kizilay_banner_728X090

Tıp Fakültesi Denklik Sorunları ve STS Sınavı önerisi

Tıp Fakültesi Denklik Sorunu Konuları ve STS Sınavı hakkında bir araştırma taslağı
Bu haber 2016-05-29 20:09:12 eklenmiş ve 35988 kez görüntülenmiştir.
Reklam Alanı

 

 

Tıp Fakültesi Denklik Sorunları,

Denklik Konuları

ve STS Sınavı hakkında

güncellenmiş bir araştırma taslağı...

ÖN ÇALIŞMA:: ELEŞTİRİ VE KATKIYA AÇIKTIR::

 

 

Tıp Fakültesi Denklik/Yeterlilik  Konuları ve STS Sınavı hakkında:

TÜRKİYEDE TIP FAKÜLTESİ DENKLİK/YETERLİLİK KONUSU:

 

ÖZET: Bu çalışma ülkemizde Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan TC vatandaşlarının

Tıp Fakültesi diplomalarının Türkiye’de geçerliliği  yani denklik konusunda var olan durum ve

mağduriyete yol açan tablonun analizi ve önerileri içermektedir. "Tıpta uzmanlık" denkliği ayrı

bir yazı konusudur.

 

GİRİŞ:  Ülkemizde Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan TC vatandaşlarının Tıp Fakültesi

diplomalarının Türkiye’de geçerliliği  yani denklik konusunda bağlı olduğu başta Lizbon Sözleşmesi

olmak üzere sözleşmelerden farklı olarak bazı düzenlemeler vardır. YÖK’ün kalitesiz yerden

mezuniyeti seçip Türkiye’de çalışma izni vermeme mantığıyla yaptığı bu düzenlemeler özetle:

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.02.2015 tarihli toplantısında alınan karar gereğince

Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan TC vatandaşı öğrencilerin kişisel olarak

yurtdışında eğitime başladığı yıl YGS ve LYS’ye girip ilk 40.000 de olma, kurumsal

olarak ta bitirilen üniversitenin CWTS Leiden Ranking, Academic Ranking of World

Universities (Shanghai), Times Higher Education (THE) World University Ranking

ve University Ranking by Academic Performance (URAP) dünya üniversiteler

sıralamasında ilk 500 üniversiteden birinden mezun olma, bu üniversiteler dışında

kalan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alanlara ise STS sınavına girme

zorunluluğu getirilmişti,  şartlarının ikisi sağlandığında sınavsız denklik alabilir şeklindeydi.

 01.07.2016 tarihli YÖK duyurusu ile ilk 500 üniversite kuralı ilk 1000 olarak değiştirilmiştir.

25.08.2016 tarihli duyuru ile fakülteye başvurulduğu yıl YGS/LYS'de ilk 40.000’e girme

şartı 25.08.2016 itibariyle kaldırılmıştır.

 

 

 Dünya üniversiteler sıralamasında yukarıda sayılan indekslerde ilk 1000 üniversite dışında kalan yurtdışı üniversitelerden birinden mezun adaylara ise

TUS ile aynı sınav olan STS’ye girip 40 puan alma veya “yapılandırılmış sınava girip 50 puan alma” veya USMLE-STEP 3, PLAB-Part 2, 

AMC-Clinical Examinations, MCCQE-Part 2, Arztliche Prüfungen (3 AP, Staats Examen) sınavlarından başarılı olma bunun Seviye Tespit Sınavı-Klinik Bilimler yerine

geçerli olmasına ve diplomalarına denklik verilmesine karar verilmiştir.  AMC Clinical Examinations, Avusturalyada 16 bileşenli çok aşamalı değerlendirmeden oluşan,

çok disiplinli, yapılandırılmış bir klinik değerlendirmedir. Dahiliye, cerrahi, doğum, kadın hastalıkları, pediatri ve psikiyatride klinik becerileri değerlendirir . Aynı

zamanda hastalar, aileleri ve diğer sağlık çalışanları ile iletişim kurma becerisini de değerlendirir. AMC MCQ Sınavını geçtiyseniz, AMC Klinik Sınavına

başvurabilirsiniz. Klinik sınavlar  Melbourne'daki Avustralya Tıp Konseyi Vernon C Marshall Ulusal Test Merkezi'nde (NTC) yapılmaktadır. NTC'nin dışında, Perth ve

Townsville de  yapılacaktır.  Medical Council of Canada Qualifying Examination Part II Kanadada yapılmaktadır 

13.07.2016 tarihli duyuruda

“Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olarak Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunan ilgililere Yurtdışı Yükseköğretim

Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 7. maddesi 3. fıkrası uyarınca Seviye Tespit Sınavı yapılmaktadır. Tıp Doktorluğu alanında yapılan

Seviye Tespit Sınavı (Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Bilimler olmak üzere) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanmaktadır.

Ancak bu sınav yılda sadece iki kez uygulanmaktadır. Tıp alanında Seviye Tespit, pek çok farklı ülkede teorikten ziyade klinik beceri sınavları üzerinden

değerlendirilmektedir. Konu, Yükseköğretim Genel Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve başvuru sahiplerinin mağdur olmaması için,

haklarında Tıp Doktorluğu alanında Seviye Tespit Sınavı 2. aşama (Klinik Bilimler) kararı çıkan adayların, talepleri halinde, Kurulumuzca belirlenecek

Üniversitelerce yapılacak klinik uygulama sınavı olan "Yapılandırılmış Klinik Sınav"a da girebilmelerine ve başarılı olmaları halinde Tıp Doktorluğu alanındaki

Seviye Tespit Sınavının Klinik Bilimler aşamasından başarılı sayılmalarına karar verilmiştir. Yine haklarında STS-Klinik Bilimler kararı alınmış başvuru

sahiplerinin, ÖSYM tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavı 2. aşamasına (Klinik Bilimler) girme hakları da saklıdır. Yapılandırılmış Klinik Sınavlar,

haklarında Seviye Tespit Sınavı 1. aşaması (Temel Bilimler) veya staj tamamlama/ klinik uygulama kararı alınmış başvuru sahipleri için geçerli değildir.

Kurulumuzca "Yapılandırılmış Klinik Sınav" için görevlendirilen Üniversiteler, web sitemizden duyurulacaktır.” denilmiş ve ilk yapılandırılmış sınav Yıldırım Beyazıt

Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2 Eylül 2016 tarihinde uygulanmıştır.

 -----------------------------------------

KONUNUN İRDELENMESİ:

 

TARTIŞMA, SORUNLAR ve ÖNERİLER:

Türkiye’de doktorluk yapacak TC vatandaşı kişilere mezun olduğu üniversitenin yurtiçi ve yurtdışı olmasına göre farklı kriterler uygulanmaktadır. Ülkesine ve

üniversitesine göre ölçülebilir ve bilimsel olmayan farklı kriterler gündemdedir. Öncelikle ülkemizde YÖK tarafından Tıp eğitiminin kalitesini denetleyen bir

mekanizma oluşturulmadığı gibi bilimsel objektif hiçbir kural olmadan da  Tıp Fakültesi açma hakkı verilmekte, açılan Tıp fakültelerinin eğitim süreçleri,

kaliteleri kontrol edilmemekte iken konu Türkiye’de doktorluk yapabilme yetkisine geldiğinde YÖK kaliteyi koruma adına adaletle bağdaşmayan uygulamalar

yapmaktadır. 

Geçmişte bir dönem yaşanmış ve oldukça azalmış bazı olumsuz ülke örneklerinden dolayı bir çok yurtdışı ülke üniversitesi mezunu TC vatandaşı doktor

ülkemizde uygulanmayan YÖK  kriterlerine göre değerlendirilmekte, bazıları ise ülkemizdeki bir çok tıp fakültesinden daha yüksek sıralamaya sahip

Yurtdışı bir üniversiteden mezun olmasına rağmen denklik uygulamasına tabi tutulmaktadır. YÖK birkaç olumsuz örneği engellemek isterken ÖLÇME,

DEĞERLENDİRME YAPMADAN büyük maddi ve manevi mağduriyetler ve yıl kayıpları yaşanmaktadır.

 

1.MEZUN OLUNAN KURUMUN KALİTESİ AÇISINDAN İNCELEME:

 

YÖK’ÜN 01.07.2016 TARİHİNE KADAR  İLK 500’TE, 01.07.2016 TARİHLİ YÖK DUYURUSU İLE İLK 1000’DE OLMA  KRİTERİ

YÖK’ün en asli görevlerinden olan Yurtiçi bir Tıp Fakültesinin objektif kriterlere bağlı olarak açılması, ara süreçlerde alt yapı, kalite ve eğitim düzeyi

Denetlenmesi, gelişimini tamamlamasının izlenmesi ve mezun kalitesinin değerlendirilmesi YÖK tarafından yapılmadığı ve bu durumun yıllar geçmesine

rağmen hiçbir şekilde değişmediği bir ortamda yurtdışı üniversite Tıp Fakülteleri mezunu TC vatandaşlarının Leiden Ranking, Academic Ranking of World

Universities (Shanghai) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) sıralamasına göre 01.07.2016 tarihine kadar  ilk 500’te, 01.07.2016 tarihli

YÖK duyurusu ile ilk 1000’de olması aksi takdirde başarısız bir üniversite sayılacağı, kalitesiz eğitim veren bir üniversite olduğu ön kabulü ile kişinin bireysel

başarısı ölçülmelidir anlayışı EŞİTLİK İLKESİ GEREĞİNCE YÖK’ÜN İLK 1000’DE İÇİNDE OLANLAR DENKLİKTEN MUAFTIR KURALI HERKESE UYGULANSA

TABLO NE OLURDU? 

Ülkemiz Tıp Fakültelerinin CWTS Leiden Ranking, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), Times Higher Education (THE) World University

Ranking  ve University Ranking by Academic Performance (URAP)  sıralamasına göre ilk 500 içinde olanların sayısı sadece üçtür.Yapılan 01.07.2016 tarihli

YÖK duyurusu değişikliği ile dünya sıralamasında ilk 1000’de olan üniversite mezunlarının STS’den muaf olması ve denkliğinin otomatikman verilerek Türkiye'de

doktorluk icra edebilir olması kuralı ülkemiz tıp fakültelerine uygulandığında sadece  İstanbul Üniversitesi (İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri), Hacettepe, Ege,

Ankara, Gazi, Süleyman Demirel, Erciyes, Ataturk, Selçuk, Akdeniz, Marmara, Dokuz Eylül, Karadeniz Teknik, Sakarya ve On Dokuz Mayıs üniversitesi olmak üzere 16

üniversiteden 17 Tıp Fakültesi dışında kalan tüm tıp fakültelerimizin denklik/ yeterlilik sınavına girmesi gerekecekti ve mezunları Türkiye’de TUS=STS sınavından 

başarılı olmadan doktorluk icra edemeyecekti.

 

Ülkemizdeki Tıp Fakültelerinin ve yurtdışından Türkiye‘de denklik için başvuru yapılan Tıp Fakültelerinin Dünya Sıralamasında İlk 1000’de olma

konusunda durumları nedir?

 

A1- CWTS Leiden Ranking ‘te 2018 yılında dünyadaki 940 üniversite sıralanmaktadır ve ülkemizden bu listeye giren tıp fakültesi olan üniversite sayısı 15'dir: (4,5)

University CWTS Leiden Ranking 2018 URAP 2018-2019 World Ranking Shangai ARWU 2018 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine US News Best Clinical Medicine 2018  US News Best Global Universities *  ilk 1000' kuralına her yere uygulansaydı
Istanbul University 317 579 401-500 301 401-500 242 663  
Hacettepe University 447 527 501-600 299 301-400 185 531  
Ege University 526 746 801-900 556 Kapsam dışı 441 778  
Gazi University 562 776 801-900 626 Kapsam dışı 531 858  
Ankara University 656 687 801-900 495 Kapsam dışı 352 597  
Erciyes University 700 948 601-700 689 Kapsam dışı Kapsam dışı 1113  
Dokuz Eylul University 728 962 601-700 655 Kapsam dışı 504 1022  
Ataturk University 742 1016 Kapsam dışı 718 Kapsam dışı Kapsam dışı 1075  
Karadeniz Teknik University 808 1135 Kapsam dışı 892 Kapsam dışı Kapsam dışı 1100  
Selcuk University 840 1084 Kapsam dışı 789 Kapsam dışı Kapsam dışı 1173  
Marmara University 858 946 901-1000 618 Kapsam dışı 450 910  
Akdeniz University 900 1203 Kapsam dışı 724 Kapsam dışı 574 1100  
Ondokuz Mayis University 916 1336 Kapsam dışı 803 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
Suleyman Demirel University 924 1236 Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1084  
Sakarya University 926 1432 Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  


Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.02.2015 tarihli toplantısında alınan karardaki sadece CWTS Leiden Ranking  sıralaması yeterlilik

veya denklik konusunda  ülkemiz tıp fakültelerine uygulanırsa 2014 için üniversiteleri dünya sıralamasında ilk 500’e giremediği için

ülkemizdeki tüm tıp fakültesi mezunları ve, 2018 sıralaması ve kuralına göre ise 15 tıp fakültesi İstanbul (Çapa ve Cerrahpaşa Tıp),

Hacettepe, Ege, Gazi, Ankara, Erciyes, Atatürk, Karadeniz Teknik, Dokuz Eylül, Selçuk, Marmara, Akdeniz, On Dokuz Mayıs, Süleyman Demirel,

Sakarya Üniversitesi mezunları hariç diğer hepsinin yeterlilik sınavına girmesi gerekmektedir.

 

A2- Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ‘te 2018 yılında dünyadaki ilk 1000 üniversite sıralanmaktadır (Ref 6).

Academic Ranking of World Universities 2018     sıralamasında: Ülkemizden ilk 500'e giren üniversite sadece 401-500 arası sıralamada

İstanbul Üniversitesidir. İlk 1000'de Tıp Fakültesi olan 8 üniversitemiz vardır. (Ref  7).  

University Shangai ARWU 2018 CWTS Leiden Ranking 2018 URAP 2018-2019 World Ranking 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine US News Best Clinical Medicine 2018  US News Best Global Universities *  ilk 1000' kuralına her yere uygulansaydı
Istanbul University 401-500 317 579 301 401-500 242 663  
Hacettepe University 501-600 447 527 299 301-400 185 531  
Erciyes University 601-700 700 948 689 Kapsam dışı Kapsam dışı 1113  
Dokuz Eylul University 601-700 728 962 655 Kapsam dışı 504 1022  
Ege University 801-900 526 746 556 Kapsam dışı 441 778  
Gazi University 801-900 562 776 626 Kapsam dışı 531 858  
Ankara University 801-900 656 687 495 Kapsam dışı 352 597  
Marmara University 901-1000 858 946 618 Kapsam dışı 450 910  


A3- Times Higher Education (THE) World University Ranking ‘te 2019  yılında dünyadaki ilk 1.258 üniversite sıralanmaktadır. Ülkemizden

ilk 1.000'e giren tıp fakültesi olan üniversite olarak 401-500 arası sıralamada Koç Üniversitesi, 501-600 Hacettepe, 801-1000 arası Erciyes Üniversitesi ve İstanbul

Üniversitesi  yer almaktadır.  + 1000 olarak gösterilen sıralamada ise  Ankara, Akdeniz, Bahçeşehir, TOBB, Gazi, Çukurova, Dokuz Eylül,  Yeditepe ve Marmara

Üniversitesi yer almaktadır.

A4- Ülkemizde ODTÜ kaynaklı bir akademik sıralama kuruluşu olan University Ranking by Academic Performance (URAP) 2000’den fazla

üniversiteyi sıralamaktadır (8). University Ranking by Academic Performance (URAP) 2018-2019  yılı sıralamasında ilk 500’e giren Tıp

Fakültemiz yoktur. İlk 1000'de  Hacettepe 527, İstanbul Üniversitesi 579,  Ankara 687, Ege 746, Gazi 776, Marmara 946, Erciyes 948 ve Dokuz Eylül 962. sırada

yer almaktadır. 2018 URAP World Ranking'te 8 üniversite, İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp dahil edildiğinde 9 tıp fakültesi URAP ilk 1000 sıralamasındadır. Diğer

hepsi ilk 1000 dışındadır.

Ülkemiz üniversitelerinin dünya genel sıralamalarındaki

ve ülkemiz ve tıp fakültelerinin dünya "Tıp& Sağlık" alanındaki sıralamaları

aşağıdadır ve YÖK'ün ilk 1000 üniversiteye otomatik denklik kuralı uygulansaydı

üniversitelerimiz nasıl etkilenirdi tabloda görülmektedir.

 

University URAP 2018-2019 World Ranking Shangai ARWU 2018 CWTS Leiden Ranking 2018 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine US News Best Clinical Medicine 2018  US News Best Global Universities *  ilk 1000' kuralına her yere uygulansaydı
Hacettepe University 527 501-600 447 299 301-400 185 531  
Istanbul University 579 401-500 317 301 401-500 242 663  
Ankara University 687 801-900 656 495 Kapsam dışı 352 597  
Ege University 746 801-900 526 556 Kapsam dışı 441 778  
Gazi University 776 801-900 562 626 Kapsam dışı 531 858  
Marmara University 946 901-1000 858 618 Kapsam dışı 450 910  
Erciyes University 948 601-700 700 689 Kapsam dışı Kapsam dışı 1113  
Dokuz Eylul University 962 601-700 728 655 Kapsam dışı 504 1022  
Ataturk University 1016 Kapsam dışı 742 718 Kapsam dışı Kapsam dışı 1075  
Cukurova University 1047 Kapsam dışı Kapsam dışı 900 Kapsam dışı Kapsam dışı 826 Denklik Sınavı Girecek *
Selcuk University 1084 Kapsam dışı 840 789 Kapsam dışı Kapsam dışı 1173  
Koc University 1088 Kapsam dışı Kapsam dışı 941 Kapsam dışı 568 703 Denklik Sınavı Girecek *
Karadeniz Teknik University 1135 Kapsam dışı 808 892 Kapsam dışı Kapsam dışı 1100  
Firat University 1194 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1140 Denklik Sınavı Girecek *
Gaziantep University 1195 Kapsam dışı Kapsam dışı 936 Kapsam dışı Kapsam dışı 890 Denklik Sınavı Girecek *
Akdeniz University 1203 Kapsam dışı 900 724 Kapsam dışı 574 1100  
Uludag University 1226 Kapsam dışı Kapsam dışı 877 Kapsam dışı Kapsam dışı 1208 Denklik Sınavı Girecek *
Suleyman Demirel University 1236 Kapsam dışı 924 Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1084  
Ondokuz Mayis University 1336 Kapsam dışı 916 803 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
Eskisehir Osmangazi University 1364 Kapsam dışı Kapsam dışı 910 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Mersin University 1388 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 863 Denklik Sınavı Girecek *
Kocaeli University 1413 Kapsam dışı Kapsam dışı 987 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Sakarya University 1432 Kapsam dışı 926 Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
Gaziosmanpasa University 1452 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 910 Denklik Sınavı Girecek *
Pamukkale University 1463 Kapsam dışı Kapsam dışı 993 Kapsam dışı Kapsam dışı 1249 Denklik Sınavı Girecek *
Celal Bayar University 1468 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
TOBB Ekonomi ve Teknoloji University 1554 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Ozyegin University 1561 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Canakkale Onsekiz Mart University 1597 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Cumhuriyet University 1632 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Yuzuncu Yil University 1653 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Dicle University 1662 Kapsam dışı Kapsam dışı 804 Kapsam dışı     Denklik Sınavı Girecek *
Erzincan University 1663 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Adiyaman University 1670 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Inonu University 1676 Kapsam dışı Kapsam dışı 957 Kapsam dışı     Denklik Sınavı Girecek *
Cankaya University 1686 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Dumlupinar University 1689 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Bezmialem University 1730 Kapsam dışı Kapsam dışı 773 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Necmettin Erbakan University 1731 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Kahramanmaras Sutcu Imam University 1732 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Abant Izzet Baysal University 1773 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Kafkas University 1793 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Bahcesehir University 1811 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Baskent University 1817 Kapsam dışı Kapsam dışı 807 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Istanbul Medeniyet University 1840 Kapsam dışı Kapsam dışı 951 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Adnan Menderes University 1853 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Yeditepe University 1859 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Mugla Sitki Kocman University 1860 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Bulent Ecevit University 1890 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Mustafa Kemal University 1894 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Duzce University 1926 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Atilim University 1939 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Izmir Katip Celebi University 1952 Kapsam dışı Kapsam dışı 969 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Recep Tayyip Erdogan University 1964 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Afyon Kocatepe University 2012 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Yildirim Beyazit University 2013 Kapsam dışı Kapsam dışı 998 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Balikesir University 2020 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Kirikkale University 2050 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Omer Halis Demir University 2059 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Harran University 2073 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Karabuk University 2078 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Sinop University 2079 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 2092 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Aksaray University 2093 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Namik Kemal University 2096 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Trakya University 2116 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Acibadem University 2124 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Bozok University 2159 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Istanbul Bilgi University 2170 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Hitit University 2274 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2299 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Giresun University 2309 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Cankiri Karatekin University 2375 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Ahi Evran University 2407 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Gumushane University 2472 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Izmir Ekonomi Universitesi 2482 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Dogu Akdeniz University URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *

 


A-5  URAP 2017-2018 Tıp Fakülteleri "Medical and Health"  ilk 1000 deki durum: 27 tıp fakültemiz vardır. 2016-2017 URAP'ın dünyadaki" ilk 1000 tıp fakültesi

"sıralamasına göre ülkemizden dünyada ilk 1000 içindeki sıralarıyla sıralamaya giren 35 fakülte varken eksilmeler olmuş ve URAP 2017-2018 Tıp Fakülteleri "Medical

and Health"  ilk 1000 deki durum: 27 tıp fakültemiz yer almıştır.

Ülke University 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine US News Best Clinical Medicine 2018 URAP 2018-2019 World Ranking Shangai ARWU 2018  US News Best Global Universities CWTS Leiden Ranking 2018 YÖK'ün *  ilk 1000' kuralına göre
TURKEY Hacettepe University 299 301-400 185 527 501-600 531 447  
TURKEY Istanbul University 301 401-500 242 579 401-500 663 317  
TURKEY Ankara University 495 Kapsam dışı 352 687 801-900 597 656  
TURKEY Ege University 556 Kapsam dışı 441 746 801-900 778 526  
TURKEY Marmara University 618 Kapsam dışı 450 946 901-1000 910 858  
TURKEY Gazi University 626 Kapsam dışı 531 776 801-900 858 562  
TURKEY Dokuz Eylul University 655 Kapsam dışı 504 962 601-700 1022 728  
TURKEY Erciyes University 689 Kapsam dışı Kapsam dışı 948 601-700 1113 700  
TURKEY Ataturk University 718 Kapsam dışı Kapsam dışı 1016 Kapsam dışı 1075 742  
TURKEY Akdeniz University 724 Kapsam dışı 574 1203 Kapsam dışı 1100 900  
TURKEY Bezmialem University 773 Kapsam dışı Kapsam dışı 1730 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Selcuk University 789 Kapsam dışı Kapsam dışı 1084 Kapsam dışı 1173 840  
TURKEY Ondokuz Mayis University 803 Kapsam dışı Kapsam dışı 1336 Kapsam dışı Kapsam dışı 916  
TURKEY Dicle University 804 Kapsam dışı   1662 Kapsam dışı   Kapsam dışı  
TURKEY Baskent University 807 Kapsam dışı Kapsam dışı 1817 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Uludag University 877 Kapsam dışı Kapsam dışı 1226 Kapsam dışı 1208 Kapsam dışı  
TURKEY Karadeniz Teknik University 892 Kapsam dışı Kapsam dışı 1135 Kapsam dışı 1100 808  
TURKEY Cukurova University 900 Kapsam dışı Kapsam dışı 1047 Kapsam dışı 826 Kapsam dışı  
TURKEY Eskisehir Osmangazi University 910 Kapsam dışı Kapsam dışı 1364 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Gaziantep University 936 Kapsam dışı Kapsam dışı 1195 Kapsam dışı 890 Kapsam dışı  
TURKEY Koc University 941 Kapsam dışı 568 1088 Kapsam dışı 703 Kapsam dışı  
TURKEY Istanbul Medeniyet University 951 Kapsam dışı Kapsam dışı 1840 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Inonu University 957 Kapsam dışı   1676 Kapsam dışı   Kapsam dışı  
TURKEY Izmir Katip Celebi University 969 Kapsam dışı Kapsam dışı 1952 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Kocaeli University 987 Kapsam dışı Kapsam dışı 1413 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Pamukkale University 993 Kapsam dışı Kapsam dışı 1463 Kapsam dışı 1249 Kapsam dışı  
TURKEY Yildirim Beyazit University 998 Kapsam dışı Kapsam dışı 2013 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  

2017-2018 URAP "Medicine& Health" alan sıralaması dünyada ilk 1000 tıp

fakültesinden bazı örnekler ve Denklik durumları:

Ülke University 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine US News Best Clinical Medicine 2018 URAP 2018-2019 World Ranking Shangai ARWU 2018  US News Best Global Universities CWTS Leiden Ranking 2018 YÖK'ün *  ilk 1000' kuralına göre
BULGARIA Medical University Sofia 778 401-500 493 1071 Kapsam dışı 1035 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
CROATIA University of Zagreb 377 401-500 357 444 501-600 560 417  
EGYPT Cairo University 287 301-400 305 394 401-500 448 373  
EGYPT Mansoura University 414 401-500 363 682 801-900 698 685  
ESTONIA University of Tartu 498 301-400 364 458 301-400 322 595  
ETHIOPIA Addis Ababa University 530 301-400 321 887 Kapsam dışı 729 Kapsam dışı  
ETHIOPIA University of Gondar 667 301-400 405 1337 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
IRAN Tehran University of Medical Sciences 183 301-400 267 417 501-600 713 316  
JORDAN Jordan University of Science & Technology 605 201-300 257 968 Kapsam dışı 799 Kapsam dışı  
KENYA University of Nairobi 732 301-400 579 1317 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
LEBANON American University of Beirut 396 201-300 288 769 601-700 601 785  
LITHUANIA Lithuanian University of Health Sciences 691 401-500 504 1416 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Macaristan Semmelweis University of Budapest  262 201-300 239 639 601-700 663 777  
MALAWI University of Malawi 654 301-400 548 1309 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
MALAYSIA Universiti Malaya 302 401-500 290 236 301-400 266 110  
NIGERIA University of Ibadan 676 401-500 243 1142 Kapsam dışı 847 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
POLAND Uniwersytet Medyczny w Lodzi 375 301-400 507 923 Kapsam dışı 1107 714  
POLAND Medical University of Warsaw Medical Rank 1000 dışı 401-500 440 816 701-800 1001 443  
POLAND Medical University of Silesia 429 401-500 562 1031 801-900 Kapsam dışı 762  
ROMANIA Carol Davila University of Medicine & Pharmacy 545 401-500 374 1062 Kapsam dışı 1060 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
SAUDI ARABIA King Abdulaziz University 308 401-500 321 100 101-150 76 256  
SAUDI ARABIA King Saud University 228 401-500 309 202 101-150 376 159  
SERBIA University of Belgrade 269 401-500 329 256 301-400 527 149  
SLOVENIA University of Ljubljana 338 401-500 344 337 401-500 384 323  
TURKEY Hacettepe University 299 301-400 185 527 501-600 531 447  
TURKEY Istanbul University 301 401-500 242 579 401-500 663 317  
TURKEY Ankara University 495 Kapsam dışı 352 687 801-900 597 656  
TURKEY Ege University 556 Kapsam dışı 441 746 801-900 778 526  
TURKEY Gazi University 626 Kapsam dışı 531 776 801-900 858 562  
TURKEY Marmara University 618 Kapsam dışı 450 946 901-1000 910 858  
TURKEY Erciyes University 689 Kapsam dışı Kapsam dışı 948 601-700 1113 700  
TURKEY Dokuz Eylul University 655 Kapsam dışı 504 962 601-700 1022 728  
TURKEY Ataturk University 718 Kapsam dışı Kapsam dışı 1016 Kapsam dışı 1075 742  
TURKEY Cukurova University 900 Kapsam dışı Kapsam dışı 1047 Kapsam dışı 826 Kapsam dışı  
TURKEY Selcuk University 789 Kapsam dışı Kapsam dışı 1084 Kapsam dışı 1173 840  
TURKEY Koc University 941 Kapsam dışı 568 1088 Kapsam dışı 703 Kapsam dışı  
TURKEY Karadeniz Teknik University 892 Kapsam dışı Kapsam dışı 1135 Kapsam dışı 1100 808  
TURKEY Firat University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1194 Kapsam dışı 1140 Kapsam dışı  
TURKEY Gaziantep University 936 Kapsam dışı Kapsam dışı 1195 Kapsam dışı 890 Kapsam dışı  
TURKEY Akdeniz University 724 Kapsam dışı 574 1203 Kapsam dışı 1100 900  
TURKEY Uludag University 877 Kapsam dışı Kapsam dışı 1226 Kapsam dışı 1208 Kapsam dışı  
TURKEY Suleyman Demirel University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1236 Kapsam dışı 1084 924  
TURKEY Ondokuz Mayis University 803 Kapsam dışı Kapsam dışı 1336 Kapsam dışı Kapsam dışı 916  
TURKEY Eskisehir Osmangazi University 910 Kapsam dışı Kapsam dışı 1364 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Mersin University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1388 Kapsam dışı 863 Kapsam dışı  
TURKEY Kocaeli University 987 Kapsam dışı Kapsam dışı 1413 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Sakarya University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1432 Kapsam dışı Kapsam dışı 926  
TURKEY Gaziosmanpasa University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1452 Kapsam dışı 910 Kapsam dışı  
TURKEY Pamukkale University 993 Kapsam dışı Kapsam dışı 1463 Kapsam dışı 1249 Kapsam dışı  
TURKEY Celal Bayar University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1468 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY TOBB Ekonomi ve Teknoloji University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1554 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Ozyegin University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1561 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Canakkale Onsekiz Mart University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1597 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Cumhuriyet University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1632 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Yuzuncu Yil University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1653 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Dicle University 804 Kapsam dışı   1662 Kapsam dışı   Kapsam dışı  
TURKEY Erzincan University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1663 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Adiyaman University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1670 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Inonu University 957 Kapsam dışı   1676 Kapsam dışı   Kapsam dışı  
TURKEY Cankaya University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1686 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Dumlupinar University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1689 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Bezmialem University 773 Kapsam dışı Kapsam dışı 1730 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Necmettin Erbakan University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1731 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Kahramanmaras Sutcu Imam University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1732 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Abant Izzet Baysal University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1773 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Kafkas University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1793 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Bahcesehir University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1811 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Baskent University 807 Kapsam dışı Kapsam dışı 1817 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Istanbul Medeniyet University 951 Kapsam dışı Kapsam dışı 1840 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Adnan Menderes University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1853 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Yeditepe University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1859 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Mugla Sitki Kocman University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1860 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Bulent Ecevit University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1890 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Mustafa Kemal University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1894 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Duzce University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1926 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Atilim University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1939 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Izmir Katip Celebi University 969 Kapsam dışı Kapsam dışı 1952 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Recep Tayyip Erdogan University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1964 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Afyon Kocatepe University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2012 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Yildirim Beyazit University 998 Kapsam dışı Kapsam dışı 2013 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Balikesir University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2020 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Kirikkale University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2050 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Omer Halis Demir University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2059 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Harran University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2073 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Karabuk University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2078 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Sinop University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2079 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2092 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Aksaray University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2093 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Namik Kemal University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2096 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Trakya University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2116 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Acibadem University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2124 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Bozok University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2159 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Istanbul Bilgi University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2170 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Hitit University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2274 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2299 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Giresun University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2309 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Cankiri Karatekin University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2375 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Ahi Evran University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2407 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Gumushane University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2472 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Izmir Ekonomi Universitesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2482 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Dogu Akdeniz University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  


A-6  Shangai ARWU "Clinical Medicine" dünyadaki ilk 500 tıp fakültesi, 2017-2018 URAP Medical Rank

1000 ve US News Best Clinical Medicine 2018 dünyadaki ilk 600 tıp Fakültesi 'de yer alma açısından

fakültelerin değerlendirmesi ve YÖK denklik durumu

Ülke University 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine US News Best Clinical Medicine 2018 URAP 2018-2019 World Ranking Shangai ARWU 2018  US News Best Global Universities CWTS Leiden Ranking 2018 YÖK'ün *  ilk 1000' kuralına göre
IRAN Tehran University of Medical Sciences 183 301-400 267 417 501-600 713 316  
SAUDI ARABIA King Saud University 228 401-500 309 202 101-150 376 159  
Macaristan Semmelweis University of Budapest  262 201-300 239 639 601-700 663 777  
SERBIA University of Belgrade 269 401-500 329 256 301-400 527 149  
EGYPT Cairo University 287 301-400 305 394 401-500 448 373  
TURKEY Hacettepe University 299 301-400 185 527 501-600 531 447  
TURKEY Istanbul University 301 401-500 242 579 401-500 663 317  
MALAYSIA Universiti Malaya 302 401-500 290 236 301-400 266 110  
SAUDI ARABIA King Abdulaziz University 308 401-500 321 100 101-150 76 256  
SLOVENIA University of Ljubljana 338 401-500 344 337 401-500 384 323  
POLAND Uniwersytet Medyczny w Lodzi 375 301-400 507 923 Kapsam dışı 1107 714  
CROATIA University of Zagreb 377 401-500 357 444 501-600 560 417  
LEBANON American University of Beirut 396 201-300 288 769 601-700 601 785  
EGYPT Mansoura University 414 401-500 363 682 801-900 698 685  
POLAND Medical University of Silesia 429 401-500 562 1031 801-900 Kapsam dışı 762  
TURKEY Ankara University 495 Kapsam dışı 352 687 801-900 597 656  
ESTONIA University of Tartu 498 301-400 364 458 301-400 322 595  
ETHIOPIA Addis Ababa University 530 301-400 321 887 Kapsam dışı 729 Kapsam dışı  
ROMANIA Carol Davila University of Medicine & Pharmacy 545 401-500 374 1062 Kapsam dışı 1060 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Ege University 556 Kapsam dışı 441 746 801-900 778 526  
JORDAN Jordan University of Science & Technology 605 201-300 257 968 Kapsam dışı 799 Kapsam dışı  
TURKEY Marmara University 618 Kapsam dışı 450 946 901-1000 910 858  
TURKEY Gazi University 626 Kapsam dışı 531 776 801-900 858 562  
MALAWI University of Malawi 654 301-400 548 1309 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Dokuz Eylul University 655 Kapsam dışı 504 962 601-700 1022 728  
ETHIOPIA University of Gondar 667 301-400 405 1337 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
NIGERIA University of Ibadan 676 401-500 243 1142 Kapsam dışı 847 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Erciyes University 689 Kapsam dışı Kapsam dışı 948 601-700 1113 700  
LITHUANIA Lithuanian University of Health Sciences 691 401-500 504 1416 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Ataturk University 718 Kapsam dışı Kapsam dışı 1016 Kapsam dışı 1075 742  
TURKEY Akdeniz University 724 Kapsam dışı 574 1203 Kapsam dışı 1100 900  
KENYA University of Nairobi 732 301-400 579 1317 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Bezmialem University 773 Kapsam dışı Kapsam dışı 1730 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
BULGARIA Medical University Sofia 778 401-500 493 1071 Kapsam dışı 1035 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
TURKEY Selcuk University 789 Kapsam dışı Kapsam dışı 1084 Kapsam dışı 1173 840  
TURKEY Ondokuz Mayis University 803 Kapsam dışı Kapsam dışı 1336 Kapsam dışı Kapsam dışı 916  
TURKEY Dicle University 804 Kapsam dışı   1662 Kapsam dışı   Kapsam dışı  
TURKEY Baskent University 807 Kapsam dışı Kapsam dışı 1817 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Uludag University 877 Kapsam dışı Kapsam dışı 1226 Kapsam dışı 1208 Kapsam dışı  
TURKEY Karadeniz Teknik University 892 Kapsam dışı Kapsam dışı 1135 Kapsam dışı 1100 808  
TURKEY Cukurova University 900 Kapsam dışı Kapsam dışı 1047 Kapsam dışı 826 Kapsam dışı  
TURKEY Eskisehir Osmangazi University 910 Kapsam dışı Kapsam dışı 1364 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Gaziantep University 936 Kapsam dışı Kapsam dışı 1195 Kapsam dışı 890 Kapsam dışı  
TURKEY Koc University 941 Kapsam dışı 568 1088 Kapsam dışı 703 Kapsam dışı  
TURKEY Istanbul Medeniyet University 951 Kapsam dışı Kapsam dışı 1840 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Inonu University 957 Kapsam dışı   1676 Kapsam dışı   Kapsam dışı  
TURKEY Izmir Katip Celebi University 969 Kapsam dışı Kapsam dışı 1952 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Kocaeli University 987 Kapsam dışı Kapsam dışı 1413 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Pamukkale University 993 Kapsam dışı Kapsam dışı 1463 Kapsam dışı 1249 Kapsam dışı  
TURKEY Yildirim Beyazit University 998 Kapsam dışı Kapsam dışı 2013 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
POLAND Medical University of Warsaw Medical Rank 1000 dışı 401-500 440 816 701-800 1001 443  
TURKEY Firat University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1194 Kapsam dışı 1140 Kapsam dışı  
TURKEY Suleyman Demirel University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1236 Kapsam dışı 1084 924  
TURKEY Mersin University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1388 Kapsam dışı 863 Kapsam dışı  
TURKEY Sakarya University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1432 Kapsam dışı Kapsam dışı 926  
TURKEY Gaziosmanpasa University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1452 Kapsam dışı 910 Kapsam dışı  
TURKEY Celal Bayar University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1468 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY TOBB Ekonomi ve Teknoloji University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1554 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Ozyegin University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1561 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Canakkale Onsekiz Mart University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1597 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Cumhuriyet University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1632 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Yuzuncu Yil University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1653 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Erzincan University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1663 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Adiyaman University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1670 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Cankaya University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1686 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Dumlupinar University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1689 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Necmettin Erbakan University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1731 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Kahramanmaras Sutcu Imam University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1732 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Abant Izzet Baysal University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1773 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Kafkas University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1793 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Bahcesehir University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1811 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Adnan Menderes University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1853 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Yeditepe University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1859 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Mugla Sitki Kocman University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1860 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Bulent Ecevit University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1890 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Mustafa Kemal University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1894 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Duzce University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1926 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Atilim University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1939 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Recep Tayyip Erdogan University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1964 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Afyon Kocatepe University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2012 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Balikesir University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2020 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Kirikkale University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2050 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Omer Halis Demir University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2059 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Harran University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2073 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Karabuk University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2078 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Sinop University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2079 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2092 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Aksaray University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2093 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Namik Kemal University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2096 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Trakya University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2116 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Acibadem University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2124 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Bozok University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2159 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Istanbul Bilgi University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2170 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Hitit University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2274 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2299 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Giresun University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2309 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Cankiri Karatekin University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2375 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Ahi Evran University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2407 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Gumushane University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2472 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Izmir Ekonomi Universitesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2482 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Dogu Akdeniz University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  

 

Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine dünyadaki en iyi ilk 500 tıp fakültesi sıralamasında ülkemizden sadece Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi vardır.

Tabloda denkliğe girmesi gerek yazılan 7 üniversitenin değerlendirmesi yapıldığında YÖK kuralına göre denk olmamasına rağmen bu tıp fakültelerinin Shangai

ARWU'ya göre ve URAP Medicine alan sıralmasına göre oldukça başarılı olduğu görülmektedirler : URAP Medicine ilk 1000'e göre 545-778. sıralar arası, URAP World

Rankinge göre ise 1062-1416. sıralar arasıdır. Kanaatimizce denklikleri otomatikmen kabul edilmelidir.

A-7  Shangai ARWU "Clinical Medicine" dünyadaki ilk 500 tıp fakültesi, 2017-2018 URAP Medical Rank

1000 ve US News Best Clinical Medicine 2018 dünyadaki ilk 600 tıp Fakültesi 'de yer alma açısından

tıp fakültelerimizin değerlendirmesi 

 

                     
Ülke University 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine US News Best Clinical Medicine 2018 URAP 2018-2019 World Ranking Shangai ARWU 2018  US News Best Global Universities CWTS Leiden Ranking 2018 YÖK'ün *  ilk 1000' kuralına göre  
TURKEY Hacettepe University 299 301-400 185 527 501-600 531 447    
TURKEY Istanbul University 301 401-500 242 579 401-500 663 317    
TURKEY Ankara University 495 Kapsam dışı 352 687 801-900 597 656    
TURKEY Ege University 556 Kapsam dışı 441 746 801-900 778 526    
TURKEY Marmara University 618 Kapsam dışı 450 946 901-1000 910 858    
TURKEY Gazi University 626 Kapsam dışı 531 776 801-900 858 562    
TURKEY Dokuz Eylul University 655 Kapsam dışı 504 962 601-700 1022 728    
TURKEY Erciyes University 689 Kapsam dışı Kapsam dışı 948 601-700 1113 700    
TURKEY Ataturk University 718 Kapsam dışı Kapsam dışı 1016 Kapsam dışı 1075 742    
TURKEY Akdeniz University 724 Kapsam dışı 574 1203 Kapsam dışı 1100 900    
TURKEY Bezmialem University 773 Kapsam dışı Kapsam dışı 1730 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı    
TURKEY Selcuk University 789 Kapsam dışı Kapsam dışı 1084 Kapsam dışı 1173 840    
TURKEY Ondokuz Mayis University 803 Kapsam dışı Kapsam dışı 1336 Kapsam dışı Kapsam dışı 916    
TURKEY Dicle University 804 Kapsam dışı Kapsam dışı 1662 Kapsam dışı   Kapsam dışı    
TURKEY Baskent University 807 Kapsam dışı Kapsam dışı 1817 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı    
TURKEY Uludag University 877 Kapsam dışı Kapsam dışı 1226 Kapsam dışı 1208 Kapsam dışı    
TURKEY Karadeniz Teknik University 892 Kapsam dışı Kapsam dışı 1135 Kapsam dışı 1100 808    
TURKEY Cukurova University 900 Kapsam dışı Kapsam dışı 1047 Kapsam dışı 826 Kapsam dışı    
TURKEY Eskisehir Osmangazi University 910 Kapsam dışı Kapsam dışı 1364 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı    
TURKEY Gaziantep University 936 Kapsam dışı Kapsam dışı 1195 Kapsam dışı 890 Kapsam dışı    
TURKEY Koc University 941 Kapsam dışı 568 1088 Kapsam dışı 703 Kapsam dışı    
TURKEY Istanbul Medeniyet University 951 Kapsam dışı Kapsam dışı 1840 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı    
TURKEY Inonu University 957 Kapsam dışı Kapsam dışı 1676 Kapsam dışı   Kapsam dışı    
TURKEY Izmir Katip Celebi University 969 Kapsam dışı Kapsam dışı 1952 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı    
TURKEY Kocaeli University 987 Kapsam dışı Kapsam dışı 1413 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı    
TURKEY Pamukkale University 993 Kapsam dışı Kapsam dışı 1463 Kapsam dışı 1249 Kapsam dışı    
TURKEY Yildirim Beyazit University 998 Kapsam dışı Kapsam dışı 2013 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı    

 

A-7  Shangai ARWU "Clinical Medicine" dünyadaki ilk 500 tıp fakültesi2017-2018 URAP Medical Rank

1000 ve US News Best Clinical Medicine 2018 dünyadaki ilk 600 tıp Fakültesinin her üçünde de yer alan tıp

fakültelerimiz

Ülke University 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine US News Best Clinical Medicine 2018 URAP 2018-2019 World Ranking Shangai ARWU 2018  US News Best Global Universities CWTS Leiden Ranking 2018 YÖK'ün *  ilk 1000' kuralına göre
TURKEY Hacettepe University 299 301-400 185 527 501-600 531 447  
TURKEY Istanbul University 301 401-500 242 579 401-500 663 317  

 

Shangai ARWU "Clinical Medicine" dünyadaki ilk 500 tıp fakültesi2017-2018 URAP Medical Rank 1000 ve US News Best

Clinical Medicine 2018 dünyadaki ilk 600 tıp Fakültesinin her üçünde de yer alan iki tıp fakültemiz Hacettepe Tıp ve İstanbul Üniversitesi

bünyesindeki tıp fakülteleridir.

 

A-8  Shangai ARWU "Clinical Medicine" dünyadaki ilk 500 tıp fakültesi2017-2018

URAP Medical Rank 1000 ve US News Best Clinical Medicine 2018 dünyadaki ilk

600 tıp Fakültesi sıralamasının her üçünde de yer alan tıp fakültelerimiz ve bu

kriterlerin her üçündede yer alan bazı tıp fakültelerinin denklik açısından 

durumunun değerlendirilmesi

Ülke University 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine US News Best Clinical Medicine 2018 URAP 2018-2019 World Ranking Shangai ARWU 2018  US News Best Global Universities CWTS Leiden Ranking 2018 YÖK'ün *  ilk 1000' kuralına göre
TURKEY Hacettepe University 299 301-400 185 527 501-600 531 447  
TURKEY Istanbul University 301 401-500 242 579 401-500 663 317  
ROMANIA Carol Davila University of Medicine & Pharmacy 545 401-500 374 1062 Kapsam dışı 1060 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
MALAWI University of Malawi 654 301-400 548 1309 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
ETHIOPIA University of Gondar 667 301-400 405 1337 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
NIGERIA University of Ibadan 676 401-500 243 1142 Kapsam dışı 847 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
LITHUANIA Lithuanian University of Health Sciences 691 401-500 504 1416 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
KENYA University of Nairobi 732 301-400 579 1317 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Medical University Sofia 778 401-500 493 1071 Kapsam dışı 1035 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *

 

Shangai ARWU "Clinical Medicine" dünyadaki ilk 500 tıp fakültesi2017-2018 URAP Medical Rank 1000 ve US News Best 

Clinical Medicine 2018 dünyadaki ilk 600 tıp Fakültesinin her üçünde de yer alan iki tıp fakültemiz Hacettepe Tıp ve İstanbul üniversitesi 

bünyesindeki tıp fakülteleridir. Diğer tıp fakültelerimizden hiçbiri aynı anda üç "dünyanın en iyi tıp fakülteleri" sıralamasına girememekle birlikte üstteki 

tabloda görülen ve her üç dünyanın en iyi tıp fakülteleri sıralamasının üçündede yer alan fakülteler YÖK'ün giriş kısmında bahsedilen ilk 1000 kriterine göre 

denklik uygulamasına tabidir. 

A-9 Aşağıdaki dünya ve en iyi tıp fakültesi başarı sırasındaki tıp fakülteleri

öğrencileri başarısı belirsiz olarak kabul edilmekte ve 5. sınıfta altta başarı sıraları

sunulan tıp  fakültelerimize geçerse başarılı kabul edilip denklik sınavından

muaf tutulmaktadırlar.

Ülke University 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine US News Best Clinical Medicine 2018 URAP 2018-2019 World Ranking Shangai ARWU 2018  US News Best Global Universities CWTS Leiden Ranking 2018 YÖK'ün *  ilk 1000' kuralına göre
ROMANIA Carol Davila University of Medicine & Pharmacy 545 401-500 374 1062 Kapsam dışı 1060 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
MALAWI University of Malawi 654 301-400 548 1309 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
ETHIOPIA University of Gondar 667 301-400 405 1337 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
NIGERIA University of Ibadan 676 401-500 243 1142 Kapsam dışı 847 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
LITHUANIA Lithuanian University of Health Sciences 691 401-500 504 1416 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
KENYA University of Nairobi 732 301-400 579 1317 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Medical University Sofia 778 401-500 493 1071 Kapsam dışı 1035 Kapsam dışı

Denklik Sınavı Girecek *

 

5. sınıfta altta başarı sıraları sunulan tıp fakültelerimize yıllık 70.000 TL karşılığı

geçerse seviyeleri yükseliyor ve denklik sınavından muaf olmaktadırlar:

    URAP 2018-2019 World Ranking Shangai ARWU 2018 CWTS Leiden Ranking 2018 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine US News Best Clinical Medicine 2018 US News Best Global Universities YÖK'ün *  ilk 1000' kuralına göre
Turkey Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *

 

5. sınıfta üstte başarı sıraları sunulan tıp fakültelerimize geçerse denklikleri eşit

sayılmaktadır demiştik 70.000 TL yıllık vererek bu başarıya (!) ayrılan örnek

kontenjanlar:

    Y.İÇİ  Y.DIŞI Y.İÇİ  Y.DIŞI Y.İÇİ  Y.DIŞI Y.İÇİ  Y.DIŞI toplam toplam   
ÜNİVERSİTE PROGRAM 2.Sınıf  2.Sınıf 3.Sınıf) 3.Sınıf 4.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 5.Sınıf  yurtiçi yurt dışı toplam
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP   32 16 32 16 32 16 32 16 128 64 192
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP   24 12 24 12 24 12 24 12 96 48 144
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP   24 12 24 12 24 12 24 12 96 48 144
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TIP  (İNGİLİZCE)  24 12 24 12 24 12  -   -  72 36 108
OKAN ÜNİVERSİTESİ TIP  (İNGİLİZCE)  24 12 24 12 24 12  -    72 36 108
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP   16 8 16 8 16 8 16 8 64 32 96
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ TIP  (İNGİLİZCE)  16 8 16 8 16 8 16 8 64 32 96
KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP  (İNGİLİZCE)  16 8 16 8 16 8 16 8 64 32 96
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP  (İNGİLİZCE)  16 8 16 8 16 8 16 8 64 32 96
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP  12 6 12 6 12 6 12 6 48 24 72
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP   24 12 24 12  -   -   -   -  48 24 72
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP   24 12 24 12  -   -   -   -  48 24 72
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP   24 12 24 12  -   -   -   -  48 24 72
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP   10 5 10 5 10 5 10 5 40 20 60
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP  (İNGİLİZCE)  10 5 10 5 10 5 10 5 40 20 60

Bu üniversitelerin YÖK ilk 1000 kriteri sıralamalarındaki yerlerine dikkat çekmekteyiz.

A-10 Aşağıdaki dünya ve en iyi tıp fakültesi başarı sırasındaki tıp fakülteleri 

öğrencileri altta başarı sıraları sunulan dünyada geçerli hiçbir başarı

sıralamasına giremeyen tıp fakültelerimize 5. sınıfta geçerse 

denklikleri eşit sayılmaktadır.

Ülke University 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine US News Best Clinical Medicine 2018 URAP 2018-2019 World Ranking Shangai ARWU 2018  US News Best Global Universities CWTS Leiden Ranking 2018 YÖK'ün *  ilk 1000' kuralına göre
ROMANIA Carol Davila University of Medicine & Pharmacy 545 401-500 374 1062 Kapsam dışı 1060 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
MALAWI University of Malawi 654 301-400 548 1309 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
ETHIOPIA University of Gondar 667 301-400 405 1337 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
NIGERIA University of Ibadan 676 401-500 243 1142 Kapsam dışı 847 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
LITHUANIA Lithuanian University of Health Sciences 691 401-500 504 1416 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
KENYA University of Nairobi 732 301-400 579 1317 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Medical University Sofia 778 401-500 493 1071 Kapsam dışı 1035 Kapsam dışı

Denklik Sınavı Girecek *

 

Üst sıralaması verilen  yurtdışı fakülte öğrencileri altta sıralaması sunulan ülkemiz tıp fakültelerine 5. sınıfta bile olsa geçerse denk ve yeterli sayılmaktadır veya

geçmezlerse YÖK ilk 1000 Kuralına göre ülkemizde pratisyenlik bile yapamamaktadırlar. :

Ülke University 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine US News Best Clinical Medicine 2018 URAP 2018-2019 World Ranking Shangai ARWU 2018  US News Best Global Universities CWTS Leiden Ranking 2018 YÖK'ün *  ilk 1000' kuralına göre
TURKEY Celal Bayar University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1468 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY TOBB Ekonomi ve Teknoloji University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1554 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Ozyegin University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1561 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Canakkale Onsekiz Mart University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1597 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Cumhuriyet University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1632 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Yuzuncu Yil University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1653 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Sakarya University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1432 Kapsam dışı Kapsam dışı 926  
TURKEY Erzincan University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1663 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Adiyaman University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1670 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Cankaya University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1686 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Dumlupinar University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1689 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Necmettin Erbakan University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1731 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Kahramanmaras Sutcu Imam University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1732 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Abant Izzet Baysal University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1773 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Kafkas University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1793 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Bahcesehir University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1811 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Adnan Menderes University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1853 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Yeditepe University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1859 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Mugla Sitki Kocman University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1860 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Bulent Ecevit University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1890 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Mustafa Kemal University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1894 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Duzce University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1926 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Atilim University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1939 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Recep Tayyip Erdogan University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1964 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Afyon Kocatepe University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2012 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Balikesir University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2020 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Kirikkale University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2050 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Omer Halis Demir University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2059 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Harran University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2073 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Karabuk University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2078 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Sinop University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2079 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2092 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Aksaray University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2093 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Namik Kemal University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2096 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Trakya University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2116 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Acibadem University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2124 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Bozok University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2159 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Istanbul Bilgi University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2170 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Hitit University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2274 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2299 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Giresun University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2309 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Ahi Evran University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2407 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Gumushane University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 2472 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  
TURKEY Dogu Akdeniz University Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı  

 

A-11 Daha geniş başka bir örnek: YÖK ilk 1000 kuralına uymayan aşağıdaki dünya

ve en iyi tıp fakültesi başarı sırası verilen tıp fakülteleri öğrencileri altta başarı

sıraları sunulan dünyada geçerli hiçbir başarı sıralamasına giremeyen tıp

fakültelerimize 5. sınıfta bile geçerse denklikleri verilmektedir.

 

Ülke University URAP 2018-2019 World Ranking Shangai ARWU 2018 CWTS Leiden Ranking 2018 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine US News Best Clinical Medicine 2018  US News Best Global Universities *  ilk 1000' kuralına her yere uygulansaydı
OMAN Sultan Qaboos University 1050 Kapsam dışı Kapsam dışı 914 Kapsam dışı Kapsam dışı 934 Denklik Sınavı Girecek *
ROMANIA Carol Davila University of Medicine & Pharmacy 1062 Kapsam dışı Kapsam dışı 545 401-500 374 1060 Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Medical University Sofia 1071 Kapsam dışı Kapsam dışı 778 401-500 493 1035 Denklik Sınavı Girecek *
KUWAIT Kuwait University 1075 Kapsam dışı Kapsam dışı 767 Kapsam dışı Kapsam dışı 992 Denklik Sınavı Girecek *
CAMEROON University of Yaounde I 1097 Kapsam dışı Kapsam dışı 771 Kapsam dışı Kapsam dışı 995 Denklik Sınavı Girecek *
EGYPT Al Azhar University 1105 Kapsam dışı Kapsam dışı 799 Kapsam dışı Kapsam dışı 985 Denklik Sınavı Girecek *
MALAYSIA Universiti Teknologi MARA 1109 Kapsam dışı Kapsam dışı 891 Kapsam dışı Kapsam dışı 1017 Denklik Sınavı Girecek *
EGYPT Tanta University 1123 Kapsam dışı Kapsam dışı 934 Kapsam dışı Kapsam dışı 1060 Denklik Sınavı Girecek *
NIGERIA University of Ibadan 1142 Kapsam dışı Kapsam dışı 676 401-500 243 847 Denklik Sınavı Girecek *
JORDAN University of Jordan 1167 Kapsam dışı Kapsam dışı 889 Kapsam dışı Kapsam dışı 1028 Denklik Sınavı Girecek *
ROMANIA Iuliu Hatieganu University of Medicine & Pharmacy 1218 Kapsam dışı Kapsam dışı 638 Kapsam dışı 548 1117 Denklik Sınavı Girecek *
CROATIA University of Rijeka 1275 Kapsam dışı Kapsam dışı 830 Kapsam dışı Kapsam dışı 1066 Denklik Sınavı Girecek *
ROMANIA Grigore T Popa University of Medicine & Pharmacy 1282 Kapsam dışı Kapsam dışı 658 Kapsam dışı 488 1173 Denklik Sınavı Girecek *
MALAWI University of Malawi 1309 Kapsam dışı Kapsam dışı 654 301-400 548 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
POLAND Medical University of Lublin 1314 Kapsam dışı Kapsam dışı 601 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
KENYA University of Nairobi 1317 Kapsam dışı Kapsam dışı 732 301-400 579 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
ETHIOPIA University of Gondar 1337 Kapsam dışı Kapsam dışı 667 301-400 405 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
PAKISTAN University of Karachi 1404 Kapsam dışı Kapsam dışı 919 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
LITHUANIA Lithuanian University of Health Sciences 1416 Kapsam dışı Kapsam dışı 691 401-500 504 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
EGYPT Minia University 1444 Kapsam dışı Kapsam dışı 923 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
SAUDI ARABIA King Saud Bin Abdulaziz University for Health Sciences 1605 Kapsam dışı Kapsam dışı 774 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
IRAN Kerman University of Medical Sciences 1681 Kapsam dışı Kapsam dışı 873 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *

Örnek olarak aşağıda tıp fakültelerimize 5. sınıfta geçse seviye tespit sınavından muaf olmaktadırlar:

Turkey Dumlupinar University 1689 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Bezmialem University 1730 Kapsam dışı Kapsam dışı 773 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Necmettin Erbakan University 1731 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Kahramanmaras Sutcu Imam University 1732 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Abant Izzet Baysal University 1773 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Kafkas University 1793 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Bahcesehir University 1811 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Baskent University 1817 Kapsam dışı Kapsam dışı 807 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Istanbul Medeniyet University 1840 Kapsam dışı Kapsam dışı 951 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Adnan Menderes University 1853 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Yeditepe University 1859 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Mugla Sitki Kocman University 1860 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Bulent Ecevit University 1890 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Mustafa Kemal University 1894 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Duzce University 1926 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Atilim University 1939 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Izmir Katip Celebi University 1952 Kapsam dışı Kapsam dışı 969 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Recep Tayyip Erdogan University 1964 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Afyon Kocatepe University 2012 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Yildirim Beyazit University 2013 Kapsam dışı Kapsam dışı 998 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Balikesir University 2020 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Kirikkale University 2050 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Omer Halis Demir University 2059 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Harran University 2073 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Karabuk University 2078 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Sinop University 2079 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 2092 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Aksaray University 2093 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Namik Kemal University 2096 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Trakya University 2116 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Acibadem University 2124 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Bozok University 2159 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Istanbul Bilgi University 2170 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Hitit University 2274 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2299 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Giresun University 2309 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Ahi Evran University 2407 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Dogu Akdeniz University URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *

A 12  Hiçbir dünya sıralamasına girmeyen dünya tıp fakülteleri ve üniversiteler:

Azerbaycan Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Azerbaycan Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Azerbaycan Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Sofia University St Kliment Ohridski / Софийски университет Св Климент Охридски URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Medical University Prof Dr Paraskev Stoyanov Varna / Медицински университет Проф д р Параскев Стоянов Варна URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Trakia University Stara Zagora / Тракийски Университет URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Medical University Pleven / Медицински университет Плевен URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Medical University Plovdiv / Медицински университет Пловдив URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Military Medical Academy Sofia / Военномедицинска академия URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
GEORGIA Ivane Javakhishvili Tbilisi State University URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 435 Denklik Sınavı Girecek *
GEORGIA Tbilisi State Medical University URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
GEORGIA David Tvildiani Medical University (AIETI Medical School) URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
IRAN Mazandaran University Medical Sciences URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 746 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
IRAN Baqiyatallah University of Medical Sciences (BMSU) URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 887 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Kazakistan Ahmet Yesavi Üniversitesi International Kazakh Turkish University / Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı ????
Makedonya “Goce Delcev” University URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
MOLDOVA Nicolae Testemiţanu State University of Medicine and Pharmacy / Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
RUSSIA Nizhniy Novgorod State Medical Academy / Нижегородской государственной медицинской академии URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
RUSSIA Moscow State University of Medicine and Dentistry / Московский государственный медико-стоматологический университет URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
RUSSIA Kazan State Medical University / Казанский государственный медицинский университет URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *

bizdeki aynı konumdaki aşağıdaki üniversitelerin tıp fakültelerine fakülteye başvuru ve fakültenin kabulü ile 5. sınıfta geçerlerse denklikleri kabul edilmektedir.

Turkey Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *

A 13 Tıp fakültesi sıralamasının üniversite sıralamasından daha yüksek olduğu

durum örnekleri, 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 ile URAP 2018-2019 World

Ranking farkı belirgin olanlar:

Ülke University URAP 2018-2019 World Ranking Shangai ARWU 2018 CWTS Leiden Ranking 2018 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine US News Best Clinical Medicine 2018  US News Best Global Universities *  ilk 1000' kuralına her yere uygulansaydı urap 2017-2018 URAP Medical Rank 1000
SAUDI ARABIA King Saud Bin Abdulaziz University for Health Sciences 1605 Kapsam dışı Kapsam dışı 774 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek * -831
IRAN Kerman University of Medical Sciences 1681 Kapsam dışı Kapsam dışı 873 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek * -808
LITHUANIA Lithuanian University of Health Sciences 1416 Kapsam dışı Kapsam dışı 691 401-500 504 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek * -725
POLAND Medical University of Lublin 1314 Kapsam dışı Kapsam dışı 601 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek * -713
ETHIOPIA University of Gondar 1337 Kapsam dışı Kapsam dışı 667 301-400 405 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek * -670
MALAWI University of Malawi 1309 Kapsam dışı Kapsam dışı 654 301-400 548 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek * -655
IRAN Shiraz University of Medical Science 1251 Kapsam dışı 870 607 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı   -644
ROMANIA Grigore T Popa University of Medicine & Pharmacy 1282 Kapsam dışı Kapsam dışı 658 Kapsam dışı 488 1173 Denklik Sınavı Girecek * -624
POLAND Medical University of Silesia 1031 801-900 762 429 401-500 562 Kapsam dışı   -602
KENYA University of Nairobi 1317 Kapsam dışı Kapsam dışı 732 301-400 579 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek * -585
ROMANIA Iuliu Hatieganu University of Medicine & Pharmacy 1218 Kapsam dışı Kapsam dışı 638 Kapsam dışı 548 1117 Denklik Sınavı Girecek * -580
EGYPT Minia University 1444 Kapsam dışı Kapsam dışı 923 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek * -521
ROMANIA Carol Davila University of Medicine & Pharmacy 1062 Kapsam dışı Kapsam dışı 545 401-500 374 1060 Denklik Sınavı Girecek * -517
PAKISTAN University of Karachi 1404 Kapsam dışı Kapsam dışı 919 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek * -485
NIGERIA University of Ibadan 1142 Kapsam dışı Kapsam dışı 676 401-500 243 847 Denklik Sınavı Girecek * -466
CROATIA University of Rijeka 1275 Kapsam dışı Kapsam dışı 830 Kapsam dışı Kapsam dışı 1066 Denklik Sınavı Girecek * -445
IRAN Shahid Beheshti University Medical Sciences 765 701-800 646 431 Kapsam dışı 471 1066   -334
CAMEROON University of Yaounde I 1097 Kapsam dışı Kapsam dışı 771 Kapsam dışı Kapsam dışı 995 Denklik Sınavı Girecek * -326
KUWAIT Kuwait University 1075 Kapsam dışı Kapsam dışı 767 Kapsam dışı Kapsam dışı 992 Denklik Sınavı Girecek * -308
EGYPT Al Azhar University 1105 Kapsam dışı Kapsam dışı 799 Kapsam dışı Kapsam dışı 985 Denklik Sınavı Girecek * -306
BULGARIA Medical University Sofia 1071 Kapsam dışı Kapsam dışı 778 401-500 493 1035 Denklik Sınavı Girecek * -293
JORDAN University of Jordan 1167 Kapsam dışı Kapsam dışı 889 Kapsam dışı Kapsam dışı 1028 Denklik Sınavı Girecek * -278
EGYPT Mansoura University 682 801-900 685 414 401-500 363 698   -268
IRAN Tehran University of Medical Sciences 417 501-600 316 183 301-400 267 713   -234
EGYPT Beni Suef University 1216 901-100 Kapsam dışı 984 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı   -232
Macaristan University of Szeged 667 501-600 674 442 Kapsam dışı Kapsam dışı 729   -225
MALAYSIA Universiti Teknologi MARA 1109 Kapsam dışı Kapsam dışı 891 Kapsam dışı Kapsam dışı 1017 Denklik Sınavı Girecek * -218
EGYPT Suez Canal University 991 Kapsam dışı Kapsam dışı 776 Kapsam dışı 513 717   -215
EGYPT Tanta University 1123 Kapsam dışı Kapsam dışı 934 Kapsam dışı Kapsam dışı 1060 Denklik Sınavı Girecek * -189
EGYPT Alexandria University 762 601-700 760 580 Kapsam dışı 445 745   -182
EGYPT Zagazig University 971 Kapsam dışı 885 796 Kapsam dışı Kapsam dışı 989   -175
Macaristan University of Debrecen 708 901-100 729 541 Kapsam dışı Kapsam dışı 634   -167
EGYPT Assiut University 893 Kapsam dışı Kapsam dışı 728 Kapsam dışı Kapsam dışı 853   -165
OMAN Sultan Qaboos University 1050 Kapsam dışı Kapsam dışı 914 Kapsam dışı Kapsam dışı 934 Denklik Sınavı Girecek * -136
EGYPT Ain Shams University 660 701-800 587 525 Kapsam dışı 525 729   -135

 

A 14 Tıp fakültesi sıralamasının üniversite sıralamasından daha düşük olduğu

durum örnekleri, 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 ile URAP 2018-2019 World 

Ranking farkı belirgin olanlar:

Ülke University URAP 2018-2019 World Ranking Shangai ARWU 2018 CWTS Leiden Ranking 2018 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine US News Best Clinical Medicine 2018  US News Best Global Universities *  ilk 1000' kuralına her yere uygulansaydı  
LITHUANIA Vilnius University 674 601-700 768 785 Kapsam dışı Kapsam dışı 567   111
MACAU University of Macau 604 Kapsam dışı 718 738 Kapsam dışı Kapsam dışı 612   134
MALAYSIA Universiti Putra Malaysia 493 601-700 298 631 Kapsam dışı 563 618   138
SAUDI ARABIA King Abdulaziz University 100 101-150 256 308 401-500 321 76   208
IRAN Tarbiat Modares University 554 601-700 406 800 Kapsam dışı Kapsam dışı 805   246
PAKISTAN Quaid I Azam University 547 701-800 Kapsam dışı 950 Kapsam dışı Kapsam dışı 500   403
IRAN University of Tehran 299 301-400 179 782 Kapsam dışı Kapsam dışı 438   483
RUSSIA Lomonosov Moscow State University 200 Kapsam dışı 278 712 Kapsam dışı Kapsam dışı 275   512
PAKISTAN University of the Punjab 935 801-900 Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1055   #DEĞER!

Ülkemizde doktorluk yapan ve yurtdışındaki bir üniversitenin tıp fakültesinden mezun olanların   Leiden Ranking 2018, Academic Ranking

of World Universities (Shanghai) 2018 ve University Ranking by Academic Performance (URAP) 2018-2019 sıralaması ve  YÖK ilk 1000 Kuralına göre

denkliğe girme durumu

Ülke University URAP 2018-2019 World Ranking Shangai ARWU 2018 CWTS Leiden Ranking 2018 2017-2018 URAP Medical Rank 1000 Shangai ARWU 2018 Clinical Medicine US News Best Clinical Medicine 2018  US News Best Global Universities *  ilk 1000' kuralına her yere uygulansaydı
Azerbaycan Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Azerbaycan Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Azerbaycan Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Sofia University St Kliment Ohridski / Софийски университет Св Климент Охридски URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Medical University Prof Dr Paraskev Stoyanov Varna / Медицински университет Проф д р Параскев Стоянов Варна URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Trakia University Stara Zagora / Тракийски Университет URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Medical University Pleven / Медицински университет Плевен URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Medical University Plovdiv / Медицински университет Пловдив URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Military Medical Academy Sofia / Военномедицинска академия URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
BULGARIA Medical University Sofia 1071 Kapsam dışı Kapsam dışı 778 401-500 493 1035 Denklik Sınavı Girecek *
CAMEROON University of Yaounde I 1097 Kapsam dışı Kapsam dışı 771 Kapsam dışı Kapsam dışı 995 Denklik Sınavı Girecek *
CROATIA University of Rijeka 1275 Kapsam dışı Kapsam dışı 830 Kapsam dışı Kapsam dışı 1066 Denklik Sınavı Girecek *
EGYPT Al Azhar University 1105 Kapsam dışı Kapsam dışı 799 Kapsam dışı Kapsam dışı 985 Denklik Sınavı Girecek *
EGYPT Tanta University 1123 Kapsam dışı Kapsam dışı 934 Kapsam dışı Kapsam dışı 1060 Denklik Sınavı Girecek *
EGYPT Minia University 1444 Kapsam dışı Kapsam dışı 923 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
ETHIOPIA University of Gondar 1337 Kapsam dışı Kapsam dışı 667 301-400 405 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
GEORGIA Ivane Javakhishvili Tbilisi State University URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 435 Denklik Sınavı Girecek *
GEORGIA Tbilisi State Medical University URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
GEORGIA David Tvildiani Medical University (AIETI Medical School) URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
IRAN Kerman University of Medical Sciences 1681 Kapsam dışı Kapsam dışı 873 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
IRAN Mazandaran University Medical Sciences URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 746 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
IRAN Baqiyatallah University of Medical Sciences (BMSU) URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 887 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
JORDAN University of Jordan 1167 Kapsam dışı Kapsam dışı 889 Kapsam dışı Kapsam dışı 1028 Denklik Sınavı Girecek *
Kazakistan Ahmet Yesavi Üniversitesi International Kazakh Turkish University / Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı ????
KENYA University of Nairobi 1317 Kapsam dışı Kapsam dışı 732 301-400 579 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
KUWAIT Kuwait University 1075 Kapsam dışı Kapsam dışı 767 Kapsam dışı Kapsam dışı 992 Denklik Sınavı Girecek *
LITHUANIA Lithuanian University of Health Sciences 1416 Kapsam dışı Kapsam dışı 691 401-500 504 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Makedonya “Goce Delcev” University URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
MALAWI University of Malawi 1309 Kapsam dışı Kapsam dışı 654 301-400 548 Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
MALAYSIA Universiti Teknologi MARA 1109 Kapsam dışı Kapsam dışı 891 Kapsam dışı Kapsam dışı 1017 Denklik Sınavı Girecek *
MOLDOVA Nicolae Testemiţanu State University of Medicine and Pharmacy / Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
NIGERIA University of Ibadan 1142 Kapsam dışı Kapsam dışı 676 401-500 243 847 Denklik Sınavı Girecek *
OMAN Sultan Qaboos University 1050 Kapsam dışı Kapsam dışı 914 Kapsam dışı Kapsam dışı 934 Denklik Sınavı Girecek *
PAKISTAN University of Karachi 1404 Kapsam dışı Kapsam dışı 919 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
POLAND Medical University of Lublin 1314 Kapsam dışı Kapsam dışı 601 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
ROMANIA Iuliu Hatieganu University of Medicine & Pharmacy 1218 Kapsam dışı Kapsam dışı 638 Kapsam dışı 548 1117 Denklik Sınavı Girecek *
ROMANIA Grigore T Popa University of Medicine & Pharmacy 1282 Kapsam dışı Kapsam dışı 658 Kapsam dışı 488 1173 Denklik Sınavı Girecek *
ROMANIA Carol Davila University of Medicine & Pharmacy 1062 Kapsam dışı Kapsam dışı 545 401-500 374 1060 Denklik Sınavı Girecek *
Romanya Ovidius University 2453 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
RUSSIA Pavlov First Saint Petersburg State Medical University 2173 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
RUSSIA Nizhniy Novgorod State Medical Academy / Нижегородской государственной медицинской академии URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
RUSSIA Moscow State University of Medicine and Dentistry / Московский государственный медико-стоматологический университет URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
RUSSIA Kazan State Medical University / Казанский государственный медицинский университет URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
SAUDI ARABIA King Saud Bin Abdulaziz University for Health Sciences 1605 Kapsam dışı Kapsam dışı 774 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Cukurova University 1047 Kapsam dışı Kapsam dışı 900 Kapsam dışı Kapsam dışı 826 Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Koc University 1088 Kapsam dışı Kapsam dışı 941 Kapsam dışı 568 703 Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Firat University 1194 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 1140 Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Gaziantep University 1195 Kapsam dışı Kapsam dışı 936 Kapsam dışı Kapsam dışı 890 Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Uludag University 1226 Kapsam dışı Kapsam dışı 877 Kapsam dışı Kapsam dışı 1208 Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Eskisehir Osmangazi University 1364 Kapsam dışı Kapsam dışı 910 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Mersin University 1388 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 863 Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Kocaeli University 1413 Kapsam dışı Kapsam dışı 987 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Gaziosmanpasa University 1452 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı 910 Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Pamukkale University 1463 Kapsam dışı Kapsam dışı 993 Kapsam dışı Kapsam dışı 1249 Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Celal Bayar University 1468 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey TOBB Ekonomi ve Teknoloji University 1554 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Ozyegin University 1561 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Canakkale Onsekiz Mart University 1597 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Cumhuriyet University 1632 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Yuzuncu Yil University 1653 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Dicle University 1662 Kapsam dışı Kapsam dışı 804 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Erzincan University 1663 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Adiyaman University 1670 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Inonu University 1676 Kapsam dışı Kapsam dışı 957 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Cankaya University 1686 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Dumlupinar University 1689 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Bezmialem University 1730 Kapsam dışı Kapsam dışı 773 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Necmettin Erbakan University 1731 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Kahramanmaras Sutcu Imam University 1732 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Abant Izzet Baysal University 1773 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Kafkas University 1793 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Bahcesehir University 1811 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Baskent University 1817 Kapsam dışı Kapsam dışı 807 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Istanbul Medeniyet University 1840 Kapsam dışı Kapsam dışı 951 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Adnan Menderes University 1853 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Yeditepe University 1859 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Mugla Sitki Kocman University 1860 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Bulent Ecevit University 1890 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Mustafa Kemal University 1894 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Duzce University 1926 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Atilim University 1939 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Izmir Katip Celebi University 1952 Kapsam dışı Kapsam dışı 969 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Recep Tayyip Erdogan University 1964 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Afyon Kocatepe University 2012 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Yildirim Beyazit University 2013 Kapsam dışı Kapsam dışı 998 Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Balikesir University 2020 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Kirikkale University 2050 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Omer Halis Demir University 2059 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Harran University 2073 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Karabuk University 2078 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Sinop University 2079 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 2092 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Aksaray University 2093 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Namik Kemal University 2096 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Trakya University 2116 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Acibadem University 2124 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Bozok University 2159 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Istanbul Bilgi University 2170 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Hitit University 2274 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2299 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Giresun University 2309 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Ahi Evran University 2407 Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *
Turkey Dogu Akdeniz University URAP 2500 Dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Medical Rank 1000 dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Kapsam dışı Denklik Sınavı Girecek *

Ulaşabildiğimiz kadarıyla Türkiyede doktorluk yapanların mezun olduğu üniversitelerin dünya sıralaması böyledir. Yurtdışı üniversite tıp fakültelerinden mezunların bir

kısmı ülkemizdeki bir çok  tıp fakültesinden daha yüksek sıralamaya sahip üniversiteden mezun olmasına rağmen denklik uygulamasına tabi tutulmaktadır. Türkiyedeki

Doktorların Mezun Olduğu (yurtiçi -yurtdışı) Tıp Fakültelerin URAP 2018-2019, Leiden 2018, Shangai  ARWU 2018  ve WEBOMETRİCS 2018 ya göre Dünya

Sıralaması.. Sıralama önce ilk 2500 için URAP a göre , URAP ilk 2500e girmeyen üniversiteler için webometricse göre yapılmıştır. Üstteki tabloda görüldüğü gibi dünya

sıralamasında 15.000 civarında bulunan üniversite mezunu yeterli kabul edilirken 1001. sıradaki üniversite mezunu yetersiz kabul edilmektedir.

 

2- ADAYIN BİREYSEL BAŞARI KRİTERİ YÖNÜNDEN İNCELEME:

 

YETERLİLİĞİ ÖLÇMEK İÇİN TUS=STS SINAVI AÇISINDAN: 

DÜNYANIN EN BAŞARILISININ BİLE TAM PUAN ALAMAYACAĞI ve BİR KEZ OLSUN TAM PUAN ALINAMAMIŞ BİR SINAV  DENKLİK SINAVI

OLARAK KULLANILAMAZ. 

STS tamamen aynı tarih, aynı seans ve aynı sorularla yapılan TUS sınavıdır. TUS=STS Sınavı mezun olunan fakültenin verdiği eğitim düzeyinin kalitesi ve

yeterliliğini ölçen bir sınav olmayıp adayların uzmanlık tercihinde yerleştirme amaçlı kullanılan bir sıralama sınavıdır. Amacı yerleştirmeye esas yarışmadır. Sınav

sorularının bilgi içeriği tıp fakültesinde alınan eğitim müfredatı yani çekirdek eğitim programından oluşmamaktadır. Bu nedenle TUS=STS yeterlilik ölçümü amacıyla

kullanılamaz. Aynı şekilde STS sınavında çok başarılı bir öğrenci tüm soruları yapabilmelidir. Onlarca  kere yapılmış STS sınavında bir öğrencinin bile tam puan

almamış olması bile tek başına STS için yapılması gereken mezuniyet öncesi tıp eğitimi müfredatından oluşan sorularla yapılan sınav yerine uzmanlığa geçiş sıralama

sınavı olan TUS sınavının kullanılmasının yanlışlığını gösterir. Dünyanın hiçbir yerinde denklik sınavında tam puan alınamaz durumu düşünülememez. STS'de bir kez

bile tam puan alınamamıştır, aynı şekilde TUS sınavında rekor kırarak birinci olan bir doktor 31 yanlış ve 2 boş cevapla tüm yıllar için birinci olmuştur. Sıralama

sınavında tüm soruların yapılamaması kabul edilebilir ancak denklik için yapılan sınavda cevap spektrumu çok kötüden çok iyiye kadar değişik olmalıdır.  

Örneğin "Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınavın sonuçlarına göre Türkiye genelinde 500 tam puan 

alan 18 öğrenci birinciliği paylaştı" "başka bir haberde "ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı. Açıklanan istatistiklere göre TYT'de sözel, sayısal ve eşit ağırlık türlerinde birer,

dilde ise 5 aday tam puan aldı. Geçtiğimiz sene yapılan LYS'de 22 aday tam puan yapmıştı. Harvard Tıp Fakültesinden mezun birinin STS'den tam puan alma şansı

yoktur. Tam puan alınamaz bir sınavın denklik sınavı olarak kullanılabileceğini söylemek mümkün değildir. 

Aynı sınav olan STS= TUS sınavına ilk kez giren yurt içi ve yurtdışı mezun biri farklı uygulamaya tabi tutulmaktadır. Yurt içi mezun 45 klinik bilimler puan ile

uzmanlık tercihi yapabilirken yurtdışı mezun TC vatandaşı klinik bilimler testinden oluşan 2. aşama sınavda 40 puan (63 doğru, 57 yanlış karşılığı) ve

üzerinde alırsa başarılı sayılıp pratisyenlik hakkı verilmekte uzmanlık için daha sonraki tarihlerde yapılacak sınava tekrar girmesi gerekmektedir.

Örneğin girdiği ilk STS sınavından 50 puan alan aday hem STS'yi geçip hem de tercih yapamamaktadır. Şuan ki uygulamada bu sınav başarısı ile denklik

alırken, tercih yapabilmek için bir sonraki sınava girmesi gerekmektedir. STS ikinci aşama olarak uygulanan sınav tam olarak TUS Klinik Bilimler Testi

kitapçığı ile yapıldığında alınan puan karşılığıda aynı zamanda Klinik puanı olacak şekilde açıklanmalıdır. Bunun için puan hesaplamasında "temel bilimler"

iki şekilde hesaplanabilir: birincisi: temel bilimlerde standart bir geçer not baz kabul edilip eklenerek "klinik puanı" oluşabilir ikincisi bu notunu yükseltmek

isteyen  isterse "Temel bilimler" testini de yapar hangisi yüksekse o temel puanı eklenerek "klinik puanı " oluşturularak puan açıklanırsa geçen ve başarılı

olan aynı zamanda tercihte yapabilme hakkına sahip olur. 

Seviye tespit sınavı olması gereken sınavı sıralama sınavı olan TUS sınavına eşitlemenin TUS dersanelerine yönlendirme ve kaynak aktarımı

olduğu ve TUS dersane ortamının septik boyutunu beslediğini söylemeye bile gerek yoktur.

Başka bir haksız uygulama örneği olarak sınavda yanlış soru sorulduğunda TUSa girenlere o yanlış soru iptal edilip herkese DOĞRU kabul edilirken, STS de soru

iptal edilip eksik soru üzerinden geçerli not alması beklenmektedir. Örneğin geçmişte bir sınavda olduğu gibi 10 soru iptal edildiğinde TUS'a

giren tüm adaylara 10 soru doğru kabul edilirken, STSye girenlerden ise 10 eksik soru üzerinden başarı puanı alması beklenmektedir. Bir diğer konuda TUS sınavına

mezun olmamış öğrenciler başvurabilirken denklik başvurusu yapıp çok uzun değerlendirme sonucunu bekleyen yurtdışı mezunların sınava girebilme hakkı

20.05.2016 tarihli duyuru ile daha yeni verilebilmiştir. Bu tarihe kadar çok aşırı uzun değerlendirme süreçleri beklenmekteydi, şu an süreçlerde hızlanma olduğu

görülmektedir. 

SINAVDA DENKLİK VERİLMEK İÇİN BAŞARI KRİTERİ AÇISINDAN:  

Tıp Doktorluğu alanında STS’nin 1. ve 2. Aşama sınavlarına girmelerine karar verilen adayların, aynı gün yapılacak olan 1. ve 2. Aşama

sınavlarına girmeleri ve her iki aşamada da başarılı olmaları, başarılı olamadığı aşama için ise daha sonraki dönemlerde yapılacak STS’ye girerek

her iki aşamada da başarılı olma şartının sağlanması gerekir. “Sınavın her bir aşamasında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 40 puan

alınması gerekmektedir.”  Seviye Tespit Sınavında 50 puan alıp başarılı olabilmek için 60 doğru 60 yanlış yeterli iken 23.06.2016’da yapılan YOK duyurusu

ile Seviye Tespit Sınavlarında başarı puanının 100 üzerinden 40 puan olmasına, uygulanacak olan Seviye Tespit Sınavlarının sonuçlarının sağlıklı

değerlendirilebilmesi için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4ü çıkarılmak suretiyle adayın her testten aldığı ham puanların (STS puanı)

hesaplanmasına karar verilmiştir. Başarı puanı 40’a düşürülmüş gibi gösterilmekle birlikte 40 puan almak için 63 doğru 57 yanlış gerekmektedir. 

Yeterlilik sınavları doğru sorular üzerinden hesaplanır.  TUS yeterlilik sınavı değil sıralama sınavıdır  4 yanlışın 1 doğruyu götürmesi sıralama sınavlarında yapılırken

yeterlilik sınavı kabul edilen STS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürmemelidir.   Bu uygulamayla başarı notu GERÇEKTE yükseltilmiştir. İyileştirme adı  altında durumu

daha da ağırlaştırmıştır. 

Yapılandırılmış Sınav 16.06.2016 da uygulamaya giren ‘’Yapılandırılmış Klinik Sınav’’da 50 puan ve üstü başarı kriteridir.

Aşağıdaki örnekte aynı tarihte ve aynı sorulardan oluşan aynı sınava giren ve kitapçık kapağında biri TUS diğeri STS yazan iki adayın net sayıları ve puanları: 

 

bu  örnekte aynı tarihte ve aynı sorulardan oluşan aynı sınava giren ve kitapçık kapağında biri TUS diğeri STS yazan iki aday birer doğru daha fazla yapsa ne olacaktı?

başka bir sınavdan örnek:

başka bir sınavdan örnek:

 

 

DENKLİK İÇİN BELİRLENEN BAŞARI NOTU AÇISINDAN:

Aşağıdaki tabloda verdiğimiz yıllara göre Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri Türkiye ortalamasına baktığımızda özellikle 18-25 puan arası değişen standart

sapmalarla birlikte artı ve eksi dağılımı göz önüne alınca yurtdışı denklik başarısı için seçilen net 40 puanın adaletli olmadığı görülecektir.  Örneğin 2011 Sonbahar

TUS sonucunda sınava giren adayların Temel Tıp Bilimleri ortalama  puanı 43,091 ve standart sapması 18,456’dır. Türkiye ortalamasından sonra ayrıca

fakülte bazında 2012, 2013, 2015 yılı temel ve klinik puan ortalamaları ve daha önemlisi standart sapmaları tablolarda ayrınıtlı verilmiştir. Diğer yıllar için de durum

pek farklı  olmamakla birlikte yurtdışı denklik başarısı için seçilen net 40 puanın adaletli gibi yanında çok insafsız bir puan olduğu görülecektir.  Denklik için 40 Net çok

düşük bir puan olarak sunulmakla birlikte 12,955 adayın başarı durumu aşağıdaki gibidir:

 

YURTDIŞI TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARINA UYGULANAN TUS=STS’den NET 40 PUAN ALAN TÜRKİYE’DE  DOKTORLUK YAPABİLİR KURALI HERKESE

UYGULANSA TABLO NE OLURDU?   Tablodaki yıllara göre TUS= STS sınav sonuçlarında görüleceği gibi ortalama puanlar ve standart sapma dikkatli incelendiğinde

yurtiçi mezun çok sayıda adayın, bazı yıllar çoğu adayın denklik sınavına girmesi gerekecekti. 

TUS sınavında tercih yapabilmek için daha önceden 50 puan almak gerekir iken Türkiye ortalaması başarı puanları nedeniyle boş kalan çok sayıda tercihin

oluşturduğu sorunları ortadan kaldırmak için tercih yapabilme puanı 45’e düşürülmüştür.

 

Yurtdışı Tıp Fakültesi Mezunu TC vatandaşı STS’ de hem temel hem de klinikten kırk puan alamazsa ne

olur? 

Aday Türkiye’de doktorluk yapamaz. Yurtdışında öğrencilik yaparken askerlik tecil işlemlerinde MSB ve 25 yaşına kadar SGK tarafından öğrenci kabul edilen yurtdışı

öğrenciler denklik alamadığı durumda LİSE MEZUNU muamelesi görmekte ve askerliği er olarak yapmaktadırlar.  Ya eğitimin yeterliliğini ölçmek diye dayatılan TUS

sınavında başarılı olana kadar çalışır ya da diplomasının geçerli sayıldığı ülkelerde doktorluk yapma arayışına girer. Örneğin İrlanda’ya gidebilir. Bir diğer seçenekte

aldığı eğitimi sıfırlayıp esnaf olabilir.

 

YURT İÇİ BİR TIP FAKÜLTESİ MEZUNU TUS SINAVINDA 40 PUANIN ALTINDA KALSA NE OLUR ? 

veya TUS sınavında klinik bilimler veya temel bilimler ortalama puanı 40’ın altında kalan Tıp Fakültesinin durumu ne olur? sorularının yanıtı adayın aldığı puana

veya adayın üniversitesinin dünya sıralamasındaki başarısına bakılmaksızın Türkiye’de doktorluk yapabilirdir. Yurtiçi mezunlar için başarı not kriteri yoktur. Yurtdışı

mezunlar için ise STS’nin 1. ve 2. Aşama sınavlarına girmelerine karar verilen adayların, aynı gün yapılacak olan 1. ve 2. Aşama sınavlarına girmeleri ve her iki

aşamada da başarılı olmaları, başarılı olamadığı aşama için ise daha sonraki dönemlerde yapılacak STS’ye girerek her iki aşamada da başarılı olma şartının

sağlanması gerekir. ” Kuralı vardır. Başarılı olduğu aşama tekrar ölçülmeyi gerektirmeyecek kazanılmış hak olup sadece başarısız olduğu aşama için tekrar sınava

girer şeklinde olmalıdır.

 

YURT İÇİ BİR TIP FAKÜLTESİNİN TÜM ÖĞRENCİLERİ TUS SINAVINDA 40 PUANIN ALTINDA KALSA NE

OLUR ?

Fakülte hiçbir düzeltici/önleyici faaliyet yapmasa bile yine öğrenci almaya devam edebilir olarak karşımıza çıkmaktadır. YÖK sunduğumuz puan tablolarında

gerçekleşen başarısızlığı önümüzdeki dönem ortadan kaldıracak hiçbir düzeltici/önleyici etkinlik tanımlamadığı gibi kontenjan artış taleplerini de büyük oranda

karşılamıştır. Tüm mezunları aldıkları ve üniversite dünya sıralamasına bakılmaksızın Türkiye’de doktorluk yapabilir. Yurtiçi net başarı oranları ve yurtdışı denklik için

istenen net puanlar dikkat çekici olup özellikle 2018 İlkbahar klinik sınavında tıp fakültelerimizin 120 soruda 39,13 Net ortalamasının olduğu durumda Yurtdışı denklik

başvurusunda 48 netle denklik vermeyi savunabilmek insaf dedirtmektedir. YÖK'ün STS için uyguladığı ve kalite çıtası diye açıkladığı standart yurt içi tıp

fakülteleri mezunlarına uygulandığında mezunların yarıdan çoğu 40 net puanın altında kaldığı için Türkiyede doktorluk yapamaz durumdadır.

 

 

 

Ülkemizdeki tıp fakültelerinin TUS sınavından aldığı puanların bahse konu açıdan incelenmesi:

 

 

ÜLKEMİZ ve YURTDIŞI TIP FAKÜLTELERİ MEZUNLARININ TUS=STS SINAV BAŞARI DURUMU KARŞILAŞTIRMASI

YÖK’ün uygulamasına göre ülkemiz Tıp Fakültelerinin durumu yurtdışı tıp fakültelerinden belirgin olarak çok iyi olup aynı şekilde mezunlarının eğitim kalitesi de

belirgin olarak farklı ve düşük derecededır. YÖK bu nedenle yurtdışına denklik uygulaması yapılmalıdır ki kalite düşmesin diye düşünmektedir. Ölçülebilir sonuçlar

nasıl? 2017 TUS İlkbahar ve 2017 TUS Sonbahar sonuçlarına göre durum aşağıdaki tablolardaki gibidir: Görüldüğü gibi çok dramatik bir tablo

bulunmamaktadır. Dramatik olan 16-23 puan standart sapmalı ortalama 44-48 arası puanlı tablonun mevcut şekilde yorumlanıp Denklik/yeterlilik sınavına alınmada

yurtdışı fakülteler aleyhine başarı kriteri olarak kullanılmasıdır. Daha başarısız fakülteler vardır ve daha başarısız fakültelere 5. sınıfta geçiş yapılıp yıllık 70- 80 bin TL

verince otomatikmen denklik verilmektedir.

 

 

 

 

FAKÜLTELERİN TUS=STS PUANI İLE DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ ARASINDAKİ BAŞARI SIRALAMASI

KARŞILAŞTIRMASI

Fakültelerin 2015  TUS=STS Sonbahar klinik ortalama sonuçlarının üniversitelerin 2016 yılı dünya üniversiteleri arasında başarı sıralaması açısından  LEİDEN,

URAP, TİMES , SHANGAİ ve WEBOMETRİCS  karşılaştırılması  tabloda sunulmuştur. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi DÜNYA SIRALAMASININ kişisel ortalama

başarı puanı ile ilişkisi YÖK’ün kalite kriteri olarak tahmin ettiği sonuçlardan çok farklıdır. 2015 TUS Sonbahar klinik ortalama başarı puanına göre çoktan aza doğru

dizilen bu tabloda dünya üniversite başarı sıralaması ve giriş puanları çok ilişkili değildir veya tahmin edildiği oranda ilişkili değildir.

 

TIP FAKÜLTELERİNİN MF-3 PUANI ile TUS=STS SINAV BAŞARI DURUMU İLİŞKİSİ KARŞILAŞTIRMASI

Başka bir ölçü olarak fakültelerin öğrenci alırken kullandığı MF-3 giriş puanlarıyla 2015  TUS Sonbahar klinik ortalama sonuçlarının ve üniversitelerin 2016 yılı

dünya üniversiteleri arasında başarı sıralaması açısından  LEİDEN, URAP, TİMES , SHANGAİ ve WEBOMETRİCS  karşılaştırılması  tabloda sunulmuştur.

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi fakültelerin öğrenci alırken kullandığı MF-3 giriş puanlarıyla kişisel ortalama başarı puanı ile ilişkisi YÖK’ün kalite kriteri olarak

tahmin ettiği sonuçlardan çok farklıdır. MF-3 ile 345 puanla giren öğrenci ile MF-3   450 giriş puanlı öğrencinin 2015 TUS Sonbahar Klinik ortalama başarı puanı

benzerdir veya 470 giriş puanlı arasındaki fark da yok denecek kadar azdır.  2012 TUS Sonbahar ve 2013 TUS Sonbahar sonuçları üstte verilmiş olup sonuçlar 

benzerdir. En güncel rakamları ise 22 nolu kaynakta verilmiştir.

 

 

İKİNCİ BİREYSEL BAŞARI KRİTERİ AÇISINDAN:

Aynı şekilde USMLE-STEP 3, PLAB-Part 2, AMC-Clinical Examinations, MCCQE-Part 2, Arztliche Prüfungen (3 AP, Staats Examen) sınavlarını

başaranlara YÖK Türkiyede doktorluk hakkı verirken bu sınavların zorluk çıtasından haberi yoktur. Bu sınavları başaranlar yurtdışında uzmanlık sınavına

başvurabilir. Yani yurtdışında uzmanlık için yeterli aşama Türkiyede pratisyen hekimlik yapabilme için zorunlu tercihlerden biri olarak gündemdedir. 

USMLE-STEP 3, PLAB-Part 2, AMC-Clinical Examinations, MCCQE-Part 2, Arztliche Prüfungen (3 AP, Staats Examen)  sınavlarını geçersen

Türkiye’de doktorluk yapabilirsin demek beyin göçü açısından halk arasındaki tabirle eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmektir. USMLE-STEP 3 

sınavını kazanan aday ABD'yi de ihtimaller  içinde düşünür. 

 

ÜÇÜNCÜ BİREYSEL BAŞARI KRİTERİ AÇISINDAN:

 Tıp alanında Seviye Tespit, pek çok farklı ülkede teorikten ziyade klinik beceri sınavları üzerinden değerlendirilmektedir. Konu, Yükseköğretim Genel

Kurulunun 16.06.2016 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve başvuru sahiplerinin mağdur olmaması için, haklarında Tıp Doktorluğu alanında Seviye Tespit

Sınavı 2. aşama (Klinik Bilimler) kararı çıkan adayların, talepleri halinde, Kurulumuzca belirlenecek Üniversitelerce yapılacak klinik uygulama sınavı olan

"Yapılandırılmış Klinik Sınav"a da girebilmelerine ve başarılı olmaları halinde Tıp Doktorluğu alanındaki Seviye Tespit Sınavının Klinik Bilimler aşamasından

başarılı sayılmalarına karar verilmiştir. Yine haklarında STS-Klinik Bilimler kararı alınmış başvuru sahiplerinin, ÖSYM tarafından yapılan Seviye Tespit

Sınavı 2. aşamasına (Klinik Bilimler) girme hakları da saklıdır. Yapılandırılmış Klinik Sınavlar, haklarında Seviye Tespit Sınavı 1. aşaması (Temel Bilimler)

veya staj tamamlama/ klinik uygulama kararı alınmış başvuru sahipleri için geçerli değildir. Kurulumuzca "Yapılandırılmış Klinik Sınav" için görevlendirilen

Üniversiteler, web sitemizden duyurulacaktır.” denilmiş ve ilk yapılandırılmış sınav Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2 Eylül 2016 tarihinde uygulanmıştır.

"Yapılandırılmış Klinik Sınav" ın ilk uygulaması, duyurusu, zamanı, duyuru yapıldıktan 5 dakika sonra 10 kişilik kontenjanın dolması, adayların YÖK üyeleriyle ilişki

iletişimleri vd yönleriyle tam bir TİYATRO olduğuna dair çok sayıda mesaj gelmiştir. Sınav ücretinin 1750 TL olduğunu düşününce oldukça pahalı bir tiyatro olarak

kabul edebiliriz. Pek çok kişinin rol aldığı bu sınav rezaletinin kazanan sayısı ve seviyesine ait sosyal medyada dolaşan sınav değerlendirmeleri skandal boyutundadır.

Hiç mezun vermemiş yeni bir tıp fakültesinin mezuniyet yeterlilik değerlendirmesi yapması doğru değildir. 

 

LİZBON SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN: 

Ülkemiz tarafından 1/12/2004 tarihinde imzalanıp 28.2.2006:tarih ve 26094, sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5463 sayılı Kanun uyarınca 8.1.2007 tarihinde

onaylanarak 1.3.2007 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Bölgesinde Yükseköğretim İle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin sözleşmenin I. Bölümünde “Tanıma”,

bir yabancı eğitim belgesinin, eğitim ve/veya iş etkinliklerinde kullanılmak üzere yetkili makam tarafından resmi olarak kabulü şeklinde tanımlanmış; VI. bölümünün

1. maddesinde ise “Bir tanıma kararı, yükseköğretim belgesi tarafından belgelenen bilgi ve beceri esasına dayanıyorsa, her Taraf, tanımanın istendiği belge ile

tanımanın istendiği Tarafça bu belgeye karşılık gelen diploma arasında önemli bir farklılık (substantial difference) görülmediği durumda, diğer Tarafta

verilmiş yükseköğretim belgelerini tanıyacaktır.” kuralına yer verilmiştir. Anayasamızda da uluslararası sözleşmelerin kanun hükmünde olduğu kuralına yer

verilerek bu sözleşmelerin uygulanması zorunlu hale getirilmektedir.

 

SON DÖNEM DANIŞTAY KARARLARI: 

T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No: 2014/3824 Karar No : 2014/8548 mahkeme kararından alıntı: Avrupa Bölgesinde Yükseköğretim ile İlgili Belgelerin

Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin yukarıda yer verilen maddelerinin değerlendirilmesinden ise, mezun olunan alanda diploma alınan yükseköğretim kurumunun

eğitim düzeyi ve içeriği ile denklik verecek olan ülkenin yükseköğretim düzeyi ve içeriği arasında önemli bir farklılık bulunması durumunun haricinde taraf olan

ülkelerin resmi makamlarınca taraf olan bir diğer ülkede alınan yükseköğretim diplomasına doğrudan denklik verilmesi gerektiği, bunun tek istisnasının ise

mezun olunan alanda diploma alınan yükseköğretim kurumunun eğitim düzeyi ve içeriği ile denklik verecek olan ülkenin yükseköğretim düzeyi

ve içeriği arasında önemli bir farklılık bulunması olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa Bölgesinde Yükseköğretim İle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmeye taraf olan

ülkemizde denklik vermeye yetkili kurum olan Yükseköğretim Kurulunca anılan sözleşmeye taraf olan ülkelerden alınan diplomalara ilişkin

denklik taleplerinin hukuk devleti ve ahde vefa ilkeleri gereğince bu sözleşme tarafından çizilen çerçeve içerisinde değerlendirilmesi

gerekmektedir. Bu nedenle, davalı idarece sözleşmeye taraf ülkelerden alınan diplomalara denklik verilmesinin seviye tespit sınavında başarılı

olunması şartına bağlanmasının ancak sözleşmede yer verildiği üzere önemli farklılıkların objektif bir bilimsel değerlendirme neticesinde ortaya

konulması halinde mümkün olacağı açıktır.

Yine T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No: 2015/6103 Karar No : 2016/817 mahkeme kararında aynı gerekçe ile aynı sonuç çıkmıştır. 

 

 

-------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 YURTDIŞI ÖĞRENCİLERİ YOLUNACAK KAZ OLARAK GÖRMEK AÇISINDAN:

YÖK yurtdışı öğrencileri çok iyi gelir durumuna sahip ailelerin çocukları olarak düşünmekte ve yolunacak aynı zamanda özel üniversitelere ve dersanelere

yoldurulacak kaz olarak görmektedir. Özel üniversiteler bırakılan alanı kadro sayılarıyla görmek mümkündür. STS= TUS uygulaması ile YÖK üzerinden dersanelere

alan bırakılıp bırakılmadığı konusu ayrı bir yazıyı hak ettirecek kadar "kabak gibi ortadadır"  ve bu süreçlerin sağlıklı zeminde çözümlenmemesinin belki de en önemli

nedenidir.

- 01.07.2016 tarihli YÖK duyurusu ile dünya sıralamasında ilk 1000’de olmayan örneğin 1001. sıradaki,  01.07.2016  tarihinden öncesindeki bir örnek ile

açıklayacak olursak  dünya sıralamasında 501. Sırada olan yurtdışı üniversite tıp fakültesinde okuyan tıp öğrencisi bitirmeye yakın dönemde URAP

sıralamasına girmeyen ve Webometrics sıralamasında dünyada 15.000. sıradaki veya 16.000. sıradaki TUS’a giren mezunlarının puan ortalaması 43,

standart sapması 20,617 olan yurt içi özel üniversite tıp fakültesine yıllık 70.000 TL verip 5. Sınıfta  geçiş yaptığında bir anda eğitimi yeterli kabul edilip 

DENKLİK SINAVINDAN MUAF TUTULMAKTADIR. Ülkemizde 6. Sınıfta teorik eğitim verilmediği herkesçe bilindiği halde ve mezun puan ortalamaları TUS’a

giren mezunlarının puan ortalaması 43-45 arası puan, standart sapması 20,617 puan olan benzer nitelikte çok sayıda fakülteden alınan mezuniyetle  

yurtdışında alınan yetersiz ön kabullü eğitim bir anda yıllık 70.000 TL ile yeterli hale gelmiştir. 2018 İlkbahar Klinik Türkiye ortalamasının 39,13 Net olduğu

tabloda Yurtdışı yatay geçiş konusunun zorlaştırılıp 48 Net istenmesi ve çözüm için kullanılan 2018 İlkbahar Klinik Türkiye ortalamasının yaklaşık 22 Net olduğu özel

üniversitelere yatay geçişin başvuru aşamasında  staj eksikliği vs ile  bir yıl veya yarı yıl daha ücret alınma durumları oluşturulduğu göz önüne

alındığında özel  üniversitelere kaynak aktarımı oluşturan bir mekanizma olduğu açıktır. Özel üniversitelere  verilen yurtdışı yatay geçiş kontenjan

sayısının özel üniversitelerin kapasitelerinin çok çok üstünde olduğu ve eğitim kalitelerinin, kadrolarının ve mezun puan ortalamalarının Türkiye ortalaması ve hatta

yurtdışı öğrenci ortlamalarından düşük olduğu bilinmesine rağmen  kamudan özele, vatandaştan özele KAYNAK AKTARIMINA sebep olduğu açıktır.

Özel üniversitelere

bu kaynak aktarımı olurken  yurtdışında okuyan tüm öğrencilerin çok iyi gelir durumuna sahip olduğu düşünülmekte ve bunları özel üniversitelere yönlendirme amaçlı

devlet tıp fakültelerinde açılan tüm yatay geçiş kontenjanları toplamının sadece bir özel üniversitenin kontenjanından daha düşük olduğunu  belirtmekte yarar vardır.

Özel üniversite yatay geçiş kontenjanları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Üstte başarı durumları verilen üniversitelerin kontenjanları göz önüne alındığında denebilecek tek

şey İNSAF olacaktır. Tıp Fakülterimizde verilen Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin Kurumlara ve branşlara göre analizi çalışmamızda görüleceği gibi bu fakültelerin

çoğunun öğrencileri bir kez bile Türkiye ortalamasına bile yaklaşamamıştır. (22) 

Denklik ve tanınırlık başvurusu için YÖK mevzuatta ve sitesinde belirtilmesine rağmen denkliği tanınan üniversiteleri sitesinde belirtmediği için herkesi

Ankara/Bilkent’e YÖK’e bizzat getirtip 50 TL karşılığı dilekçe kabul edip belge vermektedir. 50 TL karşılığı yapılan bu uygulamanın kaz yolma olarak görülmekten

çıkarılması ve sadece YÖK’ün sitesinde olmayan ve şüpheli durumlarda başvurulan bir sistem olması gerekmektedir. Basit bir belge için il dışından veya yurtdışından

bizzat Ankara/Bilkente gelmenin masrafı, zaman kaybı ve gerekliliği düşünülmelidir.

’Yapılandırılmış Klinik Sınav’’ ücreti 1180 TL’ iken en son 1750 TL olarak açıklandı. Diğer ücret örnekleri:

0 Mayıs 2016 tarihinden itibaren aşağıdaki hizmetlerden ücret alınmasına karar verilmiştir:Bu kapsamda

·         "Diploma Tanıma ve Denklik Başvuruları" ve "Denklik Başvurularının Yeniden İncelenmesi" talepleri için 150 TL,

·         Okul Tanıma talepleri için (Yükseköğretim Kurumlarının tanınıp tanınmadığına dair belge) 50 TL,

·         İşlemler Devam Ediyor belgesi talepleri için (Askerlik Tecil Belgesi, iş başvuruları vb.) 50 TL,

·         Bilgi veya belge talebi içeren diğer konulardaki dilekçeler için 50 TL,

·         KKTC Üniversitelerine ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin, TC – KKTC Anlaşma kapsamında olduklarına dair belge talepleri için 50 TL alınıyor.

 

DENKLİK BAŞVURULARININ ADALETLİ DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN

Gelen mesajlara göre ki onların beyanına göre adamına göre muamele yapılma örnekleri seslendirilmektedir. Örneğin dünya sıralamasında 1020. sıradaki üniversite

mezununa otomatik denklik verilmesi, Yapılandırılmış sınavla ilgili YÖK üyeleri ile sıkı irtibatı olan ve normalde geçmesi beklenmeyen adayların BİR ŞEKİLDE

geçirilmesi, sınırlı kadro ilan edilen sınavlarda bir dakikada kontenjanın dolması vs. iddiaları artık sosyal medyada paylaşıldığı için herkesin hakkaniyet duygusunu

zedelemektedir.

 

 

ÜLKEMİZDE YETERLİ GÖRÜLEN TABLO AÇISINDAN:

Bu konuda yakın tarihli üç örnek verilecektir. İlki CWTS Leiden Ranking Sıralamasından 299. ve 317. sıradaki  iki  üniversitemiz diğeri sıralaması URAP

2309. sıradaki bir üniversitemiz. 

Birincisi Mail Özçelik, Zeynep Solakoğlu ENJEKSİYON VE CERRAHİ DİKİŞ UYGULAMALARI KONUSUNDAKİKAZANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

İst Tıp Fak Dergisi 2014; 77 (1): 1 – 7 16 Kasım 2012- 20 Mayıs 2013; 6. sınıf öğrencisi 283 kişi üzerinde yapılan çalışma sonuçları aşağıdadır:

Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun olacak 6. sınıf öğrencileriyle yapılan bir araştırmaya göre doktor adaylarının %64’ü aşı, kan alma, dikiş ve

düğüm atma, serum hazırlamada yetersiz. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu ile

uzman yüksek hemşire Mail Özçelik tarafından yapılan araştırmaya fakültenin 6’ıncı sınıfında okuyan 350 öğrencinin 283’ü katıldı. Araştırmaya

katılan öğrencilerin kan alma, cerrahi dikiş ve düğüm atma, ilaç uygulama, pansuman yapma, serum takma ve serum solüsyonu hazırlama gibi

18 temel mesleki beceriyle ilgili durumları ölçüldü.

İkincisi: Örneğin 2017 yılında Hacettepe Tıp Fakültesinde yapılan bir çalışmada intörn hekimlerin %  63’ü intramüsküler injeksiyon yaptım, % 55’i damar yolu açtım,

%  72’si sonda taktım cevabı vermiştir. İntramusküler injeksiyonda kendini yeterli hissediyorum diyenler %  59,5’tur. Ana hastalıklarda “Tedavi uygulayabilirim”

cevap oranı %38-68 arasında değişmektedir. 

 

Üçüncüsü: Basından... "Tıp Fakültemiz 27 Mayıs 2007 tarihinde resmi olarak kurulmuş ve 2008-2009 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini almıştır.

Alınan ilk öğrenciler  öğrenciler Sivas Ünv. Tıp Fakültesi ile yapılan protokolle orada eğitim öğretime başlamış, daha sonra 2012-2013 eğitim öğretim döneminde

Giresun da Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri ilk defa eğitime başlamışlardır. Şu an Giresun da öğretim gören Dönem1, Dönem 2, Dönem 3, Dönem 4 ve Dönem 5

öğrencileri mevcuttur ve toplam tıp öğrencisi sayısı 200'ü aşmıştır. Tıp Fakültemizde şu an toplam 62 öğretim üyesi mevcuttur.

Yukarda bahsettiğim tüm bu öğrenci ve öğretim üyesi rakamlarına ve de kuruluşundan  itibaren 9 yıl geride kalmasına rağmen maalesef tam donanımlı bir Tıp

Fakültesi Hastanesi kurulamamış, eski meslek yüksek okulunun tadilatla hastaneye çevrilerek 30 yatağı olan geçici bir hastanede hizmet verilmek zorunda

kalınmıştır. Sağlık Bakanlığının 750 bin nüfusun altındaki illerde uygulamaya koyduğu ildeki Tıp Fakültesi ile Devlet Hastanesinin ortak kullanımı (afiliasyon)

 Giresunda maalesef geride kalan 9 senede yapılamamıştır.

Bilindiği gibi Tıp Fakültesi eğitiminin 4,5 ve 6. sınıfları hastanede yapılan stajlarla teorik eğitimin yanında ağırlıklı olarak pratik eğitim verilerek yapılmaktadır. Maalesef

ki Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesinde geçtiğimiz yıl 4. sınıf öğrencileri doğru dürüst bir pratik hasta başı eğitimi görmeden Dahiliye, Pediatri, K.Doğum,

Anestezi, Kardiyoloji ve Radyoloji stajlarını yapmak zorunda kalmış ve bu öğrenciler bu sene 5. sınıf olmuş ve yine sadece teorik eğitimle 5. sınıfı yapmak

durumunda kalacaklardır. Kaldı ki 5. sınıfta verilmesi gereken  küçük stajlardan Beyin Cerrahi, Psikiyatri, Nöroloji, Plastik Cerrahi, Dermatoloji, Göğüs

Cerrahi gibi bölümlerin öğretim üyesi şu an için Tıp Fakültemizde yoktur.."  Açıklamanın gerisi döner sermaye ağlamaları: tıklayınız

YURTDIŞINDA OKUMAK AÇISINDAN:

Ortaöğretimden yüksek öğretime geçiş sağlıklı yapılandırılamamış ve oluşan ihtiyaçlar yeni yeni karşılanmaya başlamıştır. İnsanlar hayallerini, hedeflerini

devletin hiçbir desteğinden yararlanmadan kendi gayretleri ile kendi masrafını karşılayarak, yurtdışında okuyarak çözüyorsa sorun nedir ?

Yüksek Öğretim sistemimiz Türkiye’de doktorluk yapabilmek için Dünya üniversiteleri sıralamasında 1020. Sırada bulunan yurtdışı bir üniversite mezununun yeterli

eğitimini yeterli bulmazken üst kısımda bir öğretim üyesinin ayrıntılı bilgi verdiği Giresun Tıp veya bazı özel üniversitelerin eğitim kalitesi ve alt yapısını, başarılı ve

yeterli kabul eden bir ortam vardır. Sistemin bu eksik yönleri düzelmediği halde tüm olumsuz sonucu yurtdışından mezun olanlara fatura etmek insani değildir.

İnsanların istediği ülkede okuma ve mezun olma hakları, çok kültürlü, çok dilli ve uluslar arası eğitimin getireceği direkt ve dolaylı katkılar gereksiz engellemelerle

karşılaşmamalıdır. Tüm dünya ülkeleri “eğitimine masraf yapmadığı” eğitimli insanları kendi sistemine entegre etmenin yollarını kolaylaştırmaktadır. Eksik boyutlar

varsa sağlıklı şekilde tamamlayarak bu potansiyeli iyi yönetmek devlet aklının gereğidir. Örneğin sağlık turizmini hareketlendirmek için yoğun çaba gösterilen ortamda

farklı ülke üniversite mensupları bir avantaj olarak değerlendirilebilir.

YURTDIŞINDAN KONUNUN NASIL GÖRÜNDÜĞÜ AÇISINDAN:

(NASA/JPL-Caltechten Dr. Umut Yıldız yorumuyla " Yurtdışındaki bir üniversite, o ülkenin kanunları çerçevesinde varlığını

sürdürüyorsa ve Türkiye de o ülkenin varlığını tanıyorsa o ülkenin üniversitesini de kabul etmesi gerekir. Halihazırda zaten

Türkiye, farklı ülkelerden gelen bir yabancının diplomasını kabul ettiği gibi, orada üniversite okuyan bir Türk öğrencinin de

diplomasını doğal olarak kabul etmeli. Madem serbest ekonomi ve serbest rekabet olan bir ülkemiz var, herkes aldığı diploma

ile aynı rekabet ortamının içine girebilmeli. Kimse zaten “ben Bulgaristan’dan ya da Rusya’dan ya da Harvard’dan diploma

aldım, bunu YÖK’e vereyim, bunun yerine bana ODTÜ diploması verilsin” demiyor. Herkes sadece kendi okuduğu üniversitenin

ülkesi ile yaptığı eğitimin derece karşılığının Türkiye’de de olmasını istiyor.

... Kısacası herkes ne okuyorsa okusun, kimse kimsenin diplomasında gözü yok ama öğrencilere çelme takıp, üniversite bitirmiş

birisine lise mezunu muamelesi yapılmaması gerekir. Zaten rekabet ortamında herkes yolunu bulacaktır, örneğin Nijerya’nın bir

üniversitesinden mezun olan Türk ile Harvard mezunu zaten serbest piyasada aynı kategoriye konulmayacaktır ve herkes zaten iş

ararken aldığı eğitime, yaptığı araştırmalarına ve orada yaşadığı deneyime göre değerlendirilecektir. Ama Nijerya’da üniversite bitirmiş

bir insan da, bütün Dünya’da da kabul edildiği gibi Türkiye’de de üniversite mezunu kabul edilmelidir. 

Öte yandan, hele ki Türkiye’de de yurtdışındaki birçok kötü üniversiteden daha kötü durumdaki bazı üniversitelere de YÖK lisans vermiş

durumda. Diploma yolsuzluğu zaten sadece yurtdışından gelen diplomalarla ilgili olan bir şey değil, ülke içinden de yerli üniversitelerden

diploma almış gibi davranıp, işe giren insanların haberleri geliyor. Bunun için de en kolay çözümlerden birisi, her üniversite kendi mezunlarını

üniversitenin resmi sitesinde sabit kalacak linklerde ilan eder. YÖK dahil herkes, böylece kim ne zaman, nereden mezun olmuş görebilir.

Bir şirketin insan kaynakları da diplomayı hemen üniversitenin sitesinden teyit edebilir. Örneğin benim deneyimim, Hollanda’daki master

ve doktora tezleri üniversite sitesinde herkese açık şekilde yayınlandığından kolayca teyit edilebilir. Hollanda’daki ve bazı Avrupa ülkelerindeki

bu sistem Türkiye’ye de gelebilir, YÖK gerçekten sahte diplomalarla mücadele etmek istiyorsa, bunu bütün üniversitelere zorunlu kılarak hayata geçirebilir.

Sorunun başladığı diğer nokta da, Türkiye, Avrupa Bölgesi’nde — biz ona üyeyiz — Yükseköğretimle ilgili belgelerin tanınmasına ilişkin

Lizbon Sözleşmesi’ne (1 Mart 2004) taraf olmasına rağmen, Türkiye lehine olan maddeleri uyguluyor ama istemediğini uygulamıyor.

Örneğin YÖK, Europass hazırladıklarını söylüyor ancak Türkler’in Avrupa’dan alınan Europasslar’ını kabul etmiyor. Ayrıca yine Türkiye,

tüm Erasmus programlarını harfiyen uygulayıp, Türkiye’den AB ülkelerine binlerce öğrenci gönderiyor. Ancak örneğin Türkiye’den Bulgaristan’daki

ya da başka ülkelerdeki üniversitelere Erasmus ile gönderdiği öğrencilerin diplomalarına denklik vermesine rağmen, aynı üniversitelerde okuyup

oradan diploma alan Türk öğrencilere denkliklerini vermiyor. Sebep olarak da örneğin Bulgaristan’daki üniversiteye üniversite sınavı olmadan girmeleri,

oradaki yurtların pis oluşu vs gibi sebepler gösteriliyormuş. Türkiye’de üniversite sınavı var diye bütün dünyada da üniversite sınavı olacak diye bir

şey yok. Bir çok gelişmiş ülke de öğrencilerini sınavsız, lise dereceleriyle ve/veya mülakatla seçiyor.

Bazı insanlar da “evet YÖK haklı, çünkü bilmem ne ülkesinden parayla diploma alınıyormuş, elbette araştırsın” diyenler var. Evet, biz de elbetteki

böyle insanların diplomalarının kabul edilmemesini istiyoruz, — zaten bizim de, ya belge bürokrasisi ya da hiç denklik verilmemesi gibi mağduriyet

yaşamamızın asıl sebebi de bu tür insanların önceden yaptıkları yolsuzluklar— . Yurtdışında okumak gerçekten kolay değil, bir çok öğrenci maddi

ve manevi olanaklardan yoksun olarak, ailelerinden ve yakın çevresinden ayrı olarak zorluklarla yıllarını geçiriyor ama ülkesine geri döndüğünde de

orada bitirdiği üniversiteden mezun bir üniversite mezunu olarak dönmek istiyor. ( yazı için tıklayınız)

 

Buraya kadar anlattıklarımız,  tablolar ,  giriş puanı, başarı puanı, dünya üniversiteler sıralaması, klinik ve temel tıp ortamala puanları ve standart sapması

karşılaştırmalarımızdan sonra tüm bunlardan çıkarabileceğimiz

SONUÇ:  

Bu yazının amacı KESİNLİKLE herkese denklik uygulansın değildir. 

YÖKün görev alanı olan Türk Üniversiteleri Tıp Fakültelerinin durumu ile alakalı ne kadar düzeltici/ geliştirici düzenleme yaptığı ve sonuç ortada iken dünya

üniversitelerinin durumunu ölçmeye çalışması görev alanına girmediğini hatırlatmaktır. Herkese mezun olduğu üniversitenin diploma denkliği verilsin.  

Tıp Fakültesi mezuniyetinin denklik konusu tıpta uzmanlık eğitimi denklik konusundan ayrı değerlendirilmesi gerekirken tıpta uzmanlık eğitimi denkliğinin sorunları 

bu konuya negatif bakılmasına yol açmaktadır. Geçmişte yaşanmış bazı olumsuz ülke örneklerinden dolayı bir çok yurtdışı ülke üniversitesi mezunu TC vatandaşı

doktor ülkemizde uygulanmayan başarı kriterlerine göre değerlendirilmekte, bazıları ise ülkemizde bir çok tıp fakültesinden daha yüksek sıralamaya sahip yurtdışı

üniversiteden mezun olmasına rağmen denklik uygulamasına tabi tutulmaktadır. YÖK birkaç olumsuz örneği engellemek isterken ÖLÇME, DEĞERLENDİRME

YAPMADAN büyük maddi ve manevi mağduriyetler ve yıl kayıpları, mesleğinden uzak kalma, ailesine ekonomik olarak bağımlı kalma vs vs yaşanmaktadır.

Aşağıdaki tablodaki puanlar tekrar analiz edildiğinde yurtdışı denklik için aynı sorulardan ve aynı sınavdan Türkiye’de doktorluk yapabilmek için 40 net puan alınmalı

şartının, kural Türkiye’de uygulansa nasıl bir vahim tablo oluşacağı yukarıda anlatılmıştır,  ne kadar acımasız bir ölçü olduğu görülecektir.  Tıp fakültelerinin eğitiminin

çekirdek eğitim müfredatına uygunluğunu belirleyen kriterler saptanmalıdır. Kurumların yeterliliğinin belirlenmesi ve ÇEP müfredatına uyumu, eğitici sayısı, alt yapı,

kütüphane,fiziksel koşullara uyumunun yeterliliğinin belirlenmesivle periyodik kontrolünün sağlanması ve sürecin denetlenmesine odaklanılması gerekirken tüm vebal

yurtdışı mezunlarına yüklenilmektedir. Fakültelerimizin bazı yıllara ait TUS klinik ve temel puan ortalamaları verilmiş ve konu yukarıda detaylıca

tartışılmıştır. Denklikte Türkiye ortalaması netten fazla net istenebilmektedir.

YÖKün kaliteyi koruyorum diye sunduğu çözümde URAP dünya sıralamasında 501. sırada olan veya daha sonra 01.07.2016 tarihli YÖK duyurusu ile 1001.

sırada  yurtdışı üniversite tıp fakültesinde okuyan tıp öğrencisi bitirmeye yakın dönemde URAP sıralamasına girmeyen ve Webometrics sıralamasında dünyada

15.000. sıradaki veya 16.000. sıradaki mezunlarının temel puan ortalaması 40-43 ve standart sapması 19-20 puan olan, diğer tabirle çoğu öğrencisi 40-45 puan ve

altında alan yurt içi özel üniversite tıp fakültesine yıllık 70.000 TL bedel ödeyerek 5. sınıfta geçiş yapıp mezun olduğunda ve özel üniversite tıp fakültesine eğitim

kalitesi yeterli görülerek DENKLİK SINAVINDAN MUAF TUTULMAKTA örneğinde olduğu gibi YÖK tarafından şu an için yürürlükte olan, ilan edilmiş yurt içi ve yurtdışı

tıp eğitim düzeyinin yeterliliğini ölçmeyi amaçlayan  hiçbir objektif kriter, ölçü ve sınav  olmadığı ve hiçbir denetim yapılmadığı için  (bkz Ref. 15) sonuç olarak YÖK ya

objektif kriter belirlemelidir ya da Lizbon sözleşmesine uymak ve sözleşmenin tarafı olarak diploma denkliklerini önemli farklılıkların objektif bir bilimsel

değerlendirme neticesinde ortaya konulmadığı durumlarda yurtdışı denkliğini doğrudan kabul etmek durumundayız.

 

Kamu otoritesi kamuya yapacağı atamalarında isterse ayrıca bir kriter belirleyebilir.   "Kamuda istihdam için devlet HERKESE EŞİT UYGULANAN kurallar

konulabilir ancak özel sektör de kendi kalite kurallarını geliştirerek tercihlerde bulunacaktır. Diğer bir yön ise tüm bu doktorlar tedavi süreçlerinde yer almayacağı gibi

Sağlık turizminden tutunuz Sağlık İdareciliğine kadar bir çok alanda doktor istihdam edilecektir. Dr. Umut Yıldızın dediğine benzer şekilde "Kimse zaten “ben

Bulgaristan’dan ya da Rusya’dan ya da Harvard’dan diploma aldım, bunu YÖK’e vereyim, bunun yerine bana Hacettepe diploması verilsin” demiyor. ... Zaten rekabet

ortamında herkes yolunu bulacaktır, örneğin Nijerya’nın bir üniversitesinden mezun olan Türk ile Harvard mezunu zaten serbest piyasada aynı kategoriye

konulmayacaktır ve herkes zaten iş ararken aldığı eğitime, yaptığı araştırmalarına ve orada yaşadığı deneyime göre değerlendirilecektir. Ama Nijerya’da üniversite

bitirmiş bir insan da, bütün Dünya’da da kabul edildiği gibi Türkiye’de de üniversite mezunu kabul edilmelidir.  Serbest ortamda bu diplomalar ve kişiler

eğitimlerine göre hak ettiği değeri bulacaktır. 

 

Sonuç olarak: Kamu otoritesi kamuya atamalarda veya çalışma izinlerinde

"herkese geçerli" başarı kriterleri koyabilir,  ancak denklikler  sayılan tüm nedenlerle

ve Lizbon sözleşmesi gereğince aksi ortaya konmadıkça koşulsuz

kabul edilmelidir. Ara geçiş döneminde CWTS Leiden Ranking, Academic

Rankingof World Universities (Shanghai), Times Higher Education (THE)

World University Ranking ve University Ranking by Academic Performance

(URAP) dünya üniversiteler sıralamasında ilk 1000 üniversiteden birinden

mezun olma, bu üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğretim

kurumlarında eğitim alanlara ise STS sınavına girme zorunluluğu getirilmişti,

 URAP ilk 1000 olan liste URAP ilk 2000' e genişletilebilir ve çok doğal bir

kriterle sorunun önemli bir kısmı çözülebilir.

1- Aynı şekilde URAP 2017-2018 "Medicine & Healt Sciences" ilk 1000 alan

sıralaması ve ARWU "Clinical Medicine" ilk 500' de  denklikte kriter

olarak kullanılabilir.

2- Girilen yıl değil mezun olunan yıl baz alınmalıdır.

 

3- Mezun olunan yılda CWTS Leiden Ranking ilk 1000, Academic

Ranking of World Universities (Shanghai) ilk 1000, Times Higher Education

(THE) World University Ranking ve University Ranking by Academic

Performance (URAP) World Ranking 2000, 

URAP 2017-2018 "Medicine & Healt Sciences" ilk 1000  ve 

ARWU "Clinical Medicine" ilk 500' de  bulunan fakültelerden mezun olanlar

da otomatik olarak denk sayılmalıdır.

 

4. Uzmanlık Tercihi için yapılan Sıralama sınavı olan TUS 

sorularıyla denklğin amacı olan Seviye tespiti yapılamayacağı STS sınavı

gerçekten seviye tespit sınavı mantığıyla hazırlanmış sorularla yapılmalı

ve bilimsel gerçeği artık görülmelidir. ÖSYM'nin soru hazırlamaktan üşendiği ve Dersaneler rant kaydırmak için yapıldığı kaygısı oluşturan bu durum düzeltilmelidir.

5. STS ikinci aşama puanı TUS Klinik Bilimler Puanı şeklinde uyarlanıp

açıklanmalıdır ve girdiği sınavda 45 üzeri puan alan aday

tercih yapabilmelidir.

 

 

 

 

  Aşağıda denkliği kabul edilmeyen yurtdışı bir kurumun eğitim mekanları görülmektedir.: 

 

dscn9192_24532600 ile ilgili görsel sonucu

 

 

 

 

 

 

Kaynaklar:

1. Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.02.2015 tarihli toplantısında alınan karar

2. STS sınavı için: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/STSTIP/STSTIPBASVURUKILAVUZU16022016.pdf

3. TUS BAŞARI ve tercih PUANI İÇİN ÖSYM WEB SİTESİ

4. http://www.leidenranking.com/ranking/2018/list

5.http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html

6. http://www.shanghairanking.com/shanghairanking-subject-rankings/clinical-medicine.html

7. http://www.webometrics.info/en/Europe/Turkey

8. http://www.urapcenter.org/2018/world.php?q=MS0yNTAw

9. http://www.urapcenter.org/2018/fields.php

10. http://www.webometrics.info/en/world

11. https://yokatlas.yok.gov.tr/2017/lisans-panel.php?y=104510189&p=2050&pr=1

12.https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/50/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

13. Dr. Umut Yıldızın görüşleri için https://medium.com/turkce/diploma-denklik-i%CC%87%C5%9Fkencesi-nereye-kadar-8748ed9fc962#.hvc9ie1ak

14.  2015 yılında Klinik puan ortalamasına göre TÜM TIP FAKÜLTELERİNİN TUS BAŞARI SIRALAMASI için tıklayınız

15. 2012-TUS Sonbahar Dönemi Değerlendirme ve Yerleştirme İstatistikleri için tıklayınız

16. 2013-TUS Sonbahar Dönemi Değerlendirme ve Yerleştirme İstatistikleri için tıklayınız

17. 2017-TUS İlkbahar Değerlendirme Raporu - Ösym

 https://www.osym.gov.tr/TR,15001/2017-tus-ilkbahar-degerlendirme-raporu.html

18. 2017-TUS Sonbahar Değerlendirme Raporu - Ösym

 https://www.osym.gov.tr/TR,15093/2017-tus-sonbahar-degerlendirme-raporu.html

19. 2018- TUS İlkbahar Değerlendirme Raporu - Ösym

 https://www.osym.gov.tr/TR,15428/2018--tus-ilkbahar-degerlendirme-raporu.html

20. 2019 yılında konuyla ilgili açıklama: http://www.yok.gov.tr/web/guest/program-acma-asgari-kosullar

21. Cansu Köse ve ark. Bir Tıp Fakültesi Intörnlerinin Mesleki Temel Bazı Bilgi ve Becerileri Hakkındaki Öz Değerlendirmeleri STED 27 , 3 s. 176-189 2018.

22. TIP FAKÜLTELERİMİZDE VERİLEN MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİNİN KURUMLARA VE BRANŞLARA GÖRE ANALİZİ  https://www.researchgate.net/publication/333056334_TIP_FAKULTELERIMIZDE_VERILEN_MEZUNIYET_ONCESI_TIP_EGITIMININ_KURUMLARA_VE_BRANSLARA_GORE_ANALIZIayrıca    https://www.researchgate.net/profile/Murat_Alper/publication/333056334_TIP_FAKULTELERIMIZDE_VERILEN_MEZUNIYET_ONCESI_TIP_EGITIMININ_KURUMLARA_VE_BRANSLARA_GORE_ANALIZI/links/5cea70a3458515712ec3b9fa/TIP-FAKUeLTELERIMIZDE-VERILEN-MEZUNIYET-OeNCESI-TIP-EGITIMININ-KURUMLARA-VE-BRANSLARA-GOeRE-ANALIZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

denklik belgesi denklik belgesi nasıl alınır Denklik Birimi - Yükseköğretim Kurulu denklik nedir denklik olan üniversiteler denklik sınavı denklik sınavı 2016 denklik

sınavı nedir denklik sınavı soruları denklik sınavı soru denklik sınavı soruları 2020 denklik sınavı soruları 2018 denklik sınavı zor mu denklik sorgulama yök denklik

başvuru formu yök denklik belgesi 2020 2018 2019 yök denklik listesi 2018 2019 yök denklik nedir yök denklik sınavı 2018 2019 yök denklik sorgulama yök denklik tablosu, sts

yök denklik telefon numarası yök denklik verdiği üniversiteler 2019 2020 türkiyede denkliği olan üniversiteleryök denklik listesi yök denklik sorgulama yök denklik

sorgulama dilekçe örneği yök denklik sorgulama ekranı yök denklik sorgulama formu yök denklik sorgulama formunu yök denklik verdiği üniversiteler yök denklik

verdiği üniversiteler 2019 yök denklik verdiği üniversiteler listesi yök yabancı üniversite denklik 2019 yök yurtdışı üniversite denklik listesi 2016 2020 yökün denklik

verdiği üniversiteler 2020 2019 yökün denklik verdiği üniversiteler 2020 2016 2017 yökün denklik verdiği üniversiteler listesi yökün denklik

verdiği yabancı üniversiteler 2020 2019   yök duyurular yök giriş diploma denklik belgesi yök atlas yök tez yöksis yök son dakika yök akademik 

diploma denklik belgesi sorgulama diploma denklik belgesi diploma denklik belgesi indir diploma denklik belgesi e devlet denklik belgesi için gerekli evraklar

denklik belgesi örneği yurtdışı denklik belgesi nasıl alınır yök denklik tablosu  diploma denklik sorgulama sistemi yök denklik sorgulama e devlet online denklik

başvurusu yök denklik belgesi başvuru e devlet diploma e devlet bilgi güncelleme e devlet telefon doğrulama e devlet şifresi alma 

ETİKETLER : denklik yurtdışı diploma denklik tıp fakültesi yurtdışı diploma fakülte üniversite yök
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
a
aaaaa 2016-10-20 09:42:12
çifte standatlar bizleri bezdirdi. kendi vatandaşına düşman büyükelçiler, kendi vatandaşına düşman kurumlar... yeter artık
Toplam 1 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer ÖNERİLER haberleri
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
Arşiv Arama
- -