kizilay_banner_728X090

Gerekli gereksiz bir yığın formül..

Gerekli gereksiz bir yığın formül.. Formüller Hesaplamalar
Bu haber 2014-10-16 11:57:41 eklenmiş ve 12622 kez görüntülenmiştir.
https://www.adscientificindex.com/add-profile-correction-form/?ref=banner

Gerekli gereksiz bir yığın formül..

Puan Hesaplamaları

PUAN HESAPLAMALAR
2015 LYS-YGS Puan Hesaplama
2015 TEOG Puan Hesaplama
2015 DGS Puan Hesaplama
2015 KPSS Önlisans Puan Hesaplama
TEOG 2014 Lise Taban Puanları

Taban Puanları

TABAN PUANLAR-KONTENJAN
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları 
2015 Üniversitelerin Taban Puanları
2015 DGS Kont. ve Taban Puanları 
TEOG 2014 Lise Taban Puanları

 

Finansal Hesaplamalar:

Sınav Puanı Hesaplamaları:

Eğitim Hesaplamaları:

SGK Hesaplamaları:

Sağlık Hesaplamaları:

Matematiksel Hesaplamalar:

Muhasebesel Hesaplamalar:

Seyahat Hesaplamaları:

Dilbilgisi Hesaplamaları:

Diğer Hesaplamalar:

Tüm Matematik Formülleri


Sabit Sayılar (Special Constants)
Özel Çarpımlar ve Faktörler (Special Products and Factors)
Binom Açılımları ve Binom Katsayıları (The Bionomial Formula)
Geometri Formülleri (Geometric Formulas)
Trigonometri Formülleri (Trigonametric Functions)
Karmaşık Sayılar (Complex Numbers)
Logoritma Formülleri (Exponential and Logarithmic Functions)
Hiperbolik Fonksiyonlar (Hyperbolic Functions)
Cebir ve polinomlar (Algebraic Equations)
Analitik Geometri (Plane Analytic Geometry)
Özel Eğriler (Special Plane Curves)

Türk Biyofizik derneğinden

TOPLAMA - ÇIKARMA

 

 


 

Toplamanın etkisiz elemanı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0011.png

Tersiyle toplama özelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0012.png

Toplamanın geçirme özelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0013.png

Toplamanın  değişme özelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0014.png

Çıkarmanın tanımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0015.png

 

 

ÇARPMA - BÖLME

 


 

Çarpmanın geçirmeözelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0019.png

Bölmenin tanımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0020.png

Dağılımözelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0291.png

Çarpmanın etkisiz elemanı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0016.png

Resiprokal (1/x) çarpma özelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0017.png

Sıfırla çarpma özelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0018.png

 

 

ÜS - KUVVET

 

  

Üslerin toplamı kuralı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0030.png

Üslerin çıkarımı kuralı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0003.gif

Kare kökün tanımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0034.png

Üslerin çarpym dağılımıözelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0031.png

Üslerin bölüm dağılımıözelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0002.gif

Üslerin dağılımında ortak parantez özelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0004.gif

Birinci kuvvet kuralı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0029.png

Sıfırıncı kuvvet kuralı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0028.png

Kysmi üs-kysmi kök ilişkisi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0033.png

Negatif üs tanımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0035.png

Üslerin kuvveti kuralı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0032.gif

Üslerin çıkarımı kuralı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0036.png

 

 

LOGARİTMA

 


 

log10 x = log x = lg x

 

Ondalık (Briggsiyen; bayağı) logaritma

 

10 tabanlı logaritma

loge x = ln x

 

Doğal (Neperiyen) logaritma

 

e tabanlı logaritma

log2 x = ld x

 

İkilik logaritma

 

2 tabanlı logaritma

Logaritmanın tanımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0037.gif

Toplama özelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0040.png

Çıkarma özelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0041.png

Taban çevirimi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0043.png

Üslerin logaritması

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0042.png

Köklerin logaritması

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0048.gif

Bir'in logaritması

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0038.png

Özdeşlik özelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0039.png

Dönüşümler:

 

log x = (log e) (ln x) = 0.434294 (ln x)

 

ln x = (log x) / (log e) = 2.302585 (log x)

 

 

POLİNOMLAR


 

FOIL (1st outer inner last) işlemi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0022.png

Kuadratik formül (İkinci dereceden denklemin çözümü)

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0027.gif

İkinci dereceden polinomun açılımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0026.png

Toplamların karesi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0021.gif

Farkların karesi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0049.gif

Toplamların küpü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0023.gif

Farkların küpü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0025.gif

Karelerin toplamının açılımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0099.gif

Karelerin farkının açılımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0051.gif

Küplerin toplamının açılımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0024.gif

Küplerin farkının açılımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0050.gif

Binom teoremi (n = tam sayı)

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0076.gif

 

Pascal üçgeni ile polinom katsayılarının bulunması:

 

 

(a+b)0

             

1

           

(a+b)1

           

1

 

1

         

(a+b)2

         

1

 

2

 

1

       

(a+b)3

       

1

 

3

 

3

 

1

     

(a+b)4

     

1

 

4

 

6

 

4

 

1

   

(a+b)5

   

1

 

5

 

10

 

10

 

5

 

1

 

(a+b)6

 

1

 

6

 

15

 

20

 

15

 

6

 

1

 

 

·

Her satırda ayna simetrisi vardır.

·

Her satır 1 ile başlayıp, 1 ile biter.

·

Satırlardaki ikinci ve sondan bir önceki sayılar üs sayısıdır.

·

Satırlardaki diğer sayılar, bitişik üst satırdaki, o sayıya en yakın olan sağ ve sol sayıların toplamıdır. Örneğin 3 + 3 = 6, 4 + 6 = 10, 5 + 10 = 15 gibi. Yedinci satır da eklenseydi, değerleri şu şekilde olacaktı: 1 7 21 35 35 21 7 1

 

·

Üsler: a ve b'nin üslerinin toplamı birbirine eşittir. a'nın üs değeri satır (denklem) boyunca giderek azalır, b'nin üs değeri satır (denklem) boyunca giderek artar.

 

·

İşaretler: (a+b) tipinde bütün terimler artı işaretlidir. (a-b) tipinde ise ilk terim artı işaretli olup, sonrakiler bir eksi, bir artı şeklinde devam eder.

LİNEER CEBİR

İki bilinmeyenli denklem çözümü:

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0082.gif

 

 

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0083.gif

 

x kolonu r kolonu ile yer değiştirir:

 

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0130.gif

 

y kolonu r kolonu ile yer değiştirir:

 

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0171.gif

 

Çözüm:

 

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0172.gif

 

 

İRRASYONEL SAYILAR 

Toplama

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0046.gif

Çıkarma

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0047.gif

Bölme

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0045.png

Çarpma

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0044.png

 

 

ALANLAR

 

Daire

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0062.png

Paralelkenar

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0065.png

Dikdörtgen

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0066.png

Düzgün poligon

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0067.png

Eş-paralelkenar, rombus

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0068.png

Daire dilimi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0069.png

Kare

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0070.png

Yamuk, trapezoid

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0071.png

Üçgen

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0072.png

Elips

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0063.png

 

  

İkizkenar üçgen

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0064.png

Küp

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0087.png

Dikdörtgen prizma

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0086.png

Silindir

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0085.png

Küre

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0084.png

 

KOORDİNAT SİSTEMLERİ

 


 

Kartezyen → silindirik koordinat (3D)

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0349.png

Karterzyen → kutupsal koordinat (2D)

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0336.png

Kartezyen → küresel koordinat (3D)

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0348.png

Silindirik → küresel koordinat (3D)

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0350.png

 

EĞRİLER - ŞEKİLLER


 

İki nokta arasındaki uzaklık (2D)

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0334.png

İki nokta arasındaki uzaklık (3D)

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0335.png

Hiperbolün ekzantriği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0338.png

Elipsin ekzantriği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0337.png

Daire

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0324.png

Hiperbol

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0339.png

Hiperbolik parabol

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0346.png

Tek tabaka hiperbolü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0341.png

İki tabaka hiperbolü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0344.png

Doğru

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0323.png

 

 
 

Parabol

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0347.png

Düzlem

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0340.png

Küre

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0325.png

Elips

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0327.png

Elipsoid

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0326.png

Eliptik koni

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0342.png

Eliptik silindir

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0343.png

Eliptik parabol

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0345.png

Archimedes sarmalı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0361.png

 

UZUNLUKLAR - ÇEVRELER

  

Yay parçasy

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0362.png

Daire

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0356.png

Dikdörtgen

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0357.png

Düzgün poligon

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0360.png

Kare

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0358.png

Üçgen

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0359.png

 

HACİMLER

 

  

Koni

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0073.png

Küp

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0077.png

Dikdörtgen prizma

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0078.png

Silindir

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0079.png

Prizma

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0080.png

Piramit

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0075.png

Küre

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0074.png

 

 

ÜÇGEN


 

Alan

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0284.png

Kosinüs yasası

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0286.png

Sinüs yasası

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0285.png

 

TANIMLAR 

Kosekant

cscq = hipotenüs ¤ karşı kenar

Kosinüs

cosq = komşu kenar ¤ hipotenüs

Kotanjant

cotq = komşu kenar ¤ karşı kenar

Sekant

secq = hipotenüs ¤ komşu kenar

Sinüs

sinq = karşı kenar ¤ hipotenüs

Tanjant

tanq = karşı kenar ¤ komşu kenar

 

ÖZDEŞLİKLER

 


 

Açının iki katı - kosinüs

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0006.png

Açının iki katı - sinüs

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0005.png

Euler formülü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0331.png

Açının yarısı - kosinüs

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0008.png

Açının yarısı - sinüs

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0007.png

Açıların toplanması ve çıkarılması - kosinüs

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0010.png

Açıların toplanması ve çıkarılması - sinüs

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0009.png

Açıların toplanması ve çıkarılması - tanjant

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0287.png

Açıların sinüslerinin toplanması ve çıkarılması

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0328.png

Açıların kosinüslerinin toplanması

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0329.png

Açıların kosinüslerinin çıkarılması

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0330.png

 

ÖZELLİKLER

 


 

Çift simetri özelliği - kosinüs

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0281.png

Çift simetri özelliği - kotanjant

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0282.png

Çift simetri özelliği - sekant

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0283.png

Tek simetri özelliği - kosekant

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0280.png

Tek simetri özelliği - sinüs

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0278.png

Tek simetri özelliği - tanjant

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0279.png

Pıthagoras özelliği - kotanjant, kosekant

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0270.png

Pıthagoras özelliği - sinüs, kosinüs

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0001.png

Pıthagoras özelliği - tanjant, sekant

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0269.png

Bölme özelliği - kotanjant, kosekant, sekant

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0276.png

 

 
 

Bölme özelliği - kotanjant, kosinüs, sinüs

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0277.png

Bölme özelliği - tanjant, sekant, kosekant

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0275.png

Bölme özelliği - tanjant, sinüs, kosinüs

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0274.png

Resiprokal (1/x) özellik - kosinüs, sekant

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0273.png

Resiprokal (1/x) özellik - sinüs, kosekant

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0272.png

Resiprokal (1/x) özellik - tanjant, kotanjant

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0271.png

 

 

DİFERANSİYEL HESAP

 


 

Diferansiyel hesapta zincir kuralı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0318.png

Türevin tanımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0320.png

Bir sabitin türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0292.png

Doğal logaritmanın türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0297.png

Birinci dereceden değişkenin türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0293.png

n'inci dereceden değişkenin türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0294.png

Tabanlı üsselin türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0296.png

Üsselin türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0295.png

Kosekantyn türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0303.png

Kosinüsün türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0299.png

 
 

Kotanjantyn türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0301.png

Hiperbolik kosekantyn türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0315.png

Hiperbolik kosinüsün türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0311.png

Hiperbolik kotanjantyn türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0313.png

Hiperbolik sekantyn türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0314.png

Hiperbolik sinüsün türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0310.png

Hiperbolik tanjantyn türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0312.png

Arkkosekantyn türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0307.png

Arkkosinüsün türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0305.png

Arkkotanjantyn türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0309.png

 

 


 

Arksekantyn türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0308.png

Arksinüsün türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0304.png

Arktanjantyn türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0306.png

Sekantyn türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0302.png

Sinüsün türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0298.png

Tanjantın türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0300.png

Türevin temel teoremi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0319.png

Türevin çarpım kuralı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0316.png

Türevin bölüm kuralı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0317.png

 

İNTEGRAL HESAP

 

Türevlerin integrallerinin temel teoremi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0321.png

Kosekantyn integrali

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0058.png

Kosinüsün integrali

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0055.png

-1'e eşit olmayan üslerin integrali

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0052.png

Resiprokal x'in (1/x 'in) integrali

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0054.png

Sekantın türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0059.png

Sinüsün türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0056.png

Tanjantın türevi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0057.png

Parçalı integrasyon

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0053.png

 

LİMİT 

L'Hopital kuralı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0363.png

Arktanjant limiti

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0365.png

Arktanjant limiti (eksi sonsuzda)

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0366.png

ex limiti

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0367.png

Resiprokal xn 'in (1/xn) limiti

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0364.png

Sinüs limiti

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0060.png

Tanjant limiti

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0061.png

 

SERiLER

 

  

Aritmetik seri, ardışıktam sayılar

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0351.png

Aritmetik seri, ardışıktek tam sayılar

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0352.png

Aritmetik seri, ardışıktam sayı kareler

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0353.png

Kosinüs'ün sonsuz seri olarak tanımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0332.png

Sonlu geometrik seri

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0354.png

Sonsuz geometrik seri

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0355.png

Sinüs'ün sonsuz seri olarak tanımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0333.png

 

 

ELEKTRİK - MANYETİZMA

 


 

Elektrik alanındaki parçacığın ivmesi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0228.png

Ampere yasası

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0093.png

Biot-Savart yasası

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0246.png

Silindirik yüzeylerin sy?asy (kapasitansy)

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0220.png

Paralel yüzeylerin sy?ası (kapasitansy)

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0221.png

Nokta yükte elektrostatik potansiyel enerji değişikliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0224.png

Potansiyel değişikliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0223.png

İletken bantta akım

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0218.png

Elektrik akımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0216.png

Elektromanyetik dalgalarda elektrik alanı/manyetik alan ilişkisi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0243.png

 

 
 

Halka yükün eksenindeki elektrik alanı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0227.png

Elektriksel aky tanımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0226.png

EMF (elektromotiv kuvvet) tanımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0214.png

Gauss yasası

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0225.gif

Akım halkasının manyetik dipol momenti

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0219.png

Bobin içindeki manyetik alan

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0245.png

Manyetik aky tanımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0213.png

Hareket eden yükteki manyetik kuvvet

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0248.png

Maxwell denklemi, Faraday yasası

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0210.png

Maxwell denklemi, Gauss yasası

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0211.gif

 

 


 

Yük tarayıcıların sayı yoğunluğu

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0217.png

Ohm yasası

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0179.png

Çizgisel şarj potansiyeli

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0222.png

Poynting vektörü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0242.png

Direnç, rezistans

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0215.png

Bobinin self-indüktansı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0212.png

Akym halkasının torku

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0247.png

Voltaj denklemi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0098.png

Manyetik alan için dalga denklemi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0244.png

Yukawa potansiyeli

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0100.png

 

MEKANİK

 

  

Açysal momentum

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0094.png

Ortalama ivme

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0209.png

Hacim modülüsü tanımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0241.png

Merkezcil ivme

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0204.png

Kompresibilite

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0240.png

Süreklilik denklemi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0199.gif

Yer değiştirme

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0207.png

Hidrolik kaldırma kuvveti

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0200.png

Anlık ivme

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0205.png

Newton yasası II

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0102.png

 

 

 

Makaslama modülüsü tanımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0201.gif

Makaslama gerilimi (stresi)

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0202.gif

Basit harmonik hareketin ivmesi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0091.png

Ses dalgalarının sıvıdaki hızı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0235.png

Yay sabiti

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0090.png

Gerilim, stres

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0203.gif

Hyz

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0206.png

Hyz

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0208.png

Visköz akış

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0198.png

Young modülüsü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0101.gif

 

MODERN FİZİK

 

 

Kara-delik entropisi (Hawking)

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0176.png

Kara-delik sıcaklığı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0251.png

de Broglie dalga boyu

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0097.png

Relativistik kütle-enerji ilişkisi (Einstein)

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0089.png

Rydberg sabiti

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0249.png

Kara-delik çapı (Schwarzschild)

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0250.png

Zamana başımlı Schrödinger denklemi (1D)

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0178.png

Zamandan bağımsız Schrödinger denklemi (1D)

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0177.png

 

OPTİK


 

Tek yarıklı kırınımda birinci ve sonuncu dalga arasındaki faz farkı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0182.png

Kırılma indeksi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0088.gif

Tek yarıklı kırınımda sıfır noktaları yoğunluğu

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0183.png

 

DALGA

 


 

Süregiden salınımın genliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0192.png

Sönümlenen salınımın açısal frekansı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0237.png

Vuru frekansı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0095.png

Süregiden salınımda yer değiştirme

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0193.png

Yavaş sönümlenen salınımda yer değiştirme

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0194.png

Sönümlenen salınımdaki enerji değişimi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0238.png

Sönümlenen salınımdaki enerji değişimi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0239.png

Harmonik dalga tarafından iletilen enerji

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0187.png

Harmonik dalga fonksiyonu

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0189.png

Harmonik dalga fonksiyonu

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0190.png

 

 
 

Basit harmonik hareketin kinetik enerjisi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0195.png

Süregiden salınımın faz sabiti

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0236.png

Basit harmonik hareketin potansiyel enerjisi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0196.png

Harmonik dalga tarafından iletilen güç

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0188.png

Duran-dalga (durağan-dalga) fonksiyonu

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0186.png

Duran-dalgaların her iki ucu sabit olan bir ip üzerindeki süperpozisyonu

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0185.png

Basit harmonik hareketin toplam enerjisi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0197.png

Süregiden salınımın rezonans frekansındaki hızı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0191.png

 

TERMODİNAMİK


 

Bir nesneden Işınan net güç

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0229.png

Bir nesnece soğurulan yşıma

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0230.png

Stefan-Boltzmann yasası

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0231.png

Isıl iletim

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0233.png

Isıl direnç

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0232.png

 

 

FOURIER DÖNÜŞÜMÜ

 

 

 

Bir boxcar fonksiyonunun sonlu seri Fourier dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0174.gif

Bir sabitin sonlu seri Fourier dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0166.png

Bir sinc serisinin sonlu seri Fourier dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0173.png

Kompleks üsselin sonlu seri Fourier dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0170.png

Deltanın sonlu seri Fourier dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0164.png

Ötelenmiş deltanın sonlu seri Fourier dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0165.png

Basamak fonksiyonunun sonlu seri Fourier dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0167.png

Basamak fonksiyonu ve üsselin sonlu seri Fourier dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0168.png

Basamak fonksiyonu ve üsselin sonlu seri Fourier dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0169.png

 

FOURIER DÖNÜŞÜMÜ ÖZELLİKLERİ

 

 
 

Sonlu seri Fourier frekans diferansiyasyonu

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0159.png

Sonlu seri Fourier frekans ötelenmesi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0156.png

Sonlu seri Fourier doğrusallık teoremi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0154.png

Sonlu seri Fourier zaman dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0157.png

Sonlu seri Fourier zaman dönüşümü; x(n) reel sayy

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0158.png

Sonlu seri Fourier zaman ötelenmesi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0155.png

Sonlu seri Fourier zaman/uzay konvolüsyonu

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0160.png

Sonlu seri Fourier dönüşümü - Parseval teoremi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0162.png

Sonlu seri Fourier dönüşümü - Parseval teoremi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0163.png

Sonlu seri Fourier dönüşümü tanımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0175.gif

Sonlu seri Fourier pencereleme, modülasyon, frekans konvolüsyonu

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0161.png

 

LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ

 

 

 

Basamak fonksiyonunu kapsayan Laplace dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0135.png

Basamak fonksiyonunu kapsayan Laplace dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0136.png

Basamak fonksiyonunu ve bir üsseli kapsayan Laplace dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0137.png

Basamak fonksiyonunu ve bir üsseli kapsayan Laplace dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0138.png

Basamak fonksiyonunu ve kosinüsü kapsayan Laplace dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0140.png

Basamak fonksiyonunu ve sinüsü kapsayan Laplace dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0139.png

Basamak fonksiyonunu, kosinüsü ve bir üsseli kapsayan Laplace dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0141.png

Basamak fonksiyonunu, sinüsü ve bir üsseli kapsayan Laplace dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0142.png

Kroeneker delta fonksiyonunun Laplace dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0133.png

Bir K sabiti kere basamak fonksiyonunun Laplace dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0134.png

 

LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ ÖZELLİKLERİ

  

Laplace dönüşümü tanımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0152.png

Son-değer teoremi [ sX(s) 'nin kutupları s düzleminin sol yarısındaysa geçerli ]

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0150.png

İlk-değer teoremi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0151.png

İntegral özelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0145.png

Doğrusallık özelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0143.png

n'inci zaman-alanı türevi özelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0144.png

Zaman-alanı doğrusal konvolüsyon (s alan çarpymy) özelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0149.png

Zaman-alanı ölçekleme özelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0147.png

Zaman-alanı öteleme özelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0146.png

Zaman değişim  katsayısı (s alan diferansiyasyonu) özelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0148.png

 

Z-DÖNÜŞÜMÜ

 


 

Basamak fonksiyonunu kapsayan Z-dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0115.png

Basamak fonksiyonunu kapsayan Z-dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0116.png

Basamak fonksiyonunu kapsayan Z-dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0117.png

Basamak fonksiyonunu ve bir üsseli kapsayan Z-dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0118.png

Basamak fonksiyonunu ve bir üsseli kapsayan Z-dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0119.png

Basamak fonksiyonunu ve bir üsseli kapsayan Z-dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0120.png

Basamak fonksiyonunu ve bir üsseli kapsayan Z-dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0121.png

Basamak fonksiyonunu ve bir üsseli kapsayan Z-dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0122.png

Basamak fonksiyonunu ve bir üsseli kapsayan Z-dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0123.png

Basamak fonksiyonunu ve bir üsseli kapsayan Z-dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0124.png

 

 


 

Basamak fonksiyonunu ve bir üsseli kapsayan Z-dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0125.png

Basamak fonksiyonunu ve kosinüsü kapsayan Z-dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0127.png

Basamak fonksiyonunu ve kosinüsü kapsayan Z-dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0128.png

Basamak fonksiyonunu ve hiperbolik kosinüsü kapsayan Z-dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0132.png

Basamak fonksiyonunu ve hiperbolik sinüsü kapsayan Z-dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0131.png

Basamak fonksiyonunu ve sinüsü kapsayan Z-dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0126.png

Basamak fonksiyonunu ve sinüsü kapsayan Z-dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0129.png

Deltanın Z-dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0112.png

Ötelenmiş deltanın Z-dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0113.png

Basamak fonksiyonunun Z-dönüşümü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0114.png

 

Z-DÖNÜŞÜMÜ ÖZELLİKLERİ

  

Z dönüşümü tanımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0153.png

Son-değer teoremi [ (z-1)X(z) 'nin kutuplary birim dairenin içindeyse geçerli ]

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0111.png

İlk-değer teoremi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0110.png

Doğrusallıközelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0104.png

Bir rampayla çarpym (z alan diferansiyasyonu) özelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0107.png

Bir üsle çarpım (z alan ölçekleme) özelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0106.png

Zaman-alanı konvolüsyon (z alan çarpımı) özelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0103.png

Zaman-alanı çarpym (z alan konvolüsyonu) özelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0109.png

Translasyon (zaman öteleme) özelliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0105.png

 

 

DAĞILIMLAR

 

 
 

Binom katsayısı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0252.png

Binom denklemi

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0253.png

Euler sabiti

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0257.png

Gama dağılımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0268.png

Gama fonksiyonu

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0322.png

Gauss normal dağılımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0258.png

Binom dağılımı ortalaması

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0254.png

Poisson dağılımı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0267.png

Standart normal dağılım

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0256.png

Binom dağılımı varyansı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0255.png

 

OLGULAR


 

Fisher eğriliği

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0262.png

Sıfır civarındaki ortalama

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0260.png

a noktası civarındaki n'inci olgu

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0259.png

Varyans (biased: gerçek değer ile hesap değeri arasında fark var)

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0264.png

Varyans (unbiased: gerçek değer ile hesap değeri arasında fark yok)

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0265.png

Standart sapma

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0263.png

Standart hata

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0266.png

Ortalama civaryndaki ikinci olgunun varyansı

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0261.png

 


 

Elektrik miktary, Q

 

Birimi Coulomb'dur (C). 1C = 6.24 x 1018 elektron = 1 A.sn

 

Doymuş bir gümüş oksit çözeltisinden doğru akym yardymyyla belli zamanda 1.118 mg gümüş ayrıştırabilen elektrik miktarı 1 Coulomb'dur.

Elektrik akımı, I, i

 

Birimi Ampere (Amper)'dir (A). 1A = 6.24 x 1018 elektron / sn

 

Doymuş bir gümüş oksit çözeltisinden 1 saniyede 1.118 mg gümü? ayrıştırılabilen elektrik akym miktary 1 Amper'dir.

Gerilim, U

 

Birimi Volt'tur (V).

 

Akym geçmezken galvanizli bir çubuğun uçları arasynda ölçülen potansiyel farkı 1 Volt'tur (Gerçek değer: 20º C'de 1,0185 Volt).

Direnç, R

 

Birimi Ohm'dur (W).

 

0º C'de 1063 mm uzunluğunda ve 1 mm3 kesitinde bir cyva filamanının direnci 1 W'dur.

Sy?a, C

 

Birimi Farad'dır (F). 1 F = 1 C / V = 1 A.sn / C

 

Bir kondansatörün potansiyelini 1 Volt yükseltmek için 1 Coulomb gerekiyorsa, bu kondansatörün sırası 1 Farad'dır.

Yndüktans, L

 

Birimi Henry'dir (H). 1 H = 1 V.sn / A

 

Bir bobindeki akym miktary saniyede 1 Amper değişiyor ve buna karşılık gelen gerilim 1 Volt ise bu bobinin indüktansı 1 Henry'dir.

Güç, P

 

Birimi Watt'tyr (W).

 

1 Volt'luk gerilim 1 Amper'lik akym yaratyrken kaybolan güç 1 Watt'tyr.

P = W / t = U.i = i2.R = U2 / R

Enerji, W

 

Birimi Joule'dür (J). 1 Joule = 1 Watt. saniye

 

1 Watt'lık gücün 1 saniyede yarattığı enerji 1 Joule'dür.

W = P.t = U.i.t = i2.R.t = U2.t / R

Frekans, ¦

 

Birimi Hertz'dir (Hz).

 

Alternatif akımın 1 saniyedeki devir sayısı (kutup değişmesi) frekanstır.

 

Açısal frekans: w = 2p¦

 


 

Ohm yasası

 

i akımı V gerilimi ile doğru, R direnci ile ters orantylydyr.

 

R = V / i

 

Bir iletken boyunca gerilim: V = i.R (R: iletkenin direnci).

Direnç

 

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0108.gif

 

 

j : özdirenç

 

 

à: öziletkenlik ( Ã = 1 / j )

 

 

A : kesit alanı

 

 

: uzunluk

 

tº C'de direnç:

 

Rt = R20 [1 + a(t - 20 )]

 

 

a : ysy katsayısı

 

 

R20 : 20º C'deki direnç de?eri

Kirchhoff'un akım yasası (Kirchhoff I)

 

Bir düğüme (junction) gelen akımların toplamı, giden akymlaryn toplamyna eşittir (Bir düğümdeki akımların cebirsel toplamı sıfırdır).

Kirchhoff'un gerilim yasası (Kirchhoff II)

 

Bir kapalı devre (loop) oluşturan devre elemanlarının üzerindeki potansiyel farklarının toplamı sıfırdır.

Voltmetre

 

Rv = Ri[(VII / VI) - 1]

 

 

Rv : voltmetrenin seri direnci

 

 

Ri : voltmetrenin iç direnci

 

 

VI : ilk maksimum gerilim

 

 

VII : son maksimum gerilim

Ampermetre

 

Rn = Ri[iI / (iII - iI)]

 

 

Rn : ampermetrenin ?önt direnci

 

 

Ri : ampermetrenin iç direnci

 

 

iI : ilk maksimum akym

 

 

iII : son maksimum akym

Wheatstone köprüsü

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0184.gif

0.1 - 106 W arasyndaki dirençleri ölçmekte kullanılır.

 

iG = 0 olduğunda (köprü dengededir):

 

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0289.gif veya http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0290.gif

 

iG ¹ 0 olduğunda:

 

http://www.turkbiyofizik.com/bilgiler/0288.gif

Jeneratör

 

Uçlar arasyndaki gerilim: VG = E - RGI

 

Mekanik güç tüketimi: PG = (VGI) / h

 

 

E : jeneratörün elektromotor kuvveti

 

 

RG : jeneratörün iç direnci

 

 

h : verim

Motor

 

Uçlar arasyndaki gerilim: VM = E' - RMI

 

Mekanik güç tüketimi: PG = hVMI

 

 

E' : motorun elektromotor kuvveti

 

 

RG : motorun iç direnci

 

 

h : verim

 

 

İletkenlerin özdirençleri (20º C)


 

 

ÖZDYRENÇ

ÖZYLETKENLYK

Gümüş

0.016

62.5

Bakyr

0.017

58

Altın

0.0222

45

Magnezyum

0.0435

23

Volfram (Tungsten)

0.059

17

Pirinç (% 58 Cu)

0.059

17

Çinko

0.061

16.5

Pirinç (% 63 Cu)

0.071

14

Kadmiyum

0.076

13.1

Nikel

0.087

11.5

Saf demir

0.10

10

Platin

0.111

9

Kalay

0.12

8.3

Yumuşak çelik

0.13

7.7

Kurşun

0.208

4.8

Alüminyum

0.278

3.6

Alman gümüşü

0.369

2.71

Antimon

0.417

2.4

Manganez

0.423

2.37

Cyva

0.941

1.063

Dökme demir

1

1

Grafit

8

0.125

Karbon

40

0.025

 

 

Yalıtkanların özdirençleri (20º C)

 

 

ÖZDYRENÇ

Amber

1018

Balmumu

1018

Parafin

1018

Polisitiren

1018

Mika

1017

Ebonit

1016

Cam

1015

Pleksiglas

1015

Bakalit

1014

Porselen

1014

Mermer

1010

Saf su

107

 

 

Dielektrik sabitleri (er (birimsiz))

 

Mutlak sabit (e0 F/m)

8.8549 x 10-12

Atmosfer

1

Telefon hattı yalıtkanı

1.5

Teflon

2

Yağ parafini

2.2

Balmumu

2.2

Petrol

2.2

Madeni yağ

2.2

Terebentin

2.2

Kağıt

2.3

Ebonit lifi

2.5

Yumuşak kauçuk

2.5

Bitkisel yağ

2.5

Zeytinyağı

3

Polisitiren

3

Pleksiglas

3.2

Kemik tutkalı

3.5

Sülfür

3.5

Bakalit

3.6

Araldit

3.6

Ebonit

4

Presli ağaç

4

Yağly kağıt

4

Yüksek gerilim hattı yalıtkanı

4.2

Porselen

4.4

Kuartz

4.5

Sert kağıt

4.5

AĞır mineral yağı

4.7

Cam

5

Naylon

5

Mikanit

5

Zımpara kağıdı

5

Mika

6

Steatit

6

Mermer

8

Fenolik reçine

8

Su

80

 

 

Elektromotor serileri
 

Potasyum

-2.93 volt

Kalsiyum

-2.87 volt

Sodyum

-2.71 volt

Magnezyum

-2.37 volt

Berilyum

-1.85 volt

Alüminyum

-1.66 volt

Manganez

-1.19 volt

Çinko

-0.76 volt

Krom

-0.74 volt

Volfram (Tungsten)

-0.58 volt

Demir

-0.41 volt

Kadmiyum

-0.40 volt

Kobalt

-0.28 volt

Nikel

-0.23 volt

Kalay

-0.14 volt

Kurşun

-0.13 volt

Hidrojen

0.00 volt (referans, nötr)

Bakyr

+0.34 volt

Gümüş

+0.80 volt

Cıva

+0.85 volt

Platin

+1.20 volt

Altın

+1.50 volt

kaynak http://www.turkbiyofizik.com/index.htm

19/6/2011

4:31

2433

3

     

0

0

0

1

 
ETİKETLER : Gecikme Zammı Hesaplama •Yıllık İzin Hesaplama
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer GENEL haberleri
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Arşiv Arama
- -