kizilay_banner_728X090

Türkiye Bilimsel Yayın Performans Raporları

Türkiye'deki ulusal ve uluslararası yayın üretim performansları
Bu haber 2016-02-12 08:57:39 eklenmiş ve 3003 kez görüntülenmiştir.
Reklam Alanı

Türkiye Bilimsel Yayın Performans Raporları

 

Bilimsel yayın ve atıf raporları ulusal ve uluslararası yayın üretim performansları üzerinde gelinen noktayı göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Uluslararası atıf indeksleri (SCI-SSCI-A&HCI ve Thomson National Science Indicators, InCites) kullanılmıştır.

(Yeni) Sağlık Bakanlığı KHB Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Konu Kategorilerine Göre Bilimsel Yayın Performansları (2012-2014)

(Yeni) Sağlık Bakanlığı KHB Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Bilimsel Yayın Performansları (2012-2014)

(YeniTürkiye Üniversitelerinin Bilimsel Yayın Performansı: 2004-2014

(YeniTürkiye Üniversitelerinin Konu Kategorilerine Göre Yayın Performansı: 2004-2014

 

Türkiye Üniversiteleri'nin Konu Kategorilerine Göre Yayın Performansı: 2004-2014

 

Türkiye Üniversiteleri'nin Konu Kategorilerine Göre Yayın Performansı:2004-2014 başlıklı çalışmada Thomson Reuters InCites veri tabanı kullanılmış olup, yapılan lisans anlaşması gereği sadece ilk 50 üniversitenin verileri açıklanmıştır. Çalışmada incelenen yayın türleri makale (article), inceleme/derleme (review) ve not (note) şeklindedir.

Konu kategorileri 250 başlık halinde yer alan “Web of Science All Subject Categories”başlıklarıdır, ancak sonuçların daha anlamlı yorumlanabilmesi için, bu 250 farklı başlık 8 anabilim dalı başlığı altında toplanmıştır. Bu anabilim dalları;

 1. Temel Bilimler (51 bilim dalı),
 2. Tıbbi Bilimler (55 bilim dalı),
 3. Mühendislik Bilimleri (51 bilim dalı),
 4. Sosyal Bilimler (82 bilim dalı),
 5. Ziraat Bilimleri (8 bilim dalı),
 6. Diş Hekimliği,
 7. Farmakoloji ve Eczacılık,
 8. Veterinerlik’ tir.

Türkiye Üniversiteleri'nin Bilimsel Yayın Performansı: 2004-2014

 

Türkiye Üniversiteleri'nin Bilimsel Yayın Performansı: 2004-2014 başlıklı çalışmada Thomson Reuters InCites veri tabanı kullanılmış olup, yapılan lisans anlaşması gereği sadeceilk 50 üniversitenin yayın sayısı açıklanmıştır. Çalışmada incelenen yayın türleri makale (article), inceleme/derleme (review) ve not (note) şeklindedir. Türkiye adresli yayınların yaklaşık %91’ lik kısmının Devlet ve Vakıf Üniversiteleri ile Kara, Deniz, Hava Harp Okulları tarafından üretildiği görülmüştür.

Bu dönemde Türkiye adresli yayın sayısı 228.856 adet olup, bu yayınlara yapılan atıf sayısı1.517.691’ dir. Üniversite yayın sayısı sıralamasında ilk üç sırayı tıp fakültesi olanİstanbul Üniversitesi (14.069), Hacettepe Üniversitesi (13.457) ve Ankara Üniversitesi (11.485) paylaşırken, etki değerine göre bakıldığında ise, ilk sırada Boğaziçi Üniversitesi (11.72), ikinci sırada İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (10.08) ve üçüncü sırada İTÜ (9.99) yer almaktadır.

 • Türkiye Üniversitelerinin Bilimsel Yayın Performansı 2004-2014  xlsx

Tıbbi Bilimler (2004-2014)

 

Türkiye toplam bilimsel yayın sayısının (228.856) % 40’ını Tıbbi Bilimler’ e (91.166) ait yayınlar oluşturmaktadır.

Türkiye adresli bilimsel yayınlar içinde Tıbbi Bilimler dallarında en çok yayının Cerrahi (12.882) bilim dalında, daha sonra ise Pediatri (7.206)Klinik Nöroloji (6.265)Kalp ve Kalp Damar Sistemi (5.718)Onkoloji (5.003) bilim dalları olduğu görülmektedir. Etki değerine göre bakıldığında ise, Tamamlayıcı ve Entegre Tıbbın (12.91) ilk sırada olup, daha sonra ise Nörolojik Görüntüleme (11.01)Hücre Biyolojisi (10,65),Biyokimya ve Moleküler Biyoloji (10.21) bilim dalları şeklinde devam etmektedir.

Tıbbi Bilimler dallarında Dünya’ da ilk sırada Biyokimya ve Moleküler Biyoloji bilim dalı(596.441), daha sonra ise Nörolojik Bilimler (373.388) ve Cerrahi (330.818) bilim dalları yer almakta, etki değerine göre bakıldığında ise, Hücre Biyolojisi (27.91)Gelişim Biyolojisi (23.58) ve Genel ve Dahili Tıp (21.76) bilim dalları yer almaktadır.

Türkiye adresli yayınlar içerisinde, Tıbbi Bilimler dallarında Dünya etki değeri üzerinde olanTamamlayıcı ve Entegre Tıp (TR:12.91/Dünya:7.71) ve Tıbbi Laboratuar Teknolojisi (TR:9,67/Dünya:9.55) bilim dallarının olduğu görülmüştür.

 • Dünya Tıbbi Bilimler   (2004-2014) xlsx

 • Türkiye Tıbbi Bilimler (2004-2014) xlsx

Türkiye adresli yayınlarda, Tıbbi Bilim dallarında Dünya etki değerinin üzerinde olan bilim dallarına bakıldığında ilk sırada yer alan Tamamlayıcı ve Entegre Tıp bilim dalında en çok yayını Gazi Üniversitesi (99) ve Yeditepe Üniverersitesi (46)’ nin yaptığı, ikinci sırada yer Tıbbi Laboratuar Teknolojisi bilim dalında en çok yayını ise İstanbul Üniversitesi (92) ve Hacettepe Üniversitesi (52) ürettikleri görülmüştür.

Üniversitelerimizin, Dünya etki değeri sıralamasında ilk sırada yer alan Hücre Biyolojisi (27.91) bilim dalında Sabancı Üniversitesi’nin 64etki değerine sahip olması dikkate değerdir.

Türkiye adresli Tıbbi Bilimlere ait konu dağılımına bakıldığında Cerrahi Bilimler ilk sırada yer almaktadır. Bu alanda en çok yayını İstanbul Üniversitesi (%9,36)Başkent Üniversitesi (%6,93) ve GATA (%5.73)’nın ürettiği görülmüştür.

Tıbbi Bilimler (55 adet) dallarında 2004-2014 dönemine ait üniversitelerimizin (ilk 50) performans verilerini konu başlıklarından görebilirsiniz.

ALLERGY ANATOMY & MORPHOLOGY
ANDROLOGY ANESTHESIOLOGY
AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS
BIOCHEMISTRY&MOLECULAR BIOLOGY BIOPHYSICS
BIOTECHNOLOGY&APPLIED MICROBIOLOGY CARDIAC&CARDIOVASCULAR SYSTEMS
CELL BIOLOGY CLINICAL NEUROLOGY
CRITICAL CARE MEDICINE DERMATOLOGY
DEVELOPMENTAL BIOLOGY EMERGENCY MEDICINE
ENDOCRINOLOGY&METABOLISM GASTROENTEROLOGY&HEPATOLOGY
GERIATRICS&GERONTOLOGY GERONTOLOGY
HEALTH CARE SCIENCES&SERVICES HEMATOLOGY
IMMUNOLOGY INFECTIOUS DISEASES
INTEGRATIVE&COMPLEMANTARY MEDICINE MEDICAL ETHICS
MEDICAL INFORMATICS MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY
MEDICINE,GENERAL&INTERNAL MEDICINE,LEGAL
MEDICINE,RESEARCH & EXPERIMENTAL MICROBIOLOGY
NEUROIMAGING NEUROSCIENCES
OBSTETRICS&GYNECOLOGY ONCOLOGY
OPHTHALMOLOGY ORTHOPEDICS
OTORHINOLARYNGOLOGY PATHOLOGY
PEDIATRICS PERIPHERAL VASCULAR DISEASE
PHYSIOLOGY PRIMARY HEALT CARE
PSYCHIATRY PUBLIC ENVIRONMENTAL&OCCUPATIONAL HEALTH
RADIOLOGY,NUCLEAR MEDICINE&MEDICAL IMAGING REHABILITATION
RESPIRATORY SYSTEM RHEUMATOLOGY
SPORT SCIENCES SURGERY
TRANSPLANTATION TROPICAL MEDICINE
UROLOGY&NEPHROLOGY

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

 

Çalışmada Thomson Reuters’ in “Web of Science All Subject Categories (250)” bilim dalları kullanılmış olup, incelenen yayın tipleri makale (article), inceleme/derleme (review) ve not (note) şeklindedir. İlgili dönemde EAH’ lerinin WoS’ ın 117 bilim dalında yayın ürettikleri, en çok yayınlarını da ihtisas alanlarına uygun bilim dallarında yaptıkları görülmüştür.

Kurumların ürettikleri bilimsel yayınların bilim dalı performans verilerini kurum isimlerinden görebilirsiniz.

 • Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Konu Kategorilerine Göre Bilimsel Yayın Performansları (2012-2014)

  SB KHB Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

  ADANA NUMUNE EAH [PDF]
  ANKARA ATATÜRK EAH [PDF]
  ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH [PDF]
  ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EAH [PDF]
  ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH [PDF]
  ANKARA DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EAH [PDF]
  ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH [PDF]
  ANKARA DR. ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EAH [PDF]
  ANKARA EAH [PDF]
  ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EAH [PDF]
  ANKARA FIZIK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH [PDF]
  ANKARA KEÇİÖREN EAH [PDF]
  ANKARA NUMUNE EAH [PDF]
  ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EAH [PDF]
  ANKARA ULUCANLAR GÖZ EAH [PDF]
  ANTALYA EAH [PDF]
  BURSA ŞEVKET YILMAZ EAH [PDF]
  BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH [PDF]
  DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EAH [PDF]
  ELAZIĞ EAH [PDF]
  ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH [PDF]
  ERZURUM BÖLGE EAH [PDF]
  İSTANBUL BAĞCILAR EAH [PDF]
  İSTANBUL BAKIRKÖY DR SADİ KONUK EAH [PDF]
  İSTANBUL BAKIRKÖY RUH SAĞLIGI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH [PDF]
  İSTANBUL BALTALİMANI MS KEMİK HASTALIKLARI EAH [PDF]
  İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH [PDF]
  İSTANBUL EAH [PDF]
  İSTANBUL ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EAH [PDF]
  İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EAH [PDF]
  İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH [PDF]
  İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EAH [PDF]
  İSTANBUL GÖZTEPE EAH [PDF]
  İSTANBUL HASEKİ EAH [PDF]
  İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EAH [PDF]
  İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EAH [PDF]
  İSTANBUL KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EAH [PDF]
  İSTANBUL KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EAH [PDF]
  İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH [PDF]
  İSTANBUL OKMEYDANI EAH [PDF]
  İSTANBUL PROF. DR. N. REŞAT BELGER BEYOĞLU GÖZ EAH [PDF]
  İSTANBUL ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EAH [PDF]
  İSTANBUL SÜLEYMANİYE KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH [PDF]
  İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH [PDF]
  İSTANBUL ÜMRANİYE EAH [PDF]
  İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH [PDF]
  İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH [PDF]
  İZMİR ATATÜRK EAH [PDF]
  İZMİR BOZYAKA EAH [PDF]
  İZMİR DR. BEHCET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH [PDF]
  İZMİR DR SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH [PDF]
  İZMİR EAH [PDF]
  İZMİR TEPECİK EAH [PDF]
  KAYSERİ EAH [PDF]
  KOCAELİ DERİNCE EAH [PDF]
  KONYA EAH [PDF]
  KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EAH [PDF]
  RİZE EAH [PDF]
  SAKARYA EAH [PDF]
  SAMSUN EAH [PDF]
  ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EAH [PDF]
  TRABZON AHİEVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH [PDF]
  TRABZON KANUNİ EAH [PDF]
  VAN BÖLGE EAH [PDF]

 

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Bilimsel Yayın Performansları

 

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Türkiye’nin Bilimsel Yayın Sayısına Katkıları 2012-2014” başlıklı bu çalışmada Thomson Reuters InCites veri tabanı kullanılmış olup, çalışmada incelenen yayın tipleri makale (article), inceleme/derleme (review) ve not (note) şeklindedir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı 64 EAH incelenmiştir. Bu dönemde Türkiye adresli yayınların %’11,37’ lik kısmı EAH’leri tarafından üretildiği görülmüştür.  

Bu dönemde Türkiye adresli yayın sayısı 79,091 adet olup, bu yayınlara yapılan atıf sayısı 139,313’ dir, EAH’ nin yayın sayısı ise 9,000 adet ve bu yayınlara yapılan atıf sayısı 10,064’ tür. Yayın sayısı sıralamasında ilk üç sırayı Ankara Numune (779), Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt (534),  Ankara Atatürk (475) EAH’leri paylaşırken, etki değerine göre bakıldığında ise İstanbul Göztepe (2,32), Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hast.(1,80) ve Rize EAH’ nin (1,65) yer aldığı 

EAH Toplam Yayın Sayısı  [PDF] [XLSX]

EAH Yayın Etki Sıralaması [PDF] [XLSX]

“Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Türkiye’nin Bilimsel Yayın Sayısına Katkıları 2012-2014” başlıklı çalışmada Thomson Reuters’ in “Web of Science All Subject Categories (250)” bilim dalları kullanılmıştır.

İlgili dönemde EAH’ lerinin bilimsel yayınlarını 250 bilim dalı içerisinde 117 bilim dallında ürettikleri, en çok yayının Cerrahi (1,340), Kalp ve Kalp Damar Sistemleri (839), Pediatri (644) ve Onkoloji (563) bilim dallarında üretildiği görülmektedir. Ancak bu bilim dallarının etki sıralamasına bakıldığında aynı performansı gösteremedikleri görülmektedir.

EAH Toplam-Konu Yayın Sayısı [PDF] [XLSX]

ETİKETLER : Türkiye Bilimsel Yayın Performans Raporları Türkiye Bilimsel Yayın Performans Raporları raporu ulakbim
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer AKADEMİ haberleri
Arşiv Arama
- -