir. AMC MCQ Sınavını geçtiyseniz, AMC Klinik Sınavına başvurabilirsiniz. Klinik sınavlar  Melbourne'daki Avustralya Tıp Konseyi Vernon C Marshall Ulusal Test Merkezi'nde (NTC) yapılmaktadır. NTC'nin dışında, Perth ve Townsville de  yapılacaktır.  Medical Council of Canada Qualifying Examination Part II Kanada’da yapılmaktadır 

13.07.2016 tarihli duyuruda “Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olarak Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunan ilgililere Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 7. maddesi 3. fıkrası uyarınca Seviye Tespit Sınavı yapılmaktadır. Tıp Doktorluğu alanında yapılan Seviye Tespit Sınavı (Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Bilimler olmak üzere) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanmaktadır. Ancak bu sınav yılda sadece iki kez uygulanmaktadır. Tıp alanında Seviye Tespit, pek çok farklı ülkede teorikten ziyade klinik beceri sınavları üzerinden değerlendirilmektedir. Konu, Yükseköğretim Genel Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve başvuru sahiplerinin mağdur olmaması için, haklarında Tıp Doktorluğu alanında Seviye Tespit Sınavı 2. aşama (Klinik Bilimler) kararı çıkan adayların, talepleri halinde, Kurulumuzca belirlenecek Üniversitelerce yapılacak klinik uygulama sınavı olan "Yapılandırılmış Klinik Sınav"a da girebilmelerine ve başarılı olmaları halinde Tıp Doktorluğu alanındaki Seviye Tespit Sınavının Klinik Bilimler aşamasından başarılı sayılmalarına karar verilmiştir. Yine haklarında STS-Klinik Bilimler kararı alınmış başvuru sahiplerinin, ÖSYM tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavı 2. aşamasına (Klinik Bilimler) girme hakları da saklıdır. Yapılandırılmış Klinik Sınavlar, haklarında Seviye Tespit Sınavı 1. aşaması (Temel Bilimler) veya staj tamamlama/ klinik uygulama kararı alınmış başvuru sahipleri için geçerli değildir. Kurulumuzca "Yapılandırılmış Klinik Sınav" için görevlendirilen Hacettepe, Ankara, Gazi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversiteleri, web sitemizden duyurulacaktır.” denilmiş ve ilk yapılandırılmış sınav Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2 Eylül 2016 tarihinde uygulanmıştır.

 -----------------------------------------

KONUNUN İRDELENMESİ:

 

TARTIŞMA, SORUNLAR ve ÖNERİLER:

Türkiye’de doktorluk yapacak TC vatandaşı kişilere mezun olduğu üniversitenin yurtiçi ve yurtdışı olmasına göre farklı kriterler uygulanmaktadır. Ülkesine ve üniversitesine göre ölçülebilir ve bir kısmı bilimsel bir kısmı bilimsel olmayan farklı kriterler gündemdedir. Öncelikle ülkemizde YÖK tarafından Tıp eğitiminin kalitesini denetleyen bir mekanizma yakın zamana kadar oluşturulmadığı gibi bilimsel objektif hiçbir kural olmadan da  Tıp Fakültesi açma hakkı verilmekte iken asgari eğitime başlama kriterleri yakın zamanda belirlenmiştir. Açılan Tıp fakültelerinin eğitim süreçleri, kaliteleri yakın zamana kadar kontrol edilmemekteydi ve sadece yakın zamanda Yükseköğretim Kurulu Tarafından Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülebilmesi İçin Asgari Koşulları Belirlenen Programlar içinde tıp fakülteleri de ilan edilmiştir. Tıp Fakültelerinde eğitime başlama aşamasında ve eğitimin sürdürülmesinde asgari öğretim üyesi, asgari laboratuvar ve uygulama alan koşulları, programın açılmasını takip eden yıllarda olması beklenen asgari öğretim üyesi sayısı ile laboratuvar ve uygulama alanları imkânları  Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülebilmesi İçin asgari koşullar: https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yok-tarafindan-Asgari-Kosullari-Belirlenen-Programlar/tip_fakultesi_ek.pdf  adresinde verilmiştir.

Bu kriterlere Tıp Fakültelerimizin uyum derecesi ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları ile ilgili çalışmamız aşağıda sunulmuş olup bir çok tıp fakültemizin asgari şartları taşımadığı görülecektir: Bkz:

Tıp Fakültelerimiz YÖK tarafından belirlenen "Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülebilmesi İçin Asgari Koşullar"a uyuyor mu?

Aynı şekilde bir diğer çalışmamızda çıktı esaslı değerlendirmemiz bulunmaktadır: Bkz:

TIP FAKÜLTELERİMİZDE VERİLEN MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNİN KURUMLARA VE BRANŞLARA GÖRE ANALİZİ

Sıra Türkiye’de doktorluk yapabilme yetkisine geldiğinde YÖK kaliteyi koruma adına aşağıdaki uygulamalar yapmaktadır. 

Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik El Kitabında  " Dal’ın içeriği, matematik ve alana özgü bilimsel teorilere ait akademik bilgi ve beceriler; mesleğe ait bilgi ve beceriler ile mesleğe ait tutumlardan oluşmaktadır. Bu üç bileşenin bir kişinin ontolojisinde bulunan karşılığıyla buluşarak neşvünema bulması kişinin mesleğindeki marifetini ortaya çıkarmaktadır. Bu anlamda kişinin epistemolojisi ile ontolojisi birbiriyle örtüşüp, birbirini tamlayan olduğu sürece kişinin mesleki marifetinde sürekli bir gelişme olmaktadır. Bunların uyuşmaması sonucunda ise eğitim ve öğretimin varlığına rağmen marifetsizlik ortaya çıkmaktadır. Denklik değerlendirmesinde kişinin bir bilimsel alanda hedeflenen kazanımlardaki marifet düzeyine bakılmaktadır.

Denklik işlemlerinde mezunun akademik, sosyal,  entelektüel ve mesleki mahiyetlerden oluşan profesyonel ve operasyonel hüviyetinin tespiti yapılır. Kişinin aldığı derecenin sadece program ve ders adlarına bakarak denklik vermek doğru olmadığı gibi dünyada hiçbir ülke de bu şekilde denklik işlemi yapmamaktadır. Programın etik kazanımları dâhil alanın ayrıntılı farklılıklarını da içerecek şekilde programın tür ve mahiyetini de derinlemesine incelemek gerekir. Ön lisans, Lisans, Yüksek lisans denklikleri verilirken, yabancı bir ülkenin üniversitesinden mezun kişilerde mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğin dışında mezunun bulunduğu kademe ve derecenin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde tanımlanan düzeye sahip olup olmadığı öncelikli olarak tespit edilir. Mesela Lisans mezununda TYÇ’de ifade edildiği şekliyle mezunların genel ve ortak Bilgi, Beceri ve Yetkinlik düzeyi şu şekilde tanımlanmıştır: “BİLGİ: Bir iş veya öğrenme alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahip olma”, “BECERİ: Uzmanlık gerektiren bir iş veya öğrenme alanında, karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli, uzmanlık ve yenilik niteliği  gösteren ileri düzeyde becerilere sahip olma”, “YETKİNLİK: Öngörülemeyen iş veya öğrenme ortamlarında sorumluluk alarak karar verme ve bu ortamlarda karmaşık teknik veya meslekî faaliyet veya projeleri yönetme; Kişilerin ve grupların meslekî gelişiminin yönetiminde sorumluluk alma; Bir iş veya öğrenme alanına yönelik hayat  boyu öğrenme yaklaşımının kavramları, politikaları, araçlarının uygulaması ve bunların örgün ve yaygın eğitim ile serbest öğrenme yollarıyla ilişkisi konusunda deneyim sahibi olma; Bir iş veya öğrenme değerlendirmesinde bulunurken toplumsal ve etik değerlerin farkında olma.”, Lisans düzeyine sahip kişinin TYÇ’de ifade edilen genel ve ortak bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyini karşılayıp karşılamadıkları, transkripte ve diploma ekinde yer alan dersler ve bu derslerinin kazanımları incelenerek ancak belirlenebilir. Ayrıca bir mesleği diğer mesleklerden ayıran temel yeterliliklerin kişi tarafından kazanılıp kazanılmadığı denklik sürecinde derinlemesine dosya üzerinden incelenir. ‘Karşılamadığı’ tespiti halinde ret, ‘tereddüt’ halinde Seviye Belirleme Sınavı, ‘karşıladığı’ takdirde denklik kararı verilmektedir.  

Geçmişte bir dönem yaşanmış ve oldukça azalmış bazı olumsuz ülke örneklerinden dolayı bir çok yurtdışı ülke üniversitesi mezunu TC vatandaşı doktor ülkemizde uygulanmayan YÖK  kriterlerine göre değerlendirilmekte, bazıları ise ülkemizdeki bir çok tıp fakültesinden daha yüksek sıralamaya sahip Yurtdışı bir üniversiteden mezun olmasına rağmen denklik uygulamasına tabi tutulmaktadır. 

YÖK bazı olumsuz örnekleri engellemek isterken bazı maddi ve manevi mağduriyetler ve yıl kayıpları yaşanmaktadır.

 

TUS  ve AMACI NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı(ÖSYM) tarafından yürütülmektedir. Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke veyöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki BilgiSınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

STS  ve AMACI NEDİR?

Seviye Tespit Sınavı Yurtdışında alınan tıp fakültesi diplomasının yani alınan tıp fakültesi eğitiminin Türkiyede pratisyen hekimlik yapmaya yeterliliği olup olmadığını saptamak amacıyla ÖSYM tarafından yapılan "yeterlilik" sınavıdır. Tıp doktorluğu meslek bilgisi alanlarında uygulanan "Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı" (STS) 2013 yılından itibaren uygulamadan kalkmış ve YÖK kararı ile yurtdışı tıpfakültesi "yeterlilik" belirlemesi için "Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan" uzmanlık eğitimi giriş sınavı olan TUS sınavı kullanılmaya başlamıştır. TUS Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir. Yani asistanlığa kabul edilme yarışma sınavı, pratisyenlik için yeterlilik sınavı olarak uygulanmaya başlamıştır. ÖSYM’nin 2011 yılında yaptığı Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın Tıp doktorluğu 2. aşama kitapçığındaki 100 sorudan 75’inin geçen yıl yapılan sınavla aynı olduğu ortaya çıkınca iptal edilmişti. STS olarak TUS'un kullanılmasında, bu tür skandal hataların yanısıra  sınav hazırlığından kaçınma da olduğu açıktır.

 

MEZUN OLUNAN KURUMUN KALİTESİ AÇISINDAN İNCELEME:

YÖK’ÜN 01.07.2016 TARİHİNE KADAR  İLK 500’TE, 01.07.2016 TARİHLİ YÖK DUYURUSU İLE İLK 1000’DE OLMA  KRİTERİ

YÖK’ün en asli görevlerinden olan Yurtiçi bir Tıp Fakültesinin objektif kriterlere bağlı olarak açılması, ara süreçlerde alt yapı, kalite ve eğitim düzeyi Denetlenmesi, gelişimini tamamlamasının izlenmesi ve mezun kalitesinin değerlendirilmesi YÖK tarafından yapılmadığı ve bu durumun yıllar geçmesine rağmen yakın dönemde tıp fakültesi açma ve eğitimi sürdürmeyle ilgili son derece düşük asgari kriterler getirildiği bilinmekte ve bu kriterler arasında CWTS Leiden Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), Times Higher Education (THE) World University Ranking  ve University Ranking by Academic Performance (URAP)  sıralamasına göre ilk 1000’e girme bulunmamasına rağmen yurtdışı üniversite Tıp Fakülteleri mezunu TC vatandaşlarının Leiden Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) sıralamasına göre 01.07.2016 tarihine kadar  ilk 500’te, 01.07.2016 tarihli YÖK duyurusu ile ilk 1000’de olması aksi takdirde başarısız bir üniversite sayılacağı, kalitesiz eğitim veren bir üniversite olduğu ön kabulü ile kişinin bireysel başarısı ölçülmelidir anlayışı EŞİTLİK İLKESİ  GEREĞİNCE YÖK’ÜN İLK 1000’DE İÇİNDE OLANLAR DENKLİKTEN MUAFTIR KURALI HERKESE UYGULANSA TABLO NE OLURDU? 

Ülkemiz Tıp Fakültelerinin CWTS Leiden Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), Times Higher Education (THE) World University Ranking  ve University Ranking by Academic Performance (URAP)  sıralamasına göre ilk 500 içinde olanların sayısı sadece üçtür.Yapılan 01.07.2016 tarihli YÖK duyurusu değişikliği ile dünya sıralamasında ilk 1000’de olan üniversite mezunlarının STS’den muaf olması ve denkliğinin otomatikman verilerek Türkiye'de doktorluk icra edebilir olması kuralı ülkemiz tıp fakültelerine uygulandığında sadece  İstanbul Üniversitesi (İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri),   Hacettepe, Ege, Ankara, Gazi, Süleyman Demirel, Erciyes, Ataturk, Selçuk, Akdeniz, Marmara, Dokuz Eylül, Karadeniz Teknik, Sakarya ve On Dokuz Mayıs üniversitesi olmak üzere 16 üniversiteden 17 Tıp Fakültesi dışında kalan tüm tıp fakültelerimizin denklik/ yeterlilik sınavına girmesi gerekecekti ve mezunları Türkiye’de TUS=STS sınavından başarılı olmadan doktorluk icra edemeyecekti.

 

63.194 Doktor içinde 452 yurtdışı tıp fakültesi mezun analizi

2019-STS Tıp Doktorluğu sınavın birinci aşamasına 40, ikinci aşamasına 2 bin 135 aday katıldı. Daha önceki yıllara ait açık kaynaklardan ulaşılan veri olmadığı için bunun ne kadar yıllık başvuruya karşılık geldiğini şimdilik yorumlayamıyoruz ancak barajı aşanların önemli bir kısmının kuraya başvurduğunu düşünebiliriz:  1.- 86. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlüğü pratisyen kura listelerine baktığımızda 63.194 doktorun kuraya katıldığı bunların 452'sinin yurtdışı fakülte mezunu Olduğu görülmektedir. Ülkelere dağılım aşağıdaki şekildedir. 31 Ülke ve kuraya katılan mezun sayıları:

BULGARİSTAN

114

 

KAZAKİSTAN

3

HOCA AHMET YESEVİ

76

ÖZBEKİSTAN

3

AZERBAYCAN

55

AMERİKA

2

AVUSTURYA

35

BEYAZ RUSYA

2

ROMANYA

32

BOSNA-HERSEK

2

UKRAYNA

28

LİBYA

2

ALMANYA

16

MOLDOVA

2

MACARİSTAN

15

ÜRDÜN

2

GÜRCİSTAN

14

AVUSTRALYA

1

RUSYA FEDARASYONU

14

BELÇİKA

1

HOLLANDA

7

İNGİLTERE

1

KIRGIZİSTAN

7

İTALYA

1

IRAK

5

POLONYA

1

SURİYE

4

SUDAN

1

İRAN

4

YENİ ZELANDA

1

 

 

MISIR

1

Toplam Yurtdışı

 

452

 

Aynı Dönem Yurt içi

 

62.742

 

Toplam

 

63.194

 

 

Bu 355 doktorun mezun olduğu 31 ülkeden 88 tıp fakültesinin dökümü aşağıdaki gibidir: 

TIP FAK.

Kuraya katılan

 

Kuraya katılan

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜN., TIP FAK.

76

ALMANYA OTTO VON GURİCKE UNİVERSİTAET MAGDEBURG ÜN., TIP FAK.

1

AZERBAYCAN TIP ÜN., TIP FAK.

51

ALMANYA RHEİNİSCHE FRİEDRİCH-WİLHELMS-ÜNİVERSİTAET BONN TIP FAK.

1

BULGARİSTAN PLOVDİV TIP ÜN., TIP FAK.

45

ALMANYA RUHR ÜNİ.BOCHUM, TIP FAK.

1

AVUSTURYA MEDİZİNİSCHE ÜNİVERSİTAET WİEN, TIP FAK.

35

ALMANYA UNİVERSİTAET ZU LÜBECK, TIP FAK.

1

BULGARİSTAN SOFYA TIP ÜN., TIP FAK.

28

ALMANYA ÜNİVERSİTAET DUİSBURG ESSEN ÜN., TIP FAK.

1

BULGARİSTAN VARNA PROF.DR.PARASKEV STOYANOV ÜN., TIP FAK.

26

ALMANYA WESTFAELİSCHE WİLHEMS UNİVERSİTAET MUNSTER, TIP FAK.

1

ROMANYA UNİVERSİTATEA OVİDİUS DİN CONSTANTA İ, TIP FAK.

17

AVUSTRALYA MONASH UNİVERSİTY, TIP FAK.

1

GÜRCİSTAN TBİLİSİ STATE MEDİCAL ÜNİVERSİTY, TIP FAK.

14

AZERBAYCAN BEYNELHALK ÜN., TIP FAK.

1

KIRGIZİSTAN İ.K.AHUNBAEV KIRGIZ DEVLET TIP AKADEMİSİ, TIP FAK.

7

AZERBAYCAN NAHÇIVAN DEVLET ÜN., TIP FAK.

1

MACARİSTAN UNİVERSİTY OF SZEGED, TIP FAK.

7

BELÇİKA UNİVERSİTE DE BRUXELLES, TIP FAK.

1

ROMANYA CAROL DAVİLA UNİVERSİTATEA DE MEDİCİNA Şİ FARMACİE BUCUREŞTÜ ÜN., TIP FAK.

7

BEYAZ RUSYA BELARUS DEVLET TIP ÜN., TIP FAK.

1

UKRAYNA SUMİ DEVLET ÜN., TIP FAK.

7

BEYAZ RUSYA GOMEL DEVLET TIP ÜN., TIP FAK.

1

BULGARİSTAN PLEVEN TIP ÜN., TIP FAK.

6

HOLLANDA ERASMUS UNİVERSİTEİT ROTTERDAM, TIP FAK.

1

BULGARİSTAN STARA ZAGORA TRAKYA ÜN., TIP FAK.

6

HOLLANDA ÜNİVERSİTEİT VAN AMSTERDAM, TIP FAK.

1

UKRAYNA O.O. BOGOMOLETS DEVLET ÜN., TIP FAK.

6

IRAK KERKÜK ÜN., TIP FAK.

1

MACARİSTAN SEMMELWEİS EGYETEM ÜN., TIP FAK.

5

IRAN ISFAFAN UNİVERSİTY OF MEDİCAL SCİENCES

1

IRAK HAWLER TIP ÜN., TIP FAK.

4

IRAN UNİVERSİTY OF MEDİCAL SCİENCES TEHRAN

1

ROMANYA OREDEA ÜN., TIP FAK.

4

İNGİLTERE THE UNİVERSTY OF WARWİCK TIP FAK., TIP FAK.

1

ALMANYA CHRİSTİAN-ALBRECHTS ÜNİVERSİTAET ZU KİEL, TIP FAK.

3

İRAN ŞİRAZ TEDAVİ SAĞLIK HİZMETLERİ VE TIP BİLİMLERİ ÜN., TIP FAK.

1

BULGARİSTAN SOFYA ST.KLİMENT OHRİDSKİ ÜN., TIP FAK.

3

İTALYA UNİVERSİTA Dİ BOLOGNA, TIP FAK.

1

HOLLANDA RADBOUD UNİVERSİTEİT NİJMEGEN, TIP FAK.

3

LİBYA AL-FATEH TIBBI BİLİMLER ÜN., TIP FAK.

1

KAZAKİSTAN S.D ASFENDİUAROV KAZAK MİLLİ TIP ÜN., TIP FAK.

3

LİBYA UNİVERSİTY OF TRİPOLİ, TIP FAK.

1

MACARİSTAN DEBRECENİ EGYETEM UNİVERSİTY OF DEBRECEN, TIP FAK.

3

POLONYA UNİWERSYTET MEDYCZNY IM POZNANİU, TIP FAK.

1

ÖZBEKİSTAN 1. TAŞKENT  ÜN., TIP FAK.

3

ROMANYA TIMIŞOARA ÜN., TIP FAK.

1

ROMANYA UNİVERSİTATEA MEDİCİNA Şİ FARMACİE GR. T. POPA DİN IAŞİ?NİN TIP ÜN., TIP FAK.

3

RUSYA FEDERASYONU BAŞKURT DEVLET TIP ÜN., TIP FAK.

1

SURİYE ŞAM ÜN., TIP FAK.

3

RUSYA FEDERASYONU İJEVSK DEVLET TIP AKADEMİSİ, TIP FAK.

1

UKRAYNA KHARKİV V.N.KARAZİNA ULUSAL ÜN., TIP FAK.

3

RUSYA FEDERASYONU KABARTAY BALKAR DEVLET ÜN., TIP FAK.

1

UKRAYNADAKİ KIRIM DEVLET TIP ÜN., TIP FAK.

3

RUSYA FEDERASYONU MEÇNİKOV DEVLET TIP AKADEMİSİ, TIP FAK.

1

ALMANYA HEİDELBERG ÜN., TIP FAK.

2

RUSYA FEDERASYONU NİZNİY NOVGOROD DEVLET ÜN., TIP FAK.

1

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NEW YORK MEDİCAL COLLEGE, TIP FAK.

2

RUSYA FEDERASYONU ORENBURG DEVLET TIP AKADEMİSİ, TIP FAK.

1

AZERBAYCAN ODLAR YURDU ÜN., TIP FAK.

2

RUSYA FEDERASYONU PERM DEVLET TIP AKADEMİSİ, TIP FAK.

1

BOSNA-HERSEK SARAJEVO ÜN., TIP FAK.

2

RUSYA FEDERASYONU URAL DEVLET TIP AKADEMİSİ, TIP FAK.

1

HOLLANDA UNİVERSİTEİT MAASTRİCHT, TIP FAK.

2

RUSYA FEDERASYONU Y. MUDRIY NOVGOROD DEVLET ÜN., TIP FAK.

1

MOLDOVA NİCOLAE TESTEMİNATU DEVLET TIP VE ECZACILIK ÜN., TIP FAK.

2

SUDAN OMDURMAN İSLAM ÜN., TIP FAK.

1

RUSYA FEDARASYONU RUSYA DEVLET, TIP FAK.

2

SURİYE HALEP ÜN., TIP FAK.

1

RUSYA FEDERASYONU KAZAN DEVLET TIP ÜN., TIP FAK.

2

UKRAYNA DNEPROPAKROSKİ TIP ENSTİTÜSÜ, TIP FAK.

1

UKRAYNA M.GORKİY DONETSK ULUSAL TIP ÜN., TIP FAK.

2

UKRAYNA DONETSK MİLLİ TIP ÜN., TIP FAK.

1

UKRAYNA ODESSA DEVLET TIP ÜN., TIP FAK.

2

UKRAYNA I.Y.GORBACHEVSKY TERNOPİL DEVLET TIP ÜN., TIP FAK.

1

ÜRDÜN BİLİM VE TEKNİK ÜN., TIP FAK.

2

UKRAYNA M.İ.PİROGOV VİNNİTSA MİLLİ TIP ÜN., TIP FAK.

1

ALMANYA CHARİTE UNİVERSİTAETSMEDİZİN BERLİN TIP ÜNİ.TIP FAK.

1

UKRAYNA TERNOPİL DEVLET TIP ÜN., TIP FAK.

1

ALMANYA EBERHARD KARLS ÜNİVERSİTAET TÜBİNGEN, TIP FAK.

1

YENİ ZELANDA UNİVERSİTY OF OTAGO DUNEDİN, TIP FAK.

1

ALMANYA GEORG-AUGUST UNİVERSİTAET GÖTTİNGEN, TIP FAK.

1

İRAN ŞEHİT BEHEŞTİ TIBBI BİLİMLER VE SAĞLIK ÜN., TIP FAK.

1

ALMANYA JOHANN WOLFGANG GOETHE ÜN., TIP FAK.

1

MISIR KAHİRE ÜN., TIP FAK.

1

ALMANYA LUDWİG MAXİMİLİANS UNİVERSİTAET MÜNCHEN, TIP FAK.

1

RUSYA FEDERASYONU SAİNT PETERSBURG DEVLET KİMYA İLAÇ AKADEMİSİ, TIP FAK.

1

 

 

 

 

Toplam Yurtdışı

452

 

 

Aynı Dönem Yurt içi

62.742

 

 

Toplam

63.194

 

 

 

 

Ülkemizdeki Tıp Fakültelerinin ve yurtdışından Türkiye‘de denklik için başvuru yapılan Tıp Fakültelerinin Dünya Sıralamasında İlk 1000’de olma konusunda durumları nedir?

 

A1- CWTS Leiden Ranking 2018 yılında dünyadaki 940 üniversite sıralanmakta ve ülkemizden bu listeye giren tıp fakültesi olan üniversite sayısı 15 iken, CWTS Leiden Ranking 2019 da 963 içinde 16 üniversite vardır,  CWTS Leiden Ranking 2020 sıralamasında  1176 üniversite  içinde ülkemizden 24 ünivesite vardır, bunların 17 ‘si ilk 1000 içinde yer almaktadır..(4)

University

CWTS Leiden Ranking 2020

CWTS Leiden Ranking 2019

CWTS Leiden Ranking 2018

URAP 2019-2020 World Ranking

URAP 2018-2019 World Ranking

Shangai ARWU 2020

Shangai ARWU 2019

Shangai ARWU 2018

US News Best Global Universities 2021

US News Best Global Universities 2020

 US News Best Global Universities 2019

Istanbul University

355

335

317

582

579

401-500

401-500

401-500

714

706

663

Hacettepe University

455

451

447

534

527

601-700

701-800

501-600

511

532

531

Ege University

569

559

526

787

746

701-800

901-1000

801-900

1035

914

778

Gazi University

612

580

562

884

776

901-1000

801-900

801-900

1078

963

858

Ankara University

642

651

656

787

687

801-900

801-900

801-900

648

624

597

Dokuz Eylul University

711

713

728

998

962

701-800

701-800

601-700

1148

1096

1022

Erciyes University

786

742

700

1028

948

901-1000

701-800

601-700

1372

1233

1113

Ataturk University

787

743

742

1036

1016

 

 

--

1288

1168

1075

Marmara University

839

852

858

1070

946

901-1000

 

901-1000

891

875

910

Karadeniz Teknik University

869

819

808

1153

1135

 

 

--

1321

1223

1100

Akdeniz University

899

916

900

1246

1203

 

701-800

--

1410

1223

1100

Cukurova University

924

941

--

1303

1047

 

 

--

847

815

826

Sakarya University

941

915

926

1494

1432

 

 

--

 

1478

--

Suleyman Demirel University

953

899

924

1495

1236

 

 

--

 

1314

1084

Selcuk University

964

910

840

1146

1084

 

 

--

1339

1303

1173

Firat University

975

 

--

1168

1194

 

901-1000

--

1372

1228

1140

Ondokuz Mayis University

989

931

916

1445

1336

 

 

--

 

1489

--

Koc University

1031

 

--

1040

1088

 

 

--

733

747

703

Uludag University

1036

 

--

1252

1226

 

 

--

1436

1417

1208

Baskent University

1048

 

--

1936

1817

 

 

--

 

 

--

Eskisehir Osmangazi University

1105

 

--

1430

1364

 

 

--

1480

1394

--

Kocaeli University

1107

 

--

1511

1413

 

 

--

 

1473

--

Inonu University

1125

 

--

1734

1676

 

 

--

 

 

 

Yuzuncu Yil University

1173

 

--

1660

1653

 

 

--

 

 

--

 

 

 

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.02.2015 tarihli toplantısında alınan karardaki sadece CWTS Leiden Ranking  sıralaması yeterlilik veya denklik konusunda  ülkemiz tıp fakültelerine uygulanırsa 2014 için üniversiteleri dünya sıralamasında ilk 500’e giremediği için ülkemizdeki tüm tıp fakültesi mezunları ve 2018 sıralaması ve kuralına göre ise 15 tıp fakültesi İstanbul (Çapa ve Cerrahpaşa Tıp), Hacettepe, Ege, Gazi, Ankara, Erciyes, Atatürk, Karadeniz Teknik, Dokuz Eylül, Selçuk, Marmara, Akdeniz, On Dokuz Mayıs, Süleyman Demirel, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları hariç diğer tüm tıp fakülte mezunlarının yeterlilik sınavına girmesi gerekmektedir.

 

A2- ARWU Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ‘te dünyadaki ilk 1000 üniversite sıralanmaktadır (Ref 6).Academic Ranking of World Universities 2018     sıralamasında: Ülkemizden ilk 1000'e giren üniversite Tıp Fakültesi olan üniversite sayımız  8, 2019 'da 9'a çıkmıştır.  2020 yılında ise tekrar 8’e inmiştir. (5-6).  

University

Shangai ARWU 2020

Shangai ARWU 2019

Shangai ARWU 2018

URAP 2019-2020 World Ranking

URAP 2018-2019 World Ranking

US News Best Global Universities 2021

US News Best Global Universities 2020

 US News Best Global Universities 2019

CWTS Leiden Ranking 2020

CWTS Leiden Ranking 2019

CWTS Leiden Ranking 2018

Hacettepe University

601-700

701-800

501-600

534

527

511

532

531

455

451

447

Istanbul University

401-500

401-500

401-500

582

579

714

706

663

355

335

317

Ankara University

801-900

801-900

801-900

787

687

648

624

597

642

651

656

Ege University

701-800

901-1000

801-900

787

746

1035

914

778

569

559

526

Marmara University

901-1000

 

901-1000

1070

946

891

875

910

839

852

858

Dokuz Eylul University

701-800

701-800

601-700

998

962

1148

1096

1022

711

713

728

Gazi University

901-1000

801-900

801-900

884

776

1078

963

858

612

580

562

Erciyes University

901-1000

701-800

601-700

1028

948

1372

1233

1113

786

742

700

Akdeniz University

 

701-800

 

1246

1203

1410

1223

1100

899

916

900

Firat University

 

901-1000

 

1168

1194

1372

1228

1140

975

 

 

 

A3- Times Higher Education (THE) World University Ranking ‘te 2019  yılında dünyadaki ilk 1.258 üniversite sıralanmaktadır. Ülkemizden ilk 1.000'e giren tıp fakültesi olan üniversite olarak 401-500 arası sıralamada Koç Üniversitesi, 501-600 Hacettepe, 801-1000 arası Erciyes Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi  yer almaktadır.  + 1000 olarak gösterilen sıralamada ise  Ankara, Akdeniz, Bahçeşehir, TOBB, Gazi, Çukurova, Dokuz Eylül,  Yeditepe ve Marmara Üniversitesi yer almaktadır.

A4- University Ranking by Academic Performance (URAP) World Ranking Ülkemizde ODTÜ kaynaklı bir akademik sıralama kuruluşudur ve 2500 üniversiteyi  sıralamaktadır (8). University Ranking by Academic Performance (URAP)  2019-2020 World Ranking ilk 1000'de  7 üniversitemiz yer almaktadır.  URAP 2017-2018 World Ranking sıralamasında 11 tıp fakültesi içeren 10 üniversitemiz  ilk 1000'de iken 2018-2019  yılı sıralamasında İlk 8 üniversite, İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp dahil edildiğinde 9 tıp fakültesi URAP ilk 1000 sıralamasındadır. Diğer tıp fakültelerimizin tamamı sıralamada ilk 1000  dışındadır. 

University

URAP 2019-2020 World Ranking

URAP 2018-2019 World Ranking

Shangai ARWU 2020

Shangai ARWU 2019

Shangai ARWU 2018

US News Best Global Universities 2021

US News Best Global Universities 2020

 US News Best Global Universities 2019

CWTS Leiden Ranking 2020

CWTS Leiden Ranking 2019

CWTS Leiden Ranking 2018

Hacettepe University

534

527

601-700

701-800

501-600

511

532

531

455

451

447

Istanbul University

582

579

401-500

401-500

401-500

714

706

663

355

335

317

Ankara University

787

687

801-900

801-900

801-900

648

624

597

642

651

656

Ege University

787

746

701-800

901-1000

801-900

1035

914

778

569

559

526

Gazi University

884

776

901-1000

801-900

801-900

1078

963

858

612

580

562

Dokuz Eylul University

998

962

701-800

701-800

601-700

1148

1096

1022

711

713

728

Erciyes University

1028

948

901-1000

701-800

601-700

1372

1233

1113

786

742

700

Marmara University

1070

946

901-1000

 

901-1000

891

875

910

839

852

858

 

Ülkemiz üniversitelerinin dünya genel sıralamalarındaki yerleri aşağıdadır ve YÖK'ün ilk 1000 üniversiteye otomatik denklik kuralı uygulansaydı üniversitelerimiz nasıl etkilenirdi?

Aşağıdaki tabloya göre 19 Tıp Fakültemiz, Cerrahpaşa ile birlikte 20 tıp fakültemiz dışındakilerin tamamının denklik sınavına girmesi gerekirdi. Aynı anda URAP, THE, Shangai ARWU ve CWTS Leiden ilk 100 kriterini karşılayan Tıp fakülte sayımız ise Hacettepe, İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesidir.

University

URAP 2019-2020 World Ranking

THE 2020

Shangai ARWU 2020

CWTS Leiden Ranking 2020

 YÖK'ün *  ilk 1000' kuralına göre

Hacettepe University

534

501-600

601-700

455

 

Istanbul University

582

801-1000

401-500

355

 

Ankara University

787

1001+

801-900

642

 

Ege University

787

1001+

701-800

569

 

Gazi University

884

1001+

901-1000

612

 

Dokuz Eylul University

998

1001+

701-800

711

 

Erciyes University

1028

1001+

901-1000

786

 

Ataturk University

1036

 

 

787

 

Koc University

1040

501-600

 

1031

 

Marmara University

1070

1001+

901-1000

839

 

Selcuk University

1146

1001+

 

964

 

Karadeniz Teknik University

1153

 

 

869

 

Firat University

1168

 

 

975

 

Akdeniz University

1246

1001+

 

899

 

Cukurova University

1303

1001+

 

924

 

Ondokuz Mayis University

1445

1001+

 

989

 

Sakarya University

1494

 

 

941

 

Suleyman Demirel University

1495

1001+

 

953

 

Karabuk University

2277

801-1000

 

 

 

Uludag University

1252

 

 

1036

Denklik Sınavı Girecek *

Eskisehir Osmangazi University

1430

 

 

1105

Denklik Sınavı Girecek *

Celal Bayar University

1496

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Kocaeli University

1511

 

 

1107

Denklik Sınavı Girecek *

Pamukkale University

1523

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Gaziantep University

1586

1001+

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Yuzuncu Yil University

1660

 

 

1173

Denklik Sınavı Girecek *

Canakkale Onsekiz Mart University

1703

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi

1728

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Inonu University

1734

 

 

1125

Denklik Sınavı Girecek *

Cumhuriyet University

1782

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Mersin University

1807

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Dicle University

1822

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Abant Izzet Baysal University

1845

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Istanbul Medeniyet University

1876

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Bezmialem University

1895

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Mugla Sitki Kocman University

1911

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Adnan Menderes University

1934

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Baskent University

1936

1001+

 

1048

Denklik Sınavı Girecek *

Gaziosmanpasa University

1952

1001+

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Dumlupinar University

1956

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Ozyegin University

1966

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Necmettin Erbakan University

1988

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Duzce University

1996

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Atilim University

1999

1001+

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Izmir Katip Celebi University

2007

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Bulent Ecevit University

2027

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Yeditepe University

2030

1001+

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

2104

1001+

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Yildirim Beyazit University

2113

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Recep Tayyip Erdogan University

2113

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Omer Halis Demir University

2121

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Mustafa Kemal University

2126

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Balikesir University

2141

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Kirikkale University

2142

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Aksaray University

2144

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Sinop University

2165

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Namik Kemal University

2178

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Bahcesehir University

2186

1001+

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Acibadem University

2199

1001+

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Bozok University

2215

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Afyon Kocatepe University

2242

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

TOBB Ekonomi ve Teknoloji University

2287

1001+

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Harran University

2289

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Trakya University

2290

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Hitit University

2291

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Kahramanmaras Sutcu Imam University

2302

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Adiyaman University

2361

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Giresun University

2453

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Erzincan University

2469

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Istanbul Bilgi University

2482

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Kafkas University

--

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Ahi Evran University

--

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Izmir Ekonomi Universitesi

--

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi

--

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

--

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

--

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi

--

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

Dogu Akdeniz University

 

 

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

 

A-5  URAP Medical and Health"  alan sıralaması ilk 1000’de ülkemiz tıp fakültelerinin durumu:  

 "URAP Medical and Health"  dünyadaki" ilk 1000 tıp fakültesi alan sıralamasına göre ülkemizden dünyada ilk 1000 içindeki sıralarıyla sıralamaya giren tıp fakültesi sayısı 2016-2017 de 35 tıp fakültesi varken, 2017-2018 de 26, 2018-2019’da 21 ve 2019-2020 yılında 20 olmuştur. Bunlara Cerrahpaşa eklendiğinde sayılar birer artırılmaldır.

University

2019-2020 URAP Medical Rank 1000

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

Shanghai Ranking's 2020 Clinical Medicine

Shanghai Ranking's 2019 Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

US News Best Clinical Medicine 2021

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018- 2019

URAP 2019-2020 World Ranking

Shangai ARWU 2020

US News Best Global Universities 2021

CWTS Leiden Ranking 2020

Hacettepe University

296

286

299

401-500

301-400

301-400

174

176

185

534

601-700

511

455

Istanbul University

331

316

301

 

401-500

401-500

243

239

242

582

401-500

714

355

Ankara University

494

497

495

 

--

--

346

359

352

787

801-900

648

642

Ege University

568

558

556

 

--

--

462

455

441

787

701-800

1035

569

Marmara University

646

607

618

 

--

--

486

476

450

1070

901-1000

891

839

Dokuz Eylul University

667

640

655

 

--

--

492

488

504

998

701-800

1148

711

Gazi University

695

665

626

 

--

--

602

557

531

884

901-1000

1078

612

Erciyes University

815

742

689

 

--

--

 

693

--

1028

901-1000

1372

786

Ataturk University

816

749

718

 

 

--

 

 

--

1036

 

1288

787

Koc University

845

888

941

 

 

--

525

541

568

1040

 

733

1031

Akdeniz University

847

767

724

 

 

--

721

641

574

1246

 

1410

899

Baskent University

899

853

807

 

 

--

 

 

--

1936

 

 

1048

Selcuk University

917

830

789

 

 

--

 

 

--

1146

 

1339

964

Bezmialem University

919

824

773

 

 

--

 

 

--

1895

 

 

 

Eskisehir Osmangazi University

933

929

910

 

 

--

 

 

--

1430

 

1480

1105

Uludag University

943

891

877

 

 

--

 

 

--

1252

 

1436

1036

Karadeniz Teknik University

959

897

892

 

 

--

 

 

--

1153

 

1321

869

Cukurova University

973

939

900

 

 

--

749

 

--

1303

 

847

924

Ondokuz Mayis University

986

841

803

 

 

--

 

 

--

1445

 

 

989

Acibadem University

998

 

--

 

 

--

 

 

--

2199

 

 

 

Kocaeli University

 

 

987

 

 

--

 

 

--

1511

 

 

1107

Pamukkale University

 

 

993

 

 

--

 

 

--

1523

 

 

 

Gaziantep University

 

 

936

 

 

--

 

 

--

1586

 

874

 

Inonu University

 

 

957

 

 

--

 

 

 

1734

 

 

1125

Istanbul Medeniyet University

 

981

951

 

 

--

 

 

--

1876

 

 

 

Izmir Katip Celebi University

 

974

969

 

 

--

 

 

--

2007

 

 

 

Yildirim Beyazit University

 

 

998

 

 

--

 

 

--

2113

 

 

 

 

 

A-6  SAĞLIK ALANINDA DÜNYA SIRALAMALARI:

Shangai ARWU "Clinical Medicine" dünyadaki ilk 500 tıp fakültesi,  URAP "Medical and Health Sciences" Rank 1000 ve US News Best Clinical Medicine dünyadaki ilk 600 Tıp Fakültesi 'de yer alma açısından bazı yurtdışı ve ülkemiz tıp fakültelerinin değerlendirmesi ve YÖK denklik durumu

 

Ülke

University

Shanghai Ranking's 2020 Clinical Medicine

Shanghai Ranking's 2019 Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

2019-2020 URAP Medical Rank 1000

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

US News Best Clinical Medicine 2021

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018- 2019

URAP 2019-2020 World Ranking

URAP 2018-2019 World Ranking

US News Best Global Universities 2021

US News Best Global Universities 2020

 US News Best Global Universities 2019

CWTS Leiden Ranking 2020

 YÖK'ün *  ilk 1000' kuralına göre

USA

New York Medical College 

39

301-400

51-75

445

429

418

295

318

334

1119

1056

779

803

759

 

Denklik Sınavı Girecek *

LEBANON

American University of Beirut

101-150

201-300

201-300

360

380

396

222

256

288

735

769

490

541

601

742

 

ETHIOPIA

Addis Ababa University

101-150

101-150

301-400

507

527

530

196

248

321

880

887

553

618

729

 

 

ESTONIA

University of Tartu

101-150

201-300

301-400

516

503

498

246

269

364

480

458

289

322

322

641

 

NIGERIA

University of Ibadan

101-150

101-150

401-500

520

539

676

196

299

243

1067

1142

525

733

847

 

 

ROMANIA

Carol Davila University of Medicine & Pharmacy

151-200

201-300

401-500

512

524

545

281

314

374

1027

1062

1022

1053

1060

 

Denklik Sınavı Girecek *

JORDAN

Jordan University of Science & Technology

151-200

151-200

201-300

553

600

605

151

176

257

362

968

520

688

799

990

 

ETHIOPIA

University of Gondar

151-200

151-200

301-400

554

612

667

312

339

405

1334

1337

826

 

--

 

Denklik Sınavı Girecek *

KENYA

University of Nairobi

151-200

301-400

301-400

673

717

732

396

504

579

1294

1317

792

867

--

 

Denklik Sınavı Girecek *

Macaristan

Semmelweis University of Budapest 

201-300

301-400

201-300

270

278

262

200

222

239

652

639

672

682

663

868

 

EGYPT

Mansoura University

201-300

101-150

401-500

379

386

414

284

299

363

611

682

547

663

698

666

 

IRAN

Tehran University of Medical Sciences

301-400

201-300

301-400

169

179

183

239

243

267

413

417

623

674

713

280

 

SAUDI ARABIA

King Saud University

301-400

301-400

401-500

219

221

228

271

277

309

174

202

312

332

376

146

 

EGYPT

Cairo University

301-400

201-300

301-400

255

260

287

272

266

305

393

394

427

434

448

308

 

SERBIA

University of Belgrade

301-400

201-300

401-500

267

259

269

267

283

329

293

256

406

419

527

172

 

SAUDI ARABIA

King Abdulaziz University

301-400

401-500

401-500

316

293

308

287

291

321

89

100

42

51

76

232

 

MALAYSIA

Universiti Malaya

301-400

401-500

401-500

325

321

302

251

283

290

245

236

205

232

266

139

 

POLAND

Uniwersytet Medyczny w Lodzi

301-400

401-500

301-400

391

383

375

476

496

507

969

923

1247

1203

1107

758

 

TURKEY

Hacettepe University

401-500

301-400

301-400

296

286

299

174

176

185

534

527

511

532

531

455

 

SLOVENIA

University of Ljubljana

401-500

401-500

401-500

346

341

338

346

348

344

353

337

365

369

384

360

 

CROATIA

University of Zagreb

401-500

355

401-500

376

375

377

353

 

357

424

444

557

575

560

409

 

MALAWI

University of Malawi

401-500

401-500

301-400

632

643

654

633

602

548

1377

1309

1093

995

--

 

Denklik Sınavı Girecek *

LITHUANIA

Lithuanian University of Health Sciences

401-500

401-500

401-500

694

672

691

598

571

504

1468

1416

1478

1335

--

 

Denklik Sınavı Girecek *

BULGARIA

Medical University Sofia

401-500

--

401-500

725

702

778

498

510

493

1174

1071

1131

1086

1035

 

Denklik Sınavı Girecek *

TURKEY

Istanbul University

 

401-500

401-500

331

316

301

243

239

242

582

579

714

706

663

355

 

POLAND

Medical University of Silesia

 

401-500

401-500

444

430

429

552

530

562

1050

1031

0

1399

--

810

 

TURKEY

Ankara University

 

--

--

494

497

495

346

359

352

787

687

648

624

597

642

 

TURKEY

Ege University

 

--

--

568

558

556

462

455

441

787

746

1035

914

778

569

 

TURKEY

Marmara University

 

--

--

646

607

618

486

476

450

1070

946

891

875

910

839

 

TURKEY

Dokuz Eylul University

 

--

--

667

640

655

492

488

504

998

962

1148

1096

1022

711

 

TURKEY

Gazi University

 

--

--

695

665

626

602

557

531

884

776

1078

963

858

612

 

TURKEY

Erciyes University

 

--

--

815

742

689

 

693

--

1028

948

1372

1233

1113

786

 

TURKEY

Ataturk University

 

 

--

816

749

718

 

 

--

1036

1016

1288

1168

1075

787

 

TURKEY

Koc University

 

 

--

845

888

941

525

541

568

1040

1088

733

747

703

1031

 

TURKEY

Akdeniz University

 

 

--

847

767

724

721

641

574

1246

1203

1410

1223

1100

899

 

TURKEY

Baskent University

 

 

--

899

853

807

 

 

--

1936

1817

 

 

--

1048

 

TURKEY

Selcuk University

 

 

--

917

830

789

 

 

--

1146

1084

1339

1303

1173

964

 

TURKEY

Bezmialem University

 

 

--

919

824

773

 

 

--

1895

1730

 

 

--

 

 

TURKEY

Eskisehir Osmangazi University

 

 

--

933

929

910

 

 

--

1430

1364

1480

1394

--

1105

 

TURKEY

Uludag University

 

 

--

943

891

877

 

 

--

1252

1226

1436

1417

1208

1036

 

TURKEY

Karadeniz Teknik University

 

 

--

959

897

892

 

 

--

1153

1135

1321

1223

1100

869

 

TURKEY

Cukurova University

 

 

--

973

939

900

749

 

--

1303

1047

847

815

826

924

 

TURKEY

Ondokuz Mayis University

 

 

--

986

841

803

 

 

--

1445

1336

 

1489

--

989

 

TURKEY

Acibadem University

 

 

--

998

 

--

 

 

--

2199

2124

 

 

--

 

 

TURKEY

Firat University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

1168

1194

1372

1228

1140

975

 

TURKEY

Sakarya University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

1494

1432

 

1478

--

941

 

TURKEY

Suleyman Demirel University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

1495

1236

 

1314

1084

953

 

TURKEY

Celal Bayar University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

1496

1468

 

 

--

 

 

TURKEY

Kocaeli University

 

 

--

 

 

987

 

 

--

1511

1413

 

1473

--

1107

 

TURKEY

Pamukkale University

 

 

--

 

 

993

 

 

--

1523

1463

 

1424

1249

 

 

TURKEY

Gaziantep University

 

 

--

 

 

936

 

 

--

1586

1195

874

864

890

 

 

TURKEY

Yuzuncu Yil University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

1660

1653

 

 

--

1173

 

TURKEY

Canakkale Onsekiz Mart University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

1703

1597

 

 

--

 

 

TURKEY

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

1728

2299

1271

 

--

 

 

TURKEY

Inonu University

 

 

--

 

 

957

 

 

 

1734

1676

 

 

 

1125

 

TURKEY

Cumhuriyet University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

1782

1632

 

 

--

 

 

TURKEY

Mersin University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

1807

1388

895

827

863

 

 

TURKEY

Dicle University

 

 

--

 

894

804

 

 

 

1822

1662

 

 

 

 

 

TURKEY

Abant Izzet Baysal University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

1845

1773

 

 

--

 

 

TURKEY

Istanbul Medeniyet University

 

 

--

 

981

951

 

 

--

1876

1840

 

 

--

 

 

TURKEY

Mugla Sitki Kocman University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

1911

1860

 

 

--

 

 

TURKEY

Adnan Menderes University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

1934

1853

 

 

--

 

 

TURKEY

Gaziosmanpasa University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

1952

1452

1065

1006

910

 

 

TURKEY

Dumlupinar University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

1956

1689

 

 

--

 

 

TURKEY

Ozyegin University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

1966

1561

 

 

--

 

 

TURKEY

Necmettin Erbakan University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

1988

1731

1436

 

--

 

 

TURKEY

Duzce University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

1996

1926

 

 

--

 

 

TURKEY

Atilim University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

1999

1939

 

 

--

 

 

TURKEY

Izmir Katip Celebi University

 

 

--

 

974

969

 

 

--

2007

1952

 

 

--

 

 

TURKEY

Bulent Ecevit University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2027

1890

 

 

--

 

 

TURKEY

Yeditepe University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2030

1859

 

 

--

 

 

TURKEY

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2104

2092

 

 

--

 

 

TURKEY

Yildirim Beyazit University

 

 

--

 

 

998

 

 

--

2113

2013

 

 

--

 

 

TURKEY

Recep Tayyip Erdogan University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2113

1964

 

 

--

 

 

TURKEY

Omer Halis Demir University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2121

2059

 

 

--

 

 

TURKEY

Mustafa Kemal University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2126

1894

 

 

--

 

 

TURKEY

Balikesir University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2141

2020

 

 

--

 

 

TURKEY

Kirikkale University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2142

2050

 

 

--

 

 

TURKEY

Aksaray University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2144

2093

 

 

--

 

 

TURKEY

Sinop University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2165

2079

 

 

--

 

 

TURKEY

Namik Kemal University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2178

2096

 

 

--

 

 

TURKEY

Bahcesehir University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2186

1811

 

 

--

 

 

TURKEY

Bozok University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2215

2159

 

 

--

 

 

TURKEY

Afyon Kocatepe University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2242

2012

 

 

--

 

 

TURKEY

Karabuk University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2277

2078

 

 

--

 

 

TURKEY

TOBB Ekonomi ve Teknoloji University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2287

1554

 

 

--

 

 

TURKEY

Harran University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2289

2073

 

 

--

 

 

TURKEY

Trakya University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2290

2116

 

 

--

 

 

TURKEY

Hitit University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2291

2274

 

 

--

 

 

TURKEY

Kahramanmaras Sutcu Imam University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2302

1732

 

 

--

 

 

TURKEY

Adiyaman University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2361

1670

1113

976

--

 

 

TURKEY

Giresun University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2453

2309

 

 

--

 

 

TURKEY

Erzincan University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2469

1663

971

 

--

 

 

TURKEY

Istanbul Bilgi University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2482

2170

 

 

--

 

 

TURKEY

Kafkas University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

--

1793

1122

987

--

 

 

TURKEY

Ahi Evran University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

--

2407

 

 

--

 

 

TURKEY

Izmir Ekonomi Universitesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

--

2482

 

 

--

 

 

TURKEY

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

--

URAP 2500 Dışı

 

 

--

 

 

TURKEY

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

--

URAP 2500 Dışı

 

 

--

 

 

TURKEY

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

--

URAP 2500 Dışı

 

 

--

 

 

TURKEY

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

--

URAP 2500 Dışı

 

 

--

 

 

TURKEY

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

 

URAP 2500 Dışı

 

 

--

 

 

TURKEY

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

 

URAP 2500 Dışı

 

 

--

 

 

TURKEY

Dogu Akdeniz University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

 

URAP 2500 Dışı

1148

 

--

 

 

 

 

Ülke

University

2019-2020 URAP Medical Rank 1000

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

Shanghai Ranking's 2019 - Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018- 2019

URAP 2019-2020 World Ranking

URAP 2018-2019 World Ranking

Shangai ARWU 2019

Shangai ARWU 2018

US News Best Global Universities 2020

 US News Best Global Universities 2019

CWTS Leiden Ranking 2019

CWTS Leiden Ranking 2018

2019 YÖK'ün *  ilk 1000' kuralına göre

IRAN

Tehran University of Medical Sciences

169

179

183

201-300

301-400

243

267

413

417

401-500

501-600

674

713

294

316

 

SAUDI ARABIA

King Saud University

219

221

228

301-400

401-500

277

309

174

202

151-200

101-150

332

376

143

159

 

EGYPT

Cairo University

255

260

287

201-300

301-400

266

305

393

394

301-400

401-500

434

448

342

373

 

SERBIA

University of Belgrade

267

259

269

201-300

401-500

283

329

293

256

401-500

301-400

419

527

157

149

 

Macaristan

Semmelweis University of Budapest 

270

278

262

301-400

201-300

222

239

652

639

901-1000

601-700

682

663

817

777

 

TURKEY

Hacettepe University

296

286

299

301-400

301-400

176

185

534

527

701-800

501-600

532

531

451

447

 

SAUDI ARABIA

King Abdulaziz University

316

293

308

401-500

401-500

291

321

89

100

101-150

101-150

51

76

228

256

 

MALAYSIA

Universiti Malaya

325

321

302

401-500

401-500

283

290

245

236

301-400

301-400

232

266

112

110

 

TURKEY

Istanbul University

331

316

301

401-500

401-500

239

242

582

579

401-500

401-500

706

663

335

317

 

SLOVENIA

University of Ljubljana

346

341

338

401-500

401-500

348

344

353

337

501-600

401-500

369

384

338

323

 

LEBANON

American University of Beirut

360

380

396

201-300

201-300

256

288

735

769

601-700

601-700

541

601

779

785

 

CROATIA

University of Zagreb

376

375

377

355

401-500

 

357

424

444

401-500

501-600

575

560

422

417

 

EGYPT

Mansoura University

379

386

414

101-150

401-500

299

363

611

682

801-900

801-900

663

698

682

685

 

POLAND

Uniwersytet Medyczny w Lodzi

391

383

375

401-500

301-400

496

507

969

923

--

--

1203

1107

715

714

 

POLAND

Medical University of Silesia

444

430

429

401-500

401-500

530

562

1050

1031

901-1000

801-900

1399

--

810

762

 

USA

New York Medical College 

445

429

418

301-400

51-75

318

334

1119

1056

 

 

803

759

 

 

Denklik Sınavı Girecek *

TURKEY

Ankara University

494

497

495

--

--

359

352

787

687

801-900

801-900

624

597

651

656

 

ETHIOPIA

Addis Ababa University

507

527

530

101-150

301-400

248

321

880

887

 

--

618

729

 

--

 

ROMANIA

Carol Davila University of Medicine & Pharmacy

512

524

545

201-300

401-500

314

374

1027

1062

 

--

1053

1060

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

ESTONIA

University of Tartu

516

503

498

201-300

301-400

269

364

480

458

301-400

301-400

322

322

614

595

 

NIGERIA

University of Ibadan

520

539

676

101-150

401-500

299

243

1067

1142

901-1000

--

733

847

 

--

 

JORDAN

Jordan University of Science & Technology

553

600

605

151-200

201-300

176

257

362

968

 

--

688

799

 

--

 

ETHIOPIA

University of Gondar

554

612

667

151-200

301-400

339

405

1334

1337

 

--

 

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

TURKEY

Ege University

568

558

556

--

--

455

441

787

746

901-1000

801-900

914

778

559

526

 

MALAWI

University of Malawi

632

643

654

401-500

301-400

602

548

1377

1309

 

--

995

--

 

--

Denklik Sınavı Girecek *

TURKEY

Marmara University

646

607

618

--

--

476

450

1070

946

 

901-1000

875

910

852

858

 

TURKEY

Dokuz Eylul University

667

640

655

--

--

488

504

998

962

701-800

601-700

1096

1022

713

728

 

KENYA

University of Nairobi

673

717

732

301-400

301-400

504

579

1294

1317

 

--

867

--

 

--

Denklik Sınavı Girecek *

LITHUANIA

Lithuanian University of Health Sciences

694

672

691

401-500

401-500

571

504

1468

1416

 

--

1335

--

 

--

Denklik Sınavı Girecek *

TURKEY

Gazi University

695

665

626

--

--

557

531

884

776

801-900

801-900

963

858

580

562

 

BULGARIA

Medical University Sofia

725

702

778

--

401-500

510

493

1174

1071

 

--

1086

1035

 

--

Denklik Sınavı Girecek *

TURKEY

Erciyes University

815

742

689

--

--

693

--

1028

948

701-800

601-700

1233

1113

742

700

 

TURKEY

Ataturk University

816

749

718

 

--

 

--

1036

1016

 

--

1168

1075

743

742

 

TURKEY

Koc University

845

888

941

 

--

541

568

1040

1088

 

--

747

703

 

--

 

TURKEY

Akdeniz University

847

767

724

 

--

641

574

1246

1203

701-800

--

1223

1100

916

900

 

TURKEY

Baskent University

899

853

807

 

--

 

--

1936

1817

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Selcuk University

917

830

789

 

--

 

--

1146

1084

 

--

1303

1173

910

840

 

TURKEY

Bezmialem University

919

824

773

 

--

 

--

1895

1730

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Eskisehir Osmangazi University

933

929

910

 

--

 

--

1430

1364

 

--

1394

--

 

--

 

TURKEY

Uludag University

943

891

877

 

--

 

--

1252

1226

 

--

1417

1208

 

--

 

TURKEY

Karadeniz Teknik University

959

897

892

 

--

 

--

1153

1135

 

--

1223

1100

819

808

 

TURKEY

Cukurova University

973

939

900

 

--

 

--

1303

1047

 

--

815

826

941

--

 

TURKEY

Ondokuz Mayis University

986

841

803

 

--

 

--

1445

1336

 

--

1489

--

931

916

 

TURKEY

Acibadem University

998

 

--

 

--

 

--

2199

2124

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Firat University

 

 

--

 

--

 

--

1168

1194

901-1000

--

1228

1140

 

--

 

TURKEY

Sakarya University

 

 

--

 

--

 

--

1494

1432

 

--

1478

--

915

926

 

TURKEY

Suleyman Demirel University

 

 

--

 

--

 

--

1495

1236

 

--

1314

1084

899

924

 

TURKEY

Celal Bayar University

 

 

--

 

--

 

--

1496

1468

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Kocaeli University

 

 

987

 

--

 

--

1511

1413

 

--

1473

--

 

--

 

TURKEY

Pamukkale University

 

 

993

 

--

 

--

1523

1463

 

--

1424

1249

 

--

 

TURKEY

Gaziantep University

 

 

936

 

--

 

--

1586

1195

 

--

864

890

 

--

 

TURKEY

Yuzuncu Yil University

 

 

--

 

--

 

--

1660

1653

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Canakkale Onsekiz Mart University

 

 

--

 

--

 

--

1703

1597

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

--

 

--

1728

2299

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Inonu University

 

 

957

 

--

 

 

1734

1676

 

--

 

 

 

--

 

TURKEY

Cumhuriyet University

 

 

--

 

--

 

--

1782

1632

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Mersin University

 

 

--

 

--

 

--

1807

1388

 

--

827

863

 

--

 

TURKEY

Dicle University

 

894

804

 

--

 

 

1822

1662

 

--

 

 

 

--

 

TURKEY

Abant Izzet Baysal University

 

 

--

 

--

 

--

1845

1773

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Istanbul Medeniyet University

 

981

951

 

--

 

--

1876

1840

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Mugla Sitki Kocman University

 

 

--

 

--

 

--

1911

1860

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Adnan Menderes University

 

 

--

 

--

 

--

1934

1853

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Gaziosmanpasa University

 

 

--

 

--

 

--

1952

1452

 

--

1006

910

 

--

 

TURKEY

Dumlupinar University

 

 

--

 

--

 

--

1956

1689

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Ozyegin University

 

 

--

 

--

 

--

1966

1561

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Necmettin Erbakan University

 

 

--

 

--

 

--

1988

1731

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Duzce University

 

 

--

 

--

 

--

1996

1926

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Atilim University

 

 

--

 

--

 

--

1999

1939

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Izmir Katip Celebi University

 

974

969

 

--

 

--

2007

1952

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Bulent Ecevit University

 

 

--

 

--

 

--

2027

1890

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Yeditepe University

 

 

--

 

--

 

--

2030

1859

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

--

 

--

2104

2092

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Yildirim Beyazit University

 

 

998

 

--

 

--

2113

2013

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Recep Tayyip Erdogan University

 

 

--

 

--

 

--

2113

1964

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Omer Halis Demir University

 

 

--

 

--

 

--

2121

2059

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Mustafa Kemal University

 

 

--

 

--

 

--

2126

1894

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Balikesir University

 

 

--

 

--

 

--

2141

2020

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Kirikkale University

 

 

--

 

--

 

--

2142

2050

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Aksaray University

 

 

--

 

--

 

--

2144

2093

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Sinop University

 

 

--

 

--

 

--

2165

2079

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Namik Kemal University

 

 

--

 

--

 

--

2178

2096

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Bahcesehir University

 

 

--

 

--

 

--

2186

1811

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Bozok University

 

 

--

 

--

 

--

2215

2159

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Afyon Kocatepe University

 

 

--

 

--

 

--

2242

2012

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Karabuk University

 

 

--

 

--

 

--

2277

2078

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

TOBB Ekonomi ve Teknoloji University

 

 

--

 

--

 

--

2287

1554

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Harran University

 

 

--

 

--

 

--

2289

2073

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Trakya University

 

 

--

 

--

 

--

2290

2116

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Hitit University

 

 

--

 

--

 

--

2291

2274

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Kahramanmaras Sutcu Imam University

 

 

--

 

--

 

--

2302

1732

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Adiyaman University

 

 

--

 

--

 

--

2361

1670

 

--

976

--

 

--

 

TURKEY

Giresun University

 

 

--

 

--

 

--

2453

2309

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Erzincan University

 

 

--

 

--

 

--

2469

1663

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Istanbul Bilgi University

 

 

--

 

--

 

--

2482

2170

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Kafkas University

 

 

--

 

--

 

--

--

1793

 

--

987

--

 

--

 

TURKEY

Ahi Evran University

 

 

--

 

--

 

--

--

2407

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Izmir Ekonomi Universitesi

 

 

--

 

--

 

--

--

2482

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

--

 

--

--

URAP 2500 Dışı

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

--

 

--

--

URAP 2500 Dışı

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

--

 

--

--

URAP 2500 Dışı

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

--

 

--

--

URAP 2500 Dışı

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

--

 

--

 

URAP 2500 Dışı

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

--

 

--

 

URAP 2500 Dışı

 

--

 

--

 

--

 

TURKEY

Dogu Akdeniz University

 

 

--

 

--

 

--

 

URAP 2500 Dışı

 

--

 

--

 

--

 

 

 

 

 

Shangai ARWU 2018 ve 2019 Clinical Medicine dünyadaki en iyi ilk 500 tıp fakültesi sıralamasında ülkemizden sadece Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi vardır. Tabloda denkliğe girmesi gerek yazılan 7 üniversitenin değerlendirmesi yapıldığında YÖK kuralına göre denk olmamasına rağmen bu tıp fakültelerinin Shangai ARWU'ya göre ve URAP Medicine alan sıralamasına göre oldukça başarılı olduğu görülmektedirler : URAP Medicine ilk 1000'e göre 545-778. Sıralar arası, URAP World Rankinge göre ise 1062-1416. sıralar arasıdır. Kanaatimizce denklikleri otomatikmen kabul edilmelidir. 

 

A-7  Shangai ARWU "Clinical Medicine" dünyadaki ilk 500 tıp fakültesi,  URAP Medical Rank 1000  ve US News Best Clinical Medicine dünyadaki ilk 600 tıp Fakültesi 'de yer alma açısından tıp fakültelerimizin değerlendirmesi ve yıllara göre değişim

 

University

Shanghai ARWU 2020 Clinical Medicine

Shanghai ARWU 2019 Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

2019-2020 URAP Medical Rank 1000

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

US News Best Clinical Medicine 2021

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine  2019

Hacettepe University

401-500

301-400

301-400

296

286

299

174

176

185

Istanbul University

 

401-500

401-500

331

316

301

243

239

242

Ankara University

 

--

--

494

497

495

346

359

352

Ege University

 

--

--

568

558

556

462

455

441

Marmara University

 

--

--

646

607

618

486

476

450

Dokuz Eylul University

 

--

--

667

640

655

492

488

504

Gazi University

 

--

--

695

665

626

602

557

531

Erciyes University

 

--

--

815

742

689

 

693

--

Ataturk University

 

 

--

816

749

718

 

 

--

Koc University

 

 

--

845

888

941

525

541

568

Akdeniz University

 

 

--

847

767

724

721

641

574

Baskent University

 

 

--

899

853

807

 

 

--

Selcuk University

 

 

--

917

830

789

 

 

--

Bezmialem University

 

 

--

919

824

773

 

 

--

Eskisehir Osmangazi University

 

 

--

933

929

910

 

 

--

Uludag University

 

 

--

943

891

877

 

 

--

Karadeniz Teknik University

 

 

--

959

897

892

 

 

--

Cukurova University

 

 

--

973

939

900

749

 

--

Ondokuz Mayis University

 

 

--

986

841

803

 

 

--

Acibadem University

 

 

--

998

 

--

 

 

--

Dicle University

 

 

--

 

894

804

 

 

 

Gaziantep University

 

 

--

 

 

936

 

 

--

Istanbul Medeniyet University

 

 

--

 

981

951

 

 

--

Inonu University

 

 

--

 

 

957

 

 

 

Izmir Katip Celebi University

 

 

--

 

974

969

 

 

--

Kocaeli University

 

 

--

 

 

987

 

 

--

Pamukkale University

 

 

--

 

 

993

 

 

--

Yildirim Beyazit University

 

 

--

 

 

998

 

 

--

Firat University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Sakarya University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Suleyman Demirel University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Celal Bayar University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Yuzuncu Yil University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Canakkale Onsekiz Mart University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Cumhuriyet University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Mersin University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Abant Izzet Baysal University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Mugla Sitki Kocman University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Adnan Menderes University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Gaziosmanpasa University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Dumlupinar University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Ozyegin University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Necmettin Erbakan University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Duzce University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Atilim University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Bulent Ecevit University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Yeditepe University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Recep Tayyip Erdogan University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Omer Halis Demir University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Mustafa Kemal University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Balikesir University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Kirikkale University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Aksaray University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Sinop University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Namik Kemal University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Bahcesehir University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Bozok University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Afyon Kocatepe University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Karabuk University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

TOBB Ekonomi ve Teknoloji University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Harran University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Trakya University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Hitit University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Kahramanmaras Sutcu Imam University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Adiyaman University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Giresun University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Erzincan University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Kafkas University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Dogu Akdeniz University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Izmir Ekonomi Universitesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

 

 

 

A-8  Shangai ARWU  "Clinical Medicine" dünyadaki ilk 500 tıp fakültesi URAP Medical Rank 1000 ve US News Best Clinical Medicine dünyadaki ilk 600 tıp Fakültesinin her üçünde de yer alan tıp fakültemiz sadece Hacettepe Tıp Fakültesidir. 2020 Shangai ARWU  "Clinical Medicine"de İstanbul Üniversitesi yer almamaktadır.

Ülke

University

Shanghai Ranking's 2020 Clinical Medicine

Shanghai Ranking's 2019 Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

2019-2020 URAP Medical Rank 1000

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

US News Best Clinical Medicine 2021

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018- 2019

 YÖK'ün *  ilk 1000' kuralına göre

TURKEY

Hacettepe University

401-500

301-400

301-400

296

286

299

174

176

185

 

TURKEY

Istanbul University

 

401-500

401-500

331

316

301

243

239

242

 

 

A-8  Shangai ARWU "Clinical Medicine" dünyadaki ilk 500 tıp fakültesi URAP Medical Rank ilk 1000 ve US News Best Clinical Medicine  dünyadaki ilk 600 tıp  Fakültesi sıralamasının her üçünde de 2020 yılında yer alan tıp fakültelerimiz ve bu kriterlerin her üçünde de yer alan bazı dünya tıp fakültelerinin denklik açısından durumunun değerlendirilmesi. 2020 yılında üç “sağlık” endeksine giren tek tıp fakültemiz Hacettepe Tıp’tır. İstanbul Üniversitesi Shanghai Ranking's 2020 Clinical Medicine’de yer almamaktadır.

Ülke

University

Shanghai Ranking's 2020 Clinical Medicine

Shanghai Ranking's 2019 Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

2019-2020 URAP Medical Rank 1000

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

US News Best Clinical Medicine 2021

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018- 2019

 YÖK'ün *  ilk 1000' kuralına göre

USA

New York Medical College 

39

301-400

51-75

445

429

418

295

318

334

Denklik Sınavı Girecek *

LEBANON

American University of Beirut

101-150

201-300

201-300

360

380

396

222

256

288

 

ETHIOPIA

Addis Ababa University

101-150

101-150

301-400

507

527

530

196

248

321

 

ESTONIA

University of Tartu

101-150

201-300

301-400

516

503

498

246

269

364

 

NIGERIA

University of Ibadan

101-150

101-150

401-500

520

539

676

196

299

243

 

ROMANIA

Carol Davila University of Medicine & Pharmacy

151-200

201-300

401-500

512

524

545

281

314

374

Denklik Sınavı Girecek *

JORDAN

Jordan University of Science & Technology

151-200

151-200

201-300

553

600

605

151

176

257

 

ETHIOPIA

University of Gondar

151-200

151-200

301-400

554

612

667

312

339

405

Denklik Sınavı Girecek *

KENYA

University of Nairobi

151-200

301-400

301-400

673

717

732

396

504

579

Denklik Sınavı Girecek *

Macaristan

Semmelweis University of Budapest 

201-300

301-400

201-300

270

278

262

200

222

239

 

EGYPT

Mansoura University

201-300

101-150

401-500

379

386

414

284

299

363

 

IRAN

Tehran University of Medical Sciences

301-400

201-300

301-400

169

179

183

239

243

267

 

SAUDI ARABIA

King Saud University

301-400

301-400

401-500

219

221

228

271

277

309

 

EGYPT

Cairo University

301-400

201-300

301-400

255

260

287

272

266

305

 

SERBIA

University of Belgrade

301-400

201-300

401-500

267

259

269

267

283

329

 

SAUDI ARABIA

King Abdulaziz University

301-400

401-500

401-500

316

293

308

287

291

321

 

MALAYSIA

Universiti Malaya

301-400

401-500

401-500

325

321

302

251

283

290

 

POLAND

Uniwersytet Medyczny w Lodzi

301-400

401-500

301-400

391

383

375

476

496

507

 

TURKEY

Hacettepe University

401-500

301-400

301-400

296

286

299

174

176

185

 

SLOVENIA

University of Ljubljana

401-500

401-500

401-500

346

341

338

346

348

344

 

CROATIA

University of Zagreb

401-500

355

401-500

376

375

377

353

 

357

 

MALAWI

University of Malawi

401-500

401-500

301-400

632

643

654

633

602

548

Denklik Sınavı Girecek *

LITHUANIA

Lithuanian University of Health Sciences

401-500

401-500

401-500

694

672

691

598

571

504

Denklik Sınavı Girecek *

BULGARIA

Medical University Sofia

401-500

--

401-500

725

702

778

498

510

493

Denklik Sınavı Girecek *

 

 

 

Shangai ARWU "Clinical Medicine" dünyadaki ilk 500 tıp fakültesi2017-2018 URAP Medical Rank 1000, 2018-2019 URAP Medical Rank 1000  ve US News Best  Clinical Medicine 2018-2019 ve  2020 dünyadaki ilk 600 tıp Fakültesinin her üçünde de yer alan iki tıp fakültemiz Hacettepe Tıp ve İstanbul üniversitesi  bünyesindeki tıp fakülteleridir. Diğer tıp fakültelerimizden hiçbiri aynı anda üç "dünyanın en iyi tıp fakülteleri" sıralamasına girememekle birlikte üstteki  tabloda görülen ve her üç dünyanın en iyi tıp fakülteleri sıralamasının üçündede yer alan fakülteler YÖK'ün giriş kısmında bahsedilen ilk 1000 kriterine göre  denklik uygulamasına tabidir. 

Tekrar hatırlatmakta yarar var: 2016-2017 URAP'ın dünyadaki" ilk 1000 tıp fakültesi "Medical and Health"  "sıralamasına göre ülkemizden dünyada ilk 1000 içindeki sıralarıyla sıralamaya giren 35 fakülte varken eksilmeler olmuş ve URAP 2017-2018 Tıp Fakülteleri "Medical and Health"  ilk 1000' sıralamasında  27 tıp fakültemiz yer almıştır. URAP 2018-2019 Tıp Fakülteleri "Medical and Health"  ilk 1000' sıralamasında  22 tıp fakültemiz yer alabilmiştir. Yani iki yılda 13 tıp  fakültemiz URAP Tıp Fakülteleri "Medical and Health"  ilk 1000 listesinden çıkmıştır ve Hacettepe, Marmara, Doku Eylül ve Koç Tıp Fakültesi dışındaki 18 tıp  fakültemizin sıralaması da geriye gitmiştir.

 

A-9 Aşağıdaki dünya ve en iyi tıp fakültesi başarı sırasındaki Tıp  Fakülteleri öğrencileri başarısı belirsiz olarak kabul edilmekte ve 5. sınıfta altta başarı sıraları sunulan tıp  fakültelerimize geçerse  başarılı kabul edilip denklik sınavından muaf tutulmaktadırlar.

Ülke

University

Shanghai Ranking's 2020 Clinical Medicine

Shanghai Ranking's 2019 Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

2019-2020 URAP Medical Rank 1000

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

US News Best Clinical Medicine 2021

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018- 2019

URAP 2019-2020 World Ranking

URAP 2018-2019 World Ranking

US News Best Global Universities 2021

US News Best Global Universities 2020

 US News Best Global Universities 2019

USA

New York Medical College 

39

301-400

51-75

445

429

418

295

318

334

1119

1056

779

803

759

ROMANIA

Carol Davila University of Medicine & Pharmacy

151-200

201-300

401-500

512

524

545

281

314

374

1027

1062

1022

1053

1060

ETHIOPIA

University of Gondar

151-200

151-200

301-400

554

612

667

312

339

405

1334

1337

826

 

--

KENYA

University of Nairobi

151-200

301-400

301-400

673

717

732

396

504

579

1294

1317

792

867

--

MALAWI

University of Malawi

401-500

401-500

301-400

632

643

654

633

602

548

1377

1309

1093

995

--

LITHUANIA

Lithuanian University of Health Sciences

401-500

401-500

401-500

694

672

691

598

571

504

1468

1416

1478

1335

--

BULGARIA

Medical University Sofia

401-500

--

401-500

725

702

778

498

510

493

1174

1071

1131

1086

1035

5. sınıfta altta başarı sıraları sunulan devlet üniversitesi tıp  fakültelerimize ve yıllık 100.000 TL karşılığı özel tıp fakültelerimize  geçerse seviyeleri yükseliyor ve denklik sınavından muaf olmaktadırlar. Bu arada URAP 2018-2019 ve 2019-2020  değişimlerine lütfen dikkat ediniz.:

Ülke

University

Shanghai Ranking's 2020 Clinical Medicine

Shanghai Ranking's 2019 Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

2019-2020 URAP Medical Rank 1000

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

US News Best Clinical Medicine 2021

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018- 2019

URAP 2019-2020 World Ranking

URAP 2018-2019 World Ranking

US News Best Global Universities 2021

US News Best Global Universities 2020

 US News Best Global Universities 2019

USA

New York Medical College 

39

301-400

51-75

445

429

418

295

318

334

1119

1056

779

803

759

ROMANIA

Carol Davila University of Medicine & Pharmacy

151-200

201-300

401-500

512

524

545

281

314

374

1027

1062

1022

1053

1060

ETHIOPIA

University of Gondar

151-200

151-200

301-400

554

612

667

312

339

405

1334

1337

826

 

--

KENYA

University of Nairobi

151-200

301-400

301-400

673

717

732

396

504

579

1294

1317

792

867

--

MALAWI

University of Malawi

401-500

401-500

301-400

632

643

654

633

602

548

1377

1309

1093

995

--

LITHUANIA

Lithuanian University of Health Sciences

401-500

401-500

401-500

694

672

691

598

571

504

1468

1416

1478

1335

--

BULGARIA

Medical University Sofia

401-500

--

401-500

725

702

778

498

510

493

1174

1071

1131

1086

1035

TURKEY

Yildirim Beyazit University

 

 

--

 

 

998

 

 

--

2113

2013

 

 

--

TURKEY

Recep Tayyip Erdogan University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2113

1964

 

 

--

TURKEY

Omer Halis Demir University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2121

2059

 

 

--

TURKEY

Mustafa Kemal University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2126

1894

 

 

--

TURKEY

Balikesir University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2141

2020

 

 

--

TURKEY

Kirikkale University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2142

2050

 

 

--

TURKEY

Aksaray University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2144

2093

 

 

--

TURKEY

Sinop University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2165

2079

 

 

--

TURKEY

Namik Kemal University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2178

2096

 

 

--

TURKEY

Bahcesehir University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2186

1811

 

 

--

TURKEY

Bozok University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2215

2159

 

 

--

TURKEY

Afyon Kocatepe University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2242

2012

 

 

--

TURKEY

Karabuk University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2277

2078

 

 

--

TURKEY

TOBB Ekonomi ve Teknoloji University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2287

1554

 

 

--

TURKEY

Harran University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2289

2073

 

 

--

TURKEY

Trakya University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2290

2116

 

 

--

TURKEY

Hitit University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2291

2274

 

 

--

TURKEY

Kahramanmaras Sutcu Imam University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2302

1732

 

 

--

TURKEY

Adiyaman University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2361

1670

1113

976

--

TURKEY

Giresun University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2453

2309

 

 

--

TURKEY

Erzincan University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2469

1663

971

 

--

TURKEY

Istanbul Bilgi University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

2482

2170

 

 

--

TURKEY

Kafkas University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

--

1793

1122

987

--

TURKEY

Ahi Evran University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

--

2407

 

 

--

TURKEY

Izmir Ekonomi Universitesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

--

2482

 

 

--

TURKEY

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

--

URAP 2500 Dışı

 

 

--

TURKEY

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

--

URAP 2500 Dışı

 

 

--

TURKEY

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

--

URAP 2500 Dışı

 

 

--

TURKEY

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

--

URAP 2500 Dışı

 

 

--

TURKEY

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

 

URAP 2500 Dışı

 

 

--

TURKEY

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

--

 

 

--

 

 

--

 

URAP 2500 Dışı

 

 

--

TURKEY

Dogu Akdeniz University

 

 

--

 

 

--

 

 

--

 

URAP 2500 Dışı

1148

 

--

5. sınıfta üstte başarı sıraları sunulan tıp fakültelerimize geçerse denklikleri eşit sayılmaktadır demiştik 100.000 TL yıllık vererek bu başarıya (!) ayrılan örnek kontenjanlar:

   

Y.İÇİ 

Y.DIŞI

Y.İÇİ 

Y.DIŞI

Y.İÇİ 

Y.DIŞI

Y.İÇİ 

Y.DIŞI

toplam

toplam 

 

ÜNİVERSİTE

PROGRAM

2.Sınıf

 2.Sınıf

3.Sınıf)

3.Sınıf

4.Sınıf

4.Sınıf

5.Sınıf

5.Sınıf

 yurtiçi

yurt dışı

toplam

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

TIP  

32

16

32

16

32

16

32

16

128

64

192

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

TIP  

24

12

24

12

24

12

24

12

96

48

144

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

TIP  

24

12

24

12

24

12

24

12

96

48

144

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

TIP  (İNGİLİZCE) 

24

12

24

12

24

12

 - 

 - 

72

36

108

OKAN ÜNİVERSİTESİ

TIP  (İNGİLİZCE) 

24

12

24

12

24

12

 - 

 

72

36

108

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

TIP  

16

8

16

8

16

8

16

8

64

32

96

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ

TIP  (İNGİLİZCE) 

16

8

16

8

16

8

16

8

64

32

96

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

TIP  (İNGİLİZCE) 

16

8

16

8

16

8

16

8

64

32

96

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

TIP  (İNGİLİZCE) 

16

8

16

8

16

8

16

8

64

32

96

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

TIP 

12

6

12

6

12

6

12

6

48

24

72

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ

TIP  

24

12

24

12

 - 

 - 

 - 

 - 

48

24

72

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

TIP  

24

12

24

12

 - 

 - 

 - 

 - 

48

24

72

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

TIP  

24

12

24

12

 - 

 - 

 - 

 - 

48

24

72

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

TIP  

10

5

10

5

10

5

10

5

40

20

60

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

TIP  (İNGİLİZCE) 

10

5

10

5

10

5

10

5

40

20

60

Bu üniversitelerin YÖK ilk 1000 kriteri sıralamalarındaki yerlerine dikkat çekmekteyiz.

A-11 Daha geniş başka bir örnek: YÖK ilk 1000 kuralına uymayan aşağıdaki dünya ve en iyi tıp fakültesi başarı sırası verilen tıp fakülteleri öğrencileri altta başarı sıraları sunulan dünyada geçerli sıralamalara giremeyen tıp fakültelerimize 5. sınıfta bile geçerse denklikleri verilmektedir.

Ülke

University

URAP 2019-2020 World Ranking

URAP 2018-2019 World Ranking

Shangai ARWU 2019

2019-2020 URAP Medical Rank 1000

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

Shangai ARWU 2019 Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018- 2019

 US News Best Global Universities 2020

 US News Best Global Universities 2019

*  ilk 1000' kuralına her yere uygulansaydı

EGYPT

Tanta University

1006

1123

 

885

913

934

 

--

 

--

1050

1060

Denklik Sınavı Girecek *

ROMANYA

Carol Davila University of Medicine & Pharmacy

1027

1062

 

512

524

545

201-300

401-500

314

374

1053

1060

Denklik Sınavına Girecek

OMAN

Sultan Qaboos University

1031

1050

 

 

938

914

 

--

 

--

904

934

Denklik Sınavına Girecek

EGYPT

Al Azhar University

1052

1105

 

746

787

799

 

--

 

--

1082

985

Denklik Sınavı Girecek *

CAMEROON

University of Yaounde I

1059

1097

 

675

723

771

 

--

508

--

976

995

Denklik Sınavı Girecek *

NIGERIA

University of Ibadan

1067

1142

 

520

539

676

101-150

401-500

299

243

733

847

Denklik Sınavı Girecek *

KUWAIT

Kuwait University

1097

1075

 

793

780

767

 

--

740

--

1082

992

Denklik Sınavı Girecek *

JORDAN

University of Jordan

1106

1167

 

846

878

889

 

--

701

--

998

1028

Denklik Sınavı Girecek *

MALAYSIA

Universiti Teknologi MARA

1109

1109

 

 

875

891

 

--

659

--

948

1017

Denklik Sınavı Girecek *

AMERİKA

New York Medical College

1119

1056

 

445

429

418

301-400

51-75

318

334

803

759

Denklik Sınavı Girecek *

BULGARİSTAN 

Medical University Sofia

1174

1071

 

725

702

778

 

401-500

510

493

1086

1035

Denklik Sınavı Girecek *

İRAN 

Şiraz TIP BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1210

1251

 

574

594

607

 

--

695

--

1323

--

Denklik Sınavı Girecek *

ROMANIA

Iuliu Hatieganu University of Medicine & Pharmacy

1239

1218

 

595

591

638

401-500

--

546

548

1139

1117

Denklik Sınavına Girecek

KENYA

University of Nairobi

1294

1317

 

673

717

732

301-400

301-400

504

579

867

--

Denklik Sınavına Girecek

ROMANYA 

Grigore T Popa University of Medicine & Pharmacy

1314

1282

 

697

675

658

 

--

510

488

1329

1173

Denklik Sınavı Girecek *

ETHIOPIA

University of Gondar

1334

1337

 

554

612

667

151-200

301-400

339

405

-

--

Denklik Sınavına Girecek

EGYPT

Minia University

1355

1444

 

930

943

923

 

--

 

--

1259

--

Denklik Sınavı Girecek *

POLAND

Medical University of Lublin

1365

1314

 

619

598

601

 

--

645

--

1414

--

Denklik Sınavı Girecek *

MALAWI

University of Malawi

1377

1309

 

632

643

654

401-500

301-400

602

548

995

--

Denklik Sınavı Girecek *

CROATIA

University of Rijeka

1393

1275

 

798

850

830

 

--

 

--

1121

1066

Denklik Sınavı Girecek *

PAKISTAN

University of Karachi

1416

1404

 

978

948

919

 

--

 

--

1346

--

Denklik Sınavı Girecek *

SAUDI ARABIA

King Saud Bin Abdulaziz University for Health Sciences

1454

1605

 

469

730

774

301-400

--

682

--

 

--

Denklik Sınavı Girecek *

LITHUANIA

Lithuanian University of Health Sciences

1468

1416

 

694

672

691

401-500

401-500

571

504

1335

--

Denklik Sınavı Girecek *

IRAN

Kermanshah University of Medical Sciences

1514

1681

 

752

797

873

401-500

--

557

--

 

--

Denklik Sınavı Girecek *

BEYAZ RUSYA 

BELARUS DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1570

1266

 

 

 

--

 

--

 

--

 

697

Denklik Sınavı Girecek *

UKRAYNA 

KHARKİV V.N.KARAZİNA ULUSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ

1771

1703

 

 

 

--

 

--

 

--

 

--

Denklik Sınavına Girecek

 

Bu üniversiteler örnek olarak üstte başarı sırasını ve yıllara göre sıralama değişimini sunduğumuz ülkemizdeki tıp fakültelerimize 5. sınıfta geçse seviye tespit  sınavından muaf olmaktadırlar:


A 12  Sunduğumuz "world ranking"  dünya sıralamasına girmeyen dünya tıp fakülteleri ve üniversiteler:

Azerbaycan

Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

Azerbaycan

Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

Azerbaycan

Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

BULGARIA

Sofia University St Kliment Ohridski / Софийски университет Св Климент Охридски

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

BULGARIA

Medical University Prof Dr Paraskev Stoyanov Varna / Медицински университет Проф д р Параскев Стоянов Варна

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

BULGARIA

Trakia University Stara Zagora / Тракийски Университет

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

BULGARIA

Medical University Pleven / Медицински университет Плевен

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

BULGARIA

Medical University Plovdiv / Медицински университет Пловдив

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

BULGARIA

Military Medical Academy Sofia / Военномедицинска академия

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

GEORGIA

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

435

Denklik Sınavı Girecek *

GEORGIA

Tbilisi State Medical University

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

GEORGIA

David Tvildiani Medical University (AIETI Medical School)

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

IRAN

Mazandaran University Medical Sciences

URAP 2500 Dışı

--

--

746

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

IRAN

Baqiyatallah University of Medical Sciences (BMSU)

URAP 2500 Dışı

--

--

887

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

Kazakistan

Ahmet Yesavi Üniversitesi International Kazakh Turkish University / Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

????

Makedonya

“Goce Delcev” University

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

MOLDOVA

Nicolae Testemiţanu State University of Medicine and Pharmacy / Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

RUSSIA

Nizhniy Novgorod State Medical Academy / Нижегородской государственной медицинской академии

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

RUSSIA

Moscow State University of Medicine and Dentistry / Московский государственный медико-стоматологический университет

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

RUSSIA

Kazan State Medical University / Казанский государственный медицинский университет

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

bizdeki aynı konumdaki aşağıdaki üniversitelerin tıp fakültelerine fakülteye başvuru ve fakültenin kabulü ile 5. sınıfta geçerlerse denklikleri kabul edilmektedir.

Turkey

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

Turkey

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

Turkey

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

Turkey

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

Turkey

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

Turkey

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi

URAP 2500 Dışı

--

--

--

--

--

--

Denklik Sınavı Girecek *

 

başka bir tabirle aşağıdaki dünya genel ve sağlık alan sıralamalara sahip üniversiteler 

Ülke

University

Shanghai ARWU 2019 - Clinical Medicine

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine

2019-2020 URAP Medical Rank 1000

2018-2019 URAP Medical Rank 1000

2017-2018 URAP Medical Rank 1000

US News Best Clinical Medicine 2020

US News Best Clinical Medicine 2018 2019

URAP 2019-2020 World Ranking

URAP 2018-2019 World Ranking

*2019 YÖK'ün ilk 1000 kuralına göre

ETHIOPIA

University of Gondar

151-200

301-400

554

612

667

339

405

1334

1337

Denklik Sınavı Girecek *

ROMANIA

Carol Davila University of Medicine & Pharmacy

201-300

401-500

512

524

545

314

374

1027

1062

Denklik Sınavı Girecek *

USA

New York Medical College,

301-400

51-75

445

429

418

318

334

1119

1056

Denklik Sınavı Girecek *

KENYA

University of Nairobi

301-400

301-400

673

717

732

504

579

1294

1317

Denklik Sınavı Girecek *

MALAWI

University of Malawi

401-500

301-400

632

643

654

602

548

1377

1309

Denklik Sınavı Girecek *

LITHUANIA

Lithuanian University of Health Sciences

401-500

401-500

694

672

691

571

504

1468

1416

Denklik Sınavı Girecek *

BULGARIA

Medical University Sofia

--

401-500

725

702

778

510

493

1174

1071

Denklik Sınavı Girecek *