kizilay_banner_728X090

2018 Doçentlik Başvuru Kriterleri (Neler Değişti?)

2018 Doçentlik başvuru kriterleri değişti
Bu haber 2014-10-16 14:57:28 eklenmiş ve 27168 kez görüntülenmiştir.
Reklam Alanı

 

Doçentlik Başvuru Şartları

 

Doçentlik Başvuru Şartları (2018 Ekim Dönemi)

Doçentlik Başvuru Şartları (2018 Ekim Dönemi)

Aşağıdaki tablolarda belirtilen Başvuru Şartları, Bilim Alanları ve Anahtar Kelimeler 2018 Ekim Dönemi başvurularına ait bilgilerdir.

Doçentlik Başvuru Şartları (2018 Nisan Dönemi)

Doçentlik Başvuru Şartları (2017 Aralık Dönemi)

Doçentlik Başvuru Şartları (2017 Nisan Dönemi)

Doçentlik Başvuru Şartları (2016 Aralık Dönemi)

Doçentlik Başvuru Şartları (2016 Nisan ve Öncesi Dönemler)

 

Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları

Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları (2018 Nisan Dönemi)

Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları (2018 Nisan Dönemi)

 Aşağıdaki tablolarda belirtilen Başvuru Şartları, Bilim Alanları ve Anahtar Kelimeler 2018 Nisan Dönemi başvurularına ait bilgilerdir.

Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları (2017 Aralık Dönemi)

Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları (2017 Nisan Dönemi)

Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları (2016 Aralık Dönemi)

Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları (2016 Nisan ve Öncesi Dönemler)

 

Sağlık Bilimleri Temel Alanı için tıklayınız

Koşul No Başvuru Şartları Puan 101 a) SSCI, SCI, SCI- Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi 20 b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (a bendinde belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi 10 Sağlık Bilimleri temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az doksan (90) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz (100) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir. Her çalışma, Tablo 10’da sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır. Tek yazarlı makalelerde yazar tam puan alır. İki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8'ini, ikinci yazar 0.5'ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı makalelerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde toplam puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür. Diğer yayınlarda (bildiri,kitap) ise toplam puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür. Adayın başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak kaydıyla (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri 1. Uluslararası Makale 4/8 Tablo 10 - Sağlık Bilimleri Temel Alanı c) a bendi kapsamındaki dergilerde yayımlanan vak'a takdimi 5 a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi 8 a) SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale 10 b) Diğer uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale 5 c) Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri 5 d) Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri 3 a) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 20 b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı 10 c) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 15 d) Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı 8 2. Ulusal Makale Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak ve adayın hazırladığı lisansüstü veya uzmanlık tezlerinden üretilmemiş olmak kaydıyla 4. Kitap Adayın hazırladığı lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezleriyle ilgili olmak kaydıyla Bu madde kapsamında en az 1 yayın zorunludur. Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir. Bu maddenin a bendi kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak kaydıyla en az 40 puan alınmalıdır. Bu maddenin a bendi kapsamında en az 8 puan alınmalıdır.Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışı doçentlik denkliği başvurusu yapan adaylar, ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale koşulunu sağlayamamaları durumunda, bunun yerine aynı puanı birinci maddenin a veya b bendi kapsamında sağlayacaklardır. 3. Lisansüstü veya Tıpta Uzmanlık Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar Adayın hazırladığı lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla Bu madde kapsamında aynı kitaptaki bölümlerden en fazla ikisi dikkate alınır. Bu madde kapsamında en fazla 20 puan alınabilir. 5/8 Tablo 10 - Sağlık Bilimleri Temel Alanı Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla alınan a) Uluslararası patent 20 b) Ulusal patent 10 a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 3 b) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaptalarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 2 c) Ulusal hakemli dergilerde; Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 1 a) Doktora / Doktoraya Eşdeğer Uzmanlık 4 b) Yüksek lisans 2 a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak 15 b) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak 10 Danışmanlığını yürüttüğü, tamamlanan yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık danışmanlıkları 7. Lisanüstü Tez Danışmanlığı Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman a ve b bentleri için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır. Patentlerde puan kişi sayısına bölünür. Bu madde kapsamında en az 4 puan alınması zorunludur. Bu madde kapsamında en fazla 20 puan alınabilir. 6. Atıflar 5. Patent 8. Bilimsel Araştırma Projeleri 6/8 Tablo 10 - Sağlık Bilimleri Temel Alanı c) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b bendi dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) görev almak 6 d) Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde görev almak 4 a) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar. 3 b) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar. 2 a) Bir dönem yüksek lisans, doktora veya doktoraya eşdeğer uzmanlık dersi 3 b) Bir dönem önlisans veya lisans dersi 2 9. Bilimsel Toplantı Faaliyeti (Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla) Bu maddeden en fazla 20 puan alınabilir. Bu madde kapsamında en az 5 puan almak zorunludur, en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla bir bildiri puanlanır. 10. Eğitim-Öğretim Faaliyeti Bu madde kapsamında en az 2 puan almak zorunludur, ancak en fazla 4 puan alınabilir. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunanlar 2 puan almış sayılır. Doktora veya uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra yüzyüze ortamlarda verilmiş ders 7/8 Tablo 10 - Sağlık Bilimleri Temel Alanı Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri tarafından (PCT - Patent Cooperation Treaty) buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu Ulusal Patent: Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu Aday başvurusunda, bir bilim alanı belirtmelidir. 2. Tanımlar: Başlıca Yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar sayılır: a) Tek yazarlı makale b) Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar. c) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale (aynı makalede birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir). Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi. Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış olan yayınevi. Uluslararası Bilimsel Toplantı: Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu v

Doçentlik sınav yönetmeliği değişti

Doçentlik sınav yönetmeliği değişti. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı 06 Ekim 2016

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 -7/2/2015 tarihli ve 29260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Bu Yönetmelik, doçentlik sınav alanlarının belirlenmesi, doçentlik başvurusu yapabilme şartları, başvuru zamanı ve usulü, doçentlik sınav jürilerinin oluşturulması, sınavların yapılması, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen intihal, diğer bilimsel araştırma ve yayın etiği ve disipline aykırılık iddiaları dolayısıyla izlenecek yollarla komisyonların teşkiline ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci ve 24 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 - (1) Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan bilim/sanat alanları ve doçentlikle ilgilikriterler çerçevesinde yapılır. Bilim/sanat alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler ise kabul edildikleri tarihten sonraki ikinci doçentlik başvuru döneminde uygulanır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Üniversitelerarası Kurul başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez olmak üzere Nisan ve Ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam eder."

"b) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az altmış beş puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan alınmış olması; doçentlik bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olanların ise bu sınavı başka bir yabancı dilde sağlaması,

c) Doçentlik başvurusunda bulunulacak bilim/sanat alanında öngörülen asgari kriterlere uygun özgün bilimsel yayın ve diğer çalışmaların yapılmış olması,"

"(3) Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından ilgili bilim/sanat alanlarından görevlendirilen en az iki profesör tarafından yapılan inceleme ile belirlenir. Ancak sınavın herhangi bir aşamasında, adayın doçentlik başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin ileri sürülebilecek iddialar, Doçentlik Sınav Komisyonunca incelenir. Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından başvuru şartlarını sağlamadığına karar verilen adayın doçentlik başvurusu iptal olunur."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Başvurunun eksiksiz olduğu ve gerekli şekil şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların her biri için, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek objektif ve denetlenebilir yönteme göre Doçentlik Sınav Komisyonunca, başvurulan bilim/sanat alanı göz önünde bulundurularak beş asıl ve iki yedek üyeden müteşekkil bir jüri oluşturulur. Adayın başvurduğu bilim/sanat alanında yeterli öğretim üyesi yoksa jüri, üç asıl ve iki yedek üye ile oluşturulabilir."

"(4) Doçentlik sınav jürisinde görev alabilmek için öğretim üyesinin Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine göre profesör olarak atanmış ve yetmiş beş yaşını doldurmamış olması şarttır."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci, altıncı, onuncu fıkraları, on sekizinci fıkrasının birinci cümlesi ve yirminci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Doçentlik sınav jürisini oluşturan asıl ve yedek üyeler, adayın akademik çalışmalarının her birini değerlendirerek, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula elektronik ortamda gönderirler. Bu raporlar, dosya sayısı itibarıyla azami birer aylık sürelerde hazırlanarak gönderilir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı bu raporların bir örneğini adayın dosyasında muhafaza eder."

"(6) Değerlendirmeye esas alınan jüri raporları tamamlandığında, raporların birer örneği, eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısıyla birlikte adaya gönderilir. Beş üyeden oluşan jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin, eser ve diğer faaliyetlerden adayı başarılı bulması halinde aday, sınavın bu aşamasından başarılı sayılır ve sözlü sınava çağrılır. Başarısız bulunan aday, jüri tarafından eksik bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilir."

"(10) Jüri, sözlü sınav için üye tamsayısı ile toplanır. Adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte sözlü sınava alınırlar. Sınavda jüri üyelerinden profesörlük süresine göre en kıdemli olanı, istememesi halinde ise jürinin kendi aralarından seçecekleri bir üye başkan olarak görev yapar."

"Sözlü sınavda başarısız olan veya sözlü sınav hakkını kaybeden aday, bu maddenin yirminci fıkrasında belirlenen sürelerde yeniden başvuruda bulunması halinde tekrar sözlü sınava alınır."

"(20) Eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen sözlü sınavda başarısız olan veya başarısız sayılan aday, sözlü sınava en erken iki dönem; ikinci kez başarısız bulunan aday ise en erken dört dönem sonra yeniden başvurabilir. Sözlü sınavdan üçüncü kez başarısız bulunan aday için salt çoğunluğu sağlayacak sayıda üyenin değiştirilmesi şartıyla yeni bir jüri oluşturulur ve takip eden sözlü sınavlarda da aynı süreç izlenir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırılık, Doçentlik Sınav Komisyonu"

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık

MADDE 7 - (1) Üniversitelerarası Kurul, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık ile disiplin cezaları bakımından doçentlik sınavına başvuran adayların durumlarını, Yükseköğretim Kurulu veri tabanından kontrol eder.

(2) Eser incelemesi yapan jüri üyeleri, başvuru dosyasında yer alan herhangi bir eserde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık tespit ederse, bu durumu hazırlayacağı gerekçeli bir raporla ve iddiaya konu olan eserlerle birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirir.

(3) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında gerekli işlemler, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Üniversitelerarası Kurul, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında gerekli işlemlerin yapılması için durumu belgeleriyle birlikte ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonuna gönderir ve bir karar verilinceye kadar doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmaz.

(4) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddialarını incelemek ve sonuçlandırmak amacıyla Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Spor Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar alanlarından olmak üzere üç adet Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu kurulur. Bu komisyonların kuruluşu, çalışma usul ve esasları Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

(5) İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından incelenen bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiasının doğru olmadığının tespiti halinde, doçentlik değerlendirme süreci kaldığı yerden devam eder.

(6) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında yapılacak inceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen aday, doçentlik sınavı başvurusunda başarısız sayılır. Adayın idari, cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.

(7) İnceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen aday hakkında gerekli işlemlerin yapılması için alınan karar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bildirim üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından, adayın bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna veya bağlı bulunduğu kuruma gerekli disiplin ve diğer idari işlemlerin başlatılması amacıyla bilgi verilir.

(8) Sınavın herhangi bir aşamasında jüri üyelerince doçentlik sınavı başvurusuyla ilgili olarak adayın yanıltıcı bilgi veya belge sunduğunun ileri sürülmesi veya re'sen tespit edilmesi halinde, bu konuda bir karar verilinceye kadar Üniversitelerarası Kurul, doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmaz. İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından yapılacak inceleme neticesinde iddianın doğru olduğunun tespiti halinde aday başarısız sayılır. İddianın doğru olmadığına karar verilmesi halinde doçentlik değerlendirme süreci kaldığı yerden devam eder.

(9) Adayın doçentlik başvuru süreci devam ederken aday hakkında doçentlik başvuru dosyasında sunmuş olduğu herhangi bir eserinde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık bulunduğu iddiasını içeren şikayet veya ihbar başvurusu yapılması durumunda, Üniversitelerarası Kurul bu başvuruyu değerlendirilmesi amacıyla derhal ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonuna gönderir.İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonunda bu başvuru hakkında ön değerlendirme yapılır. Yapılan ön değerlendirmede, başvurunun inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeye dayalı olduğunun tespit edilerek iddianın incelenmesine karar verilmesi halinde Üniversitelerarası Kurul doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmaz. İncelenmesine karar verilen başvurulara ilişkin olarak etik ihlal iddiası içeren doçentlik jüri raporları sebebiyle uygulanacak yol izlenir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Doçentlik Sınav Komisyonu, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek objektif ve denetlenebilir yönteme göre her bir aday için ilgili sınav jürisinin asıl ve yedek üyelerini belirleyerek Üniversitelerarası Kurula sunar. Komisyon jürilerde ortaya çıkan maddi hataları düzeltir."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında öngörülen elektronik ortam oluşturuluncaya kadar, bu fıkralarda yer alan işlemler hakkında bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 31/1/2009 tarihli ve 27127 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Başarısız sayılan adaylar

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce başarısız sayılan adaylar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır."

MADDE 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/2/2015

29260

yani neler değişti? memurlar.net in yorumuan göre:

6 Ekim 2016 tarihi Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği değişti.

Aşağıdaki yazıda, yapılan değişiklikler madde madde analiz edilmiştir.

* Doçentlik başvurusu yapanların başvuruları ilgili bilim/sanat alanından olmak üzere görevlendirilen iki profesör tarafından ön incelemeye tabi tutulacaktır.

* Elektronik jüri belirleme sistemi ile ilgili daha önceki yönetmelik değişikliğinde yapılan düzenlemeler kaldırılmıştır. Doçentlik jürilerinin belirlenmesi Doçentlik Sınav Komisyonunca objektif ve denetlenebilir bir sisteme göre yapılması planlanmaktadır.

* 2006 yılından sonra kurulan 41 devlet üniversitesinde öğretim üyelerinin emeklilik yaşı ile ilgili kanuni düzenleme yapılması sonrasında, ÜAK jürilerde görev alacak profesörlerin yaş haddini bu yönetmelik değişikliğinde 75'e çıkartmıştır.

* Doçentlik başvurusu yapan adayın eser inceleme aşamasında görevlendirilen jürinin hazırlayacağı raporun elektronik imzadan vazgeçilerek ÜAK'a elektronik bir ortamda gönderilmesin yönelik düzenleme yapılmıştır. Ayrıca geçici 1 inci madde ile bu düzenleme uygulamaya geçirilinceye kadar jüri raporlarının gönderilmesinde eski yönetmelik hükümlerine göre işlem tesis edilmesi istenmiştir.

* Sözlü sınav jürisinde başkanın belirlenmesinde kıdemli olan profesörün başkanlık görevini istememesi halinde jürinin kendi aralarında başkanı seçmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

* Eser inceleme başarılı olmasına rağmen sözlü sınavda başarısız olan adayların sözlü sınava en erken iki dönem, ikinci kez başarısız olanların ise en erken dört dönem sonra yeniden başvurabileceklerine ilişkin yönetmelik değişiklik yapılmıştır.

* Yapılan değişiklikle yönetmelikte "intihale" ilişkin ifadeler "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırılık" olarak düzenlenmiştir.

* Bugün yapılan yönetmelik değişikliği öncesi sözlü sınavda başarısız bulunan adaylar hakkında da bu yönetmelikle getirilen süre sınırlamaları uygulanacaktır.

Yavuz Selim KAPLAN

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 -7/2/2015 tarihli ve 29260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Bu Yönetmelik, doçentlik sınav alanlarının belirlenmesi, doçentlik başvurusu yapabilme şartları, başvuru zamanı ve usulü, doçentlik sınav jürilerinin oluşturulması, sınavların yapılması, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen intihal, diğer bilimsel araştırma ve yayın etiği ve disipline aykırılık iddiaları dolayısıyla izlenecek yollarla komisyonların teşkiline ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci ve 24 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 - (1) Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan bilim/sanat alanları ve doçentlikle ilgilikriterler çerçevesinde yapılır. Bilim/sanat alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler ise kabul edildikleri tarihten sonraki ikinci doçentlik başvuru döneminde uygulanır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Üniversitelerarası Kurul başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez olmak üzere Nisan ve Ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam eder."

"b) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az altmış beş puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan alınmış olması; doçentlik bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olanların ise bu sınavı başka bir yabancı dilde sağlaması,

c) Doçentlik başvurusunda bulunulacak bilim/sanat alanında öngörülen asgari kriterlere uygun özgün bilimsel yayın ve diğer çalışmaların yapılmış olması,"

"(3) Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından ilgili bilim/sanat alanlarından görevlendirilen en az iki profesör tarafından yapılan inceleme ile belirlenir. Ancak sınavın herhangi bir aşamasında, adayın doçentlik başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin ileri sürülebilecek iddialar, Doçentlik Sınav Komisyonunca incelenir. Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından başvuru şartlarını sağlamadığına karar verilen adayın doçentlik başvurusu iptal olunur."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Başvurunun eksiksiz olduğu ve gerekli şekil şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların her biri için, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek objektif ve denetlenebilir yönteme göre Doçentlik Sınav Komisyonunca, başvurulan bilim/sanat alanı göz önünde bulundurularak beş asıl ve iki yedek üyeden müteşekkil bir jüri oluşturulur. Adayın başvurduğu bilim/sanat alanında yeterli öğretim üyesi yoksa jüri, üç asıl ve iki yedek üye ile oluşturulabilir."

"(4) Doçentlik sınav jürisinde görev alabilmek için öğretim üyesinin Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine göre profesör olarak atanmış ve yetmiş beş yaşını doldurmamış olması şarttır."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci, altıncı, onuncu fıkraları, on sekizinci fıkrasının birinci cümlesi ve yirminci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Doçentlik sınav jürisini oluşturan asıl ve yedek üyeler, adayın akademik çalışmalarının her birini değerlendirerek, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula elektronik ortamda gönderirler. Bu raporlar, dosya sayısı itibarıyla azami birer aylık sürelerde hazırlanarak gönderilir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı bu raporların bir örneğini adayın dosyasında muhafaza eder."

"(6) Değerlendirmeye esas alınan jüri raporları tamamlandığında, raporların birer örneği, eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısıyla birlikte adaya gönderilir. Beş üyeden oluşan jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az iki üyenin, eser ve diğer faaliyetlerden adayı başarılı bulması halinde aday, sınavın bu aşamasından başarılı sayılır ve sözlü sınava çağrılır. Başarısız bulunan aday, jüri tarafından eksik bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilir."

"(10) Jüri, sözlü sınav için üye tamsayısı ile toplanır. Adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte sözlü sınava alınırlar. Sınavda jüri üyelerinden profesörlük süresine göre en kıdemli olanı, istememesi halinde ise jürinin kendi aralarından seçecekleri bir üye başkan olarak görev yapar."

"Sözlü sınavda başarısız olan veya sözlü sınav hakkını kaybeden aday, bu maddenin yirminci fıkrasında belirlenen sürelerde yeniden başvuruda bulunması halinde tekrar sözlü sınava alınır."

"(20) Eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen sözlü sınavda başarısız olan veya başarısız sayılan aday, sözlü sınava en erken iki dönem; ikinci kez başarısız bulunan aday ise en erken dört dönem sonra yeniden başvurabilir. Sözlü sınavdan üçüncü kez başarısız bulunan aday için salt çoğunluğu sağlayacak sayıda üyenin değiştirilmesi şartıyla yeni bir jüri oluşturulur ve takip eden sözlü sınavlarda da aynı süreç izlenir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırılık, Doçentlik Sınav Komisyonu"

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık

MADDE 7 - (1) Üniversitelerarası Kurul, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık ile disiplin cezaları bakımından doçentlik sınavına başvuran adayların durumlarını, Yükseköğretim Kurulu veri tabanından kontrol eder.

(2) Eser incelemesi yapan jüri üyeleri, başvuru dosyasında yer alan herhangi bir eserde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık tespit ederse, bu durumu hazırlayacağı gerekçeli bir raporla ve iddiaya konu olan eserlerle birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirir.

(3) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında gerekli işlemler, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Üniversitelerarası Kurul, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında gerekli işlemlerin yapılması için durumu belgeleriyle birlikte ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonuna gönderir ve bir karar verilinceye kadar doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmaz.

(4) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddialarını incelemek ve sonuçlandırmak amacıyla Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Spor Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Güzel Sanatlar alanlarından olmak üzere üç adet Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu kurulur. Bu komisyonların kuruluşu, çalışma usul ve esasları Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

(5) İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından incelenen bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiasının doğru olmadığının tespiti halinde, doçentlik değerlendirme süreci kaldığı yerden devam eder.

(6) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında yapılacak inceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen aday, doçentlik sınavı başvurusunda başarısız sayılır. Adayın idari, cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.

(7) İnceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen aday hakkında gerekli işlemlerin yapılması için alınan karar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bildirim üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından, adayın bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna veya bağlı bulunduğu kuruma gerekli disiplin ve diğer idari işlemlerin başlatılması amacıyla bilgi verilir.

(8) Sınavın herhangi bir aşamasında jüri üyelerince doçentlik sınavı başvurusuyla ilgili olarak adayın yanıltıcı bilgi veya belge sunduğunun ileri sürülmesi veya re'sen tespit edilmesi halinde, bu konuda bir karar verilinceye kadar Üniversitelerarası Kurul, doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmaz. İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından yapılacak inceleme neticesinde iddianın doğru olduğunun tespiti halinde aday başarısız sayılır. İddianın doğru olmadığına karar verilmesi halinde doçentlik değerlendirme süreci kaldığı yerden devam eder.

(9) Adayın doçentlik başvuru süreci devam ederken aday hakkında doçentlik başvuru dosyasında sunmuş olduğu herhangi bir eserinde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık bulunduğu iddiasını içeren şikayet veya ihbar başvurusu yapılması durumunda, Üniversitelerarası Kurul bu başvuruyu değerlendirilmesi amacıyla derhal ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonuna gönderir.İlgili bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonunda bu başvuru hakkında ön değerlendirme yapılır. Yapılan ön değerlendirmede, başvurunun inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeye dayalı olduğunun tespit edilerek iddianın incelenmesine karar verilmesi halinde Üniversitelerarası Kurul doçentlik başvurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapmaz. İncelenmesine karar verilen başvurulara ilişkin olarak etik ihlal iddiası içeren doçentlik jüri raporları sebebiyle uygulanacak yol izlenir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Doçentlik Sınav Komisyonu, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek objektif ve denetlenebilir yönteme göre her bir aday için ilgili sınav jürisinin asıl ve yedek üyelerini belirleyerek Üniversitelerarası Kurula sunar. Komisyon jürilerde ortaya çıkan maddi hataları düzeltir."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında öngörülen elektronik ortam oluşturuluncaya kadar, bu fıkralarda yer alan işlemler hakkında bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 31/1/2009 tarihli ve 27127 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Başarısız sayılan adaylar

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce başarısız sayılan adaylar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır."

MADDE 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/2/2015

29260

 

 

Genel Duyurular

 • Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın 233 üncü Toplantısında Oy Birliği ile Karar Verilen Kamuoyu Açıklaması. (23.03.2016)
 • Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan Yabancı Dil Belgeleri ile İlgili Açıklama. (26.02.2016)
 • Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan Yabancı Dil Belgeleri ile İlgili Açıklama. (22.02.2016)
 • Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan Açıklama. (12.01.2016)
 • 2016 Ekim Dönemi Doçentlik Sınavı Başvurularından itibaren geçerli olacak "Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları"na ulaşmak için lütfen tıklayınız. (31.12.2015)
 • 2015 Yılında Gerçekleştirilen Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği Ücret Ödemesine İlişkin Duyuru için lütfen tıklayınız. (09.12.2015)
     

2016 Nisan Dönemi Doçentlik Sınavına İlişkin Duyurular

 

 • “07.02.2015 tarih ve 29260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6. maddesinin 6. fıkrasının 3.cümlesinde yer alan “…en erken izleyen ikinci dönemde…” ibaresi ile 4.cümlesinde yer alan “…en erken izleyen ikinci dönemde…” ibaresinin ve 5.cümlesinde yer alan “…en erken izleyen üçüncü dönemde…” ibaresinin 6/20 maddesindeki “…en erken izleyen ikinci sınav döneminde…” ifadesinin Danıştay 8. Dairesi’nin 12.10.2015 tarih ve 2015/4063E sayılı kararı ile yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden eser incelemesi ve sözlü sınavdan başarısız olan adaylar izleyen dönemde yeniden doçentlik sınavına müracaat edebilirler.(15.04.2016)
 • 2016 Nisan Dönemi Doçentlik Sınavına Başvurular 15 Nisan 2016 günü başlayıp, 29 Nisan 2016 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Doçentlik Sınavına Başvuru Yapacak Adaylara ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Başvuruya ilişkin Bilgi ve Belgelere Ulaşmak ve Başvuru İşlemini Yapmak için "Başvuru İşlemleri" menüsünü inceleyiniz. (14.04.2016)

2015 Ekim Dönemi Doçentlik Sınavına İlişkin Duyurular

 

 • 2015 Ekim Dönemi Yayın Aşamasından Başvuran Adayların Jüri Bilgilerine ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Jüri Bilgilerine Doçentlik Bilgi Sistemi'ni kullanarak ulaşabilirsiniz. (19.02.2016)
 • 2015 Ekim Dönemi Sözlü Sınav Aşamasından Başvuran Adayların Sözlü Sınav Bilgilerine ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Sözlü Sınav Bilgilerine Doçentlik Bilgi Sistemi'ni kullanarak ulaşabilirsiniz. (03.02.2016)

2015 Nisan Dönemi Doçentlik Sınavına İlişkin Duyurular

 

 • 2015 Nisan Dönemi Yayın Aşamasından Başvuran Adaylardan, Eser İnceleme Sonucu Belli Olanların, Eser İnceleme Sonucu ve Sözlü Sınav Bilgilerine ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Eser İnceleme Sonucu ve Sözlü Sınav Bilgilerine “Doçentlik Bilgi Sistemi'ni kullanarak ulaşabilirsiniz. (26.02.2016)
 • 2015 Nisan Dönemi Yayın Aşamasından Başvuran Adayların Jüri Bilgilerine ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Jüri Bilgilerine Doçentlik Bilgi Sistemi'ni kullanarak ulaşabilirsiniz. (31.08.2015)
 • 2015 Nisan Dönemi Sözlü Sınav Aşamasından Başvuran Adayların Sözlü Sınav Bilgilerine ilişkin "Duyuru" için lütfen tıklayınız. Sözlü Sınav Bilgilerine Doçentlik Bilgi Sistemi'ni kullanarak ulaşabilirsiniz. (12.08.2015)
   

Geçmiş duyurular için tıklayınız.

2016 Ekim başvuru döneminden itibaren geçerli olacak Doçentlik Başvuru Şartları. (31.12.2015)  

 

Üniversitelerarası Kurul 2016 Ekim başvuru döneminden itibaren geçerli olacak Doçentlik Başvuru Şartlarını açıkladı.

Sağlık Bilimleri alanında kriterler şunlar olacak:

 

Koşul No

Başvuru Şartları

Puan

101

Sağlık Bilimleri temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az doksan (90) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz (100) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir.  Her çalışma, Tablo 10’da sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır. 

Tek yazarlı çalışmalarda yazar tam puan alır. Başlıca yazarın belirtildiği hallerde iki yazarlı eserlerde  başlıca  yazar tam puanın 0.8' ini, ikinci yazar 0.5' ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı başlıca yazarın belirtildiği eserlerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde her bir yazar için toplam puan yazar sayısına bölünür.

 

1.  Uluslararası Makale

 

Adayın başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili  lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak kaydıyla (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği  hariç) tam araştırma makaleleri

 

a) SSCI, SCI, SCI- Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi

20

 

b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

10

 

c) 1a kapsamındaki dergilerde yayımlanan olgu sunumu

5

 

Bu maddenin 1a kapsamında  başlıca yazar olarak en az 20 puan almak kaydıyla 1a maddesinden en az 40 puan almak zorunludur.

 

2. Ulusal Makale

 

Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak ve  adayın hazırladığı lisansüstü  veya uzmanlık tezlerinden üretilmemiş olmak kaydıyla

 

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

8

 

Bu madde kapsamında en az 8 puan alınmalıdır.

 

3. Lisansüstü veya Tıpta Uzmanlık Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar

 

Adayın hazırladığı lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezleriyle ilgili olmak kaydıyla

 

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

10

 

b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale

5

 

c) Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri

5

 

d)Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri

3

 

Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınmalıdır. (TEZLERİN YAYINA DÖNMESİNİ TEŞVİK EDEN BİR MADDE GİBİ)

 

4. Kitap

 

Adayın hazırladığı lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla

 

a) Tanınmış uluslararası  yayınevleri tarafından  yayımlanmış kitap

15

 

 b) Tanınmış uluslararası  yayınevleri tarafından  yayımlanmış kitap editörlüğü

10

 

c)Tanınmış uluslararası  yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap bölüm yazarlığı

10

 

d)  Tanınmış ulusal  yayınevleri tarafından  yayınlanmış kitap

10

 

5. Patent

 

Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla alınan

 

 

a) Uluslararası patent

20

 

b) Ulusal patent

10

 

Patentlerde puan kişi sayısına bölünür.

 

6. Atıflar 

 

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 

3

 

b) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaptalarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

2

 

c) Ulusal hakemli dergilerde; tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için

1

 

Bu madde kapsamında en az 6 puan alınması zorunludur. (ANLADIĞIM KADARIYLA YAZAR SAYISINA BÖLÜNMEYECEKTİR)

 

7. Lisanüstü Tez Danışmanlığı

 

Danışmanlığını yürüttüğü, tamamlanan yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık danışmanlıkları

 

a) Doktora / Doktoraya Eşdeğer Uzmanlık

4

 

b) Yüksek lisans

2

 

Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman a ve b için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.

 

8. Bilimsel Araştırma Projeleri

 

a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak

15

 

b) Devam eden  veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak

10

 

c) Devam eden  veya başarı ile tamamlanmış a ve b dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) yürütücü olmak

8

 

d) Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde  yürütücü olmak

6

 

9. Bilimsel Toplantı

 

a) Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri

3

 

b) Ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri

2

 

Bu madde kapsamında en az 5 puan almak zorunludur, en fazla 10 puanalınabilir. Aynı toplantıda sunulan yalnız bir bildiri puanlanır. (ANLADIĞIM KADARIYLA YAZAR SAYISINA BÖLÜNMEYECEKTİR)

 

10. Eğitim–Öğretim Faaliyetleri

 

Doktora veya uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra  yüzyüze ortamlarda verilmiş ders

 

a) Bir dönem yüksek lisans, doktora veya doktoraya eşdeğer uzmanlık dersi (ANLADIĞIM KADARIYLA doktoraya eşdeğer uzmanlık dersi Eğitim Araştırma Hastanelerini kapsar)

3

 

b) Bir dönem önlisans veya lisans  dersi

1

 

Bu maddeden en az 2 puan  almak ya da yurt içi veya tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak zorunludur. Bu madde kapsamında en fazla 4 puan alınabilir.

1. Kısaltmalar:
• SCI–Expanded: Science Citation Index-Expanded
• SCI                    : Science Citation Index
• SSCI                  : Social Sciences Citation Index
• AHCI                 : Art and Humanities Index
• ULAKBİM         : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
• AB Çerçeve Programları: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal  politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından birisidir.
• DOI (Digital Object Identifier): Dijital Nesne Tanımlayıcı

2. Tanımlar:
Başlıca Yazar:Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır.
 a) Tek yazarlı makale
 b) Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar
 c) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale (aynı makalede birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir).     
                                                                                                                                          
Tanınmış Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 5 kitap yayımlamış yayınevi.

Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda daha önce en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi.

Uluslararası Bilimsel Toplantı: Konuşmacılarının en az yüzde kırkının toplantının düzenlendiği ülke dışındaki bilim insanlarından oluştuğu bilimsel toplantı.

Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal düzeyde farklı kurumlarda çalışan araştırmacı veya bilim insanlarının özgün görüş veya bulgularını paylaştıkları, sunum özetlerinin bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri tarafından (PCT - Patent Cooperation Treaty) buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu

Ulusal Patent: Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu

Aday başvurusunda, bir bilim alanı belirtmelidir.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2 - Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
 
Kod Bilim Alanı Koşul No
201 Biyoloji 21
202 Fizik 21
203 İstatistik 21
204 Kimya  21
205 Matematik 21
206 Moleküler Biyoloji ve Genetik 21
Koşul No Başvuru Şartları Puan
21 Fen Bilimleri ve Matematik temel alanında  başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az doksan (90) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz (100) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir. Her çalışma, Tablo 2’de sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır.    
                                                
Tek yazarlı çalışmalarda yazar tam puan alır. Başlıca yazarın belirtildiği hallerde iki yazarlı eserlerde  başlıca  yazar tam puanın 0.8' ini, ikinci yazar 0.5' ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı başlıca yazarın belirtildiği eserlerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde her bir yazar için toplam puan yazar sayısına bölünür.
  1. Makaleler
  Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla adayın yaptığı (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri 
  a) SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış  makale                                              20
  1a kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak kaydıyla Biyoloji, Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim alanlarında en az 40 puan, Matematik ve İstatistik bilim alanlarında ise en az 20 puan almak zorunludur. 
  b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale 8
  c) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale 8
  1c kapsamında en az 8 puan zorunludur.
  2. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın 
  Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmak kaydıyla  
  a) SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale 10
  b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale 5
  c) Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri 5
  d) Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri  3
  Bu madde kapsamından en fazla10 puan alınabilir.
  3. Kitap 
  Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla
  a) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan özgün bilimsel kitap 15
  b) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan özgün bilimsel kitap editörlüğü 10
  c) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı 10
  d) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 10
  Bu madde kapsamında en fazla 15 puan alınabilir.  
  4. Patent
  Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla alınan
  a) Uluslararası patent 20
  b) Ulusal patent 10
  Patentlerde puan kişi sayısına bölünür.
  5. Atıflar 
  a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 3
  b) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaptalarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 2
  c) Ulusal hakemli dergilerde; tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 1
  Bu madde kapsamında en az 6 puan alınması zorunludur.
  6. Lisansüstü Tez Danışmanlığı 
  Adayın danışmanlığını yürüttüğü tamamlanan lisansüstü danışmanlıklar
  a) Doktora  4
  b) Yüksek lisans 2
  Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınabilir. İkinci / eş danışman olması durumunda asıl danışman a ve b için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.
  7. Bilimsel Araştırma Projesi
  a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak 15
  b)  Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak 10
  c) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) yürütücü olmak 8
  d) Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde  yürütücü olmak  6
  8. Bilimsel Toplantı
  a) Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri 3
  b) Ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri 2
  Bu madde kapsamında en az 5 puan almak zorunludu, en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan yalnız bir bildiri puanlanır.
  9. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
  Doktora eğitimini tamamladıktan sonra,  açık, uzaktan veya yüz yüze ortamlarda verilmiş dersler
  a) Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi 3
  b) Bir dönem önlisans veya lisans dersi 1
  Bu madde kapsamında en az 2 puan almak ya da yurtiçi veya tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak zorunludur. Bu madde kapsamında en fazla 4 puan alınabilir.
1. Kısaltmalar:
• SCI–Expanded: Science Citation Index-Expanded
• SCI                    : Science Citation Index
• SSCI                  : Social Sciences Citation Index
• AHCI                 : Art and Humanities Index
• ULAKBİM         : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
• AB Çerçeve Programları: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal  politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından birisidir.
• DOI (Digital Object Identifier): Dijital Nesne Tanımlayıcı
     
2. Tanımlar :                                                                                                                               
Başlıca Yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır.
a) Tek yazarlı makale
b)Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar
c) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale (aynı makalede birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir).    
 
Tanınmış Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi.
 
Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda daha önce en az 20 kitap yayınlamış olan yayınevi.
 
Uluslararası Bilimsel Toplantı: Konuşmacılarının en az %40 toplantının düzenlendiği ülke dışındaki bilim insanlarından oluştuğu bilimsel toplantı.
 
Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal düzeyde farklı kurumlarda çalışan araştırmacı veya bilim insanlarının özgün görüş veya bulgularını paylaştıkları, sunum özetlerinin bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
 
Yayımlanmış Makale: Alanında bilime katkı sağlamış olması şartıyla özgün  kağıt veya elektronik ortamda yayımlanmış veya yayımlanmak üzere DOI numarası almış makale.                                                                                                                                           
Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri tarafından  (PCT - Patent Cooperation Treaty) buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu

Ulusal Patent: Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu
 
Ulusal Patent: Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu
 
Aday başvurusunda, bir bilim alanı ve bilim alanına bağlı en az 1(bir), en fazla 3(üç) anahtar kelime belirtmelidir.

 

Tablo 9 - Mühendislik Temel Alanı
     
Kod Bilim Alanı Koşul No
901 Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği 91
924 Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 91
925 Biyomedikal Mühendisliği 91
923 Biyomühendislik 91
903 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği 91
926 Deniz ve Gemi Mühendisliği 91
905 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 91
927 Elektronik-Haberleşme Mühendisliği 91
906 Endüstri Mühendisliği 91
928 Enerji Sistemleri Mühendisliği 91
908 Gıda Bilimleri ve Mühendisliği 91
909 Harita Mühendisliği 91
911 İnşaat Mühendisliği 91
912 Kimya Mühendisliği 91
913 Maden Mühendisliği 91
914 Makine Mühendisliği 91
915 Malzeme ve Metalurji Mühendisliği 91
929 Mekatronik Mühendisliği 91
917 Nükleer Mühendisliği 91
930 Otomotiv Mühendisliği 91
918 Petrol Mühendisliği 91
919 Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği 91
931 Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği 91
920 Yer Bilimleri ve Mühendisliği 91
Koşul No Başvuru Şartları Puan
91 Mühendislik temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az doksan (90) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz (100) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir. Her çalışma, Tablo 9’da sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır.
                                                                                                                             
Tek yazarlı çalışmalarda yazar tam puan alır. Başlıca yazarın belirtildiği hallerde iki yazarlı eserlerde  başlıca  yazar tam puanın 0.8' ini, ikinci yazar 0.5' ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı başlıca yazarın belirtildiği eserlerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde her bir yazar için toplam puan yazar sayısına bölünür.
  1. Makaleler
  Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri
  a) SCI, SCI-Expanded, SSCI  veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış   makale                                               20
  1a kapsamında en az bir makalede başlıca yazar olmak kaydıyla en az 40 puan alınmalıdır.
  b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale 8
  c) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale 8
  1c kapsamında en az8 puan zorunludur.
  2. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayınlar 
  Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmak kaydıyla  
  a) SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale 10
  b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale 5
  c) Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri 5
  d)Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri  3
  Bu madde kapsamından en fazla 10 puan alınmalıdır.
  3. Kitap 
  Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla
  a) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan özgün bilimsel kitap  15
  b) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanan bilimsel kitap editörlüğü 10
  c) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı 10
  d) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanan özgün bilimsel kitap 10
  Yazar sayısı birden fazla ise puan, isim sayısına bölünür. Bu madde kapsamında en fazla 15 puan alınabilir.  
  4. Patent
  Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla alınan
  b) Uluslararası patent 20
  c) Ulusal patent 10
  Patentlerde puan kişi sayısına bölünür.
  5. Atıflar 
  a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 3
  b) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaptalarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 2
  c) Ulusal hakemli dergilerde; tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 1
  Bu madde kapsamında en az 6 puan alınması zorunludur.
  6. Lisansüstü Tez Danışmanlığı
  Adayın danışmanlığını yürüttüğü tamamlanan lisansüstü tezlerden
  a) Doktora  4
  b) Yüksek Lisans   2
  Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman a ve b için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.
  7. Bilimsel Araştırma Projesi
  a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak 15
  b) Devam eden  veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak 10
  c) Devam eden  veya başarı ile tamamlanmış a ve b dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) yürütücü olmak 8
  d) Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan ve başarıyla tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde  yürütücü olmak  6
  8. Bilimsel Toplantı
  a) Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri 3
  b) Ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri 2
  Bu madde kapsamında en az 5 puan almak zorunludur, en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan yalnız bir bildiri puanlanır.
  9. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
  Doktora eğitimini tamamladıktan sonra, açık, uzaktan veya yüz yüze ortamlarda verilmiş dersler
  a) Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi 3
  b) Bir dönem önlisans veya lisans dersi 1
  Bu madde kapsamında en az 2 puan almak ya da yurtiçi veya tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak zorunludur. Bu madde kapsamında en fazla 4 puan alınabilir.
 1. Kısaltmalar:
• SCI–Expanded: Science Citation Index-Expanded
• SCI                    : Science Citation Index
• SSCI                  : Social Sciences Citation Index
• AHCI                 : Art and Humanities Index
• ULAKBİM        : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
• AB Çerçeve Programları: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal  politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından birisidir.
• DOI (Digital Object Identifier): Dijital Nesne Tanımlayıcı 
2. Tanımlar:                                                                                                                               
Başlıca Yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır.
  a) Tek yazarlı makale
  b) Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar
  c) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale (aynı makalede birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir). 

Tanınmış Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış yayınevi.

Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda daha önce en az 20 kitap yayınlamış olan yayınevi.

Uluslararası Bilimsel Toplantı: Konuşmacılarının en az yüzde kırkının toplantının düzenlendiği ülke dışındaki bilim insanlarından oluştuğu bilimsel toplantı.

Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal düzeyde farklı kurumlarda çalışan araştırmacı veya bilim insanlarının özgün görüş veya bulgularını paylaştıkları, sunum özetlerinin bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.

Yayınlanmış Makale: Alanında bilime katkı sağlamış olması şartıyla özgün kağıt veya elektronik ortamda yayınlanmış veya yayınlanmak üzere DOI numarası almış makale.                                                               
Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri tarafından  (PCT - Patent Cooperation Treaty) buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu

Ulusal Patent: Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu

Aday başvurusunda, bir bilim alanı ve bilim alanına bağlı en az 1(bir), en fazla 3(üç) anahtar kelime belirtmelidir.

 

Tablo 11 - Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
     
Kod Bilim Alanı Koşul No
1179 Açık ve Uzaktan Öğrenme 111
1180 Arkeoloji 111
1181 Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi 111
1176 Avrupa Birliği 111
1182 Bankacılık ve Sigortacılık 111
1102 Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat 111
1103 Beşeri ve İktisadi coğrafya 111
1118 Bilgi ve Belge Yönetimi 111
1172 Bölgesel Çalışmalar 111
1178 Çağdaş Dünya Tarihi 111
1160 Çocuk Gelişimi 111
1105 Dilbilimi 111
1106 Ekonometri 111
1107 Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları 111
1108 Eskiçağ Tarihi 111
1109 Felsefe 111
1153 Finans 111
1110 Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji 111
1111 Fiziki Coğrafya 111
1165 Gazetecilik ve Medya Çalışmaları 111
1112 Gelişim Psikolojisi 111
1113 Genel Türk Tarihi 111
1156 Görsel İletişim Tasarımı 111
1155 Halkla İlişkiler 111
1183 İktisadi Düşünce 111
1151 İktisat Tarihi 111
1115 İletişim Çalışmaları 111
1116 Kamu Yönetimi 111
1119 Makro İktisat 111
1120 Maliye 111
1121 Mikro İktisat 111
1122 Muhasebe 111
1123 Nicel Karar Yöntemleri 111
1154 Organizasyon 111
1124 Ortaçağ Tarihi 111
1184 Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti  111
1126 Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji 111
1127 Pazarlama 111
1166 Reklamcılık 111
1164 Sanat Tarihi 111
1157 Sinema 111
1131 Siyasal Düşünceler 111
1132 Siyasal Hayat ve Kurumlar 111
1171 Siyaset Bilimi 111
1133 Siyasi Tarih 111
1134 Sosyal Hizmet 111
1135 Sosyal Politika 111
1136 Sosyal Psikoloji 111
1137 Sosyal ve Kültürel Antropoloji 111
1138 Sosyoloji 111
1169 Turizm 111
1185 Türk İslam Sanatı 111
1174 Uluslararası İktisat 111
1141 Uluslararası İlişkiler 111
1186 Uluslararası Ticaret 111
1130 Uygulamalı Psikoloji 111
1187 Üretim ve Operasyon Yönetimi 111
1161 Yakınçağ Tarihi 111
1175 Yeniçağ Tarihi 111
1145 Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları 111
1146 Yönetim Bilişim Sistemleri 111
1147 Yönetim ve Strateji 111
1188 Yükseköğretim Çalışmaları 111
Koşul No Başvuru Şartları Puan
111 Sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az doksan (90) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz (100) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir.  Her çalışma Tablo 11' de  sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır.

Tek yazarlı çalışmalarda yazar tam puan alır. Başlıca yazarın belirtildiği hallerde iki yazarlı eserlerde  başlıca  yazar tam puanın 0.8' ini, ikinci yazar 0.5' ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı başlıca yazarın belirtildiği eserlerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde her bir yazar için toplam puan yazar sayısına bölünür.
  1. Uluslararası Makale
  Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla:
  a) SSCI, SCI, SCI- Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale  20
  b) Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale  15
  c) Bu maddenin a veya b kapsamındaki yayınlarda alanında bilime katkı sağlayan kitap kritiği yapılmış makale 5
  2. Ulusal Makale
  Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla
  a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale 8
  b) a maddesi dışında ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale 4
  Bu maddenin en az ikisi 2a kapsamında olmak üzere en az dört yayın yapmak zorunludur.
  3. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın 
  Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmak kaydıyla
  a) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap  10
  b) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm 8
  c) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap  5
  d) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm 4
  e) SSCI, SCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makale 8
  f) Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış  makale 6
  g) ULAKBİM tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale 4
  Bu madde kapsamında en az bir yayın zorunludur. Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir. 
  4. Kitap 
  Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla
  a) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 15
  b) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü 10
  c) Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı 10
  d) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap 10
  Bu madde kapsamında sadece ders kitabı niteliği dışındaki özgün bilimsel kitaplar puanlanabilir; aynı kitaptaki bölümlerden en fazla ikisi dikkate alınır. Alana özgü ansiklopedi maddelerinin üç veya daha çok maddesi bir kitap bölümü kabul edilir. Birden fazla yazarın bulunması durumunda puanlar yazar sayısına bölünür. 4a, 4c veya 4d' den en az bir yayın zorunludur.
  5. Atıflar 
  a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 3
  b) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaptalarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 2
  c) Ulusal Hakemli dergilerde; tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 1
  Bu madde kapsamında en az 6 puan alınması zorunludur.
  6. Lisansüstü Tez Danışmanlığı
  Adayın danışmanlığını yürüttüğü tamamlanan lisansüstü tezlerden
  a) Doktora tez danışmanlığı 4
  b) Yüksek lisans tez danışmanlığı 2
  Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman a ve b için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.
  7. Bilimsel Araştırma Projesi
  a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak 15
  b) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak 10
  c) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış a ve b dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) yürütücü olmak 8
  d) Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanan veya yürütülen bilimsel araştırma projelerinde  yürütücü olmak  6
   Bu maddeden en fazla 20 puan alınabilir. 
  8. Bilimsel Toplantı
  a) Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sözlü sağlayan bildiri 3
  b) Ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri 2
  Bu madde kapsamında en az 5 puan almak zorunludur, en fazla 10 puan alınabilir. Aynı toplantıda sunulan en fazla bir bildiri puanlanır.
  9. Eğitim Öğretim Faaliyeti 
  Doktora eğitimini tamamladıktan sonra açık, uzaktan veya yüz yüze verilmiş ders
  a) Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi 3
  b) Bir dönem önlisans veya lisans dersi 1
  Bu madde kapsamında en az 2 puan almak ya da yurt içi veya tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak zorunludur. Bu madde kapsamında en fazla 4 puan alınabilir.
1. Kısaltmalar:
• SCI–Expanded: Science Citation Index-Expanded
• SCI                    : Science Citation Index
• SSCI                  : Social Sciences Citation Index
• AHCI                 : Art and Humanities Index
• ULAKBİM         : Ulusal akademik ağ ve bilgi merkezi
• AB Çerçeve Programları: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal  politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından birisidir.
• DOI (Digital Object Identifier): Dijital Nesne Tanımlayıcı 
2. Tanımlar:
Başlıca Yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır. 
  a) Tek yazarlı makale
  b) Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar
  c) Danış
ETİKETLER : Doçentlik sınav yönetmeliği değişti doçentlik kriterleri değişti doçentlik kriterleri değişti doçentlik şartları değişiyor 2016 doçentlik jürisi yeni
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer AKADEMİ haberleri
Arşiv Arama
- -