kizilay_banner_728X090

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı hakkında bilgiler

Denklik sınavı, STS, TUS hakkında öneriler
Bu haber 2015-04-19 07:20:49 eklenmiş ve 9889 kez görüntülenmiştir.
Reklam Alanı

 

 

BU KONUDA diğer yazımız lütfen okuyunuz Tıp Fakültesi Denklik Sorunları ve STS Sınavı önerisi  

Aşağıdakilerin bir çoğu değişmiş, karışmış, çorba olmuş durumda: en güncel ve sık sık değişiklik olduğundan alttaki iki linki mutlaka tıklayınız.

YÖK: Yurtdışı Diplomalarının Denklik İşlemlerine İlişkin Seviye Tespit Sınavları Hakkındaki Güncel Duyuru İçin   Tıklayınız..

Yurtdışında Alınan Doktora, Sanatta Yeterlik, Doçentlik, Profesörlük Unvanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Usül ve Esaslar

Yurtdışında Alınan Doktora Unvanı Denkliği Başvuru Formu  Özgeçmiş  İlgili Kurul Kararları

Yurtdışında Alınan Doçentlik Unvanı Denkliği Başvuru Formu Özgeçmiş  İlgili Kurul Kararları

Yurtdışında Alınan Profesörlük Unvanı Denkliği Başvuru Formu  Özgeçmiş İlgili Kurul Kararları

Yurtdışında Alınan Sanatta Yeterlik Unvanı Denkliği Başvuru Formu  Özgeçmiş  İlgili Kurul Kararları

 

Tıp Doktorluğu Alanında Diploma Denklik Başvurusunda Bulunan Adaylara Dair Duyuru (16.04.2020)

​Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde belirtilen; “Türk yükseköğretim sistemindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, staj ve projeler bakımından yetersizliğinin Komisyon tarafından doğrudan veya Bilim Alanı Danışma Komisyonu ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüşleri dikkate alınarak anlaşılması hâlinde, ilgililer usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Seviye Yeterlik Belirleme Sistemi işlemlerinden biri veya birkaçına tabi tutulur." hükmüne göre Seviye Tespit Sınavı/İlmi Hüviyet Tespiti/Yapılandırılmış Klinik Sınav yapılmaktadır.​

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.04.2020 tarihli toplantısında alınan karar ile;

-Tıp doktorluğu alanında ÖSYM tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavı (STS) başarı alt sınırının 35 puan olarak belirlenmesine,

-Daha önce ÖSYM tarafından Tıp doktorluğu alanında yapılan STS'ye girip 35-40 arası puan alan ve başarısız sayılan adayların dilekçe ekinde sonuç belgelerini ibraz ederek Kurulumuza başvurmaları halinde durumlarının değerlendirilmesine,

-Diploma denklik başvurusunda bulunan ve hakkında STS kararı alınanların ÖSYM tarafından yapılan STS'ye muadil olarak Üniversitelerimizde yapılan Yapılandırılmış Klinik Sınavlarına yılda iki kez girebilmelerine,

-Daha önce sadece Ankara'daki 4 üniversitede yapılan Yapılandırılmış Klinik Sınavının bundan sonra, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından yapılmasına,

karar verilmiştir.

Yurtdışı Diplomalarının Denklik İşlemlerine İlişkin Seviye Tespit Sınavları Hakkında Duyuru 05.03.2013 2013 yılı ve sonraki yıllarda yapılacak olan tüm alanlardaki Seviye Tespit Sınavı’nda geçerli olmak ve uygulanmak üzere; 

II) Tıp Doktorluğu alanında Diploma Denklik Belgesi düzenlenebilmesi için ilgililerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Tıp Doktorluğu alanında yapılacak Seviye Tespit Sınavına alınmalarına,

a) Bu karar tarihinden önce Tıp Doktorluğu alanında Seviye Tespit Sınavının I. ve II. aşaması veya sadece II. aşamasına girmesine karar verilen ilgililerin başvuru hakları saklı kalmak üzere belirlenen asgari başarı puanını sağlayarak ilgili sınavda başarılı olmalarına,

b) Tıp Doktorluğu alanında Seviye Tespit Sınavının I. ve II. aşamasına girmesine karar verilen ilgililerin aynı gün yapılacak olan I. ve II. aşamaya girmelerine ve her iki aşamasından da başarılı olmalarına, başarılı olamadığı aşama için ise daha sonraki sınavlara girerek her iki aşamada da başarılı olma şartını sağlamasına,

c) Tıp Doktorluğu alanında Diploma Denklik Belgesi düzenlenebilmesi için asgari başarı puanının 100 üzerinden 50 puan olmasına (puanın doğru sayısı üzerinden hesaplanmasına),

d) İlgili Seviye Tespit Sınavının yılda iki kez yapılmasına

III) Diş Hekimliği alanında Yükseköğretim Kurulunca yapılan Seviye Tespit Sınavı yerine, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Diş Hekimliği alanında yapılacak Seviye Tespit Sınavına alınmalarına,

a) Bu karar tarihinden önce Diş Hekimliği alanında Seviye Tespit Sınavının I. ve II. aşaması veya sadece II. aşamasına girmesine karar verilen ilgililerin Diş Hekimliği alanında yapılacak olan Seviye Tespit Sınavında asgari başarı puanını sağlayarak başarılı olmalarına, 2

b) Diş Hekimliği alanında Diploma Denklik Belgesi düzenlenebilmesi için Diş Hekimliği alanında aynı gün tek oturumda yapılacak olan Seviye Tespit Sınavı asgari başarı puanının 100 üzerinden 50 puan olmasına (puanın doğru sayısı üzerinden hesaplanmasına),

c) Kurulumuzca önceki yıllarda yapılmakta olan Diş Hekimliği Seviye Tespit Sınavının I. ve II. aşamasında uygulanmakta olan pratik sınavının kaldırılmasına,

d) İlgili Seviye Tespit Sınavının yılda iki kez yapılmasına karar verilmiştir.

İletişim: Tel: 0312 298 71 42/43 Faks: 0312 266 50 60    Mail: denklikdanisma1@yok.gov.tr       denklikdanisma2@yok.gov.tr

YANİ 2013 YILINDAKİ BU AÇIKLAMA'DAN İTİBAREN STS İLE TUS ile AYNI, ilkbahar ve sonbahar döneminde yapılan STS 1. aşama olarak TUS sınavının Temel Tıp Bilimleri Testi'ne ve STS 2. Aşama olarak TUS Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne giriliyor. Temel Tıp Bilimleri Testi'nde 120 soru, Klinik Tıp Bilimleri Testi'nde 120 soru toplam 240 soru bulunmaktadır. Sınav iki aşamalı yapılmakta sabah oturumunda Temel Tıp Bilimleri Testi yapılmaktadır. Süresi 150 dakikadır. Öğleden sonraki oturumda Klinik Tıp Bilimleri Testi yapılmakta ve bunun da süresi 150 dakikadır. Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Öğretmenlik sınavları için kılavuz ÖSYM tarafından hazırlanacak ve adaylar kılavuzlardaki hükümlere tabii olacaktır. 1. 5 Seviye Tespit Sınavlarından *Tıp Doktorluğu alanında başarılı olabilmek için Seviye Tespit Sınavının I. ve II. aşamasından 100 üzerinden 50 ve üzeri puan *Diş Hekimliği alanında başarılı olabilmek için tek oturumda yapılacak olan Seviye Tespit Sınavından 100 üzerinden 50 ve üzeri puan almak gerekir. (değişti, dipnota bakınız)

2015 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA TIP DOKTORLUĞU ALANINDA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU:

Açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının İnternet sayfasından yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlkbahar Dönemi Başvuru Süresi : 19 Şubat-4 Mart 2015 İlkbahar Dönemi Sınav Tarihi ve Saati : 12 Nisan 2015 1. Aşama Sınav Saati ve Süresi : 09.30, 150 dakika 2. Aşama Sınav Saati ve Süresi : 14.30, 150 dakika Sonbahar Dönemi Başvuru Süresi : 18-27 Ağustos 2015 Sonbahar Dönemi Sınav Tarihi ve Saati : 20 Eylül 2015 1. Aşama Sınav Saati ve Süresi : 09.30, 150 dakika 2. Aşama Sınav Saati ve Süresi : 14.30, 150 dakika Sınav Ücreti : 100,00 TL 

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleyen 6 Kasım 2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği” ile Yükseköğretim Genel Kurulunun kararları uyarınca yurt dışında alınan diplomaların denkliğinin kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuran adaylardan Tıp Doktorluğu alanında başvuran ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca haklarında sınava girme kararı alınanların Seviye Tespit Sınavının (STS) 1. Aşamasına ve/veya 2. Aşamasına girmeleri gerekmektedir. 1.2. Sınava, yurt dışında Tıp Doktorluğu alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran ve YÖK tarafından sınava (1. Aşama ve/veya 2. Aşama) girmelerine karar verilen adaylar başvurabilir.

. Sınav konuları Tablo-1'de verilmiştir. Sınavın her bir aşamasında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 50 puan alınması gerekmektedir. (değişti, dipnota bakınız) Başarılı olan adaylar adına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca Diploma Denklik Belgesi düzenlenir. 1.5. Tıp Doktorluğu alanında STS’nin 1. ve 2. Aşama sınavlarına girmelerine karar verilen adayların, aynı gün yapılacak olan 1. ve 2. Aşama sınavlarına girmeleri ve her iki aşamada da başarılı olmaları, başarılı olamadığı aşama için ise daha sonraki dönemlerde yapılacak STS’ye girerek her iki aşamada da başarılı olma şartının sağlanması gerekir.

Tablo-1 Testlerin Kapsamı (*) Alanlar

I.Aşama Anatomi Histoloji ve Embriyoloji Fizyoloji Tıbbi Biyokimya Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi Patoloji Tıbbi Farmakoloji

II. Aşama Dâhiliye Grubu Pediatri Cerrahi Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum (*)

tus sorularının dağılımı

 

 Bir sınav dönemi için yapılan başvuru sonraki dönemler için geçerli değildir. 

Sınava, yurt dışında Tıp Doktorluğu alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik işlemlerinin yapılması talebi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuran ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sınava girmelerine karar verilen adaylar başvurabilir. YÖK Başkanlığı Denklik Birimine denklik işlemleri için başvurusunu yapmayan ve sınava/sınavın hangi aşamalarına girebileceğine dair YÖK kararı bulunmayan adaylar başvuru yapamazlar. Bu durumdaki adaylardan, başvuru yaparak sınava ya da hakkı olmadığı sınav aşamasına girenlerin, sınavdan yüksek puan almış olsalar bile sınav sonuçları geçersiz sayılır. 

İletişim Bilgileri ile ilgili alanlara size ulaşılabilecek en güvenilir bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.

Adaylar Yükseköğretim Kurulu tarafından kendileri ile ilgili verilen karar doğrultusunda aşağıdaki seçeneklerden kendilerine uygun olanı Aday Başvuru Formunda işaretleyeceklerdir. Adaylar birden fazla seçeneği işaretleyebilirler. YÖK tarafından kendileri için verilen karara uygun olmayan sınav aşamalarına başvuran adaylar sınava girip, sınavdan yüksek puan almış olsalar bile sınav sonuçları geçersiz sayılır ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili adaylara Denklik Belgesi düzenlenmez.  2015-STS TIP 1. Aşama 12 Nisan 2015 Saat: 9.30  2015-STS TIP 2. Aşama 12 Nisan 2015 Saat: 14.30 

 Başvuru işleminin yapılması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün, yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir. Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir. 

 Sınava başvuran adaylardan YÖK tarafından başvurusu onaylananlar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belge sınavın her iki aşamasına da girecek adaylar için ayrı ayrı düzenlenecektir. Bir aşama için kullanılan belge diğer aşama için geçerli değildir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra yapılan analizlerde testlerdeki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, .. tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden STS puanları hesaplanacaktır. Tıp Doktorluğu alanından sınavın 1. Aşamasına giren adaylara STS 1. Aşama Puanı, 2. Aşamasına giren adaylara STS 2. Aşama Puanı hesaplanacaktır. 

2015-STS Tıp Doktorluğu İlkbahar Dönemi: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

 

02.03.2015 Tarihli YÖK KARARI: YURT DIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINI TANIMA VE BARAJ PUANI UYGULAMA KARARI:

yurtdışındaki bazı yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı yeniden değerlendirilmiş ve Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.02.2015 tarihli toplantısında:

Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 üniversite içerisine giren üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, mezuniyet sonrası denklik işlemlerinde ön koşul olarak;

 • 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren, eğitime başlayacakları yıl, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmiş olmalarına,
 • Tıp doktorluğu alanındaki sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ise ilk 150 bin içinde yer almalarına,
 • ÖSYS Kılavuzunda yer alan tıp ve hukuk dışındaki diğer alanlarda en az, Türkiye'deki yükseköğretim kurumları bünyesindeki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almalarına,
 • ÖSYS Kılavuzunda yer almayan alanlarda eğitim alacakların ise ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 140, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az180 puan almaları gerektiğine,

karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

STS SORU ÖRNEKLERİ: 2013 yılından itibaren TUS soru örnekleridir:

2014 TUS Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2014 TUS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2013 TUS Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2013 TUS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2012 TUS Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2012 TUS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2011 TUS Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2011 TUS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2010 TUS Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2010 TUS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2009 TUS Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2009 TUS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2008 TUS Eylül Dönemi Soru ve Cevapları
2008 TUS Nisan Dönemi Soru ve Cevapları

2007 TUS Eylül Dönemi Soru ve Cevapları
2007 TUS Nisan Dönemi Soru ve Cevapları

2006 TUS Eylül Dönemi Soru ve Cevapları
2006 TUS Nisan Dönemi Soru ve Cevapları

 

 

YÖK Denklik İstatistikleri

 

2003 – 2013 yılları arasındaki denklik başvurularına göre, YÖK’ün hazırlamış olduğu istatistiklere ait grafik.

 

http://www.elt.com.tr/denklik_istatistikleri

 

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ

 

 

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12/2/2015 tarih ve 2015.2.48 sayılı kararı uyarınca; Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmeleri; tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin içinde yer almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye'deki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer almayan alanlarda eğitim alacakların ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 140, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13/5/2015 tarihli toplantısında;

1-Hazırlık eğitiminin, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında alınacak eğitimin bir parçası olduğunun,

2-Yükseköğretim Genel Kurulunun 12/02/2015 tarihli toplantısında alınan 2015.2.48 sayılı karardaki "2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle" ifadesinin tabiatıyla hazırlık sınıfını içerdiğinin,

3-İlgililerin mezuniyetleri akabinde yapacakları başvurularının değerlendirilmesi sırasında hangi eğitim-öğretim yılında hazırlık eğitimi aldıklarını belgelemelerinin isteneceğinin,

4-Hazırlık eğitimine dair sunulan belgenin doğruluğunun tespitinde ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışmaların yanı sıra başvuru sahiplerinin pasaportlarındaki ülkeye giriş ve ülkeden çıkış bilgilerinin de kullanılacağının,

5-Halen hazırlık sınıfında eğitim alanlar dahil olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına 2015-2016 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrencilerin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 12/02/2015 tarih ve 2015.2.48 sayılı kararından etkilenmeyeceklerinin kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

 

DİPNOT: Yükseköğretim Genel Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında;  alınan STS kararı: YÖK, STS puan sistemini değiştirdi 23 Haziran 2016 YÖK, STS puan sistemini değiştirdi YÖK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama: Yükseköğretim Genel Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında; kararın alındığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Kurulumuzca ÖSYM ve Anadolu Üniversitesine yaptırılan Seviye Tespit Sınavlarında başarı puanının 100 üzerinden 40 puan olmasına, uygulanacak olan Seviye Tespit Sınavlarının sonuçlarının sağlıklı değerlendirilebilmesi için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle adayın her testten aldığı ham puanların (STS puanı) hesaplanmasına karar verilmiştir. (Karar ÖSYM tarafından 2016 Sonbahar döneminde yapılacak olan Tıp Doktorluğu ve Diş Hekimliği alanlarında, Anadolu Üniversitesince yapılacak olan Mühendislik, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hukuk vb. tüm alanlarda geçerli olacaktır.) Y=RUM: Önceki değerlendirme sisteminde 50 alan başarılı iken şimdi 50 doğru yapan 37.5 ile başarısız olacak. STS yeterlilik sınavı değildir. . Yapılan düzenleme STS konusundaki hiçbir soruna çözüm olmadığı gibi sorunu bir miktar daha kötülestirmistir.

BU KONUDAKİ DAHA GÜNCEL FİKİRLERİM AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

Tıp Fakültesi Denklik Konuları ve STS Sınavı hakkında:

http://muratalper.com/haber/225/tip-fakultesi-denklik-konulari-ve-sts-sinavi-hakkinda.html

 

 

 

Ek: Fakültelerimizin URAP ve WEBOMETRİCS sıralaması

Türkiye'deki doktorlar: mezun olduğu yerlerin analizi

URAP 2015-2016 ve Webometrics 2016 SIRALAMASINA GÖRE

 

 

Kaynaklar:

http://www.leidenranking.com/ranking/2014

http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2015/Turkey.html

http://www.shanghairanking.com/ARWU2015.html

CWTS Leiden Ranking 2016

Download results of the CWTS Leiden Ranking 2016.

» Download results of the CWTS Leiden Ranking 2015

» Download results of the CWTS Leiden Ranking 2014

» Download results of the CWTS Leiden Ranking 2013

» Download results of the CWTS Leiden Ranking 2011/2012

 Seviye Tespit Sınavlarında Köklü Değişikliğe Gidiliyor (16.12.2016)

Yükseköğretim Genel Kurulunun 15.12.2016 tarihli toplantısında; 2017 Seviye Tespit Sınavları ile ilgili köklü değişikliğe gidilmiştir. Kurulumuz web sitesinde yayımlanacak 2017 Seviye Tespit...

Devamını Oku Hakkında Seviye Tespit Sınavlarında Köklü Değişikliğe Gidiliyor (16.12.2016)»

 2017 Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu Yayımlandı (16.12.2016)

2017 Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu için tıklayınız .

Devamını Oku Hakkında 2017 Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu Yayımlandı (16.12.2016)»

 Yükseköğretim Kurulu “Denklik Birimi Genel Dilekçe Örneği” ve “Okul Tanıma Dilekçe Örneği” Hakkında Duyuru (16.11.2016)

Dilekçesinin işleme alınmasını talep eden ilgililerin Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.05.2016 tarihli toplantısında kararı alınıp 25.05.2016 ve 27.09.2016 tarihlerinde Kurulumuzun Genel Ağ...

Devamını Oku Hakkında Yükseköğretim Kurulu “Denklik Birimi Genel Dilekçe Örneği” ve “Okul Tanıma Dilekçe Örneği” Hakkında Duyuru (16.11.2016)»

 Denklik İşlemleri Kapsamındaki “Yapılandırılmış Klinik Sınav”da Aday Belirleme Hakkında Duyuru (02.11.2016)

Kurulumuzca belirlenen ve Genel Ağımızda kamuoyuna duyurulan üniversiteler (Hacettepe Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi) tarafından...

Devamını Oku Hakkında Denklik İşlemleri Kapsamındaki “Yapılandırılmış Klinik Sınav”da Aday Belirleme Hakkında Duyuru (02.11.2016)»

Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik İşlemleri Hakkında Duyuru (25.05.2016)

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre; denklik ve tanıma başvurularının kabulü, başvuruların incelenmesi, inceleme sürecinde yapılan işlemler, tanıma veya denklik belgelerin başvuru sahiplerine teslimi, sınav tebligatlarının yapılması gibi işlemler Kurulumuz Başkanlığınca yapılmaktadır.

 

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.05.2016 tarihli toplantısında Kurulumuzun denklik işlemlerinin tesisi sırasında yapmış olduğu yoğun yazışma, iletişim ve komisyon masrafları göz önüne alındığında, Kurulumuz Başkanlığına yapılacak tanıma ve denklik başvuruları ile dilekçeler için 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ücret alınmasına karar verilmiştir.

 

Bu kapsamda

 

 • "Diploma Tanıma ve Denklik Başvuruları" ve "Denklik Başvurularının Yeniden İncelenmesi" talepleri için 150 TL,
 • Okul Tanıma talepleri için (Yükseköğretim Kurumlarının tanınıp tanınmadığına dair belge) 50 TL,
 • İşlemler Devam Ediyor belgesi talepleri için (Askerlik Tecil Belgesi, iş başvuruları vb.) 50 TL,
 • Bilgi veya belge talebi içeren diğer konulardaki dilekçeler için 50 TL,
 • KKTC Üniversitelerine ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin, TC – KKTC Anlaşma kapsamında olduklarına dair belge talepleri için 50 TL,

 • Kurulumuz tarafından istenilen bilgi ve belgeler hakkında verilen dilekçeler için ücret talep edilmemektedir. (Belge teslimi, adres değişikliği bildirimi vb.)

 

Başvuru ve dilekçe ücretlerinin aşağıda verilen hesap numarasına yatırılması ve başvuru sahiplerinin veya vekilininmakbuz örneği ile Kurulumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

DİKKAT! : Ücret yatırılırken açıklama kısmında "Denklik Başvuru Ücreti" ibaresinin yer alması gerekmektedir.

 

DİKKAT! : Hatalı yatırılan ücretlerin iadesi işleminin yapılabilmesi için talepte bulunan ilgilinin TC numarası ile bu TC numaralı kişiye ait IBAN numarasının yazılması ve iadeye ait dekontun dilekçe ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

 

DİKKAT! : Ücretlerin Türk Lirası olarak yatırılması gerekmektedir. Döviz olarak yatırılan ücretler kabul edilmeyecektir.

 

Bu tür uyumsuzluklardan kaynaklanan durumlarda sorumluluk, ücreti yatırana aittir.

 

 

YÖK DENKLİK HESABI

Ziraat Bankası

Hesap Numarası: 5386419-5033

IBAN: TR130001002533053864195033

 

*Yabancı Uyruklu olup YU Kimlik numarası olanlar Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimcilik Şubesi hesabı adına herhangi bir bankadan işlem yapabilirler.

 

*YU numarası olmayan Yabancı uyruklu Adayların ise Ankara Kamu Girişimcilik Şubesine (Söğütözü Mah. 2176 Cd. No:7 G 06530 Çankaya Ankara) bizzat veya vekili aracılığı ile ücret yatırmaları gerekmektedir.

 

 

Denklik Kapsamında Uygulanacak “Yapılandırılmış Klinik Sınav” (27.09.2016)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca haklarında Tıp Doktorluğu alanında Seviye Tespit Sınavı 2. Aşama (Klinik Bilimler) kararı alınan ve tarafına tebliğ edilen adaylar talepleri halinde "Yapılandırılmış Klinik Sınav"a başvuru yapabileceklerdir.

 

Yükseköğretim Genel Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereğince "Yapılandırılmış Klinik Sınav" için Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.07.2016, 01.09.2016, 07.09.2016 tarihli toplantılarında söz konusu sınavların Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesince yapılmasına karar verilmiş olup sınavla ilgili bilgi ve başvuru için ilgili üniversitelerin genel ağı üzerinden bilgi alınabilecektir.

 

Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Başvurusu İşlem Ücreti İadesi Hakkında (27.09.2016)

Kurumumuzun denklik işlemlerinin tesisi sırasında yapmış olduğu yoğun yazışma, iletişim ve komisyon masrafları göz önüne alındığında, Kurulumuz Başkanlığına yapılacak tanıma ve denklik başvuruları ile yeniden inceleme talepleri için 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren 150 TL, denklik ve tanımaya ilişkin diğer işlem dilekçeleri için 50 TL alınmasının bunun için Yükseköğretim Kurulu adına özel hesap açtırılmasına Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.05.2016 tarihli toplantısında karar verilmiş ve Kurulumuz web sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur.

 

Söz konusu karara ek olarak ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğunun başvuru sahiplerine ait olması nedeniyle ödeme yaptıktan sonra dilekçe başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, denklik diploma başvuru talebi reddedilen, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan başvuru sahiplerinin ödedikleri ücretlerin iadesinin/devredilmesinin uygun olmayacağına Yükseköğretim Genel Kurulunun 22.09.2016 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

 

2016 Seviye Tespit Sınavı 2. Aşama Sonuçları Açıklandı

2016 Seviye Tespit Sınavı 2. Aşama sınav sonuçlarını https://yoksis.yok.gov.tr/DenklikSinavSonuclari/adresinden öğrenebilirsiniz.

 

Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenlere Duyuru (25.08.2016)

Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenlere Duyuru

 

Son yıllarda yükseköğrenim görmek amacıyla, yakın coğrafyadan başlayarak yurt dışındaki bazı yükseköğretim kurumlarına Türkiye'den yoğun öğrenci akışı yaşanmaktadır. Özellikle kamu sağlığını ve güvenliğini yakından ilgilendiren sağlık bilimleri (tıp doktorluğu, diş hekimliği, eczacılık vd.) hukuk ve mühendislik başta olmak üzere çeşitli alanlarda görülmektedir. Kurulumuz, sadece Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin değil, aynı zamanda yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerin de nitelikli eğitim görme hakkını gözetmek ve korumakla yükümlüdür. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların Türkiye'de geçerli olabilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanarak denklik belgesi verilmesi gerekmektedir.

 

 

Türkiye'de Bulunan Yükseköğretim Kurumları

 

Bilindiği üzere Türkiye'de yükseköğretim kurumları, Anayasamızın 130. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca vakıflar ve devlet tarafından kanunla kurulmaktadır. Bu yöntemin dışında, ülkemizde yükseköğretim hizmet ve faaliyetlerinde bulunan tüm kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetleri yasa dışı olup sözde eğitim sonucunda verdiği belgelerin de ülkemizde geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle bu türden eğitim sonucunda alınacak diplomalara denklik verilmesi kesinlikle mümkün değildir.

 

Halkımızı yanıltarak, haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı; bu tür yasa dışı kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin durdurulması için valiliklere, haklarında koğuşturma yapılarak, ceza davası açılması için de Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulunmaktadır.

 

Yurt Dışında Yükseköğrenim Görme

 

Bazı aracı kuruluşlar, basın ve yayın organlarına vermiş oldukları ilanlarda, reklamını yaptıkları yurt dışındaki bazı üniversitelerin YÖK tarafından tanındığını da belirtmektedir. YÖK'ten onaylatmadan bu tür bilgilerin doğruluğuna kesinlikle inanılmamalıdır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları, Kurulumuzca sürekli olarak değerlendirilmekte ve daha önceki yıllarda tanınmakta olan bazı üniversiteler hakkında tanımama kararı alınabilmektedir. Tanınmamasına karar verilen yükseköğretim kurumlarında daha önce öğrenimlerine başlayan öğrencilerin hakkı saklı kalmakta; ancak söz konusu tanımama kararının alınmasından sonra bu kurumlarda eğitime başlayarak diploma alanlara denklik belgesi verilmemektedir. Bu nedenle, yurt dışında eğitim almaya karar verdikten sonra Yükseköğretim Kurulu Denklik Birimine dilekçe ile başvurarak eğitim alınacak üniversitenin ve programın tanınıp tanınmadığı hususunda bilgi alınması gerekmektedir.

 

 

Yurt Dışında Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim

 

Uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan yurt dışında açık, ekstern ve gıyabi öğretim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim-öğretim süreci sonunda alınan diplomalara ilişkin denklik başvuruları reddedilmektedir.

 

 

Yurt Dışında Türkçe Eğitim

 

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla öğrenim dilinin Türkçe olduğu belirlenen programlar veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışındaki Türkçe yükseköğretim programları dışında (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi haricinde), yükseköğretim kurumlarının açtığı ve öğrenim dili Türkçe olan programlardan alınan diplomalar için yapılan başvurular reddedilmektedir.

 

 

Yurt Dışı Diplomaların Ülkemizde Tanınması ve Denklik İşlemleri

 

Kurulumuz, yurt dışında alınan eğitimin niteliğini değerlendirmeye alarak aynı alanda diploma alan öğrenciler arasındaki adaletsizliği gidermeye çalışmak, yükseköğretimde kalite odaklı yeniliklere uyum sağlamak ve ileride meslek icrasını gerektiren alanlarda nitelikli istihdam ve kamunun yararını gözetmek amacıyla, alınan eğitimin niteliği ve eşdeğer programlara göre temel kazanımlar açısından inceleme yaparak denklik süreçlerini yürütmektedir.

 

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca Türk yükseköğretim sistemindeki eş değer programa göre temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, niteliği, alınması zorunlu görülen teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından ilgili alt komisyonların ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüş ve önerileri doğrultusunda eksikliğinin tespit edilmesi ve/veya tereddüt oluşması hâlinde ilgililer, eksik ve/veya yetersiz bulunan teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından şekil, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen SYBS işlemlerine (Lisans Tamamlama, Seviye Tespit Sınavı, YDS vb.) tâbi tutulmaktadır.

 

 

 

 

 

Yurt Dışında Öğrenim Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine (25.08.2016)

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin kalite ve çıktı odaklı bir incelemeyi esas almasının bir gereği olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun 28.07.2016 tarihli toplantısında yurtdışında yükseköğrenime başlama koşullarını düzenleyen kararların (12.05.2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunun 2015.02.48 no.lu kararı, 27.05.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 2015.22.2937 no.lu kararı, 24.12.2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunun 2015.15.526 no.lu kararlarının) geri alınmasına karar verilmiştir. 

 

Denklik Kapsamında Tıp Alanında Yapılan Seviye Tespit Sınavları Hakkında Duyuru

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olarak Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunan ilgililere Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 7. maddesi 3. fıkrası uyarınca Seviye Tespit Sınavı yapılmaktadır.

 

Tıp Doktorluğu alanında yapılan Seviye Tespit Sınavı (Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Bilimler olmak üzere) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanmaktadır. Ancak bu sınav yılda sadece iki kez uygulanmaktadır. Tıp alanında Seviye Tespit, pek çok farklı ülkede teorikten ziyade klinik beceri sınavları üzerinden değerlendirilmektedir. Konu, Yükseköğretim Genel Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve başvuru sahiplerinin mağdur olmaması için, haklarında Tıp Doktorluğu alanında Seviye Tespit Sınavı 2. aşama (Klinik Bilimler) kararı çıkan adayların, talepleri halinde, Kurulumuzca belirlenecek Üniversitelerce yapılacak klinik uygulama sınavı olan "Yapılandırılmış Klinik Sınav"a da girebilmelerine ve başarılı olmaları halinde Tıp Doktorluğu alanındaki Seviye Tespit Sınavının Klinik Bilimler aşamasından başarılı sayılmalarına karar verilmiştir. Yine haklarında STS-Klinik Bilimler kararı alınmış başvuru sahiplerinin, ÖSYM tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavı 2. aşamasına (Klinik Bilimler) girme hakları da saklıdır. Yapılandırılmış Klinik Sınavlar, haklarında Seviye Tespit Sınavı 1. aşaması (Temel Bilimler) veya staj tamamlama/ klinik uygulama kararı alınmış başvuru sahipleri için geçerli değildir.

 

Kurulumuzca "Yapılandırılmış Klinik Sınav" için görevlendirilen Üniversiteler, web sitemizden duyurulacaktır.

 

Ayrıca;

 

USMLE-STEP 3

PLAB-Part 2

AMC-Clinical Examinations

MCCQE-Part 2

Arztliche Prüfungen (3 AP, Staats Examen)

 

sınavlarından başarılı olmuş başvuru sahiplerinin de sınav sonuçlarının, bu durumu belgelemeleri halinde, haklarında alınmış Tıp alanında Seviye Tespit Sınavı-Klinik Bilimler yerine geçerli olmasına karar verilmiştir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

 

2016 Seviye Tespit Sınavı 1. Aşama Sonuçları Açıklandı (11.08.2016)

2016 Seviye Tespit Sınavı 1. aşama  sınav sonuçlarını https://yoksis.yok.gov.tr/DenklikSinavSonuclari/adresinden öğrenebilirsiniz.

 

2016 KPSS Eğitim Bilimleri (Öğretmenlik Meslek Bilgisi) Alanında Başarılı Olan Adaylara Duyurulur (01.08.2016)

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olarak Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunan ve 2016 KPSS Eğitim Bilimleri (Öğretmenlik Meslek Bilgisi) alanında başarılı olarak Öğretmenlik alanında Diploma Denklik Belgesi düzenlenecek adayların Kurulumuza bir dilekçe ekinde Diploma Denklik Belgesi Aslı, Diploma Aslı ve Transkript Aslını göndermeleri gerekmektedir. (Komisyon aşamasında bu belgelerin olması zorunludur)

 

2016 Seviye Tespit Sınavı İtiraz İşlemleri (2016 STS Kılavuzu Madde 4) Hakkında Duyuru

Sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlar , sınav tarihinden itibaren 5 iş günü içinde, Sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların Kurulumuz tarafından resmi olarak Genel Ağ üzerinden açıklanmasından itibaren 5 iş günü içinde Anadolu Üniversitesi https://sinav.anadolu.edu.tr/ adresinden sistem üzerinden itiraz edebileceklerdir.

 

Sınav sorularına erişmek isteyen adaylara Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümlerine göre özel erişim usulünün ve Maliye Bakanlığı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Tarifesi hükümlerine göre ücretlendirmenin geçerli olması koşuluyla sınav sonuç itirazlarının sonuçlandırılmasından sonra http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresinden sistem üzerinden sınav sorularına erişimini isteyebilecektir.

 

(Maliye Bakanlığı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Tarifesi hükümleri uyarınca araştırma, inceleme ve diğer maliyet unsunlar ile sair giderler KDV dâhil 50 (elli) TL olarak belirlenmiştir.

 

Anadolu Üniversitesince belirlenecek belirli gün ve saatte adayın sınav sırasında kullandığı soru kitapçığının aslı, adayın cevap formunun görüntüsü ve cevap anahtarının sınav süresinin 1/3'ü oranında süre verilerek (50 dk.) sorulara erişimin sağlanacaktır.

 

Özel erişimin münferid ya da belirlenecek sayıdaki ilgiliye aynı salonda gözetmen eşliğinde yapılacaktır.

 

Sınav Sorularına erişim tarihi Anadolu Üniversitesince belirlenecek olup ilgili süre içerisinde sınav sorularına erişimi talep etmeyen adaylar daha sonraki süreçte bu haktan yararlanamayacaklardır.

 

Adayın, özel erişim sırasında soru numarası ve cevap seçeneği haricinde not alamayacağı (Örnek: 6, 7c), fotoğraf ve video çekemeyeceği ve hazırlanacak tutanağı imzalayacağı; itirazların ise yargı mercilerine yapılabileceği kamuoyuna duyurulur.

 

 

2016 Seviye Tespit Sınavı I. Aşama Sınavı Hakkında Duyuru (19.07.2016)

2016 Seviye Tespit Sınavı I. Aşama sınavı 24.07.2016 tarihine ertelenmiştir. Adaylar giriş belgelerinehttps://sinav.anadolu.edu.tr/tmp/gb/girisbelge.php adresinden erişebilirler.

 

Yurtdışında Öğrenim Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine (01.07.2016)

Yükseköğretim Genel Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında; 20 Şubat 2016 tarih ve 29630 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği"nin dördüncü maddesi beşinci fıkrası kapsamında ortaöğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan ve yükseköğrenime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dilimindeki üniversitelerden mezun olanlardan birinci fıkranın (ı) bendindeki YGS/LYS veya muadil sınavlardan alınmış puan koşulu istenmez hükmünü havidir. Bu sıralandırma kuruluşları Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) World University Ranking, University Ranking by Academic Performance (URAP) olarak belirlenmiş olup belirlenen dilimlerin ise Kurulumuzca tanınan ilk 1000 sıradaki yükseköğretim kurumları olmasına karar verilmiştir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Seviye Tespit Sınavı Başarı Puanı Değişikliği (23.06.2016)

Yükseköğretim Genel Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında; kararın alındığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Kurulumuzca ÖSYM ve Anadolu Üniversitesine yaptırılan Seviye Tespit Sınavlarında başarı puanının 100 üzerinden 40 puan olmasına, uygulanacak olan Seviye Tespit Sınavlarının sonuçlarının sağlıklı değerlendirilebilmesi için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle adayın her testten aldığı ham puanların (STS puanı) hesaplanmasına karar verilmiştir.

 

(Karar ÖSYM tarafından 2016 Sonbahar döneminde yapılacak olan Tıp Doktorluğu ve Diş Hekimliği alanlarında, Anadolu Üniversitesince yapılacak olan Mühendislik, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hukuk vb. tüm alanlarda geçerli olacaktır.)

 

Ergoterapi Alanındaki Seviye Tespit Sınavları Hakkında Duyuru (08.06.2016)

Kurulumuza Ergoterapi alanında Diploma Denklik Başvurusunda bulunan adaylar hakkında Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.06.2016 tarihli toplantısında, Ergoterapi alanında Seviye Tespit Sınavı uygulanmasına karar verilmiştir. Ergoterapi alanından mezun olan ve Seviye Tespit Sınavına girmek isteyen adaylar 10.06.2016 tarihinde Anadolu Üniversitesi Genel Ağındaki http://sinav.anadolu.edu.tr/sb// adresinden başvurularını yapabilirler.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

 

2016 Seviye Tespit Sınavları Ek Başvuru Süresi Hakkında Duyuru (03.06.2016)

Kurulumuzca yapılmakta olan Seviye Tespit Sınavı (2016) başvuru süresi 25.04.2016-06.05.2016 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Ancak başvuru sahiplerinin mağdur olmaması için 10 Haziran 2016 tarihinde 1 (bir) gün ek başvuru süresi verilmiş olup ilgililerin (başvuru yapamayan adayların) Anadolu Üniversitesinehttps://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ Genel Ağ adresi üzerinden başvuru yapabilecekleri kamuoyuna duyurulur.

 

Yükseköğretim Kurulu Seviye Tespit Sınavı Örnek Soruları Hakkında Duyuru (30.05.2016)

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin uyarınca Seviye Tespit Sınavları yapılmaktadır. Sınavlara hazırlık amacıyla Seviye Tespit Sınavı örnek soruları aşağıdaki linklerde yayımlanmaktadır.

 

Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Mühendislik (Tüm Mühendislik Alanları)

 

Kurulumuzca Yapılan Seviye Tespit Sınavlarına Başvuru Yapan/Yapacak Olan Adaylar Hakkında Duyuru (20.05.2016)

Yükseköğretim Kurulu Denklik Komisyonunca Diploma Denklik başvurusunda bulunan adaylar hakkında Red, Lisans Tamamlama, Denklik ve Seviye Tespit Sınavı kararları alınabilmektedir. Kurulumuzca yapılmakta olan Seviye Tespit Sınavları belli alanlarda yılda 1 kez olmak üzere Anadolu Üniversitesince (Mühendislik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Türk Dili ve Edebiyatı vb.) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (Tıp Doktorluğu, Yabancı Dil Sınavı (yılda 2 kez), Diş Hekimliği, Öğretmenlik Meslek Bilgisi) yapılmaktadır.

 

Kurulumuzca hakkında Seviye Tespit Sınavı kararı alınmamış kişilerin de mevcut sınavlara katılabilmelerine ve Diploma Denklik başvurularının Seviye Tespit Sınavı kararı ile sonuçlandığı takdirde elde ettikleri Seviye Tespit Sınav sonucunun geçerli olmasına karar verilmiştir.

 

2016 STS Başvuru Süresi Hakkında Duyuru (17.05.2016)

Kurulumuzca yapılmakta olan Seviye Tespit Sınavı (2016) başvuru süresi 25.04.2016-06.05.2016 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Ancak başvuru sahiplerinin mağdur olmaması için 23-25 Mayıs 2016 tarihlerinde de 3 (üç) gün ek başvuru süresi verilmiş olup ilgililerin (başvuru yapamayan adayların) Anadolu Üniversitesinehttps://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ Genel Ağ adresi üzerinden başvuru yapabilecekleri kamuoyuna duyurulur.

 

 

Yükseköğretim Kurulu Denklik Biriminden Faks Dilekçeler Hakkında Duyuru (25.03.2016)

Resmi Kurumlardan Denklik Birimine gelen faks dilekçeler hariç olmak üzere tüzel kişilerden gelen faks dilekçelere işlem yapılmamaktadır.

 

2016 Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu Yayımlandı (10.03.2016)

2016 Seviye Tespit Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Tanıma/Denklik Başvurusunda Bulunan veya Bulunacak Olan İlgililere Duyurulur (08.03.2016)

20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği gereğince denklik başvuruları şahsen ya da yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip vekil aracılığıyla yapılacaktır.

 

Başvurunun (olumlu ya da olumsuz) sonuçlanması hâlinde evrak asılları şahsınıza ya da yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip vekil aracılığıyla teslim edilecektir.

 

Denklik İşlemleri Hakkında (15.02.2016)

Denklik Birimindeki iş ve işlemler için ziyaretçilere yönelik 21.12.2015 tarihli duyurumuzdaki "Perşembe-Cuma" sınırlaması uygulaması kaldırılmış olup; tüm iş ve işlemler için mesai günlerinin tamamında ziyaretçi kabul edilecektir.

 

Bulgaristan’da 2006 ve Öncesinde Eğitime Başlamış Olup Denklik Başvurusunda Bulunmuş ve Yeni Bulunacakların Dikkatine (11.02.2016)

Bulgaristan'da lisans eğitimini, o yıllarda ÖSYS Kılavuzundaki üniversitenin kılavuzda olan bölümündetamamlayarak lisans denklik belgesi başvurusu yapanlardan eğitime 2006 yılı ve öncesi hazırlık sınıfına ve 1. sınıfa başlayanların (2006 yılı da dahil), eğitime başlama yılını belgeleyen Hazırlık Belgesi veya Öğrenci belgesinin Bulgaristan'daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilen, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının mührü ve yine Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının Apostil Şerhini taşıyan belgenin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına en kısa süre içerisinde ulaştırılması gerekmektedir.

 

Yurtdışında Öğrenim Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine (15.01.2016)

Yükseköğretim Genel Kurulunun 24.12.2015 tarihli toplantısında; ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren ve tanınan üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin,

 

 • Eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmeleri;
 • Tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin, mimarlık alanında ilk 200 bin ve mühendislik alanında ilk 240 bin içinde yer almaları;
 • ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye'deki ilgili programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları;
 • ÖSYS Kılavuzunda yer almayan diğer alanlarda eğitim alacakların ise ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 150 puan, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları;
 • Özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvurabilmek için de 2016-YGS'ye girip 2016-YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almalarına;
 • İlk 500 dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyenlerin YGS ve LYS puanlarına sahip olmadıkları durumlarda;

 

SAT 1 : En az 1000 puan

ACT : En az 21 puan

Abitur : En az 4 puan

Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12

GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : En az 28

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) : En çok 2

İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) : En az 70

 

olarak belirlenen muadil belgelerinden biri ile kayıt ve mezun olmaları hâlinde denklik başvurularının bireysel olarak değerlendirilmesine ve yukarıda belirtilen hususların, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, her eğitim-öğretim yılı için geçerli olmasına karar verilmiştir.

 

 

Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarında Hukuk Alanında Eğitim Almak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine (21.08.2015)

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12/02/2015 tarihli toplantısında ‘hukuk alanında yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerin 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girerek ilk 150 bin içinde yer almaları' gerektiğine karar verilmiştir.

 

Ülkemizdeki yatay geçiş işlemleri "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında yapılmaktadır.Dikey geçiş ve lisans tamamlama işlemleri ise "Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı" ile ya da "Teknik Öğretmenler için Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" ve "Sağlık Önlisans Alanlarından Mezun Olanlara Lisans Tamamlama" gibi mevzuatta tanımlanmış şekillerde yürütülmektedir.

 

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği "yatay geçiş, dikey geçiş ve lisans tamamlama" kavramlarını içermemektedir. Yönetmelik kapsamında sadece, mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan ders transferi yapılması söz konusudur. Bu husus, ilgililerin yurtdışında eğitime başladıkları yıla ait LYS'ye girerek ilk 150 bin içinde puan almaları zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Dolayısıyla Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu olup yurtdışındaki hukuk fakültelerine LYS'de ilk 150 bin içindeki puanı almadan kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyetleri akabinde denklik işlemlerinin yapılmayacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2015 Seviye Tespit Sınavı 2. Aşama Sonuçları

2015 STS 2. aşama sınav sonuçlarını https://yoksis.yok.gov.tr/DenklikSinavSonuclari/ adresinden öğrenebilirsiniz.

 

Makedonya ve Bosna Hersek’te Öğrenim Görmekte Olan Öğrencilerin Dikkatine (29.06.2015)

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12/02/2015 tarihli toplantısında, Makedonya'daki Avrupa Üniversitesi (Прв приватен Европски Универзитет Република Македонија-The First Private University European University - Republic of Macedonia) ve Uluslararası Struga Üniversitesi (Меѓународен Универзитет Струга-International University of Struga) ile Bosna Hersek'te bulunan Travnik Üniversitesinin (Univerzitet u Travniku-University of Travnik) Kurulumuzca tanınmamasına karar verilmişti.

 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 24/6/2015 tarihli toplantısında; Yükseköğretim Genel Kurulunun yukarıda bahsedilen 12/2/2015 tarih ve 2015.2.54 sayılı kararı alınmadan önce Makedonya'daki Avrupa Üniversitesi ve Uluslararası Struga Üniversitesi ile Bosna Hersek'teki Travnik Üniversitesine kayıt yaptırmış öğrencilerin mezuniyetleri akabinde Kurulumuza yapacakları diploma denklik başvurularında, ilgililerin diploma aldıkları alanlarda yapılacak Seviye Tespit Sınavı'nda başarılı olmaları halinde denklik işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

Yurtdışında Öğrenim Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine (29.06.2015)

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12/02/2015 tarihli toplantısında; ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren tanınan üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmeleri; tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin içinde yer almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye'deki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer almayan alanlarda eğitim alacakların ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 140, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları gerektiğine karar verilmişti.

 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27/5/2015 tarihli toplantısında, ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren tanınan üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, aşağıda sayılan muadil belgelerden biri ile kayıt olmaları halinde denklik başvurularının bireysel olarak değerlendirilebileceğine karar verilmiştir.

 

Muadil Belgeler:

 

SAT 1 : En az 1000 puan

ACT : En az 21 puan

Abitur : En az 4 puan

Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12

GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : En az 28

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) : En çok 2

İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) : En az 70

 

 

Yurtdışında Öğrenim Gören ve Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine (20.05.2015)

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12/2/2015 tarih ve 2015.2.48 sayılı kararı uyarınca; Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 içerisine giren üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitime başlayacakları yıl ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmeleri; tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk alanında ilk 150 bin içinde yer almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye'deki programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer almayan alanlarda eğitim alacakların ön lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 140, lisans programları için herhangi bir puan türünde en az 180 puan almaları gerekmektedir.

 

Bu kapsamda, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13/5/2015 tarihli toplantısında;

 

1-Hazırlık eğitiminin, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında alınacak eğitimin bir parçası olduğunun,

 

2-Yükseköğretim Genel Kurulunun 12/02/2015 tarihli toplantısında alınan 2015.2.48 sayılı karardaki "2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle" ifadesinin tabiatıyla hazırlık sınıfını içerdiğinin,

 

3-İlgililerin mezuniyetleri akabinde yapacakları başvurularının değerlendirilmesi sırasında hangi eğitim-öğretim yılında hazırlık eğitimi aldıklarını belgelemelerinin isteneceğinin,

 

4-Hazırlık eğitimine dair sunulan belgenin doğruluğunun tespitinde ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışmaların yanı sıra başvuru sahiplerinin pasaportlarındaki ülkeye giriş ve ülkeden çıkış bilgilerinin de kullanılacağının,

 

5-Halen hazırlık sınıfında eğitim alanlar dâhil olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına 2015-2016 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrencilerin Yükseköğretim Genel Kurulunun 12/02/2015 tarih ve 2015.2.48 sayılı kararından etkilenmeyeceklerinin kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

 

 

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca yapılan 2015 Seviye Tespit Sınavları Başvuru Süresi Hakkında Duyuru (30.04.2015)

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğince uygulanmakta olan Mühendislik, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Beden Eğitimi ve Spor, Veterinerlik, Mimarlık, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Eczacılık ve diğer alanlarda (Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Öğretmenlik hariç) Seviye Tespit Sınavlarının sınav başvuru süresi 15 Mayıs 2015 mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

 

Pasaport Bilgi Formu

Diploma denklik başvurusunda bulunacak tüm başvuru sahiplerinin dikkatine!

 

Başvuru esnasında ibraz edilmesi gereken pasaport bilgi formunun, doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

 

Pasaport Bilgi Formuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği Uyarınca 2015 Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu Yayımlandı

Kılavuzu görmek için tıklayınız.

 

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca yapılan 2015 Seviye Tespit Sınavları Hakkında Duyuru

 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacak olan Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Öğretmenlik alanında yapılacak Seviye Tespit Sınavlarının Kılavuzlarına, Sınav Başvuru Tarihleri ve Sınav Tarihlerinewww.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 • Kurulumuzca yapılacak olan Mühendislik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hukuk, Mimarlık, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı ve diğer alanlardaki sınavlar hakkında bilgi (2015 Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu) Kurulumuz web sitesinde en kısa zamanda yayınlanacaktır. Kılavuzda sınav başvuru yöntemi, sınav tarihleri, konu kapsam ve yaklaşık ağırlıkları ile sınav usul ve esaslarına dair bilgiler yer alacaktır. Aşağıdaki tarihler ve sınav yeri Kurulumuzca yapılan tüm STS alanları için geçerlidir.

 

 

Sınav Başvuru Tarihleri: 20-30 Nisan 2015

Sınav Yeri/Merkezi: Anadolu Üniversitesi

Sınav Tarihleri: STS 1. Aşama: …. Temmuz 2015

STS 2. Aşama: …. Ağustos 2015

 

 

Dipnot: Sınav başvuru tarihleri 2015 STS Kılavuzunda yer alacaktır.

 

 

DUYURU (13.02.2015)

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.02.2015 tarihli toplantısında, Makedonya'daki Avrupa Üniversitesi (Прв приватен Европски Универзитет Република Македонија-The First Private University European University - Republic of Macedonia) ve Uluslararası Struga Üniversitesi (Меѓународен Универзитет Струга-International University of Struga) ile Bosna Hersek'te bulunan Travnik Üniversitesinin (Univerzitet u Travniku-University of Travnik) Kurulumuzca tanınmamasına karar verilmiştir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

 

Makedonya’da Öğrenim Gören ve Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından okul tanıma işlemlerinde kullanılan listelerde tanınan üniversite olarak yer alan Makedonya'daki Avrupa Üniversitesi ve Uluslararası Struga Üniversitesi ile ilgili olarak Kurulumuza vaki müracaatlar üzerine inceleme başlatılması nedeniyle konu 21.8.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında görüşülmüş; adı geçen yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığı ile ilgili olarak yatay geçiş işlemleri hariç olmak üzere üç ay süreyle herhangi bir işlem tesis edilmemesine ve üç ay sonra incelemenin seyri ve/veya sonucu da dikkate alınarak konunun Yükseköğretim Kurulunda yeniden değerlendirilmesine karar verilmişti.

 

Söz konusu inceleme henüz tamamlanmadığından; adı geçen yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığı ile ilgili olarak yatay geçiş işlemleri hariç olmak üzere herhangi bir işlem tesis edilmemesine dair uygulamanın ve konunun Yükseköğretim Genel Kurulunda görüşülme süresinin üç ay daha uzatılmasına Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.11.2014 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

 

 

Libya'daki Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Görenlerin Dikkatine

1-Dışişleri Bakanlığından alınan 08.9.2014 tarihli yazıda belirtildiği üzere, Libya'daki güvenlik sorunları nedeniyle Trablus Büyükelçiliğimiz 24 Temmuz'da Libya'daki faaliyetlerini geçici süreyle askıya almış; Büyükelçiliğimiz personeli tahliye edilmiştir. Bu nedenle Libya'daki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları diplomalarının denklik işlemleri için Kurulumuza başvuran ilgililerin diplomaları bir süredir teyit edilememekte ve ilgililer hakkında işlem tesis edilememektedir.

 

2- Libya'daki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunmuş olan ve teyit yapılamadığı için hakkında işlem tesis edilemeyen ilgililer ihtiyaç duymaları halinde evrak asıllarını geçici süreyle alabilirler.

 

3- Diploma denklik işlemleri de dâhil olmak üzere Libya makamları nezdinde yürütülmesi gereken faaliyetlerimize Libya'da güvenliğin yeniden tesis edilmesini ve Büyükelçiliğimizin Trablus'a dönmesini müteakip devam edileceği için Libya'daki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunmak isteyen ilgililerin diploma teyitlerine ilişkin mevcut durumu (teyit aşamasının uzun sürebileceği ihtimalini) göz önünde bulundurarak müracaat etmelerinde yarar görülmektedir.

 

 

2014 Seviye Tespit Sınavı Mühendislik 2. Aşama Sonuçları

2014 STS 2. aşama sınav sonuçlarını https://yoksis.yok.gov.tr/DenklikSinavSonuclari/ adresinden öğrenebilirsiniz.

 

Makedonya’da Öğrenim Gören ve Görmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından okul tanıma işlemlerinde kullanılan listelerde tanınan üniversite olarak yer alan Makedonya'daki Avrupa Üniversitesi ve Uluslararası Struga Üniversitesi ile ilgili olarak Kurulumuza vaki müracaatlar üzerine inceleme başlatılması nedeniyle konu 21.8.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında görüşülmüş;

 

Adı geçen yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığı ile ilgili olarak yatay geçiş işlemleri hariç olmak üzere üç ay süreyle herhangi bir işlem tesis edilmemesine,

 

Üç ay sonra incelemenin seyri ve/veya sonucu da dikkate alınarak konunun Yükseköğretim Kurulunda yeniden değerlendirilmesine,

 

Konunun kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

 

2014 Seviye Tespit Sınavı Mühendislik 1. Aşama Sonuçları

2014 STS 1. aşama sınav sonuçlarını https://yoksis.yok.gov.tr/DenklikSinavSonuclari/ adresinden öğrenebilirsiniz. 

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanındaki Seviye Tespit Sınavı Hakkında Duyuru

Kurulumuzca, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki Seviye Tespit Sınavının I. aşamasının 16 Nisan 2014 Saat 10:00'da Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde yapılacağı daha önce web sitemizde kamuoyuna duyurulmuştur.
Sınav başlama saati 13:00 olarak değiştirilmiştir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Seviye Tespit Sınavına girecek ilgililere duyurulur.

 

Seviye Tespit Sınavına (STS) Başvuru Yapanların Dikkatine

 

Seviye Tespit Sınavına (STS) Başvuru Yapanların Dikkatine

 

Mühendislik Alanlarında Yapılan Seviye Tespit Sınavları Hakkında Duyuru

 

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği Uyarınca Mühendislik Alanlarında Yapılan Seviye Tespit Sınavları Hakkında Duyuruyu Görmek İçin Tıklayınız.

 

2014 Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu

 

 

2014 STS Aday Başvuru Formu

 

 

2014 Seviye Tespit Sınavları Hakkında Duyuru

 

 

DUYURU

 

1-Dışişleri Bakanlığından alınan 28.03.2013 tarihli yazıda belirtildiği üzere, içinde bulunduğu olağanüstü koşulların Suriye makamlarıyla diplomatik yazışma süreçlerini kesintiye uğratması nedeniyle Suriye'deki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları diplomalarının denklik işlemleri için Kurulumuza başvuran ilgililerin diplomaları bir süredir teyit edilememekte ve ilgililer hakkında işlem tesis edilememektedir.

2-Suriye'deki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunmuş olan ve teyit yapılamadığı için hakkında işlem tesis edilemeyen ilgililer ihtiyaç duymaları halinde evrak asıllarını geçici süreyle alabilirler.

3-Suriye'deki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunmak isteyen ilgililerin diploma teyitlerine ilişkin mevcut durumu (teyit aşamasının uzun sürebileceği ihtimalini) göz önünde bulundurarak müracaat etmelerinde yarar görülmektedir.

 

Önemli Duyuru: 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında yurtdışında eğitime başlayan öğrencilerin dikkatine !

 

YÖK internet sayfasındaki "Denklik-Üniversiteniz Tanınıyor mu?" başlığı altında yayınlanan listelerde teknik bir hata olduğu tespit edildiğinden;

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.11.2013 tarihli toplantısında:

*Söz konusu listelerdeki bilgiye dayanarak yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin 04.11.2013 tarihi itibariyle düzenlenmiş olan listelerden eğitim aldıkları üniversiteleri tekrar kontrol etmeleri gerektiğine,

*Öğrencilerin yurtdışında tanınmayan bir okula kayıt yaptırmış olmalarının kendilerine herhangi bir hak kazandırmayacağına

karar verilmiştir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

 

Bulgaristan Başvurularında İstenen Belgeler

 

01 Haziran 2013 tarihinden itibaren Bulgaristan alınan Diploma-Diploma Eki ve Akademik Belge aslı ile Bulgaristan'daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilen belgelerin, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının mührü ve yine Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının Apostil Şerhini taşıması gerekmektedir. Gerekli onayların hem asıl belgeler üzerinde hem de Bulgaristan'da yaptırılan tercümeler üzerinde olması gerekmektedir.

 

Bulgaristan'daki Yükseköğretim Kurumlarından Mezun İlgililer Hakkında Duyuru

 

Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.12.2012 tarihli toplantısında alınan "Bulgaristan'daki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik işleminin ve Türkiye ve KKTC'deki üniversitelere yapılacak yatay geçişlerin, Yükseköğretim Genel Kurul karar tarihten itibaren 3 ay süre ile geçici olarak askıya alınması" kararı, Bulgaristan yetkili makamlarıyla yapılan müzakereler ve Dışişleri Bakanlığımız ile yapılan görüşmeler sonucu yeniden değerlendirilmiş; denklik işlemlerine 19 Mart 2013 tarihi itibari ile yeniden başlanmıştır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ETİKETLER : Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sts sts-tıp 2017 2016 2017 ösym yök
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer TIP-EĞİTİM haberleri
Arşiv Arama
- -